Yhdenvertaisuuden toteutumista Shakkiliitossa pohtivat Hannu Pihlajasalo, Marko Tauriainen, Heini Puuska, Ari Tonteri, Alia Dannenberg ja Tomi Tocklin sekä kuvasta puuttuvat Sauli Tiitta ja Amjad Alhajaj.

 

Yhdenvertaisuus on perusoikeus, jonka turvaaminen on keskeisellä sijalla perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisessa. Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä sukupuolen, iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Suomen Shakkiliiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä kokoontui koko lauantaiksi keskustelemaan yhdenvertaisuuden toteutumisesta Shakkiliitossa ja suunnittelemaan toimenpiteitä tilanteen laajemmaksi kartoittamiseksi ja ymmärtämiseksi. Ryhmän mielestä ensiarvoisen tärkeää on kaikenlaisen syrjinnän ja kiusaamisen tunnistaminen ja löytää keinot puuttua siihen. Työryhmä pohti laajasti myös esteettömyyttä, keinoja alueellisen yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi ja yhteisiä eettisiä pelisääntöjä. Työryhmä toteuttaa yhdenvertaisuuskyselyn kesän aikana.