Täällä julkaistaan vuoden 2023 liiton hallituksen kokouksien kokoustiedotteet sekä liittokokousten pöytäkirjat.

Seuraava hallituksen kokous: keskiviikkona 1.11. klo 17 Shakkiareenalla

Kevään liittokokous: sunnuntaina 4.6. klo 13 Shakkiareenalla
Syksyn liittokokous: sunnuntaina 10.12. klo 13 Shakkiareenalla

SSL:n hallituksen kokoustiedote 26.8.2023

Shakkiliiton hallitus kokoontui lauantaina 26.8. Tampereella. Käsiteltäviä asioita listalla oli tällä kertaa varsin mittavasti, mutta kokous saatiin maaliinsa noin neljän tunnin uurastuksen päätteeksi.

SSL:n syksyn liittokokous siirtyy: uusi päivämäärä su 10.12. 

SSL:n liittokokousta siirretään alkuperäisestä päivämäärästä kolmella viikolla eteenpäin. Kokous pidetään Shakkiareenalla sunnuntaina 10.12. klo 13 alkaen. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Eetu Tiiva (pj.), Jouko Viljanen (vpj.), Jyrki Kytöniemi ja Aleksi Olander.

Lisäksi hallituksen jäsen Johanna Tanni on ilmoittanut hallitukselle, ettei kykene jatkamaan hallituksessa toimikauttaan loppuun henkilökohtaisten syiden sekä Vammalan lukion shakkilinjan käynnistämistyön vaatiman työpanoksen vuoksi. Tanni jää sivuun hallituksesta syksyn liittokokouksen yhteydessä. SSL:n hallitus esittää liittokokoukselle, että Tannin paikalle valitaan uusi hallituksen jäsen yhden vuoden mittaiselle toimikaudelle.

Toimikunnat ja työryhmät

Selotoimikunta (Jouko Viljanen)

Kuultiin selotoimikunnan lausunto valintalukujärjestelmästä sekä SM-kilpailussa jaettavista kiintiöpaikoista:

”Esille nousseessa valintalukupalautteessa on nostettu esiin epäkohtia, jotka kytkeytyvät pääosin SM-kilpailun ja sen perusteella myönnettävien edustuspaikkojen jakoperiaatteisiin. Nykyinen valintalukujärjestelmä perustuu pitkään ja perusteelliseen valmistelutyöhön ja se on toimikunnan näkemyksen mukaan tarkkaan punnittu, tasapainoinen ja hyvin toimiva kokonaisuus.

Mahdollisten SM-kisan kautta myönnettävään edustuskiintiöön liittyvien ongelmakohtien korjaamiseksi toimikunta esittää kantanaan, että valintajärjestelmän kannalta olisi parempi, jos SM-kisoista jatkossa valittaisiin ainoastaan kaksi parasta.”

Päätettiin, että valintaperiaatteiden uudistamista tarkasteleva työryhmä (Heini Rinne, Marko Tauriainen ja Jorma Paavilainen) tarkastelevat ehdotusta ja tuovat työryhmän kannan seuraavan hallituksen kokouksen käsiteltäväksi.

Vastaanotettiin selotoimikunnan esitys koskien valintalistalla olevan tasatilanteen ratkaisua jatkossa:

 1. Pudotettu lukukomponentti
 2. Pelimäärä
 3. Arpa tai ottelu

Keskustelun jälkeen päätettiin palauttaa asia selotoimikunnan käsiteltäväksi ja täsmennettäväksi.

JSM-toimikunta (Jyrki Kytöniemi)

Tulevan JSM-kauden valmistelu on edennyt suunnitellusti, ja suurin osa JSM-kilpailun tiedoista on päivitetty JSM-sivuille.

JSM-kilpailulle tullaan kuitenkin vielä ennen kauden alkua avaamaan uusi verkkosivunsa, jonka alle JSM-kilpailua koskevat tiedot ja viestintä tullaan siirtämään kokonaisuudessaan.

Shakkituomaritoimikunta (Eetu Tiiva)

Elokuun alun sähköpostimenettelyssä hallitus vahvisti shakkituomaritoimikunnan kokoonpanon toimikaudelle 8/2023–8/2024:

KvT Mika Hakala, pj. (toimikausi 8/2022–8/2024)
KT Jyrki Raki, vpj. (toimikausi 8/2022–8/2024)
KT Kalle Kumpulainen, siht. (valittu uudelleen, toimikausi 8/2023–8/2025)
KvT Jouni Lehtivaara (toimikausi 8/2022–8/2024)
KT Ari Sieranoja (uusi, toimikausi 8/2023–8/2025)
KT Panu Laine (uusi, toimikausi 8/2023–8/2025)

Otettiin ilolla vastaan uutinen uusista FIDE-tuomareista: Shakkituomarit Kalle Kumpulainen ja Panu Laine tulevat korottumaan FIDE-tuomareiksi sunnuntaina 3.9. Shakkiliiton hallitus onnittelee molempia!

Shakkituomaritoimikunta on esittänyt toiveen, että hallituksen aiempi päätös koskien kahden käsikäyttöisen metallinpaljastimen hankintaa pantaisiin täytäntöön. Skannereiden hinta on n. 250 €/kpl. Vahvistettiin hankinta ja ohjeistetaan shakkituomaritoimikuntaa järjestämään koulutuksia ja laatimaan määräyksiä skannerien käytöstä vilpin ehkäisyn välineenä.

Todettiin, että KvT Eetu Tiiva on nimetty nuorten MM-kilpailun tuomaristoon (U14, U16 ja U18, Italiassa 12.–25.11.2023).

Kilpailutoiminta

Vuoden 2024 joukkuepikashakin SM järjestetään Helsingissä

Vuoden 2024 joukkuepikashakin SM-kilpailun järjestämisoikeutta on hakenut yksi seura.

Hallitus myönsi vuoden 2024 joukkuepikashakin SM-kilpailun järjestämisoikeuden Helsinki Street Chessille (HSC). Kilpailu järjestetään Helsingissä 3.–4.8.2024. Pelipaikka on todennäköisimmin Kaapelitehdas. Anomuksen mukaisesti vahvistettiin kilpailun päätuomariksi KvT Eetu Tiiva (Tiiva ei osallistunut asian käsittelyyn.).

Kilpailun miettimisajan osalta hallitus totesi, että asia on kilpailun järjestäjän harkittavissa.

Valintajakso vuoden 2024 shakkiolympialaisiin

Seuraavat shakkiolympialaiset pelataan Unkarissa syyskuussa 2024.

