Vuoden 2017 kokousten pöytäkirjat

Pöytäkirja
Asia: Suomen Shakkiliittoon kuuluvien kerhojen syyskokous
Aika: 29.10.2017, klo 13.00-19.08
Paikka: Shakkiareena, Hiomotie 10, Helsinki

1 § Kokouksen avaus
Suomen Shakkiliitto ry:n puheenjohtaja Juha Sundelin avasi kokouksen.

2 § Läsnä olevien toteaminen
Kokouksessa oli läsnä 52 shakkiseuraa ja 3 yhteisöjäsentä. Edustajat äänimäärineen olivat: Akaan Shakki 1 Veikko Rantanen, CC Nokia 1 Roope Salokanta,  Etelä-Vantaan Shakki 2 Seppo Kinnunen, Euran Shakkikerho 1 Veikko Valo, Shakkikerho Garde 1 Teemu Miettinen, Hakumatti-93 1 Markku Kosonen, Hartolan Shakkikerho 1 Esko Virtanen, Helsingin Shakkiklubi 3 Matti Kauranen, Hyvinkään Shakkikerho 1 Antti Virtanen, Hämeenlinnan Shakkikerho 1 Simo Torkkola, Intellekt 1 Pekka Kauppala, Itä-Helsingin Shakkiherho 2 Harri Hytönen,  Jyväs-Shakki 2 Markku Raitanen, Jämsän Shakkiseura 1 Markku Kosonen, Kajaanin Shakinystävät 1 Antti Virtanen, Kankaanpään Shakkikerho 1 Veikko Valo,  Kuopion Shakinystävät 1 Roope Salokanta, Kurikan Visa 1 Pentti Latvala, Kymen Shakki 1 Petteri Paronen,  Käpylän Shakkikerho 2 Seppo Karasmäki, Lahden Shakki 2 Lauri Hagelberg, Lappeenrannan Shakkikerho 1 Hannes Ruokokoski, Lauttasaaren Suomalainen Shakkikerho 2 Harri Hurme, Loimaan Shakkikerho 1 Jukka-Pekka Haapasalo, Loviisan Työväen Shakkikerho 1 Petteri Paronen, Maakunnan Shakki 1 Pentti Latvala, Matinkylän Shakkikerho 5 Petri Pitkänen, Moukat 1 Darren Reed, Mäntän Shakkikerho 1 Darren Reed, Oulun Shakkiseura 2 Roope Salokanta, Porin Shakinystävät 2 Veikko Valo, Päivölän Shakkisiirtelijät 1 Lauri Kangas, Raahen Linnoitus 1 Timo Lauronen, Rampan Kalke 1 Antti Virtanen, Salon Shakkikerho 2 Jukka-Pekka Haapasalo, Savonlinnan Shakkikerho 1 Antti Virtanen, Seinäjoen Shakkikerho 1 Roope Salokanta, Shakin Tuki Ry 1 Darren Reed, Shakkikerho ComeOn 1 Tuomo Halmeenmäki, Shakkikerho X 1 Anssi Pulkkanen, Shakkilaakso 1 Timo Lauronen, Shakkiseura Aatos 1 Tuomo Halmeenmäki,  Shakkiseura Remissi 1 Henry Mannberg, Shakkiympyrät 1 Petteri Paronen,  Tammer-Shakki 4 Jyrki Kytöniemi, Tampereen Shakkiklubi 1 Riikka Wulff, Turun Shakinystävät 1 Mika Hakala, Turun Työväen Shakkikerho 2 Tero Salopää, Töysän Shakkikerho 1 Antti Virtanen, Vaasan Shakkiseura 1 Lauri Kangas, Valkeakosken Shakkikerho 1 Panu Laine Vammalan Shakkikerho 2 Henri Torkkola, Suomen tehtäväniekat 2 Harri Hurme, Suomen Shakkihistoriallinen seura 2 Petri Saharinen, Suomen kirjeshakkiliitto 2 Petri Saharinen. Yhteensä 78 ääntä.

Lisäksi paikalla olivat liiton puheenjohtaja Juha Sundelin, palvelupäällikkö Aleksi Olander, toimistosihteeri Sami Heinonen, hallituksen jäsen Reijo Taipale sekä Jouni Lehtivaara ja Toivo Pudas.

3 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Panu Laine ja sihteeriksi Aleksi Olander. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Reijo Taipale ja Seppo Karasmäki.

4 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen
Jyrki Kytöniemi tiedusteli, miksi Tammer-Shakin esitystä ei otettu kerhojen kokouksen käsiteltäväksi. Juha Sundelin vastasi, että esitystä ei toimitettu Suomen Shakkiliitolle Tammer-Shakin sääntöjen mukaan allekirjoitettuna.

Päätettiin käsitellä Tammer-Shakin esitys Suomen Shakkiliiton toimintakulttuurin kehittämisestä muissa asioissa. Päätettiin käsitellä Shakkilaakson esitys Chess Eventsistä muissa asioissa.

6 § Esitykset kerhojen kokoukselle
Toimitsijakoulutustoimikunnan esitys pikashakkisäännöistä
Jouni Lehtivaara esitteli toimitsijakoulutustoimikunnan laatiman esityksen pikashakkisäännöistä. Sääntöjen tarkoituksena olisi yhtenäistää FIDE:n pikashakkisääntöjä Suomen sääntöjen kanssa. Puheenjohtajan esityksestä käytiin sääntöuudistus läpi kohta kohdalta, ja Jouni Lehtivaara kirjasi ylös huomioita. Sääntöuudistus herätti laajaa keskustelua puolesta ja vastaan. Suurena haasteena nähtiin tuomarin vastuualueiden lisääminen, vaikka käytännössä tuomariresurssit ovat varsinkin suurtapahtumissa rajalliset.

Jukka Tuovinen saapui 14.12, myönnettiin läsnäolo ja puheoikeus.

Harri Hurme ehdotti, että säännöt palautetaan valmisteluun. Veikko Valo kannatti esitystä. Pidettiin koeäänestys, jonka lopputulos oli selvästi uusien sääntöjen hyväksymisen puolesta. Hyväksyttiin hallitus esitys pikashakkisääntöjen muutoksesta, ja annettiin tuomarikoulutustoimikunnalle valtuudet tehdä sääntöihin kokouksessa esillä olleet pienet muutokset.

SSL hallituksen esitys lisenssimääräysten muutoksesta

Juha Sundelin kertoi lisenssimääräysten muutoksen taustaa. Hannes Ruokokoski oli huolestunut ulkomaalaisten pelaajien osallistumismäärien tippumisesta lisenssivaatimuksen jälkeen. Kangas perusteli määräysten muutoksen tarpeellisuutta sillä, että yhä useampia ulkomaalaisia pelaajia asuu ja pelaa säännöllisesti Suomessa, joten heitä tulisi koskea samat lisenssisäännökset kuin suomalaisiakin.

Hyväksyttiin hallituksen esitys yksimielisesti.

7 § Vuoden 2018 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen sekä jäsen-, liittymis- ja lisenssimaksujen suuruudesta päättäminen

Aleksi Olander esitteli toimintasuunnitelman painopistealueet. Kokousedustajat esittivät runsaasti kysymyksiä ja kannanottoja, joihin puheenjohtaja, palvelupäällikkö ja hallituksen jäsenet vastasivat. Riikka Wulff piti toimintasuunnitelmaa pääpointteineen erinomaisena, ja ehdotti toimintasuunnitelman hyväksymistä. Markku Kosonen kannatti esitystä.

Timo Lauronen esitti, että kaikki maininnat Chess Events Oy:stä poistetaan toimintasuunnitelmasta. Roope Salokanta kannatti esitystä. Koeäänestyksen jälkeen esitys vedettiin pois.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2018.

Teemu Miettinen esitteli kattavasti talousarvion vuodelle 2018. Vuoden 2018 talousarviota rasittaa kahdet PM-kisat, muuten arvio on edellisen vuoden kaltainen. Hankkeisiin kohdistuvat summat ovat suurimpia muutoksia vuodesta 2017. Jäsen- liittymis- ja lisenssimaksut ehdotettiin pysyvän yhtä suurina kuin vuonna 2017.

Markku Raitanen toivoi, että Suomen Shakin ilmestymistiheydestä ja tulevaisuudesta tiedotetaan avoimesti

Anssi Pulkkanen esitti A-lisenssin hinnan laskemista 80 euroon, mutta esitys ei saanut kannatusta.

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2018.

8 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
Markku Kososen esityksestä päätettiin, että hallitukselle ei makseta palkkioita, mutta kulukorvaukset maksetaan aiemman käytännön mukaisesti.

9 § Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen vuosiksi 2018-2019 erovuoroisten tilalle
Juha Sundelinia ja Riikka Wulffia esitettiin puheenjohtajaksi.

Suljetun lippuäänestyksen jälkeen puheenjohtajaksi valittiin Riikka Wulff äänin 40-38.

Lauri Kangasta ja Markku Raitasta esitettiin varapuheenjohtajaksi.

Suljetun lippuäänestyksen jälkeen varapuheenjohtajaksi valittiin Markku Raitanen äänin 42-36.

10 § Kahden hallituksen jäsenen valitseminen vuosiksi 2018-2019 erovuoroisten tilalle
Ehdotettiin Jyrki Kytöniemeä ja Petri Pitkästä. Muita ehdotuksia ei tullut ja hallitukseen valittiin Jyrki Kytöniemi ja Petri Pitkänen.

11 § Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä valinta
Matti Kauranen esitti, että tilintarkastajiksi valitaan HT Harri Saarinen ja HT Seppo Rautula sekä heidän varamiehikseen Suomen Tilintarkastajaverkko Oy.

Pentti Latvala ja Markku Kosonen poistuivat 18.45.

Valittiin yksimielisesti tilintarkastajiksi HT Harri Saarinen ja HT Seppo Rautula sekä heidän varamiehikseen Suomen Tilintarkastajaverkko Oy.

11 § Muut asiat
Matti Kauranen evästi hallitusta miettimään, että Shakki-lehti siirtyisi digitaaliseen formaattiin ja asiasta keskusteltiin. Riikka Wulff ilmoitti asian tulevan ensi kevään kerhojen kokoukseen.

Antti Virtanen otti esille Tammer-Shakin esityksen, jonka mukaan Tammer-Shakkia on kohdeltu syrjivästi estämällä heidän nuorisotapahtumansa markkinointi liiton kanavissa.

Anssi Pulkkanen poistui 18.50.

Timo Lauronen esitti toivomuksen, että Chess Eventsin toimintaa selvennetään. Matti Kauranen kiitti hallituksen erovuoroisia jäseniä hyvästä työstä.

12 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.08.

Pöytäkirjan vakuudeksi, Helsingissä 11.11.2017

______________________________                                 ______________________________

Panu Laine, puheenjohtaja                                                   Aleksi Olander, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

______________________________                        ______________________________
Seppo Karasmäki, pöytäkirjan tarkastaja                       Reijo Taipale, pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja
Asia: Suomen Shakkiliiton hallituksen kokous 6/2017
Aika: 12.10.2017, klo 17
Paikka: Hiomotie 10, Helsinki

Juha Sundelin pj 88-103
Lauri Kangas vpj (poissa)
Teemu Miettinen 88-103
Mika Karttunen (poissa)
Mika Hakala 88-103
Sauli Alho (poissa)
Veikko Valo 88-103
Reijo Taipale 88-103
Markku Raitanen 88-103
Aleksi Olander 88-94, 96-103

Marko Tauriainen tj (poissa)

88 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.20.

