SSL:n hallitus kokoontui etäyhteydellä maanantaina 15.5. Käsittelyssä olivat erityisesti liittokokouksen valmisteluun liittyvät asiat sekä tuleva JSM-kausi.

Toimikunnat ja työryhmät

Selotoimikunta (Jouko Viljanen)

Selotoimikunta esitti selosäännöstöön muutosta, jonka perusteella SSL:n edustustehtävässä olevan uuden pelaajan pelaamat pelit otettaisiin mukaan selolaskentaan. Tämä tarkoittaisi, että selosäännöstön kohta 2.2 muutettaisiin seuraavaan muotoon:

2.2. Vahvuuslaskentaan hyväksytään kotimaisia ja ulkomaisia kilpailuja. Kotimaisissa kilpailuissa selolaskenta suoritetaan kaikille osallistujille, myös ulkomaisille pelaajille. Ulkomaisissa kilpailuissa selolaskenta suoritetaan ainoastaan Suomea edustaville pelaajille. Mikäli ulkomaiseen kilpailuun osallistuvalla pelaajalla ei ole entuudestaan seloa, suoritetaan laskenta vain, jos kyseessä on SSL:n nimeämä virallinen edustustehtävä.

Hallitus hyväksyi selotoimikunnan esityksen ja päivitetty selosäännöstö astuu voimaan 16.5.2023.

JSM-toimikunta (Eetu Tiiva)

Käsittelyssä oli kauden 2023–2024 JSM-toimikunnan ja päätuomariston valinta. Toimikuntaan tulee viime kauteen verraten jonkin verran muutoksia.

JSM-toimikunnan puheenjohtajana tulevalla kaudella jatkaa SSL:n hallituksen jäsen Jyrki Kytöniemi. Muutoin toimikunnan kokoonpano uudistuu: Varapuheenjohtajan tehtävän toimikunnassa ottaa liiton varapuheenjohtaja Jouko Viljanen ja toimikuntaan jäseniksi liittyvät Tomi Renberg ja Tomi Tocklin. Niille toimikunnan jäsenille, joilla ei ole voimassa olevaa toimitsijapätevyyttä, järjestetään erillinen kertauskoe.

Tuomaristo pysyy viime kautta vastaavana, eli päätuomarina tulevalla JSM-kaudella jatkaa KvT Mika Hakala ja varapäätuomarina KvT Timo Munukka.

Kauden 2023–2024 JSM-kutsu julkaistaan lähipäivinä.

JSM-seuratoimintapäivän yhteenveto

Käsiteltiin puheenjohtajan laatima lyhyt yhteenveto 26.3. pidetystä JSM-kilpailun uudistamista koskeneesta seuratoimintapäivästä. Hallitus vahvisti yhteenvedon ja ottaa päivän evästykset huomioon JSM-kilpailussa sekä yleisesti seuratoimintapäivien järjestämisessä. Otamme myös edelleen mielellämme vastaan palautetta esimerkiksi JSM-kilpailusta ja sen uudistamisesta!

JSM-kilpailun uudistusesitys liittokokoukselle

JSM-kilpailun uudistaminen on ollut aktiivisesti liiton toimielimien asialistalla kevään aikana, ja nyt asiaa koskeva valmistelutyö lähestyy maaliaan.

JSM-kehitystyöryhmän ja hallituksen valmistelun sekä seuratoimintapäivän evästyksien perusteella puheenjohtaja oli laatinut käsiteltäväksi esityksen koskien JSM-kilpailun uudistamista. Hallituksen agendalla oli päättää siitä, jätetäänkö esitys tässä muodossa liittokokouksen käsiteltäväksi.

