Ansiomerkit

Ansiomerkkien haku

Ansiomerkkitoimikunta siirrettiin 2015 perustetun Suomen Shakkihistoriallisen seuran yhteyteen ja se sulautettiin seuran hallitukseen. Ansiomerkkejä anotaan yksityisten henkilöiden, kerhojen tai järjestöjen toimesta lyhyellä anomuksella, johon liitetään selvitys saajaehdokkaan ansioista shakin piirissä. Anomus on vapaamuotoinen, ja sen voi osoittaa Eero Patolalle sähköpostiin: eero.patola@gmail.com

Merkkien hinnat ovat seuraavat:

  • tunnustusmerkki 30 €
  • hopeinen ansiomerkki 40 €,
  • hopeinen ansiomerkki kultaisin sotilain 50 €
  • kultainen ansiomerkki 60 €

Myönnetyt ansiomerkit aikajärjestyksessä (päivitetty 12/2021)

Ansiomerkkijärjestelmän historiaa
2.1.2022

Kun Suomen Keskusshakkiliitto perustettiin 1948, päätettiin ottaa käyttöön myös shakin ansiomerkkien palkitsemisjärjestelmä. Merkkien myöntämistä hoitamaan nimettiin Ansiomerkkitoimikunta, joka jakoi ensimmäiset kunnianosoitukset jo vuonna 1947. Merkkien arvoasteikon muodosti kolme tasoa: shakin kultainen ansiomerkki, hopeinen ansiomerkki kultaisin sotilain ja hopeinen ansiomerkki. Myöhemmin vuonna 1996 lisättiin valintaan vielä neljäs taso: shakin tunnustusmerkki. Erilaisia merkkipäivien ja järjestövierailujen tarvetta varten ansiomerkkitoimikunta jakoi myös pienen määrän liiton viirejä.

Tähän mennessä eri luokkien ansiomerkkejä on jaettu seuraavasti:

Kultaisia merkkejä on luovutettu yhteensä 31 kpl, jotka kaikki on myös numeroitu. Merkin nro 1 sai postuumisti Johannes Öhquist. Kuuluisa entisaikojen mestaritrio Böök, Kaila ja Ojanen kahmi 1972–73 merkit 4, 5 ja 7. Visa Kivelle myönnettiin nro 6 ja Heikki Westeriselle nro 8 vuonna 1976. Viimeisin nro 31 on myönnetty fidemestari ja kirjeshakin suurmestari Auvo Kujalalle aivan äskettäin.

Hopeisia ansiomerkkejä kultaisin sotilain on myönnetty 99 kpl. Tämä huomionosoitus on samalla korkein ansiomerkki, jonka ulkomaalainen voi shakissa saada. Liitto on luovuttanut tällaisen kolme kertaa: Folke Rogardille 1947, Vjatseslav Ragozinille 1956 ja Paul Keresille 1959 ensimmäisen Viro-ottelun avajaisissa.

Hopeisia ansiomerkkejä on jaettu 277 kpl. On huomattava, että henkilö, joka on saanut hopeisen ansiomerkin, on myöhemmin voinut saada vielä sen kultaiin sotilain tai jopa kultaisena.  Eli merkkejä jaetaan myös huomioiden harrastajan eteneminen shakkiurallaan.

Tunnustusmerkki otettiin käyttöön Pekka Palamaan ehdotuksesta 1996. Hän totesi, että on selkeä tarve huomioida nuorempia pelaajia ja toimitsijoita, jotka tekevät arvokasta työtä harrastuksemme eteen kerhoissa ja turnauksissa. Tunnustusmerkki onkin saanut suotuisan vastaanoton, ja sitä on jaettu jo 149 kpl ansioituneille shakin harrastajille.

Huomatkaa, että järjestäytynyt shakkitoiminta alkoi Suomessa kesäkuun 10. päivänä 1922 eli sata vuotta sitten. Ensi keväänä on siten oikea hetki palkita shakin harrastajia.

Shakkiterveisin
Petri Saharinen