Vuoden 2018 hallitustiedotteet

Tiedote 16.1.2018

Hei,
eilen pidettiin vuoden ensimmäinen Suomen Shakkiliiton hallituksen kokous, uudistuneella kokoonpanolla. Pöytäkirja tulee tuttuun tapaan jakoon sitten kun se on valmis, tässä nyt jo tiedoksi yleisesti ehkä kiinnostavimmat asiat.

Tuomaritoimikunta palautetaan jossain muodossa. Tuomarit kokoontuivat menneenä sunnuntaina pohtimaan eri vaihtoehtoja. Esillä olleesta tuomariyhdistyksestä päätettiin silloin luopua, ja ratkaista asia toisin. Mika Hakala hallituksen sisältä kasaa pienen työryhmän, joka tekee lopullisen esityksen tuomaritoimikunnasta käsiteltäväksi seuraavassa hallituksessa ja kevätkokouksessa. Jouni Lehtivaara toimii toistaiseksi toimitsijarekisterin ylläpitäjänä, ja Mika Hakalan Tuomaritoimikunta-valmistelua tekevä ryhmä ottaa kantaa ja vastaa niistä asioista, jotka vanhalle tuomaritoimikunnalle kuuluivat.

Foorumi uudistetaan, ja samassa yhteydessä kirjoittelu muutetaan omalla nimellä tapahtuvaksi. Oletan että tämä päätös herättää tunteita, koska aihe herätti hallituksen sisälläkin eniten keskustelua. Päätös tehtiin lopulta kuitenkin yksissä tuumin, tiedostaen että kirjoittelu voi vähentyä tämän päätöksen johdosta. Keskustella saa ja pitää, ja erilaisia näkemyksiä on hyvä esittää laidasta laitaan. Vallitsevaa käsitystä saa opponoida, lähtökohtainen muka-konsensus kun ei ikinä ole hyvästä, eikä vie asioita eteenpäin. Uskon kuitenkin itse henkilökohtaisesti hyvin vahvasti siihen että ne kriittisetkin mielipiteet pitää pystyä esittämään sen verran rakentavassa muodossa, että ne uskaltaa ja pystyy esittämää omalla nimellään. Puskista huutelu ei vie asioita oikeasti eteenpäin. Iso asia on toki luoda sellainen ilmapiiri, jossa ne eriävätkin näkemykset uskalletaan tuoda esiin. Tämän eteen teemme hallituksessa töitä.

Liitto tulee tekemään tappiollisen tilikauden myös 2017. Nyt onkin erityisen tärkeää saada tulot ja menot tasapainoon, ja katsoa huolella mihin panostamme. Vierumäen turnaus teki isohkon tappion, kun suurinta, syyskokouksessakin mainittua sponsorirahaa ei koskaan saatu, mutta kulut toteutuivat oletuksella että tuo raha liitolle saadaan.

Suomen Shakkikustannus Oy lopetetaan. Nyt kun viime vuonna perustettiin Chess Events Oy, on tilanne se että meillä on kaksi erillistä osakeyhtiötä, jotka kuitenkin molemmat vaativat oman byrokratiansa, kuten hallituksen, kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Meidän on tarpeetonta ylläpitää kahta yhtiötä. Lehden kustantaminen on siirtynyt liitolle jo muutenkin, ja mikäli julkaisuja jatkossa tehdään, ne voidaan mainiosti tehdä Chess Events Oy:n toimesta. Chess Eventsin osalta taas totesimme että minimoimme byrokratian ja sitä kautta kulut, ja hallitus nimitetään Suomen Shakkiliiton hallituksen sisältä, niin että Chess Eventsin hallituksen puheenjohtaja olisi aina liiton puheenjohtaja (tässä hetkessä siis minä), ja jäseninä varapuheenjohtaja (tässä hetkessä siis Markku Raitanen) ja kaksi muuta. Nuo kaksi muuta ovat nyt Petri Pitkänen ja Jyrki Kytöniemi. Tulemme pitämään mahdolliset Chess Events Oy:n hallituksen kokoukset aina liiton hallitusten kokousten yhteydessä, jotta tästä ei synny ylimääräisiä kuluja, eikä ylimääräistä ajankäyttöä. Liiton hallitus kokoontuu tänä vuonna fyysisesti neljä kertaa, kaksi kertaa Tampereella ja kaksi kertaa Helsingissä. Mikäli on tarvetta useammille istunnoille, pidämme ne Skypen välityksellä. Säästämme tässäkin, kun ei synny matkakuluja.

Selotoimikunta jatkaa entisellään, samoin JSM-toimikunta ja Jyrki Raki jatkaa kurinpitäjänä.

Nuorten stipendikäytäntöjä tullaan muuttamaan. Emme jatkossa jaa henkilökohtaisia, tai tietyille pienryhmille suunnattuja stipendejä, vaan rakennamme kiinteämmän maajoukkueringin, ja rahat käytetään tämän ringin systemaattiseen valmentamiseen. Vierumäen yläkoululeiritys on ollut hyvä alku, jotain tämän kaltaista rakennamme aiemman stipendikäytännön tilalle. Tavoitteena on tehdä nuorten kilpapelaajien kehittymisen tukemisesta aiempaa systemaattisempaa ja tavoitteellisempaa, ja varmistaa että meillä on harjoitteluun sitoutunut nuorten maajoukkuerinki, joka sitten saa asianmukaista tukea liitolta. Tämän ringin valmennus tullaan kilpailuttamaan, kun lopullinen muoto on selvillä. Asiasta tehdään esitys seuraavaan hallituksen kokoukseen, joka pidetään Tampereella 4.4.

Tällaista tällä erää. Virallinen pöytäkirjaa seuraa perässä jossain vaiheessa.

t. Riikka
(SSL puheenjohtaja 1.1.2018 alkaen)

Tiedote 4.4.2018

Shakkiliiton hallitus kokoontui eilen toisen kerran tänä vuonna. Asialista oli pitkä kuin nälkävuosi, vaan hienosti saimme silti käsiteltyä asiat sovitussa kolmessa ja puolessa tunnissa. Keskustelua oli paljon, ja sitä käytiin rakentavassa ja hyvässä hengessä. Äänestyksiä ei tarvittu, vaan kaikista asioista löytyi keskustellen yhteinen näkemys. Alla tiivistelmä oleellisista käsitellyistä asioista, kaikille näistä kiinnostuneille. Emme jatkossa julkaise varsinaisia pöytäkirjoja, vaan tämä heti kokouksen jälkeen kirjoitettava tiivistelmä hoitaa tiedottamisen. Kokouksissa käsitellään välillä sellaisiakin asioita, jotka esimerkiksi henkilösuojalain kannalta eivät ole julkisia. Tiedotamme kuitenkin avoimesti ja nopeasti kaikesta oleellisesta, ja tämä tiivistelmä on itse asiassa huomattavasti informatiivisempi kuin varsinainen pöytäkirja. Foorumilla on myös helppo kommentoida ja kysyä, jos ja kun käsiteltävät asiat herättävät kysymyksiä.

