Vuoden 2015 kokousten pöytäkirjat:

Pöytäkirja
Asia: Suomen Shakkiliiton hallituksen kokous 9/2015
Aika: Ke 9.12.2015 klo 17.30–20.45
Paikka: IFS, Hatanpään valtatie 24 B, Tampere

Jaakko Mäntyniemi pj        96–104
Petteri Paronen        96–104
Lauri Kangas            96–104
Markku Raitanen        96–104
Teemu Miettinen        96–104
Henri Torkkola        96–104
Mika Karttunen        96–101
Petri Saharinen vpj        poissa
Aleksi Olander        poissa
Veikko Valo            poissa

Marko Tauriainen tj        96–104
Juha Sundelin pj 2016–2017    96–104
Sauli Alho jäsen 2016–2017    96–104

96§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30.

97§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

98§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen
Työjärjestys hyväksyttiin.

99§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

100§ Kansainväliset asiat
• Nuorten PM 18.–21.2.2016 Vaxsjössä, Ruotsissa. Pelaajat: Eero Valkama, Lauri Särkiö, Niko Poranen, Aaro Salmelin, Valo Hallman, Toivo Keinänen, Patrik Aalto, Niko Palttala, Konsta Jaakkola ja Adam Karhula. Matkanjohtajana toimii Antti Aalto, jolle liitto maksaa matkakulut.

• FA-kurssi Tukholmassa 4.–5.1.2016.
Shakkituomaritoimikunnan esityksen mukaisesti liitto maksaa kurssimaksun viidelle lähtijälle.

• PM-kilpailu Sastamalassa; kilpailutoimikunta ja kisan ajankohta
Valittiin kilpailutoimikuntaan Juha Sundelin, Arto Satonen ja Marko Tauriainen. Päätuomarina toimii Jouni Lehtivaara ja hänen avustajanaan mm. joku Tukholmassa tammikuussa 2016 pidetyn Fide-tuomariseminaarin läpäisseistä tuomareista.

• Itämeren shakkitähdet -nuorisoturnaus 8.–13.12.2015 Narvassa, Virossa.
Pelaajat: David Papuc, Sini Jokinen, Patrik Aalto, Sarabella Norlamo, Toivo Keinänen, Mariela Ebeling, Benjamin Helander, Mikaela Ebeling, Jere Lindholm ja Gabriela Ebeling. Matkanjohtajana toimii Aleksi Olander, jolle liitto maksaa matkakulut. Liitto maksaa myös pelaajien osallistumismaksun 500 eur.

• Maajoukkueiden EM 12.–23.11.2015 Reykjavikissa, Islannissa.
Suomen yleisen sarjan joukkue oli 25. Mika Karttunen teki suurmestarin tavoitetuloksen. Naisten joukkue jäi kilpailun viimeiseksi hävittyään kaikki ottelunsa. Kuultiin yleisen sarjan pelaajien palaute valmentajasta. Palaute oli pääosin positiivista, ja todettiin valmentajasta olleen hyötyä.

• Nuorten MM 24.10.–6.11.2015 Porto Carrasissa, Kreikassa.
Tutustuttiin matkanjohtaja Tapani Sammalvuon raporttiin.

• Fiden johtajan ja Venäjän shakkiliiton edustajan Berik Balgabaevin kutsuminen Suomeen yhteistyöneuvotteluihin.
Liiton varapuheenjohtaja Petri Saharisen on lähettänyt kutsukirjeen Balgabaeville.

• Pietarin suurmestarikoulun valmennussessio 4.–11.1.2016 Pietarissa.
Kutsu on lähtenyt seuraaville nuorille: Eero Valkama, Timo Syvälahti, Jan Demidov, Valo Hallman, Toivo Keinänen ja Anastasia Nazarova.
Todettiin, että osa lähtijöistä oli kiinnostunut tapahtumasta, mutta kutsu tuli liian lyhyellä varoitusajalla ja ajankohta koulujen alettua oli huono. Näin ollen lähtijöitä tammikuun valmennussessioon ei ollut. Seuraava sessio on 3.–10.6.2016, ja siihen yritetään saada nuoria mukaan-

• Muusta Venäjä-yhteistyöstä.
Markku Raitanen kertoi Petroskoissa järjestettävistä turnauksista ja mahdollisesta yhteismatkasta sinne. Ajatukseen suhtauduttiin myönteisesti. Raitanen tekee yksityiskohtaisen esityksen seuraavaan hallituksen kokoukseen.

• Ulkomaalaispykälän jatkokäsittelyn suuntaviivat
Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

101§ Kotimaan asiat
• Yleinen, naisten ja seniorien SM-kilpailu 13.–22.5.2016.
Todettiin, että SSL:n tehtävänä on nimittää kilpailun tuomarit. Toiminnanjohtaja valmistelee asian seuraavaan kokoukseen ja ilmoittaa tästä päätöksestä Helsingin Shakkiklubille.

• SSL:n kotisivu-uudistus.
Sauli Alho esitteli liiton kotisivu-uudistusta. Todettiin, että toimeksianto kotisivu-uudistuksesta on annettu. Päätettiin, että Juha Sundelin, Jaakko Mäntyniemi ja Sauli Alho viimeistelevät sopimuksen ja että se hyväksytään sähköpostitse hallituksen kokouksessa vielä joulukuun 2015 aikana, jonka jälkeen voidaan maksaa sopimuksen mukainen lasku. Sauli Alho ei osallistunut päätöksentekoon.

• Taloudenhoitajan esitys palvelupäällikön väliaikaisesta palkkaamisesta Shakkiliitolle. Jatkosta päätetään v. 2016 ensimmäisessä hallituksen kokouksessa.
Petteri Paronen valittiin palvelupäälliköksi 14.12.2015 alkaen kolmen kuukauden määräaikaiseen työsuhteeseen. Työaika on 50 % normaalityöajasta (37,5 h/vk) ja palkka 1250 eur/kk. Palkka vastaa toimistotyön palkkasuositusta, tehtäväryhmää 3 kokemusvuosilla 0–4 v. Paronen ei osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

• Turnauskalenteri 2016
Todettiin, että turnauskalenteri 2016 on julkaistu ja siinä on suurin osa vuoden tapahtumista.

• SM-kilpailumääräykset v. 2016 alussa
Siirrettiin asia seuraavaan kokoukseen.

102§ Talous
• Taloustilanne
Taloudenhoitaja esitteli liiton taloutta ja tulosennustetta. Ennusteen mukaan liitto tekee n. 10 000 euroa voitollisen tuloksen.

• Tilinkäyttöoikeudet tilitoimistolle
Päätettiin valtuuttaa Visma Solutions Oy (Y-tunnus 1967543-8) hoitamaan yhdistyksen maksuliikennettä Netvisor taloushallintopalvelulla. Hallitus päätti valtuuttaa Teemu Miettisen (250772-063C) liittämään Suomen Shakkiliitto ry:n Nordean pankkitilin FI39 2059 1800 0147 18 Visma Solutions Oy:n käyttäjätunnukseen. Teemu Miettinen valtuutettiin päättämään tilin osalta avattavista palveluista.

• Lisenssitilanne
Todettiin marraskuun lopun lisenssitilanne (A: 1140. B: 52, D: 61; loppuvuoden lisenssi: 54). Nuoria (alle 20-v) lisenssipelaajia oli 160, mikä on n. kymmenen enemmän kuin edellisenä vuotena samaan aikaan.

103§ Muut asiat
• Vuoden shakkiteko
Valittiin vuoden shakkiteoksi Mika Karttusen suurmestaritulos Islannin joukkue-EM-kisoissa. Päätettiin myöntää Karttuselle 300 euron stipendi.

104§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.45.

Pöytäkirja
Asia: Suomen shakkiliiton ry:n hallituksen kokous 8/2015.
Aika: Su 1.11.2015 klo 10.15–12.05, kohta 94 e) käsiteltiin sähköpostitse 2.–3.11.2015.
Paikka: Shakkiareena, Hiomotie 10, Helsinki

Jaakko Mäntyniemi    pj    poissa, osallistui kohtaan 94 e)
Petri Saharinen     vpj     85–95
Teemu Miettinen        poissa, osallistui kohtaan 94 e)
Petteri Paronen        85–95
Lauri Kangas        (siht.)    85–95
Henri Torkkola        poissa, osallistui kohtaan 94 e)
Veikko Valo            85–95
Aleksi Olander            poissa, osallistui kohtaan 94 e)
Markku Raitanen        95–95
Mika Karttunen        87–95
Marko Tauriainen    tj    poissa

85§ Kokouksen avaus
Varapuheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.15.

86§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, kun Karttunen saapuu.

87§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen
(Karttunen saapui).
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

88§ Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen
Käytiin yksityiskohtaisesti läpi ja hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat.

89§ Shakkiareena
Hyväksyttiin Sundelinin ja Mäntyniemen tekemä esitys vuokrasopimukseksi sekä heidän esityksensä, että vuokrasopimuksen liitteenä olevat Shakkiareenan järjestyssäännöt päivitetään ja hyväksytään erikseen sähköpostitse sopijaosapuolten välillä.

90§ Kerhojen kokousten asiat
Kerrattiin ja käytiin läpi kerhojen kokouksen kulku sisältö ja hallitusten esitysten esittelyvastuut, kun liiton puheenjohtaja ei pääse kokoukseen.

91§ Kilpailuasiat
Vuoden 2016 kilpailukalenteri oli tarkoitus julkaista Kerhojen kokoukseen mennessä, tämä ei kuitenkaan onnistunut toiminnanjohtajan poissa ollessa. Mäntyniemi on pyytänyt Toivo Pudasta hoitamaan 2015 kalenteria toiminnanjohtajan poissaolon ajan. Saharinen esitti, että Paronen ottaisi vuoden 2016 kalenterin valmisteluvastuun. Parosen kieltäydyttyä sovittiin, että Saharinen ja Pudas ottavat vastuun kilpailukalenterin valmistelusta – tukeutuessa tarvittaessa muiden tukeen.
Narvan nuorisoturnaukseen joukkue on koottuna ja lähtemässä.
Keskusteltiin Nuorten PM:n ajankohdasta, joka on erityisesti vanhemmissa ikäryhmissä ongelmallinen. Todettiin, että järjestäjiin on vedottu useasti ajankohdan muokkaamiseksi, ja pidettiin epätodennäköisenä, että Suomen toiveisiin enää taivutaan. Valittiin matkanjohtajaksi Antti Aalto.
PM-kilpailun osalta todettiin PSL:n tuki tapahtumalle, ja todettiin, ettei se vaikuta liiton aiemmin antamaan sitoumukseen turnauksen tukemiseksi (3 000 €). Todettiin Mäntyniemen esitys valita Lehtivaara turnauksen tuomariksi ja Satosen osallistuvan järjestelyihin. Hallitus ei kuitenkaan tunnistanut tarvetta valita kilpailutoimikuntaa vielä tässä vaiheessa, joten päätettiin olla valitsematta sitä tässä kokouksessa.
Keskusteltiin tasa-arvovaltuutetun lausunnon aiheuttamista jatkotoimenpiteistä. Todettiin, että kriteerien uudistamiseksi tarvitaan vielä lisää taustatietoja syrjimättömyyden mahdollisista toteuttamistavoista. Todettiin, että Mäntyniemi selvittää asiaa. Joukkue-EM-kilpailuiden osalta todettiin järjestelyjen olevan kunnossa, vaikka tilanne on edelleen jossain määrin herkkä.

92§ Tuomarikoulutus

Todettiin, että Tukholmassa ollaan mahdollisesti järjestämässä tammikuussa FT-kurssia. Päätettiin tiedottaa shakkituomaritoimikuntaa, kun asiasta saadaan lisää tietoa.
Samassa yhteydessä keskusteltiin shakkituomaritoimikunnan roolista eri toimitsijapätevyyksien myöntämisessä.

93§ Kotisivut
Päätettiin käsitellä myöhemmässä kokouksessa, kun toiminnanjohtaja pääsee paikalle esittelemään tilannetta.

94§ Muut asiat
a)    Saharinen kertoi, että tasa-arvosuunnitelman valmistelu on edennyt toiminnanjohtajan toimesta. Aittoniemeä on käytetty tukena suunnitelman laatimisessa.
b)    Keskusteltiin lisenssikirjeiden lähettämistavasta. Todettiin, että joka tapauksessa edessä on aiempien vuosien tapainen iso postitusurakka. Saharinen kertoi aiempien kokemusten perusteella asian edellyttämistä käytännön järjestelyistä.
c)    Saharinen kertoi Tallinnassa järjestettävistä Keres-juhlista 7.–10.1.2016.
d)    Päätettiin pitää seuraava hallituksen kokous la 19.12. klo 11.00 Shakkiareenalla.
e)    Päätettiin yksimielisesi korottaa toiminnanjohtajan kuukausipalkkaa Miettisen esityksen mukaisesti 1.11.2015 alkaen 250 €:lla nykyisen määräaikaisen sopimuksen loppuun asti.

95§ Kokouksen päättäminen
Saharinen päätti kokouksen klo 12.05.

Pöytäkirja

Suomen Shakkiliitto ry:n syyskokous
Aika: 1.11.2015 Klo 13.00–17.58
Paikka: Shakkiareena, Hiomotie 10, Helsinki

1 § Kokouksen avaus

Liiton varapuheenjohtaja Petri Saharinen toivotti kokousedustajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo 13.00.

2 § Läsnäolevien toteaminen

Todettiin läsnä olevat jäsenseurat (33 kpl) sekä yhteisöjäsenet (Suomen Tehtäväniekat, Suomen Kirjeshakkiliitto sekä Suomen shakkihistoriallinen seura) ja käytettävissä olevat äänimäärät (yhteensä 61 ääntä). Jäsenten edustajat ja äänimäärät on lueteltu liitteessä 1.

Lisäksi myönnettiin Jouni Lehtivaaralle sekä Eero Patolalle läsnäolo- ja puheoikeus.

3 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

Juha Sundelinin esityksestä valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Panu Laine. Petri Saharisen esityksestä valittiin kokouksen sihteeriksi Lauri Kangas. Juha Sundelinin esityksestä pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Jouni Lehtivaara sekä Eero Patola.

4 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 § Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin

Kutsussa esitetty työjärjestys hyväksyttiin.

6 § Esitykset kerhojen kokoukselle

a) SSLH:n esitys Suomen Shakkiliitto ry:n sääntöjen muuttamiseksi.

Keskusteltiin lyhyesti Heini Puuskan kysymyksestä, liittyykö liiton sääntömuutos liiton tasa-arvosuunnitelman laatimiseen. Todettiin, että keskustellaan tasa-arvosuunnitelmasta toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä kohdassa 7 §.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys liiton sääntöjen muuttamiseksi (ensimmäinen hyväksyntä).

b) Shakkituomaritoimikunnan esitys SM-kilpailumääräysten muuttamisesta

Jouni Lehtivaara esitti shakkituomaritoimikunnan esityksen SM-kilpailumääräysten muuttamiseksi. Keskusteltiin samassa yhteydessä myös kahdesta HSK:n esityksestä, jotka Matti Kauranen esitteli kokouksessa. Ensinnä HSK esitti, että SM-joukkuekilpailuissa ulkomaisten pelaajien määrää koskevat rajoitukset koskevat vain mestaruusryhmää (ylintä sarjatasoa). Toiseksi HSK esitti, että ulkomaalaiseksi ei SM-joukkuekilpailuissa katsota pelaajaa, joka on jonkin EU-valtion kansalainen, tai jolla on työlupa jossakin EU-valtiossa.

(KäpSK:n valtakirja Lasse Lindqvistille saapui.)

(Shakkilaakson edustaja Toivo Pudas saapui.)

Shakkituomaritoimikunnan sekä HSK:n esitykset päätettiin käsitellä kukin omana päätöskohtanaan.

Päätös: Harri Hurme kannatti shakkituomaritoimikunnan esitystä, joka hyväksyttiin yksimielisesti. Juha Sundelin kannatti HSK:n ensimmäistä esitystä, ja se hyväksyttiin yksimielisesti. HSK:n jälkimmäistä esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Kokous päätti kuitenkin, että hallituksen tulee selvittää kevätkokouksessa 2016, mitä vaikutuksia EU-tuomioistuimen ns. Kolpak-jutussa antamalla päätöksellä on SM-kilpailumääräyksiin, ja tarvittaessa esittää kokoukselle asianmukaisia muutoksia SM-kilpailumääräyksiin.

HSK jätti eriävän mielipiteen siltä osin, että sen esityksistä jälkimmäistä ei hyväksytty. HSK katsoo päätöksen olevan EU-tuomioistuimen ns. Kolpak-jutussa antaman ratkaisun perusteella EU-lain vastainen.

7 § Vuoden 2016 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen sekä jäsen- ja liittymismaksujen suuruudesta päättäminen.

Toimintasuunnitelma käytiin kokouksen puheenjohtajan johdolla läpi, hallituksen jäsenten täsmentäessä suullisesti, mitä toimintasuunnitelmalla on tavoiteltu. Matti Kauranen esitti johdantoon lisättäväksi, että lisenssisäännöt ja -ohjeet sekä liiton kotisivujen tärkeimmät perustiedot esitettäisiin liiton sivuilla suomen lisäksi myös englanniksi ja venäjäksi.