Päätettiin, että valintajakso vuoden 2024 shakkiolympialaisiin on 1.1.2023–30.6.2024. Aktiivisuusvaatimus ja muut valintakriteerit määräytyvät kv. kilpailujen osallistumisperiaatteiden mukaisesti. Aktiivisuusvaatimus on vähintään 20 täydellä kertoimella laskettavia selo-/elopelejä ajanjaksolla 1.7.2023–30.6.2024.

Valtuutetaan jatkossa toiminnanjohtaja päättämään arvokilpailujen valintajaksoista kv. kilpailujen osallistumisperiaatteiden, selosäännöstön sekä arvokilpailujen ilmoittautumisien määräaikojen puitteissa ilman erillistä hallituksen käsittelyä. Pyritään tiedottamaan arvokilpailun valintajaksosta ja valintakäytänteistä mahdollisimman pian valintajakson alettua SSL:n verkkosivuilla.

Valintaperiaatteiden ja kv. edustusperiaatteiden uudistustarpeita tarkastelevan työryhmän mietteitä kuullaan seuraavassa SSL:n hallituksen kokouksessa.

Nuorten PM-kilpailujen järjestämisringistä irtautuminen

Todettiin, että pohjoismaisten keskustelujen perusteella SSL irtaantuu nykymuotoisten nuorten PM-kilpailujen (nuorten PM ja koulujoukkueiden PM) järjestämisringistä vuoden 2024 lopussa. SSL osallistuu kilpailuihin myös jatkossa ja järjestää ne mielellään, mikäli kukin järjestävä delegaatio sitoutuu maksamaan omat osallistumiskustannuksensa.

Päätettiin kuitenkin, että järjestetään vielä vuoden 2024 nuorten PM helmi-maaliskuun tietämillä nykyisen järjestämisringin mukaisesti. Toiminnanjohtaja, puheenjohtaja ja palvelupäällikkö vastaavat valmistelusta, kunnes erillinen kilpailutoimikunta asetetaan. Shakkituomaritoimikuntaa pyydetään nimeämään kilpailulle päätuomari (KvT tai FT) ja apulaispäätuomari (KvT, FT tai KT).

Pohjoismaisten liittojen edustajat pyrkivät kokoontumaan ja keskustelemaan PM-kilpailujen tulevaisuuden näkymistä tarkemmin syksyn 2023 tai kevään 2024 aikana.

Saman seuran alaisten joukkueiden määrän rajoittaminen SM-liigassa

Kevään 2023 liittokokouksen päätöksen mukaisesti SSL:n syksyn liittokokous tulee käsittelemään sitä, tuleeko useamman saman seuran alaisen joukkueen osallistumista SM-liigaan rajoittaa.

Hallitus päätti, että sisällytetään asia liittokokouksen päätöksen mukaisesti syyskokouksen esityslistaan käsiteltäväksi, mutta hallitus ei tee asiasta päätösehdotusta liittokokoukseen, vaan asia jätetään liittokokouksen avoimeen harkintaan.

Muita asioita

Lisenssijärjestelmästä ja lisenssipelaajien portaalista

Vuoden 2024 alusta lisenssimaksuja ohjataan entistä vahvemmin Suomisportiin. Liiton tilinumero poistetaan liiton sivuilta, ja lisenssimaksut vastaanotetaan muutoin kuin Suomisportin kautta vain poikkeustapauksissa liiton työntekijän hyväksynnällä. Kertalisenssin hankinta pelipaikalla säilyy mahdollisuutena jatkossakin.

Keskusteltiin lisenssijärjestelmän uudistamisesta puheenjohtajan alustuksen pohjalta ja päätettiin, että puheenjohtaja valmistelee hallituksen keskustelun perusteella kokonaisvaltaisen päätösesityksen seuraavaan hallituksen kokoukseen. Esityksessä otetaan kantaa ainakin seuraaviin asioihin:

 • Lisenssien hinnat
 • Lisenssisäännöt ja niiden poikkeukset
 • Ulkomaalaispelaajien lisenssisäännöt
 • Lisenssivaatimus koululaisten SM-kilpailussa

Lisenssipelaajien verkkoportaali avataan vielä vuoden 2023 aikana. Julkaisuvaiheessa portaaliin tullaan lisäämään ainakin digitoituja Suomen Shakkeja. Palvelussa julkaistaan jatkossa myös laajemmat analyysit ja kilpailuraportit sekä pelitietokannat. Palveluun tullaan lisäämään myös video- ja opetusmateriaalia.

FIDEn päätös transurheilijoiden asemasta

Keskusteltiin FIDEn päätöksestä sulkea transnaiset naisten sarjasta FIDEn virallisissa kilpailuissa.

Todettiin, että FIDEn päätöksessä on epäselviä ja oikeudellisesti arveluttavia kohtia, joihin tullaan pyytämään FIDEltä täsmennyksiä. Erityisesti SSL:n hallitusta askarruttivat seuraavat kysymykset:

 • Päätöksen perustelut?
 • Mitä kilpailuja päätös täsmällisesti koskee?
 • Millä tavoin päätös vaikuttaa uusien rekisteröitävien pelaajien asemaan?
 • Onko FIDEn asettama kahden vuoden määräaika yleinen käsittelyn aikainen kielto vaiko tapauskohtaisen käsittelyn määräaika?
 • Onko päätös voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukainen rekisterien osalta?

Shakkiliitto lopettaa Shakkifoorumin ylläpidon vuoden 2023 lopussa

Shakkiliiton hallitus on useampaan otteeseen todennut, että Shakkifoorumi olisi syytä saada pois Shakkiliiton alaisuudesta. Foorumin ylläpito ja moderointi aiheuttaa liitolle työtä ja lisäksi Shakkiliitto on foorumin alustan ylläpitäjänä viime kädessä vastuussa foorumin sisällöistä. Tätä vastuuta liiton hallitus ei pidä Shakkiliitolle suotavana.

Päätetiin, että Shakkiliitto lopettaa Shakkifoorumin ylläpidon 31.12.2023. Ennen tätä määräaikaa Shakkiliitto voi sopia foorumin siirtämisestä yksityisen tahon ylläpidettäväksi. Liitto tarjoaa siirtymään tukea ja neuvontaa sovittavissa määrin. Foorumin ylläpidosta kiinnostuneita pyydetään olemaan yhteydessä liittoon. Mikäli kiinnostuneita ylläpitoon ei ole, Shakkifoorumi suljetaan 31.12.2023.

Mikäli Shakkifoorumille ei löydetä jatkajaa, korvataan Shakkifoorumi erityisesti seuroille suunnatulla ilmoitustaulutyyppisellä palvelulla, jossa seurat ja muut sovittavat tahot voivat edelleen markkinoida kilpailuita ja tapahtumiaan. Palvelua valmistellaan loppuvuoden aikana.