t. Riikka

———————————————-

Liiton taloustilanne, saadun lahjoituksen käyttäminen ja tilinpäätös
Lyhyesti todettuna liitolla on paha talouskriisi. Kiitos tammikuussa saadun rahalahjoituksen kassatilanne on hyvä, mutta talous muuten aivan kuralla. Viime vuoden tappio oli lopulta lähes 37.000 €, mikä tarkoittaa että kaikki edellisten vuosien voittovarat, ja vähän enemmänkin, on nyt syöty kahden edellisen vuoden tappioihin. Viimeisten vuosien aikana on tehty lukuisia pieniä päätöksiä, joilla rahankäyttö lisääntyy tonnin sinne, toisen tänne, ja yhdessä nämä ynnäävät isoihin puroihin. Kun tähän yhdistää lisenssitilanteen, meillä on maksettuna noin 300 lisenssiä vähemmän kuin viime vuonna, niin tilanne on erittäin huono. Iso osa vuoteen 2018 vaikuttavista talouspäätöksistä on tehty jo viime vuoden puolella, joten realismia on se että myös tämä vuosi tulee olemaan tappiollinen. Nyt voimme enää vaikuttaa siihen miten pahasti vuosi 2018 tulee olemaan tappiolla. Sovimme hallituksen kanssa että tavoite on nyt kääntää jokainen kivi nurin ja löytää konkreettiset säästökohteet. Laadimme myös realistisen talousarvion vuoden 2019 loppuun asti. Ensi vuonna meidän täytyy päästä nollatulokseen. Valitettavasti tämä tilanne tarkoittaa sitä, että lähes kaikelle ei-pakolliselle rahankäytölle täytyy sanoa ei. Poikkeuksen tähän tekee lahjoitusvarojen kohdistus. Päätimme että saadusta 100.000 € lahjoituksesta käytetään tänä vuonna maksimissaan 35.000 €. Pääasiallinen käyttökohde on koulushakkityön edistäminen, tämän lisäksi osa rahasta käytetään maajoukkueen/-joukkueiden tukemiseen.

Maajoukkueiden valmennus
Hallituksen kokouksessa oli käsiteltävänä nuorten maajoukkuevalmentajan valinta ja yleisen maajoukkueen suunnitteluryhmän esitys valmennuksesta ja valmentajasta. Nuorten maajoukkueen valmentajaksi oli lopulta vain kaksi ehdokasta, yhden tarjoajan vetäydyttyä kisasta. Tehtävään valittiin Kalle Kiik. Seuraavaksi varmistetaan nuoren maajoukkuevalinnat. Maajoukkuevalmennus toteutuu, mikäli ehdot täyttäviä, kiinnostuneita nuoria on vähintään 10. Liitto maksaa valmennuksen kuluista 50%, toinen 50% on nuorten itsensä maksettavana. Lisäksi käsittelimme yleisen maajoukkueen suunnitteluryhmän tekemän esityksen maajoukkuevalmennuksesta. Liiton rahatilanteesta johtuen jouduimme tekemään valinnan nuorten maajoukkueen ja aikuisten maajoukkueen välillä, ja valinta oli nuorten maajoukkue. Aikuisten asia jäi pöydälle, siihen palataan syksyn kokouksessa, kun meillä on parempi näkymä liiton rahatilanteeseen. Samassa yhteydessä katsotaan kokonaisuutena avoimen maajoukkueen ja naisten maajoukkueen tilanteet. Tosiasia on joka tapauksessa se, että priorisointia on pakko tehdä. Rahaa kun ei valitettavasti taida nyt tipahtaa mistään lisää, ainakaan tähän hätään.

Turnausjärjestäjän ohjesääntö
Jokaisen kisajärjestäjän tehtävänä on ilmoittaa liitolle turnausten jälkeen osallistujamäärä (erikseen nuoret ja aikuiset), toimitsijat ja mahdolliset maksetut kertalisenssit. Varmaan muutama muukin asia, mutta oleellista siis on että kisajärjestäjä ilmoittaa nämä tiedot, ja tilittää sitten liitolle pelaajakohtaiset maksut. Nyt tämä käytäntö on ollut hivenen vaihteleva, ja maksuja on roikkunut syystä jos toisestakin. Jatkossa toimintamallia selkeytetään. Kisajärjestäjän velvollisuus on ilmoittaa kaikki tarpeelliset tiedot yhdellä simppelillä lomakkeella, ja liitto laskuttaa sitten järjestäjää tämän ilmoituksen pohjalta. Pieni, mutta arkea helpottava muutos.

Chess’n Jazz
Törmäsimme ihan uudenlaiseen shakkiin liittyvään projektiin, kun Chess’n Jazz hankkeen puuhamiehenä toimiva vantaalainen saksofonisti, säveltäjä ja kapellimestari William Suvanne oli yhteydessä liiton toiminnanjohtajaan. Chess’n Jazz on shakin ja jazzin kokonaisuus. Se on sekä syksyllä julkaistava jazz-albumi että tapahtuma, joka yhdistää jazz-konsertin ja ennen konserttia pelattavan shakkiturnauksen. Chess’n Jazz yhdistää shakin harrastajia ja jazz-musiikin ystäviä. Chess’n Jazz-projektin tarkoitus on rikkoa kulttuurin ja urheilun välisiä rajoja sekä tuoda kahden toisistaan erillään olevan alan toimijoita yhteen. Liittona tavoittelemme luonnollisestikin lisää näkyvyyttä shakille, ja sitä kautta uusia harrastajia mukaan seuratoimintaan. Kunkin paikkakunnan tapahtumassa onkin tiiviisti mukana paikallinen shakkiseura. Chess’n Jazz -konserttikiertue toteutuu syksyllä 2018. Vuonna 2019 konserttikokonaisuus olisi tarkoitus viedä ulkomaille. Tämä jää toki nähtäväksi, ensin pitää onnistua Suomessa, mutta tämä on tällainen pää pilvissä, jalat maassa tyyppinen lähestyminen. Teimme hallituksessa päätöksen olla hankkeessa mukana, ja käyttää toiminnanjohtajamme Markon aikaa tämän asian edistämiseen. Sen sijaan puhdasta rahaa emme hankkeelle luvanneet, johtuen edellä kuvatusta liiton taloustilanteesta.

