SUOMEN SHAKKILIITON KURINPITOVALIOKUNNAN PÄÄTÖS 2.7.2023

Asia: Jari Järvenpään valitus moderaattorien toiminnasta. Moderaattorit Toivo Pudas, Petri Pitkänen ja Jyrki Raki antoivat Järvenpäälle varoituksen Suomen Shakkiliiton Shakkifoorumin keskustelupalstalle kirjoitetun johdosta. Järvenpää on pyytänyt poistamaan hänelle annetun varoituksen ja antamaan keskusteluun osallistuneelle toiselle henkilölle kirjoituskiellon.

Päätös: Kurinpitovaliokunta jättää asian tutkimatta.

Päätöksen perustelu: Moderointia koskevien sääntöjen mukaan moderaattorin päätöksistä ei voi valittaa. Koska moderaattorien päätöksistä ei voi valittaa, kurinpitovaliokunnalla ei ole toimivaltaa tutkia asiaa. Asiat, joita moderointiin liittyen valiokunta voi tutkia, käsittelevät tapauksia, joissa epäillään moderaattorin menetelleen SSL:n kurinpito- tai eettisen säännöstön vastaisesti. Valiokuntaa ei ole lähestytty tämäntapaisella tutkintapyynnöllä.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Urheilun oikeusturvalautakunnalta https://www.oikeusturvalautakunta.fi/ osoitteesta oikeusturvalautakunta@olympiakomitea.fi

Asiassa päätöksen tehneet
Alia Dannenberg puheenjohtaja, Aleksei Holmsten, Pekka Kauppala ja Taneli Lallukka