Suomen Tehtäväniekkojen avustus vuodelle 2023

Myönnettiin Suomen Tehtäväniekat ry:lle 2 200 euron avustus toimintavuodelle 2023. Päätettiin myös, että tulevina vuosina 2 200 euron avustus myönnetään Tehtäväniekoille ilman erillistä käsittelyä, mikäli avustus on budjetoitu.

Seuraava kokous

SSL:n kokoontuu seuraavan kerran Shakkiareenalla keskiviikkona 1.11. Kokouksen käsittelyssä ovat ainakin lisenssiasiat sekä syksyn liittokokouksen valmisteluun liittyvät asiat.

Mikäli tämä kokoustiedote herätti kysyttävää tai kommentoitavaa, olkaa yhteydessä hallituksen puheenjohtajaan: Eetu Tiiva, eetu.tiiva@shakkiliitto.fi, 0409357959 (ma-pe klo 12–14).

 

SSL:n hallituksen kokoustiedote 14.6.

Shakkiliiton hallitus kokoontui Tampereella keskiviikkona 14.6. Asialistalla oli niin akuutteja JSM-kilpailuun liittyviä asioita kuin myös muita juoksevia sekä toiminnan kehittämiseen liittyviä asioita. Kokouksessa paikalla olivat hallituksen jäsenistä Eetu Tiiva, Jouko Viljanen, Jyrki Kytöniemi, Heini Rinne sekä Johanna Tanni.

Yleisiä tiedonantoja

Kokouksen alkuvaiheessa otettiin ilolla vastaan uutinen siitä, että Vammalan lukiossa alkaa Suomen ensimmäinen shakkilinja syksyllä 2024. Shakkiliitto tulee olemaan aktiivisesti mukana linjan markkinoinnissa.

Todettiin myös, että lisenssipelaajien portaalin ja lisenssiuudistuksen valmistelu on hieman viivästynyt, mutta käsittelemme asiaa tarkemmin elokuun hallituksen kokouksessa.

Toimikunnat ja työryhmät

JSM-toimikunta (Jyrki Kytöniemi)

Tulevan JSM-kauden valmistelu etenee aikataulussa, ja lohkojaot ja ohjelmat tullaan julkaisemaan kolmen ylimmän sarjatason osalta kesä-heinäkuussa. JSM-kilpailun kutsuun päivitetään puuttuvat tiedot vielä loppuviikon aikana.

Shakkituomaritoimikunta (Eetu Tiiva)

Todettiin, että shakkituomaritoimikunta on päättänyt vaihtaa toimitsijarekisterin ylläpitäjää. Rekisterin ylläpito siirtyy KvT Jouni Lehtivaaralta KT Kalle Kumpulaisen vastuulle. Shakkituomaritoimikunta tarkastelee tuomarien koulutusmääräyksien mahdollisia uudistustarpeita syksyn 2023 aikana.

JSM-kilpailua koskevan liittokokouksen päätöksen täytäntöönpano

SSL:n hallitus keskusteli toiminnanjohtajan ja JSM-toimikunnan arvion perusteella siitä, millaisella aikataululla JSM-kilpailua koskeva seuraava liittokokouksen päätös pannaan täytäntöön:

”SM-liigan ja I divisioonan pöytämäärä pienennetään kuuteen (6) ja II ja III divisioonan pöytämäärä neljään (4). Sarjajärjestelmä ja joukkuemäärät kullakin sarjatasolla pidetään muutoin nykyisellään, mutta II divisioonan joukkuemäärää voidaan arvioida tarpeen mukaan JSM-toimikunnassa tai muussa aihetta käsittelevässä liiton toimielimessä.”

SSL:n hallituksen käsittelyn pohjan muodostanut esitys löytyy täältä. SSL:n hallitus päätti esityksen mukaisesti, ja myös JSM-toimikunta puolsi tehtyä päätöstä. Lyhyenä yhteenvetona voidaan todeta, että ainoastaan II ja III divisioonan pöytämäärämuutokset astuvat voimaan jo JSM-kaudella 2023–2024. SM-liigaa ja I divisioonaa pelataan alkavalla JSM-kaudella edelleen 8 pöydällä.

Kilpailutoiminta

Kotimaisten tittelikelpoisten kilpailujen tukeminen

Päätettiin muuttaa turnausmaksujen perimistä koskevia käytänteitä siten, että turnausmaksuja ei jatkossa peritä kilpailuista, joissa on mahdollista saavuttaa FIDEn arvonimikiinnityksiä (SM, KvM, NSM ja NKvM). Tarkoituksena on tukea ja kannustaa tällaisten kilpailujen järjestämistä Suomessa.

Nuorten PM-kilpailun järjestämisringistä irtautuminen

SSL:n liittokokous on jo keväällä 2019 päättänyt, että SSL irtaantuu nykymuotoisesta nuorten PM-kilpailun järjestämisringistä. Nykymuotoinen järjestämisrinki toimii siten, että kukin Pohjoismaa vuorollaan järjestää kilpailun, ja myös maksaa kaikki siitä syntyvät kustannukset lukuun ottamatta joukkueiden matkakuluja. Nykyisissä olosuhteissa rinki on kustannuksien valossa ja myös toiminnaltaan tehoton ja muodostaa huomattavan kuluerän tiettyinä vuosina.

Tarkoituksenamme on ehdottomasti jatkaa osallistumista nuorten PM-kilpailuihin myös tulevina vuosina, mutta tulemme edistämään sellaista ajatusta, että järjestäjämaa vastaa ainoastaan pelipaikan hankintaan liittyvistä kustannuksista ja muutoin kukin osallistuva liitto vastaa delegaationsa kaikista osallistumiskustannuksista.

Suomella on nuorten PM-kilpailun järjestämisvuoro vuonna 2024. Hallitus päätti, että jo ensi vuoden kilpailu pyrittäisiin järjestämään edellä kuvatusti siten, että SSL järjestää kilpailulle ainoastaan pelipaikan ja järjestävän organisaation. Asiasta kuitenkin neuvotellaan muiden pohjoismaisten liittojen kanssa, ja neuvotteluista riippuen on myös mahdollista, että SSL järjestää vielä ensi vuonna kilpailun nykyisen ringin mukaisesti, mutta sen jälkeen järjestämisringistä irroittaudutaan.

Pyrimme edistämään myös sitä, että nuorten PM-kilpailu ja tyttöjen PM-kilpailu järjestettäisiin samanaikaisesti samassa paikassa.

