Kokoustiedotteet ja liittokokousten pöytäkirjat 2022

Täällä julkaistaan vuoden 2022 liiton hallituksen kokouksien kokoustiedotteet sekä liittokokousten pöytäkirjat.

Kokoustiedote: Shakkiliiton hallituksen kokous 21.12.2022

Shakkiliiton hallitus kokoontui etäyhteyden välityksellä keskiviikkona 21.12. Kokouksen pääasiana oli uuden palvelupäällikön valinta, sillä nykyinen palvelupäällikkö Kimmo Telenius jää pois liiton työtehtävistä vuodenvaihteessa.


Tiedonannot ja toimikunnat

Toivotettiin tervetulleiksi uudet hallituksen jäsenet Heini Rinne ja Pekka Hietala. Molemmat esittäytyivät ja kertoivat lyhyesti ajatuksistaan alkavalle hallituskaudelle. Uusien hallitusjäsenten esiin nostamia painopisteitä olivat erityisesti sosiaalisen median aktiivisuuden lisääminen ja kehittäminen, nuorisoshakki sekä yhteistyökumppanien hankinnan tärkeys. Sosiaalisen median osalta Shakkiliiton Instagram-kanava onkin jo aktivoitu uudelleen, ja myös Instagramiin tuotetaan jatkossa sisältöä aktiivisesti. Sosiaalista mediaa koskevat asiat tulevat olemaan esillä myös seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Toimikunnilta ei tällä kertaa ollut varsinaisia ajankohtaisia terveisiä. Hallitus kuitenkin totesi, että Mika Hakalan hallituskauden päättymisen vuoksi liiton hallituksen ja tuomaritoimikunnan välille tarvitaan uusi tuomariasioihin erikoistunut yhteyshenkilö liiton hallituksesta. Tuomaritoimikunnan ja liiton hallituksen väliseksi yhteyshenkilöksi valittiin hallituksen puheenjohtaja Eetu Tiiva.

Naisten shakkiin liittyviä asioita hoitavat jatkossa yhteistyössä Johanna Tanni ja Heini Rinne. He vastaavat esimerkiksi kohdennetusta tiedottamisesta naispelaajille sekä osallistuvat mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi naisshakkia koskeviin kokouksiin ja koulutuksiin.


Palvelupäällikön valinta vuodelle 2023

Osa-aikaiseen palvelupäällikön tehtävään vuodelle 2023 haki neljä henkilöä. Toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja haastattelivat tehtävää hakeneet ja valmistelivat hakemusten ja haastettelun perusteella hakijoista yhteenvedon ja esityksen hallitukselle. Hallitus päätti esityksen mukaisesti, että vuodelle 2023 liiton palvelupäälliköksi palkataan aiemmin sekä liiton toiminnanjohtajan että palvelupäällikön tehtävissä toiminut Jorma Paavilainen. Jorma aloittaa tehtävässä heti vuoden 2023 alusta.

Hallitus päätti myös, että mikäli liiton taloustilanne mahdollistaa, harkitaan toisen osa-aikaisen työntekijän työllistämistä kevään tai kesän 2023 aikana. Työntekijä palkattaisiin hoitamaan osaa palvelupäällikön tehtävistä. Tällä tavalla pyrittäisiin vapauttamaan hieman lisää resursseja mm. Shakki-lehden ilmestymisaikataulun vakiinnuttamiseen. Työllistämisessä hyödynnettäisiin ensisijaisesti palkkatukea.


Seuraavista kokouksista

Seuraavan kerran hallitus kokoontuu lauantaina 21.1.2023 Tampereella. Asialistalla ovat ainakin lisenssiuudistuksen valmistelu sekä sosiaalista mediaa koskevat asiat.

Hallitus myös vahvisti puheenjohtajan esityksen perusteella vuoden 2023 liittokokousten päivämäärät. Kevään liittokokous pidetään sunnuntaina 23.4. ja syksyn liittokokous sunnuntaina 19.11. Kokouspaikka on Shakkiareena Helsingissä.


Liiton hallitus toivottaa shakkiyhteisölle rauhallista joulua ja hyviä siirtoja shakkivuodelle 2023!

 

Pöytäkirja
Asia: Suomen Shakkiliiton sääntömääräinen liittokokous
Aika: Sunnuntai 4.12.2022, klo 13.00–14.50
Paikka: Shakkiareena, Hiomotie 10, Helsinki

1 § Kokouksen avaus
Shakkiliiton puheenjohtaja Eetu Tiiva avasi kokouksen klo 13.00.

2 § Läsnä olevien toteaminen
Akaan Shakki, Veikko Rantanen, 1 ääni, CC Nokia, Heini Rinne, 1, Shakkikerho Ninja, Kauko Kelo, 1, Helsingin Shakkiklubi, Matti Kauranen, 3, Hämeenlinnan Shakkikerho, Veikko Rantanen, 1, Kulttuuri-Shakki-58, Marko Tauriainen, 1, Kurikan Visa, Kauko Kelo, 1, Kymen Shakki, Jani Havumäki, 1, Lappeenrannan Shakkikerho, Kauko Kelo, 1, Matinkylän Shakkikerho, Pekka Hietala, 4, Mikkelin Shakkikerho, Jani Havumäki, 1, Mäntän Shakkikerho, Heini Rinne, 1, Raahen Linnoitus, Mika Hakala, 1, Savonlinnan Shakkikerho, Kauko Kelo, 1, Suomen Shakkihistoriallinen seura, Panu Laine, 2, Shakkilaakso, Mika Hakala, 1, Tammer-Shakki, Heini Rinne, 3, Tampereen Shakkiklubi, Kauko Kelo, 1, Suomen Tehtäväniekat, Jorma Paavilainen, 2, Turun Shakinystävät, Mika Hakala, 1, Turun Työväen Shakkikerho, Tero Salopää, 2, Vammalan Shakkikerho, Jaakko Mäntyniemi, 2. Äänimäärä yhteensä 33.

Lisäksi paikalla olivat Eetu Tiiva, Kimmo Telenius, Jouni Lehtivaara, Johanna Tanni, Petteri Paronen, Kim Kåhre ja Petri Kopsa. Heille myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus.

3 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Panu Laine. Sihteeriksi valittiin Marko Tauriainen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaakko Mäntyniemi ja Heini Rinne. Ääntenlaskijoiksi valittiin Petri Kopsa ja Petteri Paronen.

4 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 § Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen
Kokouksen asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

6 § Vuoden 2023 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen sekä jäsen-, liittymis- ja lisenssimaksujen suuruudesta päättäminen
Hallitus esitti, että jäsen-, liittymis- ja lisenssimaksut pidetään ennallaan vuoden 2022 tasossa.

Käytiin läpi toimintasuunnitelma ja talousarvio 2023. Keskustelussa toimintasuunnitelmasta toivottiin, että strategian toteutumisen kontrolloimiseksi asetettaisiin muutamia mitattavissa olevia avainlukuja.

Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio 2023. Vahvistettiin, että jäsen-, liittymis- ja lisenssimaksut pidetään ennallaan vuoden 2022 tasossa.

