Shakkiliiton hallitus kokoontui etäyhteyden välityksellä keskiviikkona 21.12. Kokouksen pääasiana oli uuden palvelupäällikön valinta, sillä nykyinen palvelupäällikkö Kimmo Telenius jää pois liiton työtehtävistä vuodenvaihteessa.


Tiedonannot ja toimikunnat

Toivotettiin tervetulleiksi uudet hallituksen jäsenet Heini Rinne ja Pekka Hietala. Molemmat esittäytyivät ja kertoivat lyhyesti ajatuksistaan alkavalle hallituskaudelle. Uusien hallitusjäsenten esiin nostamia painopisteitä olivat erityisesti sosiaalisen median aktiivisuuden lisääminen ja kehittäminen, nuorisoshakki sekä yhteistyökumppanien hankinnan tärkeys. Sosiaalisen median osalta Shakkiliiton Instagram-kanava onkin jo aktivoitu uudelleen, ja myös Instagramiin tuotetaan jatkossa sisältöä aktiivisesti. Sosiaalista mediaa koskevat asiat tulevat olemaan esillä myös seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Toimikunnilta ei tällä kertaa ollut varsinaisia ajankohtaisia terveisiä. Hallitus kuitenkin totesi, että Mika Hakalan hallituskauden päättymisen vuoksi liiton hallituksen ja tuomaritoimikunnan välille tarvitaan uusi tuomariasioihin erikoistunut yhteyshenkilö liiton hallituksesta. Tuomaritoimikunnan ja liiton hallituksen väliseksi yhteyshenkilöksi valittiin hallituksen puheenjohtaja Eetu Tiiva.

Naisten shakkiin liittyviä asioita hoitavat jatkossa yhteistyössä Johanna Tanni ja Heini Rinne. He vastaavat esimerkiksi kohdennetusta tiedottamisesta naispelaajille sekä osallistuvat mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi naisshakkia koskeviin kokouksiin ja koulutuksiin.


Palvelupäällikön valinta vuodelle 2023

Osa-aikaiseen palvelupäällikön tehtävään vuodelle 2023 haki neljä henkilöä. Toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja haastattelivat tehtävää hakeneet ja valmistelivat hakemusten ja haastettelun perusteella hakijoista yhteenvedon ja esityksen hallitukselle. Hallitus päätti esityksen mukaisesti, että vuodelle 2023 liiton palvelupäälliköksi palkataan aiemmin sekä liiton toiminnanjohtajan että palvelupäällikön tehtävissä toiminut Jorma Paavilainen. Jorma aloittaa tehtävässä heti vuoden 2023 alusta.

Hallitus päätti myös, että mikäli liiton taloustilanne mahdollistaa, harkitaan toisen osa-aikaisen työntekijän työllistämistä kevään tai kesän 2023 aikana. Työntekijä palkattaisiin hoitamaan osaa palvelupäällikön tehtävistä. Tällä tavalla pyrittäisiin vapauttamaan hieman lisää resursseja mm. Shakki-lehden ilmestymisaikataulun vakiinnuttamiseen. Työllistämisessä hyödynnettäisiin ensisijaisesti palkkatukea.


Seuraavista kokouksista

Seuraavan kerran hallitus kokoontuu lauantaina 21.1.2023 Tampereella. Asialistalla ovat ainakin lisenssiuudistuksen valmistelu sekä sosiaalista mediaa koskevat asiat.

Hallitus myös vahvisti puheenjohtajan esityksen perusteella vuoden 2023 liittokokousten päivämäärät. Kevään liittokokous pidetään sunnuntaina 23.4. ja syksyn liittokokous sunnuntaina 19.11. Kokouspaikka on Shakkiareena Helsingissä.


Liiton hallitus toivottaa shakkiyhteisölle rauhallista joulua ja hyviä siirtoja shakkivuodelle 2023!

Mikäli tämä kokoustiedote herätti kysyttävää tai kommentoitavaa, olkaa yhteydessä hallituksen puheenjohtajaan: Eetu Tiiva, eetu.tiiva@shakkiliitto.fi, 0409357959.