Heini Puuska kertoi puheenvuorossaan tasa-arvovaltuutetun antaneen päätöksen liiton ns. maajoukkuekriteereiden (osallistumisperiaatteet kansainvälisiin kisoihin) tasa-arvoisuudesta. Tasa-arvovaltuutetun lausunnon mukaan liiton maajoukkuekriteerit ovat naisia välillisesti syrjiviä. Suomen shakkiliiton katto-organisaatio Valo ry tulee jatkossa edellyttämään kaikilta jäsenliitoiltaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Puuska esitti kokoukselle, että liiton tulee laatia toimintasuunnitelmaa täydentävä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä sitä, että nykyiset ns. maajoukkuekriteerit on uudistettava tasa-arvoisiksi, eli niiden tulee kohdella eri sukupuolia samalla tavoin. Hän ilmoitti myös itsensä sekä Tanja Tuomisen olevan käytettävissä maajoukkuekriteerien uudistamisessa. Petri Saharinen ja Lauri Kangas vastasivat omissa puheenvuoroissaan, että tasa-arvosuunnitelman laatiminen on jo käynnistetty ja myös kriteerien uudistustarve on tunnistettu, ja asian selvittäminen on käynnissä.

Keskusteltiin laajasti myös muusta toimintasuunnitelman sisällöstä.

Lauri Kangas esitteli Teemu Miettisen valmisteleman katsauksen liiton talouteen. Liiton talous on kehittynyt viime vuosina positiivisesti, minkä johdosta liiton tase ja maksuvalmius ovat asettuneet kohtuulliselle tasolle.

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma Matti Kaurasen esittämällä lisäyksellä johdantoon. Vahvistettiin hallituksen esittämä talousarvio sekä päätettiin, että jäsen- ja liittymismaksut pidetään ennallaan vuoden 2015 tasolla. Tämän lisäksi kokous päätti, että hallituksen tulee laatia toimintasuunnitelmaa täydentävä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä uudistaa ns. maajoukkuekriteerit tasa-arvoisiksi.

8 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Petri Saharinen esitti, että aiemman käytännön mukaisesti hallitukselle ei makseta palkkioita, vaan ainoastaan kulukorvaus, sekä tilintarkastajien palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan. Markku Raitanen kannatti Saharisen esitystä. Lasse Lindqvist esitti, että kulukorvauksia hallitukselle ei jatkossa maksettaisi. Lindqvistin esitys ei saanut kannatusta, joten se raukesi.

Päätös: Hallitukselle ei makseta palkkiota, mutta kulukorvaus voidaan maksaa entisellä tavalla. Tilintarkastajien palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

9 § Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen vuosiksi 2016–2017 erovuoroisten tilalle.

(Ari Möttönen saapui ja hänelle myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus.)

Petri Saharinen esitti Juha Sundelinia puheenjohtajaksi. Mika Karttunen ehdotti puheenjohtajaksi Sauli Alhoa. Ehdokkaat esittelivät itsensä sekä näkemyksensä liiton kehittämisen suunnasta. Suljetussa lippuäänestyksessä annettiin 61 ääntä, joista 1 ääni oli tyhjä. Puheenjohtajaksi valittiin Juha Sundelin (39 ääntä). Vaalissa hävinnyt Sauli Alho sai 21 ääntä.

Petri Saharinen esitti Lauri Kangasta varapuheenjohtajaksi. Myös Kangas esittäytyi ja kertoi näkemyksensä liiton toiminnan kehittämisestä. Lauri Kangas valittiin liiton varapuheenjohtajaksi ilman vastaehdokasta.

Kokous esitti erityisen kiitoksen väistyvälle puheenjohtajalle Jaakko Mäntyniemelle sekä väistyvälle varapuheenjohtajalle Petri Sahariselle uutterasta ja ansiokkaasta työstä Suomen Shakkiliiton hyväksi.

10 § Neljän hallituksen jäsenen valitseminen vuosiksi 2016–2017 erovuoroisten tilalle.

Hallituksesta erovuorossa olivat Mika Karttunen, Teemu Miettinen, Aleksi Olander sekä Markku Raitanen. Kaikki mainitut ilmoittivat olevansa käytettävissä. Tämän lisäksi Heini Puuskaa esitettiin hallitukseen, mutta hän ilmoitti, ettei tällä kertaa ole käytettävissä.

Karttunen, Miettinen, Olander sekä Raitanen valittiin yksimielisesti uudelle 2-vuotiskaudelle hallitukseen. Lisäksi valittiin yksimielisesti Sauli Alho 1-vuotiskaudelle hallitukseen Lauri Kankaalta vapautuneelle paikalle.

11 § Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä valinta

Petri Saharinen esitti, että nykyiset tilintarkastajat sekä heidän varamiehensä valittaisiin jatkamaan tehtävissään. Sundelin kannatti esitystä. Valittiin Harri Saarinen ja Jukka Partanen tilintarkastajiksi sekä Jarkko Lehtinen ja Ralf Sund heidän varamiehikseen.

12 § Muut asiat

Juha Sundelin antoi katsauksen Shakkiareenan vuokrasopimuksen tilanteeseen. Sundelinin mukaan toiminta on saatu taloudellisesti sekä toiminnallisesti terveelle pohjalle, jonka pohjalta toiminta Shakkiareenalla voi tulevaisuudessakin jatkua.

Tero Salopää muistutti, että TuTS:n esitys JSM-kilpailun lopputapahtuman järjestelyistä ja kustannusten tasaamisesta käsiteltiin viime kevään kerhojen kokouksessa, ja tuolloin kokouksessa päätettiin laittaa asia jatkovalmisteluun JSM-toimikuntaan, joka tuo tarvittaessa tuo asian uudelleen päätettäväksi nyt käsillä olevaan kerhojen syyskokoukseen. Salopää esitti toiveen, että asia vielä tuotaisiin kerhojen kokoukseen, vaikka se jostain syystä nyt ei olekaan tullut käsiteltäväksi. Harri Hurme kannatti Salopään esitystä.

Päätös: TuTS:n keväällä tekemä esitys siirretään JSM-toimikunnan valmisteltavaksi, ja hallituksen edellytetään tuovan asian käsiteltäväksi seuraavaan liiton kevätkokoukseen.

13 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.58.

LIITE 1 Kokouksen osallistujat

Pöytäkirjan vakuudeksi, Helsingissä          10.11.2015

__________________________                                            __________________________

Panu Laine                                                                          Lauri Kangas
puheenjohtaja                                                                      sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

__________________________                                            __________________________

Jouni Lehtivaara                                                                    Eero Patola
pöytäkirjan tarkastaja                                                             pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja
Asia: Suomen Shakkiliitto ry:n hallituksen kokous 7/2015
Aika: 9.10 – 12.10 2015
Paikka: Sähköpostikokous

Jaakko Mäntyniemi pj 84
Petri Saharinen vpj 84
Veikko Valo 84
Petteri Paronen 84
Lauri Kangas 84
Teemu Miettinen 84
Markku Raitanen 84
Mika Karttunen 84
Aleksi Olander 84
Henri Torkkola 84

84§ SSL:n sääntömuutos
Pj lähetti hallituksen jäsenille pe 9.10 seuraavansisältöisen sähköpostin:

Nyt lukee säännöissä näin:

2. Liiton tarkoituksena on edistää shakinharrastusta sen kaikissa muodoissa erityisesti ottaen huomioon shakin soveltuvuus nuorison ja erityisryhmien harrastukseksi. Liiton toiminnan perustana ovat eettiset arvot ja reilun pelin periaatteet. Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n jäsenjärjestönä liitto sitoutuu noudattamaan SLU:n vahvistamia eettisiä periaatteita.

Vaihdamme SLUn VALOKsi, koska se on jo de facto. Esitys viedään hallituksen esityksenä, tehtynä s-postikokouksessa, jos ei kenelläkään ole mitään sitä vastaan.
Odotan kommenttejanne viim. 12.10, jos en saa sähköpostilla, niin soittelen perään.

Teksti menisi siis:

Tarkoitus ja toiminta

2. Liiton tarkoituksena on edistää shakinharrastusta sen kaikissa muodoissa erityisesti ottaen huomioon shakin soveltuvuus nuorison ja erityisryhmien harrastukseksi. Liiton toiminnan perustana ovat eettiset arvot ja reilun pelin periaatteet. Valtakunnallisen liikunta ja urheiluorganisaatio Valo ry:n jäsenjärjestönä liitto sitoutuu noudattamaan Valon vahvistamia reilun pelin periaatteita.

Lopputulos: Kaikki hyväksyivät esityksen ja se viedään Kerhojen kokoukseen. Koska kyseessä on sääntömuutos, se vaatii kahden Kerhojen kokouksen hyväksynnän.

Pöytäkirja
Asia: Suomen Shakkiliitto ry:n hallituksen kokous 6/2015
Aika: Ti 22.9.2015 klo 17.05–21.20
Paikka: Shakkiareena, Hiomotie 10, Helsinki

Jaakko Mäntyniemi pj 71–83
Petri Saharinen vpj 71–83
Veikko Valo 71–83
Petteri Paronen 71– 83 (75 Paronen poistui kesken käsittelyn paikalta)
Lauri Kangas 71–83
Teemu Miettinen 71–83
Markku Raitanen 71–83
Mika Karttunen poissa
Aleksi Olander poissa
Henri Torkkola poissa

Marko Tauriainen tj 71–83
Juha Sundelin HSL:n pj 75
Jouni Lehtivaara Fide-edus osin 77 (ulkomaalaiskysymys) ja osin 78 (Fide)

71§ Kokouksen avaus
Pj avasi kokouksen klo 17.05.

72§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

73§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen
Hyväksyttiin työjärjestys

74§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja

75§ Shakkiareena
Juha Sundelin oli kutsuttu paikalle esittelemään HSL:n esitystä vuokrasopimukseksi, joka ei ollut kuitenkaan valmistunut. Juha Sundelin sen sijaan alusti Areenan vuokrasopimustilannetta. (Paronen poistui paikalta, kun käsiteltiin SSL-HSL palvelusopimusta). Keskustelun jälkeen päädyttiin SSL:n osalta ratkaisuun, jossa SM-tason kisat (myös JSM-lopputapahtuma), peruskokoukset (liiton ja kaikkien toimielinten) ovat maksuttomia. Lisäksi Shakkikustannus(SK) ja Tehtäväniekat(ST) saavat käyttöönsä varastotilaa ja oikeuden pitää tapahtumia, vuokran prosenttiosuudet ovat 45(HSL), 45(SSL), 6(SK), 4(ST), ja lisäksi SSL maksaa 125 euroa/kk palvelumaksua HSL:lle, 4 kuukauden irtisanomisaika. Marko tekee sopimusehdotuksen, Jaakko Mäntyniemi & Juha Sundelin &Petri Saharinen (SK) ja Jorma Paavilainen (ST) allekirjoittavat. Teemu hoitaa maksujen korjaukset kesä-syyskuu. SSL:lle on ok osaltaan HSL:n ja Bridge-Areena Oy:n välisen sopimuksen sisältö.
Kerhojen kokoukselle annetaan tiedoksi sopimuksen keskeinen sisältö.

76§ Kerhojen kokouksen asiat
• Budjetti 2016
Taloudenhoitajan laatimat budjettiesitykset käytiin läpi ja hyväksyttiin pääosin. Isoin muutos oli lisenssikorotuksesta luopuminen ja vastaava summa toivotaan saatavan valtionavusta, joka kohdistuisi mm. maahanmuutajien kanssa tehtävään toimintaan.
Ei lisenssikorotuksia eikä turnausmaksumuutoksia, äänestys 4-3. 10000€ tarkoittaa pois menoista.
• Toimintasuunnitelma 2016
Toiminnanjohtajan laatima toimintasuunnitelma valmistui osittain kokoukseen mennessä, lopullinen versio aikataulun mukaan viim. 27.9, jotta hallitus voi kommentoida sitä ennen toimitusta valtionavun liitteeksi.

77§ Kotimaan kilpailu- ja muut asiat
• SM-kilpailuhakemus HSK:lta
Hyväksyttiin toiminnanjohtajan ehdotus hyväksyä liiton vastuut esityksen mukaisesti. HSK:n sitoutuminen tultava viimeistään 1.11.2015. Toiminnanjohtaja on yhdyshenkilö asiassa HSK: n kanssa. Erityistä huomiota kiinnitetään naisten aktivointiin
• Shakkinetin mahdolliseen turnaukseen 30.5-7.6 2015 päätettiin myöntää live-laudat.
• Kilpailukalenterin 2016 tilanne
Kalenteriin on tullut vähänlaisesti kilpailuja, kalenteri pyritään julkaisemaan kerhojen kokoukseen
mennessä.
• Ns. ulkomaalaispykälä SM-kisoissa
Jouni Lehtivaaran ja Marko Tauriaisen ehdotus. Mäntyniemi alusti muutoksien tarpeesta selkiyden vuoksi. Lehtivaara kertoi vanhoista säännöistä.
Ehdotuksen mukaan Kaikkiin SM-kilpailuihin saa osallistua Suomen kansalainen tai sellainen ulkomaalainen henkilö, joka on Fiden rekisterissä merkitty Suomen Shakkiliiton edustajaksi. Ulkomaalaisen henkilön, jota ei ole vielä Fiden rekisterissä tai joka haluaa vaihtaa liittoa SSL:n edustajaksi, täytyy esittää maistraatista kyseisen SM-kilpailun järjestämis- tai alkamisvuonna saatu kotipaikkatodistus. Tämän jälkeen hänet voidaan rekisteröidä SSL:n edustajaksi. Todistus täytyy toimittaa vähintään viikkoa ennen sen SM-kilpailun ilmoittautumisajan päättymistä, johon haluaa osallistua.
Tarkennuksia :
o Täytyy olla Fiden rekisterissä ilmoittautumisajan päättyessä.
o JSM:ssä ei saa pelata eri ulkomaalaiset, vaikka olisi useita nimetty. Tarkoittaa, että kahdeksan hengen joukkueessa voi pelata kaksi ulkomaalaista kauden aikana, viiden hengen joukkueissa yksi.
o Tarkennettu esitys viedään Kerhojen kokoukseen
• Kansallinen pelipäivä 21.11.2015
Kirjastot ottavat mielellään vastaan shakin esittelyitä. Foorumille viedään tieto/Toiminnanjohtaja.
• SF Film Finland Oy:n yhteistyöehdotus liittyen elokuvaan ”Pawn Sacrifice”
SSL ja HSL tekevät yhteistyöehdotuksen seuraavaan kokoukseen mennessä.
• Kerhojen kokoukset v. 2016
MT: Ehdotukset päivämääriksi: 17.4.2016 ja 13.11.2016. Nämä ovat ok.
78§ Kansainväliset asiat
• Kuulumisia Fiden kongressista / kuultiin, lisätään Jouni Lehtivaaran selvityksestä joitain pääkohtia
o Gunnar Björnsson Islannista edustaa Suomea Ecun kongressissa
• PM-kisahakemus 2016, Jaakko tekee hakemuksen. Myönnettiin liiton tukea 3000€.
• Narvan Itämeren shakkitähdet -nuorisoturnaus
Kutsu on julkaistu. Joukkuetta kokoaa Aleksi Olander. Maksetaan joukkueen
osallistumismaksu 500 eur (sisältää majoituksen ja aamupalan 10 pelaajalle ja matkanjohtajalle 8.–
13.12.2015). Maksetaan myös matkanjohtajan matkakulut.

79§ Tasa-arvovaltuutetun selvityspyyntö
Heini Puuska ja Tanja Tuominen ovat tehneet selvityspyynnön tasa-arvovaltuutetulle edustusvalinttojen
vuoksi. Toiminnanjohtaja on työstänyt vastausta Lakiasiantoimisto Aittoniemen kanssa. Vastaus jätetty Tasa-arvovaltuutetulle, odotetaan päätöstä ja toimitaan sen mukaisesti.

80§ Talous
• Taloustilanne 8/2016 käytiin läpi ja näyttää kohtuulliselta
• Lisenssitilanne 15.9.2015 lievää kohennusta, eritoten naisten ja nuorten lisensseissä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan
• Valtionapuhakemus, jätettävä 30.9. mennessä; Teemu hoitaa talouspuolen, Marko muut & vie hakemuksen OKM:n kirjaamoon.

81§ Sopimukset
• Sopimus työterveyspalveluista / OK, Marko tekee sopimuksen
• Sopimus Valon Sporttirekisteristä / OK, allekirjoitetaan sopimus ja toimitaan Valon kanssa asian edistämiseksi.
• Sopimus talouspalveluista / Teemu Miettisen esitys; Rantalainen valittiin

82§ Muut asiat
Seuraava kokous alustavasti 1.11. klo 10.

83§ Kokouksen päättäminen
Pj päätti kokouksen klo 21.20.