Seuran jäsenmaksu liitolle 2023 on 7 euroa aikuisilta (v. 2002 ja aikaisemmin syntyneet) ja 4 euroa nuorilta (v. 2003 ja myöhemmin syntyneet). Minimijäsenmaksu on 70 euroa. Yhteisöjäsenien jäsenmaksu on 100 eur. Liittymisjäsenmaksu on 70 euroa.

Vuoden 2023 A-lisenssi maksaa 90 euroa, perhelisenssi 60 euroa, nuorten (2003–2006 syntyneet) A-lisenssi 60 euroa, perhelisenssi 40 euroa, varhaisnuorten (2007 tai myöhemmin syntyneet) A-lisenssi 35 euroa, perhelisenssi 25 euroa ns. loppuvuoden lisenssi (voimassa maksuhetkestä vuoden 2023 loppuun) maksaa vuosilisenssin hinnan ja jäljellä olevien kalenterikuukausien osuuden, JSM-kauden 2023–24 lisenssi oikeuttaa pelaamaan kaikki kauden JSM-ottelut ja maksaa 30 euroa.

7 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. Tilintarkastajille maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaisesti.

8 § Liiton hallituksen kahden jäsenen ja yhden varajäsenen valitseminen kahdeksi vuodeksi
Erovuorossa varsinaisista jäsenistä olivat Mika Hakala ja Johanna Tanni, myös varajäsen Petri Kopsa oli erovuorossa.

Hallituksen jäseniksi ehdotettiin Jani Havumäkeä, Johanna Tannia, Pekka Hietalaa, Kauko Keloa, Heini Rinnettä ja Mika Hakalaa.

Päätettiin äänestää varsinaisista jäsenistä erikseen ja varajäsenestä erikseen.

Ehdokkaat esittäytyivät.

Äänestyksen tulos hallituksen jäsenistä: Heini Rinne 16, Johanna Tanni 14, Pekka Hietala 11, Kauko Kelo 10, Mika Hakala 10, Jani Havumäki 3. Yhteensä 64 ääntä, 2 tyhjää, 0 hylättyä.

Heini Rinne ja Johanna Tanni valittiin liiton hallituksen jäseniksi seuraavaksi kahdeksi vuodeksi.

Hallituksen varajäseneksi ehdotettiin Mika Hakalaa, Kauko Keloa ja Pekka Hietalaa.

Äänestyksen tulos hallituksen varajäsenen paikasta: Pekka Hietala 12, Mika Hakala 11, Kauko Kelo 10. Yhteensä 33 ääntä, 0 tyhjää, 0 hylättyä.

Pekka Hietala valittiin liiton hallituksen varajäseneksi seuraavaksi kahdeksi vuodeksi.

9 § Kahden tilintarkastajan ja heidän varahenkilöidensä valinta
Valittiin tilintarkastajiksi Harri Saarinen ja Seppo Rautula ja heidän varahenkilöksensä MGI Tilintarkastus Oy.

10 § Kurinpitäjän valinta kahdeksi vuodeksi
Kurinpitäjä on erovuorossa aina kahden vuoden toimintakauden jälkeen.

Valittiin Jyrki Raki liiton kurinpitäjäksi.

11 § Kurinpito- ja eettisen valiokunnan kahden jäsenen valinta kahdeksi vuodeksi
Erovuorossa olivat Antti Laato ja Aleksei Holmsten.

Todettiin aluksi, että kurinpito- ja eettisen valiokunnan puheenjohtaja Antti Laato ei ole käytettävissä tehtävään, joten tulee valita sekä puheenjohtaja että jäsen.

Alia Dannenbergiä ehdotettiin kurinpito- ja eettisen valiokunnan puheenjohtajaksi.

Alia Dannenberg valittiin kurinpito- ja eettisen valiokunnan puheenjohtajaksi.

Aleksei Holmstenia ehdotettiin kurinpito- ja eettisen valiokunnan jäseneksi.

Aleksei Holmsten valittiin kurinpito- ja eettisen valiokunnan jäseneksi.

Todettiin, että Alia Dannenberg on toiminut aiemmin kurinpito- ja eettisen valiokunnan jäsenenä ja hänen valintansa valiokunnan puheenjohtajaksi vapauttaa jäsenen paikan yhdeksi vuodeksi, jolloin tulee valita jäsen yhdeksi vuodeksi Dannenbergin tilalle.

Taneli Lallukkaa ehdotettiin kurinpito- ja eettisen valiokunnan jäseneksi yksivuotiselle paikalle.

Taneli Lallukka valittiin kurinpito- ja eettisen valiokunnan jäseneksi yksivuotiselle paikalle.

12 § Hallituksen esitykset liittokokoukselle
Hallitus esitti hyväksyttäväksi seuraavat sääntömuutokset (2. hyväksyntä). Muutoksista ensimmäinen koskee Kirjeshakkiliiton (ja tulevaisuudessa mahdollisesti muidenkin vastaavien toimijoiden) fuusioitumista Suomen Shakkiliittoon ja toinen kokouskutsujen ja tärkeiden tiedotteiden toimittamistapaa.

Jaostot
11. Liiton alaisuuteen voidaan tarvittaessa perustaa jaostoja hoitamaan eri tehtäviä. Jaoston perustamisen hyväksyy Liiton kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jaostolle on sen perustamisen yhteydessä vahvistettava jaoston toimintaa sääntelevä ohjesääntö, jonka hyväksyy Liiton kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
––––
15. Kokouskutsut ja tärkeät tiedonannot toimitetaan jäsenistölle Liiton verkkosivuilla julkaistavilla kutsuilla ja tiedotteilla.

Hyväksyttiin esitetyt sääntömuutokset (2. hyväksyntä).

Hallitus esitti hyväksyttäväksi Suomen Kirjeshakkiliitto / SSL:n etäshakkijaoston Suomen Shakkiliiton alaiseksi jaostoksi.

Hyväksyttiin Suomen Kirjeshakkiliitto / SSL:n etäshakkijaosto liiton alaiseksi jaostoksi.

Hallitus esitti hyväksyttäväksi Suomen Kirjeshakkiliitto / SSL:n etäshakkijaoston ohjesäännön.

Hyväksyttiin Suomen Kirjeshakkiliitto / SSL:n etäshakkijaoston ohjesääntö.

Hallitus esitti hyväksyttäväksi JSM-toimikunnan ohjesäännön.

Hyväksyttiin JSM-toimikunnan ohjesääntö.

13 § Muut asiat
Kokousväki kiitti Mika Hakalaa ja Petri Kopsaa toiminnasta SSL:n hallituksessa.

Keskusteltiin shakkitutkimuksista ja niiden julkaisemisesta.

14 § Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Panu Laine päätti kokouksen klo 14.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi, Helsingissä 4.12.2022

________________________________                            ____________________________

Panu Laine, puheenjohtaja                                                Marko Tauriainen, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

______________________________                                _____________________________

Jaakko Mäntyniemi                                                          Heini Rinne

 

Shakkiliiton hallituksen kokoustiedote 9.11.

