Tervetuloa SSL:n liittokokoukseen sunnuntaina 29.11.2020. Kokous alkaa klo 13.00 ja valtakirjojen tarkistus  klo 12.00. Kokous pidetään Shakkiareenalla Helsingissä (Hiomotie 10).

Esityslista ja kokousliitteet löytyvät alla olevista linkeistä.

Pyydämme seuroilta esityksiä hallituksen jäseniksi, ottaen huomioon, että hallituksessa tulisi olla sekä naisia että miehiä mieluiten vähintään 40 %. Pyydämme erityisesti myös esityksiä kurinpito- ja eettisen valiokunnan jäseniksi. Suosituksena on, että vähintään yksi kurinpitovaliokunnan jäsenistä on suorittanut oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon.

Seurat voivat osallistua kokoukseen tietyin rajoituksin etänä. Etäosallistujalle annetaan läsnäolo- ja puheoikeus muttei äänioikeutta, koska äänestystilanteissa ei voida varmistua etäosallistujan henkilöllisyydestä eikä toisaalta taata äänestyksissä vaadittua anonymiteettia. Linkin etäosallistumineen saa toiminnanjohtajalta: marko.tauriainen@shakkiliitto.fi.

Tervetuloa!

Kokouskutsu_291120

SSL kurinpitomääräykset

eettinen säännöstö

sääntömuutosesitys

HämSK_esitys_Shakkilehdestä

Toimintasuunnitelma_ja_talousarvio_2021