Kokoustiedotteet ja liittokokousten pöytäkirjat 2022

Täällä julkaistaan vuoden 2022 liiton hallituksen kokouksien kokoustiedotteet sekä liittokokousten pöytäkirjat.

Shakkiliiton hallituksen kokous lauantaina 11.6. Areenalla

Shakkiliiton hallitus kokoontui Shakkiareenalla Helsingissä lauantaina 11.6. Asialistalla oli mm. FIDE-asioita, toimikuntien raportteja ja syksyn seuratoimintapäivä.

FIDE-asioista yleisesti

FIDE-delegaatti Panu Laine kertoi yleisellä tasolla FIDEn ajankohtaisista kuulumisista. Laine kertoi ensinnäkin yleisesti viimeisimpien vuosien tapahtumista ja FIDEn nykyisistä ja tulevista rahoitusnäkymistä. Lisäksi hallitukselle varattiin mahdollisuus kysyä FIDE-asioista.

Oltiin yhtä mieltä siitä, että viimeisen neljän vuoden aikana on otettu askelia oikeaan suuntaan, ja FIDEn toiminta on muuttunut läpinäkyvämmäksi ja toiminta on myös eettisesti selvästi kestävämmällä pohjalla kuin edellisen hallinnon aikana.

FIDEn presidentin valinnasta

FIDE-delegaatti Panu Laine esitteli ehdokkaat FIDEn seuraavaksi presidentiksi ja kertoi heidän taustoistaan. Ehdolla ovat seuraavat (ensimmäisenä presidenttiehdokas ja toisena varapresidenttiehdokas):

 • Andrii Baryshpolets (Ukraina) ja Peter-Heine Nielsen (Tanska);
 • Inalbek Cheripov (Belgia) ja Lewis Ncube (Sambia);
 • Arkadi Dvorkovitš (Venäjä) ja Anand Viswanathan (Intia);
 • Bachar Kouatly (Ranska) and Ian Wilkinson (Jamaika)

Yleisesti todettiin, että nykyisen presidentti Arkadi Dvorkovitšin aikana FIDEn toiminta on ottanut selviä askelia oikeaan suuntaan. Rahoituspohjaa on saatu jonkin verran laajennettua, ja yhteistyösopimuksia on tehty myös länsimaalaisten yritysten kanssa. Muutenkin FIDEn toiminta on muuttunut tehokkaammaksi, avoimemmaksi ja eettisesti kestävämmäksi verrattuna edeltäneeseen hallintoon.

Vallitsevassa maailmantilanteessa pidettiin kuitenkin myös ongelmallisena Dvorkovitšin läheisiä kytköksiä Venäjän hallintoon, vaikka hän onkin pyrkinyt tekemään pesäeroa Venäjän hallinnon linjaan koskien Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa.

Laajan ajatustenvaihdon jälkeen päädyttiin äänestämään seuraavista ehdotuksista:

 • Äänestetään tyhjää (Olander, Tanni ja Tiiva)
 • FIDE-delegaatti päättää asiasta tilanteen mukaan yleiskokouksessa (Hakala ja Viljanen)

Äänin 3-2 päädyttiin siihen, että ohjeistetaan FIDE-delegaatti Panu Lainetta äänestämään FIDEn seuraavan presidentin valinnasta tyhjää Chennaissa pidettävässä yleiskokouksessa.

Toimikunnat, työryhmät ja edustukset

Kuultiin toimikuntien ja työryhmien kuulumisia toimikuntien yhteyshenkilöiden johdolla.

JSM-toimikunta (Tiiva): 

JSM-kauden 2022–2023 toimikunta on aloittanut työnsä kokoonpanossa Esa Lappi (pj.), Sami Hämäläinen (vpj.), Petteri Paronen ja Pekka Hietala. Kilpailukutsu on saatu jo julkaistua.

Päätettiin JSM-toimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että palataan JSM-kilpailussa normaaliin tarjoiluvelvoitteeseen, eli kahvi/tee ja lisäksi jonkinlaista purtavaa tulee olla ottelutapahtumassa tarjolla.

Laaditaan JSM-toimikunnalle ohjesääntö, joka saatetaan syksyn liittokokouksen käsiteltäväksi.

