Shakkiliiton uusi hallitus järjestäytyi 18.12. Tampereella. Puheenjohtajavaihdosta lukuun ottamatta hallitus jatkoi työskentelyään samalla kokoonpanolla. Kokouksen esityslistan mittavuudesta huolimatta asiat käsiteltiin varsin jouhevasti, ja kokous saatiin maaliinsa kolmessa ja puolessa tunnissa.

Toimikunnista

Asialistalla olivat ensinnäkin toimikuntien kokoonpanot. Ensinnäkin todettiin, että Eetu Tiiva on eronnut shakkituomaritoimikunnasta puheenjohtajavalinnan johdosta, ja myös JSM-toimikunnan johto siirtyy seuraavalla kaudella uusille harteille. JSM-toimikunta jatkaa kuitenkin käynnissä olevan kauden loppuun saakka nykyisellä kokoonpanollaan. Tänä aikana JSM-toimikunnan puheenjohtaja Eetu Tiiva ei osallistu käynnissä olevaa JSM-kautta koskevaan päätöksentekoon liiton hallituksessa.

Muutoin toimikunnat jatkavat työtään nykyisillä kokoonpanoilla myös tulevana vuonna, mutta JSM-toimikunnan kokoonpanoa tulevalle kaudelle käsitellään vielä tarkemmin seuraavassa hallituksen kokouksessa.

  • Selotoimikunta: Juha Kivijärvi (pj.), Lauri Kangas (siht.), Jouni Lehtivaara, Sampsa Nyysti ja Teemu Vihinen. Selotoimikunnan ja liiton hallituksen väliseksi yhteyshenkilöksi valittiin Jouko Viljanen.
  • Shakkituomaritoimikunta: Jouni Lehtivaara (pj.), Markku Kosonen (vpj.), Kalle Kumpulainen (siht.), Mika Hakala ja Jouko Lauronen. Tuomaritoimikunnan ja liiton hallituksen väliseksi yhteyshenkilöksi valittiin Mika Hakala.

Toimikunnille annettiin myös joitakin evästyksiä:

Selotoimikunnalta toivotaan uutta selosäännöstöä julkaistavaksi Shakkiliiton verkkosivuille alkuvuodesta 2022. Lisäksi selotoimikunnalta pyydetään kannanotot siitä, millä edellytyksin verkossa pelattavat pelit voitaisiin ottaa osaksi selolaskentaa ja lisäksi selotoimikunnalta päätettiin pyytää perusteltu kannanotto siitä, onko erilliselle nopean shakin listalle tarvetta Suomessa.

JSM-toimikunnan pohdittavaksi laitettiin vuorostaan verkkopelaamisen ja puulaakijoukkueiden osallistumisen mahdollistaminen JSM:n III-divisioonassa ja lisäksi toimikunta tulee pohtimaan myös JSM:n uudistamistarpeita laajemmin.

Tuomaritoimikunnalle vuorostaan suositeltiin shakkituomarien kokouksen järjestämistä jo keväällä 2022, mikäli JSM-kausi 2022 käynnistetään keväällä 2022. Lisäksi toimikuntaa pyydettiin pohtimaan sitä, millä tavoin liiton toimintaan saataisiin mukaan uusia nuoremman polven toimitsijoita ja tuomareita.

Työryhmistä

Liiton toiminnassa olevat työryhmät (strategiatyöryhmä ja Shakkiliitto 100 vuotta -työryhmä) jatkavat työtään nykyisten askelemerkkien mukaisesti, ja näiden työryhmien työstä tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

Koulushakkityön jatkamisen edellytyksiä tullaan vuorostaan tarkastelemaan tarkemmin seuraavissa hallituksen kokouksissa. Tässä vaiheessa päätettiin selvittää tarkemmin, mitä tähän mennessä on saatu aikaan koulushakkityön saralla ja työn jatkamista kartoitetaan seuraavissa kokouksissa saadun tiedon perusteella. Koulushakki.fi -sivuston tietoja pyritään päivittämään ajan tasalle.