89 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

90 § Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen
Työjärjestys hyväksyttiin. Valittiin Aleksi Olander kokouksen sihteeriksi.
Muissa asioissa käsitellään Kai Sippolan esittämää harjoittelusopimusta ja Jukka Partasen esitys Shakkikustannuksen osakkeiden lunastamisesta.

HALLINTO JA TALOUS
91 § Kerhojen kokous 29.10
Vuosikokouskutsut päätettiin toimittaa 15.10 sähköpostitse kerhojen yhteyshenkilöille ja julkaista liiton verkkosivuilla.
Hyväksyttiin talousarvio. Karttusen esitys ei ole tullut TammerShakin sääntöjen määräämällä tavalla esitettynä, joten esitystä ei oteta käsittelyyn syyskokouksessa.

92 § Yleisavustushaku
Päätettiin hakea liikuntaa edistävien järjestöjen yleisavustusta 17.11.2017 mennessä.

93 § Koulushakin hankeavustus

Päätettiin hakea koulushakkihankkeelle 50 000e hankeavustusta.

94 § Taloustilanne
Todettiin, että vuonna 2017 tehdään hallittu tappio, kuten jo edellisessä kokouksessa ennakoitiin.

95 § Työntekijätilanne
Päätetään hakea Erik Rosendahlille jatkoa 31.12.2017 asti 100% työttömyystuella.
Aleksi Olander poistui kokouksesta käsittelyn ajaksi. Päätettiin jatkaa hänen määräaikaista puolipäiväistä työsuhdettaan vuodeksi 2018, mikäli talousarvio hyväksytään esityksen mukaisesti kerhojen kokouksessa.

96 § Toiminnanjohtajan poissaolo
Päätettiin, että Teemu Miettinen vastaa taloudesta ja hallinnollisista palveluista toiminnanjohtaja Marko Tauriaisen poissaolon ajan. Shakki-lehden tekemisestä pyritään keskustelemaan Marko Tauriaisen kanssa.

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN
97 § Suomi 100 -juhlaturnaus
Käytiin läpi tapahtuman talousarvio ja tilannekatsaus. Unkarin ja Venäjän joukkueet ovat kasassa. Viron joukkuetta kasataan parhaillaan.

98 § Seuratoimintapäivä

Käytiin läpi tapahtuman muistio ja todettiin päivän anti hyväksi. Pyritään jatkamaan ja kehittämään seuratoimintapäiväkonseptia seuraavanakin vuonna.

99 § Säännöt: joukkuepikashakin SM
Päätetään viedä sääntöesitys kerhojen kokoukseen. Päätettiin toteuttaa laaja kysely peliajasta.

KILPAILUTOIMINTA
100 § SM-kisat
Päätettiin myöntää Koulujoukkueiden SM-kisat MatSK:ille.

KURINPITOTOIMET
101 § Kilpailun johtajan raportti tapahtumista
Tutustuttiin turnausjohtaja Jyrki Rakin, tuomari Timo Munukan ja vastaaja Raine Heikkilän raportteihin Haminan Bastion -turnauksen tapahtumista. Päätettiin antaa kuuden kuukauden kilpailukielto Heikkilälle tapahtumien yhteisvaikutuksesta päätöksestä(12.10) alkaen.

102 § Muut asiat
Päätettiin hyväksyä Jukka Partasen kirjallinen esitys vaihtaa hänen omistamansa Suomen Shakkikustannus Oy:n osakkeet SSL:n omistamaan IBM-pokaaliin.
Päätettiin, että Kai Sippolan kanssa tehdään hänen opintoihinsa liittyvä, koulushakkia koskeva palkaton harjoittelusopimus 31.5.2018 saakka. Kulut päätettiin korvata enintään 2000 euroon asti.

Toiminnanjohtajan ollessa poissa töistä, Shakin Tuki ry:n jäsenhakemus ei päätynyt kokouksen esityslistalle. Puheenjohtajan esityksestä Shakin Tuki ry:n jäsenhakemus käsiteltiin kokouksen jälkeen sähköpostimenettelyllä. Shakin Tuki ry hyväksyttiin Suomen Shakkiliiton jäseneksi.

103 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.48.

Pöytäkirja
Asia: Suomen Shakkiliiton hallituksen kokous 5/2017
Aika: 6.9.2017, klo 17.01–23.15
Paikka: Hiomotie 10, Helsinki

Juha Sundelin                       pj              71–87
Lauri Kangas                          vpj           71–87
Teemu Miettinen                                  71–87
Mika Karttunen                   71–87
Mika Hakala                                             71–87
Sauli Alho                                                  71–87
Veikko Valo                                              71–86
Reijo Taipale                                            71–86
Markku Raitanen                                  71–87
Aleksi Olander                                        poissa

Marko Tauriainen               tj               71–87

71 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.01.

72 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

73 § Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen
Työjärjestys hyväksyttiin seuraavin muutoksin:

Muissa asioissa
– keskustellaan hallituksen työjärjestyksen aikatauluasioista
– keskustellaan hallituksen sisäisestä tiedotuksesta

Äänestettiin, keskustellaanko muissa asioissa Chess Events Oy:n perustamiseen liittyvistä asioista kuten päätöksen laillisuudesta. Keskustelun puolesta äänestivät Juha Sundelin, Mika Karttunen, Teemu Miettinen, Sauli Alho, Mika Hakala, Reijo Taipale, Veikko Valo ja Markku Raitanen; tyhjää äänesti Lauri Kangas. Päätettiin äänin 8 puolesta ja 1 tyhjä, että muissa asioissa keskustellaan Chess Events Oy:n perustamiseen liittyvistä asioista kuten päätöksen laillisuudesta.

HALLINTO JA TALOUS

74 § ComeOn
Esitys JS: Hyväksytään ComeOnin lausunto ja toimitaan sen mukaisesti. Seuralle annetaan kirjallinen varoitus taktisesta mainonnasta. Seura saa pitää nimen Shakkikerho ComeOn ja edustusoikeuden liiton virallisissa kilpailuissa. Aletaan työstää kurinpitosääntöjä kuntoon mm. vastaisten tapausten varalta.

Hyväksyttiin Shakkikerho ComeOnin lausunto, jonka mukaan seura luopuu ulkomaisten vedonlyöntiyhtiöiden mainonnasta Suomen Shakkiliiton alaisissa kilpailuissa, pelipaidoissa ja Internet-sivuilla ja että seura käyttää nimeä Shakkikerho ComeOn, jonka lyhenne liiton tulospalvelussa on SK ComeOn. Päätettiin hyväksyä Shakkikerho ComeOnin edustusoikeus liiton virallisissa kilpailuissa. Päätettiin antaa seuralle kirjallinen varoitus taktisesta mainonnasta joukkuepikashakin SM-kilpailuissa. Päätettiin, että liiton kurinpitosääntöjä aletaan työstää kuntoon vastaisten kurinpitotapausten varalle.

75 § SM-kilpailumääräykset ja kilpailumääräykset Suomessa
Esitys AO & MT: Hyväksytään muutokset SM-kilpailumääräyksiin ja Kilpailumääräyksiin Suomessa.

Päätettiin esityksen mukaisesti hyväksyä esitetyt muutokset SM-kilpailumääräyksiin ja Kilpailumääräyksiin Suomessa. Muutetut säännöt julkaistaan liiton kotisivuilla.

76 § Pohjoismainen koulushakkikomitea
Esitys JS: Valitaan Markus Wartiovaara.

Päätettiin esityksen mukaisesti valita Markus Wartiovaara Pohjoismaiseen koulushakkikomiteaan.

77 § Taloustilanne
Teemu Miettinen esitteli liiton taloustilanteen 31.7.2017. Todettiin, että maltilliseen tappiolliseen tulokseen on syytä varautua. Lisenssitilanteessa ollaan n. 60 henkilökohtaista lisenssiä jäljessä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.

78 § Työntekijätilanne
Todettiin, että Pekka Kauppala on aloittanut 17.7.2017 projektityöntekijänä vastuualueenaan Veljeskansaottelu. Työsuhde on osa- ja määräaikainen ja jatkuu 31.12.2017 saakka. Todettiin myös, että Jyrki Kytöniemen työsuhde on päättynyt 31.7.2017.

Todettiin liiton työntekijätilanne: Marko Tauriainen, toiminnanjohtaja, Aleksi Olander, palvelupäällikkö, Sami Heinonen, toimistosihteeri, Erik Rosendahl, tiedotusassistentti, ja Pekka Kauppala, projektityöntekijä.

Todettiin, että tiedot työntekijöistä vastuualueineen ovat liiton sivuilla kohdassa www.shakkiliitto.fiàTyöntekijät. Todettiin myös, että työllistämiseen liittyvät asiat on käsitelty hallituksen kokouksissa.

Keskusteltiin yleisesti työllistämisestä ja oppisopimuskoulutuksesta, sekä molempien eduista ja haasteista.

79 § Stipendit
Esitys MK: Jaetaan nettivalmennusstipendit esityksen mukaisesti.

Myönnettiin valmennusstipendit seuraaville liiton nettivalmennukseen aktiivisesti osallistuneille. Stipendin suuruus on 200 eur. Elias Keso, Matias Pajarre, Niko Palttala, Konsta Jaakkola, Jaakko Takala, Sarabella Norlamo, Axel Eerola, Patrik Aalto, Olli Järviniemi, Elisabet Hollmérus.

80 § Toimitila Olympiakomitean yhteisistä tiloista
Esitys MT: Olympiakomitea ja ainakin 44 sen jäsenliittoa muuttavat ensi vuoden alussa (1.2.2018) Pitäjänmäelle (Hiomotie 3/Valimotie 10). Vuokrataan SSL:lle toimistohuone (10 m2). Hinta on n. 10 eur/m2. Toiminta yhteisissä tiloissa parantaa näkyvyyttä ja toimintaedellytyksiä.

Päätettiin esityksen mukaisesti vuokrata Olympiakomitean uusista toimitiloista Pitäjänmäeltä n. 10 neliön kokoinen toimistohuone. Sopimuksen mukaisesti sopimus tehdään aluksi määräaikaiseksi alkaen 1.2.2018 ja 31.1.2020 saakka.

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

81 § Suomi 100 -juhlaturnaus
Ministeriö on myöntänyt hankkeelle 20 000 eur. Projektin vetäjäksi on palkattu Pekka Kauppala (ks. yllä). Ottelu pelataan 17.–19.11. pe–su yksi peli kunakin päivänä, 25 osallistujaa per joukkue. Pelipaikka on vielä selvityksen alla, vaihtoehtoina tällä hetkellä Hämeenkylän kartano ja Vierumäen urheiluopisto. Ellivuori peruuntui remontin vuoksi.

Venäjältä joukkue on osin kasassa, Unkarissa ja Virossa joukkuetta vielä kasataan. Kilpailusta on tiedotettu ulkomailla laajasti, mm. suurlähetystöjen välityksellä. Suomen joukkueen valinnasta päätetään sitten, kun tiedetään muiden joukkueiden taso suunnilleen. Kyseessä on ystävyysottelu, pyritään saamaan suunnilleen tasaväkiset joukkueet. Suomen joukkueessa voisi olla reilut kiintiöpaikat naisille ja nuorille.

Unkarin tiede- ja kulttuurikeskus sekä Haka Moskova tukevat hanketta. Muita yhteistyökumppaneita haetaan.

