Kokousasioita 30.11.2006

– Päätettiin korvata matkanjohtajana toimineen Viktoria Sofievan matkakuluja Narvan turnaukseen 81 euroa.

– Todettiin, että lisenssi- ja Suomen Shakin laskuja on lähetettu 1320 kpl.

– Kv. järjestöasiat: MonRoi Grand Prix-turnauksen osakilpailun järjestämisehdoista odotetaan edelleen lisätietoja.

– Koululaisten PM-turnaus Islannissa 16.-18.2.: Todettiin, että kutsu on saapunut ja matkanjärjestelyt aloitettu. Matkanjohtajalle korvataan pakolliset kulut.

– Koulutyttöjen PM-kilpailut: Todettiin, että sääntöjen ensimmäinen versio on saapunut ja tulee käsittelyyn Reykjavikissa 16.-18.2.

– Nuorten nelimaaottelu Helsingör, Tanska 15.-17.12.: Todettiin, että kilpailussa pelaavat ilmeisesti Ruotsi, Norja, Tanska ja Saksa.

– Seniorien avoin joukkue-EM, Dresden, Saksa 16.-24.2.: Selvitetään saadaanko joukkue kokoon.

– EM-turnaukset, Dresden 2.-16.4.: Päätettiin tehdä valinnat valintalistan 31.12.2006 mukaan. Kumpaankin sarjaan yritetään saada edustaja. Tittelipelaajalle korvataan pakolliset kustannukset. Todettiin, että Niina Sammalvuo ei ole lähdössä naisten kilpailuun.

– Merkittiin tiedoksi, että koulujoukkueiden EM-kilpailut pelataan 20.-28.6. Varnassa, Bulgariassa.

– Merkittiin tiedoksi, että nopean shakin EM-kilpailut pelataan 16.-17.12. Varsovassa, Puolassa.

– Kilpailukalenteri 2007: Käytiin läpi kalenteri, johon tehtiin pieniä korjauksia ja lisäyksiä.

– Nuorten SM-turnaus 2008: Myönnettiin PSY:lle kilpailun järjestämisoikeus.

– Vuoden pelaaja: Valittiin vuoden pelaajaksi Tomi Nybäck, vuoden naispelaajaksi Niina Sammalvuo, vuoden nuoreksi pelaajaksi Laura Savola ja vuoden tehtäväniekaksi Jorma Paavilainen.

– Shakin Päivä 14.1.2007: Päätettiin osallistua HSL:n tilaisuuteen Shakkikodissa sekä kehottaa seuroja huomioimaan päivä toiminnassaan.

– Hyväksyttiin shakkituomaritoimikunnan ehdotus lähettää kaikille shakkitoimitsijoille ja turnausjohtajille, joiden pätevyys on päättymässä tai päättynyt v. 2000 jälkeen tarjous kirjallisen tentin suorittamisesta.

– Päätettiin, että Markkula ja Palamaa tekevät hallitukselle ehdotuksen turnaussarjan 2006 palkinnoista viimeisen osakilpailun pelaamisen jälkeen.

– Päätettiin, että Pudas ja Nuutilainen selvittävät mahdollisuuksia hankkia edustuspaidat joukkueille.

– Pekka Palamaa kiitti hallitusta pitkästä yhteistyöstä ja ilmoitti olevansa tarvittaessa käytettävissä erilaisiin tehtäviin myös jäätyään pois hallituksesta.Kerhojen Kokous 28.10.2006Asia: Suomen Keskusshakkiliittoon kuuluvien kerhojen syyskokous

Paikka: Shakkikoti, Haapaniemenkatu 14 A, Helsinki

Aika: Lauantaina 28.10.2006 klo 13.00-17.18

1§ Kokouksen avaus

SKSL:n varapuheenjohtaja Jyrki Raki avasi kokouksen. Avauspuheessaan hän loi lyhyen katsauksen vuoden tapahtumiin todeten mm. Tomi Nybäckin hienot suoritukset ja Niina Sammalvuon saavuttaman naisten suurmestarin arvon. Negatiivisena asiana hän totesi, että pelaajamäärät ovat lievässä laskussa.2§ Läsnäolevien toteaminen

Todettiin, että läsnä olivat seuraavat äänivaltaiset edustajat (suluissa edustaja ja äänimäärä ellei 1): Shakkiseura Aatos (Tuomo Halmeenmäki), Akaan Shakki (Leo Kanerva), Albaaniyhdistys Bashkimi (Matti Kukkonen), Espoon Shakki-78 (Toivo Pudas), Espoon SK (Timo Munukka, 2), Etelä-Vantaan Shakki (Anna-Mari Hursti, 2), Shakkikerho Garde (Harri Saarinen, 2), Helsingin SK (Pekka Palamaa, 3), Hämeenlinnan SK (Antti Rytkönen), Itä-Helsingin SK (Pekka Pietinen, 4), Joensuun SK (Timo Munukka, 3), Järvenpään SK (Antero Harju, 2), Karhulan Työväen SK (Martti Mujunen), Kokemäen Shakki-83 (Veikko Valo), Kokkolan SK (Jouko Lauronen), Lahden Shakki (Jukka Tolkki, 2), Lappeenrannan SK (Jyrki Raki, 2), Lauttasaaren SK (Jyrki Heikkinen), Matinkylän SK (Janne Salimäki, 3), Mikkelin SK (Jyrki Raki, 2), SK Moukat (Marko Tauriainen), Nokian Pyry (Jorma Markkula), Pohjois-Kymen Shakki (Jyrki Raki), Porin SY (Veikko Valo, 2), Raahen Linnoitus (Jouko Lauronen), Rampan Kalke (Jorma Markkula), SS Remissi (Erkki Latvio), Rikospoliisien SK (Tuomo Honkanen), Shakkilaakso (Jouko Lauronen), Suomalainen SK (Harri Hurme), Tammer-Shakki (Marko Tauriainen, 4), Tampereen SY (Jorma Markkula), Tampereen SK (Jorma Markkula), Turun SY (Erkki Latvio, 2), Turun TS (Matti Kukkonen, 3), Vammalan SK (Veikko Valo), SK Velhot (Sauli Tiitta) ja Shakkikerho X (Pekka Pietinen) sekä yhteisöjäsenet Suomen Kirjeshakkiliitto (Leo Lahdenmäki, 2) ja Suomen Tehtäväniekat (Harri Hurme, 2), yhteensä 65 ääntä. Lisäksi läsnä olivat ilman äänivaltaa Mikko Markkula, Timo Myry, Esko Nuutilainen, Seppo Räisänen ja Jouko Äijälä. Timo Munukka edusti myös Helsingin Shakkiliittoa. Kaikille myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus.3§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Raki.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Esko Nuutilainen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuomo Honkanen ja Sauli Tiitta.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Marko Tauriainen ja Jouko Äijälä.4§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.5§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

Kokoukselle esitetty työjärjestys hyväksyttiin.