Shakkiliiton hallitus kokoontui keskiviikkona 9.11. etäyhteyden välityksellä. Asialistalla oli erinäisiä yksittäisiä asioita ja laajempana asiakokonaisuutena Kirjeshakkiliiton sulautuminen Shakkiliittoon vuoden 2023 alusta.


Toimikunnat ja työryhmät

Selotoimikunta (Jouko Viljanen)

Todettiin, että evästys ME- ja I luokan pelaajien arvojen lisäämisestä selolistalle on tavoittanut selotoimikunnan. Mestariehdokasarvot lisätään näkyville selolistalle lähiaikoina, mutta I luokan pelaajien arvoista ei ole käytössä täydellistä rekisteriä, joten näiden arvojen lisääminen selolistalle lykkääntyy ainakin toistaiseksi tuonnemmaksi.

JSM-toimikunta (Jyrki Kytöniemi / Eetu Tiiva)

Käsiteltiin esitys JSM-toimikunnan ohjesäännöksi ja päätettiin esittää ohjesääntöä hyväksyttäväksi syksyn liittokokoukselle.


Vuoden 2023 SM-kilpailusta ja edustusvalintajaksosta

Täsmennettiin, että vuoden 2023 yleinen SM-kilpailu pelataan puoliavoimena kilpailuna siten, että kilpailuun saavat osallistua kaikki pelaajat, joiden huippuselo valintajaksolla on vähintään 2200 edellyttäen, että kilpailuun ilmoittautuu vähintään 16 pelaajaa. Mikäli ilmoittautuneita on alle 16, kilpailu pelataan 10 pelaajan suljettuna täyskierroskilpailuna, johon pelaajat valitaan kiintiöpaikkojen ja huippuselon osoittamassa järjestyksessä. Yleinen SM ja naisten SM järjestetään Helsingissä 7.–15.4.2023.

Selotoimikunnan pyynnöstä korjattiin vuoden 2023 joukkue-EM-kilpailun valintajakson alkamispäivämäärä selosäännöstön mukaiseksi. Valintajakso alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.7.2023. Joukkue-EM järjestetään Montenegrossa 10.–21.11.2023.


Shakkilukiohanke Sastamalan kaupungin kanssa

Hankkeen tilanteessa on tapahtunut muutoksia, ja shakkilinjan on tarkoitus alkaa Vammalan lukiossa vasta lukuvuonna 2024–2025 osin rahoituksesta johtuvista syistä. Linjan shakkivalmentajaksi on tällä tietoa tulossa SM Arturs Neikšāns. Asiasta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.


Kirjeshakkiliiton sulautuminen Shakkiliittoon vuoden 2023 alusta

Kirjeshakkiliitto on vuosikokouksessaan 6.11. vahvistanut lopullisesti halunsa sulautua Suomen Shakkiliittoon etäshakkijaostoksi. Kirjeshakkiliitto on laatinut Shakkiliitolle ehdotuksen jaoston ohjesäännöksi ja tehnyt esityksen vuoden 2023 henkilövalinnoista, talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta.

Päätettiin esittää syksyn liittokokoukselle, että hyväksytään Kirjeshakkiliiton sulautuminen Suomen Shakkiliiton etäshakkijaostoksi vuoden 2023 alusta alkaen, mikäli liittokokous hyväksyy toisen kerran sääntömuutoksen, joka mahdollistaa jaostojen perustamisen Shakkiliiton yhteyteen. Mikäli liittokokous hyväksyy sulautumisen, esittää liiton hallitus kokoukselle hyväksyttäväksi myös etäshakkijaoston ohjesäännön.

Lisäksi hyväksyttiin ehdollisena etäshakkijaoston hallituksen kokoonpanon, toimintasuunnitelman, talousarvion sekä tilin perustamisen etäshakkijaostolle. Nämä päätökset astuvat voimaan siinä tapauksessa, että liittokokous hyväksyy Kirjeshakkiliiton sulautumisen Shakkiliittoon.


Palvelupäällikön palkkaaminen vuodelle 2023

Todettiin, että Kimmo Teleniuksen määräaikainen työsuhde liiton palvelupäällikkönä päättyy 31.12.2022.

Päätettiin laittaa osa-aikainen palvelupäällikön tehtävä avoimeen hakuun aiempaa vastaavalla työnkuvalla pikimmiten.


Edustuspaitojen tilaaminen Suomea kansainvälisissä edustustehtävissä edustaville

Päätettiin tilata uusia edustuspaitoja aikuisten ja nuorten edustuspelaajien käyttöön. Tilauksen kokonaiskustannusarvio on n. 2 500 euroa. Liitto jakaa paitoja ilmaiseksi pelaajille, jotka lähtevät edustamaan Suomen Shakkiliittoa kv. edustustehtäviin (arvokilpailuihin).


Seuraava kokous

Liiton hallitus kokoontuu seuraavan kerran vielä marraskuun aikana käsittelemään syksyn liittokokoukselle esitettävää vuoden 2023 toimintasuunnitelmaa ja talousarviota. Tämän jälkeen liiton hallitus kokoontuu syksyn liittokokouksen jälkeen joko joulu- tai tammikuussa.

Mikäli tämä kokoustiedote herätti kysyttävää tai kommentoitavaa, olkaa yhteydessä hallituksen puheenjohtajaan: Eetu Tiiva, eetu.tiiva@shakkiliitto.fi, 0409357959.

 

Shakkiliiton hallituksen kokoustiedote 28.9.2022

Shakkiliiton hallitus kokoontui totuttuun tapaan Tampereella keskiviikkoiltana 28.9. Asialistalla oli jälleen varsin runsaasti käsiteltävää, mutta kokous saatiin maaliinsa noin kolmen tunnin jälkeen.


Toimikunnat ja työryhmät

Kuultiin toimikuntien ja työryhmien kuulumisia toimikuntien yhteyshenkilöiden johdolla.

JSM-toimikunta ja JSM-kehitystyöryhmä (Jyrki Kytöniemi / Eetu Tiiva)

JSM-kauden 2022–2023 toimikunta on käynnistänyt työnsä uudessa kokoonpanossaan, ja toimikunnan ilmapiiri ja työskentely on parantunut tehtyjen muutosten jälkeen.

Valittiin Eetu Tiivan tilalle JSM-toimikunnan ja hallituksen väliseksi yhteyshenkilöksi JSM-toimikunnan puheenjohtaja ja liiton hallituksen jäsen Jyrki Kytöniemi.

JSM-kehitystyöryhmä aloittaa työnsä loka-marraskuussa.

Shakkituomaritoimikunta (Mika Hakala)

Shakkisääntöihin on tulossa vuodenvaihteessa pientä hienosäätöä, mutta merkittäviä muutoksia ei ole odotettavissa.

Päätettiin evästää shakkituomaritoimikuntaa täsmentämään järjestyshäiriötapauksissa noudatettavaa linjaa kilpailuissa ja saattamaan se selkeään kirjalliseen muotoon, joka voidaan lisätä kotimaisiin kilpailumääräyksiin. Ehdotusta käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa. Evästyksenä annettiin, että esimerkiksi joukkuepikashakin SM-kilpailuissa häiriökäyttäytymistapauksia koskevan linjan tulee tiukentua.

