Tiedote kuvaa kokoustapahtumat pääpiirteissään. Täsmällisemmän päätöksenteon kuvaava kokouspöytäkirja julkaistaan myöhemmin. Edit 6.6: Pöytäkirja löytyy täältä.

Shakkiliiton kevään liittokokous pidettiin valitettavien viivästymisien vuoksi lopulta sunnuntaina 4.6. Edustettuna kokouksessa oli 16 jäsenseuraa sekä yksi yhteisöjäsen.

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Kevätkokouksen sääntömääräiset asiat käsiteltiin kokouksen puheenjohtaja Mika Hakalan johdolla tavanomaiseen tapaan. Vuoden 2022 toimintakertomus ja tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus tilivuoden 2022 osalta.

JSM-kilpailua koskevat esitykset

Sääntömääräisten asioiden lisäksi käsittelyssä oli JSM-kilpailuun liittyviä asioita, joita on valmisteltu syksyn 2022 ja kevään 2023 aikana JSM-kehitystyöryhmässä, seuratoimintapäivässä sekä SSL:n hallituksessa:

Hallituksen esitys koskien JSM-toimikunnan ohjesäännön muuttamista hyväksyttiin, ja jatkossa myös JSM-toimikunnan hallinnollisista päätöksistä valitetaan shakkituomaritoimikunnalle, ja siten liiton hallitus ei enää tule käsittelemään JSM-kilpailua koskevia valituksia.

Laajempana asiakokonaisuutena käsillä oli JSM-kilpailua koskeva uudistus. Liiton hallituksen puheenjohtaja Eetu Tiiva alusti JSM-kehitystyöryhmän ja SSL:n hallituksen esityksen sisältöä. Esityksen perusteella kokouksessa heräsi varsin mittavasti keskustelua. Keskustelun yhteydessä Tomi Veteläinen teki kokoukselle hallituksen esityksestä poikkeavan vastaesityksen:

”SM-liigan ja I divisioonan pöytämäärä pienennetään kuuteen (6) ja II ja III divisioonan pöytämäärä neljään (4). Sarjajärjestelmä ja joukkuemäärät kullakin sarjatasolla pidetään muutoin nykyisellään, mutta II divisioonan joukkuemäärää voidaan arvioida tarpeen mukaan JSM-toimikunnassa tai muussa aihetta käsittelevässä liiton toimielimessä.”

Kokous päätyi käsittelemään esitykset ja siten asiassa päädyttiin äänestykseen. Äänin 18–11 kokous päätyi tehdyn vastaesityksen kannalle. Erikseen kokous päätti, että hallituksen esitys koskien saman seuran joukkueiden määrän rajoittamista SM-liigassa käsitellään vasta syksyn 2023 liittokokouksessa.

Huomio JSM-kilpailua koskevan päätöksen toimeenpanosta

Kokouksen tekemään JSM-kilpailua koskevaan päätökseen ei olla varauduttu liiton hallituksessa tai JSM-toimikunnassa ennakkoon ja JSM-kauden 2023–2024 valmistelu on edennyt jo pitkälle. Tämän vuoksi SSL:n hallitus tulee keskustelemaan päätöksen toimeenpanon aikataulusta kokouksessaan keskiviikkona 14.6. Kokouksessa selvitetään yhteistyössä JSM-toimikunnan kanssa, miltä osin päätös pannaan täytäntöön kaudella 2023–2024 ja miltä osin päätöksen toimeenpano on perusteltua aloittaa vasta seuraavilla JSM-kausilla.

JSM-kilpailukutsu tulevalle kilpailukaudelle tullaan päivittämään ajan tasalle hallituksen kokouksen jälkeen. Aiheesta tiedotetaan seuroja erikseen.

Tiedustelut: Eetu Tiiva, eetu.tiiva@shakkiliitto.fi, 0409357959