Tuomaritoiminta jatkossa
Kuten tässä on käynyt jo tovi sitten ilmi, oli päätös tuomaritoimikunnan lakkauttamisesta selkeä virhe. Onneksi virheet voi pääsääntöisesti korjata, ja niin tämänkin. Mika Hakalan johdolla toimiva väliaikainen tuomaritoimikunta kokoontui muutamaan otteeseen, ja laati hallitukselle jatkosta ehdotuksen, joka myös hyväksyttiin. Ehdotuksen mukaisesti esitämme kerhojen kokoukselle sääntöjen kohtaan 10 lisäystä: ”Hallituksen apuna voi olla pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia, jotka hallitus asettaa. Pysyvien toimikuntien ohjesäännöt hyväksyy kerhojen kokous.” Ja tuomaritoimikunta olisi sitten jatkossa pysyvä toimikunta. Shakkituomaritoimikuntaan kuuluu 3-6 jäsentä, joilla tulee olla vähintään shakkituomarin arvo ja joilla on Fide-lisenssi. Shakkituomarit esittävät vuotuisessa kokouksessaan hallitukselle toimikunnan jäsenet ja puheenjohtajan. Jäsenten toimikausi on 2 vuotta valinnasta.

Hallituksen toimintamalli
Shakkiliiton hallituksella on ollut menneinä vuosina hyvin operatiivinen rooli, mikä on tarkoittanut myös sitä että aina puheenjohtajan vaihtuessa, vaihtuvat myös tietyt toimintatavat. Tämä ei ole tarkoituksenmukaista, vaan liiton toimintaa tulee johtaa toiminnanjohtajan toimesta. Liiton hallitus puheenjohtajansa johdolla varmistaa että toteutamme kerhojen kokouksen hyväksymää toimintasuunnitelmaa, ja teemme tarvittaessa muutoksia ja päivityksiä strategiaan. Operatiivisen toiminnan pitää kuitenkin olla toiminnanjohtajan hallussa. Näin tekemisessä säilyy punainen lanka, vaikka hallitukset ja puheenjohtajat vaihtuvat. Lisäksi hyvän hallinnon kannalta on ongelmallista, jos puheenjohtaja käyttää taloudellista valtaa päivittäisissä asioissa. Puheenjohtajaa kun ei periaatteessa valvo kukaan. Jatkossa esimerkiksi liiton puheenjohtajilla ei ole liiton luottokorttia, eikä liiton puheenjohtaja tee arjessa rahankäyttöön liittyviä operatiivisia päätöksiä. Nämä ovat kaikki toiminnanjohtajan vastuulla. Hallitus luonnollisesti linjaa jatkossakin isommat taloudelliset kysymykset, ja hallitus on se elin, joka valvoo toiminnanjohtajan tekemistä. Kuten missä tahansa liitossa, tai yrityksessä (toki yrityksessä on toimitusjohtaja, ei toiminnanjohtaja, mutta periaate on ihan sama).

Muut asiat
Isompien asiakokonaisuuksien lisäksi listalla oli muutamia juoksevia asioita, jotka kylläkin ovat luonteeltaan sellaisia, että jatkossa nämä kulkevat toiminnanjohtajan tai toimikuntien päättäminä, ei hallituksen agendalla. Vaan joka tapauksessa valitsimme toiminnanjohtajan esityksen mukaisesti Fide Rating Officeriksi Jyrki Kytöniemen, täydensimme JSM-toimikuntaa Timo Munukalla, ja hyväksyimme toimikuntien kulukorvaukset (Selolaskijalle maksetaan 500 € korvaus/vuosi, JSM-toimikunnalle maksetaan 700 € + pj:n lisenssi / vuosi, tuomareille maksetaan puolipäiväraha + matkakorvaus halvimman kulkuneuvon mukaan, hallituksen jäsenille puolipäiväraha + matkakorvaus halvimman kulkuneuvon mukaan ja Fide Rating Officerille puhelinkulut).

Tiedote 14.8.2018

Hallitus kokoontui tänään syyskauden ensimmäisen kerran, tällä kertaa suhteellisen lyhyen asialistan äärelle. Isoimpana asiana agendalla oli liiton taloustilanne. Kuten olen eri yhteyksissä todennut, on meillä valitettavasti varsin vaikea taloudellinen tilanne myös tänä vuonna. Miettisen Teemu oli tehnyt hallitukselle erinomaisen esityksen liiton rahatilanteesta, ja johtopäätös on tosiaan se minkä ole aiemminkin todennut, eli tulemme tekemään merkittävän tappion myös tänä vuonna. Hallituksen yhteinen, selvä tahtotila on vakauttaa tilanne niin että ensi vuonna saamme aikaan positiivisen tuloksen. Uskon vahvasti että tässä myös onnistumme. Tänä vuonna meillä on n. 30 keur ylimääräisiä kuluja, jotka realisoituvat kerran kuudessa vuodessa, eli koululaisten PM-kisojen järjestäminen. Ilman niitä tulos olisi reippaasti positiivinen jo tänä vuonna. Raha-asioihin liittyen totean vielä että vaikeasta tilanteesta huolimatta hallitus päätti tukea edelleen Tehtäväniekkoja ja Kirjeshakkiliittoa.

Kävimme toiminnanjohtajamme Markon johdolla läpi katsauksen koulushakin tilanteesta. Sippolan Kai aloitteli työt koulushakkivastaavana jo kesällä, ja pääsee kunnolla vauhtiin syyskuun alusta. Kai on jo käynyt kouluttamassa opettajia ja ohjaajia, ja käynyt mm. opettajainhuoneissa kertomassa shakista. Kiinnostusta on ollut runsaasti, ja Kai on onnistunut myymään jo muutamia koulutuksia eri kouluille. Tätä työtä meidän on nyt tarkoitus lähteä tekemään täysimittaisesti, toki tässä vaiheessa vahvalla Pohjanmaa painotuksella, koska Kai itse asuu sillä seudulla. Sanoisin että tilanne vaikuttaa nyt varsin lupaavalta. Tällä hetkellä näitä koulushakin kuluja katetaan aiemmin saadun lahjoituksen turvin. Jatkossa tarkoitus on pystyä kattamaan koulushakkitoiminnan kulut kouluilta saatavilla koulutusmaksuilla. Lisäksi haemme nyt erilaisilta säätiöiltä tukea koulushakkitoimintaan, koulushakkityöryhmän varainhankinnasta vastaava Antti Aalto on hoitanut tätä varainhankintaa. Toistaiseksi ei ole vielä tärpännyt, mutta opimme koko ajan lisää, ja voimme kokemuksen karttuessa myös parannella hakemuksiamme.

Tuomarit kokoontuivat menneenä sunnuntaina päättämään uudelleen perustettavasta tuomaritoimikunnasta. Hakalan Mika toi tuomareiden esityksen hallitukseen, jossa se hyväksyttiin yksimielisesti. Tuomaritoimikunnan puheenjohtajana toimii Jouni Lehtivaara, varapuheenjohtajana Markku Kosonen, sihteerinä Timo Munukka ja jäseninä Mika Hakala, Jouko Lauronen ja Veikko Valo. Onnittelut valituille, hienoa että löytyy vapaaehtoisia edistämään yhteisiä shakkiasioita. Toivotan ryhmälle antoisia hetkiä ja hyvää yhteishenkeä!