Selotoimikunta (Jouko Viljanen)

Selotoimikunnalle lähetettiin evästyksenä, että mestariehdokasarvot ja 1. luokan pelaajien arvot (SELO-luku vähintään 1900) olisi hyvä saada näkyviin selolistalle.
 

Shakkilukiohanke yhteistyössä Sastamalan kaupungin kanssa

Shakkilukiohanke Sastamalan kaupungin kanssa on edennyt, ja shakkilinjan on tarkoitus alkaa Vammalan lukiossa lukuvuonna 2023–2024. Linjan shakkivalmennuksesta vastaa KvM Mika Karttunen.

Vammalan lukiolla järjestetään perjantaina 4.11. klo 13 alkaen shakkilinjaa koskeva esittelytilaisuus, johon on tarkoitus saada paikalle linjasta kiinnostuneita opiskelijoita. Shakkiliiton roolina on markkinoida linjaa ja esittelytilaisuutta. Aiheesta kiinnostuneet voivat myös olla yhteydessä myös suoraan hallituksen puheenjohtajaan.

Päivitys tilanteeseen 11.10.2022: 

Shakkilukiohanke Sastamalan kaupungin kanssa on edennyt, ja shakkilinjan on tarkoitus alkaa Vammalan lukiossa lukuvuonna 2023–2024. Linjaa koskeva valmistelutyö jatkuu ja yksityiskohdat (opettaja jne.) täsmentyvät myöhemmin.

Vammalan lukiolla järjestettävän infotilaisuuden ajankohta on muuttunut. Tilaisuus on tarkoitus järjestää joulukuun alkupuolella.
 

Taloustilanteesta

Tilikauden 2022 tulee todennäköisesti olemaan niukasti tappiollinen. Tappion määrään vaikuttaa vielä laskevasti loppuvuoden aikana myytävät lisenssit ja/tai muut tuotot.

Tilikauden tappio tulee olemaan jonkin verran ennakoitua alhaisempi, koska lisenssejä on ostettu ennakoitua runsaammin kilpailutoiminnan aktivoitumisen ansiosta. Tilikauden tulosta tarkastellessa on syytä ottaa huomioon se, että viime vuoden tilikausi oli voitollinen tätä vuotta silmällä pitäen tehtyjen säästötoimenpiteiden vuoksi. Kokonaisuudessaan taloustilanteen voidaan todeta olevan kohtalainen, ja koronasta on selvitty kohtuullisilla kolhuilla.


Kilpailu- ja maajoukkuetoiminta

Terveiset shakkiolympialaisista & maajoukkuetoiminnan kehittämisestä

Joukkueenjohtajana Intian Chennaissa pelatuissa shakkiolympialaisissa ollut Miikka Mäki-Uuro jakoi hallitukselle terveisiä olympialaisista sekä maajoukkueringiltä kerättyjä ajatuksia maajoukkuetoiminnan kehittämisestä.

Asiasta ei tehty kokouksessa varsinaisia päätöksiä, mutta selvitetään esitettyjen kehitysehdotuksien toteuttamisen edellytyksiä. Erityisesti todettiin, että maajoukkueen edustusasut sekä valintalistan saatavuuden parantaminen ovat toimia, jotka voitaneen toteuttaa varsin helposti.

Vuoden 2023 SM-kilpailut

Päätettiin, että vuoden 2023 yleinen SM ja naisten SM järjestetään Helsingissä 7.–15.4.2023.

Naisten SM järjestetään avoimena kilpailuna, johon voivat ilmoittautua kaikki naispelaajat. Kilpailuformaatti päätetään osallistujamäärän perusteella.

Valintakriteerit vuoden 2023 EM-kilpailuun

Joukkue-EM järjestetään Montenegrossa 10.–21.11.2023.

Valintakriteerien osalta päätettiin palata noudattamaan kansainvälisiä arvokilpailuja koskevia osallistumisperiaatteita. Aktiivisuuden kriteeri on 20 kpl täydellä kertoimella laskettavia elo- / selopelejä valintahetkeä edeltävän 12 kk:n aikana. Yleisessä sarjassa SM-kisojen kaksi parasta (kolme, jos kolmanneksi tullut on valintalistalla 10 parhaan joukossa) saa kiintiöpaikan joukkueeseen. Naisten sarjassa vain SM-kisojen voittaja saa kiintiöpaikan.

Valintajakso vuoden 2023 EM-kilpailuun alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.7.2023. (alkamispäivämäärä korjattu tiedotteeseen 7.11.2022)

Joukkuepikashakin SM 2023

Käsiteltiin Seinäjoen Shakkikerhon ja Kurikan Visan yhteinen anomus joukkuepikashakin SM-kilpailun järjestämisestä vuonna 2023. Hyväksyttiin anomus, ja näin ollen joukkuepikashakin SM-kilpailu järjestetään Seinäjoen Urheilutalolla totuttuun tapaan elokuun ensimmäisenä viikonloppuna eli 5.–6.8.2023.


Seura- ja strategiatoiminta

Elokuun lopussa järjestetyn seuratoimintapäivän koostetta

27.8. järjestettyyn seuratoimintapäivään osallistui ainoastaan n. 10 seuraa. Keskustelimme liiton ja seurojen nykytilanteesta, seuratoiminnan rahoituksen muodoista sekä hieman siitä, miten toimintaa voitaisiin kehittää.

Seuroilta välittyi viesti, että koronan jälkeen toimintaan on tullut mukaan varsin mukavasti uusia jäseniä etenkin pääkaupunkiseudulla. Keskeisiksi haasteiksi tunnistettiin kilpailutoimintaa järjestävien seura-aktiivien niukkuus sekä se, että koronan myötä harrastajia on kaikonnut seuran toiminnasta.

Tuetaan ja kannustetaan seuroja edelleen aktiivisesti seuratoiminnan kehittämiseen ja avustetaan mahdollisuuksien mukaan seuroja esimerkiksi erilaisten rahoitusmuotojen hakemisessa.

Päätettiin järjestää seuratoimintapäivä uudelleen keväällä 2023 osin samoilla teemoilla. Painopisteeksi kuitenkin nostetaan erityisesti toiminnan kehittäminen ja kilpailutoiminnan aktivointi. Pyritään saavuttamaan laajempi osanotto järjestämällä päivä joko hybridimallina tai kokonaan etäyhteydellä.

Liiton strategian toimeenpanosta

Pyritään toteuttamaan lisenssiuudistus ja lisenssipelaajille suunniteltu kirjautumista vaativa lisäsisältöjä tarjoava verkkopalvelu siten, että muutokset saadaan voimaan viimeistään vuoden 2024 alusta. Asiaa valmistellaan yhteistyössä strategiatyöryhmän ja toiminnanjohtajan kanssa.

Laaditaan valmiiksi kirjallinen materiaali joukkuepikashakin SM-kilpailujen järjestämistä koskevista hyvistä käytännöistä. Kehitetään tapahtuman markkinointia siten, että tapahtumaa markkinoidaan aktiivisemmin myös kansainvälisesti.
 

