Shakin kilpailumääräyksiin Suomessa on tehty joitakin muutoksia, jotka astuivat voimaan tänään, 1.7.2020. Oleelliset muutokset koskevat seuraavia seikkoja:

  • Kohtaan 7 on tullut muutos, jonka myötä kilpailussa pelaava pelaaja voi toimia kyseisen kilpailun johtajana tai kilpailutoimikunnan jäsenenä. Kilpailun tuomari ei saa edelleenkään pelata kilpailussa.
  • Kohdasta 8 on poistettu kilpailutoimikunta tuomarin päätöksiä käsittelevänä valituselimenä. Kilpailun tuomarin päätöksistä voi sen sijaan valittaa shakkituomaritoimikuntaan.
  • Kohdassa 14 käsiteltävää elektronisia laitteita koskevaa määräystä on tiukennettu: Jatkossa elektronisen laitteen ääntelystä ja käsittelystä tuomitaan oletusarvoisesti jo ensimmäisellä kerralla häviö. Kilpailun erikoismääräyksissä voidaan kuitenkin poiketa tästä, jos kyseessä ei ole ELO-kilpailu tai SM-kilpailu.
  • Lisäksi arvonimi turnausjohtaja on poistettu käytöstä. Sen korvaa tuomariehdokkaan arvo, joka vastaa sisällöllisesti aiemmin käytössä ollutta turnausjohtajan arvoa. Kaikkien turnausjohtajan arvon omaavien arvonimeksi muutetaan tuomariehdokas.

Päivitetyt kilpailumääräykset kokonaisuudessaan: Kilpailumääräykset

Lisäksi toimitsijakoulutusmääräyksiin on tehty joitakin muutoksia, jotka koskevat lähinnä tuomariehdokkaan ja shakkituomarin arvoon edellytettävien kilpailusuoritusten määrää ja laatua.

Lisäksi kilpailujärjestäjien tueksi on laadittu täysin uusi ohjeistus, jossa käsitellään kilpailujen toimihenkilöitä ja heidän tehtäviään. Lisäksi ohjeistuksesta kerrotaan asiat, jotka on syytä mainita kilpailukutsussa ja kilpailun erikoismääräyksissä. Ohjeistus löytyy täältä: Kilpailun toimihenkilöiden tehtäviä.

Lisäksi on laadittu ohjeistus toimitsijarikkomusten rangaistuksista.