FIDEn vahvuuslukulaskentaan menevien kilpailujen käsittely Suomessa siirtyy KvT Jouni Lehtivaaralta shakkituomari Eetu Tiivalle. Eetu on saanut opastusta toimintaan ja ottaa vastuun asiasta heti.

Kilpailun rekisteröimistä ja tulosraportointia koskevat ohjeet löytyvät liiton verkkosivujen Materiaalipankista (www.shakkiliitto.fi/materiaalipankki).

24.6.2019
Jouni Lehtivaara ja Eetu Tiiva