Keskustelun jälkeen hallitus päätyi siihen, että esitys otetaan käsittelyyn liittokokouksessa sunnuntaina 4.6. Hallitus ei ollut koko esityksestä täysin yksimielinen, vaan esitys päätettiin jättää liittokokoukselle valmistellussa muodossaan äänestyksen jälkeen. Eri mieltä olleen hallituksen jäsenen Pekka Hietalan kannanotto koski saman seuran joukkueiden rajoittamista SM-liigassa:

”Olen ehdotusta vastaan siltä osin, kun se rajoittaa SM-liigassa pelaavien joukkueiden määrän yhteen seuraa kohtaan. Ymmärtääkseni tällaista sääntöä ei ole ollut koskaan aikaisemmin … ei myöskään silloin, kun SM-liigassa viimeksi pelasi 10 joukkuetta.

Ainoa kommentti, jonka kuulin kokouksessa tämän säännön puolesta, että asettaisi kaikki seurat samaan asemaan ja estäisi taktikoinnin sen seuran puolelta, jolla on kaksi joukkuetta. En ymmärrä kommenttia ollenkaan:

  1. Tämän seuran kaksi joukkuetta pelaisivat vastakkain heti ensimmäisellä kierroksella, jolloin ne eivät tietäisi, miten joukkueet tulevat pärjäämään muilla kierroksilla.
  2. Näillä kahdella joukkueella täytyy olla täysin erilliset pelaajalistat … mukaan luettuna varapelaajat. On vaikea nähdä, mitä keskustelussa tarkoitettiin taktikointimahdollisuudella. Luonnollisesti tämän kerhon ykkös- ja kakkosjoukkueet pelaisivat jokaisen ottelun niin hyvin kuin mahdollista. Jos taktikoinnilla tarkoitetaan 8-0 tulosta ekalla kierroksella, niin se voidaan poistaa sillä, että mahdollisessa vertailutilanteessa kakkosjoukkueen tuloksia ei lasketa mukaan mihinkään vertailuun minkään joukkueen osalta.

Mielestäni tämä sääntö kohdistuu selvästi tällä hetkellä Matinkylän SK vastaan, jolla oli esimerkiksi SM-kilpailussa 5-6 pelaajaa 16 pelaajasta. Näiden huippupelaajien (plus ulkomaalaisvahvistusten) jälkeen joukkueella on useita mestari-tason pelaajia, jotka eivät tämän säännön jälkeen pääsisi pelaamaan SM-liigaan (kuin varapelaajina). Ymmärtääkseni oikeuskäytännössä ei katsota hyvällä, jos joku uusi säännös tehdään selvästi loukkaamaan jonkin oikeushenkilön etuja.”

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Liittokokousta on jouduttu valitettavasti siirtämään kevään aikana kahteen otteeseen tilinpäätöksen valmistumisen viivästymisen vuoksi. Toiminnanjohtaja selvitti hallitukselle viivästymisen syitä, ja asiasta keskustellaan tarkemmin seuraavassa SSL:n hallituksen kokouksessa. Keskeisenä tavoitteena on varmistua siitä, että vastaavalta viivästykseltä vältytään tulevina vuosina.

Nyt tilinpäätös ja toimintakertomus ovat kuitenkin valmiina, ja hallitus vahvisti molemmat asiakirjat tilintarkastusta ja liittokokouskäsittelyä varten. Liittokokous pidetään Shakkiareenalla sunnuntaina 4.6. klo 13 alkaen, ja kutsu kokoukseen julkaistaan kahta viikkoa ennen kokousta.

Seuraava kokous

SSL:n hallitus kokoontuu seuraavan kerran Tampereella keskiviikkona 14.6. Asialistalla ovat ainakin:

  • Sosiaalisen median viestintää koskevien käytänteiden vahvistaminen
  • Pohjoismainen yhteistyö
  • Lisenssipelaajien portaalin valmistelu

Mikäli tämä kokoustiedote herätti kysyttävää tai kommentoitavaa, olkaa yhteydessä hallituksen puheenjohtajaan: Eetu Tiiva, eetu.tiiva@shakkiliitto.fi, 0409357959 (ma-pe klo 12–14).

Yhteenveto seuratoimintapäivästä
Ehdotus JSM-kilpailun uudistamisesta