Tuki seniorien joukkue-MM-kilpailuun

Käsiteltiin ehdotuksen perusteella tuen myöntämistä seniorien joukkue-MM-kilpailuun vuodelle 2023. Yleisesti todettiin, että kansainvälisten edustusperiaatteiden mukaisesti seniorien matkoja ei tueta.

Päätettiin kuitenkin myöntää seniorien MM-joukkueelle 500 euron apuraha turnauksen osallistumiskustannuksien kattamiseen. Apurahan myöntäminen edellyttää, että vahvimman lähetettävän joukkueen vahvuuslukukeskiarvo on vähintään 2000 (SELO). Apuraha on kertaluontoinen, ja se myönnettiin seniorijoukkueen viimevuotisen hienon EM-menestyksen (EM-hopea joukkuekilpailussa) perusteella.

Muita asioita

Häirintätapausten ehkäisy Suomen Shakkiliiton toiminnassa

Valitettavasti useamman eri urheilujärjestön toiminnassa on esiintynyt häirintään ja muuhun epäasialliseen käytökseen liittyviä tapauksia kasvavissa määrin. Minkäänlaiselle häirinnälle tai epäasialliselle käytökselle ei ole sijaa urheilutoiminnassa.

Tämän vuoksi päätettiin, että myös Shakkiliiton on tarpeen asettaa erilliset häirintäyhdyshenkilöt. Kuka tahansa, joka joutuu Shakkiliiton toiminnassa minkäänlaisen epäasiallisen käytöksen tai häirinnän kohteeksi, voi olla yhteydessä häirintäyhdyshenkilöön, joka tukee häirinnän uhriksi joutunutta ja auttaa asian selvittämisessä. Yhteydenottoja tullaan käsittelemään myös nimettömästi.

Tässä vaiheessa valittiin toistaiseksi toiseksi yhdyshenkilöksi toiminnanjohtaja Marko Tauriainen. Toinen yhdyshenkilö valitaan mahdollimman pian.

Häirintätapauksien käsittelyssä ja häirintäyhdyshenkilöiden koulutuksessa hyödynnetään Väestöliiton Et ole yksin -palvelun materiaaleja sekä viranomaisneuvontaa. Aihetta koskevien materiaalien saatavuutta tullaan parantamaan myös Shakkiliiton verkkosivuilla.

Työryhmä kotimaisen huippushakin tukemiseksi

Perustettiin työryhmä, jonka tehtävänä on tarkastella, millä tavoin SSL voisi nykyistä kattavammin tukea kotimaisia kärkipelaajiamme, erityisesti suurmestareita. Työryhmä tarkastelee myös kansainvälisiä kilpailuja koskevien edustusperiaatteiden mahdollisia uudistustarpeita. Työryhmän mietteitä kuullaan tarkemmin seuraavassa SSL:n hallituksen kokouksessa. Työryhmän muodostavat Heini Rinne, Marko Tauriainen ja Jorma Paavilainen, ja työryhmä kuulee valmistelutyössään asianosaisia sidosryhmiä.

Seuraava kokous

SSL:n hallitus siirtyy kesälaitumille, ja hallitus kokoontuu seuraavan kerran Tampereella 26.8.

Mikäli tämä kokoustiedote herätti kysyttävää tai kommentoitavaa, olkaa yhteydessä hallituksen puheenjohtajaan: Eetu Tiiva, eetu.tiiva@shakkiliitto.fi, 0409357959 (ma-pe klo 12–14).

 

Pöytäkirja

Asia: Suomen Shakkiliiton sääntömääräinen liittokokous
Aika: 4.6.2023, klo 13.00–15.53
Paikka: Shakkiareena, Hiomotie 10, Helsinki

1 § Kokouksen avaus

Shakkiliiton puheenjohtaja Eetu Tiiva avasi kokouksen klo 13.00.

2 § Läsnä olevien toteaminen

Akaan Shakki (Veikko Rantanen, 1 ääni)
Etelä-Vantaan Shakki (Seppo Kinnunen, 2 ääntä)
Shakkiseura Gambiitti (Tomi Veteläinen, 2 ääntä)
Hartolan Shakkikerho (Esko Virtanen, 1 ääni)
Helsingin Shakkiklubi (Reijo Taipale, 3 ääntä)
Hämeenlinnan Shakkikerho (Veikko Rantanen, 1 ääni)
Lahden Shakki (Lauri Komulainen, 1 ääni)
Lauttasaaren Suomalainen Shakkikerho (Jyrki Kivinen, 1 ääni)
Matinkylän Shakkikerho (Pekka Hietala, 4 ääntä)
Raahen Linnoitus (Mika Hakala, 1 ääni)
Salon Shakkikerho (Tomi Tocklin, 2 ääntä)
Seinäjoen Shakkikerho (Jouko Viljanen, 1 ääni)
Shakkilaakso (Mika Hakala, 1 ääni)
Tammer-Shakki (Jouko Viljanen, 3 ääntä)
Turun Shakinystävät (Mika Hakala, 1 ääni)
Turun Työväen Shakkikerho (Tero Salopää, 2 ääntä)
Suomen Shakkihistoriallinen Seura (Petri Saharinen, 2 ääntä)

Äänimäärä yhteensä 29.

Lisäksi paikalla olivat Eetu Tiiva, Jouni Lehtivaara, Toivo Pudas ja Marika Haapanen. Kokous myönsi heille läsnäolo- ja puheoikeuden.

3 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mika Hakala. Sihteeriksi valittiin Eetu Tiiva. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Hietala ja Reijo Taipale. Ääntenlaskijoiksi valittiin Veikko Rantanen ja Tero Salopää.

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 § Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

Kokouksen asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

6 § Toimintakertomus ja tilikertomus vuodelta 2022

Käytiin Eetu Tiivan johdolla läpi toiminta- ja tilikertomus vuodelta 2022.

Tilikertomuksen osalta päätettiin, että maininta koskien selvitystä konserniyhtiöistä poistetaan tilinpäätöksestä, koska maininta ei ole enää Shakkikustannuksen lakkauttamisen myötä välttämätön.

Toimintakertomuksen sivulle 11 päätettiin korjata oikeiksi toimikunnan jäsenten toimikausien ajat.

7 § Tilintarkastajien lausunto

Luettiin tilintarkastajien lausunto. Eetu Tiiva selvitti kokoukselle lyhyesti, miksi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatiminen on viivästynyt.

