A-ryhmä                 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  P Selo  1 Topi-Hulmi Teemu   TuTS   2270 v+ 3 m+ 5 v= 2 m=18 v+11 m+ 6 v+12 6,0 2275  2 Tuominen Risto    TuTS   2323 v+ 5 m= 3 m= 1 v+ 8 v= 6 m+18 v+11 5,5 2324  3 Heino Juha      TSY    2072 m- 1 v= 2 v= 6 m+ 5 v+18 m=11 v= 4 4,0 2077  4 Pietinen Pekka    KäpSK   2016 m= 9 v=20 m-15 v+29 m=10 v+ 8 m= 3 4,0 2017  5 Laine Panu      MatSK   2139 m- 2 v- 1 m+ 8 v- 3 m+ 9 v+ 7 v= 6 3,5 2139  6 Rauramaa Kari    MatSK   2087 m- 8 v+ 7 m= 3 v+15 m= 2 v- 1 m= 5 3,5 2089  7 Kulmala Petri    PSY    2025 v+10 m- 6 v-11 m= 9 v+15 m- 5 v+18 3,5 2024  8 Järvelä Jari     TSY    2126 v+ 6 m=18 v- 5 m- 2 v=12 m- 4 v+10 3,0 2120  9 Aaltio Erkki     HSK    2010 v= 4 m-10 m+20 v= 7 v- 5 m-12 v+22 3,0 2004 10 Pasanen Tuomo    I-HSK   2026 m- 7 v+ 9 v-18 m-11 v= 4 m=15 m- 8 2,0 2013   B-ryhmä                 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  P Selo 11 Lehtosaari Kalevi  EurSK   1907 m+13 v+16 m+ 7 v+10 m- 1 v= 3 m- 2 4,5 1930 12 Puroila Sippo    X     1898 m+14 v-15 m+16 v+20 m= 8 v+ 9 m- 1 4,5 1914 13 Alkkiomäki Jyrki   TSY    1966 v-11 m-19 v=23 m=22 v+24 m+29 v+15 4,0 1960 14 Tocklin Tomi     SalSK   1894 v-12 m-22 v-21 m+19 v+29 m+23 v+20 4,0 1891 15 Ruotanen Helge    KS-58   1875 v+17 m+12 v+ 4 m- 6 m- 7 v=10 m-13 3,5 1885 16 Suominen Antti    TuTS   1891 v+19 m-11 v-12 m+23 v-20 m+24 v=17 3,5 1887 17 Junnila Ville    TuTS   1858 m-15 v+27 v-19 m-24 v+30 m+33 m=16 3,5 1854 18 Palmo Pentti     EurSK   1979 m+20 v= 8 m+10 v= 1 m- 3 v- 2 m- 7 3,0 1983 19 Karppinen Martti   LahS   1875 m-16 v+13 m+17 v-14 m-22 v=26 m-21 2,5 1863 20 LLapashtica Zekirja Kosovo  U2000 v-18 m= 4 v- 9 m-12 m+16 v=22 m-14 2,0 1841   C-ryhmä                 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  P Selo 21 Herrala Timo     NurmSK  1729 m+24 v-29 m+14 v=27 v=23 m+30 v+19 5,0 1756 22 Tähtikallio Jani   Remi   1788 m=27 v+14 m=29 v=13 v+19 m=20 m- 9 4,0 1803 23 Latvio Erkki     TSY    1719 m+28 v+26 m=13 v-16 m=21 v-14 m+30 4,0 1736 24 Riekkinen Keijo   SalSK   1733 v-21 m+35 m+27 v+17 m-13 v-16 m+28 4,0 1747 25 Tuominen Kari    TuTS   1684 m-26 v-28 m+34 v+37 v+36 m+38 v-31 4,0 1674 26 Ailasmaa Kimmo    EurSK   1713 v+25 m-23 v=30 m=33 v+32 m=19 m-27 3,5 1717 27 Patola Eero     KäpSK   1848 v=22 m-17 v-24 m=21 v=33 m+35 v+26 3,5 1837 28 Torvi Markku     SalSK   1727 v-23 m+25 v=33 m-30 v+31 m+36 v-24 3,5 1718 29 Sopjan Agim     KSHB   1755 v+30 m+21 v=22 m- 4 m-14 v-13 v-33 2,5 1752 30 Ketonen Tapio    TuTS   1756 m-29 v=33 m=26 v+28 m-17 v-21 v-23 2,0 1739   D-ryhmä                 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  P Selo 31 Huuskonen Tatu    TuTS   1461 v+38 m+36 m+37 v+35 m-28 v-34 m+25 5,0 1487 32 Rinne Heini     TammerSh 1673 m-33 v+34 m+35 v+38 m-26 v+37 m+36 5,0 1676 33 Vannassalo Seppo   TSY    1661 v+32 m=30 m=28 v=26 m=27 v-17 m+29 4,0 1679 34 Salmi Marko     RSY    1645 v-35 m-32 v-25 m+36 v+38 m+31 m+37 4,0 1634 35 Louhi Tapio     TuTS   1588 m+34 v-24 v-32 m-31 m+37 v-27 v+38 3,0 1581 36 Tuominen Matias   TuTS   1219 m+37 v-31 m+38 v-34 m-25 v-28 v-32 2,0 1232 37 Kulmala Viktor    PorvSK  1293 v-36 m=38 v-31 m-25 v-35 m-32 v-34 0,5 1277 38 Koota Ilkka          U1415 m-31 v=37 v-36 m-32 m-34 v-25 m-35 0,5 1376