6§ Vuoden 2006 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen sekä jäsen- ja liittymismaksujen suuruudesta päättäminen

Vuoden 2006 toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotukset käytiin yksityiskohtaisesti läpi ja toimintasuunnitelmaan tehtiin seuraavat muutokset ja lisäykset:

Kohtaan ”Yleistä” lisättiin virke ”Liiton tarkoituksena on edistää shakinharrastusta sen kaikissa muodoissa erityisesti ottaen huomioon shakin soveltuvuus nuorison ja erityisryhmien harrastukseksi.”.

Kohdassa ”Koulutus” poistettiin ensimmäisen kappaleen viimeinen lause. Toisen kappaleen lopussa sanat ”pyritään myös lisäämään” korvattiin tekstillä ”toteutetaan talousarvion mukaisesti”.

Kohdan ”Tiedotustoiminta” ensimmäinen virke muutettiin seuraavaksi: ” Suomen Keskusshakkiliiton virallisina tiedotuskanavina ovat liiton pää-äänenkannattaja Suomen Shakki ja liiton internet-sivut”.

Lisäksi päätettiin korvata ”pyritään” -sanat jollakin tekemismuotoisella ilmaisulla.

Talousarvioehdotuksessa otsikko ”Opetus- ja valmennus” muutettiin kuulumaan ”Opetus-, koulutus- ja valmennus” sekä otsikko ”Tiedotus” kuulumaan ”Tiedotus ja markkinointi”.

Talousarvion käsittelyn aikana ehdotettiin kertalisenssin hinnan alentamista 10 euroon, mutta ehdotus hylättiin kättennostoäänestyksessä.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin näin muutettuina.

Lisäksi hallitukselle annettiin evästyksiä erityisesti tiedotustoiminnan suhteen.

Jäsenmaksuksi päätettiin 6 euroa/seuran jäsen (nuorilta 4 euroa), minimijäsenmaksu 60 euroa, liittymismaksu 60 euroa.

(Leo Kanerva poistui kohdan käsittelyn aikana.)7§ Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. Tilintarkastajille maksetaan esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.8§ Neljän hallituksen jäsenen valinta kahdeksi vuodeksi erovuoroisten tilalle

Hallituksen jäseniksi esitettiin seuraavia: Tuomo Halmeenmäki, Harri Hurme, Mikko Markkula, Jaakko Mäntyniemi, Pekka Palamaa, Toivo Pudas ja Sauli Tiitta. Kaikki ehdokkaat esittäytyivät. Suoritettiin vaali ja todettiin, että hallitukseen tulivat valituiksi Jaakko Mäntyniemi 49, Toivo Pudas 43, Harri Hurme ja Sauli Tiitta 34 ääntä. Valitsematta jäivät Mikko Markkula 24, Tuomo Halmeenmäki 23 ja Pekka Palamaa 12 ääntä. Hylättyjä ääniä ei ollut.9§ Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä valinta

Tilintarkastajiksi valittiin yksimielisesti Harri Saarinen ja Jukka Partanen.

Tilintarkastajien varamiehiksi valittiin yksimielisesti Jarkko Lehtinen ja Ralf Sund.10§ Muut asiat

Muita asioita ei ollut.11§ Kokouksen päättäminen

Liiton varapuheenjohtaja Jyrki Raki päätti kokouksen.Jyrki Raki Esko Nuutilainen

kokouksen puheenjohtaja sihteeripöytäkirja tarkastettu ja hyväksyttyTuomo Honkanen Sauli TiittaKokousasioita 28.10.2006

– Taloustilanne: Toiminnanjohtaja jakoi liiton ja Shakkikustannuksen kirjanpidon tilanteet. Taloustilanne todettiin normaaliksi

– Seurajoukkueiden EM-kilpailut: Projektiavustusta myönnettiin 1.500 euroa. Päätettiin hakea opetusministeriöltä oikaisua päätökseen, koska tuki on selvästi pienempi kuin aikaisemmin.

– Narvan nuorten turnaus 8.-12.11: Osanottomaksu maksettu ja joukkue lähetetään. Päätettiin, että liitto maksaa laivaliput, ja osanottajat maksavat osuutensa liiton tilille.

– MonRoi Grand Prix: Todettiin, että on ilmoitettu, että Suomesta löytyy kiinnostusta osakilpailun järjestämiseen, mutta odotamme lisätietoja ehdoista.

– Manhem-open Göteborgissa 2.-5.11.: Todettiin, että lähtijöitä ei löytynyt.

– Cappelle la Grande 2.-11.3.: Suomelle on tullut kutsu lähettää kaksi arvonimipelaajaa turnaukseen. Osanottajat saavat mm. vapaan majoituksen ja ruokailun. Päätettiin mainostaa kilpailua.

– Koululaisten PM-kilpailut Islannissa helmikuussa 2007: Päätettiin yrittää saada matkalle valmentaja/matkanjohtaja mukaan. Asiasta päätetään, kun tarkka ajankohta on selvillä.

– Ratkaisemisen EM-kilpailut Varsovassa 11.-12.11.: Todettiin, että Suomesta on lähdössä vain kaksi ratkaisijaa, joten joukkuetta ei saada kokoon.

– Kilpailukalenteri 2007: Käytiin alustava kalenteri läpi ja hyväksyttiin siinä olevat kilpailut. Lisäksi hyväksyttiin Länsi-Uudenmaan Shakkipiirin joukkuemestaruuskilpailu 2006-07 selokelpoiseksi. Hyväksyttiin HSL:n anomus, että joukkuepikashakin HM-kilpailussa saa käyttää joukkuelisenssiä ja että maaliskuun ja lokakuun koululaismestaruuskilpailuissa ei vaadita lisenssiä eikä peritä selolaskentamaksuja.