Pöytäkirja
Asia: Suomen Shakkiliitto ry:n hallituksen kokous 5/2015
Aika: Ke 26.8.2015 klo 17.45–22.30
Paikka: Sammonkatu 17–19, 2 krs, Tampere

Jaakko Mäntyniemi pj    57–70 (MikkSK:n protestin käsittelyn ajan pois kohdassa 62)
Petri Saharinen vpj    57–70
Teemu Miettinen    57–64, 66
Petteri Paronen    57–64, 66
Lauri Kangas        57–70
Henri Torkkola    57–70 (MikkSK:n protestin käsittelyn ajan pois kohdassa 62)
Veikko Valo        57–70
Aleksi Olander        57–70
Markku Raitanen    57–70
Mika Karttunen    57–61, 63, 66

Marko Tauriainen tj    57–70 (MikkSK:n protestin käsittelyn ajan pois kohdassa 62)

57§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.45.

58§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

59§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

Työjärjestys hyväksyttiin.

60§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

61§ Kansainväliset asiat
•    Joukkueiden EM Islannissa 12.–22.11.2015
Hallituksen kokouksen 24.6.2015 jälkeen 24.7.2015 on käynyt ilmi, ettei Anastasia Nazarova pysty osallistumaan joukkue-EM-kilpailuun naisten joukkueessa. Päätettiin, että naisten joukkuetta ei lähetetä, koska sellaista joukkuetta ei saada muodostettua, joka täyttäisi Suomen Shakkiliiton kansainvälisten kilpailujen osallistumisperiaatteet. Hallitus totesi samalla, että päätös ei ole taloudellinen, koska budjetissa 2015 oli varauduttu naisten joukkueen lähettämiseen. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen: 6 (joukkuetta ei lähetetä), 2 (joukkue lähetetään), 2 (tyhjää). Mika Karttunen ja Aleksi Olander halusivat pöytäkirjaan merkittävän jääneensä äänestyksessä vähemmistöön.

•    Maajoukkueen leirin palaute ja valmentaja-asia
Palaute maajoukkueleirille 27.–31.7.2015 osallistuneilta käsiteltiin. Todettiin palaute pääosin positiiviseksi ja päätettiin jatkaa yhteistyötä Andrei Maksimenkon kanssa niin, että hänet lähetetään yleisen sarjan joukkueen valmentajana/kapteenina Islantiin 12.–22.11.2015. Näin päätettiin käyttää Maksimenkon valmennustarjouksen liittyvä optio hyödyksi.

•    Fide-kongressi 1.–9.9.2015 Abu Dhabissa
Jouni Lehtivaara osallistuu. Kokouksessa 24.6.2015 sovittiin, että liitto maksaa noin puolet Lehtivaaran kuluista (n. 600 eur).

•    PSL:n kokous 25.6.2015 Stavangerissa
Jouni Lehtivaara osallistui Suomen edustajana. Kongressissa käsiteltiin tavanomaisia vuosikokousasioita kuten tilit, toimintakertomus ja toimihenkilöiden valinta seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Kongressissa siis vaihdettiin (välittömästi voimaan tullen) puheenjohtaja ja toimikuntien puheenjohtajia. He ovat nyt kaikki Ruotsin edustajia. Jaakko Mäntyniemen kausi PSL:n puheenjohtajana siis päättyi. Muita päätöksiä: Jäsenmaksu 2500 DKK/vuosi päätettiin pitää ennallaan; PM-kilpailut 2016, jotka ovat siirtyneet tältä vuodelta, julistettiin haettaviksi, hakuaika on syyskuun 2015 loppuun mennessä; PSL:n verkkosivut päätettiin siirtää sopivampaan paikkaan; Grönlannin shakkiliitto on aktivoitunut ja on hakemassa Fiden jäsenyyttä, päätettiin tukea heidän
anomustaan; Fide-tuomariseminaarin järjestetään Reykjavikissa marraskuussa 2015 joukkue-EM:n yhteydessä.

•    Nuorten EM ja MM, Euro-cup
– Nuorten EM-kilpailu pelataan Kroatiassa 20.9.–1.10.2015, lähtijät on ilmoitettu.
– Nuorten MM-kilpailu pelataan Kreikassa 24.10.–6.11.2015, lähtijät on ilmoitettu.
– Seurajoukkueiden Euro-cup pelataan Makedoniassa 18.–25.10.2015, Suomesta on ilmoitettu kolme joukkuetta (TammerSh, MatSK ja Aatos).

•    Yhteistyö Venäjän kanssa
Keskusteltiin yhteistyökuvioista Venäjän kanssa ensi vuonna. Keskustelun aiheina olivat nuorisovalmennukset Pietarissa, turnaus- ja kulttuurimatka Puškiniin juhannuksena 2016, seuraava turnausmatka Viipuriin, Haminan Valojen yön turnaus syyskuussa 2016 sekä pelaajan lähettäminen Pietarin suurmestariturnaukseen, jonne on tullut kutsu, joulukuussa 2015. Päätettiin tarjota mainittuun suurmestariturnaukseen paikkaa Mikael Agopoville, joka saa järjestäjän tarjoamat edut. Muihin hankkeisiin suhtauduttiin myönteisesti, mutta päätös asioista jätettiin seuraavassa Kerhojen kokouksessa valittavalle hallitukselle.

•    Muut kansainväliset asiat
– Todettiin, että Reykjavikissa järjestetään Fide-tuomariseminaari 15.–20.11.2015.
– Todettiin, että Fide on tehnyt muutoksia pelaajien historiatietojen katseluoikeuksiin omilla sivuillaan. Nykyisin pelaajaa rekisteröitäessä on ilmoitettava tämän tarkka syntymäaika. Myös pelaajan sähköpostiosoite on periaatteessa välttämätön. Aiemmin rekisteröityjen pelaajien sähköpostiosoitteet pitäisi täydentää Fiden rekisteriin. Ilman sähköpostiosoitetta ja sen kautta saamaansa käyttäjätunnusta pelaaja ei voi katsella yksityiskohtaisia historia- ja tilastotietoja
vahvuusluvuistaan.
– Todettiin, että Uppsalan nuorisoturnaukseen 29.10.–1.11.2015 ei ollut halukkaita lähtijöitä.
– Todettiin, että Timo Munukan KvT-hakemusta ei saatu jätettyä, koska kaikkia vaadittavia dokumentteja ei ollut käytettävissä.

62§ Kotimaan kilpailuasiat
•    SM-kilpailuhakemukset
–    Helsingin Shakkiklubi haki yleisen, naisten ja seniorien SM-kilpailun järjestämisoikeutta. Hallitus suhtautui myönteisesti hakemukseen, mutta se palautettiin HSK:lle kilpailun aikatauluongelmien vuoksi.
–    Koulujoukkueiden SM:n järjestämisoikeus v. 2016 myönnettiin Helsingin Shakkiliitolle.

•    Seurajoukkueiden SM 2015–2016
– JSM käynnistyy 12.9.2015 122 joukkueen voimin (M: 12, I: 16, II: 28, III: 66). Viime vuonna osallistuvia joukkueita oli 130.
– Päätettiin edelleen olla myöntämättä Seinäjoen Shakkikerholle avustusta II divisioonan 4-lohkon yhteistapahtumaan. Todettiin kuitenkin, että JSM-toimikunta on päättänyt myöntää Seinäjoen Shakkikerholle omista käyttövaroistaan 100 euroa kyseiseen II divisioonan 4-lohkon yhteistapahtumaan. Päätettiin myös kumota edellisen kokouksen 24.6.2015 päätös, jonka mukaan ”Shakkiliitto ei osallistu muihinkaan vastaaviin yhteistapahtumien kuluihin”. Päätettiin, että koko kulukorvaus-asia otetaan uuteen tarkasteluun ja sille laaditaan selkeät pelisäännöt. Ehdotuksen aiheesta tekee toiminnanjohtaja ottaen huomioon, että päätösviikonlopun järjestämispaikka voi olla muukin kuin Shakkiareena.

•    ShakkiNetin kansainvälinen turnaus
Kirjattiin tiedoksi, että ShakkiNet aikoo järjestää jälleen kansainvälisen suurmestariturnauksen ensi kesänä. Ajankohtaa ei ole tarkasti määritelty vielä, mutta se on jossain vaiheessa SM-kilpailun jälkeen.

•    Pohjoismaiden mestaruus 2016
Kuultiin työryhmän Arto Satonen, Jaakko Mäntyniemi ja Marko Tauriainen esitys, että liitto anoisi järjestettäväksi Pohjoismaiden mestaruuskilpailuja (yleinen, naiset ja seniorit) Sastamalassa lokakuussa 2016. Turnauksen yleinen sarja pelataan suljettuna tai osin suljettuna 9–11-kierroksisena turnauksena riippuen mm. Euroopan Shakkiliiton päätöksistä, voiko kilpailusta saada paikkaa Fiden World Cup -turnaukseen. Turnaus olisi samalla Arto Satosen 50-vuotisjuhlaturnaus, ja Satonen on luvannut järjestää majoitukseen, ylläpitoon ja pelitilaan n. 5000 euroa vastaavan rahoituksen turnaukselle. Työryhmä esittää myös, että SSL osallistuisi turnausjärjestelyistä syntyviin vastuisiin 3000 eurolla. Turnauksen tuomarina on lupautunut toimimaan KvT Jouni Lehtivaara. Toimitsijoina ovat Vammalan Shakkikerhon ja Tammer-Shakin jäsenet. Päätettiin hakea PM-kilpailun järjestämisoikeutta Pohjoismaiden Shakkiliitolta ja päätettiin myös myöntää 3000 euroa turnausjärjestelyihin.

•    MikkSK:n protesti joukkuepikashakin SM-kilpailusta 1.–2.8.2015
Mikkelin Shakkikerho protestoi Joukkuepikashakin SM-turnauksen päätöstä sulkea MikkSK 1 SM-turnauksen ulkopuolelle. Perusteeksi protestilla Mikkelin Shakkikerho ilmaisi oletuksensa, että JSM:ssä ja pikashakin SM-turnauksessa sovellettaisiin samaa ulkomaalaisia pelaajia koskevaa sääntöä, sekä puhelimitse suoritetut yhteydenottonsa pj. Jaakko Mäntyniemeen (keväällä) sekä kilpailun järjestäjään Vammalan Shakkikerhoon (viikkoa ennen turnausta). Kummaltakaan taholta Mikkelin Shakkikerho ei kertomansa mukaan saanut kielteistä kantaa osallistumisoikeuteensa.

Kokouksessa käytiin seikkaperäisesti läpi Petri Saharisen selonteko tapahtumien kulusta. Selonteko sisälsi tapahtumadokumentaation lisäksi sääntökohdat, joissa otetaan kantaa ulkomaalaisten peluuttamiseen SM-kilpailuissa, sekä päätösehdotuksen. Edelleen kokouksessa todettiin Shakkituomaritoimikunnan lausunto asiassa. Sekä Saharisen päätösehdotuksessa että Shakkituomaritoimikunnan lausunnossa esitettiin protestin hylkäämistä.

Ennen protestin varsinaista käsittelyä Lauri Kangas esitti, Shakin kilpailumääräyksiin Suomessa vedoten, että asiaa ei oteta hallituksessa käsittelyyn vaan ohjataan se Shakkituomaritoimikunnan käsittelyyn. Kankaan esitystä ei kannatettu. Kangas kuitenkin ilmaisi jättävänsä menettelytapaa koskevan eriävän mielipiteensä, joka esitetään seuraavassa:

”Katson, että Mikkelin shakkikerhon jättämä protesti olisi tullut käsitellä voimassa olevien yleisten kilpailumääräysten (Shakin kilpailumääräykset Suomessa), kohdan 8 kuvaamalla menettelyllä, joka määrittelee miten ”kaikki kilpailua koskevat valitukset ja erimielisyydet” tulee ratkaista. Saaduista selvityksistä ei käy täysin yksiselitteisellä tavalla ilmi kilpailutoimikunnan tai tuomarin rooli protestin käsittelyssä, mutta en näe silti perusteita määräyksistä poikkeavalle protestin käsittelyjärjestykselle. Kilpailumääräykset on uudistettu vuonna 2015, joten kirjausten ei nähdäkseni voi katsoa myöskään erityisesti vanhentuneen. Protesti tulee katsoakseni ohjata määräysten mukaiselle taholle, joka on siis shakkituomaritoimikunta, mikäli tuomari on jo tehnyt asiassa päätöksen.

Lopuksi totean, että SSLH ei ole asiantuntevin elin käsittelemään shakkisääntöjen noudattamista tai rikkomista koskevia protesteja, ja protestien käsittely sen toimesta on omiaan ”politisoimaan” protestin käsittelyä, mikä ei ole protestien käsittelylle eduksi. Lisäksi jos tämä käsittelyjärjestys nähdään yleisesti oikeana, voi hypoteettisesti kysyä, tuleeko myös tuomareiden tasapelituomioiden pätevyys SSLH:ssa punnittavaksi, jos niistä joku asianomainen tekee protestin.”

Hallitus hylkäsi protestin yksimielisesti Saharisen selonteon ja Shakkituomaritoimikunnan lausunnon perusteella. Mikkelin Shakkikerholle ilmaistiin ennen kilpailua, että he eivät Joukkuepikashakin SM-kilpailumääräysten ulkomaalaispelaajien määrää koskevan kohdan perusteella voi taistella SM-tittelistä, ja tämän Mikkelin Shakkikerho ennen kilpailua myös hyväksyi. Edelleen kokouksessa esitettiin, ja esitystä kannatettiin, että kilpailun järjestäjää Vammalan Shakkikerhoa huomautetaan siitä, että se ei riittävässä määrin kiinnittänyt huomiota sääntömääräisten asioiden käsittelyyn ennen kilpailua, eikä myöskään huomioinut hyvissä ajoin kilpailun tuomarin tiedonsaantioikeutta joukkueiden kokoonpanoja koskien.

Jaakko Mäntyniemi, Mika Karttunen, Henri Torkkola ja Marko Tauriainen eivät osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä päätöksentekoon.

•    Kilpailumääräysten tilanne ja ulkomaalaiskysymys
Keskusteltiin siitä, että kilpailumääräykset ja käytännöt seurajoukkueiden SM-kilpailussa ovat osin ristiriitaisia ja aiheuttavat hämmennystä. Annettiin toiminnanjohtajalle ja Shakkituomaritoimikunnalle tehtäväksi tehdä esitys, kuinka yhtenäistetään liiton suhtautuminen ulkomaalaisiin pelaajiin kaikissa SM-kilpailuissa, niin että myös edustuskelpoisuus huomioidaan ja kirjataan selkeästi.

•    Järjestäjän maksuista joukkuepikashakin SM-kilpailuissa
Päätettiin, että joukkuepikashakin SM-kilpailuissa siirrytään vuoden 2016 alusta pelaajakohtaiseen turnausmaksuun nykyisen osallistumismaksuista perittävän 30 % osuuden sijaan. Jatkossa SSL perii turnausjärjestäjältä joukkuepikashakin SM-kilpailujen turnausmaksuna 3 eur / pelaaja.

63§ Nuoriso- ja koulushakki
•    Valmennusstipendit
Myönnettiin valmennusstipendit v. 2016 Nuorisotoimikunnan esityksen mukaisesti: henkilökohtaiset stipendit (500 eur/kpl): Patrik Aalto, Toivo Keinänen, Valo Hallman ja Sarabella Norlamo; ryhmävalmennusstipendit (500 eur/ryhmä): 1) Mikaela Ebeling, Egor Garanin, Sarabella Norlamo, Axel Eerola, Kalle Mäki, Amos Lindblom, 2) Elisabet Hollmérus, Sini Jokinen, Aurora Lappi, Verna Luosto.

•    Koulushakki
Kuultiin koulushakkivastaava Mika Karttusen esitys konkreettisista toimista koulushakin järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Toimenpiteisiin kuuluu mm.: koulushakkikerhojen (vetäjien ja pelaajien) rekisteröinti; koulushakkinettilehti, joka ilmestyy nettilehtenä 4–6 kertaa vuodessa ja sisältää mm. mielenkiintoisia koulushakkijuttuja, uutisia, haastatteluja, juttuja seutukisoista, turnaus- ja tapahtumakalenterit, tietovisoja, tehtäviä jne.; materiaaliapu koulushakkivastaaville, lähinnä nappulat, laudat ja kellot seutukisojen järjestäjille (vapaasti lainattavissa); arvotaan neljä kerhoa saamaan 100 euron shakkisetti (lautoja, nappuloita, oppimateriaaleja).

64§ Shakkiareena
Keskusteltiin Shakkiareenan vuokranjaosta. Pyydetään Helsingin Shakkiliitolta yksityiskohtainen kirjallinen esitys HSL:n ja SSL:n välisestä vuokrasopimuksesta ja sen sisältämästä palvelusta SSL:n hallitukselle 22.9.2015 kokoukseen, niin että palvelu on omana kohtanaan, ettei sen sisältö hämärry vuokrasummaan. Samoin SSL:n hallituksella täytyy olla tiedossaan HSL:n ja Bridge-Areena Oy:n välisen vuokrasopimuksen sisältö.

65§ Jäsenrekisteri
Neuvottelut Valon Sporttirekisteristä ovat vielä kesken, mutta asia saataneen valmisteltuna seuraavaan kokoukseen.

66§ Talous
Liiton taloustilanne on vakaa ja maksukyky hyvä. Ennusteena on, että liitto tekee tänä vuonna ylijäämäisen tuloksen, mutta varainhankinnan keinoja on mietittävä tulevaisuuden haasteiden ja liiton strategian vuoksi. Lisenssipelaajien määrä on viime vuoteen verrattuna hienoisessa kasvussa. Erityisesti nuorten ja naisten lisenssien määrissä on selvää kasvua.