Varsinaisen asialistan viimeisenä asiana oli joukkuepikapelien miettimisajan muutos, tai lähinnä mahdollista muutosta koskevan kyselyn tulokset. Yleinen mielipide on selvästi muuttunut edellisestä, kuuden vuoden takaisesta kyselystä. Nyt muutoksen kannattajia oli selvästi enemmän kuin nykyisen peliajan kannattajia, muttei kuitenkaan yli puolta vastaajista. Myös ryhmä ”ihan sama” on nimittäin yllättävän suuri. Tulokset tulevat kokonaisuudessaan ihmeteltäväksi Shakkiliiton nettisivuille, Marko lisää ne sinne heti kun ennättää. Joukkuepikapeleihin liittyen totean vielä, hallituksen kokouksen ulkopuolelta, että tulemme kasaamaan Olanderin Aleksin toimesta ns. parhaat käytännöt käsikirjan, johon keräämme oppeja edellisistä kisoista, tulevien kisajärjestäjien hyödynnettäväksi. Pistäkää ihmeessä kommentteja tulemaan, jos teillä on ajatuksia siitä mitä kannattaa tulevissa kisoissa huomioida. Ilmeiset asiat, kuten vaikkapa ilmanvaihto ja pöydät, on luonnollisesti jo listalla.

Yhteenvetona voisin todeta että vaikka taloustilanne on vaikea, on yleistunnelma kuitenkin varsin positiivinen. Tästä on hyvä jatkaa.

t. Riikka, liiton pj

Tiedote 25.10.2018

Tässäpä kooste tänään pidetystä Suomen Shakkiliiton hallituksesta. Tähän aikaan vuodesta tärkeimpänä asiana on luonnollisesti liiton talous, ja marraskuun 18. päivä pidettävän kerhojen kokouksen valmistelu.

Kuten olen aiemminkin viestinyt, valitettavasti myös tämä vuosi tulee olemaan tappiollinen. Kuluvaa vuotta rasittavat isosti kahdet nuorten PM-kisat, helmikuussa pelattiin Vierumäellä nuorten yksilökisat, ja syyskuussa oli vuorossa Tampereella koulujoukkueiden kisat. Näistä kertyi yhteensä n. 30 keur potti. Ilman tätä vuosi olisi ollut mukavasti ylijäämäinen, sillä tämän vuoden aikana olemme karsineet kaiken mahdollisen ei-pakollisen. Esimerkiksi hallituksen jäsenten kuluja on tälle vuodelle tuhansia euroja viime vuotta vähemmän, kun kokoukset ja matkat on pidetty minimissä, enkä itse puheenjohtajana ole laskuttanut sen enempää matka- kuin mitään muitakaan kuluja. Toisaalta sitten tammikuussa saatu rahalahjoitus on mahdollistanut panostamisen koulushakkityöhön, ohi normaalin budjetin.

Ensi vuonna on tarkoitus tehdä vähintäänkin nollatulos, ja tähän meillä on kaikki edellytykset olemassa. Toimintasuunnitelma yksinkertaistuu aiemmasta huomattavasti. Keskitymme vuonna 2019 kolmeen kokonaisuuteen: koulushakkiin, seuratoimintaan ja kilpashakkiin. Tarkemmin talousasioista ja toimintasuunnitelmasta puhutaan sitten kerhojen kokouksessa sunnuntaina 18. marraskuuta. Sen voin todeta jo nyt, että ensi vuoden osalta tilanne näyttää hyvinkin valoisalta, olen varsin luottavainen taloutemme suhteen.

Vaikka olen itse ollut foorumin kirjoittelun suhteen vaitonainen, on taustalla tapahtunut paljon. Etenkin koulushakin suhteen asiat ovat edenneet mainiosti. Sippolan Kai pääsi viimein syyskuussa aloittamaan ihan liiton palkkalistoilla, ja on käärinyt hihat ja edennyt vauhdikkaasti. Kai on kehittänyt kurssimateriaalin ja koulutuksen, joiden avulla kuka tahansa pystyy hyödyntämään shakkia opetuksessa tai kerhotoiminnassa. Materiaali painottaa shakin hyötyjä koululaisten ajattelun, ongelmanratkaisutaitojen ja keskittymisen kehittämisessä. Tästä johtuen koulutuksen käyneet opettajat voivatkin hyödyntää shakkitunteja opetuksessa, ja korvata esimerkiksi matematiikan tunnin aina silloin tällöin shakkitunnilla.Tähän mennessä Kai on ollut yhteydessä 14 paikkakunnan kouluihin, esitellyt shakkia paikan päällä viidellä paikkakunnalla, yhteensä noin sadalle eri opettajalle. Ensimmäiset koulutuksetkin on jo ehditty pitää Ilmajoella, jossa on koulutettu yhteensä yhdeksän opettajaa ja toinen mokoma ohjaajia. Palaute sekä esittelykäynneiltä että koulutuksista on ollut varsin positiivista, asia herättää innostusta, ja lisää koulutuspäivä sovitaankin koko ajan.

Koulutukset on tähän mennessä tehty Shakkiliiton piikkiin, lahjoitusvarojen turvin, eli koulut eivät vielä ole maksaneet näistä. Pidemmällä aikavälillä tavoitteena on luonnollisesti varmistaa, että toiminta rahoittaa itse itsensä. Kaikki koulut, jotka innostuvat shakista, tarvitsevat pelivälineet. Liitto myy näitä katteellisesti kouluille. Jatkossa olisi tarkoitus päästä laskuttamaan myös koulutuksista, niin että kouluttajat kulut pystytään kattamaan koulutuksesta saatavilla varoilla.

Chess’n Jazz kiertue alkaa olla varsin pitkällä, yhteensä 20 tapahtumasta 14 on nyt pidetty. Palaute on ollut pääosin varsin positiivista, ja tapahtumat ovat saaneet yllättävänkin hyvin mediatilaa. Noin 220 osallistuneesta pelaajasta reilut 10% on ollut elämänsä ensimmäistä kertaa shakkitapahtumassa. Toki määrien pitäisi olla runsaasti suurempia, että tapahtumilla olisi vaikutusta vaikkapa uusien pelaajien muodossa. Joka tapauksessa olemme saaneet positiivista hyrinää ja mukavaa näkyvyyttä, siinä mielessä voimme todeta kokeilun olleen onnistunut.

