Shakkiliiton hallitus on kokouksessaan 6.9.2017 tehnyt muutoksia Shakin kilpailumääräyksiin Suomessa sekä SM-kilpailumääräyksiin. Molempien säännöstöjen muutokset astuvat voimaan heti.

Tehdyt muutokset ovat suurimmaksi osaksi luonteeltaan kosmeettisia. Säännöistä on poistettu päällekkäisyyksiä shakkisääntöjen kanssa, karsittu rönsyjä ja asioita, joita ei katsottu kuuluvan näihin säännöstöihin (esim. määräyksiä kilpailujen ajankohdista).

Päivitetyt säännöt löytyvät valikosta Säännöt.