SSL:n hallitus kokoontui keskiviikkoiltana 1.11. Shakkiareenalla. Totuttuun tapaan kokouksen asialistalla käsiteltäviä asioita oli varsin mittavasti, mutta kiireellisimmät asiat oli käsitelty noin kolmen tunnin kokoustamisen jälkeen.

Tiedonannot ja toimikunnat

  • Kilpailutoiminnassa on kokeiltu sähköistä pöytäkirjajärjestelmää (clono.no). Järjestelmällä voidaan toteuttaa livepelien lähettämistä livelautoja kevyemmällä menettelyllä. Ensimmäiset kokemukset ovat olleet positiivisia, mutta lisätestauksien jälkeen järjestelmän käytön laajentamista käsitellään hallituksessa myöhemmin.
  • ECU-delegaatti Jouni Lehtivaara edustaa Suomea Euroopan Shakkiliiton yleiskokouksessa, joka järjestetään Montenegrossa 17.–20.11.2023.
  • Panu Laine edustaa Suomea Pohjoismaiden Shakkiliiton kokouksessa Norjassa 24.–26.11.2023

JSM-toimikunta (Viljanen / Tiiva)

JSM-kilpailulle on avattu uudet verkkosivut osoitteeseen joukkueshakki.fi. Liiton sivujen vanhat JSM-sivut suljetaan lähipäivinä.


Syksyn liittokokouksen valmistelu

Syksyn 2023 liittokokous pidetään Shakkiareenalla sunnuntaina 10.12. klo 13 alkaen. Kokouksen valmistelun osalta käsittelyssä oli useampi erillinen asia.

JSM-kilpailua koskevan päätöksen uudelleenkäsittely

Tammer-Shakki on toimittanut määräajassa liiton hallitukselle esityksen, jossa esitetään, että keväällä tehty päätös koskien JSM-kilpailun muutoksia tulee käsitellä uudelleen syksyn liittokokouksessa. SSL:n hallitus päätti, että esitys viedään syksyn liittokokouksen käsiteltäväksi.

Tammer-Shakin täsmällinen esitys perusteluineen jaetaan seuroille liittokokouskutsun yhteydessä.

Liiton hallitus päätti esittää syksyn liittokokoukselle kantanaan, että JSM-kilpailun sarjajärjestelmä tulisi toistaiseksi säilyttää käynnissä olevaa kautta vastaavana: SM-liiga: 12 joukkuetta, 8 pöytää, I divisioona: 16 joukkuetta, 8 pöytää, II ja III divisioona: 4 pöytää

Kevään liittokokouksen päätös:

”Hallitus esitti hyväksyttäväksi JSM-sarjajärjestelmän uudistukset.

Eetu Tiiva alusti hallituksen esitystä. Alustuksen ja siitä käydyn keskustelun jälkeen Tomi Veteläinen teki seuraavan vastaesityksen:

SM-liigan ja I divisioonan pöytämäärä pienennetään kuuteen (6) ja II ja III divisioonan pöytämäärä neljään (4). Sarjajärjestelmä ja joukkuemäärät kullakin sarjatasolla pidetään muutoin nykyisellään, mutta II divisioonan joukkuemäärää voidaan arvioida tarpeen mukaan JSM-toimikunnassa tai muussa aihetta käsittelevässä liiton toimielimessä.

Keskustelun jälkeen päädyttiin äänestämään esityksistä muilta osin, mutta päätettiin jättää erikseen käsiteltäväksi hallituksen esitys koskien useampien saman seuran joukkueiden rajoittamista SM-liigassa.

Äänin 18–11 päätettiin Veteläisen tekemän vastaesityksen mukaisesti.”

Lisensseistä

Hallitus esittää syksyn liittokokoukselle, että lisenssimaksuja korotetaan maltillisesti vuoden 2024 alusta alkaen. Lisäksi hallitus esittää liittokokoukselle, että erillinen varhaisnuorten lisenssi lakkautetaan, ja jatkossa käytössä on aikuisten lisenssi ja nuorten lisenssi, jonka hinta on 50 % aikuisten lisenssin hinnasta. Hallitus ei nähnyt perusteita sille, miksi nuorten lisenssit tulisi jakaa erikseen useampaan ikäluokkaan.

Täsmällinen esitys: 

Aikuisten lisenssi: 100 euroa, B-lisenssi 70 euroa
Nuorten lisenssi (20 v tai alle): 50 euroa, B-lisenssi 35 euroa
Erillinen varhaisnuorten lisenssi lakkautetaan vuoden 2024 alusta alkaen.

Kertalisenssit kaikkiin kilpailuihin (henkilökohtaiset kilpailut, JSM, joukkuepikashakin SM):
Aikuiset:
40 euroa
Nuoret: 20 euroa

III divisioonan joukkuekohtainen lisenssi: 80 euroa

Korotusesityksen keskeisimpänä perusteena on selvä kustannustason nousu sen jälkeen, kun lisenssin hintoja on edellisen kerran korotettu (v. 2017).