Lisäksi päätettiin perustaa kaksi uutta työryhmää; seuratoimintatyöryhmä, jonka tehtävänä on valmistella alkuvuodesta 2022 pidettävää seuratoimintapäivää, sekä kesäkuulle 2022 suunnitteilla olevan Shakkiliiton 100-vuotisjuhlan suunnittelusta vastaava työryhmä. Seuratoimintatyöryhmään valittiin tässä vaiheessa Marko Tauriainen ja Eetu Tiiva. Ryhmää täydennetään ainakin todennäköisesti lähiaikoina palkattavalla palvelupäälliköllä. 100-vuotisjuhlan suunnittelusta vastaavaan työryhmään valittiin vuorostaan Marko Tauriainen, Aleksi Olander ja Jouko Viljanen. Juhlaa tullaan suunnittelemaan yhteistyössä myös Shakkihistoriallisen seuran kanssa.

Seuratoimintapäivän aiheiksi määriteltiin tässä vaiheessa ainakin seurojen rahoitukseen liittyvät kysymykset, uusien seura-aktiivien ja nuorten toimitsijoiden ja tuomareiden kouluttaminen ja aktivoiminen sekä JSM-kilpailun kehittäminen.

Muista edustuksista ja työntekijöistä

Liiton edustukset eri organisaatioissa pysyvät pääosin ennallaan lukuun ottamatta vuodenvaihteessa 2022 voimaan astuvaa FIDE-laskentahenkilön (FIDE Rating Officer) vaihdosta. FIDE-laskentahenkilön tehtävät siirtyvät tällöin Eetu Tiivalta Kalle Kumpulaiselle.

  • FIDE-delegaatti: Panu Laine
  • ECU-delegaatti: Jouni Lehtivaara
  • Edustaja Pohjoismaiden shakkiliitossa: Liiton puheenjohtajisto (Tiiva & Viljanen) vastaavat
  • Pohjoismaiden seniorishakkitoimikunta: Eero Patola
  • Bridge Areena Oy:n hallitus: Marko Tauriainen
  • Pohjoismaiden naisshakkitoimikunnan ja koulushakkikomitean edustajat valitaan, mikäli näiden tahojen toiminta aktivoituu
  • FIDE-laskentahenkilö: v. 2021 loppuun saakka Eetu Tiiva, v. 2022 alusta Kalle Kumpulainen

Todettiin, että liitolla on tällä hetkellä yksi työntekijä, toiminnanjohtaja Marko Tauriainen. Todettiin, että liitolla on tarvetta kilpailutoiminnasta vastaavalle palvelupäällikölle. Keskustelut aiheesta ovat myös edenneet, ja toivomme, että voimme tiedottaa asiasta tarkemmin vielä ennen vuodenvaihdetta.

Shakkifoorumista

Foorumin osalta todettiin, että se ei jatkossakaan toimi liiton virallisena tiedotuskanavana, vaan liiton virallinen viestintä julkaistaan Shakkiliiton verkkosivuilla uutisina. Lisäksi tiedotteet lisätään liiton sivujen osioon kokoukset.

Shakkifoorumin osalta todettiin myös, että uusille moderaattoreille on tarvetta. Myös foorumin säännöt tullaan käymään läpi päivitystarpeiden varalta ja foorumin moderointia varten tullaan luomaan erilliset ohjeet. Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja valtuutettiin hoitamaan näitä asioita.

Shakkifoorumin kokonaisuudistus on myös selvityksessä, ja asiaan tullaan palaamaan seuraavissa hallituksen kokouksissa.

Liiton taloustilanteesta

Liiton taloustilanteen osalta todettiin, että varsin tarkka kulukuri on tarpeen myös vuonna 2022, mutta liiton taloudelliset näkymät näyttävät kuitenkin siinä määrin hyviltä, että vuodesta 2022 selvitään ilman suurempia taloudellisia haasteita.

Kilpailutoiminnasta

Todettiin, että vuoden 2022 kilpailukalenteri on julkaistu. Vaikka kilpailuja onkin anottu varsin mukavasti, niin toivomme edelleen seuroilta hakemuksia kilpailujen järjestämiseksi.

SM-kilpailujen osalta hakematta ovat ainakin nuorten SM, pikashakin SM sekä nuorten pikashakin SM ja JSM. Näiden osalta toivommekin erityisesti seuroilta hakemuksia!

Shakkiareenan osalta todettiin, että aiemmin julkaistun tiedotteen mukaisesti toiminta Shakkiareenalla jatkuu myös vuonna 2022. Shakkiareenalla järjestettävissä kilpailuissa ja tapahtumissa vaaditaan toistaiseksi koronapassi.

