Shakkiliiton hallitus kokoontui lauantaina 26.8. Tampereella. Käsiteltäviä asioita listalla oli tällä kertaa varsin mittavasti, mutta kokous saatiin maaliinsa noin neljän tunnin uurastuksen päätteeksi.

SSL:n syksyn liittokokous siirtyy: uusi päivämäärä su 10.12. 

SSL:n liittokokousta siirretään alkuperäisestä päivämäärästä kolmella viikolla eteenpäin. Kokous pidetään Shakkiareenalla sunnuntaina 10.12. klo 13 alkaen. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Eetu Tiiva (pj.), Jouko Viljanen (vpj.), Jyrki Kytöniemi ja Aleksi Olander.

Lisäksi hallituksen jäsen Johanna Tanni on ilmoittanut hallitukselle, ettei kykene jatkamaan hallituksessa toimikauttaan loppuun henkilökohtaisten syiden sekä Vammalan lukion shakkilinjan käynnistämistyön vaatiman työpanoksen vuoksi. Tanni jää sivuun hallituksesta syksyn liittokokouksen yhteydessä. SSL:n hallitus esittää liittokokoukselle, että Tannin paikalle valitaan uusi hallituksen jäsen yhden vuoden mittaiselle toimikaudelle.

 

Toimikunnat ja työryhmät

Selotoimikunta (Jouko Viljanen)

Kuultiin selotoimikunnan lausunto valintalukujärjestelmästä sekä SM-kilpailussa jaettavista kiintiöpaikoista:

”Esille nousseessa valintalukupalautteessa on nostettu esiin epäkohtia, jotka kytkeytyvät pääosin SM-kilpailun ja sen perusteella myönnettävien edustuspaikkojen jakoperiaatteisiin. Nykyinen valintalukujärjestelmä perustuu pitkään ja perusteelliseen valmistelutyöhön ja se on toimikunnan näkemyksen mukaan tarkkaan punnittu, tasapainoinen ja hyvin toimiva kokonaisuus.

Mahdollisten SM-kisan kautta myönnettävään edustuskiintiöön liittyvien ongelmakohtien korjaamiseksi toimikunta esittää kantanaan, että valintajärjestelmän kannalta olisi parempi, jos SM-kisoista jatkossa valittaisiin ainoastaan kaksi parasta.”

Päätettiin, että valintaperiaatteiden uudistamista tarkasteleva työryhmä (Heini Rinne, Marko Tauriainen ja Jorma Paavilainen) tarkastelevat ehdotusta ja tuovat työryhmän kannan seuraavan hallituksen kokouksen käsiteltäväksi.

Vastaanotettiin selotoimikunnan esitys koskien valintalistalla olevan tasatilanteen ratkaisua jatkossa:

 1. Pudotettu lukukomponentti
 2. Pelimäärä
 3. Arpa tai ottelu

Keskustelun jälkeen päätettiin palauttaa asia selotoimikunnan käsiteltäväksi ja täsmennettäväksi.

JSM-toimikunta (Jyrki Kytöniemi)

Tulevan JSM-kauden valmistelu on edennyt suunnitellusti, ja suurin osa JSM-kilpailun tiedoista on päivitetty JSM-sivuille.

JSM-kilpailulle tullaan kuitenkin vielä ennen kauden alkua avaamaan uusi verkkosivunsa, jonka alle JSM-kilpailua koskevat tiedot ja viestintä tullaan siirtämään kokonaisuudessaan.

Shakkituomaritoimikunta (Eetu Tiiva)

Elokuun alun sähköpostimenettelyssä hallitus vahvisti shakkituomaritoimikunnan kokoonpanon toimikaudelle 8/2023–8/2024:

KvT Mika Hakala, pj. (toimikausi 8/2022–8/2024)
KT Jyrki Raki, vpj. (toimikausi 8/2022–8/2024)
KT Kalle Kumpulainen, siht. (valittu uudelleen, toimikausi 8/2023–8/2025)
KvT Jouni Lehtivaara (toimikausi 8/2022–8/2024)
KT Ari Sieranoja (uusi, toimikausi 8/2023–8/2025)
KT Panu Laine (uusi, toimikausi 8/2023–8/2025)

Otettiin ilolla vastaan uutinen uusista FIDE-tuomareista: Shakkituomarit Kalle Kumpulainen ja Panu Laine tulevat korottumaan FIDE-tuomareiksi sunnuntaina 3.9. Shakkiliiton hallitus onnittelee molempia!