– Naisten SM 2006: Päätettiin peruuttaa kilpailu tältä vuodelta osanottajien vähyyden vuoksi.

– SM-kilpailuanomukset 2007: Hyväksyttiin PoKSin anomus järjestää nuorten pikashakin SM-kilpailu 2007.

– SM-kilpailuanomukset 2008: Käytiin läpi saapuneet hakemukset ja myönnettiin järjestämisoikeuksia seuraavasti: Koulujoukkueiden SM-turnaus 12.-13.4.2008 Shakkilaakso; Avoin SM-turnaus 30.6.-6.7.2008 TSY (Naantali); Joukkuepikashakin SM-turnaus Raahen Linnoitus ja Shakkilaakso (Raahe), muut hakijat Lahden Shakki ja Tammer-Shakki; Koululaisten SM-turnaus Tammer-Shakki; Nopean shakin SM-turnaus Tammer-Shakki; Pikashakin SM-turnaus Lahden Shakki (maaliskuu 2008), toinen hakija TSY.

– Valtion verottomien valmennus- ja harjoitteluapurahojen hakijoiden paremmuusjärjestys. Keskustelun jälkeen asetettiin 1. sijalle Tomi Nybäck ja 2. sijalle Jorma Paavilainen.

– Strategia ja tavoitteet: Keskusteltiin Jyrki Rakin laatimasta muistiosta ja päätettiin julkaista se ja pyytää kommentteja ja vapaaehtoisia eri osoioiden vetäjiksi.

– Kerhojen kokouksen asioita: Keskusteltiin kokouksen toimihenkilöistä ja esille tulevista asioista. Todettiin, että tiedotustoimikunnan laatima kyselylomake voidaan jakaa kokouksessa.

– Päätettiin, että niillä seuroilla, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan äänestyksen alkuun mennessä, ei ole kokouksessa äänivaltaa.Kokousasioita 19.9.2006

– Toiminnanjohtaja jakoi talousarvio- ja toimintasuunnitelmaehdotukset sekä kirjanpidon tilanteen hallitukselle. Talousarvio- ja toimintasuunnitelmaehdotukset hyväksyttiin pienin korjauksin esitettäväksi Kerhojen kokoukselle.

– Ulkoasiat: PM-kilpailut 2007: Tanska ainoa hakija, kilpailu on tarkoitus pitää Helsingörissä 21.-29.7. Todettiin, että liitto ei vastusta kisan myöntämistä Tanskalle, vaikka monia yksityiskohtiaanomuksesta puuttuikin.

– Narvan nuorten turnaus 8.-12.11: Päätettiin lähettää joukkue, jos riittävä määrä pelaajia saadaan kokoon. Matkanjohtajaksi valittiin Markku Hartikainen. Liitto maksaa osanottomaksun ja matkanjohtajan pakolliset kustannukset. Pudas, Hartikainen ja Nuutilainen hoitavat asiaa.

– Kilpailukalenteri 2006: Jyväskylän nopean shakin mestaruus 4.11. lisätty.

– Naisten SM 2006: Päätettiin vielä selvittää onko kilpailu mahdollista pelata 30.11.-4.12. Shakkikodissa.

– Nuorten pikashakin SM 26.11.2006: Hyväksyttiin kilpailukutsu ja Matinkylän SK:n esitys lisenssipakosta luopumisesta alle 10- ja alle 12-vuotiaitten sarjassa sekä alle 12-vuotiaitten joukkuekilpailussa.

– Päätettiin jatkaa SM-kilpailujen 2008 ja vuoden 2007 selokilpailujen järjestämisoikeuden hakuaikaa niin, että se päättyy 2.10. klo 24.00.

– Mikkelin SK:n ehdotus digitaalisten kellojen käyttöönotosta joukkuepikashakin SM-kilpailuissa. Keskustelun jälkeen päätettiin, että niiltä joukkueilta, jotka eivät tuo digitaalikelloja, peritään 10 euron lisämaksu.

– Kehityskeskustelut SLU:n kanssa: 19.9. käydyissä keskusteluissa eduskunnassa mukana olivat SLU:n edustajina Rainer Anttila, Kaisa Pyhälä ja Nelli Koivisto sekä SKSL:n puolelta Arto Satonen, Jyrki Raki ja Esko Nuutilainen. Keskustelussa käytiin läpi liiton toimintaa ja tavoitteita sekä saatiin evästyksiä SLU:n puolelta jatkokehittelyyn.

– Kerhojen kokouksen asioita: Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

– Jyrki Raki jakoi laatimansa muistion liiton strategiaksi ja tavoitteiksi. Päätettiin, että asiaa kehitellään edelleen tavoitteena esitellä se kevätkokouksessa.

– Toivo Pudas kertoi, että Nuori Suomi jakaa tukea lasten ja nuorten urheiluseuratoimintaan. Päätettiin aktivoida kerhoja hakemaan tukea erilaisiin hankkeisiin.

– Päätettiin, että Toivo Pudas selvittää mitä tarvikkeita tarvitaan shakin esittelemiseksi suurissa yleisötapahtumissa (esim. Taiteiden yö).

– Antti Rytkönen jakoi muistion, jossa käsiteltiin koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan valtionosuuteen oikeuttavan tuntimäärän lisäämistä yhdellä tunnilla päivässä sekä kertoi asian etenemisestä shakin kannalta.

– Pekka Palamaa kutsui hallituksen jäsenet HSK:n 120-vuotisjuhlatilaisuuteen 29.10.Kokousasioita 22.8.2006

– Myönnettiin Heikki Westeriselle 300 euroa tukea seniorien MM-kilpailumatkaan.

– Myönnettiin Tomi Tocklinille 300 euroa tukea olympialaisten ylimääräisiin matkakuluihin.

– Lukiojoukkueiden PM 8.-10.9.: Islanti ainoa ajoissa ilmoittautunut. Ruotsin joukkue tiedossa, Tanskaa edustava koulu tiedossa, Norjasta tiedot luvattu. Suomen II joukkue pelaa Färsaarten tilalla.