Avoin kisa pyritään järjestämään samaan ajankohtaan.

Päätettiin, että järjestelytoimikunnassa ovat Juha Sundelin, Arto Satonen, Marko Tauriainen, Aleksi Olander, Pekka Kauppala, Petteri Laihonen, Tõnu Kalvet, András Mészáros ja Vladimir Vinogradov.

Päätettiin äänestyksen jälkeen äänin 6 puolesta, 2 vastaan ja 1 tyhjä antaa tapahtuman järjestämisoikeudet Chess Events Oy:lle. Asian puolesta äänestivät Juha Sundelin, Lauri Kangas, Teemu Miettinen, Veikko Valo, Reijo Taipale ja Mika Hakala; asiaa vastaan äänestivät Mika Karttunen ja Sauli Alho; tyhjää äänesti Markku Raitanen.

Mika Karttunen ilmoitti äänestyksen jälkeen jättävänsä asiasta eriävän mielipiteensä.

Ohjeistettiin Chess Events Oy:tä sopimaan tapahtumapaikan osalta Vierumäen Urheiluopiston kanssa. Vierumäen tarjous oli kustannustehokkaampi kuin Hämeenkylän kartanon.

Mika Karttusen eriävä mielipide perusteluineen:

Eriävä mielipide: Tapahtuma on sinänsä erinomainen asia, mutta toiminnassa mukana oleva Chess Events Oy on tuntematon tekijä, jonka rakenne ja toimintaperiaatteet (mm. voitonjaon suhteen) tulisi selvittää, esittää ja kirjata tarkoin ennen kuin annetaan sille valtuudet toimia asiassa. Informointi koko asiasta on ollut niin puutteellista, että en voi hyväksyä päätöstä minulle tarjolla olleilla tiedoilla.

82 § Yhteistyö Chess Events Oy:n ja Jyväs-Shakin kanssa
Chess Events Oy on perustettu. Yhtiö käynnistää yhteistyön Jyväs-Shakin kanssa niin, että joukkuepikashakin SM 2018 ja HoF 2018 järjestetään yhteistyössä Jyväskylässä.

Keskusteltiin pitkään Chess Eventsistä ja sen tulevista yhteistyökuvioista seurojen kanssa. Päätettiin antaa yhtiölle liiton hallituksen ohjeistuksena, että Chess Eventsin ja seurojen yhteistyö ei saa heikentää seurojen asemaa eikä huonontaa niiden aiempaa taloutta tai ansaintalogiikkaa. Joukkuepikapelin SM-kisoissa liitto on saanut viimeisen kahden vuoden aikana osallistuvista joukkueista 3 eur/pelaaja, ja tätä tasoa pidettiin hyväksyttävänä jatkossakin. Yhtiön tavoitteena tulee olla parantaa seurojen asemaa ja tuoda taloudellista ja henkistä (tietopankki) lisäarvoa. Chess Eventsin ja seurojen yhteistyön yksityiskohdat, mahdollisuudet ja tarpeet tarkentuvat tulevan Chess Eventsin ja Jyväs-Shakin yhteistyön myötä.

83 § Karttunen: säännöt joukkuepikashakin SM
Käsiteltiin Mika Karttusen esitystä, jonka mukaan joukkuepikashakin SM-kisoissa pelataan jatkossa aikaisemmin (esim. vuonna 2016) käytössä olleilla säännöillä. Puheenjohtajan vastaehdotus oli: Shakkituomarit käsittelevät asiaa tapaamisessaan 9.9. Odotetaan tuomareiden esitystä.

Asiasta käydyn keskustelun aikana molemmat ehdotukset tarkentuivat:

Karttunen: Liiton hallitus vie asian käsiteltäväksi kerhojen kokoukseen, jota ennen asiaa käsitellään tuomaripäivillä ja seuratoimintapäivässä lokakuun alkupuolella.

Sundelin: Asia vaatii laajan keskustelun. Asiaa käsitellään tuomaripäivillä ja seuratoimintapäivässä lokakuun alkupuolella. Näiden jälkeen liiton hallitus käsittelee asiaa uudestaan seuraavassa hallituksen kokouksessa ja päättää sen jälkeen, viedäänkö asia paremmin valmisteltuna kerhojen kokoukselle.

Äänestettiin näistä kahdesta vaihtoehdosta. Karttusen esitystä kannattivat Mika Karttunen, Sauli Alho ja Reijo Taipale. Sundelinin esitystä kannattivat Juha Sundelin, Lauri Kangas, Markku Raitanen, Teemu Miettinen, Mika Hakala ja Veikko Valo. Päätettiin äänin 6–3 puheenjohtajan esityksen mukaisesti laajan keskustelun, tuomari- ja seuratoimintapäivien jälkeen päättää, viedäänkö asia paremmin valmisteltuna kerhojen kokoukselle.

84 § Karttunen: Koulushakki
Käsiteltiin Mika Karttusen esitystä, että koulushakin työryhmän kokoonpano valitaan kokonaan uudestaan, ja puheenjohtaja Juha Sundelinin vastaesitystä, että kokoonpanoa ei vaihdeta.

Keskustelussa ei päästy yksimielisyyteen siitä, onko tarkoitus vaihtaa kokoonpanoa nyt heti vai päätetäänkö siitä, että vaihdetaanko kokoonpanoa myöhemmin. Jos kokoonpanoa oli tarkoitus vaihtaa nyt samassa kokouksessa, todettiin, ettei uutta kokoonpanoehdotusta kuitenkaan ole. Keskustelussa ei päästy myöskään yksimielisyyteen siitä, vaihdetaanko kokoonpanoa myöhemmin.

Runsaan keskustelun aikana Veikko Valo ehdotti asian jättämistä pöydälle.

Päätettiin äänestää asiasta. Karttusen ehdotus oli, että vaihdetaan koulushakin työryhmän kokoonpanoa nyt heti. Veikko Valon ehdotus oli, että asia jätetään pöydälle. Pöydälle jättämisen puolesta äänestivät Juha Sundelin, Lauri Kangas, Teemu Miettinen, Reijo Taipale, Mika Hakala, Veikko Valo ja Markku Raitanen. Kokoonpanon vaihtamisen puolesta äänestivät Mika Karttunen ja Sauli Alho. Päätettiin äänin 7–2 jättää asia pöydälle.

Mika Karttunen ja Sauli Alho jättivät äänestyksen jälkeen eriävän mielipiteensä.

Mika Karttusen eriävä mielipide perusteluineen:

Eriävä mielipide: Koulushakki on yksi tärkeimmistä toiminnan osa-alueista Shakkiliitossa. Koulushakin nykytilanteeseen tulisi reagoida nopeasti. Mitään konkreettista edistystä ei ole tapahtunut vuoteen. Koulushakin työryhmä ei ole edes kokoontunut, eikä sitä ole täydennetty jäsenillä sen jälkeen, kun siitä erosivat kaksi peräkkäistä siihen valittua työryhmän puheenjohtajaa.

Sauli Alhon eriävä mielipide perusteluineen:

Eriävä mielipide: Koulushakin pitäisi olla hyvin tärkeä osa-alue, jonka kehittämiseen ei olla tehty pitkään aikaan juuri mitään. Kaksi puheenjohtajaa on eronnut sisäisten ristiriitojen takia ja työryhmä on ollut käytännössä tekemättä mitään kohta vuoden. Olisi perusteltua muodostaa uusi työryhmä joka rupeaa aktiivisesti viemään taas asioita eteenpäin.

KILPAILUTOIMINTA

 85 § SM-kisat
Todettiin saapuneeksi seuraavat SM-kilpailuhakemukset:

Koululaisten SM: MatSK ja AkaaS
Nuorten pikashakin SM: HSL
Avoin SM: TSY

Esitys AO: Myönnetään kisat AkaaS:lle, TSY:lle ja HSL:lle.

Päätettiin esityksen mukaisesti myöntää kilpailut seuraavasti: koululaisten SM AkaaS:lle, nuorten pikashakin SM HSL:lle ja avoin SM TSY:lle.

86 § Muut asiat
Juha Sundelin kertoi Ruotsin Shakkiliiton heinäkuisista 100-vuotisjuhlista. Ruotsi on ylittänyt 40000 jäsenen määrän, ja tähän on vaikuttanut heidän mielestään erityisesti nuorten suurmestarien tulo, mutta jonkin verran myös koulushakkitoiminta. Nuoret suurmestarit tuovat kuitenkin lajille julkisuutta ja hyvää imagoa sekä tavoitteellisuuta nuorten keskuudessa. Pohjoismaiden Shakkiliiton sihteeri vaihtuu, uusi sihteeri on Håkan Jalling. Puheenjohtaja toimii Islannin Gunnar Björnsson. Vuoden pohjoismaisiksi pelaajiksi valittiin Helgi Dam Ziska ja Magnus Carlsen. Ruotsin puheenjohtaja esitti, että Ruotsi ja Suomi ryhtyvät tiivistämään yhteistyötä. Norja ja Ruotsi haluavat kytkeä Suomen koulushakkiin. Koulushakki voi erityisen hyvin Ruotsissa, Norjassa menestys ei ole ollut niin hyvää, ja Tanskassa toiminta osoittaa jopa hiipumisen merkkejä.

Todettiin, että Jouni Lehtivaara osallistuu Suomen edustajana sekä Fiden että Ecun kokouksiin. Kulut liitolle näistä kahdesta ovat yhteensä n. 900 eur.

Todettiin, että puheenjohtaja on myöntänyt Haminan turnaukselle 450 euron tuen sekä turnausmaksuvapautuksen ulkomaalaisten pelaajien osalta.

Todettiin, että liiton hallituksen sisäistä tiedotusta on syytä parantaa. Asiaan ei esitetty konkreettisia ratkaisuja.

(Veikko Valo ja Reijo Taipale poistuivat)

Keskusteltiin Chess Eventsin perustamiseen liittyvistä asioista kuten päätöksen laillisuudesta:

Mika Karttunen ja Sauli Alho toivat huolenaan esiin, että edellisessä hallituksen kokouksessa tehty päätös valtuuttaa työryhmä valmistelemaan yhtiön perustamista ja perustettaessa muodostamaan yhtiön hallitus ja että yhtiölle annetaan myös kolmeksi vuodeksi joukkuepikapelin SM-kisojen järjestämisoikeus olisi hyvän hallintotavan ja yhdistyslain vastainen.

Karttusen mukaan yhtiön ja liiton seurojen väliset sopimukset, sitoumukset ja vastuunjako tulisivat myös olla selvillä ennen kuin yhtiön perustamisesta voidaan päättää. Alho piti yhtiön perustamista sinänsä hyvänä asiana, mutta ei pitänyt hyvän hallitustavan mukaisena, että Shakkiliiton ja Chess Events Oy:n hallituksessa istuvat samat henkilöt.

Kun asiasta päätettiin yksimielisesti hallituksen kokouksessa 20.6.2017 Mika Karttunen ei ollut paikalla eikä osallistunut näin asiasta päättämiseen. Sauli Alho puolestaan oli mukana päättämässä asiasta.

