Shakkiliiton hallitus kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseensa lauantaina 21.1. Tampereella. Vaikka asiaa oli perinteiseen tapaan varsin runsaasti ja monipuolisesti, asiat saatiin käsitellyksi noin kolmessa tunnissa.


Seuratoimintapäivä 26.3. etäyhteydellä

Päätettiin järjestää seuratoimintapäivä sunnuntaina 26.3. etäyhteyden välityksellä. Päivän teemat tulevat painottumaan JSM-kilpailun kehittämisen ympärille. Päivän aikana keskustellaan JSM-kehitystyöryhmän ja liiton hallituksen ehdotuksesta JSM-kilpailun kehittämiseksi. Seuroille varataan mahdollisuus tutustua ehdotukseen ennakkoon.

Päivän muita mahdollisia teemoja täsmennetään lähempänä ajankohtaa.


Toimikunnat ja työryhmät

Selotoimikunta (Jouko Viljanen)

Päätettiin varapuheenjohtajan aloitteesta ehdottaa selotoimikunnalle I luokan pelaajien arvojen lisäämistä näkyviin selolistalle 1.1.2024 alkaen siltä osin, kun saavutetuista arvoista on käytettävissä luotettava tieto. Lopullinen ratkaisuvalta asiasta päätettiin jättää selotoimikunnalle.

Shakkituomaritoimikunta (Eetu Tiiva)

Shakkituomaritoimikunnalta ei ollut liiton hallitukselle tällä kertaa käsiteltäviä asioita. Todettiin, että toimitsijarekisteri on päivitetty ajan tasalle varsin pitkän päivitystauon jälkeen.

Tuomariasioiden osalta vahvistetiin järjestäjän esityksien perusteella kaksi päätuomarivalintaa SM-kilpailuihin:

  • Yleinen SM ja naisten SM huhtikuussa Areenalla: KvT Jouni Lehtivaara 
  • Joukkuepikashakin SM elokuussa Seinäjoella: KvT Eetu Tiiva. (Tiiva ei osallistunut asian käsittelyyn.)

JSM-toimikunta / JSM-kehitystyöryhmä (Jyrki Kytöniemi / Eetu Tiiva)

JSM-toimikunnalta ei ollut merkittäviä ajankohtaisia terveisiä hallitukselle.

JSM-kehitystyöryhmä, jonka tehtävänä on JSM-kilpailun uudistamisen valmistelu, on aloittanut työnsä tammikuussa. Työryhmä valmistelee kilpailun uudistamista koskevan esityksensä helmikuun loppuun mennessä ja jättää sen tämän jälkeen liiton hallituksen käsiteltäväksi. Hallituksen käsittelyn jälkeen esitys tuodaan keskusteluun seuratoimintapäivään, joka on tarkoitus järjestää sunnuntaina 26.3. etäyhteyden välityksellä. Seuroille varataan mahdollisuus tutustua esitykseen noin kaksi viikkoa ennen seuratoimintapäivää.

JSM-asiakokonaisuuden yhteydessä päätettiin myös, että JSM-kilpailun näkyvyyttä erityisesti SM-liigan osalta kehitetään kaudesta 2023–2024 alkaen. Kilpailulle avataan omat verkkosivunsa ja ajantasaista viestintää kilpailusta lisätään sosiaalisessa mediassa. Tämän kokonaisuuden valmistelusta vastaavat toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja yhteistyössä JSM-toimikunnan kanssa.


Lisenssijärjestelmän uudistamisesta & lisenssipelaajien verkkoportaalista

Lisenssijärjestelmä ja lisenssipelaajien verkkoportaalin avaaminen on yksi liiton strategiassa määritellyistä painopisteistä.

Strategiatyöryhmän työn pohjalta toiminnanjohtaja, palvelupäällikkö ja puheenjohtaja valmistelevat lisenssijärjestelmää ja sen uudistamista koskevan esityksen seuraavaan hallituksen kokoukseen.

Aloitetaan strategiatyöryhmän esityksen mukaisen lisenssipelaajien verkkoportaalin luominen. Verkkoportaali tulee jatkossa sisältymään osaksi pelaajalisenssiä, ja lisenssinhaltijoilla tuele olemaan pääsy portaaliin. Tavoitteena on, että portaali saataisiin avattua keväällä/alkukesästä 2023, jonka jälkeen sisältöjä lisätään portaaliin vaihteittain. Verkkoportaaliin on tarkoitus viedä mm. digitaalinen Shakki/Suomen Shakki-lehtien arkisto, laajempia turnausraportteja, videomateriaalia sekä uudistettava suomipelitietokanta. Toiminnanjohtaja selvittää alustan teknistä toteutusta ja kustannuksia ja pyrkii valmistelemaan ehdotuksen seuraavaan hallituksen kokoukseen.

Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja selvittävät suomipelitietokannan uudistamisen tilaa.


Kilpailutoiminnasta

Yleinen ja naisten SM-kilpailu 2023

Todettiin, että kilpailun kutsu on julkaistu ja ilmoittautuminen on avattu. Palkintopotin osalta määriteltiin, että kokonaispalkintopotti ja yleisen ja naisten SM:n välinen jakosuhde pidetään suurin piirtein aiempia vuosia vastaavalla tasolla. Palkintopotti on vähintään 3000 euroa, ja sitä voidaan tarvittaessa hieman korottaa, mikäli osallistujia on runsaasti. Jakosuhde: n. 2/3 yleiseen SM-kilpailuun ja n. 1/3 naisten SM-kilpailuun.