– Yläasteen PM Reykjavikissa 8.-10.9.: Puolalanmäen yläaste ilmoitettu.

– Ala-asteen PM Pandrupissa 8.-10.9.: Kerttulin koulu ilmoitettu.

– EU:n mestaruus 6.-15.9., Liverpool, Englanti: Mika Karttunen ilmoitettu.

– Nuorten EM-kilpailut (10-18 v.), Herceg Novi, Montenegro 9.-20.9.: 18 henkilöä ilmoitettu.

– Nuorten MM-kilpailu (alle 20-v.) Jerevanissa, Armeniassa 2.-17.10.: Kalle Niemi ilmoitettu. Päätettiin tukea matkaa 430 eurolla.

– Nuorten MM-kilpailut (10-18 v.), Batumi, Georgia. 18.-29.10.: Tuomas Laato ja Erika Uusitupa ilmoitettu.

– Seurajoukkueiden EM-kilpailut Fuegenissa, Itävallassa 7.-15.10.: Joensuun SK ja Matinkylän SK ilmoitettu.

– Narvan nuorten kilpailut 8.-12.11. Itämeren maiden pelaajille: Hartikainen, Pudas ja Nuutilainen selvittelevät suomalaisten osallistumismahdollisuuksia.

– Kilpailukalenteri 2006. Hyväksyttiin TuTS:n 15.10. järjestämä Turun avoin pikashakkiturnaus selokelpoiseksi.

– Naisten SM 2006. Päätettiin yrittää järjestää turnaus Helsingin mestaruusturnauksen yhteydessä vuoden vaihteessa.

– Liiton kotisivut: Mikko Markkula ja Ville Vainio tutkivat kotisivujen kehittämistä.

– SLU:n asiat: Päätettiin, että Satonen, Raki ja Nuutilainen edustavat liittoa neuvotteluissa SLU:n kanssa.

– SLU:n työpaja 25.9.: Ainakin Markkula ja Pudas osallistuvat.

– Shakkikodin kunto: Keskusteltiin Shakkikodin kunnosta ja päätettiin neuvotella HSL:n kanssa paikan siivouksesta.

Keskusteltiin laajasti jääviyskysymyksistä, määräajoista ja järjestämisoikeuksista. Jyrki Raki laatii muistion hallitukselle.

– Todettiin, että joukkuepikashakin SM-kilpailun yhteydessä Porissa Antti Rytkönen järjesti koulushakki-infon, johon osallistui 14 henkilöä.Kokousasioita 13.6.2006

– Käytiin läpi kirjanpidon mukainen tilanne 12.6.

– Shakkiolympialaisten kustannukset: Lentoliput 3100, taskurahat 1150, majoitukset 2880, muut kuljetukset 500, yht. 7630. Päätettiin tehdä vastalause olympialaisten järjestäjille kuljetuksista ja siitä ettei pelaajien lapsia hyväksytty olympiakylään. Todettiin, että Tomi Nybäckille on myönnetty shakin ansiomerkki kultaisin sotilain. Päätettiin, että merkki luovutetaan hänelle joukkuepikashakin SM-turnauksen yhteydessä. Sama merkki myönnetään myös Niina Sammalvuolle ja jaetaan samassa tilaisuudessa. Lisäksi päätettiin kustantaa Niina Sammalvuon matka ja oleskelu ensi vuoden naisten EM-turnaukseen Dresdenissä 2.-16.4.

– Hyväksyttiin Heart of Finlandin järjestäjien anomus vapautuksesta selomaksuista sekä päätettiin antaa kilpailuun liiton pelipöytäkirjat.

– Kv. järjestöasiat: Markkula kertoi FIDEn kongressista ja muista olympialaisten yhteydessä pidetyistä kokouksista. FIDEn presidentiksi valittiin uudelleen Kirsan Iljumzhinov, joka voitti Bessel Kokin äänin 96-54. Euroopan Shakkiliiton johdossa jatkaa Boris Kutin, joka voitti Javier Ochoan (jonka listalla oli varapresidenttiehdokkaana Mikko Markkula) äänin 28-21. Markkula valittiin uudelleen tehtäviinsä FIDEssä, mutta jäi valitsematta ECUn hallitukseen yhden äänen erolla.

– Olympialaiset: Käytiin läpi joukkueen kapteenin Risto Tuomisen raportti.

– Lukiojoukkueiden PM 8.-10.9.: Päätettiin järjestää kilpailu Shakkikodissa. Majoitus tapahtuu Eurohostelissa, majoituskustannukset n. 2350. Ruokailu Shakkikodissa (myös aamiainen) n. 1300. Nuutilainen, Pudas ja Markkula hoitavat järjestelyjä.

– Lasten turnaukset 1.-9.7., Novi Sad, Serbia-Montenegro: Todettiin, että lähtijöitä ei ole.

– Alle 18-v. joukkue-EM 11.-20.7., Balatonlelle, Unkari. Joukkue ilmoitettu.

– Alle 16-v. olympialaiset 5.-13.8., Agri, Turkki. Ilmeisesti joukkuetta ei saada kokoon.

– Nuorten MM-kilpailut (10-18 v.), Batumi, Georgia. 20.-31.10, nuorten EM-kilpailut (10-18 v.), Herceg Novi, Montenegro 9.-20.9 ja EU:n nuorten mestaruus (10-14 v.), Mureck, Itävalta 8.-14.8.: Nuorten mestarit vastaavissa ikäsarjoissa valitsevat ensin, kakkoset sitten mihin kilpailuun haluavat osallistua. Pudas ja Nuutilainen hoitavat järjestelyjä. Liitto maksaa edustajien osanottomaksun ja nimeää matkanjohtajan kuhunkin kilpailuun.

– EU:n mestaruus 6.-15.9., Liverpool, Englanti. Nimetään Suomen mestari kilpailuun.

– Seurajoukkueiden EM-kilpailut 2008. Keskustelun jälkeen päätettiin, ettei haeta kilpailun järjestämisoikeutta. Keskusteltiin yleisesti mahdollisuudesta hakea jonkin muun arvokilpailun järjestämisoikeutta.

– Kilpailukalenteri 2006: Muutettiin aikaisempaa päätöstä ja päätettiin pitää Kerhojen kokous lauantaina 28.10. klo 13.00 Shakkikodissa.