67§ Valtionapuhakemus
Todettiin, että valtionapuhakemuskaavakkeet ovat uudistuneet ja että hakemus on jätettävä kuukautta aikaisemmin kuin aiemmin eli 30.9.2015 mennessä. Annettiin toiminnanjohtajan ja taloudenhoitajan tehtäväksi tehdä liiton valtionapuhakemus 2016.

68§ Kerhojen kokouksen asiat
Kerhojen kokous pidetään Shakkiareenalla 1.11.2015. Kerhojen kokouksen tärkeimmät materiaalit, toimintasuunnitelma 2016 ja talousarvio 2016 käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa. Liiton puheenjohtaja Jaakko Mäntyniemi kertoi hallitukselle, ettei ole käytettävissä puheenjohtajaksi enää seuraavalle kaudelle.

69§ Muut asiat
Seuraava kokous päätettiin pidettäväksi 22.9.2015 alkaen klo 17 Shakkiareenalla.

70§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.30.

Pöytäkirja
Asia: Suomen Shakkiliitto ry:n hallituksen kokous 4/2015
Aika: Ke 24.6.2015 klo 17.10–21.25
Paikka: Shakkiareena, Hiomotie 10, Helsinki

Jaakko Mäntyniemi pj    48–56
Petri Saharinen vpj    48–56
Teemu Miettinen    48–56
Petteri Paronen    48–56
Lauri Kangas        48–56
Henri Torkkola    48–56
Veikko Valo        48–53
Aleksi Olander     poissa (s-postilla osin kohdassa 52)
Markku Raitanen     poissa (s-postilla osin kohdassa 52)
Mika Karttunen     poissa (s-postilla osin kohdassa 52)

Marko Tauriainen tj    48–56

48§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.10.

49§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

50§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen
Työjärjestys hyväksyttiin.

51§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

52§ Kansainväliset asiat
• Edustusvalinnat
– Maajoukkueiden EM Islannissa 12.–22.11.2015
Vahvistettiin edustusjoukkueeksi yleiseen sarjaan Tomi Nybäck, Mikael Agopov, Tapani Sammalvuo, Mika Karttunen ja Sampsa Nyysti.

– Naisten joukkueen lähettämisestä äänestettiin hotellivarauksen varmistamiseksi sähköpostikokouksessa 15.–16.6.2015. Kokoukseen osallistuivat kaikki hallituksen jäsenet. Äänestysvaihtoehdot äänimäärineen olivat: A = joukkuetta ei lähetetä = 2, B = joukkue lähtee, 200€/hlö omavastuu = 6, C = joukkue lähtee, eikä omavastuuta peritä = 1, D = tyhjä = 1. Valituksi tuli vaihtoehto B = joukkue lähtee, 200€/hlö omavastuu, ja tähän saatiin naisjoukkueelta sitoumus. Naisten joukkueeseen valittiin Tanja Tuominen, Anastasia Nazarova, Heini Puuska ja Päivi Walta.

– Nuorten MM-kilpailu Kreikassa 24.10.–6.11.2015
Nuorten MM-kisaan ovat lähdössä Valtteri Sokka (U8), David Papuc (U10), Elisabet Hollmérus (T10), Oliver Wartiovaara (U12), Sarabella Norlamo (T12), Tomi Kugappi (U14), Toivo Keinänen (U14), Anastasia Nazarova (T14), Timo Syvälahti (U18) ja Gabriela Ebeling (U18). Matkanjohtajaa ei lähetetä, koska vaadittavan Trainer-tittelin omaavat suomalaiset olivat estyneitä.

– Nuorten EM-kilpailu Kroatiassa 20.9.–1.10.2015
Nuorten EM-kisaan ovat lähdössä Iraj Laturkar (U8), Lotta Tiitta (T8), Eetu Ahola (U10), Patrik Aalto (U12), Mariela Ebeling (T12), Valo Hallman (U14), Sarabella Norlamo (T14), Mikaela Ebeling (T16) ja Toni Pajunen (U18). Matkanjohtajaksi/valmentajaksi lähtee Sauli Tiitta, ja hänelle korvataan matkustuskustannukset.

– Nuorten EU-mestaruuskilpailut Tshekissä 18.–27.8.2015 ja Itävallassa 4.–13.8.2015 Tshekin ja Itävallan kilpailujen osalta tilanne oli vielä epäselvä.

• Maajoukkueleirit: maajoukkue ja nuorten maajoukkue
– Toiminnanjohtajalle annettiin valtuudet hoitaa Andrei Maksimenkon Fide Trainer -lisenssimaksu (100 euroon saakka). Leirille osallistuvien mielipide ratkaisee, lähetetäänkö Maksimenko joukkueen mukana Islantiin.

– Nuorten maajoukkueleirin järjestämisestä saatiin kaksi hyvin samansisältöistä tarjousta (toinen Sauli Tiitalta ja toinen Shakkilinnalta), joista äänestettiin varsinaisen kokouksen jälkeen s-postikokouksena 25.6.2015. Äänin 3–2 (1 tyhjä; Karttunen ja Torkkola eivät osallistuneet asian käsittelyyn tai äänestykseen) päätettiin antaa leiri Sauli Tiitan järjestettäväksi. Ehdotukseen ja tarjoukseen kuului, että Shakkiliitto maksaa leirin osallistumismaksusta puolet nuorten arvokisoihin lähteville.

• Avustusanomukset liittyen yo. tai muihin kv. arvokilpailuihin
– Nuorten MM, Porto Carras, Halkidiki, Kreikka 24.10.–6.11.2015, Hollmérus
Ei myönnetty avustusta.

– Näkövammaisten EM, Lyon, Ranska 24.7.–4.8.2015, Hyötylä
Myönnettiin äänestyksen (3 puolesta, 2 vastaan, 2 tyhjää; Mäntyniemi ja Torkkola eivät osallistuneet äänestykseen) jälkeen 300 euron avustus. Samalla päätettiin, että ensi vuodeksi luodaan periaatteet mm. näkö- ja liikuntavammaisten shakin tukemiselle.

– Seniorien joukkue-EM, Wien, Itävalta 12.–20.7.2015, seniorijoukkue
Ei myönnetty avustusta.

• Järjestöasiat
– PSL
Suomi on isännöintivuorossa Pohjoismaiden koulushakkitoimikunnassa 2016–2017. Mäntyniemi ehdottaa PSL:lle, että Suomi ottaisi vetovastuun vasta vuonna 2018, kun Suomella on järjestettävänä peräti kahdet nuorten PM-kilpailut.

– ECU
ECUn kongressi pidetään Montenegrossa 7.–11.10.2015. Päätettiin odottaa kongressin
asialistaa ennen kuin päätetään osallistumisesta.

ECUlta saatiin myös vastaus transsukupuolisten pelaajien osallistumisoikeudesta. ECUn mukaan käytäntö on sama kuin Fidellä eli tarvitaan virallinen dokumentti sukupuolen varmistamiseksi.

– Fide
Fiden kongressi pidetään Abu Dhabissa, Arabiemiirikunnissa 7.–8.9.2015. Jouni Lehtivaara osallistuu. Liitto maksaa Lehtivaaran kuluista n. 600 euroa.

• Timo Munukan KvT-hakemus
Päätettiin hakea Timo Munukalle kansainvälisen tuomarin arvoa äänestyksen jälkeen (4 puolesta, 3 vastaan).

53§ Kotimaan asiat
• SM-kilpailuhakemukset
– Myönnettiin Veteraanien SM-kilpailu 2016 Espoon Shakkikerholle. Koululaisten SM-kilpailu 2016 myönnettiin Porin Shakinystäville. Nopean shakin JSM 2016 myönnettiin Tammer-Shakille. Kilpailun lopullista muotoa ei päätetty, koska kilpailu pyritään pelaamaan osana Valo ry:n SM-viikkoa 11.–14.2.2016, johon osallistuu ainakin 15 eri lajia. Annettiin Henri Torkkolan tehtäväksi selvittää asiaa.

– Muita SM-kilpailuhakemuksia ei ollut tullut määräaikaan mennessä. Helsingin Shakkiliitto keskustelee seuraavassa kokouksessaan halukkuudestaan järjestää esim. yleistä SM:ää ja koulujoukkueiden SM:ää. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

• JSM 2015–2016
Päätettiin olla myöntämättä Seinäjoen Shakkikerholle avustusta II divisioonan 4-lohkon yhteistapahtumaan. Samalla tehtiin periaatepäätös, että Shakkiliitto ei osallistu muihinkaan vastaaviin yhteistapahtumien kuluihin.

• Stipendit
– Vahvistettiin Nuorisotoimikunnan esitys valmennusstipendien myöntämisen kriteereistä. Nuorisotoimikunta laittaa stipendit yleiseen hakuun ja julkaisee samalla uusitun kriteeristön.

– Nettivalmennusstipendit
Hyväksyttiin esitys nettivalmennusstipendeistä. Matias Pajarre, Olli Järviniemi, Veikko Laitamäki, Niko Palttala, Sarabella Norlamo, Patrik Aalto, Jaakko Takala, Elisabet Hollmérus, Kim Forsbacka ja Roope Kantell saavat kukin 200 euron suuruisen stipendin.

• Areena
HSL oli neuvotellut Bridge-Areena Oy:n kanssa uudesta vuokrasopimuksesta, joka oli kustannuksiltaan aiempaa edullisempi. Käsiteltiin HSL:n ehdotusta Shakkiareenan vuokranjaosta. Hylättiin saapunut ehdotus, jossa pääosapuolten vuokraosuudet olivat SSL 48 % ja HSL 42 %, ja päätettiin tehdä vastaehdotus, jonka mukaan SSL:n ja HSL:n osuudet vuokrasta pysyisivät yhtä suurina (45 %) vuoden 2016 loppuun saakka ja jonka lisäksi SSL maksaisi vuoden 2015 loppuun saakka kuukausittaista palvelusopimukseen kirjattua korvausta 75 eur/kk.

• Liiton kotisivut ja tiedotus
– Päätettiin tehdä Nollaversio IT:n kanssa määräaikainen sopimus liiton palvelimeen ja sen ylläpitoon liittyen. Sopimus solmitaan korkeintaan kahdeksi kuukaudeksi kerrallaan, ja sopimuksen kustannus Shakkiliitolle on 250 eur/kk + alv. Annettiin toiminnanjohtajan tehtäväksi selvittää liiton kotisivujen kokonaisuudistukseen liittyviä käytännön asioita ja kustannuksia.

– Päätettiin ostaa jatkossa osa liiton tiedotuksesta Suomen Shakkikustannus Oy:ltä. Palveluun kuuluu mm. viikoittainen selostus tai raportti edellisen viikon tai viikonlopun turnauksista Suomen Shakkiliiton nettisivuilla. Liiton varsinaiset tiedotteet ja sisäinen tiedotus säilytetään kuitenkin liiton omaan toimenkuvaan kuuluvina eikä niitä ulkoisteta. Palvelusta laaditaan sopimus ja siitä maksetaan toteutuman mukaisesti, arvio on n. 1500 euroa vuodessa.

– Käsiteltiin statbeat.comilta ja torneopal.fi:ltä tulleet vastaukset seurajoukkueiden SM:n tulospalvelun kehittämiseksi. Todettiin, että kummallakaan sivustolla ei tässä vaiheessa ole valmiina Shakkiliitolle sopivaa palvelua.

• Tj:n työhuone ja kesäloma
– Suomen Shakkikustannus on vuokrannut päätoimittajalle Tampereelta työhuoneen, jota myös Shakkiliitto voi hyödyntää.

– Toiminnanjohtajan kesäloman (13.7.–2.8.2015) aikana Petri Saharinen ja Jaakko Mäntyniemi
hoitavat juoksevia asioita.

54§ Talous
Kuultiin taloudenhoitajan katsaus. Liiton taloudellinen tilanne on aiempiin vuosiin verrattuna edelleen parempi ja maksuvalmius on kohtuullisen hyvä, mutta lisenssimaksuissa on korotuspaineita, kun liiton strategiaa viedään eteenpäin. Lisenssimäärä sinänsä on lievästi kasvussa, erityisesti nuorten lisenssejä on selvästi enemmän kuin aiemmin.

55§ Muut asiat
Petteri Paronen kertoi Areenan toiminnasta kevään ja alkukesän ajalta. Shakkiliitto seuraa tilanteen kehittymistä mielenkiinnolla. Parosen ajatukseen kaksinottelujen elvyttämiseksi ja neljän pelaajan nonstop-turnausten aloittamiseksi hallitus suhtautuu myönteisesti, mutta tällaisten kilpailumuotojen vahvuuslukulaskentaan liittyvistä asioista hallitus jättää kannanoton selotoimikunnalle, jonka seuraava kokous on 25.8.2015.

Hallitus päätti kokoontua seuraavan kerran Suomen Shakin uusissa tiloissa Tampereella Sammonkatu 17–19:ssä 26.8.2015 klo 17.30 alkaen.

56§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.25.

Pöytäkirja
Asia: Suomen Shakkiliitto ry:n hallituksen kokous 3/2015
Aika: La 19.4. klo 9.10–12.30 ja 15.15–15.45
Paikka: Shakkiareena, Hiomotie 10, Helsinki

Jaakko Mäntyniemi    pj    30–47
Petri Saharinen    vpj    35–47
Markku Raitanen        30–47
Teemu Miettinen        30–47
Petteri Paronen        30–47
Lauri Kangas            30–47
Mika Karttunen        30–47
Henri Torkkola        30–47
Veikko Valo            30–47
Aleksi Olander            poissa

Marko Tauriainen    tj    30–38, 40, 42–47

30§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.10.

31§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

32§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

Työjärjestys hyväksyttiin.

33§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

34§ Kansainväliset asiat

• Tyttöjen PM, Kolding, Tanska, 30.4.–3.5.2015
Klaara Mäki-Uuro osallistuu tyttöjen PM-kilpailuun. Päätettiin korvata hänelle 350 euron osallistumismaksusta 200 euroa.
• Koululaisten EM, Konya, Turkki, 24.6.–3.7.2015
Anastasia Nazarova osallistuu koululaisten EM-kilpailuun.

35§ Kotimaan kilpailuasiat

• Nopean shakin JSM, kisoista tullut palaute ja kilpailumuoto
Käsiteltiin kilpailusta saatua palautetta ja todettiin, että kilpailun muoto on mietittävä uudestaan, sillä uudistus ei vaikuttanut nykyisellään onnistuneelta. Toiminnanjohtaja työstää asiaa.

• Seurajoukkueiden SM
Kilpailun kutsu on julkaistu. Kilpailutoimikuntaan tuli muutos, kun Timo Munukka ilmoitti eroavansa toimikunnasta. Toimikunta jatkaa kokoonpanossa Jyrki Kytöniemi, Henri Torkkola
ja Lauri Hagelberg.

• SM-kisat Kalajoella 14.–24.5.2015
Ilmoittautuneita ryhmittäin (yleinen, seniorit, veteraanit): 4, 8, 6. Mäntyniemi ja Tauriainen ratkaisevat, kuinka toimitaan, jos yleiseen SM:ään ei tule kymmentä ilmoittautunutta.

• Joukkuepikashakin SM 1.–2.8.2015
Kutsu on valmis, ja se käännetään myös englanniksi ja venäjäksi.

• SM-kilpailuhakemukset
Määräaikaan mennessä oli saapunut kolme SM-kilpailuhakemusta. Hakemusten perusteella kilpailut myönnettiin seuraavasti:
–    Joukkuepikashakin SM myönnettiin HSL:lle Helsinkiin (Petri Saharinen, Teemu Miettinen ja Petteri Paronen eivät osallistuneet asian käsittelyyn).
–    Henkilökohtainen pikashakin SM myönnettiin Shakkilaaksolle pidettäväksi joko Ylivieskassa tai Kempeleessä. Nuorten SM myönnettiin Päivölän Shakkisiirtelijöille (Lauri Kangas ei osallistunut asian käsittelyyn).

36§ Koulu- ja nuorisoshakki

• Palaute shakkipedagogiikan kurssilta 12.4.2015
Shakkipedagogiikan kurssilta saatu palaute oli positiivista. Osallistujien määrä, 11, oli kuitenkin Educa-messujen kokemusten perusteella pieni pettymys. Mika Karttusen mukaan kurssin ajankohtaa täytyy miettiä uudestaan, ja esimerkiksi syyskuu voisi olla huhtikuuta parempi.

• Ryhmävalmennus 2015–2016
Päätettiin jatkaa valmennusyhteistyötä Shakkilinnan ja Tammer-Shakin kanssa viimevuotisen sopimuksen mukaisesti. Päätettiin kilpailuttaa valmennustoiminta kahden vuoden välein eli seuraavan kerran vuonna 2016. (Mika Karttunen ja Henri Torkkola eivät osallistuneet asian käsittelyyn.)

• Valmennusstipendit / nettivalmennusstipendit
Nuorisotoimikunta tekee stipendeistä ja mahdollisista myöntämiskriteerien uudistuksista esityksen seuraavaan hallituksen kokoukseen.