8 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

9 § Hallituksen esitykset liittokokoukselle

Hallitus esitti muutettavaksi JSM-toimikunnan ohjesäännön kohdan 8 seuraavaan muotoon:

”Toimikunnan ratkaisuista voi valittaa SSL:n shakkituomaritoimikuntaan. Shakkituomaritoimikunnan ratkaisusta voi valittaa edelleen Urheilun oikeusturvalautakuntaan lautakunnan sääntöjen mukaisesti. Mikäli lautakunta ei ole toimivaltainen käsittelemään asiaa, shakkituomaritoimikunnan ratkaisu asiassa jää lopulliseksi. Säännös ei rajoita SSL:n kurinpitoelimien toimivaltaa siltä osin, kun kyse on kurinpitosäännöstön mukaisesta kurinpitoasiasta.”

Hyväksyttiin hallituksen esitys.

Hallitus esitti hyväksyttäväksi JSM-sarjajärjestelmän uudistukset (liite 1).

Eetu Tiiva alusti hallituksen esitystä. Alustuksen ja siitä käydyn keskustelun jälkeen Tomi Veteläinen teki seuraavan vastaesityksen:

SM-liigan ja I divisioonan pöytämäärä pienennetään kuuteen (6) ja II ja III divisioonan pöytämäärä neljään (4). Sarjajärjestelmä ja joukkuemäärät kullakin sarjatasolla pidetään muutoin nykyisellään, mutta II divisioonan joukkuemäärää voidaan arvioida tarpeen mukaan JSM-toimikunnassa tai muussa aihetta käsittelevässä liiton toimielimessä.

Keskustelun jälkeen päädyttiin äänestämään esityksistä muilta osin, mutta päätettiin jättää erikseen käsiteltäväksi hallituksen esitys koskien useampien saman seuran joukkueiden rajoittamista SM-liigassa.

Äänin 18–11 päätettiin Veteläisen tekemän vastaesityksen mukaisesti.

Jouko Viljanen esitti, että saman seuran joukkueiden määrän rajoittamista koskeva asia siirretään syksyn 2023 liittokokouksen käsiteltäväksi. Päätettiin esityksen mukaisesti.

10 § Muut asiat

Ei muita asioita.

11 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.53.

Mika Hakala, puheenjohtaja
Eetu Tiiva, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty 5.6.2023

Pekka Hietala, pöytäkirjan tarkastaja
Reijo Taipale, pöytäkirjan tarkastaja

Liitteet:

1) Hallituksen esitys JSM-sarjajärjestelmän uudistamiseksi

SSL:n hallituksen kokoustiedote 15.5.2023

SSL:n hallitus kokoontui etäyhteydellä maanantaina 15.5. Käsittelyssä olivat erityisesti liittokokouksen valmisteluun liittyvät asiat sekä tuleva JSM-kausi.

Toimikunnat ja työryhmät

Selotoimikunta (Jouko Viljanen)

Selotoimikunta esitti selosäännöstöön muutosta, jonka perusteella SSL:n edustustehtävässä olevan uuden pelaajan pelaamat pelit otettaisiin mukaan selolaskentaan. Tämä tarkoittaisi, että selosäännöstön kohta 2.2 muutettaisiin seuraavaan muotoon:

2.2. Vahvuuslaskentaan hyväksytään kotimaisia ja ulkomaisia kilpailuja. Kotimaisissa kilpailuissa selolaskenta suoritetaan kaikille osallistujille, myös ulkomaisille pelaajille. Ulkomaisissa kilpailuissa selolaskenta suoritetaan ainoastaan Suomea edustaville pelaajille. Mikäli ulkomaiseen kilpailuun osallistuvalla pelaajalla ei ole entuudestaan seloa, suoritetaan laskenta vain, jos kyseessä on SSL:n nimeämä virallinen edustustehtävä.

Hallitus hyväksyi selotoimikunnan esityksen ja päivitetty selosäännöstö astuu voimaan 16.5.2023.

JSM-toimikunta (Eetu Tiiva)

Käsittelyssä oli kauden 2023–2024 JSM-toimikunnan ja päätuomariston valinta. Toimikuntaan tulee viime kauteen verraten jonkin verran muutoksia.

JSM-toimikunnan puheenjohtajana tulevalla kaudella jatkaa SSL:n hallituksen jäsen Jyrki Kytöniemi. Muutoin toimikunnan kokoonpano uudistuu: Varapuheenjohtajan tehtävän toimikunnassa ottaa liiton varapuheenjohtaja Jouko Viljanen ja toimikuntaan jäseniksi liittyvät Tomi Renberg ja Tomi Tocklin. Niille toimikunnan jäsenille, joilla ei ole voimassa olevaa toimitsijapätevyyttä, järjestetään erillinen kertauskoe.

Tuomaristo pysyy viime kautta vastaavana, eli päätuomarina tulevalla JSM-kaudella jatkaa KvT Mika Hakala ja varapäätuomarina KvT Timo Munukka.

Kauden 2023–2024 JSM-kutsu julkaistaan lähipäivinä.

JSM-seuratoimintapäivän yhteenveto

Käsiteltiin puheenjohtajan laatima lyhyt yhteenveto 26.3. pidetystä JSM-kilpailun uudistamista koskeneesta seuratoimintapäivästä. Hallitus vahvisti yhteenvedon ja ottaa päivän evästykset huomioon JSM-kilpailussa sekä yleisesti seuratoimintapäivien järjestämisessä. Otamme myös edelleen mielellämme vastaan palautetta esimerkiksi JSM-kilpailusta ja sen uudistamisesta!

JSM-kilpailun uudistusesitys liittokokoukselle

JSM-kilpailun uudistaminen on ollut aktiivisesti liiton toimielimien asialistalla kevään aikana, ja nyt asiaa koskeva valmistelutyö lähestyy maaliaan.

JSM-kehitystyöryhmän ja hallituksen valmistelun sekä seuratoimintapäivän evästyksien perusteella puheenjohtaja oli laatinut käsiteltäväksi esityksen koskien JSM-kilpailun uudistamista. Hallituksen agendalla oli päättää siitä, jätetäänkö esitys tässä muodossa liittokokouksen käsiteltäväksi.

Keskustelun jälkeen hallitus päätyi siihen, että esitys otetaan käsittelyyn liittokokouksessa sunnuntaina 4.6. Hallitus ei ollut koko esityksestä täysin yksimielinen, vaan esitys päätettiin jättää liittokokoukselle valmistellussa muodossaan äänestyksen jälkeen. Eri mieltä olleen hallituksen jäsenen Pekka Hietalan kannanotto koski saman seuran joukkueiden rajoittamista SM-liigassa:

”Olen ehdotusta vastaan siltä osin, kun se rajoittaa SM-liigassa pelaavien joukkueiden määrän yhteen seuraa kohtaan. Ymmärtääkseni tällaista sääntöä ei ole ollut koskaan aikaisemmin … ei myöskään silloin, kun SM-liigassa viimeksi pelasi 10 joukkuetta.