Keskustelimme kokouksessa myös vuoden 2019 kilpailuista. SM-kilpailujen osalta totesimme, että niitä kilpailuja, joille ei löydy hakijaa, ei lähtökohtaisesti pidetä. Erilaisia SM-kilpailuja on iso määrä, ja näille on ollut vaikea löytää pitäjää. Koulujoukkueiden SM-kisojen kisamääräyksiä väljennetään niin että kisat voi jatkossa pitää 1-3 päiväisinä, ja lyhyemmillä peliajoilla. Näin ne voi halutessaan järjestää myös yhden päivän tapahtumana, nopeilla peliajoilla. Mitä tulee turnauksiin muuten, niin päätimme tuoda kaksi hakuaikaa turnauksiin. Lokakuun loppuun mennessä voi hakea kisoja koko seuraavalle vuodelle, ja lisäksi otamme käyttöön täydentävän hakuajan, jossa maaliskuun loppuun mennessä voi hakea toisen vuosipuoliskon kisoja. Myös hakuajan jälkeen voi hakea kisoja, mutta ne eivät saa osua päällekkäin hakuajan puitteissa määrätyn tapahtuman kanssa. Mikäli uhkana on päällekkäisyys, tulee asiasta neuvotella jo luvan saaneen seuran kanssa. Mikäli neuvotteluratkaisua ei löydy, voi kisat edelleen pitää, mutta ne eivät mene selolaskentaan.

Loppuun voisin todeta vielä yleisluonteisesti, että liiton puheenjohtajana olen pyrkinyt kanavoimaan kaiken tekemisen toiminnanjohtajan, eli Markon kautta. Oma roolini on luoda taustalla toimintaedellytyksiä, ja varmistaa että asiat etenevät oikeaan suuntaan. Toivon että pystyn aikanaan jättämään perintönä aiempaa toimivamman hallintomallin, jossa tekemisen punainen lanka on toiminnanjohtajalla, kuten sen kuuluu olla. Vaihtuvat puheenjohtajat ja hallitukset eivät saa muuttaa tekemisen tapaa ja suuntaa radikaalisti, ellei siihen ole erityistä, painavaa syytä. Toiminnanjohtaja on se jonka tätä toimintaa kuuluu johtaa. Toiminnanjohtajalla on sitten ympärillään tiimi, jonka kanssa yhdessä asiat käytännössä hoituvat. Tällä hetkellä mainiossa tiimissämme on Aleksi palvelupäällikkönä, Kai koulushakkivastaavana ja Marita toimistosihteerinä.

Shakkiterveisin,
Riikka, liiton puheenjohtaja

Vuoden 2018 kokousten pöytäkirjat
Hallituksen kokousten pöytäkirjoja ei enää julkaista. Hallituksen kokouksista julkaistaan tiivistelmä Shakkifoorumissa pian kokouksen jälkeen.

Pöytäkirja
Asia: Suomen Shakkiliiton syyskokous
Aika: Sunnuntai 18.11.2018, klo 13.06–15.44
Paikka: Shakkiareena, Hiomotie 10, 00380 Helsinki.

1 § Kokouksen avaus
Liiton puheenjohtaja Riikka Wulff avasi kokouksen klo 13. Avauspuheessaan hän kertoi lyhyesti toiminnasta vuonna 2018 ja erityisesti koulushakista ja Chess’n Jazzista.

Panu Laine kertoi Fiden presidentin vaaleista ja toiminnasta uuden puheenjohtajan kaudella. Fiden budjetti on kasvanut 3 miljoonasta 6 miljoonaan. Panu Laine myös jakoi Dvorkovitshin lahjan liiton puheenjohtajalle.

2 § Läsnä olevien toteaminen
Todettiin läsnäolijat ja äänimäärät. Akaan Shakki 1 Veikko Rantanen, Espoon Shakkikerho 1 Matti Kauranen, Etelä-Vantaan Shakki 2 Seppo Kinnunen, Shakkikerho Gambiitti 2 Henry Mannberg, Helsingin Shakkiklubi 3 Matti Kauranen, Itä-Helsingin Shakkikerho 2 Harri Hytönen, Joensuun Shakkikerho 2 Panu Laine, Kulttuuri-Shakki-58 1 Petteri Paronen, Kymen Shakki 1 Patteri Paronen, Käpylän Shakkikerho 2 Reijo Taipale, Lahden Shakki 1 Samuli Valkama, Lappeenrannan Shakkikerho 1 Jussi Salminen, Lauttasaaren Suomalainen Shakkikerho 2 Arto Heimonen, Matinkylän Shakkikerho 4 Sauli Tiitta, Raahen Linnoitus 1 Timo Lauronen, Rikospoliisien Shakkikerho 1 Matti Kauranen, Salon Shakkikerho 2 Tomi Tocklin, Shakkilaakso 1 Timo Lauronen, Turun Shakinystävät 1 Mika Hakala, Turun Työväen Shakkikerho 2 Tero Salopää, Shakkikerho X 1 Petteri Paronen, Suomen Tehtäväniekat 2 Jorma Paavilainen, Suomen Kirjeshakkiliitto 2 Jussi Salminen, Suomen Shakkihistoriallinen seura 2 Panu Laine. Yhteensä 39 ääntä. Paikalla oli lisäksi neljä henkilöä (Riikka Wulff, Petri Pitkänen, Jouni Lehtivaara ja Marko Tauriainen), joille myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus.

3 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
Panu Laine valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi Marko Tauriainen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Sauli Tiitta ja Matti Kauranen.

4 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 § Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen
Hyväksyttiin kokoukselle esitetty työjärjestys.

6 § Esitykset kerhojen kokoukselle
Shakkituomarikunnan esitys liiton sääntömuutoksesta (2. käsittely) ja tuomaritoimikunnan ohjesäännöstä (2. käsittely)

Mika Hakala esitteli shakkituomaritoimikunnan ohjesäännön ja sääntömuutosesityksen. Sääntömuutosehdotus koski Shakkiliiton sääntöjen kohtaa 10, ja muutosesitys on lisätä sääntöihin seuraava kohta:

”Hallituksen apuna voi olla pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia, jotka hallitus asettaa. Pysyvien toimikuntien ohjesäännöt hyväksyy liiton kokous.”

Liiton sääntömuutos hyväksyttiin (2. hyväksyntä).

Shakkituomaritoimikunnan ohjesääntö hyväksyttiin myös toisen kerran.

7 § Vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen sekä jäsen-, liittymis- ja lisenssimaksujen suuruudesta
päättäminen
Käytiin läpi toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019. Liiton toiminnanjohtaja esitteli toimintasuunnitelman ja liiton puheenjohtaja talousarvion. Toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti jäsen-, liittymis- ja lisenssimaksut pidetään ennallaan vuoden 2018 tasossa.

Toimintasuunnitelmaan esitettiin korjattavaksi: Valmennustoimintaan lisätään, että liitto järjestää VOK-tasoista koulutusta seuroille ja ohjaajille. Pelaajan polkuun korjataan järjestykseksi: kilpailut -> shakkiseura.

Suomen Tehtäväniekat, Suomen Kirjeshakkiliitto ja Suomen Shakkihistoriallinen seura kertoivat lyhyesti toiminnastaan.

Hyväksyttiin yllä mainituilla korjauksilla toimintakertomus 2019 ja hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2019.

