A-RYHMÄ  1 Niemi Kalle     Velhot 2304 v+10 m+ 2 v+ 7 m+ 5 m+ 6 v-11 v+ 8 6.0 2306  2 Järvenpää Jari    SalSK 2305 m= 7 v- 1 m+10 v+ 6 v+ 5 m= 8 m+11 5.0 2304  3 Väntsi Timo     TuTS  1900 v= 4 m+14 m-11 v+15 m= 9 v+20 m=13 4.5 1907  4 Peltola Leo     Remi  1889 m= 3 v- 8 m+16 v+13 m- 7 v= 9 m+19 4.0 1895  5 Kauko Pekka     VammSK 1915 m= 8 v+ 6 m+ 9 v- 1 m- 2 v+ 7 m-10 3.5 1930  6 Valkama Eero     TSY  2023 v+ 9 m- 5 v+ 8 m- 2 v- 1 m=10 v+ 7 3.5 2029  7 Topi-Hulmi Teemu   TuTS  2234 v= 2 m+10 m- 1 v+11 v+ 4 m- 5 m- 6 3.5 2226  8 Mannberg Henry    Remi  1912 v= 5 m+ 4 m- 6 v= 9 m+20 v= 2 m- 1 3.5 1922  9 Lehtosaari Kalevi  EurSK 1974 m- 6 v+20 v- 5 m= 8 v= 3 m= 4 v+14 3.5 1970 10 Salopää Tero     TuTS  2069 m- 1 v- 7 v- 2 m+20 m=11 v= 6 v+ 5 3.0 2067 B-RYHMÄ 11 Nikolakaros Kimon  PaimSK 1853 v+14 m+17 v+ 3 m- 7 v=10 m+ 1 v- 2 4.5 1877 12 Rintakoski Pentti  VammSK 1746 m-16 v+27 m-26 v+22 m+28 v=13 m+20 4.5 1754 13 Lehto Pekka     VammSK 1794 v+19 m=18 v+17 m- 4 v=14 m=12 v= 3 4.0 1805 14 Laajo Juha      TSY  1847 m-11 v- 3 m+18 v+16 m=13 v+15 m- 9 3.5 1848 15 Tocklin Tomi     SalSK 1813 v+18 m+19 v-20 m- 3 v+26 m-14 m=16 3.5 1814 16 Haanila Erkki    SalSK 1765 v+12 m+26 v- 4 m-14 v+17 m-19 v=15 3.5 1770 17 Junnila Ville    TuTS  1877 m-20 v-11 m-13 v+18 m-16 v+23 m+26 3.0 1865 18 Tötterström Raino  SalSK 1835 m-15 v=13 v-14 m-17 v+24 m=26 v+22 3.0 1822 19 Hakola Jukka     SalSK 1799 m-13 v-15 m+28 v-26 m+23 v+16 v- 4 3.0 1789 20 Almi Olavi      TuTS  1881 v+17 m- 9 m+15 v-10 v- 8 m- 3 v-12 2.0 1870 C-RYHM? 21 Valkama Arvo     TSY  1519 m+29 v+32 m-22 v=27 v+25 m+30 m+23 5.5 1542 22 Keinänen Toivo    MatSK 1573 v-23 m+25 v+21 m-12 m+27 v+29 m-18 4.0 1585 23 Riekkinen Keijo   SalSK 1589 m+22 v+31 v+24 m+25 v-19 m-17 v-21 4.0 1598 24 Louhi Tapio     TuTS  1608 m+27 v-28 m-23 v+32 m-18 v+31 m+29 4.0 1606 25 Korkeaoja Riku    SalSK 1529 m+31 v-22 m+29 v-23 m-21 v+28 m+30 4.0 1533 26 Vannassalo Seppo   TSY  1689 m+28 v-16 v+12 m+19 m-15 v=18 v-17 3.5 1700 27 Torvi Markku     SalSK 1594 v-24 m-12 v+30 m=21 v-22 m+32 v+31 3.5 1582 28 Rantamo Keijo    TuTS  1639 v-26 m+24 v-19 m+30 v-12 m-25 v+32 3.0 1627 29 Kinnunen Tapio    PSY  1474 v-21 m+30 v-25 m+31 v+32 m-22 v-24 3.0 1465 30 Sorola Markus    SalSK 1407 m+32 v-29 m-27 v-28 m+31 v-21 v-25 2.0 1394 31 Peimari Aatos    TSY  U1525 v-25 m-23 m=32 v-29 v-30 m-24 m-27 0.5 1303 32 Peimari Julius    TSY  1122 v-30 m-21 v=31 m-24 m-29 v-27 m-28 0.5 1118