Ainoa kommentti, jonka kuulin kokouksessa tämän säännön puolesta, että asettaisi kaikki seurat samaan asemaan ja estäisi taktikoinnin sen seuran puolelta, jolla on kaksi joukkuetta. En ymmärrä kommenttia ollenkaan:

 1. Tämän seuran kaksi joukkuetta pelaisivat vastakkain heti ensimmäisellä kierroksella, jolloin ne eivät tietäisi, miten joukkueet tulevat pärjäämään muilla kierroksilla.
 2. Näillä kahdella joukkueella täytyy olla täysin erilliset pelaajalistat … mukaan luettuna varapelaajat. On vaikea nähdä, mitä keskustelussa tarkoitettiin taktikointimahdollisuudella. Luonnollisesti tämän kerhon ykkös- ja kakkosjoukkueet pelaisivat jokaisen ottelun niin hyvin kuin mahdollista. Jos taktikoinnilla tarkoitetaan 8-0 tulosta ekalla kierroksella, niin se voidaan poistaa sillä, että mahdollisessa vertailutilanteessa kakkosjoukkueen tuloksia ei lasketa mukaan mihinkään vertailuun minkään joukkueen osalta.

Mielestäni tämä sääntö kohdistuu selvästi tällä hetkellä Matinkylän SK vastaan, jolla oli esimerkiksi SM-kilpailussa 5-6 pelaajaa 16 pelaajasta. Näiden huippupelaajien (plus ulkomaalaisvahvistusten) jälkeen joukkueella on useita mestari-tason pelaajia, jotka eivät tämän säännön jälkeen pääsisi pelaamaan SM-liigaan (kuin varapelaajina). Ymmärtääkseni oikeuskäytännössä ei katsota hyvällä, jos joku uusi säännös tehdään selvästi loukkaamaan jonkin oikeushenkilön etuja.”

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Liittokokousta on jouduttu valitettavasti siirtämään kevään aikana kahteen otteeseen tilinpäätöksen valmistumisen viivästymisen vuoksi. Toiminnanjohtaja selvitti hallitukselle viivästymisen syitä, ja asiasta keskustellaan tarkemmin seuraavassa SSL:n hallituksen kokouksessa. Keskeisenä tavoitteena on varmistua siitä, että vastaavalta viivästykseltä vältytään tulevina vuosina.

Nyt tilinpäätös ja toimintakertomus ovat kuitenkin valmiina, ja hallitus vahvisti molemmat asiakirjat tilintarkastusta ja liittokokouskäsittelyä varten. Liittokokous pidetään Shakkiareenalla sunnuntaina 4.6. klo 13 alkaen, ja kutsu kokoukseen julkaistaan kahta viikkoa ennen kokousta.

Seuraava kokous

SSL:n hallitus kokoontuu seuraavan kerran Tampereella keskiviikkona 14.6. Asialistalla ovat ainakin:

 • Sosiaalisen median viestintää koskevien käytänteiden vahvistaminen
 • Pohjoismainen yhteistyö
 • Lisenssipelaajien portaalin valmistelu

Mikäli tämä kokoustiedote herätti kysyttävää tai kommentoitavaa, olkaa yhteydessä hallituksen puheenjohtajaan: Eetu Tiiva, eetu.tiiva@shakkiliitto.fi, 0409357959 (ma-pe klo 12–14).

Yhteenveto seuratoimintapäivästä
Ehdotus JSM-kilpailun uudistamisesta


SSL:n hallituksen kokoustiedote 8.3.2023

Shakkiliiton hallitus kokoontui keskiviikkoiltana 8.3. käsittelemään erityisesti kilpailutoimintaan liittyviä asioita etäyhteydellä. Vilkkaan keskustelun jälkeen yhteiset askelmerkit löydettiin reilun parin tunnin kokoustamisen jälkeen.

Toimikunnat ja työryhmät

Selotoimikunta (Jouko Viljanen)

Todettiin iloksemme, että mestariehdokasarvot ja I luokan pelaajien arvot on lisätty näkyviin selolistalle 17.2. julkaistun selolistapäivityksen yhteydessä. Mahdollisia virheitä tai puutteita tiedoissa korjataan, mikäli niitä havaitaan. Virheistä kannattaa ilmoittaa suoraan selotoimikunnalle: selot@shakkiliitto.fi

Selotoimikunta oli edellisessä kokouksessaan pohtinut tilannetta, jossa pelaaja on ulkomaisessa elokelpoisissa arvokisoissa SSL:n kansainvälisissä edustustehtävissä. Toimikunta tulee esittämään muutosta, jossa kaikki nämä pelit tulisivat selolaskentaan. Tämän osalta hallitus jää odottamaan tarkempaa esitystä.

Shakkituomaritoimikunta (Eetu Tiiva)

Shakkituomaritoimikunta on kokoontunut lauantaina 25.2. Asialistalla on ollut pääasiassa juoksevia asioita. Hallitus huomioi myös tuomaritoimikunnan lausunnon koskien JSM-kilpailun uudistusta. Lisäksi shakkituomaritoimikunta on laatinut lisäysehdotuksen shakin kilpailumääräyksiin.

Hallitus päätti shakkituomaritoimikunnan esityksen pohjalta lisätä shakin kilpailumääräysten kohtaan 9 kaksi kappaletta:

”Häiriökäyttäytymisestä rangaistuksena seuraa ensin huomautus ja sitten varoitus. Jos häiritseminen jatkuu, pelaajan peli tuomitaan hävityksi ja hänet voidaan poistaa pelihuoneistosta ja sulkea pois yhdeltä tai useammalta tulevalta kierrokselta. Rangaistus voi olla myös suoraan varoitus tai poisto, jos käyttäytyminen sitä edellyttää. Häiriökäyttäytymisen perusteella tuomittavasta pelin häviöstä tai yhdeltä tai useammalta tulevalta kierrokselta sulkemisesta päätöksen voi tehdä vain kilpailun päätuomari tai hänen valtuuttamansa tai häntä sijaistava kilpailun tuomari.

Jos pelaaja kilpailuun palattuaan jälleen jatkaa häiritsevää käytöstään, hänet suljetaan kokonaan pois kilpailusta.”

Lisäys astuu voimaan maanantaina 3.4.2023.

JSM-toiminta ja sen uudistaminen

JSM-toimikunnan ohjesäännön muutosesitys

Päätettiin JSM-kehitystyöryhmän ja shakkituomaritoimikunnan suosituksien perusteella esittää kevään liittokokoukselle, että JSM-toimikunnan hallinnollisista päätöksistä valitetaan tulevilla JSM-kausilla SSL:n hallituksen sijaan shakkituomaritoimikunnalle, jonka ratkaisuista voi valittaa edelleen Urheilun oikeusturvalautakuntaan.