8 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
Päätettiin, että hallitukselle ei makseta palkkioita. Tilintarkastajille maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaisesti.

9 § Kahden hallituksen jäsenen ja yhden varajäsenen valitseminen vuosiksi 2019–2020 erovuoroisten tilalle
Erovuorossa hallituksen jäsenistä olivat Sauli Alho, Mika Hakala, Reijo Taipale ja Veikko Valo.

Reijo Taipaletta ja Mika Hakalaa ehdotettiin hallituksen jäseniksi 2019–2020. Muita ehdotuksia ei tullut, joten Reijo Taipale ja Mika Hakala valittiin varsinaisiksi jäseniksi.

Timo Laurosta ehdotettiin hallituksen varajäseneksi 2019–2020. Muita ehdotuksia ei tullut, joten Timo Lauronen valittiin varajäseneksi.

10 § Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä valinta
Esitettiin tilintarkastajiksi HT Harri Saarista ja HT Seppo Rautulaa sekä heidän varamiehikseen Suomen Tilintarkastajaverkko Oy:tä.

Valittiin tilintarkastajiksi HT Harri Saarinen ja HT Seppo Rautula sekä heidän varamiehikseen Suomen Tilintarkastajaverkko Oy.

11 § Muut asiat
Keskusteltiin muissa asioissa mm. shakkifoorumin uudistuksesta, uusimmat viestit pyritään saamaan vanhaan tapaan näkyviin vielä tänä vuonna. Selotoimikunnalle annettiin tehtäväksi tutkia pelaajamääriä, poistumia ja tehdä arvio tulevaisuudesta. Lisäksi annettiin hallitukselle evästykseksi kirjanpidon kilpailutuksen järjestäminen ja esitettiin toivomus hallituksen kokousten pöytäkirjojen julkaisemisesta.

12 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.44.

Pöytäkirjan vakuudeksi, Helsingissä 18.11.2018

______________________________                                                        ______________________________

Panu Laine, puheenjohtaja                                                                              Marko Tauriainen, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

______________________________                           ______________________________

Matti Kauranen, pöytäkirjan tarkastaja                                                   Sauli Tiitta, pöytäkirjan tarkastaja

 

Pöytäkirja
Asia: Suomen Shakkiliiton sääntömääräinen kerhojen kokous
Aika: Sunnuntai 29.4.2018, klo 13.00–
Paikka: Shakkiareena, Hiomotie 10, 00380 Helsinki.

1 § Kokouksen avaus
Liiton puheenjohtaja Riikka Wulff avasi kokouksen klo 13.00.

2 § Läsnä olevien toteaminen
Espoon Shakkikerho (Timo Konttinen, 1 ääni), Etelä-Vantaan Shakki (Seppo Kinnunen, 1), Hartolan Shakkikerho (Esko Virtanen, 1), Helsingin Shakkiklubi (Reijo Taipale, 3), Itä-Helsingin Shakkikerho (Heikki Mononen, 2), Joensuun Shakkikerho (Panu Laine, 2), Kulttuuri-Shakki-58 (Tapani Viljava, 1), Kuopion Shakinystävät (Antti Virtanen, 1), Kurikan Visa (Jouko Viljanen, 1), Kymen Shakki (Petteri Paronen, 2), Lahden Shakki (Lauri Komulainen, 1), Lappeenrannan Shakkikerho (Jussi Salminen, 1), Lauttasaaren Suomalainen Shakkikerho (Jyrki Heikkinen, 2), Matinkylän Shakkikerho (Petri Pitkänen, 4), Porin Shakinystävät (Veikko Valo, 2), Päivölän Shakkisiirtelijät (Kasper Kivimäki, 1), Raahen Linnoitus (Timo Lauronen, 1), Rampan Kalke (Jorma Markkula, 1), Shakkiseura Gambiitti (Tomi Veteläinen, 2), Salon Shakkikerho (Tomi Tockli, 2), Seinäjoen Shakkikerho (Jouko Viljanen, 1), Shakkilaakso (Timo Lauronen, 1), Shakkiseura Aatos (Tuomo Halmeenmäki, 1), Shakin tuki (Antti Virtanen, 1), Tammer-Shakki (Jyrki Kytöniemi, 5), Turun Shakinystävät (Mika Hakala, 1), Turun Työväen Shakkikerho (Tero Salopää, 2), Töysän Shakkikerho (Jouko Viljanen, 1), Shakkikerho X (Sippo Puroila, 1), Suomen tehtäväniekat (Jorma Paavilainen, 2), Suomen kirjeshakkiliitto (Jussi Salminen, 2), Suomen shakkihistoriallinen seura (Panu Laine, 2). Äänimäärä yhteensä 52.

Lisäksi paikalla olivat Riikka Wulff, Marko Tauriainen, Aleksi Olander, Teemu Miettinen, Toivo Pudas, Jukka-Pekka Haapasalo, Markus Kiili ja Jouni Lehtivaara.

3 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Panu Laine, sihteeriksi Marko Tauriainen. Pöytäkirjan tarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin-Sippo Puroila ja Mika Hakala.

4 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 § Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen
Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.

6 § Esitykset kerhojen kokoukselle
Esitys tuomaritoimikunnan vaatimasta sääntömuutoksesta ja tuomaritoimikunnan ohjesäännöstä.

Mika Hakala esitteli shakkituomaritoimikunnan ohjesäännön ja sääntömuutosesityksen. Sääntömuutosehdotus koski Shakkiliiton sääntöjen kohtaa 10, ja muutosesitys on lisätä sääntöihin seuraava kohta:

”Hallituksen apuna voi olla pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia, jotka hallitus asettaa. Pysyvien toimikuntien ohjesäännöt hyväksyy kerhojen kokous.”

Jouni Lehtivaara esitti, että kohta kerhojen kokous muutetaan muotoon liiton kokous.

Ohjesääntöön esitettiin korjattavaksi:

  • kerhojen kokous liiton kokoukseksi.
  • Fide-lisenssi muutetaan muotoon Fiden tuomarilisenssi
  • Jäsenmäärä 4–6, ei 3–6
  • Kohta 7.6. sivulause ”jolla” korvataan sanalla ”millä”
  • 8. pätevyydestä Fide- tai kansainvälisen tuomarin arvoon
  • 9. kutsutaan ”kaikki” shakkituomarit
  • Lisätään valitusosoite, Urheilun oikeusturvalautakunta
  • Ohjesäännön kohta 2 siirretään kohdaksi 2 ja muut vastaavasti

Liiton sääntömuutos hyväksyttiin (1. hyväksyntä) ja Shakkituomaritoimikunnan ohjesääntö hyväksyttiin yllä mainituilla lisäyksillä j akorjauksilla.

