Suomen Shakkiliiton valmennusryhmä jatkaa toimintaansa syksyllä 2012, ja uuden valmennuskauden kesto on 40 viikottaista valmennuskertaa. Osana valmennusryhmän toimintaa on myös nuorten etävalmennus PM-, EM- ja MM-kisojen aikana sekä pelaajien avustaminen nuorten SM- ja koululaisten SM-kisojen aikana.

 

Henkilö tai taho, joka sitoutuu toteuttamaan valmennuksen, jättäköön sitovan vapaamuotoisen tarjouksensa 10.6.2012 mennessä liiton toiminnanjohtajalle. Tarjouksen yksityiskohtia pyydetään tarvittaessa täydentämään myöhemmin.

Tarjouksessa tulee kuvata vähintään seuraavat tiedot:

  • suunnitelma valmennuksen sisällöstä ja toteutuksesta valmennuskauden (40 viikottaista valmennuskertaa) ajalle.
  • tekijän pätevyys, kokemus ja saavutukset valmentajana
  • tiedotus- ja markkinointisuunnitelma oppilaiden hankkimiseksi

 

Lisäksi tarjouksessa tulee eritellä hinnoittelu seuraaville osakokonaisuuksille:

  • valmennusryhmän toteuttaminen 40 valmennuskerran osalta
  • nuorten etävalmennus PM-, EM- ja MM-kisojen aikana (optio)
  • pelaajien avustaminen nuorten SM- ja koululaisten SM-kisojen aikana (optio).

 

Viimeksi mainitut kaksi osakokonaisuutta (optiot) tullaan sisällyttämään valmennussopimukseen erikseen tilattavina optioina.

 

Alla on suuntaa antava esimerkki yhdestä mahdollisesta tavasta toteuttaa valmennusryhmän toiminta. Tämä kuvaus ei ole millään muotoa ohjenuora tai vaatimus järjestelyistä, vaan yksi mahdollinen tekninen toteutustapa valmennusryhmän toiminnalle, ja tarjouksessa voi esittää muunkinlaisia toteutustapoja.

 

Päättyvällä valmennuskaudella nettiopetus toteutettiin siten, että opettaja puhui Teamspeak-puhepalvelimen kautta ja oppilaat kuuntelivat sekä chattasivat ICC:n kautta vastauksensa ja ehdotuksensa opettajalle. Yhteinen pelilauta oli ICC:ssä. Mahdollista on myös käyttää puhepalvelinta chatin sijasta. Valmennus toteutettiin kolmessa erillisessä tasoryhmässä. Luennot (à 120 min) tallennettiin, ja niitä saattoi jälkikäteen kerrata internetistä.

 

Lisätietoja antavat liiton toiminnanjohtaja ja nuorisotoimikunta:

Jorma Paavilainen, sksl(at)kolumbus.fi
SSL toiminnanjohtaja

Lauri Kangas, lauri.kangas(at)tkk.fi
Nuorisotoimikunnan pj