63 § Chess Events Oy

Päätösesitys JS:

Annetaan Juha Sundelinille, Lauri Kankaalle, Teemu Miettiselle ja Marko Tauriaiselle valtuudet asian valmisteluun ja mahdollisesti yhtiön perustamiseen. Jos yhtiö perustetaan, niin työryhmästä Aleksi Olanderilla täydennettynä muodostetaan hallitus. Yhtiön toimitusjohtajaksi nimitetään Marko Tauriainen. Jos yhtiö perustetaan, yhtiölle annetaan oikeudet joukkuepikapelin SM-kisojen järjestämiseksi kolmeksi vuodeksi 2018–2020. Yhtiöltä edellytetään jatkuvan kehityksen prosessia ja kevyttä ympäristövaikutuksen arvion tekemistä.

 Päätettiin esityksen mukaisesti antaa työryhmälle valtuudet asian valmistelemiseksi ja tarvittaessa yhtiön perustamiseksi. Yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja muodostetaan työryhmästä esityksen mukaisesti. Jos yhtiö perustetaan, sille myönnettiin oikeudet joukkuepikapelin SM-kisojen järjestämiseksi 2018–2020.

Chess Events Oy:n perustamisesta on päätetty 29.8.2017. Suomen Shakkiliitto omistaa yhtiön sataprosenttisesti. Yhtiön hallituksessa ovat Teemu Miettinen, pj, Juha Sundelin, Lauri Kangas ja Aleksi Olander. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Marko Tauriainen.

Juha Sundelin vastasi Karttuselle ja Alholle, ettei yhtiön perustamiseen liity mitään epäselvyyksiä. Kaikki on tehty yhdistys- ja osakeyhtiölakien mukaisesti eikä jääviyskysymyksiä ole. Koska Chess Events ei muun muassa maksa palkkoja tai palkkioita tai muitakaan suoriin kuluihin perustumattomia korvauksia, ei kenenkään Chess Events Oy:n hallituksessa olevan oma etu ole ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa. Sundelin muistutti Karttusta ja Alhoa niistä keinoista, joita yhdistyksen hallituksen jäsenellä on yhdistyslain mukaan moittia yhdistyksen päätöstä yhdistystä vastaan ajettavalla kanteella.

Keskustelun päätteeksi Mika Karttunen teki päätösesityksen, jonka mukaan hallituksen on tiedotettava kerhojen kokoukselle, että Chess Events Oy:n perustamisesta päättämiseen ja perustamiseen liittyen ei ole noudatettu hyvää hallintotapaa ja on mahdollisesti rikottu yhdistyslakia. Esityksen mukaan hallituksen on tiedotettava kerhojenkokousta ongelmasta, että Chess Events Oy:n hallituksessa on neljä samaa henkilöä kuin Shakkiliiton nykyisessä hallituksessa, ja tilanne on kestämätön viimeistään siinä vaiheessa, kun vuoden 2018 alusta liiton hallituksessa on vain kahdeksan jäsentä.

Juha Sundelinin vastaesitys oli, että Karttusen päätösesitys hylätään.

Äänestettiin näistä kahdesta esityksestä. Karttusen esityksen hylkäämisen puolesta äänestivät Juha Sundelin, Lauri Kangas, Teemu Miettinen ja Mika Hakala. Karttusen päätösesityksen puolesta äänestivät Mika Karttunen ja Sauli Alho. Päätettiin äänin 4–2 hylätä Mika Karttusen päätösesitys.

Mika Karttunen jätti äänestyksen jälkeen asiasta eriävän mielipiteensä.

Mika Karttusen eriävä mielipide perusteluineen:

Eriävä mielipide: Chess Events Oy: n rakenne ja toimintaperiaatteet tulisi avata tarkoin sekä hallituksen kaikille jäsenille että jäsenseuroille, jotta voitaisiin tehdä päätöstä sille annettavista valtuuksista. Lisäksi yhtiön perustamisvaiheessa tehtyjen päätösten seurauksena hyvän hallintotavan mukainen menettely on mielestäni vaarantunut. On erittäin arvelluttavaa, että Chess Events Oyn:n hallitus koostuu pelkästään Suomen Shakkiliiton hallituksen jäsenistä. Lisäksi tämä muuttaa hallituksen jäsenten välistä valta-asemaa, lisäämällä Chess Events Oy:n hallitukseen valittujen hallituksen jäsenten valtaa suhteessa muihin Shakkiliiton hallituksen jäseniin. Huomion arvoinen yksityiskohta on se, että Aleksi Olander on Suomen Shakkiliitossa yhtä aikaa työsuhteessa ja sekä Suomen Shakkiliiton hallituksen että Chess Events Oy:n hallituksen jäsen.

87 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 23.15.

 

Pöytäkirja
Asia: Suomen Shakkiliiton hallituksen kokous 4/2017
Aika: 20.6.2017, klo 14.02–17.52
Paikka: Asemamiehenkatu 4, Helsinki

Juha Sundelin      pj      52–70
Lauri Kangas                 vpj     52–70
Teemu Miettinen                  52–70
Mika Karttunen            poissa
Mika Hakala                          poissa
Sauli Alho                     52–70
Veikko Valo                           52–70
Reijo Taipale                         52–70
Markku Raitanen          56–70
Aleksi Olander              52–70

Marko Tauriainen         tj       52–70

52 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.02.

53 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

54 § Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen
Työjärjestys hyväksyttiin.

HALLINTO JA TALOUS

55 § Shakkilinnan kv. leiri / hallituksen päätös 2016
12.5. julkaistiin Shakkifoorumissa ja Koulushakin Facebook-sivuilla ilmainen mainos kansainvälisestä shakkileiristä, josta liiton hallitus oli viime kesänä päättänyt, ettei liitto ole leiriin liittyvissä asioissa mukana. Liiton puheenjohtajan määräyksestä mainokset poistettiin liiton kanavista vielä saman päivän aikana.

Keskusteltiin asiasta pitkään ja todettiin muun muassa, että seurat ja jäsenet voivat mainostaa tapahtumiaan liiton kanavissa, mutta sama oikeus ei automaattisesti koske kaupallisia toimijoita, varsinkaan jos liitto ei toimi muutoinkin yhteistyössä heidän kanssaan. Maksetut mainokset ovat aina mahdollisia liiton internet-kanavissa ja Shakki-lehdessä.

Päätettiin puheenjohtajan aloitteesta äänestää, oliko hänen päätöksensä poistattaa mainokset oikea vai väärä.

Äänestettiin puheenjohtajan esityksestä. Äänin 5–1–1 (pj:n päätös oli oikea: Juha Sundelin, Lauri Kangas, Teemu Miettinen, Aleksi Olander, Reijo Taipale; pj:n päätös oli väärä: Sauli Alho; Veikko Valo äänesti tyhjää) päätettiin, että puheenjohtajan päätös poistattaa mainokset liiton kanavilta oli oikeutettu. 

56 § Suomen edustaja Fidessä
Päätösesitys JS:
Vastoin hallituksen kokouksen 1/2017 päätöstä Jouni Lehtivaara jatkaa Suomen Fide-edustajana vielä vuonna 2018. Lauri jatkaa Lehtivaaran opissa.

Päätettiin esityksen mukaisesti, että Jouni Lehtivaara jatkaa vuoden 2018 Suomen Fide-edustajana ja Lauri Kangas jatkaa Lehtivaaran opissa.

57 § Shakkiareena
Otettiin tiedoksi, että vuokrasopimus Bridge Areena Oy:n kanssa on tehty Areenan tiloista. Myös vuokrasopimus Suomen Shakkiliiton ja Helsingin Shakkiliiton ja Suomen tehtäväniekkojen välillä on tehty. Tehtäväniekkojen kanssa sopimus on vielä allekirjoittamatta.

58 § SM-kilpailumääräykset
Päätösesitys LK:
Poistetaan SM-kilpailumääräysten kohdasta 4.2. lause: ”Karsintaotteluissa voivat pelata vain sellaiset joukkueen vakiokokoonpanoon nimetyt pelaajat, jotka ovat kauden aikana pelanneet joukkueessa vähintään yhden pelin ja heitä heikommat varapelaajat.”

Päätettiin esityksen mukaisesti poistaa kyseine lause SM-kilpailumääräyksistä.

59 § Lisenssimääräykset
Päätösesitys LK:
Lisenssimääräysten muutosesitys viedään syksyn kerhojen kokouksen päätettäväksi – perustuen seuraaviin periaatteisiin:

 • Ulkomaisia pelaajia kohdellaan lisenssivaatimusten osalta jatkossa samalla tavalla kuin kotimaisia pelaajia. Pelaajilta siis edellytetään lisenssi (pl. määritellyt poikkeukset).
 • Jatkossa(kin) pääsääntö on, että lisenssin haltijan tulee kuulua johonkin SSL:n jäsenseuraan. Muussa tapauksessa lisenssin hinta peritään kaksinkertaisena.

Päätettiin esityksen mukaisesti viedä syksyn kerhojen kokoukselle päätösesitys, että ulkomaalaisia pelaajia kohdellaan jatkossa samalla tavalla kuin kotimaisia ja että lisenssin haltijan tulee kuulua johonkin seuraan tai muussa tapauksessa lisenssin hinta peritään kaksinkertaisena.

Päätettiin myös Aleksi Olanderin aloitteesta, että ns. loppuvuoden lisenssin voi syksyllä käyttöön otettavassa suomisport-palvelussa maksaa joustavasti esim. 1 vuodeksi ja 8 kuukaudeksi tai esim. 1 vuodeksi ja 3 kuukaudeksi. Uudistus toteutetaan pilottihankkeena ja kokemusten perusteella viedään kerhojen kokoukselle. Käytännön asiat selviävät, kun suomisport-palvelu saadaan käyttöön. Suomisportin myötä pystytään myös myöhemmin konkretisoimaan paremmin lisenssin maksamisen edut ja hyödyt.

60 § Edustaja Shakkikustannuksen yhtiökokouksessa
Päätösesitys JS:
Valtuutetaan Juha Sundelin Suomen Shakkiliiton edustajaksi 30.6. pidettävään Suomen Shakkikustannus Oy:n yhtiökokoukseen.

Päätettiin esityksen mukaisesti: Juha Sundelin valtuutettiin edustamaan Suomen Shakkiliittoa Suomen Shakkikustannus Oy:n yhtiökokouksessa.

61 § Liiton luottokortti
Päätettiin hankkia luottokortti liiton palvelupäällikön käyttöön. Luottorajaksi päätettiin 1000 €/kortti. Luottokortti tulee Aleksi Olanderin (XXXXXX-XXXX) käyttöön. Kortti liitetään Suomen Shakkiliitto ry:n (Y-tunnus: 1106880-1) tiliin FI39 2059 1800 0147 18. Samalla myönnettiin Aleksi Olanderille (XXXXXX-XXXX) tilinkäyttöoikeus Suomen Shakkiliitto ry:n (Y-tunnus: 1106880-1) tilille FI39 2059 1800 0147 18 Nordeassa.

Päätettiin lopettaa liiton aiemman palvelupäällikön Petteri Parosen (XXXXXX-XXXX) tilinkäyttöoikeus Suomen Shakkiliitto ry:n (Y‐tunnus: 1106880‐1) tiliin FI39 2059 1800 0147 18.

Liiton toiminnanjohtaja Marko Tauriainen (XXXXXX-XXXX) valtuutettiin hoitamaan yllä luetellut pankkiasiat.

62 § Talous
Otettiin tiedoksi liiton taloudenhoitajan Teemu Miettisen katsaus liiton talouteen.