Shakkituomaritoimikunta on esittänyt toiveen, että hallituksen aiempi päätös koskien kahden käsikäyttöisen metallinpaljastimen hankintaa pantaisiin täytäntöön. Skannereiden hinta on n. 250 €/kpl. Vahvistettiin hankinta ja ohjeistetaan shakkituomaritoimikuntaa järjestämään koulutuksia ja laatimaan määräyksiä skannerien käytöstä vilpin ehkäisyn välineenä.

Todettiin, että KvT Eetu Tiiva on nimetty nuorten MM-kilpailun tuomaristoon (U14, U16 ja U18, Italiassa 12.–25.11.2023).

 

Kilpailutoiminta

Vuoden 2024 joukkuepikashakin SM järjestetään Helsingissä

Vuoden 2024 joukkuepikashakin SM-kilpailun järjestämisoikeutta on hakenut yksi seura.

Hallitus myönsi vuoden 2024 joukkuepikashakin SM-kilpailun järjestämisoikeuden Helsinki Street Chessille (HSC). Kilpailu järjestetään Helsingissä 3.–4.8.2024. Pelipaikka on todennäköisimmin Kaapelitehdas. Anomuksen mukaisesti vahvistettiin kilpailun päätuomariksi KvT Eetu Tiiva (Tiiva ei osallistunut asian käsittelyyn.).

Kilpailun miettimisajan osalta hallitus totesi, että asia on kilpailun järjestäjän harkittavissa.

Valintajakso vuoden 2024 shakkiolympialaisiin

Seuraavat shakkiolympialaiset pelataan Unkarissa syyskuussa 2024.

Päätettiin, että valintajakso vuoden 2024 shakkiolympialaisiin on 1.1.2023–30.6.2024. Aktiivisuusvaatimus ja muut valintakriteerit määräytyvät kv. kilpailujen osallistumisperiaatteiden mukaisesti. Aktiivisuusvaatimus on vähintään 20 täydellä kertoimella laskettavia selo-/elopelejä ajanjaksolla 1.7.2023–30.6.2024.

Valtuutetaan jatkossa toiminnanjohtaja päättämään arvokilpailujen valintajaksoista kv. kilpailujen osallistumisperiaatteiden, selosäännöstön sekä arvokilpailujen ilmoittautumisien määräaikojen puitteissa ilman erillistä hallituksen käsittelyä. Pyritään tiedottamaan arvokilpailun valintajaksosta ja valintakäytänteistä mahdollisimman pian valintajakson alettua SSL:n verkkosivuilla.

Valintaperiaatteiden ja kv. edustusperiaatteiden uudistustarpeita tarkastelevan työryhmän mietteitä kuullaan seuraavassa SSL:n hallituksen kokouksessa.

Nuorten PM-kilpailujen järjestämisringistä irtautuminen

Todettiin, että pohjoismaisten keskustelujen perusteella SSL irtaantuu nykymuotoisten nuorten PM-kilpailujen (nuorten PM ja koulujoukkueiden PM) järjestämisringistä vuoden 2024 lopussa. SSL osallistuu kilpailuihin myös jatkossa ja järjestää ne mielellään, mikäli kukin järjestävä delegaatio sitoutuu maksamaan omat osallistumiskustannuksensa.

Päätettiin kuitenkin, että järjestetään vielä vuoden 2024 nuorten PM helmi-maaliskuun tietämillä nykyisen järjestämisringin mukaisesti. Toiminnanjohtaja, puheenjohtaja ja palvelupäällikkö vastaavat valmistelusta, kunnes erillinen kilpailutoimikunta asetetaan. Shakkituomaritoimikuntaa pyydetään nimeämään kilpailulle päätuomari (KvT tai FT) ja apulaispäätuomari (KvT, FT tai KT).

Pohjoismaisten liittojen edustajat pyrkivät kokoontumaan ja keskustelemaan PM-kilpailujen tulevaisuuden näkymistä tarkemmin syksyn 2023 tai kevään 2024 aikana.

Saman seuran alaisten joukkueiden määrän rajoittaminen SM-liigassa

Kevään 2023 liittokokouksen päätöksen mukaisesti SSL:n syksyn liittokokous tulee käsittelemään sitä, tuleeko useamman saman seuran alaisen joukkueen osallistumista SM-liigaan rajoittaa.

Hallitus päätti, että sisällytetään asia liittokokouksen päätöksen mukaisesti syyskokouksen esityslistaan käsiteltäväksi, mutta hallitus ei tee asiasta päätösehdotusta liittokokoukseen, vaan asia jätetään liittokokouksen avoimeen harkintaan.

