Shakkiliiton hallitus kokoontui Tampereella keskiviikkona 14.6. Asialistalla oli niin akuutteja JSM-kilpailuun liittyviä asioita kuin myös muita juoksevia sekä toiminnan kehittämiseen liittyviä asioita. Kokouksessa paikalla olivat hallituksen jäsenistä Eetu Tiiva, Jouko Viljanen, Jyrki Kytöniemi, Heini Rinne sekä Johanna Tanni.

Yleisiä tiedonantoja

Kokouksen alkuvaiheessa otettiin ilolla vastaan uutinen siitä, että Vammalan lukiossa alkaa Suomen ensimmäinen shakkilinja syksyllä 2024. Shakkiliitto tulee olemaan aktiivisesti mukana linjan markkinoinnissa.

Todettiin myös, että lisenssipelaajien portaalin ja lisenssiuudistuksen valmistelu on hieman viivästynyt, mutta käsittelemme asiaa tarkemmin elokuun hallituksen kokouksessa.

Toimikunnat ja työryhmät

JSM-toimikunta (Jyrki Kytöniemi)

Tulevan JSM-kauden valmistelu etenee aikataulussa, ja lohkojaot ja ohjelmat tullaan julkaisemaan kolmen ylimmän sarjatason osalta kesä-heinäkuussa. JSM-kilpailun kutsuun päivitetään puuttuvat tiedot vielä loppuviikon aikana.

Shakkituomaritoimikunta (Eetu Tiiva)

Todettiin, että shakkituomaritoimikunta on päättänyt vaihtaa toimitsijarekisterin ylläpitäjää. Rekisterin ylläpito siirtyy KvT Jouni Lehtivaaralta KT Kalle Kumpulaisen vastuulle. Shakkituomaritoimikunta tarkastelee tuomarien koulutusmääräyksien mahdollisia uudistustarpeita syksyn 2023 aikana.

JSM-kilpailua koskevan liittokokouksen päätöksen täytäntöönpano

SSL:n hallitus keskusteli toiminnanjohtajan ja JSM-toimikunnan arvion perusteella siitä, millaisella aikataululla JSM-kilpailua koskeva seuraava liittokokouksen päätös pannaan täytäntöön:

”SM-liigan ja I divisioonan pöytämäärä pienennetään kuuteen (6) ja II ja III divisioonan pöytämäärä neljään (4). Sarjajärjestelmä ja joukkuemäärät kullakin sarjatasolla pidetään muutoin nykyisellään, mutta II divisioonan joukkuemäärää voidaan arvioida tarpeen mukaan JSM-toimikunnassa tai muussa aihetta käsittelevässä liiton toimielimessä.”

SSL:n hallituksen käsittelyn pohjan muodostanut esitys löytyy täältä. SSL:n hallitus päätti esityksen mukaisesti, ja myös JSM-toimikunta puolsi tehtyä päätöstä. Lyhyenä yhteenvetona voidaan todeta, että ainoastaan II ja III divisioonan pöytämäärämuutokset astuvat voimaan jo JSM-kaudella 2023–2024. SM-liigaa ja I divisioonaa pelataan alkavalla JSM-kaudella edelleen 8 pöydällä.

Kilpailutoiminta

Kotimaisten tittelikelpoisten kilpailujen tukeminen

Päätettiin muuttaa turnausmaksujen perimistä koskevia käytänteitä siten, että turnausmaksuja ei jatkossa peritä kilpailuista, joissa on mahdollista saavuttaa FIDEn arvonimikiinnityksiä (SM, KvM, NSM ja NKvM). Tarkoituksena on tukea ja kannustaa tällaisten kilpailujen järjestämistä Suomessa.

Nuorten PM-kilpailun järjestämisringistä irtautuminen

SSL:n liittokokous on jo keväällä 2019 päättänyt, että SSL irtaantuu nykymuotoisesta nuorten PM-kilpailun järjestämisringistä. Nykymuotoinen järjestämisrinki toimii siten, että kukin Pohjoismaa vuorollaan järjestää kilpailun, ja myös maksaa kaikki siitä syntyvät kustannukset lukuun ottamatta joukkueiden matkakuluja. Nykyisissä olosuhteissa rinki on kustannuksien valossa ja myös toiminnaltaan tehoton ja muodostaa huomattavan kuluerän tiettyinä vuosina.