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

63 § Chess Events Oy
Päätösesitys JS:
Annetaan Juha Sundelinille, Lauri Kankaalle, Teemu Miettiselle ja Marko Tauriaiselle valtuudet asian valmisteluun ja mahdollisesti yhtiön perustamiseen. Jos yhtiö perustetaan, niin työryhmästä Aleksi Olanderilla täydennettynä muodostetaan hallitus. Yhtiön toimitusjohtajaksi nimitetään Marko Tauriainen. Jos yhtiö perustetaan, yhtiölle annetaan oikeudet joukkuepikapelin SM-kisojen järjestämiseksi kolmeksi vuodeksi 2018–2020. Yhtiöltä edellytetään jatkuvan kehityksen prosessia ja kevyttä ympäristövaikutuksen arvion tekemistä.

Päätettiin esityksen mukaisesti antaa työryhmälle valtuudet asian valmistelemiseksi ja tarvittaessa yhtiön perustamiseksi. Yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja muodostetaan työryhmästä esityksen mukaisesti. Jos yhtiö perustetaan, sille myönnettiin oikeudet joukkuepikapelin SM-kisojen järjestämiseksi 2018–2020.

64 § Chess Education Finland Oy
Päätösesitys JS:
Shakkikustannuksen nimi muutetaan ja toimiala muutetaan mahdollisimman laajaksi. Yhtiön hallitukseen esitetään valittavaksi Juha Sundelin, Lauri Kangas, Teemu Miettinen, Marko Tauriainen ja Aleksi Olander. Yhtiön toimitusjohtajaksi nimitetään Marko Tauriainen.

Päätettiin esityksen mukaisesti.

KILPAILUTOIMINTA

65 § Nuorten PM 2018
Päätösesitys JS:
Tehdään sopimus Vierumäen Urheiluopiston kanssa nuorten PM-kisojen järjestämisestä 8.-11.2.2018.

Päätettiin järjestää nuorten PM-kilpailu Vierumäen Urheiluopistossa 8.–11.2.2018.

66 § SM-viikko 6.–9.7.2017
Kuultiin Marko Tauriaisen tiedonanto SM-viikkojen tilanteesta. 12.6. alkaen Aleksi Olander on hoitanut SM-viikon järjestelystä Shakkiliiton osalta.

67 § Valmennusstipendit
Päätösesitys AO:
Myönnetään stipendit liitteen mukaisesti: 500 euron valmennusstipendit Niklas Jaakkolalle, Anastasia Nazarovalle, Sini Jokiselle ja Toivo Keinäselle. 500 euron valmennusstipendit ryhmille: Patrik Aalto, Elias Keso, Konsta Jaakkola ja Oliver Wartiovaara sekä Elisabet Hollmérus, Aurora Lappi, Niklas Jaakkola ja Otso Luosto.

Päätettiin myöntää stipendit esityksen mukaisesti.

68 § Maajoukkuevalmennus
Päätösesitys MT:
Maajoukkuevalmennus järjestetään, jos osallistujat ovat valmiita maksamaan omavastuuosuuden, esim. 150–200 eur. Liiton osuus n. 1500 eur. Osallistujia n. 10 miestä ja 10 naista. Valmennus järjestetään leirinä Areenalla. Annetaan toiminnanjohtajalle valtuudet järjestää asiat näissä raameissa.

Päätettiin esityksen mukaisesti ja annettiin toiminnanjohtajalle valtuudet esityksen raameissa valmistella ja järjestää valmennusleiri sekä miehille että naisille.

69 § Muut asiat
Keskusteltiin liiton työntekijöiden tehtävistä ja kesälomista. Toiminnanjohtaja on kesälomalla 10.7.–6.8.

Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kertoivat yhteistyökeskusteluista Suomi–Syyria-seuran ja Moniheli ry:n kanssa. Neuvotteluja jatketaan kesälomien jälkeen elokuussa.

Päätettiin myöntää Salon Shakkikerholle anomuksesta 300 euroa leiriä varten.

Päätettiin joukkue-EM-kilpailun valintapäiväksi 20.6.2017. Valintalistat julkaistaan liiton sivuilla.

70 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.52.

 

Pöytäkirja
Asia: Suomen Shakkiliiton sääntömääräinen kerhojen kokous
Aika: Sunnuntai 23.4.2017, klo 13.00–15.09
Paikka: Shakkiareena, Hiomotie 10, 00380 Helsinki.

1 § Kokouksen avaus klo 13.00
Liiton pj Juha Sundelin avasi kokouksen klo 13.00.

Ennen varsinaisia käsiteltäviä asioita Juha Sundelin ja Harri Hurme jakoivat seuraavat ansiomerkit, joiden hakijana oli Suomen Shakkiliitto ja myöntäjä Shakkihistoriallinen seura: shakin ansiomerkki pitkäaikaisesta työstä shakin hyväksi: Marko Tauriaiselle, shakin ansiomerkki kultaisin sotilain pitkäaikaisesta työstä shakin hyväksi Jukka Partaselle, shakin kultainen ansiomerkki pitkäaikaisesta työstä shakin hyväksi Petri Sahariselle.

2 § Läsnä olevien toteaminen
Kokouksessa oli läsnä 11 shakkiseuraa ja 3 yhteisöjäsentä. Edustajat äänimäärineen olivat: Akaan Shakki 1 Mika Karttunen, Etelä-Vantaan Shakki 2 Seppo Kinnunen, Shakkikerho Garde 1 Jussi Salminen, Helsingin Shakkiklubi 3 Reijo Taipale, Lappeenrannan Shakkikerho 1 Jussi Salminen, Lauttasaaren Shakkikerho 2 Arto Heimonen, Päivölän Shakkisiirtelijät 1 Lauri Kangas, Shakkilaako 1 Jouni Lehtivaara, Tammer-Shakki 4 Mika Karttunen, Turun Shakinystävät 1 Mika Hakala, Turun Työväen Shakkikerho 2 Tero Salopää, Suomen tehtäväniekat 2 Harri Hurme, Suomen Kirjeshakkiliitto 2 Panu Laine, Suomen Shakkihistoriallinen seura 2 Panu Laine. Yhteensä 25 ääntä. Paikalla oli lisäksi 6 henkilöä (Juha Sundelin, Marko Tauriainen, Toivo Pudas, Jukka Partanen, Teemu Miettinen ja Markku Raitanen), joille myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus.

3 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Panu Laine ja sihteeriksi Marko Tauriainen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Seppo Kinnunen ja Jussi Salminen.

4 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 § Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen
Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.

6 § Esitykset kerhojen kokoukselle
a) Hallituksen esitys Suomen Shakkiliitto ry:n sääntöjen muuttamiseksi (2. käsittely)

Panu Laine esitteli liiton hallituksen tekemää liiton sääntöjen muutosehdotusta. Jouni Lehtivaara (Shlaakso) esitti, että hallituksen sääntömuutosta hallituksen pienentämisen osalta ei hyväksytä. Shlaakson esitys ei saanut kannatusta. Hallituksen esittämät sääntömuutokset hyväksyttiin yksimielisesti (2. käsittely).

b) Shakkilaakso ry:n esitys Suomen Shakkiliitto ry:n sääntöjen muuttamiseksi

Shakkilaakson sääntömuutosesitysestä keskusteltiin laajasti. Koska esitys ei saanut kannatusta, niin se raukesi.

7 § Toimintakertomus ja tilikertomus vuodelta 2016
Käytiin läpi toimintakertomus ja tilikertomus 2016.

8 § Tilintarkastajien lausunto
Kuultiin tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot.

9 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle sekä muille tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

10 § Muut asiat
Ei muita asioita.

11 § Kokouksen päättäminen
Panu Laine päätti kokouksen klo 15.09.

Helsingissä 23.4.2017

Panu Laine
puheenjohtaja

Marko Tauriainen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:

Seppo Kinnunen
Jussi Salminen
pöytäkirjantarkastajat

 

Pöytäkirja
Asia: Suomen Shakkiliiton hallituksen kokous 3/2017
Aika: 23.4.2017 klo 10.05–12.10
Paikka: Hiomotie 10, Helsinki

Juha Sundelin     pj              39–51
Lauri Kangas        vpj           41–51
Teemu Miettinen                39–51
Mika Karttunen 39–51
Mika Hakala                           39–51
Sauli Alho                                poissa
Veikko Valo                            poissa
Reijo Taipale                          39–51
Markku Raitanen                39–51
Aleksi Olander                      poissa

Marko Tauriainen  tj         39–51

39 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.05.

40 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

41 § Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen
Työjärjestys hyväksyttiin.

42 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin.

HALLINTO JA TALOUS

43 § Toimikunta-asiat
Päätösesitys LK:
Toimitsijakoulutustoimikunta 2017: Mika Hakala pj ja Jouni Lehtivaara.

Päätettiin esityksen mukaisesti: Toimitsijakoulutustoimikuntaan 2017 valittiin Mika Hakala, pj, ja Jouni Lehtivaara.

44 § Työntekijäasiat
Hallituksen kokouksessa 25.–26.1. annettiin valtuudet työntekijöiden rekrytoimiseksi:

Lisäksi annettiin puheenjohtajalle ja toiminnanjohtajalle valtuudet työllistämistuella palkattavien rekrytointiin ja valmius maksaa kiristyneistä palkkatukiehdoista huolimatta saman suuruista palkkaa kuin aiemmin rekrytoiduille palkkatukea saaville henkilöille. Liiton osuus uusien työntekijöiden palkkauskuluista on n. 200 eur / kk / henkilö.

Toimistosihteeri
Palkataan liitolle osa-aikainen toimistosihteeri palkkatukimenettelyllä. Teemu Miettinen on haastatellut useita hakijoita. Juha Sundelin, Teemu Miettinen ja Marko Tauriainen ovat yhdessä päätyneet ratakisuun, että palkataan ajalle 1.5-2017–30.4.2018 Sami Heinonen. Työaika on 24 t 20 min viikossa palkka 1500 eur/kk. palkkatukihakemus on jätetty, päätöstä odotellaan vielä.

Tiedostusassistentti
Erik Rosendahl on toiminut tiedostusassistenttina 1.11.2016 alkaen. Hänen 30.4.2017 päättyvälle palkkatuelleen on haettu ja saatu jatkoa. Rosendalin kanssa on tehty uusi työsopimus 6 kuukaudeksi alkaen 1.5.2017. Työsopimuksen ehdot säilyvät ennallaan.

Toiminnanjohtaja
Toiminnanjohtajan töiden painopiste siirtyy yhä enenmmän Helsinkiin mm. sidosryhmien (etenkin Olympiakomitea) kanssa tehtävän yhteistyön vuoksi.

Päätösesitys JS:
Toiminnanjohtaja työskentelee jatkossa 3 päivää viikossa Helsingissä. Matkaan kuluvan ajan ja kustannusten vuoksi toiminnanjohtaja on itse ehdottanut, että työnantaja hankkii hänelle työsuhdematkalipun ajalle 1.5.–31.12.2017 (arvo 2259 eur), josta toiminnanjohtaja maksaa itse puolet. Samalla irtisanotaan vuokrasopimus Tampereen konttorista Sammonkadulla Tampereella. Etätyöt Tampereella toiminnanjohtaja tekisi pääosin kotona.

Pyydän hallitusta harkitsemaan myös toista vaihtoehtoa, jossa toiminnanjohtajan työsuhdematkalippu maksetaan kokonaan työnantajan toimesta. Toiminnanjohtajan kodin ja työpaikan etäisyyden vuoksi työmatkoihin kuluva aika lisää päivien pituutta merkittävästi ja työsuhdematkalippu olisi korvaus tästä.

