Kuvassa vastavalitut Shakkiliiton hallituksen jäsenet Pekka Hietala, Heini Rinne ja Johanna Tanni.

Tässä kokousraportissa käsitellään lyhyesti kokouksen oleellisimmat päätösasiat. Päätökset täsmällisesti kuvaava kokouspöytäkirja julkaistaan myöhemmin. 

Syksyn 2022 liittokokous järjestettiin sunnuntaina 4.12. Shakkiareenalla Helsingissä. Kokoukseen osallistui yhteensä vajaat 20 henkilöä, ja kokouksen kokonaisäänimäärä oli 33. Kokouksessa puhetta johti perinteiseen tapaan Shakkiliiton entinen puheenjohtaja Panu Laine.


Vuoden 2023 toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsen,- liittymis- ja lisenssimaksut

Hyväksyttiin vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio hallituksen esityksen mukaisesti. Keskustelussa hallitukselle annettiin evästyksenä erityisesti se, että strategian toteutumisen kontrolloimiseksi asetettaisiin muutamia mitattavissa olevia avainlukuja, joihin pyritään (lisenssimäärät ikäryhmittäin, kilpailujen määrät jne.). 

Maksut pidetään ennallaan vuoden 2022 tasossa.


Henkilövalinnoista

Kokouksessa valittiin Shakkiliiton hallitukseen kaksi jäsentä ja yksi varajäsen toimikaudelle 12/2022–12/2024. Ehdolle asettui kuusi ehdokasta: Heini Rinne, Johanna Tanni, Pekka Hietala, Mika Hakala, Kauko Kelo ja Jani Havumäki. Näin ollen hallitukseen valittavista äänestettiin.

Äänestyksen jälkeen hallituksen jäseniksi valittiin Heini Rinne ja Johanna Tanni. Erillisen äänestyksen jälkeen hallituksen varajäseneksi valittiin Pekka Hietala. Onnittelut valituille!

Tuloksen perusteella hallituksen aiemmista jäsenistä sivuun jäivät kuusi vuotta hallituksessa vaikuttanut Mika Hakala sekä varajäsen Petri Kopsa. Kokous esittikin molemmille kiitokset ansiokkaasta hallitustyöskentelystä.

Hallituksessa toisen vuoden jatkavat viime vuonna valitut jäsenet Eetu Tiiva (pj.), Jouko Viljanen (vpj.), Jyrki Kytöniemi ja Aleksi Olander.

Valittavina oli myös kurinpitoelimien jäseniä, jotka valittiin tehtäviinsä yksimielisesti. Kurinpitäjäksi kahden vuoden jatkokaudelle valittiin Jyrki Raki. Kurinpito- ja eettisen valiokunnan uudeksi puheenjohtajaksi valittiin valiokunnan jäsenenä viimeiset kaksi vuotta toiminut Alia Dannenberg. Aleksei Holmsten valittiin kahden vuoden jatkokaudelle ja uutena valiokuntaan liittyy vuoden mittaiselle toimikaudelle Taneli Lallukka. Lisäksi valiokunnassa jatkaa viime vuonna valittu varajäsen Pekka Kauppala.

Tilintarkastajina jatkavat Harri Saarinen ja Seppo Rautula ja heidän varahenkilönään MGI Tilintarkastus Oy.


Hallituksen esityksistä liittokokoukselle

Hallitus esitti seuraavia asioita hyväksyttäviksi:

  • Seuraavat sääntömuutokset (2. hyväksyntä):Jaostot
    11. Liiton alaisuuteen voidaan tarvittaessa perustaa jaostoja hoitamaan eri tehtäviä. Jaoston perustamisen hyväksyy Liiton kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jaostolle on sen perustamisen yhteydessä vahvistettava jaoston toimintaa sääntelevä ohjesääntö, jonka hyväksyy Liiton kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 

    15. Kokouskutsut ja tärkeät tiedonannot toimitetaan jäsenistölle Liiton verkkosivuilla julkaistavilla kutsuilla ja tiedotteilla. 

  • Suomen Kirjeshakkiliiton / SSL:n etäshakkijaoston Suomen Shakkiliiton alaiseksi jaostoksi
  • Suomen Kirjeshakkiliiton/ SSL:n etäshakkijaoston ohjesäännön
  • JSM-toimikunnan ohjesäännön

Hallituksen esitykset hyväksyttiin. Erityisesti tämä tarkoittaa sitä, että Suomen Kirjeshakkiliitto sulautuu SSL:n alaiseksi etäshakkijaostoksi vuoden 2023 alusta.


Muut asiat

Muissa asioissa keskusteltiin mm. Shakki-lehden ilmestymisaikataulusta. Lehti on valitettavasti edelleen aikataulustaan jäljessä. Kaksi seuraavaa numeroa pyritään julkaisemaan vielä joulukuun 2022 aikana, ja vuoden 2022 viimeinen numero julkaistaan alkuvuodesta 2023.