Tarkoituksenamme on ehdottomasti jatkaa osallistumista nuorten PM-kilpailuihin myös tulevina vuosina, mutta tulemme edistämään sellaista ajatusta, että järjestäjämaa vastaa ainoastaan pelipaikan hankintaan liittyvistä kustannuksista ja muutoin kukin osallistuva liitto vastaa delegaationsa kaikista osallistumiskustannuksista.

Suomella on nuorten PM-kilpailun järjestämisvuoro vuonna 2024. Hallitus päätti, että jo ensi vuoden kilpailu pyrittäisiin järjestämään edellä kuvatusti siten, että SSL järjestää kilpailulle ainoastaan pelipaikan ja järjestävän organisaation. Asiasta kuitenkin neuvotellaan muiden pohjoismaisten liittojen kanssa, ja neuvotteluista riippuen on myös mahdollista, että SSL järjestää vielä ensi vuonna kilpailun nykyisen ringin mukaisesti, mutta sen jälkeen järjestämisringistä irroittaudutaan.

Pyrimme edistämään myös sitä, että nuorten PM-kilpailu ja tyttöjen PM-kilpailu järjestettäisiin samanaikaisesti samassa paikassa.

Tuki seniorien joukkue-MM-kilpailuun

Käsiteltiin ehdotuksen perusteella tuen myöntämistä seniorien joukkue-MM-kilpailuun vuodelle 2023. Yleisesti todettiin, että kansainvälisten edustusperiaatteiden mukaisesti seniorien matkoja ei tueta.

Päätettiin kuitenkin myöntää seniorien MM-joukkueelle 500 euron apuraha turnauksen osallistumiskustannuksien kattamiseen. Apurahan myöntäminen edellyttää, että vahvimman lähetettävän joukkueen vahvuuslukukeskiarvo on vähintään 2000 (SELO). Apuraha on kertaluontoinen, ja se myönnettiin seniorijoukkueen viimevuotisen hienon EM-menestyksen (EM-hopea joukkuekilpailussa) perusteella.

Muita asioita

Häirintätapausten ehkäisy Suomen Shakkiliiton toiminnassa

Valitettavasti useamman eri urheilujärjestön toiminnassa on esiintynyt häirintään ja muuhun epäasialliseen käytökseen liittyviä tapauksia kasvavissa määrin. Minkäänlaiselle häirinnälle tai epäasialliselle käytökselle ei ole sijaa urheilutoiminnassa.

Tämän vuoksi päätettiin, että myös Shakkiliiton on tarpeen asettaa erilliset häirintäyhdyshenkilöt. Kuka tahansa, joka joutuu Shakkiliiton toiminnassa minkäänlaisen epäasiallisen käytöksen tai häirinnän kohteeksi, voi olla yhteydessä häirintäyhdyshenkilöön, joka tukee häirinnän uhriksi joutunutta ja auttaa asian selvittämisessä. Yhteydenottoja tullaan käsittelemään myös nimettömästi.

Tässä vaiheessa valittiin toistaiseksi toiseksi yhdyshenkilöksi toiminnanjohtaja Marko Tauriainen. Toinen yhdyshenkilö valitaan mahdollimman pian.

Häirintätapauksien käsittelyssä ja häirintäyhdyshenkilöiden koulutuksessa hyödynnetään Väestöliiton Et ole yksin -palvelun materiaaleja sekä viranomaisneuvontaa. Aihetta koskevien materiaalien saatavuutta tullaan parantamaan myös Shakkiliiton verkkosivuilla.

Työryhmä kotimaisen huippushakin tukemiseksi

Perustettiin työryhmä, jonka tehtävänä on tarkastella, millä tavoin SSL voisi nykyistä kattavammin tukea kotimaisia kärkipelaajiamme, erityisesti suurmestareita. Työryhmä tarkastelee myös kansainvälisiä kilpailuja koskevien edustusperiaatteiden mahdollisia uudistustarpeita. Työryhmän mietteitä kuullaan tarkemmin seuraavassa SSL:n hallituksen kokouksessa. Työryhmän muodostavat Heini Rinne, Marko Tauriainen ja Jorma Paavilainen, ja työryhmä kuulee valmistelutyössään asianosaisia sidosryhmiä.

Seuraava kokous

SSL:n hallitus siirtyy kesälaitumille, ja hallitus kokoontuu seuraavan kerran Tampereella 26.8.

Mikäli tämä kokoustiedote herätti kysyttävää tai kommentoitavaa, olkaa yhteydessä hallituksen puheenjohtajaan: Eetu Tiiva, eetu.tiiva@shakkiliitto.fi, 0409357959 (ma-pe klo 12–14).