Suomen Kirjeshakkiliiton ja Suomen Tehtäväniekkojen avustus vuodelle 2022

Vuonna 2021 Suomen Kirjeshakkiliiton ja Suomen Tehtäväniekkojen vuosittainen avustus jouduttiin puolittamaan haastavan taloustilanteen vuoksi.

Todettiin, että liiton taloustilanne on parantunut siinä määrin, että palautetaan Suomen Kirjeshakkiliiton ja Suomen Tehtäväniekkojen avustus vuoden 2020 tasolle (n. 2 000 €/liitto).


Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous järjestetään Tampereella keskiviikkona 9.11. klo 18 alkaen.

Tätä ennen kiireellisiä asioita voidaan käsitellä etämenettelyin.

Mikäli tämä kokoustiedote herätti kysyttävää tai kommentoitavaa, olkaa yhteydessä hallituksen puheenjohtajaan: Eetu Tiiva, eetu.tiiva@shakkiliitto.fi, 0409357959.

 

Pöytäkirja
Asia: Suomen Shakkiliiton sääntömääräinen liittokokous
Aika: Perjantai 6.5.2022, klo 18.00
Paikka: Shakkiareena, Hiomotie 10, Helsinki

1 § Kokouksen avaus klo 18.00
Shakkiliiton puheenjohtaja Eetu Tiiva avasi kokouksen klo 18.

2 § Läsnä olevien toteaminen
Suomen Shakkihistoriallinen seura, Petri Saharinen, 2 ääntä, Akaan Shakki, Mika Hakala, 1, Hartolan Shakkikerho, Esko Virtanen, 1, Lauttasaaren Suomalainen Shakkikerho, Jyrki Kivinen, 2, Turun Shakinystävät, Mika Hakala, 1, Turun Työväen Shakkikerho, Tero Salopää, 2, Helsingin Shakkiklubi, Matti Uimonen, 3, Gambiitti, Henry Mannberg, 2, Suomen Tehtäväniekat, Jorma Paavilainen, 2, Kulttuuri-Shakki-58, Marko Tauriainen, 1, Etelä-Vantaan Shakki, Teemu Vihinen, 2. Äänimäärä yhteensä 19.

Lisäksi paikalla olivat Eetu Tiiva, Petteri Paronen, Petri Kopsa, Kimmo Telenius, Jouni Lehtivaara ja Toivo Pudas. Heille myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus.

3 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eetu Tiiva. Sihteeriksi valittiin Marko Tauriainen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jouni Lehtivaara ja Petteri Paronen.

4 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 § Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen
Kokouksen asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

6 § Toimintakertomus ja tilikertomus vuodelta 2021
Käytiin läpi toiminta- ja tilikertomus vuodelta 2021.

7 § Tilintarkastajien lausunto
Kuultiin tilintarkastajien lausunto.

8 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Valittiin Petri Saharinen johtamaan kokousta tilinpäätöksen vahvistamisen ja vastuuvapauden myöntämisen ajaksi.

Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille ja vahvistettiin tilinpäätös.

9 § Hallituksen esitykset liittokokoukselle
Hallitus esittää hyväksyttäväksi seuraavat sääntömuutokset. Muutoksista ensimmäinen koskee Kirjeshakkiliiton (ja tulevaisuudessa mahdollisesti muidenkin vastaavien toimijoiden) fuusioitumista Suomen Shakkiliittoon ja toinen kokouskutsujen ja tärkeiden tiedotteiden toimittamistapaa.

Jaostot

11. Liiton alaisuuteen voidaan tarvittaessa perustaa jaostoja hoitamaan eri tehtäviä. Jaoston perustamisen hyväksyy Liiton kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jaostolle on sen perustamisen yhteydessä vahvistettava jaoston toimintaa sääntelevä ohjesääntö, jonka hyväksyy Liiton kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

– – – –

15. Kokouskutsut ja tärkeät tiedonannot toimitetaan jäsenistölle Liiton verkkosivuilla julkaistavilla kutsuilla ja tiedotteilla.

Hyväksyttiin esitetyt sääntömuutokset (1. hyväksyntä).

 

Hallitus esittää hyväksyttäväksi selotoimikunnan ohjesäännön.

Hyväksyttiin selotoimikunnan ohjesääntö.

 

Hallitus esittää Shakkiliiton strategian hyväksymistä.

Hyväksyttiin Shakkiliiton strategia.

10 § Muut asiat
Keskusteltiin kilpailujen järjestämisestä ja maajoukkueen valmentajasta.

11 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Eetu Tiiva päätti kokouksen klo 20.21.

Pöytäkirjan vakuudeksi, Helsingissä 6.5.2022

______________________________                             ______________________________

Eetu Tiiva, puheenjohtaja, 1–7 § ja 9–11 §                      Marko Tauriainen, sihteeri

______________________________

Petri Saharinen, puheenjohtaja, 8 §

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

______________________________                             _____________________________

Jouni Lehtivaara                                                             Petteri Paronen

 

Shakkiliiton hallituksen sähköpostimenettely, elokuu 2022

Shakkiliiton hallitus kokoontui käsittelemään muutamia asioita sähköpostimenettelyllä elo-syyskuun vaihteessa.

Shakkituomaritoimikunnan kokoonpano

Vahvistettiin shakkituomaritoimikunnan kokoonpano 30.7. pidetyn shakkituomarien vuosittaisen kokouksen esityksen mukaiseksi (sulkeissa kauden päättymisajankohta).

 • Puheenjohtaja: KvT Mika Hakala (7/2024)
 • Varapuheenjohtaja: KvT Markku Kosonen (7/2023)
 • Sihteeri: KT Kalle Kumpulainen (7/2023)
 • Jäsenet: KvT Jouni Lehtivaara (7/2024), KvT Timo Munukka (7/2023) ja KT Jyrki Raki (7/2024)

Helsinki Street Chessin ja Shakkikerho Ninjan yhdistyminen

Helsingissä toimiva shakkiyhteisö Helsinki Street Chess (HSC) ja liiton jäsenseura SK Ninja ovat yhdistyneet heinäkuun loppupuolella. Seura käyttää jatkossa nimeä Helsinki Street Chess. Toivotettiin yhdistynyt seura ilolla mukaan liiton toimintaan. SK Ninjan pelaajat siirretään yhdistyneen seuran pelaajiksi ja SK Ninjan paikka SM-liigassa siirtyy HSC:lle.

JSM-kilpailu ja JSM-toimikunta

JSM-toimikunnan esityksen mukaisesti hyväksyttiin, että SM-kilpailumääräyksistä poikkeavasti tällä kaudella II divisioonassa pelaa ainoastaan 24 joukkuetta neljässä kuuden joukkueen lohkossa. Alhaisempi joukkuemäärä johtuu siitä, että luopumisien jälkeen vapaaksi jääneitä paikkoja ei ole saatu täytettyä.

Lisäksi käsiteltiin JSM-toimikunnan muutosta koskeva asia. Aiemmin toimikunnassa toimineet Pekka Hietala ja Petteri Paronen jäävät pois toimikunnasta omista pyynnöistään. Toimikunnan puheenjohtajana toiminut Esa Lappi väistyy omasta pyynnöstään työkiireiden vuoksi puheenjohtajan paikalta, mutta jatkaa edelleen toimikunnan jäsenenä.

