SUOMEN SHAKKILIITON KERHOJEN KOKOUS 30.10.2011

Kokouspaikka: Shakkikoti, Haapaniemenkatu 14, Helsinki
Valtakirjojen tarkastus ja kahvitarjoilu alkaa klo 12.00.
Kokoukseen ovat oikeutettuja osallistumaan
1) ne seurat, jotka ovat maksaneet kuluvan vuoden jäsenmaksunsa Suomen Keskusshakkiliitolle.
Jäsenseuralla on yksi ääni edellisen vuoden jäsenluettelonsa jokaista alkavaa kolmeakymmentä
jäsentään kohden. Jäsenseura voi äänestyksissä käyttää enintään viittä ääntä. Äänimäärässä otetaan
huomioon vain seuran liitolle toimitettuun jäsenluetteloon merkityt jäsenet, joiden osalta on suoritettu
jäsenmaksu;
2) yhteisöjäsenet: Suomen Tehtäväniekat ja Suomen Kirjeshakkiliitto. Yhteisöjäsenillä on kaksi ääntä;
3) piiriliitot, Akateeminen Shakkiliitto, Toimiupseeriliitto ja Suomen Kuurojen Shakkiliitto, joilla on
läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta;
4) SKSL:n hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt sekä tilintarkastajat ja toimikuntien puheenjohtajat, joilla on
läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta

ASIALISTA

Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 12.00.
1. Kokouksen avaus klo 13.00
2. Läsnäolevien toteaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen
6. Esitykset kerhojen kokoukselle
a) hallituksen esitys:
Vahvistetaan kerhojen kokouksen 10.4.2011 päätös, jonka mukaan kerhojen kokousaineisto julkaistaan
liiton internet-sivulla ja sähköpostilla. Kirjallinen kutsu lähetetään vain pyynnöstä.
b) muut esitykset:
Kevään Kerhojen kokoukselta toimeksi saaneena ulkomaalaistyöryhmä esittää, että liigaseurat tekevät
keskenään herrasmiessopimuksen ulkomaalaisten määrän rajoittamisesta kahteen ja vastaava pykälä
poistetaan JSM-kilpailumääräyksistä.(liite 1)
7. Vuoden 2012 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen sekä jäsen- ja liittymismaksujen
suuruudesta päättäminen.
8. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
9. Liiton puheenjohtajan valitseminen vuosiksi 2012-2013 (Vuosina 2010-2011 Tuomo Halmeenmäki)
10. Liiton varapuheenjohtajan valitseminen vuosiksi 2012-2013 (Vuosina 2010-2011 Veikko Valo)
11. Neljän hallituksen jäsenen valitseminen vuosiksi 2012-2013 erovuoroisten tilalle.
(Erovuorossa Markku Hartikainen, Kullervo Joentakanen, Tommi Laaksovuori ja Antti Rytkönen)
12. Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä valinta
(Vuonna 2011 Harri Saarinen ja Jukka Partanen, varalla Jarkko Lehtinen ja Ralf Sund)
13. Hallituksen esitys jäsenmaksunsa maksamisen vuosina 2010 ja 2011 laiminlyöneiden jäsenkerhojen
erottamisesta: Virtain Shakki
14. Muut asiat
15. Kokouksen päättäminen