(Kutsu julkaistu 18.11.2022, lisätty yhteisöjäsenien toimintakertomuksilla täydennetty toimintakertomus 1.12.2022.)

Shakkiliiton liittokokous pidetään 4.12.2022 alkaen klo 13. Kokouspaikkana on Shakkiareena Helsingissä. Alla kokouskutsu liitteineen. Tervetuloa!

KOKOUSKUTSU
Asia: Suomen Shakkiliiton sääntömääräinen liittokokous
Aika: Sunnuntai 4.12.2022, klo 13.00
Paikka: Shakkiareena, Hiomotie 10, Helsinki

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja erinäisiä hallituksen esityksiä. Valtakirjojen tarkistus alkaa klo 12.00. Tervetuloa!

Kokoukseen ovat oikeutettuja osallistumaan:

1) Ne seurat, jotka ovat maksaneet vuoden 2022 jäsenmaksunsa Suomen Shakkiliitolle. Jäsenseuralla on yksi ääni edellisen vuoden jäsenluettelonsa jokaista alkavaa kolmeakymmentä jäsentään kohden. Jäsenseura voi äänestyksissä käyttää enintään viittä ääntä. Äänimäärässä otetaan huomioon vain seuran liitolle toimitettuun jäsenluetteloon merkityt jäsenet, joiden osalta on suoritettu jäsenmaksu.

2) Yhteisöjäsenet: Suomen Tehtäväniekat, Suomen Kirjeshakkiliitto ja Suomen Shakkihistoriallinen seura. Yhteisöjäsenillä on kaksi ääntä.

3) Piiriliitot, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

4) SSL:n hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt sekä tilintarkastajat ja toimikuntien puheenjohtajat, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

1 § Kokouksen avaus

2 § Läsnä olevien toteaminen

3 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

4 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5 § Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

6 § Vuoden 2023 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen sekä jäsen-, liittymis- ja lisenssimaksujen suuruudesta päättäminen
Hallitus esittää, että jäsen-, liittymis- ja lisenssimaksut pidetään ennallaan vuoden 2022 tasossa.

7 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen

8 § Liiton hallituksen kahden jäsenen ja yhden varajäsenen valitseminen kahdeksi vuodeksi
Erovuorossa varsinaisista jäsenistä ovat Mika Hakala ja Johanna Tanni, myös varajäsen Petri Kopsa on erovuorossa.

9 § Kahden tilintarkastajan ja heidän varahenkilöidensä valinta

10 § Kurinpitäjän valinta kahdeksi vuodeksi
Kurinpitäjä on erovuorossa aina kahden vuoden toimintakauden jälkeen.

11 § Kurinpito- ja eettisen valiokunnan kahden jäsenen valinta kahdeksi vuodeksi
Erovuorossa ovat Antti Laato ja Aleksei Holmsten.

12 § Hallituksen esitykset liittokokoukselle
Hallitus esittää hyväksyttäväksi seuraavat sääntömuutokset (2. hyväksyntä). Muutoksista ensimmäinen koskee Kirjeshakkiliiton (ja tulevaisuudessa mahdollisesti muidenkin vastaavien toimijoiden) fuusioitumista Suomen Shakkiliittoon ja toinen kokouskutsujen ja tärkeiden tiedotteiden toimittamistapaa.

Jaostot
11. Liiton alaisuuteen voidaan tarvittaessa perustaa jaostoja hoitamaan eri tehtäviä. Jaoston perustamisen hyväksyy Liiton kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jaostolle on sen perustamisen yhteydessä vahvistettava jaoston toimintaa sääntelevä ohjesääntö, jonka hyväksyy Liiton kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

– – – –

15. Kokouskutsut ja tärkeät tiedonannot toimitetaan jäsenistölle Liiton verkkosivuilla julkaistavilla kutsuilla ja tiedotteilla

Hallitus esittää hyväksyttäväksi Suomen Kirjeshakkiliitto / SSL:n etäshakkijaoston Suomen Shakkiliiton alaiseksi jaostoksi.

Hallitus esittää hyväksyttäväksi Suomen Kirjeshakkiliitto / SSL:n etäshakkijaoston ohjesäännön.

Hallitus esittää hyväksyttäväksi JSM-toimikunnan ohjesäännön.

13 § Muut asiat

14 § Kokouksen päättäminen

 

Helsingissä 18.11.2022
Suomen Shakkiliitto ry:n hallitus

Kokouskutsu

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2023

Suomen Shakkiliiton säännöt_muutosesitys041222

Kirjeshakkiliiton fuusio

Etäshakkijaoston ohjesääntö

JSM-toimikunnan ohjesääntö

Täydennetty toimintasuunnitelma ja talousarvio 2023