Tämän vuoksi päätettiin täydentää toimikuntaa kahdella uudella jäsenellä kaudelle 2022–2023. Toimikunnan puheenjohtajan tehtäviä tulevan kauden ajan hoitaa Jyrki Kytöniemi. Toimikunnan toiseksi täydentäväksi jäseneksi valittiin Lauri Hagelberg.

Toimikunta jatkaa kautta seuraavassa kokoonpanossa:

 • Puheenjohtaja: Jyrki Kytöniemi
 • Varapuheenjohtaja: Sami Hämäläinen
 • Jäsenet: Lauri Hagelberg, Esa Lappi

Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous pidetään keskiviikkona 28.9. Tampereella. Tätä ennen kiireellisiä asioita voidaan käsitellä etämenettelyin.

 

Shakkiliiton hallituksen kokous lauantaina 11.6. Areenalla

Shakkiliiton hallitus kokoontui Shakkiareenalla Helsingissä lauantaina 11.6. Asialistalla oli mm. FIDE-asioita, toimikuntien raportteja ja syksyn seuratoimintapäivä.

FIDE-asioista yleisesti

FIDE-delegaatti Panu Laine kertoi yleisellä tasolla FIDEn ajankohtaisista kuulumisista. Laine kertoi ensinnäkin yleisesti viimeisimpien vuosien tapahtumista ja FIDEn nykyisistä ja tulevista rahoitusnäkymistä. Lisäksi hallitukselle varattiin mahdollisuus kysyä FIDE-asioista.

Oltiin yhtä mieltä siitä, että viimeisen neljän vuoden aikana on otettu askelia oikeaan suuntaan, ja FIDEn toiminta on muuttunut läpinäkyvämmäksi ja toiminta on myös eettisesti selvästi kestävämmällä pohjalla kuin edellisen hallinnon aikana.

FIDEn presidentin valinnasta

FIDE-delegaatti Panu Laine esitteli ehdokkaat FIDEn seuraavaksi presidentiksi ja kertoi heidän taustoistaan. Ehdolla ovat seuraavat (ensimmäisenä presidenttiehdokas ja toisena varapresidenttiehdokas):

 • Andrii Baryshpolets (Ukraina) ja Peter-Heine Nielsen (Tanska);
 • Inalbek Cheripov (Belgia) ja Lewis Ncube (Sambia);
 • Arkadi Dvorkovitš (Venäjä) ja Anand Viswanathan (Intia);
 • Bachar Kouatly (Ranska) and Ian Wilkinson (Jamaika)

Yleisesti todettiin, että nykyisen presidentti Arkadi Dvorkovitšin aikana FIDEn toiminta on ottanut selviä askelia oikeaan suuntaan. Rahoituspohjaa on saatu jonkin verran laajennettua, ja yhteistyösopimuksia on tehty myös länsimaalaisten yritysten kanssa. Muutenkin FIDEn toiminta on muuttunut tehokkaammaksi, avoimemmaksi ja eettisesti kestävämmäksi verrattuna edeltäneeseen hallintoon.

Vallitsevassa maailmantilanteessa pidettiin kuitenkin myös ongelmallisena Dvorkovitšin läheisiä kytköksiä Venäjän hallintoon, vaikka hän onkin pyrkinyt tekemään pesäeroa Venäjän hallinnon linjaan koskien Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa.

Laajan ajatustenvaihdon jälkeen päädyttiin äänestämään seuraavista ehdotuksista:

 • Äänestetään tyhjää (Olander, Tanni ja Tiiva)
 • FIDE-delegaatti päättää asiasta tilanteen mukaan yleiskokouksessa (Hakala ja Viljanen)

Äänin 3-2 päädyttiin siihen, että ohjeistetaan FIDE-delegaatti Panu Lainetta äänestämään FIDEn seuraavan presidentin valinnasta tyhjää Chennaissa pidettävässä yleiskokouksessa.

Toimikunnat, työryhmät ja edustukset

Kuultiin toimikuntien ja työryhmien kuulumisia toimikuntien yhteyshenkilöiden johdolla.

JSM-toimikunta (Tiiva): 

JSM-kauden 2022–2023 toimikunta on aloittanut työnsä kokoonpanossa Esa Lappi (pj.), Sami Hämäläinen (vpj.), Petteri Paronen ja Pekka Hietala. Kilpailukutsu on saatu jo julkaistua.

Päätettiin JSM-toimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että palataan JSM-kilpailussa normaaliin tarjoiluvelvoitteeseen, eli kahvi/tee ja lisäksi jonkinlaista purtavaa tulee olla ottelutapahtumassa tarjolla.

Laaditaan JSM-toimikunnalle ohjesääntö, joka saatetaan syksyn liittokokouksen käsiteltäväksi.

Lisäksi päätettiin antaa JSM-toimikunnalle evästyksenä, että JSM-tulospalvelun voisi siirtää nähtäväksi myös Chess-Resultsiin.

JSM-kehitystyöryhmä aloittaa työnsä syksyllä 2022, koska todettiin parhaaksi, että uusi JSM-toimikunta saa keskittyä rauhassa tulevan JSM-kauden valmisteluun kesän aikana.

Shakkituomaritoimikunta (Hakala):

Puheenjohtaja on keskustellut shakkituomaritoimikunnan puheenjohtajan ja jäsenten kanssa vilpin ehkäisyyn liittyvistä kysymyksistä korkeamman tason kotimaisissa kilpailuissa (SM-kilpailu, Heart of Finland).

Päätettiin, että hankitaan kaksi käsikäyttöistä metallinpaljastinta (n. 250 €/kpl), joita hyödynnetään vilpin ehkäisyssä korkeamman tason kotimaisissa kilpailuissa. Shakkituomaritoimikunta huolehtii näiden käyttöön liittyvän asianmukaisen perehdytyksen järjestämisestä.

Todettiin, että shakkituomarien vuosittainen kokous pidetään Helsingissä Shakkiareenalla lauantaina 30.7. klo 12 alkaen.

Selotoimikunta (Viljanen): 

Iloksemme totesimme, että selotoimikunta on saanut selosäännöstön valmiiksi.

Käsiteltiin selosäännöstö ja vahvistettiin se selotoimikunnan esittämässä muodossa lukuun ottamatta sitä, että päätettiin, että säännöstö astuu voimaan 11.6.2022. Säännöstö julkaistaan Shakkiliiton verkkosivuilla.

Seuratoimintatyöryhmä (Tiiva): 

Todettiin, että kevään odottamattomien käänteiden vuoksi työryhmä ei ole päässyt aloittamaan työtään kevään aikana.

Päätettiin järjestää seuratoimintapäivä Shakkiareenalla lauantaina 27.8. Järjestelyistä vastaavat puheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja palvelupäällikkö. Seuratoimintapäivän painopiste tulee olemaan seuratoiminnan jälleenrakennuksesta koronapandemian aiheuttaman passivoitumisen jälkeen sekä seurojen rahoituspohjan ja siten seurojen toiminnan kehittämisessä (seuratoiminnan tuki).