Kilpailua koskevan viestinnän toteuttamisesta keskustellaan sisällöntuottajien (striimaajat, kilpailuraporttien kirjoittajat) kanssa.

Henkilökohtaiset EM-kilpailut maaliskuussa

Todettiin, että Suomesta lähtee edustaja sekä henkilökohtaiseen EM-kilpailuun ja naisten henkilökohtaiseen EM-kilpailuun. Henkilökohtainen EM pelataan Serbiassa 2.–14.3. ja Suomesta kilpailuun lähtee KvM Sampsa Nyysti. Naisten henkilökohtainen EM-kilpailu pelataan Montenegrossa 17.–30.3. ja tässä kilpailussa Suomea edustaa FM, NKvM Johanna Paasikangas. Kansainvälisiä kilpailuja koskevien periaatteiden mukaisesti vahvistettiin, että molemmille maksetaan 50 % matkoista, osallistumisesta ja majoituksesta aiheutuvista kustannuksista.

Joukkuepikashakin SM 2024 ja 2025

Todettiin, että liiton strategian yhtenä keskeisenä painopisteenä on joukkuepikashakin SM-kilpailun markkinoinnin kehittäminen siten, että kilpailun kansainvälistä statusta saataisiin nostettua. Tavoitteena on samalla pysyttää kilpailun asema kansallisena lippulaivatapahtumanamme.

Tämä tausta huomioiden päätetiin, että vuosina 2024 ja 2025 Shakkiliitto on mukana joukkuepikashakin SM-kilpailun järjestäjänä yhteistyössä jonkin seuran/seurojen kanssa. Liiton rooli järjestelyissä korostuisi kilpailun näkyvyyden edistämisessä, kilpailun (kansainvälisen) markkinoinnin kehittämisessä sekä yhteistyökumppanien hankinnassa. Vaihtoehtoisesti, mikäli järjestelyistä kiinnostunutta seuraa/seuroja ei ole löydettävissä, liitto voi järjestää tapahtuman myös kokonaisuudessaan.

Takaraja vuoden 2024 järjestämishakemuksille on 30.6.2023.

Avoin vajaakierroskilpailu heinäkuussa 2023

Todettiin, että Heart of Finland -turnausta ei tällä tietoa olla järjestämässä vuonna 2023 Jyväskylässä.

Tämän perusteella päätettiin, että pyritään järjestämään viikon mittainen (9 kierrosta) avoin vajaakierroskilpailu heinäkuun puolivälin tietämillä. Kilpailun pelipaikka selvitellään ja kilpailukutsu pyritään julkaisemaan mahdollisimman pian. Kilpailun budjetti rakennetaan siten, etteivät järjestelyt aiheuta liitolle lisäkustannuksia, vaan turnauksen kulut katetaan osanottomaksuilla.

Palvelupäällikkö, toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja vastaavat asian edistämisestä.


Liiton viestintä sosiaalisessa mediassa

Todettiin ensinnäkin erittäin tärkeäksi, että liitto on aktiivisena eri sosiaalisen median kanavissa. Tällä hetkellä liitolla on aktiivista viestintää Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa. Aktiivisuutta pyritään lisäämään ja päivityksen laatijoiden rinkiä pyritään mahdollisuuksien mukaan laajentamaan.

Katsottiin tarpeelliseksi, että liiton sosiaalisen median viestinnän suuntaviivoja, vastuukysymyksiä ja painopisteitä määritellään tarkemmin. Annettiin puheenjohtajan tehtäväksi valmistella suuntaviivoja ja painopisteitä koskeva ohje käsiteltäväksi seuraavaan hallituksen kokoukseen. Vastuukysymyksien järjestämisen osalta puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja valmistelevat ehdotuksen seuraavaan hallituksen kokoukseen.


Sotilasjuoksutapahtumat 2023

Shakkiliitto on osallistunut vuoden 2022 aikana sotilasjuoksutapahtumiin. Tavoitteena on ollut lisätä shakin näkyvyyttä nuorten aikuisten (varusmiehien) keskuudessa. Tapahtumiin osallistuminen ei aiheuta liitolle merkittäviä kustannuksia.

Päätettiin jatkaa osallistumista vuoden 2023 aikana. Osaan tapahtumista liitto osallistuu siten, että paikalla on liiton toimihenkilöitä, ja osaan tapahtumista luovutamme käyttöön muutamat välineet ja markkinointimateriaalia.


Seuraava kokous

Seuraavan kerran hallitus kokoontuu maaliskuun alkupuolella etäyhteyden välityksellä. Käsittelyssä ovat ainakin lisenssijärjestelmän uudistamiseen liittyvät asiat, JSM-kehitystyöryhmän ehdotus JSM-kilpailun kehittämisestä sekä sosiaalisen median viestintään liittyvät asiat.

Mikäli tämä kokoustiedote herätti kysyttävää tai kommentoitavaa, olkaa yhteydessä hallituksen puheenjohtajaan: Eetu Tiiva, eetu.tiiva@shakkiliitto.fi, 0409357959 (ma–pe klo 12–14).