Kummassakin tapauksessa päätös vuodelle 2018 tehdään erikseen. Myöhemmin tänä vuonna tulee vielä harkittavaksi, tulisiko liiton vuokrata toimistohuone Olympiakomitean tiloista. Lisää työsuhdematkalipusta verottajan syventävissä ohjeissa: https://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Ennakkoperinta/Luontoisedut_verotuksessa(30393)#10%20Työsuhdematkalippu_

Päätettiin esityksen mukaisesti: Toiminnanjohtaja työskentelee 3 päivää viikossa Helsingissä, ja etätyöt suoritetaan pääsääntöisesti kotikonttorilla. Työnantaja maksaa toiminnanjohtajan työsuhdematkalipun ajalle 1.5.–31.12.2017 (arvo 2259 eur). Irtisanotaan Tampereen konttorin vuokrasopimus.

45 § Shakkiareena
Puheenjohtaja on neuvotellut Areenan vuokrasopimuksesta Bridgeliiton ja Helsingin Shakkiliiton kanssa.

Päätösesitys JS:
Bridgeliiton kanssa on neuvoteltu, että vuokra on 1.6.2017 alkaen 1780 eur (Munukan aikana 1815 eur). Bridgeliiton ja Helsingin Shakkiliiton kanssa on lisäksi sovittu, että Suomen Shakkiliitto on shakin osalta on päävuokralaisena ja HSL, ST ja muut maksavat puolestaan vuokraa SSL:lle. Osuudet ovat SSL 51 %, HSL 45 % ja ST 4 %. SSL ottaa näin vastatakseen myös Shakkikustannus Oy:n aiemman vuokraosuuden. Hyväksytään sopimus.

Päätettiin esityksen mukaisesti hyväksyä vuokrasopimus.

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

46 § SM-kilpailujen kokonaisuudistus
A) 1. JSM-kausi (syyskuu-maaliskuu) rauhoitetaan muista SM-kilpailuista; 2. Yhden kuukauden aikana (30 päivää) järjestetään vain yksi yleisen sarjan SM-kilpailu. Poikkeuksena on pikashakin joukkue-SM:n aikataulu, jota ei tarvitse sovittaa muiden yleisen sarjan SM-kisojen kanssa; 3. Henkilökohtainen SM-kilpailu asetetaan pelattavaksi kesäaikana (kesä-elokuu). Poikkeuksena vuodet, jolloin joukkue-EM-kilpailu tai shakkiolympialaiset järjestetään sellaiseen ajankohtaan, että se vaatii kisan aikaistamista edustusvalintojen vuoksi.

Hyväksyttiin SM-kilpailujen uudistuksen kohta A.

B 1) Nopean shakin joukkue-SM asetetaan pelattavaksi 4+1-henkisin joukkuein ja yksipäiväisenä kilpailuna. Mestaruusryhmään pääsee 10 parasta joukkuetta pelaajien vahvuulukukeskivarvon perusteella (SELO-luku). Muut joukkueet pelaavat sijoitusryhmissä, joista voittaja saa oikeuden osallistua ylempään sarjaan seuraavana vuonna. hyväksyttiin, b1) hyväksyttiin, b 2-3) harkintaan (blixteissä suopeampi kuin nopeassa), C ja D pöydälle.

Hyväksyttiin SM-kilpailujen uudistuksen kohta B1.

 Esityksen kohdat B2, B3, C ja D jätettiin pöydälle.

Muutokset astuvat voimaan vuonna 2018.

KILPAILUASIAT

47 § SM-kilpailuhakemukset 2017
Jyväs-Shakilta on tullut anomus joukkuepikapelin SM-kilpailun järjestämisestä.

Päätösesitys MT: Jätetään asia pöydälle ja odotellaan Vierumäki-yhteistyön tuloksia.

Päätettiin esityksen mukaisesti jättää asia pöydälle. Palataan kesäkuun kokouksessa.

48 § Tulevat kilpailut
SM-kilpailun kutsu ja valintalistat julkaistaan vielä huhtikuun aikana. Henkilökohtaiseen EM-kilpailuun päätettiin lähettää Vilka Sipilä ja Mika Karttunen, joille korvataan kilpailun kuluista 50 %.

YHTEISKUNTA- JA SIDOSRYHMÄSUHTEET

 49 § Suomi 100 – veljeskansaottelu
Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja tapasivat 7.4.2017 Eduskunnassa varapuhemies Arto Satosen ja OKM:n ylitarkastaja Hannu Tolosen ja esittelivät heille liiton toimintaa ja veljeskansaotteluhanketta. Erityisavustusanomus on jätetty 10.4.2017. Ottelu on tarkoitus järjestää Suomen, Viron, Unkarin ja Venäjän suomalais-ugrilaisten kansojen välillä Ellivuoressa 24.–26.11.2017 niin, että kaikilta on mukana sata pelaajaa. Asian etenemistä seurataan ja siitä informoidaan hallitusta.

50 § Muut asiat
Otettiin tiedoksi, että hallituksen, toimikuntien työntekijiden ohjeistusta kehitetään. 

Seuraava hallituksen kokous pidetään ti 20.6.2017 Helsingissä osoitteessa Asemamiehenkatu 4, klo 14.

Päätettiin järjestää seuraava Seuratoimintapäivä 17.6.2017.

51 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.10.

 

Pöytäkirja
Asia: Suomen Shakkiliiton hallituksen kokous 2/2017
Aika: 18.3.2017 klo 12.12–17.12
Paikka: Sammonkatu 17-19, 2. krs, Tampere

Juha Sundelin      pj                             19–38
Lauri Kangas        vpj                           19–38
Teemu Miettinen                               19–38
Mika Karttunen  19–38
Mika Hakala                                        19–38
Sauli Alho                                              19–38
Veikko Valo                                         19–38
Reijo Taipale                                        19–38
Markku Raitanen                               23–38
Aleksi Olander                                    poissa

Marko Tauriainen                              19–38

19 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.12.

20 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

21 § Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen
Työjärjestys hyväksyttiin.

22 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin.

HALLINTO JA TALOUS

23 § Toimikunta-asiat
Toimikuntien kokoonpano
Päätösesitys LK:
JSM-toimikunta 2017-2018: pj Jyrki Kytöniemi, Lauri Hagelberg
Selotoimikunta 2017: pj Juha Kivijärvi, Harri Hurme, Lauri Kangas, Jouni Lehtivaara, Sampsa Nyysti, Teemu Vihinen
Toimitsijakoulutustoimikunta 2017 päätetään seuraavassa kokouksessa.

Päätettiin varapuheenjohtajan päätösesityksen mukaisesti valita JSM-toimikuntaan 2017-18 pj Jyrki Kytöniemi ja Lauri Hagelberg, selotoimikuntaan 2017 pj Juha Kivijärvi, Harri Hurme, Lauri Kangas, Jouni Lehtivaara, Sampsa Nyysti ja Teemu Vihinen. Toimitsijakoulutustoimikunta 2017 päätetään seuraavassa kokouksessa.

Muutosesitys toimitsijoiden ikärajoihin>/u>
Päätösesitys LK: Merkitään Timo Munukan kirjelmä toimitsijoiden ikärajoista tiedoksi. Asia on tuoreeltaan viime syksynä päätetty huolellisen valmistelun jälkeen, eikä uusille muutoksille ole ilmennyt erityisiä perusteita.

Päätettiin varapuheenjohtajan esityksen vastaisesti, että kansallisen tuomarin alaikäraja on 18 vuotta, muut ikärajat pidettiin ennallaan. Päätettiin myös, että jatkossa konsultoidaan Olympiakomiteaa tämän kaltaisissa asioissa.

24 § Toimintakertomus
Tutustuttiin toimintakertomukseen 2016. Päätettiin, että hallituksen jäsenet kommentoivat toimintakertomusta toiminnanjohtajalle tiistaihin 21.3. mennessä. Jos kommentteja ei tule, katsotaan toimintakertomus hyväksytyksi.

Keskusteltiin liiton pitkäaikaiselle toiminnantarkastajalle Jukka Partaselle haettavasta ansiomerkistä. Keskustelun päätteeksi äänestettiin, haetaanko Partaselle kultaista ansiomerkkiä vai hopeista ansiomerkkiä kultaisin sotilain. Kultaista merkkiä kannattivat Mika Karttunen, Teemu Miettinen, Markku Raitanen ja Sauli Alho. Hopeista merkkiä kultaisin sotilain kannattivat Juha Sundelin, Lauri Kangas, Mika Hakala ja Reijo Taipale. Veikko Valo äänesti tyhjää.

Päätettiin hakea Jukka Partaselle ansiomerkkiä kultaisin sotilain äänestystuloksella 4–4 puheenjohtajan äänen ratkaistessa.

25 § Tilinpäätös ja talouskatsaus
Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin liiton tilinpäätös 2016, joka oli 18 922,51 euroa tappiollinen. 

26 § Leiriavustusanomus
Päätösesitys JS: Myönnetään Sauli Tiitalle 300 euron leiriavustus.

Avustusta ei myönnetty. Päätettiin äänin 3–6 palautetaan avustusanomus yksilöitäväksi Sauli Tiitalle. (Avustuksen puolesta äänestivät Juha Sundelin, Reijo Taipale ja Teemu Miettinen. Avustuksen myöntämistä vastustivat ja asian palauttamista Tiitalle kannattivat Lauri Kangas, Mika Karttunen, Mika Hakala, Sauli Alho, Veikko Valo ja Markku Raitanen).

KERHOJEN KOKOUKSEN ASIAT

27 § Shakkilaakson esitys
Käsiteltiin Shakkilaakso ry:ltä tullutta sääntömuutosesitystä kerhojen kokoukselle.

Päätettiin, että hallitus ei tue Shakkilaakson esitystä̈, koska hallituksen mielestä̈ esitys on jäykkä̈ eikä̈ nykyaikaisen hallintotyöskentelyn mukainen. Liiton täytyy pystyä̈ reagoimaan muuttuvassa maailmassa nopeasti paitsi shakkisääntöjen muutoksiin myös, siltä osin kuin ne shakkia, shakkikilpailuja ja yhdistystoimintaa koskevat, lakiin, viranomaismääräyksiin, sidosjärjestöjen ja
-ryhmittymien julkilausumiin sekä liikunnan ja urheilun yhteisiin pelisääntöihin.

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

28 § SM-kilpailujen kokonaisuudistus
Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

29 § Selotoimikunnan esitys kiintiöpaikoista
Selotoimikunta on 22.12.2016 kokouksessaan päättänyt esittää hallitukselle, että SM-kisojen kiintiöpaikkajärjestelmä yleisessä sarjassa (2+1 paikkaa) korvattaisiin 2+0-kiintiöpaikkajärjestelmällä, sillä nyt SM-kisat saavat kohtuuttoman suuren painoarvon. Vahvallakin pelaajalla poisjäänti SM-kisoista voi johtaa putoamiseen edustusjoukkueesta.

Päätösesitysvaihtoehdot LK:
Päätösehdotus, vaihtoehto 1: Merkittiin tiedoksi selotoimikunnan esitys SM-kiintiöpaikkojen muuttamiseksi. Koska SM-kisojen arvostus halutaan pitää korkealla, päätettiin olla muuttamatta kiintiöpaikkajärjestelmää.