 

Muita asioita

Lisenssijärjestelmästä ja lisenssipelaajien portaalista

Vuoden 2024 alusta lisenssimaksuja ohjataan entistä vahvemmin Suomisportiin. Liiton tilinumero poistetaan liiton sivuilta, ja lisenssimaksut vastaanotetaan muutoin kuin Suomisportin kautta vain poikkeustapauksissa liiton työntekijän hyväksynnällä. Kertalisenssin hankinta pelipaikalla säilyy mahdollisuutena jatkossakin.

Keskusteltiin lisenssijärjestelmän uudistamisesta puheenjohtajan alustuksen pohjalta ja päätettiin, että puheenjohtaja valmistelee hallituksen keskustelun perusteella kokonaisvaltaisen päätösesityksen seuraavaan hallituksen kokoukseen. Esityksessä otetaan kantaa ainakin seuraaviin asioihin:

 • Lisenssien hinnat
 • Lisenssisäännöt ja niiden poikkeukset
 • Ulkomaalaispelaajien lisenssisäännöt
 • Lisenssivaatimus koululaisten SM-kilpailussa

Lisenssipelaajien verkkoportaali avataan vielä vuoden 2023 aikana. Julkaisuvaiheessa portaaliin tullaan lisäämään ainakin digitoituja Suomen Shakkeja. Palvelussa julkaistaan jatkossa myös laajemmat analyysit ja kilpailuraportit sekä pelitietokannat. Palveluun tullaan lisäämään myös video- ja opetusmateriaalia.

FIDEn päätös transurheilijoiden asemasta

Keskusteltiin FIDEn päätöksestä sulkea transnaiset naisten sarjasta FIDEn virallisissa kilpailuissa.

Todettiin, että FIDEn päätöksessä on epäselviä ja oikeudellisesti arveluttavia kohtia, joihin tullaan pyytämään FIDEltä täsmennyksiä. Erityisesti SSL:n hallitusta askarruttivat seuraavat kysymykset:

 • Päätöksen perustelut?
 • Mitä kilpailuja päätös täsmällisesti koskee?
 • Millä tavoin päätös vaikuttaa uusien rekisteröitävien pelaajien asemaan?
 • Onko FIDEn asettama kahden vuoden määräaika yleinen käsittelyn aikainen kielto vaiko tapauskohtaisen käsittelyn määräaika?
 • Onko päätös voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukainen rekisterien osalta?

Shakkiliitto lopettaa Shakkifoorumin ylläpidon vuoden 2023 lopussa

Shakkiliiton hallitus on useampaan otteeseen todennut, että Shakkifoorumi olisi syytä saada pois Shakkiliiton alaisuudesta. Foorumin ylläpito ja moderointi aiheuttaa liitolle työtä ja lisäksi Shakkiliitto on foorumin alustan ylläpitäjänä viime kädessä vastuussa foorumin sisällöistä. Tätä vastuuta liiton hallitus ei pidä Shakkiliitolle suotavana.

Päätetiin, että Shakkiliitto lopettaa Shakkifoorumin ylläpidon 31.12.2023. Ennen tätä määräaikaa Shakkiliitto voi sopia foorumin siirtämisestä yksityisen tahon ylläpidettäväksi. Liitto tarjoaa siirtymään tukea ja neuvontaa sovittavissa määrin. Foorumin ylläpidosta kiinnostuneita pyydetään olemaan yhteydessä liittoon. Mikäli kiinnostuneita ylläpitoon ei ole, Shakkifoorumi suljetaan 31.12.2023.

Mikäli Shakkifoorumille ei löydetä jatkajaa, korvataan Shakkifoorumi erityisesti seuroille suunnatulla ilmoitustaulutyyppisellä palvelulla, jossa seurat ja muut sovittavat tahot voivat edelleen markkinoida kilpailuita ja tapahtumiaan. Palvelua valmistellaan loppuvuoden aikana.

Suomen Tehtäväniekkojen avustus vuodelle 2023

Myönnettiin Suomen Tehtäväniekat ry:lle 2 200 euron avustus toimintavuodelle 2023. Päätettiin myös, että tulevina vuosina 2 200 euron avustus myönnetään Tehtäväniekoille ilman erillistä käsittelyä, mikäli avustus on budjetoitu.

 

Seuraava kokous

SSL:n hallitus kokoontuu seuraavan kerran Shakkiareenalla keskiviikkona 1.11. Kokouksen käsittelyssä ovat ainakin lisenssiasiat sekä syksyn liittokokouksen valmisteluun liittyvät asiat.

Mikäli tämä kokoustiedote herätti kysyttävää tai kommentoitavaa, olkaa yhteydessä hallituksen puheenjohtajaan: Eetu Tiiva, eetu.tiiva@shakkiliitto.fi, 0409357959 (ma-pe klo 12–14).