Pöytäkirja

Asia: Suomen Shakkiliiton sääntömääräinen liittokokous
Aika: Sunnuntai 14.4.2019, klo 13.00–15.00
Paikka: Shakkiareena, Hiomotie 10, 00380 Helsinki.

1 § Kokouksen avaus klo 13.00

Shakkiliiton puheenjohtaja Riikka Wulff avasi kokouksen klo 13.00. Ennen kokouksen alkua jaettiin Veikko Valolle Alfred Kordelinin säätiön tunnustus shakissa tehdystä pitkäjänteisestä ja pyyteettömästä vapaaehtoistyöstä nuorten parissa. Jussi Salmiselle puolestaan myönnettiin shakin hopeinen ansiomerkki. Alkupuheenvuorossaan Riikka Wulff korosti koulushakkityön merkitystä ja kiitteli kaikkia positiivisesta ilmapiiristä.

2 § Läsnä olevien toteaminen

CC Nokia, Jaakko Mäntyniemi 1, Espoon Shakkikerho, Timo Munukka 1, Etelä-Vantaan Shakki, Teemu Vihinen 2, Helsingin Shakkiklubi, Matti Uimonen 3, Itä-Helsingin Shakkikerho, Harri Hytönen 2, Lahden Shakki, Lauri Komulainen 1, Lauttasaaren Suomalainen Shakkikerho, Pasi Paasonen 2, Matinkylän Shakkikerho, 4, Porin Shakin Ystävät, Veikko Valo 2, Salon Shakkikerho, Tomi Tocklin 2, Seinäjoen Shakkikerho, Eetu Tiiva 1, Turun Shakinystävät, Mika Hakala 1, Turun Työväen Shakkikerho, Tero Salopää 2, Suomen Tehtäväniekat, Veikko Valo 2, Suomen Kirjeshakkiliitto, Jussi Salminen 2, Suomen Shakkihistoriallinen Seura, Petri Saharinen 2. Yhteensä paikalla oli 13 jäsenseuraa ja 3 yhteisöjäsentä, joilla oli yhteensä 30 ääntä. Lisäksi paikalla olivat Riikka Wulff, Toivo Pudas, Aleksi Olander, Timo Lauronen ja Marko Tauriainen, joille myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus.

3 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

Jaakko Mäntyniemi valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Marko Tauriainen sihteeriksi. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Timo Munukka ja Petri Saharinen.

4 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 § Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

Hyväksyttiin työjärjestys. Muissa asioissa keskustellaan JSM:stä.

6 § Esitykset kerhojen kokoukselle
Hallituksen esitys liiton varapuheenjohtajuudesta keväästä 2019 syksyyn 2019.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että liitolle ei valita tässä vaiheessa uutta varapuheenjohtajaa Markku Raitasen erottua tehtävästä.  Kokous valtuutti hallituksen force majeure -tilanteessa valitsemaan keskuudestaan varapuheenjohtajan. Varajäsen Timo Laurosesta tulee täysjäsen.

Hallituksen esitys nuorten PM-kilpailujen järjestämisringistä irtautumiseksi

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti vetäytyä nuorten PM-kilpailun järjestämisringistä. Kokous antoi hallitukselle ja toiminnanjohtajalle valtuudet asian hoitamiseksi ja pyysi edistämään ajatusta, että kilpailusta muodostettaisiin koko Itämeren alueen maiden nuorten kilpailu.

7 § Toimintakertomus ja tilikertomus vuodelta 2018

Käytiin toiminta- ja tilikertomukset läpi yksityiskohtaisesti.

Päätettiin, että jäsentiedotteet julkaistaan myös tiedotteet liiton sivuilla. Kertomuksen tulosliitteeseen lisätään seniorien kilpailut. Toimitetaan seurojen yhteyshenkilöille pitkä tuloslaskelma.

8 § Tilintarkastajien lausunto

Kuultiin tilintarkastajien lausunto.

9 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Vahvistettiin tilinpäätös. Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

 10 § Muut asiat

Timo Munukka kertoi tulevasta JSM-kaudesta.

11 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Jaakko Mäntyniemi päätti kokouksen klo 15.00.

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi Helsingissä 14.4.2019

 

 

_________________________                                                                    _________________________

Jaakko Mäntyniemi                                                                                           Marko Tauriainen

puheenjohtaja                                                                                                     sihteeri

 

 

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

 

 

 

_________________________                                                                    _________________________

Timo Munukka                                                                                                    Petri Saharinen