– SM-turnaukset 10.-18.6. Naisten kilpailu siirtyi. Muut käynnissä. Päätettiin palkinnoiksi 1000, 500, 400, 300, 250 ja seniorit 300, 200 100, yht 3050 euroa (Harri Hurme ei osallistunut asian käsittelyyn).

– Joukkueliigan säännöt 2006-07: Käytiin läpi kilpailutoimikunnan täydennetty ja korjattu sääntöehdotus ja tehtiin siihen pieniä korjauksia ja täsmennyksiä. Äänestetiin voiko sama pelaaja pelata esim. viikonloppuna pelattavan lohkon pelien lisäksi muilla kierroksilla. Äänin 6 (Satonen, Hursti, Valo, Palamaa, Hurme ja Rytkönen) – 2 (Pudas ja Markkula), 1 tyhjä (Raki) päätettiin pitää toimikunnan ehdotus voimassa. Sääntöehdotus hyväksyttiin näin korjattuna.

– MatSK:n kysymys nuorten SM-kilpailussa käytetystä vertailusta. Todettiin, että toisena vertailuna käytettiin keski-Buchholzia sääntöjen määräämän Sonneborn-Bergerin sijaan. Koska käytetty vertailu oli ilmoitettu ennen viimeistä kierrosta, päätettiin, että tulokset jäävät voimaan

– Todettiin, että Tammer-Shakin maksama aiheeton vetoraha on palautettu kilpailutoimikunnan päätöksellä.

– ”Loppuvuoden lisenssi”: Päätettiin noudattaa vanhaa käytäntöä. Lisenssi ajalle 1.7.2006-31.12.2007 maksaa 90, 60 ja 30€ sekä 60, 45 ja 20€.

– Koulushakkiprojektin tilanne. Käytiin läpi Antti Rytkösen laatima raportti, jossa kartoitettiin tilanne ja tehtiin ehdotuksia jatkotoimista.

– Dementian torjunta: Nuutilainen ja Raki selvittävät SLUn kautta voiko tämänkaltaiseen projektiin saada tukea.

– Keskusteltiin laajasti jääviyskysymyksistä, SM-kilpailujen järjestämisoikeuksien myöntämisperusteista ja määräajoista. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.Kokousasioita 16.5.2006

– Suomen Olympiakomitean valtuuskunta on 19.4.2006 hyväksynyt SKSL:n jäsenekseen. Olympiakomitean valtuuskuntaan valittiin Arto Satonen varaedustajanaan Jyrki Raki.

– Myönnettiin Suomen Kirjeshakkiliitolle toiminta-avustusta 2200€ ja Suomen Tehtäväniekoille 2500€.

– Salon shakkileiriä avustetaan 200 eurolla ja Härmän leiriä 100 eurolla.

– Kv. järjestöasiat: FIDEn kongressi ja muut kokoukset. Keskusteltiin FIDEn kongressista ja tulossa olevista vaaleista. Päätettiin, että liitto ei ota virallisesti kantaa kummankaan ehdokasryhmän puolesta.

– Shakkiolympialaiset, joukkue lähtee 20.5. Kustannuksia olympiakylän ulkopuolelle majoittumisesta 3264€ (josta aikuisten osuus 2880€) sekä aamiaiskulut (n. 3,50€/kerta). Tomi Tocklin (ja avustaja Helen Madetoja) pelaa IPCAn joukkueessa. Päätettiin tukea Tomi Tocklinin matkaa 300 eurolla (tukea voidaan korottaa, jos OPM:ltä saadaan enemmän Tomiin kohdistuvaa projektiavustusta)

– Alle 20-v. MM-kilpailut Jerevanissa, Armeniassa: Valittiin Suomen edustajaksi Kalle Niemi.

– Alle 18-v. joukkue-EM 11.-20.7., Balatonlelle, Unkari. Joukkue pyritään lähettämään. Liitto maksaa osanottomaksun.

– Alle 16-v. olympialaiset 5.-13.8., Agri, Turkki. Jos joukkue saadaan kokoon, liitto maksaa osanottomaksun.

– EU:n mestaruus 6.-15.9., Liverpool, Englanti. Suomen mestari saa oikeuden edustaa Suomea kilpailussa.

– Seurajoukkueiden EM 7.-15.10., Fügen/Zillertal, Itävalta. JoeSK ja MatSK osallistuvat kilpailuun.

– Lukiojoukkueiden PM-kilpailut Suomessa 8.-10.9. Pudas ja Nuutilainen hoitavat järjestelyjä.

– Seurajoukkueiden EM-kilpailut 2008. Hakuaika päättyy 1.7. Tutkitaan onko edellytyksiä anoa järjestämisoikeutta.

– Kilpailukalenteri 2006: Parkkisen turnaus 28.4. hyväksyttiin jälkikäteen selokelpoiseksi.

– SM-turnaukset 10.-18.6. Ilmoittautumisten tilanne: Varsinainen SM-turnaus Mika Karttunen, Sauli Keskinen, Tommi Luukkonen, Kalle Niemi, Antti Nokso-Koivisto, Joose Norri, Mikael Nouro, Teemu Pudas, Ralf Rehn, Janne Salimäki, Sauli Tiitta, seniorit Harri Hurme, Seppo Järvinen, Derik Lardot ja ehdollisesti Jorma Holopainen, naisia ei vielä yhtään. Ilmoittautumisaikaa jatkettiin 26.5. saakka. Järjestelytoimikuntaan valittiin Markkula, Pudas, Hurme ja Nuutilainen.

– Joukkueliigan säännöt 2006-07: Merkittiin tiedoksi sääntöehdotus ja päätettiin käsitellä se seuraavassa kokouksessa. Palkinnot päätettiin pitää ennallaan.

– Tammer-Shakki on anonut vetorahan palautusta ottelusta EtVaS – HSK tekemistään protesteista. Puheenjohtaja ehdotti palauttamista, mutta ehdotus raukesi, koska sitä ei kannatettu.