Lisäksi päätettiin antaa JSM-toimikunnalle evästyksenä, että JSM-tulospalvelun voisi siirtää nähtäväksi myös Chess-Resultsiin.

JSM-kehitystyöryhmä aloittaa työnsä syksyllä 2022, koska todettiin parhaaksi, että uusi JSM-toimikunta saa keskittyä rauhassa tulevan JSM-kauden valmisteluun kesän aikana.

Shakkituomaritoimikunta (Hakala):

Puheenjohtaja on keskustellut shakkituomaritoimikunnan puheenjohtajan ja jäsenten kanssa vilpin ehkäisyyn liittyvistä kysymyksistä korkeamman tason kotimaisissa kilpailuissa (SM-kilpailu, Heart of Finland).

Päätettiin, että hankitaan kaksi käsikäyttöistä metallinpaljastinta (n. 250 €/kpl), joita hyödynnetään vilpin ehkäisyssä korkeamman tason kotimaisissa kilpailuissa. Shakkituomaritoimikunta huolehtii näiden käyttöön liittyvän asianmukaisen perehdytyksen järjestämisestä.

Todettiin, että shakkituomarien vuosittainen kokous pidetään Helsingissä Shakkiareenalla lauantaina 30.7. klo 12 alkaen.

Selotoimikunta (Viljanen): 

Iloksemme totesimme, että selotoimikunta on saanut selosäännöstön valmiiksi.

Käsiteltiin selosäännöstö ja vahvistettiin se selotoimikunnan esittämässä muodossa lukuun ottamatta sitä, että päätettiin, että säännöstö astuu voimaan 11.6.2022. Säännöstö julkaistaan Shakkiliiton verkkosivuilla.

Seuratoimintatyöryhmä (Tiiva): 

Todettiin, että kevään odottamattomien käänteiden vuoksi työryhmä ei ole päässyt aloittamaan työtään kevään aikana.

Päätettiin järjestää seuratoimintapäivä Shakkiareenalla lauantaina 27.8. Järjestelyistä vastaavat puheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja palvelupäällikkö. Seuratoimintapäivän painopiste tulee olemaan seuratoiminnan jälleenrakennuksesta koronapandemian aiheuttaman passivoitumisen jälkeen sekä seurojen rahoituspohjan ja siten seurojen toiminnan kehittämisessä (seuratoiminnan tuki).

Kansainväliset edustukset: 

Todettiin, että FIDEn yleiskokouksessa (7.8.2022) Intian Chennaissa Suomea edustaa FIDE-delegaatti Panu Laine. ECU:n yleiskokouksessa Kreikan Thessalonikissa (23.7.2022) Suomea edustaa ECU-delegaatti Jouni Lehtivaara. FIDE korvaa Laineen matkakustannukset kokonaisuudessaan, ja Lehtivaaralle SSL maksaa lennot.

Naisshakki: 

Valittiin naisten shakin yhteyshenkilöksi hallituksen jäsen Johanna Tanni.

COVID-19-ohjeistus

Todettiin, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on muuttanut COVID-19-ohjeistuksiaan. Esimerkiksi maskisuositus on kumottu.

Päätettiin, että mukautetaan Shakkiliiton COVID-19-ohjeistus vastaamaan THL:n ohjeistuksia. THL:n ohjeistuksien muutoksien muuttuessa mukautetaan Shakkiliiton ohjeistuksia vastaaviksi ilman eri päätöstä.

Turnaus kehittyville ja tavoitteellisille nuorille pelaajille

Kentältä on esitetty ajatusta siitä, että kehittyville ja tavoitteellisille ja nuorille pelaajille olisi tärkeää olla tarjolla tasokkaita pelejä siten, että peleihin liittyisi myös valmistautumista, ja tällä hetkellä tällaisten pelien tarjonta on Suomessa hyvin niukkaa. Ratkaisuehdotuksena kentältä tuli idea täyskierroskilpailusta, jossa pelattaisiin peli päivässä. Turnaukseen otettaisiin mukaan n. 2/3 kehittyviä pelaajia ja n. 1/3 pelaajista olisi vahvempia pelaajia, joille maksettaisiin pieni korvaus pelaamisesta. Turnauksen tavoitteena olisi olla ennen kaikkea valmennusta kehittyville pelaajille tasokkaiden pelien muodossa. Todettiin, että sopiva pelaajien tasoero olisi korkeintaan n. 200-300 selopistettä.