37§ Maajoukkueleiri

• Maajoukkueleiri on sovittu alustavasti pidettäväksi Korpilahdella 8.–12.8.2015. Valmentajana toimii SM Andrei Maksimenko. Maksimenkon tarjoukseen sisältyi mahdollisuus värvätä hänet maajoukkueen valmentajaksi EM-kilpailujen ajaksi; tämä päätetään maajoukkueleiriltä saatujen kokemusten jälkeen.

38§ Kurinpitoasiat
• Kurinpitoasioita seuraavista turnauksista
–    HSL:n Pääsiäisturnaus: Bazhen Radkoville annetaan huomautus turnauksen keskeyttämisestä ilman hyväksyttävää syytä lieventävien asianhaarojen vallitessa. (Kurinpitäjä Jyrki Raki jääväsi itsensä.)
–    Todettiin, että kurinpitäjä Jyrki Raki on antanut Jari Järviselle virallisen varoituksen turnauksen keskeyttämisestä ilman hyväksyttävää syytä Päämajaturnauksessa 12.4.2015. Varoitus on voimassa 18 kk antohetkestä 13.4.2015.
–    Todettiin, että kurinpitosäännöt ja muut olennaiset säännöt tulee saada liiton sivuille myös englanniksi.

39§ Liiton peliserverihanke
Todettiin Chessbaselta saatu ehdotus peliserveriä koskien. Todettiin, että pitäisi vielä tarkemmin pohtia liiton tavoitteiden täyttymistä ChessBasen ehdotuksessa. Päätettiin jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

40§ Sääntöasiat
Hyväksyttiin Shakkituomaritoimikunnan muutosesitys Shakin kilpailumääräyksiin Suomessa. Muutokset astuvat voimaan heti.

41§ Jäsenrekisteri

Keskusteltiin Valon sporttirekisterin tuomista mahdollisuuksista automatisoida mm. lisenssien maksu. Todettiin, ettei vielä tiedetä tarkkaa rajausta, keitä pelaajia rekisteriin vietäisiin. Todettiin, että vuosimaksun kannalta relevantti 2000 pelaajan raja saattaa helposti ylittyä. Sporttirekisterin ja selorekisterin välistä työnjakoa ja rajapintaa on käsitelty selolaskijan (selorekisterin ylläpitäjjä) kanssa.
Todettiin, että kulut pysyvät kuitenkin alustavan arvion mukaan hyvin asetetussa budjetissa. Päätettiin valtuuttaa Teemu Miettinen käymään sopimusneuvottelut Valon sporttirekisterin käyttöönotosta, ja hallitus käsittelee sopimusta kesäkuun tai syyskuun kokouksessaan.

42§ Anomukset

Käsiteltiin seuraavat anomukset:
• Jyväs-Shakin anomus Heart of Finland 2015 -turnauksen turnausmaksujen poistosta
Päätettiin äänestää kahdesta vaihtoehdosta: 1) Turnausmaksua ei peritä lainkaan, 2) Turnausmaksua ei peritä 100 ensimmäiseltä pelaajalta, mutta muilta peritään normaalisti. Äänestystulos oli 4–4, jolloin puheenjohtajan ääni vaihtoehdolle 2 ratkaisi äänestyksen. HoFin turnausmaksua ei peritä siis 100 ensimmäiseltä pelaajalta. (Markku Raitanen ei osallistunut asian käsittelyyn eikä äänestykseen.)
• Myönnettiin Suomen Kirjeshakkiliitolle avustusta 1800 euroa.
• Myönnettin Salon Shakkikerholle avustusta kesäleiriä varten 300 euroa.

43§ Talous
Todettiin, että liiton talous on hyvällä pohjalla ja lisenssien maksutilanne on hieman edellisvuotta parempi.

44§ Kerhojen kokouksen asiat
Todettiin kerhojen kokouksen asiat. Hallituksella ei ole virallista kantaa Turun Työväen Shakkikerhon esitykseen kerhojen kokoukselle.

45§ Areenan asiat

Kuultiin HSL:n uutta puheenjohtajaa Juha Sundelinia ja tutustuttiin hänen lähettämäänsä muistioon ”HSL:n taloudelliset reaaliteetit, budjettivaltuudet ja uhkakuvat”. Päätettiin perustaa työryhmä Jaakko Mäntyniemi, Marko Tauriainen, Petri Saharinen, Teemu Miettinen ja Juha Sundelin. Työryhmä tekee päätösehdotuksen Areenan taloudellisista sitoumuksista SSL:n hallituksen seuraavaan kokoukseen mennessä.

46§ Muut asiat
• Shakkidiplomi
Päätettiin, että tulleen esityksen mukaista shakkidiplomia ei toteuteta.

• Toiminnanjohtajan työhuoneasia
Toiminnanjohta totesi tiedonantona hallitukselle, että Shakkikustannuksen (ja liiton) toimistohuone on todennäköisesti muuttamassa kesän alkupuolella Kangasalta Tampereelle.

• Seuraava kokous pidetään 24.6.2015 klo 17 alkaen. Paikkana on IFS Tampereella.

• Edustaja Shakkikustannuksen yhtiökokoukseen
Koska Shakkikustannuksen yhtiökokous on siirtynyt ja aiemmin valittu edustaja Lauri Kangas estynyt osallistumaan uudella aikataululla pidettävään kokoukseen, valittiin Petteri Paronen Suomen Shakkiliiton edustajaksi Shakkikustannus Oy:n yhtiökokoukseen.

• Stipendit Shakkilinnan Avainsiirto-projektiin osallistuneille opiskelijoille
Annettiin Marko Tauriaiselle valtuudet päättää Shakkilinnan projektin stipendeistä.

47§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45.

Pöytäkirja
Asia: Suomen Shakkiliittoon kuuluvien kerhojen kevätkokous
Aika: 19.4.2015 13.00–15.05
Paikka: Shakkiareena, Hiomotie 10, Helsinki

1 § Kokouksen avaus
Suomen Shakkiliitto ry:n puheenjohtaja Jaakko Mäntyniemi avasi kokouksen.

2 § Läsnä olevien toteaminen
Kokouksessa oli läsnä 14 shakkiseuraa. Edustajat äänimäärineen olivat: Akaan Shakki 1 Lauri Kangas, Helsingin Shakkiklubi 3 Matti Kauranen, Itä-Helsingin Shakkikerho 4 Juha Sundelin, Kymen Shakki 2 Petteri Paronen, Lahden Shakki 2 Lauri Hagelberg, Matinkylän Shakkikerho 4 Jouni Lehtivaara, Oulun Shakkiseura 2 Markku Raitanen, Porin Shakinystävät 2 Veikko Valo, Päivölän Shakkisiirtelijät 1 Lauri Kangas, Shakkikerho Garde 1 Teemu Miettinen, Shakkiseura Remissi 1 Henry Mannberg, Suomalainen Shakkikerho 1 Harri Hurme, Tammer-Shakki 4 Henri Torkkola, Turun Työväen Shakkikerho 2 Tero Salopää. Yhteensä 30 ääntä.

Paikalla oli lisäksi yhdeksän henkilöä (Arto Ihaksi, Toivo Pudas, Jussi Salminen, Seppo Kinnunen, Petri Saharinen, Mika Karttunen, Jaakko Mäntyniemi, Marko Tauriainen ja Pekka Palamaa), joille myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus.

3 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Mäntyniemi ja sihteeriksi Marko Tauriainen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Arto Ihaksi ja Petteri Paronen.

4 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 § Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen
Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.

6 § Toimintakertomus ja tilikertomus vuodelta 2013
Toimintakertomus käytiin läpi ja siitä keskusteltiin. (Pekka Palamaa saapui.) Toimintakertomus hyväksyttiin.

Teemu Miettinen esitteli liiton taloutta. Tilinpäätöksestä keskusteltiin. Tilikertomus vuodelta 2013 hyväk-syttiin.

7 § Tilintarkastajien lausunto
Käytiin läpi tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot.

8 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle sekä muille tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

9 § Esitykset kerhojen kokoukselle
– Turun Työväen Shakkikerhon esitys
Keskusteltiin Turun Työväen Shakkikerhon esityksistä. Matti Kauranen esitti vastaehdotuksena, että asia annetaan tiedoksiantona liiton hallitukselle ja toimikunnalle, jotka valmistelevat asian kerhojen syyskokoukseen, jossa asia mahdollisesti käsitellään uudestaan. Juha Sundelin ja Jouni Lehtivaara kannattivat Kaurasen ehdotusta. Päätettiin toimia Kaurasen ehdotuksen mukaisesti.

10 § Muut asiat
Matti Kauranen toivoi, että tärkeimmät asiat liiton sivuilla olisivat myös englanniksi ja ruotsiksi.
Marko Tauriainen muistutti kerhojen kokousedustajia lisenssi ja jäsenmaksuista.
Toivo Pudas mainitsi, että vanhoja Suomen Shakkeja jaetaan ilmaiseksi Areenalla kaikille halukkaille.
Mika Karttunen kertoi koulushakkisuunnitelmista, koulushakkiturnausjärjestämisestä ja koulushakkitoimijoiden rekisteröinnistä (tieto ja tiedotusapu, materiaali, koulushakkinettilehti).
Jaakko Mäntyniemi kertoi järjestettävistä SM-turnauksista.

11 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Helsingissä 19.4.2015

Jaakko Mäntyniemi            Marko Tauriainen
puheenjohtaja                sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Arto Ihaksi                Petteri Paronen

Pöytäkirja
Asia: Suomen Shakkiliiton hallituksen kokous 2/2015
Aika: Su 8.3.2015 klo 12.10–20.00
Paikka: Shakkiareena, Hiomotie 10, Helsinki

Jaakko Mäntyniemi    pj    15–29
Petri Saharinen    vpj    15–29
Mika Karttunen        15–29
Henri Torkkola        15–29
Aleksi Olander        15–25
Petteri Paronen        15–29
Markku Raitanen        15–29
Lauri Kangas            15–29
Teemu Miettinen        15–29
Veikko Valo            poissa

Marko Tauriainen    tj    15–29

Jyrki Kytöniemi        20 (JSM-osuuden)
Timo Munukka        20 (JSM osuuden)

Lisäksi pykälää 22 käsiteltäessä läsnä olivat: Harri Hurme (SSK, ST), Sauli Tiitta (MatSK), Jyrki Heikkinen (LauttSK), Tapio Nupponen (KäpSK), Juha Sundelin (I-HSK), Tero Sihvonen (KS-58), Tomi Veteläinen (Remi), Harri Saarinen (G), Seppo Kinnunen (EtVaS), Henri Koskinen (EtvaS), Ilkka Mäkinen (HSK), Jukka Johansson (G), Timo Munukka (ESK, HSL, Bridge-Areenan hallituksen jäsen), Jyrki Kytöniemi

15§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen lo 12.10.

16§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

17§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

Työjärjestys hyväksyttiin.

18§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

19§ Kansainväliset asiat
•    Todettiin Antti Aallon raportti nuorten PM-kilpailuista Färsaarilla 12.–15.2.2015.
•    Nuorten Suomi–Ruotsi-maaotteluun 18.–19.4.2015 Ahvenanmaalla lähtee 17 pelaajaa (ryhmittäin: 1998 syntyneet: 4 (Timo Syvälahti, Eero Valkama, Arvo Valkama ja Joona Uusitalo), 2001 syntyneet: 6 (Klaara Mäki-Uuro, Tuure-Mäki-Uuro, Patrik Aalto, Toivo Keinänen, Valo Hallman ja Anastasia Nazarova), 2004 syntyneet: 7 (Sini Jokinen, Vladimir Osmekhin, Eetu Ahola, Aurora Lappi, Viktor Kulmala, Axel Eerola ja Oskari Aulanko)) ja 22 seuralaista. Matkanjohtajina toimivat Timo Munukka, Miikka Mäki-Uuro ja Heini Puuska.
•    Pietarin suurmestarikoulun valmennussessioon 25.3.–1.4.2015 lähtevät Toivo Keinänen, Valo Hallman ja Jan Demidov. Aikuisista mukana ovat Juha Keinänen ja Valeri Demidov. Järjestäjä maksaa kahden lapsen ja yhden aikuisen majoituksen ja ruokailut ja opetuksen. Liitto vastaa yhden lapsen vastaavista kuluista sekä kaikkien lasten matkakuluista, n. 700–800 euroa. Valeri Demidov toimii matkanjohtajana.
•    Viipurin turnausmatkalle 10.–12.4.2015 osallistuu 22 henkilöä: Olli Sisättö, Jyrki Kytöniemi, John Fieandt, Erkki Aaltio, Martti Ranki, Veikko Koskinen, Kimmo Katajainen, Tapani Sjöman, Raimo Hall, Mauno Kangas, Petri Saharinen, Erkki Korhonen, Aulikki Ristoja, Jouni Lehtivaara, Jyrki Kiltti, Markku Toivonen, Timo Porrasmaa, Samuli Valkama, Joonas Kaipia, Markku Ahonen, Hannes Ruokokoski ja Tuomas Puranen). Liitto maksaa Petri Saharisen ja Markku Toivosen matkakulut.
•    Koululaisten MM-kilpailuun Thaimaassa 6.–15.5.2015 osallistuvat Toivo Keinänen, Eero Valkama ja Aurora Lappi. Ei kuluja liitolle.
•    Tiedustellaan, onko halukkaita lähtijöitä tyttöjen PM-kilpailuun 2015 Tanskassa. Liitto voi osallistua lähtijöiden kustannuksiin toiminnanjohtajan ja puheenjohtajan päätöksellä. Suomi ei liity ainakaan tässä vaiheessa kilpailun järjestäjärinkiin, mutta tilannetta harkitaan uudestaan jos aktiivisia tyttöpelaajia on tulevina vuosina selvästi enemmän kuin nyt.
•    ShakkiNetin kansainvälinen turnaus 8.–16.6.2015 pelataan Shakkiareenalla.

20§ Kotimaan kilpailuasiat

•    Todettiin naisten SM-kilpailun 20.–23.2.2015 lopputulokset: 1. Anastasia Nazarova 4/4, 2. Alia Dannenberg 2,5, 3. Heini Rinne 2, 4. Sham Al Hamoud 1,5, 5. Lyal Al Hamoud 0, 6. Heini Puuska (keskeytti ennen turnauksen alkua). Heini Puuskan keskeytys ei aiheuttanut kurinpitoseuraamuksia. Joukkue-EM-kilpailuvalinnat tehdään yleisen SM:n jälkeen kv. periaatteiden mukaan. Selvitetään ECU:sta, kuinka se suhtautuu transsukupuolisten osallistumiseen.
•    Uusitun nopean shakin joukkue-SM-kilpailun 28.–29.3.2015 kutsu on julkaistu liiton sivuilla.
•    Joukkuepikashakin SM-kilpailun 1.–2.8.2015 alustava kutsu käytiin läpi. Käännetään kutsu myös englanniksi ja venäjäksi. Osallistujien majoituksesta ei ollut alustavassa kutsussa vielä mainintaa, mutta se täytyy selvittää mahdollisimman pian.
•    Seurajoukkueiden SM 2015–2016 käynnistyy syyskuussa 2015. Lähetetään kysely liigaseuroille ja potentiaalisille liigaan nousijoille liigan tittelikelpoisuudesta, jossa kasvaneiden tuomarikulujen vuoksi vaihtoehtoina ovat: 1) Liiga pysyy tittelikelpoisena, ja osallistumismaksu kaudelle 2015–2016 on 260 euroa/joukkue; 2) Liigaa ei jatketa tittelikelpoisena, jolloin osallistumismaksu kaudelle 2015–2016 on 180 euroa/joukkue. Tutustuttiin myös työryhmän Jaakko Mäntyniemi, Timo Munukka, Jyrki Kytöniemi ja Marko Tauriainen palaverin 21.1.2015 muistioon. Vahvistettiin JSM-toimikunnan 2015–2016 kokoonpanoksi Timo Munukka, Jyrki Kytöniemi, Lauri Hagelberg ja Henri Torkkola (sihteeri). Tulospalvelua hoitavat Munukka, Jouni Lehtivaara ja Lauri Kangas. Kilpailua koskevat kyselyt osoitetaan ensisijassa Munukalle. Toimikunnalta ei saatu budjettiesitystä, mutta päätettiin, että toimikunnan työstä maksetaan 500 euron korvaus, jonka käytöstä toimikunta saa päättää itsenäisesti. Tutustuttiin myös Turun Työväen Shakkikerhon kerhojen kokoukselle esittämään ehdotukseen, joka koskee JSM:ää. JSM-toimikunnalle annettiin tehtäväksi tutkia ehdotusta yhdessä TuTSin kanssa. Kilpailujärjestelmän muutoksia: M-ryhmässä sekä I- ja II-divisioonissa joukkueisiin saa nimetä 20 pelaajaa; jos M-ryhmässä pelaa samasta seurasta kaksi joukkuetta, täytyy molemmilla joukkueilla olla kokonaan oma miehistö. II-divisioonan joukkuemäärä nostetaan 7 joukkueeseen / lohko ja samalla lohkomäärä pudotetaan 4:ään; kysytään myös II-divisioonaan osallistuvien joukkueiden mielipidettä muutoksesta kasvattaa joukkueet 6-miehisiksi (jos tämä toteutuu, niin tulee harkittavaksi muuttaa III-divisioonan joukkueet 4-miehisiksi). II-divisioonassa ei voi enää kaudella 2015–2016 pelata JSM-lisenssillä, III-divisioonassa se on edelleen sallittua.
•    Todettiin, että Yleisen SM:n 14.–24.5.2015 sekä seniorien että veteraanien SM:n kutsut on julkaistu. Joukkue-EM-kisavalinnat turnauksen jälkeen kv. periaatteiden mukaisesti.
•    Päätettiin järjestää Andrei Maksimenkon tarjouksen mukaisesti maajoukkueleiri kesällä 2015. Tarjoukseen sisältyvä mahdollisuus valmennukseen joukkue-EM-kilpailun aikana päätettiin säilyttää optiona. Marko Tauriainen valmistelee asiaa yhdessä Mikael Agopovin kanssa.