– Pekka Palamaa ilmoitti, että HSK:n 120-v. juhlat järjestetään 29.10.Kerhojen kokous 9.4.2006Asia Suomen Keskusshakkiliittoon kuuluvien kerhojen kevätkokous

Paikka Shakkikoti, Haapaniemenkatu 14 A, Helsinki

Aika Sunnuntaina 9.4.2006 klo 13.00-16.101§ Kokouksen avaus

Liiton varapuheenjohtaja Jyrki Raki avasi kokouksen. Raki toivotti kokouksen osallistujat tervetulleiksi ja loi lyhyen katsauksen edellisen vuoden tapahtumiin.2§ Läsnäolevien toteaminen

Kokouksessa olivat edustettuina seuraavat kerhot:

Espoon Shakkikerho Timo Munukka (2 ääntä), Etelä-Vantaan Shakki Anna-Mari Hursti (2 ääntä), Shakkikerho Garde Asko Kelkka (3 ääntä), Helsingin Rautatieläisten SK Heikki Brusila (1 ääni), Helsingin Shakkiklubi Pekka Palamaa (3 ääntä), Hämeenlinnan Shakkikerho Antti Rytkönen (1 ääni), Itä-Helsingin Shakkikerho Harri Hytönen (4 ääntä), Karhulan Työväen SK Jyrki Raki (1 ääni), Lahden Shakki Jukka Tolkki (2 ääntä), Lauttasaaren SK Jyrki Heikkinen (1 ääni), Matinkylän Shakkikerho Jouni Lehtivaara (3 ääntä), Mikkelin Shakkikerho Jyrki Raki (2 ääntä), Porin Shakinystävät Veikko Valo (2 ääntä), Rikospoliisien Shakkikerho Tuomo Honkanen (1 ääni), Suomalainen Shakkikerho Harri Hurme (2 ääntä), Tammer-Shakki Marko Tauriainen (3 ääntä), Tampereen Shakinystävät Marko Tauriainen (1 ääni), Taraus Marko Tauriainen (1 ääni), Turun Shakinystävät Erkki Latvio (2 ääntä), Turun Työväen SK Matti Kukkonen (3 ääntä), Vammalan Shakkikerho Veikko Valo (1 ääni), Velhot Sauli Tiitta (1 ääni), SK X Sippo Puroila (1 ääni). Yhteisöjäsenistä olivat edustettuina Suomen Tehtäväniekat Harri Hurme (2 ääntä) ja Suomen Kirjeshakkiliitto Heikki Brusila (2 ääntä). Yhteensä ääniä 47.

Lisäksi paikalla olivat Keskusshakkiliiton hallituksen jäsenet Toivo Pudas, Markku Hartikainen ja Mikko Markkula. Timo Munukka edusti myös Helsingin Shakkiliittoa.3§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Raki.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Veikko Valo.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuomo Honkanen ja Timo Munukka.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Marko Tauriainen ja Harri Hytönen.4§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.5§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

Kokoukselle esitetty työjärjestys hyväksyttiin.6§ Toimintakertomus ja tilikertomus vuodelta 2005

Toimintakertomukseen tehtiin korjauksia ja lisäyksiä:

– Göteborg 30.7.-7.8. oli maajoukkueiden, eikä seurajoukkueiden EM.

– Tomi Nybäck pelasi Werder Bremenin joukkueessa, joka voitti Saksan Bundesliigan 2005.

– Nuorten valmennuksesta vastasi toukokuun 2005 loppuun asti Velhot, päävalmentaja oli Tapani Sammalvuo.

– Liitto on mukana Shakkikodin toimikunnassa.

Todettiin tarpeelliseksi seurata, miten hyvin toimintasuunnitelma on toteutunut. Toimikuntien raportit mukaan toimintakertomukseen.

Tilikertomuksen käsittely (Jouni Lehtivaara poistui). Tileistä käytiin keskustelua. Mitään tarvetta muutoksiin ei ollut.7§ Tilintarkastajien lausunto

Sihteeri luki tilintarkastajien lausunnon. Lausunto puolsi tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä.8§ Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

(Matti Kukkonen poistui.)9§ Muut asiat

Käytiin laaja ja vilkas keskustelu seurajoukkueiden SM-kilpailun säännöistä. Päätöksiä säännöistä ei voitu tehdä. Puheenjohtaja laati muistion esille tulleista tärkeimmistä ehdotuksista. Mahdollisia esityksiä niiden pohjalta tekee hallitus ja kilpailun toimikunta.10§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Jyrki Raki Veikko Valo

puheenjohtaja sihteeripöytäkirja tarkastettu ja hyväksyttyTuomo Honkanen Timo MunukkaKokousasioita 9.4.2006

– Tomi Nybäck on ollut voittamassa Saksan Bundesliigan hopeaa Werder Bremenin joukkueessa.

– Shakkikustannus on tuottanut voittoa vuonna 2005. Shakkikustannuksen hallituksessa tapahtui yksi muutos, Osmo Särkilahti jäi pois ja tilalle valittiin Toivo Pudas.

– Kirjeshakkiliitto oli anonut avustusta 2500 euroa. Päätös siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

– Härmän ja Salon shakkileirien avustuksista päättäminen annettiin valmennustoimikunnalle.

– Nuorten ottelu Eduskunnan shakkikerhoa vastaan 26.4. Päätettiin korvata Qiyu Zhoun ja hänen vanhempiensa matkakuluja 300 euroa.

– Mikko Markkula on ehdokkaana Euroopan Shakkiliiton varapresidentiksi.

– Markkula kertoi FIDEn vaaliasetelmista. Päätöstä asettumisesta jomman kumman ehdokkaan taakse ei tehty.

– Olympialaisten naisjoukkueen tilanne on hankala, koska järjestäjät kieltävät lasten tuomisen kisakylään. Päätettiin, että naisten joukkue lähetetään joka tapauksessa ja liitto ottaa taloudellisen riskin. Johanna Paasikangas-Tella ei lähde ja joukkueeseen valitaan Laura Savola. Miesten joukkueesta Heikki Kallio ei lähde ja tilalle valitaan Heikki Westerinen.

– FIDEn kokoukseen osallistuva Mikko Markkula ilmoitti, että ei veloita liitolta kokouskuluja.

– PoKS anoi selokelpoisuutta 12.8. pelattavalle nopean shakin kilpailulle. Selokelpoisuus myönnetttiin.

– Markku Hartikainen kertoi, että Viro-ottelun tilanne on avoin.

– Valmennusasiat. Ei ollut uutta kerrottavaa.