Asia vaatii liittokokouskäsittelyn, koska muutos vaatii syksyllä hyväksytyn JSM-toimikunnan ohjesäännön kohdan 8 muuttamista.

JSM-kehitystyöryhmän esitys JSM-kilpailun kehittämisestä

Keskusteltiin mittavasti JSM-kilpailun uudistamisesta JSM-kehitystyöryhmän esityksen ja shakkituomaritoimikunnan lausunnon perusteella. Keskustelun jälkeen päädyttiin lopulta siihen, että puheenjohtaja laajentaa ja muokkaa esitystä hallituksen evästyksien perusteella viikonlopun aikana seuratoimintapäivää varten. Materiaali ei muodosta virallista hallituksen esitystä, vaan se toimii vain keskustelun pohjana.

Muokattu materiaali jaetaan seuroille 13.3. alkavalla viikolla, ja materiaalin perusteella JSM-toiminnan uudistamisesta käydään keskustelua sunnuntaina 26.3. klo 13 alkaen etäyhteydellä järjestettävässä seuratoimintapäivässä. Seuratoimintapäivän kutsu julkaistaan materiaalin jakamisen yhteydessä.

Yleisen ja naisten SM-kilpailun palkinnoista

Keskusteltiin yleisen ja naisten SM-kilpailun palkinnoista. Tehtiin periaatepäätös, jonka mukaan vuodesta 2024 alkaen yleisen ja naisten SM-kilpailujen palkintorakenne muodostuu seuraavasti:

Liitto määrittää yleiseen ja naisten SM-kilpailuun peruspalkintopotin, joka jaetaan tasan yleisen ja naisten SM-kilpailun kesken. Tämän lisäksi kummankin sarjan palkintopottiin lisätään kyseiseen sarjaan maksetut osanottomaksut samassa suhteessa.

Seuraava kokous

Seuraavan kerran hallitus kokoontuu maalis-huhtikuun vaihteessa käsittelemään tilinpäätöstä ja toimintakertomusta ja valmistelee ne liittokokouksen käsittelyä varten. Mahdollisesti kokouksessa käsitellään myös seuratoimintapäivän antia JSM-kilpailun uudistamisen osalta.

Mikäli tämä kokoustiedote herätti kysyttävää tai kommentoitavaa, olkaa yhteydessä hallituksen puheenjohtajaan: Eetu Tiiva, eetu.tiiva@shakkiliitto.fi, 0409357959 (ma-pe klo 12–14).


SSL:n hallituksen kokoustiedote 21.1.2023

Shakkiliiton hallitus kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseensa lauantaina 21.1. Tampereella. Vaikka asiaa oli perinteiseen tapaan varsin runsaasti ja monipuolisesti, asiat saatiin käsitellyksi noin kolmessa tunnissa.


Seuratoimintapäivä 26.3. etäyhteydellä

Päätettiin järjestää seuratoimintapäivä sunnuntaina 26.3. etäyhteyden välityksellä. Päivän teemat tulevat painottumaan JSM-kilpailun kehittämisen ympärille. Päivän aikana keskustellaan JSM-kehitystyöryhmän ja liiton hallituksen ehdotuksesta JSM-kilpailun kehittämiseksi. Seuroille varataan mahdollisuus tutustua ehdotukseen ennakkoon.

Päivän muita mahdollisia teemoja täsmennetään lähempänä ajankohtaa.


Toimikunnat ja työryhmät

Selotoimikunta (Jouko Viljanen)

Päätettiin varapuheenjohtajan aloitteesta ehdottaa selotoimikunnalle I luokan pelaajien arvojen lisäämistä näkyviin selolistalle 1.1.2024 alkaen siltä osin, kun saavutetuista arvoista on käytettävissä luotettava tieto. Lopullinen ratkaisuvalta asiasta päätettiin jättää selotoimikunnalle.

Shakkituomaritoimikunta (Eetu Tiiva)

Shakkituomaritoimikunnalta ei ollut liiton hallitukselle tällä kertaa käsiteltäviä asioita. Todettiin, että toimitsijarekisteri on päivitetty ajan tasalle varsin pitkän päivitystauon jälkeen.

Tuomariasioiden osalta vahvistetiin järjestäjän esityksien perusteella kaksi päätuomarivalintaa SM-kilpailuihin:

 • Yleinen SM ja naisten SM huhtikuussa Areenalla: KvT Jouni Lehtivaara 
 • Joukkuepikashakin SM elokuussa Seinäjoella: KvT Eetu Tiiva. (Tiiva ei osallistunut asian käsittelyyn.)

JSM-toimikunta / JSM-kehitystyöryhmä (Jyrki Kytöniemi / Eetu Tiiva)

JSM-toimikunnalta ei ollut merkittäviä ajankohtaisia terveisiä hallitukselle.

JSM-kehitystyöryhmä, jonka tehtävänä on JSM-kilpailun uudistamisen valmistelu, on aloittanut työnsä tammikuussa. Työryhmä valmistelee kilpailun uudistamista koskevan esityksensä helmikuun loppuun mennessä ja jättää sen tämän jälkeen liiton hallituksen käsiteltäväksi. Hallituksen käsittelyn jälkeen esitys tuodaan keskusteluun seuratoimintapäivään, joka on tarkoitus järjestää sunnuntaina 26.3. etäyhteyden välityksellä. Seuroille varataan mahdollisuus tutustua esitykseen noin kaksi viikkoa ennen seuratoimintapäivää.

JSM-asiakokonaisuuden yhteydessä päätettiin myös, että JSM-kilpailun näkyvyyttä erityisesti SM-liigan osalta kehitetään kaudesta 2023–2024 alkaen. Kilpailulle avataan omat verkkosivunsa ja ajantasaista viestintää kilpailusta lisätään sosiaalisessa mediassa. Tämän kokonaisuuden valmistelusta vastaavat toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja yhteistyössä JSM-toimikunnan kanssa.


Lisenssijärjestelmän uudistamisesta & lisenssipelaajien verkkoportaalista

Lisenssijärjestelmä ja lisenssipelaajien verkkoportaalin avaaminen on yksi liiton strategiassa määritellyistä painopisteistä.

Strategiatyöryhmän työn pohjalta toiminnanjohtaja, palvelupäällikkö ja puheenjohtaja valmistelevat lisenssijärjestelmää ja sen uudistamista koskevan esityksen seuraavaan hallituksen kokoukseen.