Päätettiin, että selvitetään kehittyvien pelaajien kiinnostusta tällaista turnausta kohtaan ja pyritään järjestämään tällainen turnaus ensimmäisen kerran vuodenvaihteen 2022–2023 tietämillä Helsingissä (HM-turnauksen yhteydessä). Turnauksessa ei jaettaisi palkintoja, vaan turnaus pyrittäisiin rahoittamaan ensisijaisesti kehittyviltä pelaajilta saatavista osanottomaksusta (osanottomaksu 50 euroa/pelaaja), jota täydennettäisiin tarvittaessa liiton vähäisellä panostuksella.

Muut asiat

Käsiteltiin anomus siitä, että kesän Heart of Finlandille myönnettäisiin vapautus selomaksusta. Todettiin, että liitto on tänä vuonna siinä määrin vahvassa yhteistyössä kilpailun kanssa, että vapautusta tai alennusta selolaskentamaksusta ei myönnetä. Ilolla kuitenkin todettiin, että kilpailuun on ilmoittautunut jo lähes 120 pelaajaa.

Todettiin, että työ strategian toimeenpanoksi aloitetaan kesän jälkeen.

Seuraava kokous

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään sähköpostimenettelyssä. Tavoitteena on pitää lähikokous elo-syyskuussa. Tätä ennen kiireellisiä asioita voidaan käsitellä etämenettelyin.

 

Shakkiliiton hallituksen kokous lauantaina 19.2. Tampereella

Shakkiliiton hallitus kokoontui Tampereella lauantaina 19.2. Asialistalla oli jälleen monia asioita laajalla skaalalla, mutta käsillä olleet asiat saatiin huolellisesti käsitellyksi noin 3,5 tunnissa.

Toimikunnista ja työryhmistä

Ensinnäkin kuultiin toimikuntien tuoreita kuulumisia toimikuntien yhteyshenkilöiden johdolla:

Selotoimikunta (Jouko Viljanen)

Päätettiin täydentää selotoimikuntaa Vilka Sipilällä. 

Selotoimikunta on laatinut selosäännöstön melko valmiiseen muotoon, ja säännöstö on tarkoitus hyväksyä ja julkaista liiton sivuilla kevään 2022 aikana.

Selotoimikunta antoi lausunnon erillisen nopean shakin listan tarpeellisuudesta. Selotoimikunnan arvion mukaan erilliselle nopean shakin listalle ei ole tarvetta, koska

 • Alhaisemman kilpailu- ja pelimäärän vuoksi lista ei antaisi kovin luotettavaa kuvaa pelaajan vahvuudesta.
 • Seloluku kertoo pelaajan vahvuudesta täsmällisemmin

Hallitus keskusteli asiaan liittyvistä eri näkökulmista, ja yhtyi lopulta selotoimikunnan kantaan, eli erillisen nopean shakin listan luomista ei tulla toistaiseksi edistämään.

Selotoimikunnalle lähetettiin seuraavia evästyksiä:

 • Selosäännöstöä pyydetään käsittelyyn seuraavaan hallituksen lähikokoukseen
 • Pyydetään selotoimikuntaa palaamaan mestariehdokkaan arvon virallistamiseen ja pyritään lisäämään me-arvot näkyviin myös selolistalle.

Tuomaritoimikunta (Mika Hakala)

Tuomaritoimikunta kokoustaa helmikuun viimeisenä viikonloppuna. Asialistalla on lähinnä tuomaritoimikunnan normaaliin työhön liittyiviä asioita.

JSM-toimikunta (Eetu Tiiva)

Toimikunta on jatkanut kauden läpiviemistä siten, että käynnissä oleva JSM-kausi on tarkoitus saada maaliinsa toukokuun 2022 loppuun mennessä

Päätettiin, että aiempi hallituksen päätös koskien kalenterivuosittaiseen JSM-järjestelmään siirtymistä kumotaan, ja seuraava JSM-kausi pyritään aloittamaan syksyllä 2022.