Päätösehdotus, vaihtoehto 2: Päätettiin muuttaa kiintiöpaikkajärjestelmää selotoimikunnan esityksen mukaisesti, ja vastaava muutos kirjataan myös SM-kilpailumääräyksiin. Päätös ei kuitenkaan koske vuoden 2017 valintoja, joten muutos tulee voimaan 1.1.2018.

Päätettiin pitkän keskustelun jälkeen valita varapuheenjohtajan päätösvaihtoehdoista ensimmäinen: Merkittiin tiedoksi selotoimikunnan esitys SM-kiintiöpaikkojen muuttamiseksi. Koska SM-kisojen arvostus halutaan pitää korkealla, päätettiin olla muuttamatta kiintiöpaikkajärjestelmää.

30 § Kurinpitosäännöstön kehittäminen
Siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 

31 § Nettisivuston ja foorumin kehittäminen
Päätösesitys JS: Shakkifoorumi uudistetaan osana liiton sivujen kehitystyötä. Nykyinen malli, jossa kirjoittajien henkilöllisyys selviää vain rekisteröityneille käyttäjille, n. 10 % koko foorumin kävijämäärästä, ei ole toimiva. Kirjoittaminen sallitaan vain omalla nimellä. Koko foorumi uudistetaan loppuvuoden 2017 aikana, jolloin ratkaistaan myös kirjoittajien henkilöllisyyden todentaminen. Vanha foorumi ajetaan alas, kun uusi on saatu pystytettyä.

Päätettiin puheenjohtajan esityksen mukaisesti: Shakkifoorumi uudistetaan osana liiton sivujen kehitystyötä. Nykyinen malli, jossa kirjoittajien henkilöllisyys selviää vain rekisteröityneille käyttäjille, n. 10 % koko foorumin kävijämäärästä, ei ole toimiva. Kirjoittaminen sallitaan vain omalla nimellä. Koko foorumi uudistetaan loppuvuoden 2017 aikana, jolloin ratkaistaan myös kirjoittajien henkilöllisyyden todentaminen. Vanha foorumi ajetaan alas, kun uusi on saatu pystytettyä.

32 § Shakki-lehden tilannekatsaus
Kuultiin ja tutustuttiin päätoimittajan esitykseen Suomen Shakin uudistamisesta. Uudistamista pohtinut työryhmä esittää, että lehden nimi muutetaan muotoon Shakki, lehdessä on 64 sivua + 4 kansisivua. Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa liimaselkänidoksena.

Hallitus oli tyytyväinen lehden uudistuneeseen ilmeeseen ja hyväksyi uudistusesitykset. Hallitus esitti ja samalla myös päätettiin, että lehden irtonumerohinta on 14,90 euroa. 

33 § Erityistyöryhmän raportti
Kuultiin erityistyöryhmän (Miettinen ja Kangas) raportti.

Päätettiin liiton strategiatyön aloittamisesta. Strategiatyöryhmään nimettiin Teemu Miettinen, Lauri Kangas ja Osmo Kauppila. Työryhmän jäsenmäärää täydennetään syksyllä 2017. Työryhmä jättää keväällä 2018 kerhojen kokoukselle väliraportin ja loppuraporttinsa syksyllä 2018. Loppuraportti sisältää myös jalkautussuunnitelman.

KILPAILUASIAT

34 § Vuoden 2017 SM-kisat
Päätösesitys MT: Henkilökohtaisen EM-kilpailun ja SM-kilpailun päällekkäisyyden vuoksi yleinen ja naisten SM siirretään pelattavaksi 12.–18.6. Kumpikin kilpailu pelataan enintään 8 pelaajan täyskierroskilpailuna. Näin myös nuorten SM-kilpailun osanottajat voivat osallistua yleiseen tai naisten SM:ään. Kilpailujen valintalistat julkaistaan samoin kuin kilpailun kutsu huhtikuun aikana. Valintapäivä on kaksi viikkoa ennen kilpailua.

Päätettiin toiminnanjohtajan esityksen mukaisesti: Henkilökohtaisen EM-kilpailun ja SM-kilpailun päällekkäisyyden vuoksi yleinen ja naisten SM siirretään pelattavaksi 12.–18.6. Kumpikin kilpailu pelataan enintään 8 pelaajan täyskierroskilpailuna. Näin myös nuorten SM-kilpailun osanottajat voivat osallistua yleiseen tai naisten SM:ään. Kilpailujen valintalistat julkaistaan samoin kuin kilpailun kutsu huhtikuun aikana. Valintapäivä on kaksi viikkoa ennen kilpailua.

YHTEISKUNTA- JA SIDOSRYHMÄSUHTEET

35 § Yhteistyö Vierumäen opiston kanssa
Kuultiin puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan selvitys yhteistyöneuvotteluista Vierumäen opiston kanssa. Päätettiin, että puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja jatkavat neuvotteluja ja hallitusta informoidaan neuvottelujen edistymisestä. 

36 § Opetusministerin nimittämälle työryhmälle annettava lausunto
14. ja 15.2. tuli OKM:ltä pyyntö saada liiton oma ja pienten lajiliittojen yhteinen lausunto opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen asettamalle työryhmälle, jonka keskeisenä tehtävänä on liikunnan ja urheilun avustusjärjestelmien ja ohjauskeinojen, sekä avustettavan toiminnan tulosten ja vaikuttavuuden seurannan uudistaminen ja selkeyttäminen.

Toiminnanjohtaja on yhdessä muiden pienliittojen kanssa työstänyt lausunnon. Hallitus on tutustunut lausuntoon ja se päätettiin hyväksyä. Päätettiin myös, että puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja vastaavat yhdessä 23.2. mennessä työryhmän kyselyyn Suomen Shakkiliiton osalta.

37 § Muut asiat
Keskusteltiin Suomessa järjestettävistä kansainvälisistä turnauksista. Todettiin, että ShakkiNet Internationalia ei tänä vuonna tietojen mukaan järjestetä, mutta mahdollisuus tähän on taas ensi vuonna. Markku Raitanen kertoi suunnitelmista saada Heart of Finlandiin aiempaa enemmän ulkomaalaisia pelaajia. Puheenjohtaja kertoi lyhyesti ajatuksista järjestää veljeskansaottelu Ellivuoressa Suomen 100-vuotisjuhlien kunniaksi.

Päätettiin tehdä SM-kilpailumääräyksiin muutos, että esikoululaiset saavat pelata 1-3-luokkien joukkueessa. Sääntömuutos on kokonaisuudessaan:

8.3. Joukkueen koko on 4 pelaajaa + enintään 1 varapelaaja. Varapelaajaa saa käyttää ilman erityistä syytä, joukkueen täydentäminen tapahtuu aina alhaaltapäin, ts. varapelaaja pelaa aina alimmalla pöydällä. Joukkueen pelaajien tulee olla saman koulun ja oppiasteen oppilaita. Jos esiopetus on järjestetty osana koulun toimintaa, voivat esikoululaiset pelata 1–3 luokkien joukkueessa. Luokkien 1–3 oppilaat saavat pelata 4–6 luokkien joukkueessa. Kouluissa, joissa on ala- ja yläaste yhdistetty, joukkueen oikeus pelata em. sarjoissa perustuu oppilaiden ikään.

38 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.12.

 

Pöytäkirja
Asia: Suomen Shakkiliiton hallituksen kokous 1/2017
Aika: 25.–26.1.2017 klo 17.10–0.20
Paikka: Hiomotie 10, Helsinki

Juha Sundelin  pj         1–18
Lauri Kangas               vpj       1–18
Mika Hakala                1–18
Markku Raitanen                    1–18
Sauli Alho                                1–18
Mika Karttunen                       1–15, 17–18 (poissa kohdassa 16)
Veikko Valo                             1–18
Reijo Taipale                           5–18
Aleksi Olander            poissa
Teemu Miettinen                    poissa

Marko Tauriainen       tj          1–18

1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.10.

2 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen
Työjärjestys hyväksyttiin.

4 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin.

5 § Toimikunnat ja työryhmät
Vahvistettiin hallituksen toimintaperiaatteet:

 • Ennen kokousta

Käsiteltävät asiat ovat etukäteen valmisteltuja. Toiminnanjohtaja koostaa ja toimittaa kokouksen liitemateriaalin viimeistään 72 h ennen kokouksen alkua. Jos liitemateriaalia joudutaan täydentämään vielä ennen kokousta, ehdoton takaraja viimeistenkin liitteiden toimittamiseksi on 24 h ennen kokouksen alkua.

 • Pöytäkirjakäytännöistä

Pöytäkirjaan kirjataan kaikki varsinaiset äänestykset (ei siis koeäänestyksiä). Lisäksi jokainen annettu ääni eritellään pöytäkirjaan. Siis esim. ”Päätettiin äänin 5-2 hyväksyä puheenjohtajan esitys. Puolesta: A, B, C,…, Vastaan: X, Y.”

Pöytäkirjan julkaisemista nopeutetaan, minkä vuoksi siirrytään hiljaiseen hyväksyntämenettelyyn seuraavasti: Sihteeri toimittaa pöytäkirjan 10 vrk kuluessa hallituksen tarkastettavaksi, minkä jälkeen on 7 vrk huomautusaika. Vain jos pöytäkirjan sisällöstä ollaan erimielisiä, sen hyväksyntä tehdään hallituksen kokouksessa.

 • Päätöksistä tiedottaminen

Kokonaisvastuu hallituksen päätösten tiedottamisesta on puheenjohtajalla. Välittömän tiedottamisen tehostamiseksi varapuheenjohtaja laatii viivytyksettä lyhyen tiedotteen kunkin kokouksen päätöksistä.

Vahvistettiin toimikuntien ja työryhmien periaatteet:

 • Toimikunnat ja työryhmät toimivat hallituksen alaisuudessa ja raportoivat hallitukselle
 • Operatiiviset toimikunnat raportoivat varapuheenjohtajalle
 • Muut toimikunnat ja työryhmät raportoivat puheenjohtajalle
 • Nuorisotoimikunta jatkaa toimintaansa nykyisellä roolilla (valmennustoiminta)
 • Muut työryhmät toimivat projektiluontoisina (määräaikaisina), ja työryhmä lakkaa olemasta, kun sen työ valmistuu.

Toimikunnat ja työryhmät:

 • Shakkituomaritoimikunta

Vpj:n esitys: Kerhojen kokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisesti toimikuntien toimintaa ja rakennetta päätettiin kehittää siten, että hallitus nimittää kaikki toimikunnat vain vuodeksi kerrallaan. Shakkituomaritoimikunta päätettiin lakkauttaa, ja selotoimikunnan ohjesääntö päätettiin kumota. JSM-toimikunnan 2017–2018 puheenjohtajaksi nimettiin Jyrki Kytöniemi, selotoimikunnan puheenjohtajaksi Juha Kivijärvi sekä toimitsijakoulutustoimikunnan puheenjohtajaksi Jouni Lehtivaara. Edellä mainittujen tehtävä on esittää toimikunnan kokoonpanoa hallituksen hyväksyttäväksi viimeistään 25.2.2017.

Hyväksyttiin varapuheenjohtajan päätösesitys.

 • Koulushakkityöryhmä

Valittiin puheenjohtajaksi Juha Sundelin. Työryhmän muu kokoonpano: Riikka Wulff, Merja Heikkinen-Keinänen ja Aleksi Olander.

 • Nuorisotoimikunta

Valittiin puheenjohtajaksi Aleksi Olander.