Kansainväliset edustukset: 

Todettiin, että FIDEn yleiskokouksessa (7.8.2022) Intian Chennaissa Suomea edustaa FIDE-delegaatti Panu Laine. ECU:n yleiskokouksessa Kreikan Thessalonikissa (23.7.2022) Suomea edustaa ECU-delegaatti Jouni Lehtivaara. FIDE korvaa Laineen matkakustannukset kokonaisuudessaan, ja Lehtivaaralle SSL maksaa lennot.

Naisshakki: 

Valittiin naisten shakin yhteyshenkilöksi hallituksen jäsen Johanna Tanni.

COVID-19-ohjeistus

Todettiin, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on muuttanut COVID-19-ohjeistuksiaan. Esimerkiksi maskisuositus on kumottu.

Päätettiin, että mukautetaan Shakkiliiton COVID-19-ohjeistus vastaamaan THL:n ohjeistuksia. THL:n ohjeistuksien muutoksien muuttuessa mukautetaan Shakkiliiton ohjeistuksia vastaaviksi ilman eri päätöstä.

Turnaus kehittyville ja tavoitteellisille nuorille pelaajille

Kentältä on esitetty ajatusta siitä, että kehittyville ja tavoitteellisille ja nuorille pelaajille olisi tärkeää olla tarjolla tasokkaita pelejä siten, että peleihin liittyisi myös valmistautumista, ja tällä hetkellä tällaisten pelien tarjonta on Suomessa hyvin niukkaa. Ratkaisuehdotuksena kentältä tuli idea täyskierroskilpailusta, jossa pelattaisiin peli päivässä. Turnaukseen otettaisiin mukaan n. 2/3 kehittyviä pelaajia ja n. 1/3 pelaajista olisi vahvempia pelaajia, joille maksettaisiin pieni korvaus pelaamisesta. Turnauksen tavoitteena olisi olla ennen kaikkea valmennusta kehittyville pelaajille tasokkaiden pelien muodossa. Todettiin, että sopiva pelaajien tasoero olisi korkeintaan n. 200-300 selopistettä.

Päätettiin, että selvitetään kehittyvien pelaajien kiinnostusta tällaista turnausta kohtaan ja pyritään järjestämään tällainen turnaus ensimmäisen kerran vuodenvaihteen 2022–2023 tietämillä Helsingissä (HM-turnauksen yhteydessä). Turnauksessa ei jaettaisi palkintoja, vaan turnaus pyrittäisiin rahoittamaan ensisijaisesti kehittyviltä pelaajilta saatavista osanottomaksusta (osanottomaksu 50 euroa/pelaaja), jota täydennettäisiin tarvittaessa liiton vähäisellä panostuksella.

Muut asiat

Käsiteltiin anomus siitä, että kesän Heart of Finlandille myönnettäisiin vapautus selomaksusta. Todettiin, että liitto on tänä vuonna siinä määrin vahvassa yhteistyössä kilpailun kanssa, että vapautusta tai alennusta selolaskentamaksusta ei myönnetä. Ilolla kuitenkin todettiin, että kilpailuun on ilmoittautunut jo lähes 120 pelaajaa.

Todettiin, että työ strategian toimeenpanoksi aloitetaan kesän jälkeen.

Seuraava kokous

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään sähköpostimenettelyssä. Tavoitteena on pitää lähikokous elo-syyskuussa. Tätä ennen kiireellisiä asioita voidaan käsitellä etämenettelyin.

 

Shakkiliiton hallituksen kokous lauantaina 19.2. Tampereella

Shakkiliiton hallitus kokoontui Tampereella lauantaina 19.2. Asialistalla oli jälleen monia asioita laajalla skaalalla, mutta käsillä olleet asiat saatiin huolellisesti käsitellyksi noin 3,5 tunnissa.

Toimikunnista ja työryhmistä

Ensinnäkin kuultiin toimikuntien tuoreita kuulumisia toimikuntien yhteyshenkilöiden johdolla:

Selotoimikunta (Jouko Viljanen)

Päätettiin täydentää selotoimikuntaa Vilka Sipilällä. 

Selotoimikunta on laatinut selosäännöstön melko valmiiseen muotoon, ja säännöstö on tarkoitus hyväksyä ja julkaista liiton sivuilla kevään 2022 aikana.

Selotoimikunta antoi lausunnon erillisen nopean shakin listan tarpeellisuudesta. Selotoimikunnan arvion mukaan erilliselle nopean shakin listalle ei ole tarvetta, koska

 • Alhaisemman kilpailu- ja pelimäärän vuoksi lista ei antaisi kovin luotettavaa kuvaa pelaajan vahvuudesta.
 • Seloluku kertoo pelaajan vahvuudesta täsmällisemmin

Hallitus keskusteli asiaan liittyvistä eri näkökulmista, ja yhtyi lopulta selotoimikunnan kantaan, eli erillisen nopean shakin listan luomista ei tulla toistaiseksi edistämään.

Selotoimikunnalle lähetettiin seuraavia evästyksiä:

 • Selosäännöstöä pyydetään käsittelyyn seuraavaan hallituksen lähikokoukseen
 • Pyydetään selotoimikuntaa palaamaan mestariehdokkaan arvon virallistamiseen ja pyritään lisäämään me-arvot näkyviin myös selolistalle.

Tuomaritoimikunta (Mika Hakala)

Tuomaritoimikunta kokoustaa helmikuun viimeisenä viikonloppuna. Asialistalla on lähinnä tuomaritoimikunnan normaaliin työhön liittyiviä asioita.

JSM-toimikunta (Eetu Tiiva)

Toimikunta on jatkanut kauden läpiviemistä siten, että käynnissä oleva JSM-kausi on tarkoitus saada maaliinsa toukokuun 2022 loppuun mennessä

Päätettiin, että aiempi hallituksen päätös koskien kalenterivuosittaiseen JSM-järjestelmään siirtymistä kumotaan, ja seuraava JSM-kausi pyritään aloittamaan syksyllä 2022.

Seuraavan JSM-kauden toimikuntaan valittiin tässä vaiheessa Sami Hämäläinen ja Petteri Paronen. Toimikuntaan valitaan kevään aikana vielä kaksi jäsentä. Toisen jäsenen paikka pyritään täyttämään ensisijaisesti tiedustelemalla nykyisten JSM-yhteyshenkilöiden kiinnostusta tehtävään.

Strategiatyöryhmä (Eetu Tiiva)

Strategiatyöryhmä (Petri Kopsa, Jyrki Kytöniemi, Aleksi Olander, Ksenia Palmu, Juha Patosalmi ja Eetu Tiiva) on jatkanut työtään. Työryhmä on valmistellut Shakkiliitolle strategiaa vuosille 2022-2025. Ryhmän esitys liiton strategiaksi käsitellään Shakkiliiton hallituksessa huhtikuun 2022 alussa. Tämän jälkeen strategia esitellään ja käsitellään huhtikuun loppupuolella pidettävässä kevään liittokokouksessa.

