Turun turnaus 16.1.2016

Tasaseloturnaus

 LOPPUTULOKSET 
 tsi  Turun turnaus 16.1.2016  Kierros: 7
 
 
 A-ryhmä                1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  P Selo
 1 Keinänen Toivo   MatSK   2176 m+ 5 v+ 3 m+ 4 v+ 2 m= 8 v+ 9 m+14 6,5 2192
 2 Linden Lari    TuTS   2144 v- 4 m=12 v+11 m- 1 m= 5 v+ 3 m+ 8 4,0 2148
 3 Laihonen Petteri  JyS    2210 v+ 8 m- 1 m- 5 v+ 4 v+11 m- 2 v+12 4,0 2210
 4 Salopää Tero    TuTS   2094 m+ 2 v+ 5 v- 1 m- 3 v=14 m+11 m= 6 4,0 2099
 5 Niemi Kalle    SalSK   2323 v- 1 m- 4 v+ 3 m+ 8 v= 2 m=14 v+ 9 4,0 2315
 6 Palmo Pentti    EurSK   1955 v-10 m-14 v+19 m+17 v= 7 m+18 v= 4 4,0 1958
 7 Alkkiomäki Jyrki  TSY    1982 v+ 9 m+10 v- 8 m=12 m= 6 v-13 m=16 3,5 1982
 8 Järvelä Jari    TSY    2134 m- 3 v+11 m+ 7 v- 5 v= 1 m=12 v- 2 3,0 2132
 9 Kaatiala Pekka   TammerSh 2019 m- 7 v+24 v+12 m-11 v+10 m- 1 m- 5 3,0 2019
 10 Nikolakaros Kimon TuTS   1949 m+ 6 v- 7 m-14 v+13 m- 9 v=16 v=18 3,0 1943
 11 Heino Juha     TSY    2080 v+12 m- 8 m- 2 v+ 9 m- 3 v- 4 m=13 2,5 2075
 12 Tuominen Tanja   TuTS   2088 m-11 v= 2 m- 9 v= 7 m=16 v= 8 m- 3 2,0 2079
 
 B-ryhmä                1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  P Selo
 13 Laajo Juha     TSY    1814 v=19 m+18 v+17 m-10 v+22 m+ 7 v=11 5,0 1841
 14 Ruotanen Helge   KS-58   1914 m=16 v+ 6 v+10 m+24 m= 4 v= 5 v- 1 4,5 1933
 15 Latvio Erkki    TSY    1706 v-20 m+23 v-18 m+34 v+30 m-25 m+21 4,0 1712
 16 Kaveniemi Kari   TSY    1904 v=14 m=17 v=24 m=22 v=12 m=10 v= 7 3,5 1907
 17 Mollgren Tage   TSY    1876 m=22 v=16 m-13 v- 6 m=19 v+21 m+24 3,5 1875
 18 Öhrnberg Mikael  TSY    1882 m-24 v-13 m+15 v+21 m+26 v- 6 m=10 3,5 1877
 19 Järnström Henrik  G     1825 m=13 v=22 m- 6 v+31 v=17 m+24 m-26 3,5 1825
 20 Tuominen Kari   TuTS   1677 m+15 v-21 m-26 v-30 m=27 v+32 v+34 3,5 1671
 21 Karlsson Reijo   TuTS   1753 v+23 m+20 v+22 m-18 v-24 m-17 v-15 3,0 1754
 22 Tocklin Tomi    SalSK   1846 v=17 m=19 m-21 v=16 m-13 v=26 m+23 3,0 1837
 23 Riekkinen Keijo  SalSK   1809 m-21 v-15 m+31 v-26 v+34 m+29 v-22 3,0 1793
 24 Lehtosaari Kalevi EurSK   1891 v+18 m- 9 m=16 v-14 m+21 v-19 v-17 2,5 1882
 
 C-ryhmä                1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  P Selo
 25 Jaakkola Konsta  TammerSh 1519 m+28 v+33 v-34 m+27 m+31 v+15 m+30 6,0 1562
 26 Haddara Marwan   SeinSK  1654 m+31 v+30 v+20 m+23 v-18 m=22 v+19 5,5 1690
 27 Laihonen Hanna   JyS    1417 m+36 v+28 m+32 v-25 v=20 m+35 m-33 4,5 1441
 28 Enkel Vladimir   SalSK   1542 v-25 m-27 v+36 m+35 v+29 m=30 v+32 4,5 1546
 29 Stockfelt Jesse  TuTS   1502 v+35 m+32 m-30 v+33 m-28 v-23 v+36 4,0 1512
 30 Laine Arto     TuTS   1573 v=34 m-26 v+29 m+20 m-15 v=28 v-25 3,0 1571
 31 Torvi Markku    SalSK   1673 v-26 m+34 v-23 m-19 v-25 m+36 v+35 3,0 1660
 32 Virta Aare     SalSK   1548 m+33 v-29 v-27 m+36 v+35 m-20 m-28 3,0 1534
 33 Korpela Olavi   TuTS   1564 v-32 m-25 v+35 m-29 v+36 m-34 v+27 3,0 1547
 34 Hannukainen Teuvo TuTS   1648 m=30 v-31 m+25 v-15 m-23 v+33 m-20 2,5 1635
 35 Jaakkola Vesa   TammerSh U1425 m-29 v+36 m-33 v-28 m-32 v-27 m-31 1,0 1361
 36 Tuominen Matias  TuTS   1291 v-27 m-35 m-28 v-32 m-33 v-31 m-29 0,0 1270