A-ryhmä                1.  2.  3.  4.  5.  P Selo  1 Johansson Jukka  G     2127 m+ 5 v+ 9 m= 3 v+ 8 m= 2 4,0 2145  2 Patola Eero    KäpSK   1904 v=10 m+12 v= 7 m+11 v= 1 3,5 1944  3 Mäki Juha     RampKa  1969 m+ 8 v= 5 v= 1 m= 9 v= 7 3,0 2000  4 Nordlund Henri   EtVaS   1824 v=11 m-15 v+19 m+22 v=10 3,0 1845  5 Tuominen Tanja   TuTS   2126 v- 1 m= 3 v= 9 m+ 7 v= 8 2,5 2116  6 Haanila Erkki   SalSK   1900 v-12 m=21 v=11 m+18 v=14 2,5 1884  7 Auvinen Esa    ESK    1974 m= 9 v= 8 m= 2 v- 5 m= 3 2,0 1971  8 Lindholm Jere   EtVaS   1995 v- 3 m= 7 v+10 m- 1 m= 5 2,0 1988  9 Linden Lari    TuTS   2170 v= 7 m- 1 m= 5 v= 3 m=13 2,0 2140 10 Koskinen Veikko  KS-58   1934 m= 2 v=13 m- 8 v=15 m= 4 2,0 1906 11 Engelberg Jan   KymS   1864 m= 4 v=14 m= 6 v- 2 m=18 2,0 1845 12 Saharinen Petri  HSK    1876 m+ 6 v- 2 m-13 v-14 m-17 1,0 1824   B-ryhmä                1.  2.  3.  4.  5.  P Selo 13 Tocklin Tomi    SalSK   1820 v+19 m=10 v+12 m=16 v= 9 3,5 1876 14 Tötterström Raino SalSK   1801 v+15 m=11 v=18 m+12 m= 6 3,5 1848 15 Laajo Juha     TSY    1804 m-14 v+ 4 v+21 m=10 v=16 3,0 1827 16 Koivumäki Marko  LoimSK  1799 m-18 v+22 m+17 v=13 m=15 3,0 1815 17 Riekkinen Keijo  SalSK   1769 m-22 v+23 v-16 m+24 v+12 3,0 1789 18 Hakola Jukka    SalSK   1795 v+16 m=19 m=14 v- 6 v=11 2,5 1805 19 Leukkunen Raimo  OSS    1812 m-13 v=18 m- 4 v+23 m+21 2,5 1806 20 Vierjoki Timo   SalSK   1755 v-21 m-28 m+34 v+27 m=33 2,5 1730 21 Mäkelä Jari    SalSK   1765 m+20 v= 6 m-15 v=26 v-19 2,0 1753 22 Paasonen Kim    LauttSK  1767 v+17 m-16 m+23 v- 4 m-26 2,0 1747 23 Seppälä Harri   SalSK   1720 v+24 m-17 v-22 m-19 v+30 2,0 1701 24 Latvio Erkki    TSY    1735 m-23 v=26 m+33 v-17 m=28 2,0 1706   C-ryhmä                1.  2.  3.  4.  5.  P Selo 25 Stockfelt Jesse  TuTS   1451 v=29 m+35 v+31 m=30 m+36 4,0 1501 26 Niemi Esa     SalSK   1664 v+33 m=24 v=28 m=21 v+22 3,5 1721 27 Korpela Olavi   TuTS   1483 v+32 m+31 v=30 m-20 m+34 3,5 1553 28 Torvi Markku    SalSK   1662 m=34 v+20 m=26 v=33 v=24 3,0 1690 29 Hakulinen Timo   HaSS   1404 m=25 v+36 v+35 m=32 v-31 3,0 1422 30 Westerlund Svante HaSS   1510 v=31 m+32 m=27 v=25 m-23 2,5 1514 31 Koskinen Mauno   ESK    1494 m=30 v-27 m-25 v+36 m+29 2,5 1474 32 Paasikangas Eino  LoimSK  1465 m-27 v-30 m+36 v=29 v+35 2,5 1443 33 Vannassalo Seppo  TSY    1679 m-26 v+34 v-24 m=28 v=20 2,0 1662 34 Virta Aare     SalSK   1622 v=28 m-33 v-20 m+35 v-27 1,5 1565 35 Tuominen Matias  TuTS   1257 m+36 v-25 m-29 v-34 m-32 1,0 1241 36 Sundell Ville   LoimSK  U1373 v-35 m-29 v-32 m-31 v-25 0,0 1274