SM-kilpailuista ja olympialaisista

Todettiin, että yleinen, naisten ja S65-seniorien SM-kilpailut järjestetään Shakkiareenalla 15.–23.4.2022.

Yleinen SM järjestetään 10 pelaajan suljettuna kilpailuna.

Naisten SM järjestetään avoimena kilpailuna, johon voivat ilmoittautua kaikki naispelaajat. Kilpailuformaatti päätetään osallistujamäärän perusteella.

S65-seniorien SM järjestetään avoimena kilpailuna. Kilpailuformaatti päätetään osallistujamäärän perusteella.

Moskovassa heinä-elokuun 2022 vaihteessa pelattaviin Shakkiolympialaisiin päätettiin lähettää yleisen sarjan ja naisten sarjan joukkueet. Kummallekin joukkueelle maksetaan matkat. Muita merkittäviä kuluja liitolle ei lähtökohtaisesti olympialaisista tule. Mahdollisesta valmennuksesta päätös tehdään myöhemmin.

Kisojen valintalistoihin liittyvistä kysymyksistä tullaan keskustelemaan vielä huippupelaajien ryhmän kanssa, ja lopulliset valintalistakriteerit SM-kilpailuihin ja Shakkiolympialaisiin vahvistetaan lähiaikoina.

Verkkopelaamisesta

Todettiin ensinnäkin, että Shakkiliiton nettitoimintaa Lichessissä on aktivoitu uudelleen. Etsimmekin vapaaehtoista, joka ottaisi liiton viikottaiset kilpailut vastuulleen. Mikäli olet kiinnostunut, laita viestiä puheenjohtajalle, niin keskustellaan asiasta lisää!

Todettiin, että verkkoshakkitoiminnan kehitystyötä tulee jatkaa esimerkiksi järjestämällä pilottikokeilu JSM-kilpailun III-divisioonassa tulevalla JSM-kaudella.

Päätettiin harkita myös erillisen joukkueille suunnatun pitkäkestoisemman online-kilpailun järjestämistä verkossa. Kokonaisuudessaan verkkopelaamisen kehittämiseen liittyviä asioita valmistellaan tiiviissä yhteistyössä JSM-toimikunnan ja shakkituomaritoimikunnan kanssa.

Päätettiin myös, että järjestetään virallinen joukkuepikashakin online-SM Lichessissä helmikuun viimeisenä viikonloppuna 1–2 päiväisenä. Kilpailukutsu ja tarkempaa tietoa kisasta julkaistaan lähiaikoina.

Muita asioita

Lisäksi asialistalla oli joitakin muita käsittelyä vaativia asioita. Ensinnäkin päätettiin, että Kirjeshakkiliiton ja Suomen tehtäväniekkojen apurahaa leikataan 50 %:lla vuonna 2021 liiton haastavan taloustilanteen vuoksi. Vuonna 2022 apuraha pyritään palauttamaan aiemmalle tasolle.

Todettiin myös, että käynnissä olevan FIDEn kongressin eri toimikuntien kokouksiin osallistuu suomalaisedustusta, ja näistä kokouksista pyritään saamaan hyödyllistä materiaalia erityisesti liiton toimikuntien käyttöön.

Liiton tiedottamista eri sosiaalisen median kanavissa pyritään aktivoimaan. Seuraavaan hallituksen kokoukseen laaditaankin käsiteltäväksi liiton viestintästrategia, jonka mukaisesti liiton viestintää eri kanavissa pyritään jatkamaan ja kehittämään.

Hallituksen työskentelyn osalta päätettiin, että hallitus pyrkii kokoontumaan 4–6 kertaa vuodessa lähikokoukseen, ja lisäksi asioiden käsittelyssä hyödynnetään erilaisia etämenettelyjä.

Lisäksi päätettiin, että hallituksen kokouksen päätöksistä julkaistaan säännönmukaisesti kokoustiedote liiton sivuilla.

Seuraavan kerran hallitus kokoontuu lähikokoukseen helmikuussa. Ennen tätä hallitus käsittelee kiireellistä huomiota vaativia asioita etämenettelyin.

Toivotamme shakkiyhteisölle rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta 2022!

Mikäli tämä kokoustiedote herätti kysyttävää tai kommentoitavaa, olkaa yhteydessä hallituksen puheenjohtajaan: Eetu Tiiva, eetu.tiiva@shakkiliitto.fi, 0409357959