Seuraavan JSM-kauden toimikuntaan valittiin tässä vaiheessa Sami Hämäläinen ja Petteri Paronen. Toimikuntaan valitaan kevään aikana vielä kaksi jäsentä. Toisen jäsenen paikka pyritään täyttämään ensisijaisesti tiedustelemalla nykyisten JSM-yhteyshenkilöiden kiinnostusta tehtävään.

Strategiatyöryhmä (Eetu Tiiva)

Strategiatyöryhmä (Petri Kopsa, Jyrki Kytöniemi, Aleksi Olander, Ksenia Palmu, Juha Patosalmi ja Eetu Tiiva) on jatkanut työtään. Työryhmä on valmistellut Shakkiliitolle strategiaa vuosille 2022-2025. Ryhmän esitys liiton strategiaksi käsitellään Shakkiliiton hallituksessa huhtikuun 2022 alussa. Tämän jälkeen strategia esitellään ja käsitellään huhtikuun loppupuolella pidettävässä kevään liittokokouksessa.

Seuratoimintatyöryhmä (Eetu Tiiva)

Seuratoimintatyöryhmä aloittaa työnsä kevään 2022 aikana, ja valmistelee joulukuun kokouksen päätöksen mukaisen seuratoimintapäivän pidettäväksi.

JSM-toiminnan kehitystyöryhmä

Päätettiin perustaa otsikon mukainen työryhmä, johon kuuluvat Eetu Tiiva (pj.), Jyrki Kytöniemi, Aleksi Olander ja kauden 2022-2023 JSM-toimikunta.

Työryhmän tehtävänä on valmistella kokonaisvaltainen JSM-kilpailun uudistustarpeita koskeva esitys, jota voidaan käsitellä hallituksessa ja seuratoimintapäivässä syksyllä 2022. Uudistustyön valmistelun lähtökohdiksi asetetaan seuraavia asioita:

 • Joukkue- ja pelaajamäärän laskun taittaminen
 • Kilpailullisuuteen liittyvien ongelmien ratkaiseminen (erit. I-divisioona)
 • JSM-kilpailu säilyttää jatkossakin asemansa elinvoimaisena kansallisena joukkuekilpailuna
 • SM-liiga ja I-divisioona ovat hyvätasoisia ja kilpailullisia sarjoja
 • II- ja III-divisioona tarjoavat kaikille joukkueille Suomessa mahdollisuuden pelata JSM-kilpailua ilman, että etäisyydet ovat kohtuuttoman pitkät

Työryhmä ei osallistu JSM-kilpailua koskevaan operatiiviseen työhön.

 

Liiton yhteyshenkilöt ja työntekijät

 • Suomen FIDE Trainer -yhteyshenkilö: Valittiin Sauli Tiitta
 • Päätettiin valita Shakkiliitolle naisten shakin yhteyshenkilö. Yhteyshenkilön valinta on osa FIDEn naisten shakin vuotta. Kysytään tehtävään ensisijaisesti Tanja Tuomista.

Harri Mikkonen on tiedustellut töitä Shakkiliitosta. Päätettiin palkata Mikkonen maaliskuun alusta, mikäli saadaan myönteinen päätös täydestä palkkatuesta. Mikkosen työtehtävät tulevat painottumaan Suomen Shakkien ja liiton arkistojen digitointiin. Lisäksi Mikkonen ottaa vastattavakseen liiton nettishakkitoiminnan. Puheenjohtaja ei osallistunut asian käsittelyyn tai siitä päättämiseen.

 

Shakkiliitto 100 vuotta -juhlaturnaus/PM-turnaus 2022

Päätettiin järjestää Shakkiliiton 100-vuotisjuhlaturnaus 6.-12.6.2022 Helsingissä. Kilpailu on samalla vuoden 2022 Pohjoismaiden mestaruusturnaus. Kilpailussa on kolme ryhmää: avoin ryhmä, joka tulee olemaan avoin kansainvälinen turnaus, sekä pohjoismaisille pelaajille rajatut senioriryhmät. Tilakapasiteetin mahdollisen rajallisuuden vuoksi ilmoittautuminen päätettiin porrastaa avoimessa ryhmässä vahvuuslukuperusteisesti.