Todettiin, että oheisilla tarkennuksilla tehty esitys Shakkituomaritoimikunnan ohjesäännöksi tuodaan syksyn kerhojen kokoukselle. Siinä on otettava huomioon myös Olympiakomitean esitykset kurinpidollisista asioista, valitusosoite Urheilun oikeusturvalautakuntaan ja vastaavasti SM-kilpailumääräykset ja Kilpailumääräyset Suomessa on saatettava ajan tasalle.

7 § Toimintakertomus ja tilikertomus vuodelta 2017
Toiminnanjohtaja Marko Tauriainen esitteli toimintakertomuksen. Esitettiin korjattavaksi väärä vuosiluku s. 7.

Teemu Miettinen esitteli liiton taloustilanteen.

Keskusteltiin Nuorten SM:n voittajien kiertopalkinnon myymisestä.

Hyväksyttiin toiminta- ja tilikertomus.

8 § Tilintarkastajien lausunto
Kuultiin tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot.

9 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Keskusteltiin pitkään vastuuvapaudesta ja siitä, pitääkö kiertopalkintoasia antaa esimerkiksi poliisin selvitettäväksi.

Kysyttiin poistetaanko salista ne asianomaiset, jotka ovat osallistuneet nuorten SM:n kiertopalkinnon vaihtokauppaan. Päätettiin jatkaa poistamatta ketään salista.

Puheenjohtaja esitti tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä.

Keskusteltiin asiasta monipolvisesti ja päätetiin lopulta äänestää vastuuvapauden myöntämisestä.

Pidettiin tauko klo 15.50–16.03. Veikko Valo (PSY) ja Aleksi Olander poistuivat. Kokouksen äänimäärä muuttui ja on nyt 50.

Klo 16.06–16.12 pidettiin takoa ääntenlaskentaa odottaessa.

Todettiin äänestyksen tulos. Tilivapauden myöntämisen puolesta annettiin 37 ääntä, tilivapauden epäämisen puolesta annettiin 13 ääntä.

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

10 § Muut asiat
Keskusteltiin Suomisportista, tietoturvasta, eu:n tietosuoja-asetuksesta ja shakkifoorumista.

Tero Salopää esitti, että uusi hallitus aloittaa heti syksyllä keskustelun JSM-tarjoiluista Areenalla.

11 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.37.

 

Pöytäkirja
Asia: Suomen Shakkiliiton hallituksen kokous 1/2018
Aika: 16.1.2018 klo 17.05–20.00
Paikka: Hiomotie 10, Helsinki

Riikka Wulff                                         pj                              1–19
Markku Raitanen                              vpj                           1–19
Reijo Taipale                                                                        1–19
Veikko Valo                                                                          poissa
Sauli Alho                                                                               1–19
Mika Hakala                                                                         1–19
Petri Pitkänen                                                                      1–19
Jyrki Kytöniemi                                                                    1–19

Marko Tauriainen                             tj                               1–19

1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.05.

2 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys. Muissa asioissa käsitellään Ålands Schackklubbenin liittymishakemus.

HALLINTO

4 § Hallituksen jäsenten esittäytyminen ja työnjako
Hallituksen jäsenet esittäytyivät.

Todettiin tässä vaiheessa riittäväksi liiton vanha organisaatiokaavio.

Hallituksen kokouksista tiedotetaan julkaisemalla kokouspöytäkirjat.

Puheenjohtaja vastaa kriisitiedotuksesta.

5 § Toimikunnat ja työryhmät
* Shakkituomarit
Shakkituomarit kokoontuvat shakin päivänä 14.1. Areenalla mahdollisen shakkituomariyhdistyksen perustamista varten. Puheenjohtaja on keskustellut tapahtumassa tuomareiden kanssa.

Kuultiin Mika Hakalan selvitys tuomaritapaamisesta. Tuomareiden tahtotilana kokouksessa oli, että liiton sääntöjä muutetaan siltä osin, että shakkituomaritoimikunta palautetaan ja se olisi kerhojen kokouksen ei hallituksen alainen. Shakkituomaritoimikunnan tehtäviin kuuluisivat mm. säännöt, toimitsijapätevyydet ja -koulutukset.

Päätettiin puheenjohtajan esityksen mukaisesti perustaan työryhmä, joka tekee seuraavaan hallituksen kokoukseen esityksen asiasta. Työryhmää vetää Mika Hakala.

* Selotoimikunta
Selotoimikunnalta pyydettiin ennen kokousta esitystä kokoonpanokseen vuodelle 2018. Todettiin, että selotoimikunta haluaa jatkaa nykyisellä kokoonpanollaan.

Päätetiin, että selotoimikunta jatkaa vuoden 2018 nykyisellä kokoonpanolla. Päätettiin antaa toimikunnalle ohjeistukseksi vuodelle 2019, että sen kokoonpano voisi olla muotoa 1+2 jäsentä.

* JSM-toimikunta
JSM-toimikunnalta pyydettiin ennen kokousta esitystä kokoonpanokseen vuodelle 2018.

Päätettiin, että JSM-toimikunta jatkaa ennallaan, ja siihen kuuluvat Jyrki Kytöniemi (pj) ja Lauri Hagelberg.

* Liiton kurinpitäjä
Valittiin Jyrki Raki jatkamaan kurinpitäjänä.

* Muut työryhmät
Todettiin, että koulushakkityöryhmä on valittu edellisessä kokouksessa, ja sen puheenjohtaja on Kai Sippola. Todettiin, että muut työryhmät ja toimikunnat ovat saaneet työnsä päätökseen ja ne lakkaavat olemasta.

6 § Työntekijät ja toimihenkilöt
Todettiin työntekijätilanne: Marko Tauriainen, toiminnanjohtaja 1.11.2013 alkaen, vakituisena 1.9.2016 alkaen. Aleksi Olander, palvelupäällikkö 12.6.2017 alkaen, määräaikainen sopimus uusittu ajalle 1.1.–31.12.2018. Sami Heinonen, toimistosihteeri 1.5.2017 alkaen, työsuhde päättyy 31.1.2018 (jää loppuajaksi vuosilomalle 11.1.2018).

Päätettiin selvittää työntekijätarve ja valtuutettiin puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja tarvittaessa työllistämään lisätyövoimaa palkkatuella.

7 § Edustukset muissa organisaatioissa ja yhtiöissä
* Suomen edustaja Fidessä ja ECUssa
Valittiin Jouni Lehtivaara.

* Suomen edustaja Pohjoismaiden Shakkiliitossa
Päätettiin hoitaa yhteistyönä puheenjohtajiston ja toiminnanjohtajan välillä.

* Suomen edustaja Pohjoismaiden koulushakkikomiteassa
Päätetiin, että tänä vuonna mahdollisiin tapaamisiin ja kokouksiin osallistuvat Antti Aalto ja/tai Kai Sippola.

* Suomen edustaja Pohjoismaiden naisshakkitoimikunnassa
Valittiin Heini Puuska.

