Heinäkuun alussa 2017 voimaan tulleisiin FIDEn virallisiin shakkisääntöihin on tullut jonkin verran muutoksia ja muutama täysin uusi sääntökohta. Sääntöjen numerointitapaa on muutettu. Myös sääntöjen rakennetta on muutettu siirtämällä joitakin kohtia osasta toiseen.

Uudet säännöt löytyvät liiton sivuilta kohdasta Säännöt->Shakkisäännöt.pdf.