21§ Koulushakki

Mika Karttunen kertoi terveisiä Educa-messuilta, joilla liitto oli näytteilleasettajana. Paikalla olivat Karttusen lisäksi Toivo Pudas, Henri Torkkola ja Antti Virtanen. Messuilta saatu palaute oli hyvää, ja Karttunen kertoi tärkeimpien tavoitteiden täyttyneen. Tavoitteena on lyöttää yhteen saman alueen opettajia ja saada käyntiin seutukisoja alueilla, joissa on potentiaalia, ja tätä varten messuilta saatiin paljon yhteystietoja ja luotua kontakteja. Karttunen kertoi myös Matematiikan opettajien koulutuspäivistä, jotka ovat keväällä Helsingissä ja syksyllä Raumalla. Näihin osallistumiseen suhtauduttiin myönteisesti.

Puhuttiin koululaisten SM:n lisenssivapaudesta. Karttusen ehdotuksen mukaisesti ennen koululaisten SM:iä olisi seutu- ja valtakunnallisia light-turnauksia, jotka olisivat samalla tavoin lisenssivapaita kuin nykyinen koululaisten SM, ja vastaavsti koululaisten SM-kilpailu muutettaisiin kilpailuksi, jossa lisenssi vaaditaan. Järjestettiin koeäänestys, tulisiko koulu-SM olla lisenssikilpailu, ja tulos oli, että koululaisten SM:ssä lisenssi voidaan vaatia siinä vaiheessa kun on olemassa kilpailuporras, jossa lisenssiä ei vielä vaadita.

Karttunen kertoi myös, että koululaispelaajat, koulushakkikerhot ja koulushakkitoimijat rekisteröidään tämän vuoden aikana. Seuraava shakkipedagogiikan kurssi järjestetään 12.4.2015 Tampereella. Liiton koulushakkivastaavana Karttunen esittelee koulushakin konkreettisia ehdotuksia ja toimenpiteitä kerhojen kokouksessa 19.4.

22§ Shakkiareenan asiat

Keskusteltiin pitkään ja monipolvisesti Areenan tilanteesta HSL-alueen seurojen ja toimijoiden kanssa. Keskustelusta mahdollisesti syntyvät ratkaisuehdotukset ja päätökset tehdään HSL:n vuosikokouksessa 21.3.2015. Käyty keskustelu on tämän pöytäkirjan liitteenä 1.

23§ Liiton peliserverihanke
Tutustuttiin Aleksi Olanderin ja Henri Torkkolan esittämänä Jussi Hämäläisen luoman peliserverin betaversioon. Päätettiin jatkaa serverihankkeen selvittelyä edelleen.

24§ Sääntöasiat
Shakkituomaritoimikunnalta on saatu esitys Suomen kilpailumääräysten muuttamiseksi, mutta koska muutosesitykseen tulee täydennyksiä, niin asia siirrettiin seuraavaan hallituksen kokoukseen 19.4.2015. Marko Tauriaisen tehtäväksi jäi ratkaista, ovatko muutokset syytä viedä kerhojen kokouksen päätettäväksi.

25§ Kerhojen kokouksen 19.4.2015 asiat ja liiton talous

•    Todettiin, että tilinpäätös 2014 on valmistunut ja liitto tekee aiempien vuosien heikkojen tulosten vastapainoksi hieman yli 11 000 euron ylijäämäisen tuloksen.
•    Marko Tauriainen valmistelee toimintakertomuksen 2014 maaliskuun loppuun mennessä.
•    Todettiin, että lisenssejä on maksettu tänä vuonna ilahduttavan ripeästi ja niitä on enemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. JSM:ssä ilman lisenssiä pelanneilta on lisenssimaksuja saatu kohtuullisen hyvin karhuttua, mutta seurojen toimintatapoja on tässä suhteessa syytä saada parannettua.
•    Päätös valtionavusta 2015 on tullut 24.2.2015. Liitto sai anomansa summan, 45 000 euroa.

26§ Suomen Shakkikustannus Oy:n asiat
•    Petri Saharinen kertoi kuulumisia Suomen Shakkikustannuksen hallituksen kokouksesta 7.3.2015. Tärkeimpinä asioina olivat: Shakkikustannus on päättänyt siirtää varastonsa pois Shakkiareenalta Tampereelle. Shakkikustannus tekee lievästi ylijäämäisen tuloksen tilikaudelta 2014. Tulevista kirjaprojekteista on varmistunut, että huhtikuussa ilmestyy Mika Karttusen kirjoittama 2000-luvun shakkistrategia, ja ennen kesää puolestaan ilmestyy Thomas Ristojan ja Kari Tikkasen kirjoittama Suomen Shakin 90-vuotisjuhlakirja. Shakkikustannus.
•    Valittiin Lauri Kangas liiton edustajaksi Shakkikustannuksen yhtiökokoukseen 27.4. klo 17.

27§ Anomukset
•    Suomen tehtäväniekat ry:lle myönnettiin vuosiavustusta 2400 eur. Suomen Kirjeshakkiliitolta pyydetään lisäselvitys vuosiavustukseen. Molemmille yhdistyksille kerrotaan, että hakemus pitää jatkossa perustella paremmin ja että toiminnan kehittäminen tulee olla avustuksen hakemisen ja myöntämisen pääkriteerinä.

28§ Muut asiat
•    Tehtiin alustava päätös lunastaa Shakkilinnan kanssa tehtyyn Avainsiirtopalveluun liittyvä optio. Lopullinen päätös tehdään kuitenkin optioon liittyvän projektin päättymistä seuraavassa hallituksen kokouksessa.
•    Ehdotus shakkidiplomista shakkimestareille siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
•    Hyväksyttiin Restelin majoitusyhteistyöehdotus.
•    Myönnettiin Toivo Keinäselle 300 euron stipendi korottumisesta shakkimestariksi kaikkien aikojen nuorimpana suomalaisena.
•    Päätettiin maksaa selolaskijalle 500 euron vuosittainen korvaus.

29§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.

LIITE 1    §22:een liittyvä muistio käydystä keskustelusta.

Käytiin aluksi läpi muutamia perusasioita. SSL:n puheenjohtaja Jaakko Mäntyniemi korosti, että tapaamisessa ei ole kyse siitä, että SSL olisi talousvaikeuksissa. SSL:n tarkoituksena ei ole myöskään olla lopettamassa Areenaa, vaan pikemminkin päinvastoin tämän tapaamisen tarkoituksena on saada Areenan toimintaa elävöitettyä, sillä ilman muutosta parempaan suuntaan toimintaa ei voida SSL:n vinkkelistä jatkaa. SSL:n taloudenhoitaja Teemu Miettinen kertoi Areenan ja HSL:n maksuista ja taloudesta: Areenan vuokra, joka maksetaan Bridgeliitolle, on 1815 eur/kk, josta osuudet 42 % HSL, 42 % SSL, 12 % Suomen Shakkikustannus Oy, 4 % Suomen tehtäväniekat. HSL on Areenalla päävuokralainen ja muut HSL:n alivuokralaisia. HSL:llä on ollut vaikeuksia saada kasaan omaa vuokraosuuttaan, koska HSL tekee vuosittain n. 3000 euron tappiollisen tuloksen. Viime vuoden osalta HSL:n pelasti, että se myi hallussaan olleet Elisan osakkeet, mutta vastaavaa resurssia ei ole tänä vuonna tai tulevina vuosina käytössä. Asiaan löyhästi liittyen Timo Munukka kertoi, että shakkiväen maksama vuokra ei riitä kattamaan edes kaikista Areenan tiloista (Bridge-sali mukaan lukien) syntyvää yhtiövastiketta, joka on n. 2300 eur/kk + sähkölasku 400 eur/kk. Nämä Munukan mainitsemat kulut eivät sinänsä kosketa shakkiväkeä.

HSL-seurojen edustajat kertoivat viikoittaisesta toiminnastaan Areenalla:

Harri Hurme sanoi, että Suomen tehtäväniekat kokoontuu Areenalla parillisten viikkojen keskiviikkoisin neuvotteluhuoneessa klo 18–. Paikalla on 5–6 henkeä.

Asko Kelkka kertoi, että shakkikerho Garde kokoontuu tiistaisin klo 17.30–21. Paikalla on yleensä n. 10 henkeä. Ennen varsinaista kerhoiltaa on myös Garden järjestämää nuorisotoimintaa, johon osallistuu 5–6 nuorta.

Juha Sundelinin mukaan I-HSK kokoontuu Areenalla kesällä maanantaisin. Muina aikoina kerho kokoontuu Liikuntamyllyssä, Myllypurossa, metroradan varressa. Sundelinin mukaan Areenan sijainti on väärä koko vuoden kattavaan toimintaan. Paikan saavutettavuus on heikko, asiakaspalvelukonsepti heikko, toimintaa hoidetaan amatöörimäisesti ja innovaatiot ovat huonoja.

Tapio Nupponen sanoi, että Käpylän Shakkikerho on pelannut samassa pelipaikassaan 1950-luvulta lähtien ja että kerhon pelipaikka on näin ollen luonnollinen, ilmainen ja järkevä. Areenaa hän piti loistavana paikkana turnausten järjestämispaikkana, mutta ei nähnyt järkevänä peluuttaa KäpSK:n kerhoiltoja Areenalla.

Jukka Johansson muistutti tässä kohtaa, että lähes kolmasosa kaikista kilpailuista pelataan Areenalla, ja esitti huolenaan, että jos Areenaa ei jatkossa olisi, niin järjestettävien kilpailujen määrä luonnollisesti vähenisi.

Jaakko Mäntyniemi myönsi luultavasti näin olevan. Tässä kohtaa hän nappasi kiinni Sundelinilta tulleeseen kritiikkiin Areenaa kohtaan ja esitti kysymyksen:

Onko Areena pelipaikkana liian kaukana, hankalien yhteyksien päässä eli onko paikka väärä?

Kysymystä pidettiin osin väärin muotoiltuna (ainakin Juha Sundelin, Harri Hurme, Tomi Veteläinen), mutta toisaalta monet sanoivat, että Pitäjänmäki ei ole paras mahdollinen paikka. Monet edustajat halusivat tietää, mikä on vertailukohta.

Tapio Nupponen toisti, että viikonlopputurnausten järjestämiseen Areena on hyvä paikka, mutta kerhoilloille se on huono.

Juha Sundelin sanoi, että paikkaa tulisi hakea joko metroradan varresta tai ratikkalinjojen päästä hyvän saavutettavuuden vuoksi. Hän piti Areenan saavutettavuutta merkittävänä puutteena, vaikka Asko Kelkka muistuttikin, että lähin juna-asema, Valimo, on pienen kävelymatkan päässä ja junia kulkee päiväsaikaan 10 minuutin välein.

Tero Sihvonen sanoi, ettei ole kuullut kenenkään oman kerholaisensa valittavan Areenan sijainnista.

Timo Munukka muistutti, että Merihaan Shakkikodin vuokran noustua vaihtoehtoina oli joko hyväksyä paikka Pitäjänmäestä tai olla kokonaan ilman vakituista yhteistä tilaa.

Jaakko Mäntyniemi esitti tässä kohtaa seuraavan kysymyksen:

Onko jokin kerho muuttamassa kerhotoimintaansa Areenalle vai ei?

Asko Kelkka mainitsi, että Garde jatkaa kerhotoimintaansa Areenalla ja että he ovat valmiita osallistumaan myös toisen peli-illan järjestämiseen yhteistyössä jonkin toisen kerhon, esimerkiksi Käpylän tai SSK:n kanssa.

Juha Sundelin sanoi, että I-HSK on valmis järjestämään kerhoiltojaan Areenalla kesäisin kuten tähänkin asti.

Harri Hurme sanoi, että Suomen tehtäväniekat kokoontuu Areenalla paitsi joka toinen keskiviikko myös tammikuussa ja helmikuussa ratkaisukisojen merkeissä. SSK:n tilanteesta Hurme kertoi, että he ovat järjestäneet vuosikymmeniä keskiviikkovartteja, joissa oli parhaimmillaan mukana 30–40 pelaajaa, mutta viime keväänä mukana oli enää 3–4, jolloin toiminta lopetettiin. Vaikka SSK olisi ollut halukas jatkamaan vartteja, pelaajamäärä väheni. Hurme myönsi, että yhtenä syynä oli huono markkinointi. Hän kuitenkin sanoi, että asiaan vaikutti myös Areenan sijainti sekä siellä vallitseva ankara vääpelikuri. Hurmeen mukaan pelaajia haukuttiin, yleinen ilmapiiri oli huono, ja pelaajat karkotettiin paikalta. Hän myös totesi, että SSK on valmis jatkamaan keskiviikkovartteja, jos halukkaita pelaajia löytyy, mutta muistutti samalla, että HSL on yrittänyt virittää keskiviikkovartit uudelleen, mutta laihoin tuloksin.

Juha Sundelin sanoi, että myös I-HSK voisi toisessa tilanteessa miettiä Areenan vakituisempaa käyttöä, mutta tällöin asiakaskokemusrakenne täytyisi tehdä aivan uusiksi.

Tapio Nupponen otti kiinni Kelkan ehdotuksesta ja piti mahdollisena yhteistä toimintaa jonkin toisen kerhon kanssa. Hän kuitenkin sanoi, että peruskerhoillat KäpSK järjestää edelleen omassa pelipaikassaan.

Jyrki Heikkinen sanoi, että Lauttasaaren Shakkikerho on kokoontunut samassa paikassa 40 vuotta ja piti todella vaikeana nähdä, miksi he nyt siirtyisivät Areenalle. Mm. Nupponen ja Heikkinen perustelivat kantojaan sillä, että heidän kerhonsa toimivat niille luonnollisilla alueilla ja kaupunginosissa.

Timo Munukka sanoi, että HSL järjestää n. 30 turnausta vuodessa.

Jaakko Mäntyniemi totesi käytyjen puheenvuorojen perusteella, että ilmeisesti kerhoiltaan Areenalla ei ole haluja syystä tai toisesta.

Petteri Paronen sanoi, että Areenalla on muutaman kerran ollut pieni porukka analysoimassa (Starat). Samanlaista toimintaa oli jo Merihaan Shakkikodissa, jossa parin viikon välein kävi n. 10 henkeä. Kun toimintaa aloitettiin Areenalla, ilmoittautuneita oli 19, joista 10 tuli paikalle. Tapahtuma järjestettiin 3–4 kertaa, mutta kun lopulta paikalla oli vain 3–4 ihmistä, hekin siirtyivät sille alueelle, jossa asuivat.

Jaakko Mäntyniemi halusi tietää, onko Helsingissä eläkeläisillä shakkitoimintaa, kuten esimerkiksi Tampereella, jossa eläkeläiskerho, 20–25 pelaajaa, kokoontuu viikoittain.

Tero Sihvonen sanoi, että Kulttuuri-Shakki on yksi maan aktiivisimmista eläkeläiskerhoista. Se pelaa aktiivisesti JSM:ssä, sen jäsenet pelaavat monissa turnauksissa, ja kerho lähetti oman joukkueen seniorien joukkue-MM-kilpailuun Dresdeniin. Sihvonen kuitenkin sanoi, ettei KS-58:lla ole varsinaista peli-iltaa missään, vaan kerholaiset kokoontuvat silloin tällöin pelailemaan jossain ravintolassa.

Harri Hurme kertoi, että Lauttasaaressa kokoontuu n. 10 eläkeläisen shakkiporukka. Siellä pelataan, analysoidaan, keskustellaan ja parannetaan maailmaa. Tämä porukka on keskustellut Areenalle tulosta, mutta olemassa oleva tila on viihtyisämpi paikka kuin Areena, eikä muuttoa olla tekemässä Areenan nykyisillä toimintaehdoilla.

Tässä kohtaa Jaakko Mäntyniemi katsoi aiheelliseksi siirtyä Juha Sundelinin aiemmin mainitsemaan palvelukonseptiasiaan.

Juha Sundelin piti tärkeänä, että Areenaa markkinoidaan ja sinne luodaan kunnollisia tapahtumia. Hän korosti riskisatsaamista ja mm. kunnon palkintoja. Sundelinin mukaan koko ajattelu täytyy uudistaa ja johtajuus saada kuntoon, ja hän kaipasi liikkeenjohdollista näkemystä. Sundelin sanoi, että alueellisesti toimivat seurat voivat kärsiä, kun on yksi yhteinen paikka, mutta siitä huolimatta tarvitaan esimerkiksi oma pistelaskujärjestelmä, oma lisenssimaksu, kunnon palkinnot, seurantajärjestelmä, erilaisia toimintoja junioreille, senioreille, tavallisille klubipelaajille ja suurille massoille.