Kilpailukutsu julkaistaan helmikuun loppuun mennessä. Kilpailun palkintopotti on n. 15 000 euroa.

Kilpailun järjestämistä varten on saatu rahoitus lahjoituksena yksityishenkilöltä. Kilpailulle pyritään hankkimaan vielä lisärahoitusta FIDEltä ja yksityisiltä tahoilta.

Kilpailun järjestelyiden valmistelusta vastaa palvelupäällikkö yhteistyössä puheenjohtajan, toiminnanjohtajan ja muiden asianomaisten tahojen kanssa. Kilpailua varten tullaan perustamaan erillinen kilpailutoimikunta.

 

Shakkiliiton 100-vuotisjuhla

Shakkiliitto järjestää 100-vuotisjuhlan lauantaina 11.6. Helsingissä.

Juhlan kutsut lähtevät jakeluun maaliskuun alkupuoliskolla. Lisäksi juhlaan tulee myyntiin rajallinen määrä paikkoja.

Juhlan valmistelusta vastaa 100-vuotisjuhlan työryhmä (Panu Laine, Aleksi Olander, Eero Patola, Petri Saharinen, Marko Tauriainen, Kimmo Telenius ja Eetu Tiiva).

 

Koulushakkityön tilanteesta

Koulushakkityö on elänyt alkuvuodesta hiljaiseloa, ja toistaiseksi resurssit tämän työn saralla tulevat olemaan varsin rajalliset.

ECU:n koulushakkitoimikunnan puheenjohtaja Jesper Bergmark Hall on lähestynyt Suomen Shakkiliittoa ja tiedusteli Shakkiliiton kiinnostusta olla mukana ECU:n uudessa hankkeessa, jonka pyrkimyksenä on tarjota jäsenliitoille tukea ja neuvoja koulushakkityön edistämisessä. Mukanaolosta ei aiheudu Shakkiliitolle kustannuksia.

Päätettiin osallistua tähän hankkeseen siinä määrin, että pyritään sopimaan, että Hall tulisi pitämään Suomeen parin päivän koulutustilaisuuden liittyen koulushakkityön edistämiseen. Erityisesti painopiste tulee olemaan siinä, millä tavoin koulushakkityölle voitaisiin saada rahoitusta. Asian valmistelusta vastaavat liiton puolesta tällä hetkellä Johanna Tanni ja Eetu Tiiva.

Ruotsin Shakkiliiton koulushakkivastaava on lähestynyt Shakkiliittoa ja tiedustellut kiinnostustamme olla mukana etäyhteydeydellä pidettävissä keskusteluissa, joissa on tarkoitus keskustella koulushakkityön tilasta Pohjoismaissa sekä jakaa ideoita ja näkökulmia liittojen välillä. Päätettiin osallistua keskusteluihin, ja liiton puolesta näihin keskusteluihin osallistuu Johanna Tanni.

 

Muita asioita

Tampereen yliopistossa pelitutkimusta opiskeleva Benjamin Puha tekee Pro gradu -tutkielmaa shakista ja hän on ollut aiheen tiimoilta yhteydessä Shakkiliittoon. Tutkielmassa on tarkoitus tarkastella sitä, tuoko shakin pelaaminen digitaalisesti erilaisen pelikokemuksen kuin laudalla pelatessa.

Päätettiin olla avuksi kyselyn laadinnassa ja levitämme kyselyä jäsenistölle, mikäli näin sovitaan.

 

Seuraavat kokoukset: 

 • Etäkokous keskiviikkona 6.4. Käsittelyssä liittokokousasiat.
 • Lähikokous sunnuntaina 24.4. Shakkiareenalla. Siirretty pidettäväksi 11.6.
 • Päätettiin siirtää kevään liittokokous pidettäväksi sunnuntaina 24.4. Shakkiareenalla
 • Kiireellisiä asioita käsitellään tarvittaessa sähköpostimenettelyssä

Mikäli tämä kokoustiedote herätti kysyttävää tai kommentoitavaa, olkaa yhteydessä hallituksen puheenjohtajaan: Eetu Tiiva, eetu.tiiva@shakkiliitto.fi, 0409357959.