Muut työryhmät:

 • Ansaintalogiikka ja tapahtumamarkkinointi -työryhmä

Lopetettiin.

 • Erikoistyöryhmä

Päätettiin, että Teemu Miettinen ja Lauri Kangas jatkavat työryhmän kokoonpanossa.

 • Brändityöryhmä

Valittiin Sauli Alho puheenjohtajaksi.

 • SM-kilpailujen työryhmä

Työryhmän tehtävä on ollut käsitellä ja tuoda hallituksen päätettäväksi SM-kilpailujen muutosesitys. Hanke ei ole edennyt. Päätettiin, että puheenjohtaja Juha Sundelin antaa päätösesityksen seuraavassa hallituksen kokouksessa työryhmän työn pohjalta.

 • Maajoukkuekriteerien työryhmä

Lopetettiin.

 • Yhdenvertaisuustyöryhmä

Yhdenvertaisuustyöryhmä on saanut tehtävänsä päätökseen tältä erää, ja se päätettiin lopettaa.

 • Suomen Shakin toimitusneuvosto

Lopetettiin.

 • Suomen Shakin uudistustyöryhmä

Valittiin työryhmään Juha Sundelin, Lauri Kangas, Marko Tauriainen, Petri Saharinen ja Erik Rosendahl.

 • Kurinpitäjä

Valittiin Jyrki Raki kurinpitäjäksi.

 • Selolaskija

Valittiin Teemu Vihinen selolaskijaksi.

6 § Työntekijät ja toimihenkilöt

 • palvelupäällikkö

Markku Raitanen on toiminut vt. palvelupäällikkönä 1.1.2017 alkaen.

Pj:n esitys: Jyrki Kytöniemi aloittaa liiton työntekijänä palkkatuella 1.2.2017 alkaen. Hänet nimitetään vt. palvelupäälliköksi 1.2. alkaen siihen saakka, kunnes Aleksi Olander palkataan palvelupäälliköksi 12.6. alkaen. Markku Raitanen vapautuu näin hoitamaan niitä tehtäviä, joihin hänet alkujaan palkattiin. Keskustellaan myös muusta työntekijätarpeesta ja annetaan puheenjohtajalle ja toiminnanjohtajalle tarvittaessa valtuudet uusien työntekijöiden rekrytoimiseen.

Hyväksyttiin puheenjohtajan päätösesitys.

Lisäksi annettiin puheenjohtajalle ja toiminnanjohtajalle valtuudet työllistämistuella palkattavien rekrytointiin ja valmius maksaa kiristyneistä palkkatukiehdoista huolimatta saman suuruista palkkaa kuin aiemmin rekrytoiduille palkkatukea saaville henkilöille. Liiton osuus uusien työntekijöiden palkkauskuluista on n. 200 eur / kk / henkilö.

 • Suomen edustaja Pohjoismaiden Shakkiliitossa

Valittiin Juha Sundelin.

 • Suomen edustaja PSL:n nuorisoshakkitoimikunnassa

Annettiin puheenjohtajalle ja toiminnanjohtajalle valtuudet päättää asiasta.

 • Suomen edustaja PSL:n naisshakkitoimikunnassa ja senioritoimikunnassa

Valittiin Heini Puuska ja Eero Patola.

 • Suomen edustaja Fidessä

Valittiin Jouni Lehtivaara Suomen edustajaksi Fidessä. Päätettiin myös, että Lauri Kangas kulkee tänä vuonna Lehtivaaran opissa, ja päätettiin samalla valita Kangas Suomen Fide-edustajaksi 1.1.2018 alkaen. Kankaalle etsitään tukihenkilö Fide-asioiden hoitamiseen.

 • SSL:n edustaja Suomen Shakkikustannus Oy:n hallituksessa

Jätettiin asia pöydälle.

 • SSL:n edustaja Bridge Areena Oy:n hallituksessa

Valittiin Juha Sundelin.

 • Edustaja Ruotsin Shakkiliiton 100-vuotisjuhlaan

Valittiin Juha Sundelin ja mahdollisuuksien mukaan hänen kanssaan Marko Tauriainen.

7 § Suomi 100 vuotta -tapahtumat
Myönnettiin Suomi 100-vuotta -teemalla järjestettävälle Sataselo-turnaussarjalle 400 eur tuki. Sauli Alho jätti asiasta eriävän mielipiteen pöytäkirjaan.

Kuultiin toiminnanjohtajan esitys Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi mahdollisesti järjestettävästä Suomi–Viro–Unkari-maaottelusta. Päätettiin, että Pekka Kauppala alkaa selvittää käytännön asioita maaotteluun liittyen.

8 § Seuratoimintapäivä 18.2.2017
Suomen Shakkiliiton ensimmäinen seuratoimintapäivä järjestetään Areenalla Helsingissä 18.2.2017. Todettiin, että tapahtuman ohjelmarunko on päällisin puolin kunnossa, mutta vaatii vielä lisätyötä. Jäsenseuroille tarkoitettu seuratoimintakysely on avattu 22.1. ja vastausaikaa on 4.2. saakka. Seuratoimintapäivän kutsu ja ennakkoilmoittautuminen julkaistaan viimeistään 11.2.

9 § Suomisport-palvelu
Tutustuttiin toiminnanjohtajan esitykseen Suomisport.fi-palvelusta, joka mahdollistaa nykyistä selvästi paremman ja kustannustehokkaamman jäsen- ja lisenssirekisterihallinnan. Annettiin toiminnanjohtajalle valtuudet solmia sopimus palvelun käyttöönotosta.

10 § SM-viikko 2017
SM-viikko 2016 oli menestys. Shakkiliitto sai 21 muun lajin kanssa Vuoden urheilumarkkinointiteko -palkinnon Urheilugaalassa 17.1. Tänä vuonna SM-viikko järjestetään 6.–9.7. Tampereella. Tapahtumaan osallistuu näillä näkymin 27 lajiliittoa. Olemme mukana seuraavilla SM-kisoilla:

8.7. Nopean shakin SM (kierrosmäärä auki, peliaika 15+15 min)
9.7. Nopean shakin joukkue-SM (kierrosmäärä auki, 15+15 min)

Lisäksi lajiesittelyitä ja kevyempiä kilpailuja 6.–7.7.

Valittiin SM-viikkojen työryhmään Mika Karttunen, Marko Tauriainen ja Sauli Alho.

11 § Tiedotus ja Suomen Shakki
Keskusteltiin Suomen Shakista, sen sähköisestä verkkopalvelusta ja shakkifoorumista. Todettiin, että Suomen Shakin uudistamista varten perustettiin aiemmin työryhmä, joka aloittaa työnsä mahdollisimman pian. Lehdelle tehdään myös verkkosivut, joille laitetaan osa siitä materiaalista, joka on luontevampaa julkaista verkossa. Verkossa oleva materiaali on pääosin vain lisenssipelaajien ja lehden tilaajien saatavilla.

Keskusteltiin myös shakkifoorumin rakenteesta ja moderoinnista sekä siitä, tulisiko shakkifoorumi olla vain lisenssipelaajille tarkoitettu palvelu tai pitäisikö keskustelu sallia vain omalla nimellään kirjoittaville. Päätös asiasta jätettiin seuraavaan hallituksen kokoukseen.

12 § Talous

 • Talouden tilanne

Tutustuttiin liiton talouden hoitajan raporttiin. Todettiin, että liitto teki viime vuonna tappiota n. 15000 eur.

 • Lisenssitilanne

Lisenssejä on maksettu hyvin aiempien vuosien samaan ajankohtaan verrattuna. Lisenssejä oli hankittu 25.1. mennessä 1004 ja JSM-lisenssejä 84. (2016: 973/67, 2015: 948/78, 2014: 978/63, 2013: 990/64.)

 • Valtion avustukset

Todettiin, että aiemmasta informaatiosta poiketen tieto valtionavustuksesta saadaan vasta helmikuun lopussa tai maaliskuun alussa.

13 § Pelaajasopimukset
Päätettiin, että puheenjohtaja valmistelee pelaajasopimukset.

14 § Yhdenvertaisuussuunnitelma
Tutustuttiin yhdenvertaisuustyöryhmän yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Hallitus olisi toivonut, että työryhmä olisi esittänyt tarkempia ja konkreettisempia toimenpide-esityksiä. Todettiin, että yhdenvertaisuussuunnitelman osana ollut kysely paljastaa epäkohtia ja korjattavaa ainakin ei-suomenkielisten ja ruuhka-Suomen ulkopuolella olevien alueiden osalta. Lisäksi pidettiin tärkeänä Eettisen toimikunnan perustamista erilaisten kiusaamis-, häirintä- ja syrjintätapausten varalta.

Todettiin, että työryhmä on saanut työnsä päätökseen. Hallitus laatii toimenpideohjelman ja aikataulun ja päättää sille varattavasta budjetista. Yhdenvertaisuussuunnitelma voidaan julkaista jo nyt liiton nettisivuilla, ja sitä täydennetään ja päivitetään tarpeen mukaan.

15 § Kurinpitoasiat

 • Kurinpitäjän antamat lausunnot

Todettiin, että kurinpitäjä on antanut Lasse Anttoselle huomautuksen kilpailun keskeyttämisestä.

 • Hallitus antoi Timo Munukalle huomautuksen epäasiallisesta tuomarikäyttäytymisestä ESK:n 70-vuotisturnauksessa tilanteessa, jossa turnauksen pelaaja ei ollut pitänyt pöytäkirjaa. Ennen päätöstä asiassa oli kuultu sekä Munukkaa että kyseistä pelaajaa.
 • Hallitus antoi Timo Munukalle ja Erkki Korhoselle huomautuksen ESK:n 70-vuotisjuhlaturnauksen tapahtumista. Korhoselle epäkunnioittavasti tuomaria kohtaan käyttäytymisestä ja Munukalle virheellisestä menettelystä tilanteessa. Ennen päätöstä asiassa oli kuultu sekä Munukkaa että Korhosta ja useita todistajia.

16 § Avustusanomukset
Myönnettiin Shakkilinnalle 300 euron avustus nuorten kilpapelaajien leirin 25.-26.2. järjestämistä varten. Mika Karttunen ei osallistunut asiasta päättämiseen.

 17 § Muut asiat
Myönnettiin puheenjohtajalle valtuudet neuvotella ja sopia nykyisen Areenan vuokrasopimuksen päättyessä uudesta vuokrasopimuksesta, jossa Suomen Shakkiliitto on päävuokralaisena, Bridgeliiton ja Bridge-Areena Oy:n kanssa.

Myönnettiin puheenjohtajalle valtuudet hankkia Areenalle tuoleja (n. 1200 eur) sekä hävittää vanhaa kalustoa (n. 1500 eur).

Todettiin, että SM-kilpailumääräykset eivät ole liiton nettisivuilla ajan tasalla. Varapuheenjohtaja esitteli muutokset, jotka verkossa julkaistaviin määräyksiin tulisi tehdä viipymättä. Päätettiin päivittää SM-kilpailumääräykset tältä osin mahdollisimman pian.

Todettiin, että aikuisten arvokilpailuihin ilmoittautuminen on yleensä tehtävä n. kaksi kuukautta ennen kilpailua. Annettiin selotoimikunnalle tehtäväksi toimittaa valintalistat hyvissä ajoin ja niin, että valintapäivän jälkeen ilmoittautumiseen jää vielä riittävästi aikaa.

18 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 0.20.