Jaakko Mäntyniemi kysyi onko hyvä asia, että on Areenalla on alkoholioikeuksin varustettu baari. Tätä suurin osa osallistujista piti hyvänä asiana. Samalla jotkut mainitsivat, että heidän mielestään bridgeväki hoitaa kaikki asiansa kiitettävästi.

Harri Hurme kertoi, että ennen Shakkikotia oli surkea tilanne, kun ei ollut mitään yhteistä paikkaa. Hän olikin sitä mieltä, että shakkiväen tilanne ilman Areenaa olisi vielä paljon huonompi kuin nyt. Hän palasi kuitenkin aivan keskustelun alussa kysyttyyn Areenan sijaintiin, ja uskoi, että jostain toisaalta voisi löytyä parempi paikka kuin Areena on. Helsingin alueella on hänen mukaansa tyhjiä tiloja miljoona neliömetriä. Hyvänä paikkana hän mainitsi esimerkiksi Kaapelitehtaan, jonka saavutettavuus olisi Areenaan verrattuna erinomainen. Ainoana Kaapelitehtaan huonona puolena Hurme piti parkkipaikkojen vähyyttä. Myös Juha Sundelin piti Kaapelitehdasta erinomaisena vaihtoehtona sen korkean profiilin vuoksi.

Keskustelu siirtyi tässä vaiheessa hetkeksi Areenan tiloihin, joista oli hieman epäselvyyttä. Petri Saharinen kertoi, että Areenan shakkipuolen pelisali on pinta-alaltaan n. 150 neliömetriä, neuvotteluhuone n. 30 neliötä ja toimistot myös yhteensä n. 30 neliötä. Näiden lisäksi ovat yhteiset tilat, kuten vessat, eteinen ja analyysihuone. Saharinen muistutti kokousväkeä, että Areena ei missään tapauksessa ole mikään kallis paikka, sillä sen neliövuokra on 8–9 euroa. Hän myös sanoi, että bridgeliitto maksoi aikoinaan kokonaisuudessaan Areenan remontin, joka oli n. 25000 euroa. Saharisen puheenvuoron jälkeen Areenaa pidettiin Helsingin yleiseen hintatasoon verrattuna edullisena. Sundelin sanoi, että vuokrataso Helsingissä on n. 15–25 euroa neliöltä.

Tapio Nupponen halusi tässä välissä tietää, että tarvitaanko siis noin 400 eur kuussa lisää rahaa, jotta Areenan toimintaedellytykset säilyvät. Jaakko Mäntyniemi ja Teemu Miettinen vahvistivat asian olevan lyhyesti juuri näin.

Tomi Veteläinen sanoi, että myös Tiedekeskus Heureka voisi olla hyvä paikka. Siellä on luontaisesti paljon asiakasvirtaa, junioreja, hyvä sijainti, omat kahvilat ja hyvät tilat. Hänen mukaansa Heureka Soveltuisi kaikin puolin shakin pelaamiseen. Hän myös lisäsi, että Heurekaa ylläpitää voittoa tavoittelematon säätiö, joka voisi hyvinkin kiinnostua ajatuksesta, että sen tiloissa pelataan shakkia. Veteläisen ehdotus siirtymisestä Vantaalle ei kuitenkaan herättänyt innostusta helsinkiläisissä.

Juha Sundelin muistutti, että kokonaisuus on saatava ensin kuntoon ja detaljit vasta sitten.

Harri Hurme sanoi, että shakki on verrattain halpa harrastus. Hän kertoi, että esimerkki jääkiekon harrastaminen maksaa vuodessa 8500 euroa per juniori. Hän piti harrastuksen edullisuutta loistavana valttina shakille, ja hänen mukaansa maksuja voitaisiin hyvin korottaa ilman että laji muuttuisi edelleenkään kalliiksi. Hurmeen mukaan vain henki ja ilmapiiri karkottavat väkeä shakkiharrastuksen parista.

Timo Munukka kysyi, emmekö me itse ole se henki ja ilmapiiri. Johon Hurme jatkoi, että aika moni on hänelle sanonut tulleensa haukutuksi Areenalla.

Seppo Kinnunen tarttui tässä kohtaa sekä Nupposen mainitsemiin tarvittaviin lisätuloihin että Areenan toiminnan aktivointiin ja sanoi, että olisi kiinnostavaa saada Areenalle esimerkiksi kerran kuukaudessa järjestettävä selokelpoinen pikapeliturnaus. Ajatusta pidettiin kannatettavana.

Jaakko Mäntyniemi sai tästä aiheen kartoittaa HSL-seurojen Areenalla järjestämien turnausten määrää (pois lukien JSM-pelit). Hän kysyi ensin Timo Munukalta järjestettävien junioriturnausten määristä. Munukka kertoi, että HSL järjestää vuodessa 10 junioriturnausta, joista vain pari selokelpoisina. Koulujoukkuekilpailuihin osallistuu hänen mukaansa 150–180 nuorta, ja toistuvissa nappulakisoissa käy 30–40 pelaajaa. Tyypilliseksi Areenalla järjestetyn turnauksen kooksi arvioitiin n. 50 pelaajaa. Pääsiäis- ja HM-turnauksissa osallistujia on tätä hieman vähemmän, ja seniorien HM:ään odotetaan 10 pelaajaa per sarja.

Asko Kelkan mukaan Gardella on Areenalla 2 viikonlopputurnausta vuodessa. Nupponen sanoi, että Käpylä järjestää Areenalla 1 turnauksen vuodessa. Samoin kertoi Henri Koskinen EtVaSin tekevän. Timo Munukka sanoi, että Espoon Shakkikerho järjestää 2–3 turnausta vuosittain Areenalla. Petteri Paronen sanoi, että X pyrkii järjestämään yhden turnauksen, ja Lauttasaaren Shakkikerho järjestää Jyrki Heikkisen mukaan 2 turnausta vuodessa.

Jaakko Mäntyniemi muistutti HSL-alueen kerhoja, että he ovat Suomen shakkikartalla siinä mielessä erikoisasemassa, että he ovat ainoita seuroja, joiden toimintaa SSL tukee taloudellisesti sijoittamalla n. 10 000 euroa vuodessa Areenan vuokraan. Hän painotti, että sekä SSL:n että HSL:n täytyy saada osoitettua kaikille koko Suomessa, että tämä panostus kohdistuu shakkiin eikä pelkkiin Areenan seiniin. Mäntyniemi esitti kolme vaihtoehtoista mallia:

1) Areena (n. 250 neliötä) vaihdetaan kertaluokkaa pienempään tilaan. Olisiko esimerkiksi puolet pienempi tila (n. 125 neliötä) parempi?

2) Säilytetään nykyinen Areena, mutta toiminta pysyy samanlaisena kuin nyt. Nykyiset HSL:n tulonlähteet ovat jäsenmaksu kerhoilta/jäsen, joka on 1,5 euroa, sekä vuokrat viikonloppu- ja muista turnauksista (vl-turnaus 150 eur). Tällöin näitä maksuja tulee korottaa merkittävästi, esim. 5 eur/jäsen.

3) Säilytetään nykyinen Areena, mutta lisätään selvästi peli-iltojen ja turnausten/tapahtumien määrää.

Näistä Mäntyniemi korosti SSL:n toivovan vaihtoehdon 3) toteutumista.

Markku Raitanen piti Suomen ja Viron tilannetta hyvin samankaltaisena. Hänen mukaansa kummankaan maan pääkaupunkiseudulla ei järjestetä yhtään suurta turnausta. Hän ihmetteli, mikseivät helsinkiläiset pysty yhteistyöhön. Raitanen totesi Helsingissä olevan eniten pelaajia ja eniten rahaa, mutta jostakin syystä siitä huolimatta he eivät saa aikaiseksi edes yhtä suurta kansainvälistä turnausta.

Juha Sundelin kommentoi tähän, että on muistettava pääkaupunkiseudun ja Helsingin olevan kaksi eri asiaa. Hän sanoi, että pääkaupunkiseudulla on kovat kuntarajat.

Jaakko Mäntyniemi puolestaan kysyi, onko yhteinen paikka pääkaupunkiseudulla missään edes mahdollinen.

Juha Sundelin vastasi tähän myöntävästi. Hän myös sanoi, että vuokra on pieni kustannus, kunhan oikea paikka löytyy ja sitä käytetään.

Ilkka Mäkinen puolestaan sanoi, että pääkaupunkiseudulla tarvitaan kymmeniä eri pelipaikkoja. Hänen mukaansa kaupunginosa-ajattelu on tärkeää huomioida. HSK onmukana järjestämässä 5 kertaa vuodessa koulumattiturnauksia ja järjestää 3 viikonlopputurnausta muualla kuin Areenalla. Mäkisen mukaan näin on siksi, että paikkoja yksinkertaisesti täytyy olla muitakin kuin yksi. Lisäksi Oulunkylä vetää hänen mukaansa väkeä paremmin kuin Pitäjänmäki.

Juha Sundelin oli samaa mieltä Mäkisen kanssa, ja sanoi Pitäjänmäen teollisuusprofiilin vuoksi Oulunkylän olevan selvästi parempi paikka. Tässä yhteydessä Sundelin muistutti, miksi esim. Westend on niin arvostettu alue Espoossa.

Tero Sihvonen puolestaan sanoi olevansa ihmeissään, sillä hänen mielestään enemmistö hyväksyy nykyisen paikan, ja vaikka Areena olisikin muualla, Sihvosen mukaan samat vastustajat sillä siitä huolimatta olisivat.

Harri Hurme sanoi, ettei hän ja muut Areenaa vastustaneet vaan pitivät huonona.

Jaakko Mäntyniemi yritti palauttaa keskustelun takaisin raiteilleen ja kysyi, pitävätkö HSL-seurat edes mahdollisena, että 125 neliötä olisi riittävä tila toiminnalle.

Timo Munukka kommentoi, että puheet Westendistä tai muusta kovan hintaluokan paikoista voidaan haudata saman tien. Hänen mukaansa köyhät shakinpelaajat eivät suostu maksamaan yhtään enempää kuin nyt.

Jaakko Mäntyniemi halusi tietää, paljonko on Helsingissä vuokra 125 neliön tilasta.

Sundelin ja Hurme olivat yhtä mieltä, että uusi tila kannattaisi laittaa hakuun paremmalta paikalta. Sundelinin mukaan hyvää tilaa saa vuokrattua 25 eurolla/neliö. Hurme sanoi, että keskustelu puolta pienemmästä paikasta on hänen mielestään järkevää.

Timo Munukka ehdotti, että ostettaisiin tila itselle sen sijaan, että ollaan vuokralla.

Ilkka Mäkinen totesi, että 120 neliötä maksaa 700 000 euroa Iso-Roballa. Juha Sundelin puolestaan sanoi, että hintataso on 2500 eur/neliö hallissa ja kulttuurikeskusten ympäristössä, esim. Ruoholahdessa, n. 3000 eur/neliö vanha tehdashallitila.

Tapio Nupponen palasi aiempaan kysymykseensä, paljonko tarvitaan rahaa, että toiminta voi jatkua.

Jaakko Mäntyniemi kysyi tämän perusteella kaikilta, paljonko HSL-kerhot ovat valmiita maksamaan, että toiminta jatkuu ensi ja tulevina vuosina, ja ovatko kerhot ylipäätään valmiita maksamaan.

Teemu Miettinen muistutti maksuista: HSL jäsenmaksu on 1,5 euroa per jäsen, viikonlopputurnauksen maksu on 150 eur. Helsingin Shakkiliitto tekee 3000 eur tappiota vuodessa, mikä tulisi kuroa umpeen.

Jaakko Mäntyniemi palasi aiemmin esitettyjen vaihtoehtojen kohtaan 3) ja kysyi, voisivatko HSL-kerhot paikata vajetta järjestämällä enemmän turnauksia. Suora kysymys Ilkka Mäkiselle oli, että voisiko esimerkiksi HSK järjestää turnauksia Areenalla.

Mäkinen vastasi, että niin kauan kuin HSK järjestää turnauksia Oulunkylässä he eivät tule Areenalle.

Timo Munukka piti kerhojen tapaa järjestää turnauksia kouluilla Areenan sijaan hölmönä. Hänen mukaansa kerhot maksavat kouluille enemmän kuin he maksaisivat Areenalle. Tämän lisäksi kouluissa järjestettyihin turnauksiin kerhojen pitää vuokrata pelivälineet HSL:ltä.

Juha Sundelin halusi, että kerhot palaisivat järjestämään kunnon kisoja. Hänen mielestään Areena on vähän liian pieni kunnon kokoiselle turnaukselle. Hän piti kuitenkin mahdollisena, että I-HSK järjestäisi turnauksia Areenalla. Kerhoiltaa I-HSK ei Areenalle kuitenkaan siirtäisi, mutta kunnon turnauksia he voisivat Sundelinin mielestä järjestää.

Jaakko Mäntyniemi esitti seuraavaksi kysymyksen suoraan Matinkylän Shakkikerholle, että miksi he ovat valmiita maksamaan enemmän koululle kuin maksaisivat Areenalle.

Sauli Tiitta totesi, että kyse on yksinkertaisesti paikasta. Hänen mielestään Matinkylän Shakkikerhon on järjestettävä turnauksensa ehdottomasti Espoossa. Jos turnaus pelattaisiin Areenalla tai Helsingissä, ei kerho Tiitan mukaan profiloituisi enää Espooseen eivätkä matinkyläläiset tuntisi turnausta omakseen.

Tomi Veteläinen oli samoilla linjoilla ja totesi, että Remin Koivuturnauksella on oma identiteetti ja että se pelataan luonnollisesti Koivukylässä. Hän myös totesi, että turnausten kiinnostavuus kärsisi, jos ne kaikki järjestettäisiin samassa paikassa. Tässä yhteydessä todettiin myös, että nykyaikana turnauksia saattaa olla jo liikaa eikä kaikkiin riitä tulijoita.

Henri Koskinen puolestaan sanoi, että EtVaSin kohdalla asia on päinvastoin. He ovat pitäneet koulujen vuokria niin korkeina, että on ollut järkevämpää nöyrtyä ja siirtyä Areenalle.

Timo Munukka ihmetteli espoolaisten ja vantaalaisten puheita ja sanoi, ettei ESK:lla ole ongelmaa tulla järjestämään turnauksiaan Areenalle kuntarajoista riippumatta.

Juha Sundelin kaipasi SSL:n puolesta turnausten auditointia, varsinkin SM-tasolla. Hänen mukaansa siitä olisi iso apu seuroille.

Sauli Tiitta kaipasi parempaa tietoa ja mainoksia turnauksista. Hän sanoi olevansa puolestaan valmis jakamaan kerhonsa jäsenistölle tietoa turnauksista, jos sellaista saisi.

Harri Hurme sanoi Areenan suurimman ongelman olevan se, että siellä ei ole viikolla väkeä lainkaan ja että juuri sille pitäisi tehdä jotain.

Timo Munukka vastasi Hurmeelle olleensa nyt 40 vuotta shakkitouhuissa mukana, olleensa silloin nuorin kuten nytkin. Ja juuri tämä on hänen mukaansa se ongelma. On ratkaistava, miten saada nuorta väkeä mukaan toimintaan.

Tässä kohtaa Jaakko Mäntyniemi toisti koko pointtinsa olevan, että jos HSL-seurat eivät saa Areenalle lisää toimintaa, niin heidän täytyy nostaa maksuja, jäsenmaksu 1,5 eurosta vähintään 5 euroon.

Juha Sundelin piti 5 euron jäsenmaksua mitättömänä.

Jaakko Mäntyniemi jatkoi, että jos HSL-seurat ja niiden jäsenet ovat valmiita maksamaan esimerkiksi kolminkertaisesti korotettua jäsenmaksua eivätkä ole edelleenkään valmiita muuttamaan mitään Areenan toiminnassa, niin se ei ole hänen eikä SSL:n mielestä oikea suunta. Mäntyniemi muistutti, että viimeisenä ponnistuksena ja pelastuksena HSL löysi osakkeet, jotka se myi. Nyt vastaavaa resurssia ei enää ole. Hän painotti voimakkaasti, että SSL:n tuki (osuus Areenan vuokrasta) on nykyisessä tasossa tämänhetkiseen toimintaan vähän yli sen, mikä on järkevää, mutta jos toiminta aktivoituu, niin SSL:n osuutta voidaan jopa kasvattaa. HSL-seurojen on nyt viimeinen hetki tehdä asialle jotain.

Juha Sundelin penäsi, että SSL ei ole edelleenkään tehnyt mitään strategian suhteen. Hänen mukaansa strategiatyöryhmän kokous syksyllä 2014 jäi ohueksi.

Jaakko Mäntyniemi toisti jälleen kerran, että HSL on tässä asiassa avainasemassa. Heille maksetaan 10000 euroa Areenan vuokrista, ja tämä erityisasema on ansaittava. Hän totesi myös, että SSL saa vuosittain 45000 euroa valtioavustusta, ja sen saamisen edellytyksenä on, että liitolla on jatkossa entistä enemmän junioritoimintaa. Yhtenä strategian painopisteistä Mäntyniemen mukaan onkin koulushakkitoiminta, ja konkreettiset toimetkin on jo aloitettu.