Lisäksi hallitus hyväksyi uudet lisenssikäytänteet vuodelle 2024. Keskeisimmät muutokset ovat linjaus koululaisten SM-kilpailun lisenssivaatimuksesta, ulkomaalaisia pelaajia koskevat käytänteet sekä pitkän passiivisia olleita pelaajia koskeneen lisenssivapauden lakkauttaminen.

Esitys liiton sääntöjen muuttamiseksi varajäsenen osalta

SSL:n hallitus esittää liittokokoukselle, että erillisestä varajäsenestä liiton hallituksessa luovutaan siten, että muutos astuisi voimaan syksyn 2025 valintojen yhteydessä. Tarkoituksena ei ole pienentää liiton hallituksen kokoa tai muuttaa päätösvaltaisuuskysymyksiä, vaan esitys muuttaisi nykyisen varajäsenen täysivaltaiseksi hallituksen jäseneksi.

Hallitus perustelee esitystään seuraavasti: Yhdistyslaki tai yhdistysrekisteri eivät tunne erillistä varajäsenen käsitettä yhdistyksen hallituksessa. Lisäksi varajäsenen toimintavaltuudet ja vastuut liiton hallituksessa ovat toisinaan muodostuneet käytännössä epäselviksi. Käytännössä varajäsenellä on liiton hallituksessa ollut lähes hallituksen jäsentä vastaava asema. Esityksen tavoitteena on selkeyttää hallituksen toimintaa.

Täsmälliset sääntömuutosesitykset toimitetaan liittokokouskutsun yhteydessä.

Vuoden 2024 jäsen- ja liittymismaksut

Hallitus esittää liittokokoukselle, että liiton jäsenmaksu pidetään toimintavuonna 2024 nykyisellä tasollaan. SSL:n hallitus esittää liittokokoukselle, että 70 euron liittymismaksua ei peritä mahdollisilta uusilta jäseniltä vuonna 2024.

Reilun kilpailun ohjelma

Shakkiliitto on laatinut ja vahvistanut Reilun kilpailun ohjelman. Ohjelman toimeenpanoon liittyviä asioita tulee olemaan käsittelyssä syksyn liittokokouksessa. Täsmälliset esitykset jaetaan liittokokouskutsun yhteydessä.


Nuorten PM-kilpailu Suomessa 15.–18.2.2024

Järjestämisvuoronsa mukaisesti SSL järjestää nuorten PM-kilpailun vuonna 2024. Aiemman päätöksen mukaisesti SSL irtaantuu tämän jälkeen nykymuotoisesta järjestämisringistä, jossa järjestävä liitto maksaa vuorollaan kilpailun kaikki kustannukset (pelipaikka sekä noin 70 osallistujan majoitus täysihoidolla). Kilpailuihin osallistuminen jatkuu tulevinakin vuosina, mutta jatkossa siten, että Shakkiliitto maksaa vuosittain suomalaisten pelaajien osallistumiskustannuksia kilpailuun.

Hallitus päätti, että kilpailu järjestetään Päivölän opistolla Valkeakoskella 15.–18.2.2024. Arvioitu järjestämiskustannus liitolle on n. 15 000 euroa. Odotettavissa on, että järjestämisvuoron vuoksi tilikausi 2024 tulee olemaan niukasti tappiollinen, ja kohtuullisen tarkkaa talouskuria on jatkettava edelleen ensi vuonna.


Palvelupäällikön palkkaus vuodelle 2024

Palvelupäällikkö Jorma Paavilaisen määräaikainen työsuhde päättyy 31.12.2023.

Hallitus päätti, että avataan avoin haku SSL:n palvelupäällikön tehtävään vuodelle 2024 lähiaikoina aiempaa vastaavalla työnkuvalla ja työajalla. Toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja käsittelevät hakemukset ja haastattelevat tarvittaessa hakijoita. Hakemuksien ja haastattelujen perusteella he laativat hallitukselle yhteenvedon hakijoista ja tekevät esityksen hallitukselle palvelupäälliköksi valittavasta henkilöstä.


Seuraavat kokoukset

SSL:n hallitus kokoontuu vielä marraskuun aikana sähköpostimenettelyssä käsittelemään Reilun kilpailun ohjelman toimeenpanoa sekä vuoden 2024 toimintasuunnitelman ja talousarvion.

Seuraava SSL:n hallituksen lähikokous pidetään Shakkiareenalla 10.12. syksyn liittokokouksen päätyttyä. Kokouksessa uusi hallitus järjestäytyy ja käsittelee kiireellisimmät käsittelyä vaativat asiat, kuten palvelupäällikön valinnan sekä päivitetyt edustusperiaatteet kansainvälisiin kilpailuihin.

Mikäli tämä kokoustiedote herätti kysyttävää tai kommentoitavaa, olkaa yhteydessä hallituksen puheenjohtajaan: Eetu Tiiva, eetu.tiiva@shakkiliitto.fi, 0409357959 (ma-pe klo 12–14, ajanjaksolla 12.–25.11. jätä erillinen soittopyyntö).