Seuratoimintatyöryhmä (Eetu Tiiva)

Seuratoimintatyöryhmä aloittaa työnsä kevään 2022 aikana, ja valmistelee joulukuun kokouksen päätöksen mukaisen seuratoimintapäivän pidettäväksi.

JSM-toiminnan kehitystyöryhmä

Päätettiin perustaa otsikon mukainen työryhmä, johon kuuluvat Eetu Tiiva (pj.), Jyrki Kytöniemi, Aleksi Olander ja kauden 2022-2023 JSM-toimikunta.

Työryhmän tehtävänä on valmistella kokonaisvaltainen JSM-kilpailun uudistustarpeita koskeva esitys, jota voidaan käsitellä hallituksessa ja seuratoimintapäivässä syksyllä 2022. Uudistustyön valmistelun lähtökohdiksi asetetaan seuraavia asioita:

 • Joukkue- ja pelaajamäärän laskun taittaminen
 • Kilpailullisuuteen liittyvien ongelmien ratkaiseminen (erit. I-divisioona)
 • JSM-kilpailu säilyttää jatkossakin asemansa elinvoimaisena kansallisena joukkuekilpailuna
 • SM-liiga ja I-divisioona ovat hyvätasoisia ja kilpailullisia sarjoja
 • II- ja III-divisioona tarjoavat kaikille joukkueille Suomessa mahdollisuuden pelata JSM-kilpailua ilman, että etäisyydet ovat kohtuuttoman pitkät

Työryhmä ei osallistu JSM-kilpailua koskevaan operatiiviseen työhön.

 

Liiton yhteyshenkilöt ja työntekijät

 • Suomen FIDE Trainer -yhteyshenkilö: Valittiin Sauli Tiitta
 • Päätettiin valita Shakkiliitolle naisten shakin yhteyshenkilö. Yhteyshenkilön valinta on osa FIDEn naisten shakin vuotta. Kysytään tehtävään ensisijaisesti Tanja Tuomista.

Harri Mikkonen on tiedustellut töitä Shakkiliitosta. Päätettiin palkata Mikkonen maaliskuun alusta, mikäli saadaan myönteinen päätös täydestä palkkatuesta. Mikkosen työtehtävät tulevat painottumaan Suomen Shakkien ja liiton arkistojen digitointiin. Lisäksi Mikkonen ottaa vastattavakseen liiton nettishakkitoiminnan. Puheenjohtaja ei osallistunut asian käsittelyyn tai siitä päättämiseen.

 

Shakkiliitto 100 vuotta -juhlaturnaus/PM-turnaus 2022

Päätettiin järjestää Shakkiliiton 100-vuotisjuhlaturnaus 6.-12.6.2022 Helsingissä. Kilpailu on samalla vuoden 2022 Pohjoismaiden mestaruusturnaus. Kilpailussa on kolme ryhmää: avoin ryhmä, joka tulee olemaan avoin kansainvälinen turnaus, sekä pohjoismaisille pelaajille rajatut senioriryhmät. Tilakapasiteetin mahdollisen rajallisuuden vuoksi ilmoittautuminen päätettiin porrastaa avoimessa ryhmässä vahvuuslukuperusteisesti.

Kilpailukutsu julkaistaan helmikuun loppuun mennessä. Kilpailun palkintopotti on n. 15 000 euroa.

Kilpailun järjestämistä varten on saatu rahoitus lahjoituksena yksityishenkilöltä. Kilpailulle pyritään hankkimaan vielä lisärahoitusta FIDEltä ja yksityisiltä tahoilta.

Kilpailun järjestelyiden valmistelusta vastaa palvelupäällikkö yhteistyössä puheenjohtajan, toiminnanjohtajan ja muiden asianomaisten tahojen kanssa. Kilpailua varten tullaan perustamaan erillinen kilpailutoimikunta.

 

Shakkiliiton 100-vuotisjuhla

Shakkiliitto järjestää 100-vuotisjuhlan lauantaina 11.6. Helsingissä.

Juhlan kutsut lähtevät jakeluun maaliskuun alkupuoliskolla. Lisäksi juhlaan tulee myyntiin rajallinen määrä paikkoja.

Juhlan valmistelusta vastaa 100-vuotisjuhlan työryhmä (Panu Laine, Aleksi Olander, Eero Patola, Petri Saharinen, Marko Tauriainen, Kimmo Telenius ja Eetu Tiiva).

 

Koulushakkityön tilanteesta

Koulushakkityö on elänyt alkuvuodesta hiljaiseloa, ja toistaiseksi resurssit tämän työn saralla tulevat olemaan varsin rajalliset.

ECU:n koulushakkitoimikunnan puheenjohtaja Jesper Bergmark Hall on lähestynyt Suomen Shakkiliittoa ja tiedusteli Shakkiliiton kiinnostusta olla mukana ECU:n uudessa hankkeessa, jonka pyrkimyksenä on tarjota jäsenliitoille tukea ja neuvoja koulushakkityön edistämisessä. Mukanaolosta ei aiheudu Shakkiliitolle kustannuksia.

Päätettiin osallistua tähän hankkeseen siinä määrin, että pyritään sopimaan, että Hall tulisi pitämään Suomeen parin päivän koulutustilaisuuden liittyen koulushakkityön edistämiseen. Erityisesti painopiste tulee olemaan siinä, millä tavoin koulushakkityölle voitaisiin saada rahoitusta. Asian valmistelusta vastaavat liiton puolesta tällä hetkellä Johanna Tanni ja Eetu Tiiva.

Ruotsin Shakkiliiton koulushakkivastaava on lähestynyt Shakkiliittoa ja tiedustellut kiinnostustamme olla mukana etäyhteydeydellä pidettävissä keskusteluissa, joissa on tarkoitus keskustella koulushakkityön tilasta Pohjoismaissa sekä jakaa ideoita ja näkökulmia liittojen välillä. Päätettiin osallistua keskusteluihin, ja liiton puolesta näihin keskusteluihin osallistuu Johanna Tanni.

 

Muita asioita

Tampereen yliopistossa pelitutkimusta opiskeleva Benjamin Puha tekee Pro gradu -tutkielmaa shakista ja hän on ollut aiheen tiimoilta yhteydessä Shakkiliittoon. Tutkielmassa on tarkoitus tarkastella sitä, tuoko shakin pelaaminen digitaalisesti erilaisen pelikokemuksen kuin laudalla pelatessa.

Päätettiin olla avuksi kyselyn laadinnassa ja levitämme kyselyä jäsenistölle, mikäli näin sovitaan.

 

Seuraavat kokoukset: 

 • Etäkokous keskiviikkona 6.4. Käsittelyssä liittokokousasiat.
 • Lähikokous sunnuntaina 24.4. Shakkiareenalla. Siirretty pidettäväksi 11.6.
 • Päätettiin siirtää kevään liittokokous pidettäväksi sunnuntaina 24.4. Shakkiareenalla
 • Kiireellisiä asioita käsitellään tarvittaessa sähköpostimenettelyssä

Mikäli tämä kokoustiedote herätti kysyttävää tai kommentoitavaa, olkaa yhteydessä hallituksen puheenjohtajaan: Eetu Tiiva, eetu.tiiva@shakkiliitto.fi, 0409357959.