Juha Sundelin jatkoi esityksellä, että Areena tai vastaa voitaisiin yhtiöittää, jolloin sen vetäjä olisi osakkaana ja saisi tuloista jonkin osan, jolloin se olisi hänen palkkansa. Sundelinin mukaan rekrytoidessa olisi kuitenkin huomioitava, että vetäjän täytyy olla sellainen, joka pystyy todella hoitamaan hommansa, ja hänellä olisi oltava vähän kuin oma lehmä ojassa.

Tässä välissä keskusteltiin HSL:n tulevasta vuosikokouksesta ja siitä, ketkä ovat paikalla. Todettiin, että SSL:n toiminnanjohtaja Marko Tauriainen on tervetullut kokoukseen paikalle, koska siellä käsitellään myös Areenan tulevaisuutta.

Tapio Nupponen palasi kokouksen alussa mainittuun Areenan palvelukonseptiin. Hän sanoi tietävänsä asian hiertää monen ihmisen kengässä. Hän toivoi, että voisi olla Timo Munukan kanssa kaveri vielä tämän puheenvuoron jälkeenkin. Nupponen sanoi, että muutama vuosi sitten liigamatsissa ja satunnaisissa kisoissa häntä ärsytti tietty kärjekkyys ja se, että kaikkiin asioihin tultiin kielto edellä. Käskeminen, komentaminen ja huutaminen ei ole Nupposen mukaan oikea lähestymistapa. Hän muistutti, että shakkikilpailussa ihmiset viettävät vapaa-aikaansa, jolloin perusilmapiriin täytyisi olla rento ja hyväksyvä. Laji vetää Nupposen mukaan puoleensa kaikenlaisia friikkejä mutta Areenan ja kilpailujen vetäjän pitäisi pystyä olemaan provosoitumatta. Lopuksi Nupponen sanoi ymmärtävänsä, että ihmisiä on pelottanut ja ihmetyttänyt Areenalla oleva liian tiukka komento. Tämän jälkeen hän pyysi samaa mieltä olevia nostamaan kätensä ylös, jolloin lähes kaikki kädet nousivat.

Timo Munukka totesi kuulleensa saman asian monta kertaa.

Lauri Kangas kysyi Munukalta, onko tämä valmis tekemään asialle jotain. Munukka vastasi olevansa totta kai valmis, jos joku sanoo asiasta suoraan, mutta kuulopuheista hän ei piittaa.

Petteri Paronen totesi tilanteen johtuvan osin varmasti siitä, että Munukalla on liikaa töitä.

Marko Tauriainen sanoi, että HSL:n kannattaisi harkita keinoja, joilla he voisivat maksaa Munukalle tai ylipäätään vastuullisille tekijöille korvausta tehdystä työstä. Tauriainen ei pitänyt järkevänä mallia, että joku tekee päivittäin valtavan määrän työtä eikä saa siitä mitään korvausta.

Jaakko Mäntyniemi alkoi kääriä kokousta pakettiin, totesi vielä kertaalleen vaihtoehdot 1–3 ja kysyi, onko kokouksessa olevien mielestä muita vaihtoehtoja.

Harri Hurme piti aktivointia hyvänä ajatuksena. Kerran kuussa pelattava pikapeliturnaus on hänen mielestään hyvä ajatus. Toisaalta hän kaipasi Starojen tapaista mielenkiintoista toimintaa, joka ei ole välttämättä pelaamista.

Jaakko Mäntyniemi korosti, ettei pikapeliturnauskonsepti vielä pelasta mitään. Hänen laskelmansa mukaan 20 osallistujalla viikoittaisen pikapeliturnauksen kuukausituotto on muutamia satasia (osanottomaksu 10 eur, josta puolet palkintoihin ja 30 euroa SSL:lle, jolloin käteen jää 70 euroa).

Asko Kelkka sanoi, että tarvittava taloudellinen lisäpanostus on kuitenkin vaatimaton. Hän muistutti, että HSL on aina saanut pidettyä taloutensa kunnossa, eikä se hänen mukaansa voi olla kynnyskysymys jatkossakaan. Kelkka uskoi, että HSL ratkaisee asian tyydyttävällä tavalla omassa kokouksessaan.

Juha Sundelin totesi, että HSL on nähtävästi ongelma-alue. Hän ehdotti, että valitaan 3–4 hengen joukko, joka lähtisi funtsimaan asiaa. Hänen mielestään yksi ratkaisumalli on, että löydetään 200 ihmistä, jotka maksavat vähintään 30 euroa. Sundelin ehdotti, että työryhmään olisi otettava liiton toiminnanjohtaja mukaan ja olisi lopetettava alkuunsa puheet 20 ihmisestä, sillä silloin tavoitetaso on aivan liian alhainen.

Jaakko Mäntyniemi kertasi vielä kerran realiteetit ja tavoitteet: SSL maksaa jatkossakin Areenan vuokrasta puolet, mutta HSL:n on saatava oma osuus kasaan. Jos rahat loppuvat, on mentävä vaihtoehtoon 1. HSL-seurojen on mietittävä tarkkaan, miksi he eivät pelaa Areenalla ja mitä jos he kuitenkin nöyrtyisivät ja pelaisivat. Esimerkiksi Mäntyniemi nosti EtVaSin ja Henri Koskisen, jotka järjestävät kesällä Areenalla sekä suurmestariturnauksen että avoimen eloturnauksen. Pelkistä seinistä ei Mäntyniemen mukaan jatkossa makseta, mutta jos HSL:llä on hyviä ehdotuksia ja konkreettisia toimia ja se tarvitsee niihin apua, niin SSL on valmis osallistumaan kustannuksiin jopa aiempaa enemmän.

Juha Sundelin totesi, että nyt HSL-seurat tietävät aika selkeästi SSL:n kannan ja että hänen mielestään vaihtoehto 3) on oikea. Hän toivoi, että espoolaiset ja vantaalaiset kokisivat relevantiksi tulla edes suunnitteluun mukaan. Hän kysyi myös, onko SSL valmis tulemaan mukaan ideoimaan jotain tapahtumaa jonakin määräaikana. Tähän sekä Mäntyniemi että Lauri Kangas totesivat SSL:n ehdottoman valmiuden.

Tero Sihvonen sanoi hänelle jääneen sellaisen kuvan tapaamisesta, että HSL-kerhot ovat valmiita tekemään töitä, että pienin vaivoin saadaan homma jatkumaan ja kehittymään. Hänen mielestään kaikki kokouksessa shakin ja Areenan kehittämisen eteen puhuttu on järkevää ja kannatettavaa.

Pöytäkirja
Asia: Suomen Shakkiliiton hallituksen kokous 1/2015
Aika: Su 18.1. klo 11.10–16.20
Paikka: IFS, Hatanpään valtatie 24, Tampere

Jaakko Mäntyniemi    puheenjohtaja        1–14
Lauri Kangas                1–14
Mika Karttunen             1–14 (osan aikaa poissa kohdassa 7)
Teemu Miettinen            1–14
Markku Raitanen            1–14
Veikko Valo                1–14
Aleksi Olander                1–14
Henri Torkkola            1–14

Petri Saharinen    varapuheenjohtaja    poissa
Petteri Paronen            poissa

Marko Tauriainen    toiminnanjohtaja    1–14

1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.10. Hallituksen uudet ja vanhat jäsenet esittäytyivät.

2§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen
Työjärjestys hyväksyttiin.

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

5§ Kansainväliset asiat
•    Nuorten PM Färsaarilla 12.–15.2.2015
–    Kilpailuun osallistuu Suomesta 10 pelaajaa ja joukkueenjohtaja Timo Munukka. Joukkueenjohtajalle maksetaan lennot.
•    Henkilökohtainen EM Jerusalemissa 23.2.–9.3.2015
–    Vilka Sipilä osallistuu henkilökohtaiseen EM-kilpailuun. Liiton kv. osallistumisperiaatteiden mukaisesti hänelle maksetaan matkat, osallistuminen ja majoitus.
•    Seniorien joukkue-MM Dresdenissä 24.2.–4.3.2015
–    Suomesta osallistuu viisi joukkuetta (Finland I: Heikki Westerinen, Ilkka Kanko, Harri Hurme, Kaj Kivipelto; Starat: Petteri Paronen, Pekka Asomäki, Eero Wilen, Tapani Tähkävuori, Ari Möttönen; KS-58: Jaakko Kivimäki, Veikko Koskinen, Helge Ruotanen, Jyrki Pesola; Suomi 2: Pekka Pietinen, Timo Munukka, Martti Karppinen, Jukka Peltonen, Sippo Puroila; Karhut: Esa Auvinen, Antti Pihlajamäki, Eero Patola, Raine Heikkilä).
•    Venäjä-aktiviteetit
–    25.3.–1.4.2015 nuorisovalmennussessioon Pietarissa lähtevät Toivo Keinänen, Valo Hallman ja Jan Demidov. Järjestäjä vastaa kahden nuoren opetus- ja ylläpitokuluista. Liitto maksaa matkat ja yhden nuoren opetuksen ja ylläpidon.
–    10.–12.4.2015 järjestetään matka Viipuriin, jossa pelataan ottelu paikallista shakkikerhoa vastaan. Liitto maksaa tulkin matkakulut.
•    Nuorisomaaottelu Suomi–Ruotsi järjestetään Ahvenanmaalla 18.–19.4.2015. Jätettiin puheenjohtaja Jaakko Mäntyniemen tehtäväksi hoitaa pelipaikan ym. järjestelyt. Kutsu julkaistaan Shakkifoorumissa ja liiton kotisivuilla. Viimeinen ilmoittautumispäivä maaotteluun on 15.2.2015.
•    Koululaisten MM, Pattaya 6.–15.5.2014
–    Aurora Lappi, Eero Valkama ja Toivo Keinänen osallistuvat.
•    ShakkiNet-turnaus
–    ShakkiNetin mahdollisesti järjestettävälle suurmestariturnaukselle myönnettiin tukea 2000 euroa, jos turnaus pelataan Areenalla. Jos pelataan muualla kuin Areenalla, niin tuen määrä on 1000 euroa. Tuen edellytyksenä on, että turnauksen yhteydessä järjestetään oheistapahtuma. Lisäksi annetaan liiton live-laudat ja tarvittaessa järjestämisapua.

6§ Kotimaan kilpailuasiat
•    Pikashakin henkilökohtainen SM 31.1.–1.2.2015 pelataan Porissa Mäntän Shakkikerhon luopuessa järjestämisvastuusta.
•    Naisten SM järjestetään 19.–22.2.2015 Helsingissä. 12.1. mennessä oli viisi ilmoittautunutta. Ilmoittautumisaika päättyy 31.1.2015.
•    Koulujoukkueiden SM järjestetään 25.–26.4.2014 Tampereella.
•    Yleinen SM sekä seniorien +50 ja +65 SM järjestetään Kalajoella. Yleinen SM ja seniorien +65 SM pelataan 16.–24.5., seniorien +50 SM puolestaan 14.–17.5. Ilmoittautumisaika päättyy 30.4.2015.
•    Joukkuepikashakin SM 1.–2.8.2015 Sastamala
–    Vammalan Shakkikerhon kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta päätettiin sallia ulkomaalaisten joukkueiden osallistuminen joukkuepikashakin SM-kilpailuun. Voidakseen kamppailla toisena päivänä mestaruusryhmässä ulkomaalais- tai puulaakijoukkueen on maksettava osallistumismaksuna 150 euroa. Jos tällainen joukkue ei aio kamppailla jälkimmäisenä päivänä mestaruusryhmässä, normaali osanottomaksu (Sastamalassa 60 eur/joukkue) riittää. Ulkomaalaisen tai puulaakijoukkueen voittaessa M-ryhmän paras kotimainen seurajoukkue palkitaan, ja Suomen mestaruuden voi voittaa vain suomalainen seurajoukkue.
–    Kaikkien osallistuvien joukkueiden kokoonpanot on ilmoitettava määräaikaan mennessä kilpailun järjestäjälle (25.7.2015). Ryhmäjako tehdään joukkueiden vahvuuslukukeskiarvon perusteella (eikä aiempien vuosien tapaan edellisen vuoden menestyksen perusteella).

7§ Educa-messut ja Shakkipedagogiikan kurssi
•    Shakkiliitto esittäytyy valtakunnallisilla opetusalan Educa-messuilla Helsingissä 23.–24.1.2015, pe 10–18 ja la 10–17.
•    Shakkipedagogiikan kurssi järjestetään Tampereella 12.4.2015. Hyväksyttiin Shakkilinnan yhteistyösuunnitelma kurssin järjestämisestä. Mika Karttunen ei osallistunut asian käsittelyyn.
•    Hyväksyttiin Shakkilinnan yhteistyösuunnitelma kerhovälineiden ja -materiaalien myynnistä. Mika Karttunen ei osallistunut asian käsittelyyn.

8§ Shakkiareenan asiat
•    Todettiin, että HSL:n ja SSL:n välinen velka saadaan kuitatuksi tammikuun lopussa.
•    Päätettiin antaa tiedoksi Helsingin Shakkiliitolle ja sen seuroille, että Suomen Shakkiliitto varautuu irtisanomaan Areenan vuokrasopimuksen 1.9.2015 alkaen, jos Areenan tilanteessa ei tapahdu merkittävää muutosta ennen sitä. Annettiin Teemu Miettisen tehtäväksi tiedottaa asiasta HSL-alueen kerhoja ja kartoittamaan, miten vuokrasopimuksen irtisanominen vaikuttaa kyseisiin kerhoihin. SSL:n tavoitteena on taata päätöksestä mahdollisesti kärsiville kerhoille mahdollisimman pehmeä laskeutuminen. Asiaa käsitellään uudestaan hallituksen kokouksessa 8.3.2015 ja paikalle pyydetään sekä HSL:n että sen jäsenseurojen edustajia.
•    Teemu Miettinen valittiin Bridge-Areenan hallitukseen Suomen Shakkiliiton edustajana.

9§ Liiton toimielimet
•    Ansiomerkkitoimikunta
Päätettiin, että Shakkihistoriallinen seura vastaa jatkossa Ansiomerkkitoimikunnan asioista.
•    Shakkituomaritoimikunta
Shakkituomaritoimikuntaan valittiin uudestaan erovuorossa olleet Harri Hytönen ja Markku Kokkila. Toimikunnan muut jäsenet ovat Jussi Salminen, Timo Munukka, Jouni Lehtivaara, Seppo Vannassalo.
•    Selotoimikunta
Selotoimikuntaan valittiin uudestaan erovuorossa olleet Lauri Kangas, Sampsa Nyysti ja Jouni lehtivaara. Toimikunnan muut jäsenet ovat Juha Kivijärvi, Teemu Vihinen ja Harri Hurme.
•    Kilpailutoimikunta
Nykymuotoinen kilpailutoimikunta lakkautettiin. Sen asioita JSM:ää lukuunottamatta hoitaa toiminnanjohtaja Marko Tauriainen. Tulevan kauden JSM-toimikunta nimetään kokouksessa 8.3.2015.
•    Nuorisotoimikunta
Nuorisotoimikuntaan valittiin Mika Karttunen, Aleksi Olander, Toivo Pudas ja Henri Torkkola.
•    Kurinpitäjä
Kurinpitäjäksi valittiin Jyrki Raki. Kurinpitosäännöstöön lisätään määräaika, johon mennessä asia pitää saattaa vireille (yksi viikko tapahtumasta) sekä valitusaika (30 vuorokautta).
•    Koulushakkityöryhmä
Koulushakkityöryhmän sijaan valittiin liiton koulushakkivastaavaksi Mika Karttunen.

10§ Talousasiat

•    Teemu Miettinen esitteli liiton taloutta ja alustavan tilinpäätöksen vuodelta 2014. Tasapainottavien toimenpiteiden ansiosta liiton talous on saatu oikeansuuntaiseksi. Vuoden 2014 tulos tulee olemaan reilusti ylijäämäinen aiempien vuosien tappiollisten vuosien vastapainoksi.
•    Lisenssien kokonaismäärä vuoden 2014 lopussa oli sama kuin edellisenä vuonna. Alle 20-vuotiaita lisenssipelaajia on kuitenkin enemmän kuin kertaakaan v. 2009 aloitetun seurannan jälkeen.

11§ Jäsenasiat
Hyväksyttiin Shakkihistoriallinen seura liiton yhteisöjäseneksi.

12§ Tulevat kokoukset
Seuraava hallituksen kokous pidetään 8.3.2015 Areenalla. Kevään kerhojen kokous pidetään 19.4.2015 Areenalla, ja hallitus kokoontuu samana päivänä ennen kerhojen kokousta. Syksyn kerhojen kokous pidetään alustavasti 1.11.2015.

13§ Muut asiat
•    Opiskelijoiden SM järjestetään 4.–5.4. Järjestäjinä toimivat TuTS, TammerSh ja Opiskelijoiden Liikuntaliitto. Kilpailu pelataan Porissa.
•    Myönnettiin 2000 euroa Suomen Shakkikustannukselle Suomen Shakin 90-vuotisjuhlakirjaa varten.

14§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.20.