– Kerhojen kokouksen asiat. Käsiteltiin Jouko Laurosen kirje. Päätettiin, että kirjettä ei viedä kerhojen kokoukseen ja myönnettiin 30 euron seloryhmäpalkinto vuoden 2005 turnaussarjasta.Kokousasioita 14.3.2006

– SLUn toiminnanjohtaja Jukka Pekkala kertoi laajasti SLUn ohjelmatyön edistymisestä ja jakoi asiaa käsittelevää materiaalia. Hallituksen jäsenillä oli esityksen aikana ja sen jälkeen tilaisuus esittää kommentteja ja kysymyksiä SKSLn ja SLUn välisistä asioista.

– Myönnettiin TShL:lle 500€ tukea CSITin mestaruustusnaukseen osallistumista varten.

– Todettiin, että koululaisten PM-kilpailujen kokonaiskustannukset olivat n. 11.000€.

– Kv. järjestöasiat: Mikko Markkula totesi, että FIDEn vaaliasetelmat ovat puhuttaneet viime aikoina eniten.

– Shakkiolympialaiset: Valittiin Risto Tuominen joukkueiden kapteeniksi. Pelaajiksi valittiin valintalistojen mukaan seuraavat: Yleinen sarja: 1. Tomi Nybäck, 2. Mika Karttunen, 3. Tapani Sammalvuo, 4. Heikki Kallio, 5. Sampsa Nyysti, 6. Miikka Mäki-Uuro, kotiin jäävät varapelaajat: 1. Heikki Westerinen, 2. Yrjö Rantanen, 3. Mikael Nouro. Naisten sarja: 1. Johanna Paasikangas-Tella, 2. Niina Sammalvuo, 3. Tanja Rantanen, 4. Heini Puuska, kotiin jäävät varapelaajat: 1. Laura Savola, 2. Sari Rautanen. Yllä mainittu järjestys on myös pöytäjärjestys, elleivät joukkueet keskenään toisin sovi. Pelaajille annetaan taskurahaa 100€ ja kapteenille 150€.

– EM: Todettiin, että Nybäck osallistuu kilpailuun.

– Hellir-turnaus Reykjavikissa 12.-17.4.: 1-3 suomalaista kutsutaan hyvin ehdoin. Pyritään saamaan kärkipelaajia mukaan.

– Lasten shakkiturnaus Novi Sadissa 1.-9.7.: Todettiin, että kilpailukutsu on saapunut.

– Alle 16-v. olympialaiset Turkissa 5.-13.8. Tutkitaan saadaanko joukkue kokoon.

– Kilpailukalenteri 2006: keskusteltiin kalenteriin tulleista muutoksista

– Hyväksyttiin SK X:n anomus selokelpoisesta nopean shakin turnauksesta 25.-27.5.

– Hyväksyttiin HSL:n anomus, että selomaksua ei peritä eikä lisenssiä vaadita koululaiskilpailuissa 25.-26.3. ja 30.9.-1.10.

– Hyväksyttiin aikataulun muutos nuorten pikashakin SM-kilpailulle, uusi aika 26.11.

– Hyväksyttiin Heart of Finland turnauksen uudeksi ajankohdaksi 11.-16.7. ja Heinolan turnauksen uudeksi alustavaksi ajankohdaksi 8.-9.7.

– Keskusteltiin Eino Leino turnauksesta Kajaanissa 1.-2.7. Todettiin, että kilpailun järjestämisoikeutta ei ole anottu lainkaan. Päätettiin äänin 6 (Satonen, Hartikainen, Hursti, Markkula, Palamaa ja Pudas) – 4 (Hurme, Raki, Rytkönen ja Valo) pyytää järjestäjiä etsimään kilpailulle muu ajankohta (koska samaan aikaan on turnaussarjan osakilpailu). Vastaehdotuksena oli selolaskentamaksun korotus 8 euroon.

– SM-turnaus 10.-18.6.2006: Hyväksyttiin kilpailukutsu pienin täsmennyksin.

– Vuoden 2008 SM-kilpailut, hakuaika 30.9.2006 saakka. Hyväksyttiin toiminnanjohtajan laatima teksti pienin korjauksin. Työryhmä Satonen, Raki, Markkula ja Nuutilainen valmistelee cup-turnausta.

– JSM 2006-07 kilpailukutsu ja aikataulu hyväksyttiin. V. 2007 kevään pelipäivämäärät ovat 13.1., 10.2. ja 10.-11.3. sekä karsintaottelupäivä 31.3.

– Muut kilpailuasiat: Mikko Markkula muistutti, että 1.5. mennessä on anottava v. 2007 PM-kilpailujen järjestämisoikeutta ja 1.7. mennessä seurajoukkueiden EM-kilpailun 2008 järjestämisoikeutta.

– Kerhojen kokouksen asiat: Käytiin läpi Shakkilaakson lähettämä kirje ja päätettiin, että Nuutilainen ja Raki vastaavat siihen.

– Antti Rytkönen esitteli suunnitelmaa koulushakkitoiminnan elvyttämisestä. Työryhmä Rytkönen (kokoonkutsuja), Markkula, Hartikainen ja mahdollisesti Sauli Tiitta valmistelevat asiaa.

– Seurajoukkueiden SM-kilpailun lopputapahtuma: Käytiin laaja keskustelu päätösviikonlopun tapahtumista ja paheksuttiin ottelussa EtVaS – HSK tehtyjä nopeita tasapelejä. Todettiin, että Tammer-Shakki on tehnyt ottelusta protestin kilpailutoimikunnalle.Kokousasioita 15.2.2006

– Todettiin, että valtionapua saadaan 32.000 euroa.

– Käytiin läpi tilinpäätös ja toimintasuunnitelma ja todettiin tilikauden tulos positiiviseksi. Hallitus allekirjoitti tilinpäätöksen.

– Kv. järjestöasiat: Mikko Markkula totesi, että ECU:n kokouksissa on käyty vilkasta mielipitituden vaihtoa tulossa olevista FIDEn vaaliasetelmista.

– Koululaisten PM , Espoo 17.-19.2.2006. Todettiin, että järjestelyt on hoidettu ja ensimmäiset vieraat saapuneet.

– Cappelle la Grande 18.-25.2.: Suomalaisia ei osallistu.