Aloitetaan strategiatyöryhmän esityksen mukaisen lisenssipelaajien verkkoportaalin luominen. Verkkoportaali tulee jatkossa sisältymään osaksi pelaajalisenssiä, ja lisenssinhaltijoilla tuele olemaan pääsy portaaliin. Tavoitteena on, että portaali saataisiin avattua keväällä/alkukesästä 2023, jonka jälkeen sisältöjä lisätään portaaliin vaihteittain. Verkkoportaaliin on tarkoitus viedä mm. digitaalinen Shakki/Suomen Shakki-lehtien arkisto, laajempia turnausraportteja, videomateriaalia sekä uudistettava suomipelitietokanta. Toiminnanjohtaja selvittää alustan teknistä toteutusta ja kustannuksia ja pyrkii valmistelemaan ehdotuksen seuraavaan hallituksen kokoukseen.

Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja selvittävät suomipelitietokannan uudistamisen tilaa.


Kilpailutoiminnasta

Yleinen ja naisten SM-kilpailu 2023

Todettiin, että kilpailun kutsu on julkaistu ja ilmoittautuminen on avattu. Palkintopotin osalta määriteltiin, että kokonaispalkintopotti ja yleisen ja naisten SM:n välinen jakosuhde pidetään suurin piirtein aiempia vuosia vastaavalla tasolla. Palkintopotti on vähintään 3000 euroa, ja sitä voidaan tarvittaessa hieman korottaa, mikäli osallistujia on runsaasti. Jakosuhde: n. 2/3 yleiseen SM-kilpailuun ja n. 1/3 naisten SM-kilpailuun.

Kilpailua koskevan viestinnän toteuttamisesta keskustellaan sisällöntuottajien (striimaajat, kilpailuraporttien kirjoittajat) kanssa.

Henkilökohtaiset EM-kilpailut maaliskuussa

Todettiin, että Suomesta lähtee edustaja sekä henkilökohtaiseen EM-kilpailuun ja naisten henkilökohtaiseen EM-kilpailuun. Henkilökohtainen EM pelataan Serbiassa 2.–14.3. ja Suomesta kilpailuun lähtee KvM Sampsa Nyysti. Naisten henkilökohtainen EM-kilpailu pelataan Montenegrossa 17.–30.3. ja tässä kilpailussa Suomea edustaa FM, NKvM Johanna Paasikangas. Kansainvälisiä kilpailuja koskevien periaatteiden mukaisesti vahvistettiin, että molemmille maksetaan 50 % matkoista, osallistumisesta ja majoituksesta aiheutuvista kustannuksista.

Joukkuepikashakin SM 2024 ja 2025

Todettiin, että liiton strategian yhtenä keskeisenä painopisteenä on joukkuepikashakin SM-kilpailun markkinoinnin kehittäminen siten, että kilpailun kansainvälistä statusta saataisiin nostettua. Tavoitteena on samalla pysyttää kilpailun asema kansallisena lippulaivatapahtumanamme.

Tämä tausta huomioiden päätetiin, että vuosina 2024 ja 2025 Shakkiliitto on mukana joukkuepikashakin SM-kilpailun järjestäjänä yhteistyössä jonkin seuran/seurojen kanssa. Liiton rooli järjestelyissä korostuisi kilpailun näkyvyyden edistämisessä, kilpailun (kansainvälisen) markkinoinnin kehittämisessä sekä yhteistyökumppanien hankinnassa. Vaihtoehtoisesti, mikäli järjestelyistä kiinnostunutta seuraa/seuroja ei ole löydettävissä, liitto voi järjestää tapahtuman myös kokonaisuudessaan.

Takaraja vuoden 2024 järjestämishakemuksille on 30.6.2023.

Avoin vajaakierroskilpailu heinäkuussa 2023

Todettiin, että Heart of Finland-turnausta ei tällä tietoa olla järjestämässä vuonna 2023 Jyväskylässä.

Tämän perusteella päätettiin, että pyritään järjestämään viikon mittainen (9 kierrosta) avoin vajaakierroskilpailu heinäkuun puolivälin tietämillä. Kilpailun pelipaikka selvitellään ja kilpailukutsu pyritään julkaisemaan mahdollisimman pian. Kilpailun budjetti rakennetaan siten, etteivät järjestelyt aiheuta liitolle lisäkustannuksia, vaan turnauksen kulut katetaan osanottomaksuilla.

Palvelupäällikkö, toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja vastaavat asian edistämisestä.


Liiton viestintä sosiaalisessa mediassa

Todettiin ensinnäkin erittäin tärkeäksi, että liitto on aktiivisena eri sosiaalisen median kanavissa. Tällä hetkellä liitolla on aktiivista viestintää Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa. Aktiivisuutta pyritään lisäämään ja päivityksen laatijoiden rinkiä pyritään mahdollisuuksien mukaan laajentamaan.

Katsottiin tarpeelliseksi, että liiton sosiaalisen median viestinnän suuntaviivoja, vastuukysymyksiä ja painopisteitä määritellään tarkemmin. Annettiin puheenjohtajan tehtäväksi valmistella suuntaviivoja ja painopisteitä koskeva ohje käsiteltäväksi seuraavaan hallituksen kokoukseen. Vastuukysymyksien järjestämisen osalta puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja valmistelevat ehdotuksen seuraavaan hallituksen kokoukseen.


Sotilasjuoksutapahtumat 2023

Shakkiliitto on osallistunut vuoden 2022 aikana sotilasjuoksutapahtumiin. Tavoitteena on ollut lisätä shakin näkyvyyttä nuorten aikuisten (varusmiehien) keskuudessa. Tapahtumiin osallistuminen ei aiheuta liitolle merkittäviä kustannuksia.

Päätettiin jatkaa osallistumista vuoden 2023 aikana. Osaan tapahtumista liitto osallistuu siten, että paikalla on liiton toimihenkilöitä, ja osaan tapahtumista luovutamme käyttöön muutamat välineet ja markkinointimateriaalia.


Seuraava kokous

Seuraavan kerran hallitus kokoontuu maaliskuun alkupuolella etäyhteyden välityksellä. Käsittelyssä ovat ainakin lisenssijärjestelmän uudistamiseen liittyvät asiat, JSM-kehitystyöryhmän ehdotus JSM-kilpailun kehittämisestä sekä sosiaalisen median viestintään liittyvät asiat.

Mikäli tämä kokoustiedote herätti kysyttävää tai kommentoitavaa, olkaa yhteydessä hallituksen puheenjohtajaan: Eetu Tiiva, eetu.tiiva@shakkiliitto.fi, 0409357959 (ma-pe klo 12–14).