* Suomen edustaja Pohjoismaiden seniorishakkitoimikunnassa
Valittiin Eero Patola.

* Shakkiliiton edustaja Bridge Areena Oy:n hallituksessa
Valittiin Marko Tauriainen.

8 § Chess Events Oy
Nimitettiin Chess Events Oy:n hallitus. Päätettiin valita yhtiön hallitukseen liiton hallituksesta puheenjohtaja Riikka Wulff ja varapuheenjohtaja Markku Raitanen sekä Jyrki Kytöniemi ja Petri Pitkänen.

Todettiin, että Jyväs-Shakki ja Chess Events eivät tee yhteistyötä Heart of Finlandin osalta. Joukkuepikapelin SM:n kisojen osalta mahdollinen yhteistyö jää vielä harkittavaksi.

9 § Suomen Shakkikustannus Oy
Päätettiin, että liiton puheenjohtaja selvittää yhtiön mahdollista lopettamista.

10 § Tulevat kokoukset
Päätettiin, että hallituksen kokous pidetään neljä kertaa vuodessa. Sovittiin seuraavien kokousten ajankohdat:

Hallitus 4.4.2018 klo 17 Tampereella
Hallitus 28.8.2018 klo 17 Helsingissä

Todettiin, että hallituksen kokouksissa voidaan hyödyntää skypeä ja että hallitus voi käsitellä asioita myös sähköpostitse.

Kerhojen kokous 29.4.2018 Helsingissä klo 13
Kerhojen kokous 18.11.2018 Helsingissä klo 13

TALOUS

11 § Liiton talous- ja lisenssitilanne
Todettiin lisenssitilanne. Lisenssin lunastaneita oli kokoukseen mennessä n. 700.

Keskusteltiin Suomisportista ja sen mahdollisista vaikutuksista lisenssimääriin. Todettiin, että tarvitaan lisää lisenssipelaajia erityisesti lapsista ja nuorista.

12 § Selvitys Vierumäen juhlaturnauksesta
Todettiin, että Vierumäen turnaus tuotti 9000 euron tappion. Tappion selittää, että puhuttua sponsorituloa ei ollut saatu.

Todettiin, että rahojen käyttö tilanteessa, jossa sponsorisopimusta ei ollut olemassa, osoitti huonoa hallintotapaa. Huonoa hallintotapaa osoitti myös, että turnausta ei järjestetty liiton hallituksen päätöksen mukaisesti Chess Eventsin toimesta.

Päätettiin pyytää talouden ja turnauksen organisoinnin osalta lisäselvitystä edelliseltä puheenjohtajalta.

13 § Luottokortit ja tilinkäyttöoikeudet
Lopetetaan liiton aiemman puheenjohtajan Juha Sundelinin (XXXXXX-XXXX) tilinkäyttöoikeus Suomen Shakkiliitto ry:n (Y‐tunnus: 1106880‐1) tiliin FI39 2059 1800 0147 18 sekä tiliin yhdistetty luottokortti (MasterCard).

Vaaditaan Juha Sundelinilta selvitys kaikille luottokorttiostoille v. 2017 osalta. Päätettiin, että puheenjohtaja selvittää yhdessä tilintarkastajien kanssa, miksi kuitteja ja selvityksiä luottokorttilaskuille 2016 ei ole saatu. Päätettiin, että jos selvityksiä ei saada, luottokorttiostoista lähetetään Juha Sundelinille lasku. Päätettiin myös, että tilinpäätöstä ei allekirjoiteta ennen kuin kuitit ja selvitys on saatu.

14 § Suomen tehtäväniekkojen ja Suomen kirjeshakkiliiton toiminnan tukeminen
Todettiin, että edellisellä hallituskaudella on sovittu liiton puheenjohtajan Juha Sundelin ja Tehtäväniekkojen ja Kirjeshakkiliiton välillä, että heille vuosittain myönnettäviä avustuksia maksetaan toteutuneita kuluja vastaan ja molemmille maksettavasta summasta leikataan 300 euroa. Näin tehtäväniekoille maksetaan 2100 euroa ja Kirjeshakkiliitolle 1500 euroa.

15 § Toiminnanjohtajan työsuhdematkalippu
Toiminnanjohtaja työskentelee kolme päivää viikossa Helsingissä, ja etätyöt suoritetaan pääsääntöisesti kotikonttorilla. Päätettiin, että työnantaja maksaa toiminnanjohtajan työsuhdematkalipun ajalle 17.1.–31.12.2018 (arvo n. 2000 eur).

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

16 § Shakkifoorumi
Todettiin liiton hallituksen 18.3.2017 tekemä päätös Shakkifoorumista.

”Shakkifoorumi uudistetaan. Kirjoittaminen sallitaan vain omalla nimellä. henkilöllisyyden todentaminen ratkaistaan palvelun toimittajan kanssa.”

Valtuutettiin toiminnanjohtaja selvittämään foorumin toteutusta.

17 § Valmennustoiminta
Hallitukselle annettiin tiedoksi, että:

* Naiset
Osa naisten edustusjoukkueen pelaajista on oma-aloitteisesti palkannut valmentajaksi Kalle Niemen. Valmennusta on etänä kerran viikossa vuoden ajan. Toiminnanjohtaja on omien valtuuksiensa rajoissa myöntänyt liitolta naisten valmennuksen järjestämiseen 500 eur/v. Valmennukseen osallistuvien ja valmentajan kanssa tehdään sopimus

* Miehet
Miehiltä pyydetään esitystä, kuinka heidän mielestään valmennus tulisi järjestää. Kun esitys saadaan, hallitus tutustuu siihen ja tekee päätöksen jatkosta.

* Nuoret
Nuorten valmennuksesta järjestetään tarjouskilpailu. Nykyinen stipendijärjestelmä muutetaan tukemaan systemaattista nuorisovalmennusta. Valmennukseen luodaan kriteerit, joita voivat olla sijoitus selolistalla, sijoitus nuorten ja koululaisten SM-kilpailuissa, nuoren oma motivaatio ja kiinnostus.

Hyväksyttiin yllä olevat esitykset. Nuorten valmennuksen osalta asiaan päätettiin palata seuraavassa kokouksessa.

Lisäksi hyväksyttiin, että toiminnanjohtaja työstää yhdessä Kai Sippolan kanssa seuratasolle VOK-koulutuksia, jotka toteutetaan yhteistyössä esim. Vierumäen tai Etelä-Suomen Liikunta- ja Urheilun kanssa.

18 § Muut asiat
Hyväksyttiin Ålands Schackklubbenin jäsenhakemus ja toivotettiin ahvenanmaalaiset tervetulleeksi takaisin Shakkiliittoon.

Päätettiin, että Mika Hakala kysyy Jouni Lehtivaaraa toimitsijarekisterin ylläpitäjäksi. Jos Lehtivaara ei ole käytettävissä, hommaan valitaan Jyrki Kytöniemi.

19 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.