– EM-kilpailut Turkissa 3.-17.4.: Tomi Nybäck osallistuu kilpailuun.

– Seniorien joukkue-EM: Joukkue lähdössä. 46 joukkuetta osallistuu.

– Kilpailukalenteri 2006: Todettiin, että edelleen on tapahtunut pieniä muutoksia. Käytiin laaja keskustelu kalenterista ja erilaisista samanaikaisista tapahtumista, jotka haittaavat toisiaan.

– SM-turnaus 10.-18.6.2006: Päätettiin, että naisten kilpailun osanottomaksu on 60€ ja seniorien 50€. Suurmestarit ja kv. mestarit pääsevät mukaan ilman osanottomaksua. Kokonaispalkintosumma varsinaisessa SM-turnauksessa, naisten ja seniorien SM-turnauksessa on 2.000€ + osanottomaksujen tuotto.

– JSM-turnauksen lopputapahtuma: Päätettiin, että lopputapahtuma pidetään Espoossa. Pelipaikka on Matttlidens skola och gymnasium. Liitto vastaa kustannuksista, jotka ovat n. 800€. Pelit alkavat lauantaina klo 14.00 ja sunnuntaina klo 10.00.

– Ulkomaalaispelaajat seurajoukkueiden SM-kilpailussa: Käytiin laaja keskustelu asiasta, mutta ei tehty päätöksiä. Asia tullee esille Kerhojen kokouksessa.

– Hyväksyttiin valmennustoimikunnan laatima arvio valmennuksen kuluista v. 2006. Arvion loppusumma on n. 5.000€.

– SLU:n strategia: Päätettiin kutsua SLU:n edustaja seuraavaan kokoukseen alustamaan asiasta.

– Neurologiasäätiö: Toivo Pudas kertoi 14.2. pidetystä aivoviikon tapahtumia käsitelleestä kokouksesta. Anna-Mari Hursti ja Jyrki Raki toimivat liiton yhdyshenkilöinä 18.3. päätöstapahtuman valmistelussa.Kokousasioita 17.1.2006

– Todettiin, että kaikki v. 2005 PM-kilpailujen saatavat on saatu.

– Toivo Pudas esitteli valmennustoimikunnan talousarvion kuluvalle vuodelle. Päätökset siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

– Kv. järjestöasiat: Todettiin, että Mikko Markkula osallistuu ECU:n hallituksen kokoukseen Dubrovnikissa, Kroatiassa 26.-29.1.

– Koululaisten PM, Espoo 17.-19.2.2006, todettiin tähän mennessä ilmoittautuneet, valittiin Jouni Lehtivaara kilpailun tuomariksi ja Jyrki Raki kilpailutoimikuntaan, johon tulee lisäksi jäseniä Matinkylän Shakkikerhosta. Toivo Pudas etsii Suomen joukkueelle johtajan.

– Cappelle la Grande 18.-25.2., halukkaita pelaajia ei ole löytynyt.

– EM: Tomi Nybäck pelaa, jos saa lomaa. Naisten kisassa Niina Sammalvuo harkitsee

– Seniorien joukkue-EM: Joukkue ilmoitettu

– Euroopan internet-mestaruus: kilpailu käynnissä

– 100 pöydän ottelu Viroa vastaan: Odotellaan ehdotuksia ajankohdasta.

– Kilpailukalenteri 2006: vain pieniä muutoksia edellisen kokouksen jälkeen.

– SM-turnaus 2006: Päätettiin järjestää kilpailu 10.-18.6. Shakkikodissa. Mukaan otetaan enintään 24 pelaajaa, joiden huippuselo 1.11.2005-30.4.2006 on vähintään 2200. Suurmestareilta ja kv. mestareilta ei peritä osanottomaksua. FIDE-mestareille osanottomaksu 35 euroa, muille 70 euroa. Miettimisaika on 1½ t / 40 siirtoa, jonka jälkeen 15 min. lisäaikaa ja lisäksi 30 sek. lisäaikaa jokaisesta siirrosta. Ilmoittautumiset liiton toimistoon 17.5. mennessä. Pelit alkavat arkisin klo 17.00, viikonloppuisin klo 14.00., viimeinen kierros kuitenkin klo 11.00. Mestarille tarjotaan paikkaa EU:n mestaruuskilpailuun. Muista seuraamuksista ja palkinnoista päätetään myöhemmin.

– Vuoden 2007 nuorten SM-kilpailun järjestämisoikeus myönnettiin Helsingin Shakkiliitolle.

– TaSY:n anomus lisenssivapaudesta nuorten SM-kilpailussa alle 10- ja alle 12-v. sarjoissa hyväksyttiin.

– Turnaussarjan säännöt: Mikko Markkula esitteli sääntöehdotuksen, joka hyväksyttiin.

– Markkula jakoi kv. kilpailukalenterin sekä tietoja pelaajalisenssien määristä.

– Toimikuntien kokoonpanot 2007.

Shakkituomaritoimikunta: Harri Hytönen (erovuorossa 2009), Markku Kokkila (2009), Mikko Markkula (2007), Martti Mujunen (2007), Osmo Särkilahti (2008) ja Veikko Valo (2008).

Ansiomerkkitoimikunta: Harri Hurme (2008), Edvi Kvist (2007), Eino Nieminen (2007), Pekka Palamaa (2008), Osmo Särkilahti (2007) ja Veikko Valo (2008).

Selotoimikunta Harri Hurme (2008), Harri Hytönen (2007), Juha Kivijärvi (2008), Mikko Markkula (2007), Pekka Palamaa (2007) ja Teemu Vihinen (2008).

Shakkikodin huoneistotoimikunta: Harri Hurme ja Toivo Pudas

Valmennustoimikunta Toivo Pudas, Asko Hentunen, Harri Hurme, Markku Hartikainen, Veikko Valo ja Antti Rytkönen.

Taloustoimikunta Mikko Markkula, Toivo Pudas, Jyrki Raki ja Arto Satonen.

Tiedotustoimikunta: Toivo Pudas, Osmo Särkilahti ja Riitta Nybäck.

Muita edustuksia: FIDE, ECU ja PSL: Mikko Markkula, PSL:ään lisäksi Arto Satonen ja koulushakkitoimikuntaan Toivo Pudas.