Vuoden 2016 kokousten pöytäkirjat

Pöytäkirja
Asia: Suomen Shakkiliiton hallituksen kokous 7/2016
Aika: 12.11.2016, klo 10.05–12.05
Paikka: Hiomotie 10, Helsinki

Juha Sundelin  pj         85–95 (poissa kohdassa 93)
Lauri Kangas               vpj       85–95
Veikko Valo                             85–95 (poissa kohdassa 93)
Petteri Paronen                       85–95 (osin poissa kohdassa 91)
Markku Raitanen                    85–95
Sauli Alho                                85–95
Mika Karttunen                       poissa
Henri Torkkola             poissa
Aleksi Olander            poissa
Teemu Miettinen                    poissa

Marko Tauriainen       tj          85–95

85 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.05. 

86 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

87 § Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen
Työjärjestys hyväksyttiin. 

88 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

89 § Työryhmät ja toimikunnat
Koulushakkityöryhmä
Puheenjohtajan esityksestä päätettiin, että Antti Aalto toimii Koulushakkityöryhmän puheenjohtajana 31.5.2017 saakka ja Aleksi Olander 1.6.2017 alkaen.
Todettiin, että Koulushakkifestivaali toteutetaan hankkeena, jos sille saadaan Opetus- ja kulttuuriministeriöstä erillisrahoitus.
Todettiin, että koulushakkinettisivujen materiaalit ovat tekeillä.

Yhdenvertaisuustyöryhmä
Yhdenvertaisuussuunnitelma valmistuu lähiaikoina. Päätetään jatkotoimenpiteistä suunnitelman valmistuttua.

Brändityöryhmä
Brändityöryhmältä odotetaan 15.11. saakka esitystä, kuinka tuotettua videomateriaalia käytetään markkinoinnissa. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja avustavat työryhmää tarvittaessa.

Shakkituomaritoimikunta
Lausunto Pikashakkisääntöjen muutosehdotukseen
Todettiin, että Shakkituomaritoimikunta on käsitellyt asiaa ja annettiin shakkituomaritoimikunnan tehtäväksi sen oman esityksen mukaisesti:

”Shakkituomaritoimikunta tarkistaa Junnilan ehdotuksen ja muokkaa siinä olevan sääntöehdotuksen selkeämmäksi. Tässä yhteydessä harkitaan erityisesti sitä, miten tulkinnat ja mahdolliset Suomen poikkeamat sisällytetään tekstiin. Samalla muutama kesällä 2017 voimaan astuva FIDEn sääntötekstin muutos otetaan huomioon.

Toimikunta tekee myös ehdotuksen vanhojen Suomen pikashakkisääntöjen kaltaiseksi kilpailukäytännössä tarpeelliseksi korkeintaan kaksisivuiseksi sääntömuodoksi, jossa on edelleen mukana muutamia FIDEn normaalin shakin sääntöihin sisältyviä mutta pikashakkikäytännössä tarpeellisia kohtia.”

Lausunto Koululaisten SM-kilpailun pareista
Tutustuttiin Shakkituomaritoimikunnan lausuntoon ehdotukseen Koululaisten SM-kilpailun 1. kierroksen parituksen muuttamiseksi. Ehdotuksessa esitettiin, että parit muodostettaisiin 1. kierroksella arpomalla. Shakkituomaritoimikunta piti nykyistä järjestelmää ehdotettua parempana.

Päätös: Koululaisten SM-kilpailun paritussysteemiä ei muuteta.

Lausunto Esikoululaisten palkitsemisesta koululaisten SM-kilpailussa
Tutustuttiin Shakkituomaritoimikunnan lausuntoon ehdotukseen esikoululaisten palkitsemisesta koululaisten SM-kilpailussa.

Päätös: Shakkituomaritoimikunnan esityksen mukaisesti SM-kilpailujen sääntöihin kirjataan seuraava muutos:

Kilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki enintään 20 vuotta kilpailuvuonna täyttävät. Suomen mestaruuden voi voittaa kuitenkin vain kilpailuvuonna joko esiopetuksessa tai peruskoulun tai keskiasteen oppilaitoksissa opiskellut.

Esitys toimitsija-arvojen ikärajoista
Tutustuttiin Shakkituomaritoimikunnan esitykseen ikärajoista toimitsijoille, turnausjohtajille ja tuomareille. Päätettiin Shakkituomaritoimikunnan esityksen mukaisesti lisätä määräyksiin shakin tuomarikoulutuksesta, arvonimistä ja pätevyysvaatimuksista lisättäviksi seuraavat kohdat:

15. Shakkitoimitsijan arvo voidaan myöntää vain 15 vuotta täyttäneelle henkilölle.
(Vanhojen määräysten kohtien 15-22 numerointi kasvaa yhdellä.)

24. Turnausjohtajan arvo voidaan myöntää vain 18 vuotta täyttäneelle henkilölle.
(Vanhojen määräysten kohtien 22-26 numerointi kasvaa kahdella.)

28. Shakkituomarin arvon voidaan myöntää vain 21 vuotta täyttäneelle henkilölle.
(Vanhojen määräysten kohtien 27-29 numerointi kasvaa kolmella.

Esitys Shakkituomaritoimikunnan ohjesäännön muutoksiksi
Todettiin saaduksi. Asia jätettiin pöydälle.

Lausunto liiton hallituksen suunnitelmiin toimikuntien pienentämiseksi
Todettiin saaduksi. Asia jätettiin pöydälle.

90 § Shakkiliiton kirjanpito
Pj:n esitys: Uusi tarjous Rantalaiselta hyväksytään.

Päätettiin antaa puheenjohtajalle ja palvelupäällikölle valtuudet neuvotella sopimuksen mukainen tai parempi sopimus. 

91 § Työllistämisasiat
Todettiin, että liitto on työllistänyt palkkatuella kaksi henkilöä ja kolmannen työllistettävän tukihakemus on jätetty. Erik Rosendahl on aloittanut tiedotusassistenttina 1.11. Malek Al Hamoud aloittaa projektityöntekijänä 14.11. Markku Raitasen osalta palkkatukihakemus on jätetty, ja hän pääsee aloittamaan 15.12., mikäli tukipäätös on myönteinen.

(Lisäksi tiedoksi-asiana todettiin, että Helsingin Shakkiliitto on palkannut Kimmo Teleniuksen Shakkiareenan isännäksi.)

Pj:n esitys: Palvelupäällikkö Petteri Parosen työsuhdetta jatketaan 31.12.2017 saakka sillä ehdolla, että kerhojen kokous hyväksyy esitetyn talousarvion. Parosen toiveesta kummallekin sopimusosapuolelle jätetään mahdollisuus päättää työsuhde kuitenkin 30.6.2017. Palvelupäällikölle annetaan 50 eur/kk palkankorotus.

Päätös: Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys. Petteri Paronen ei osallistunut asian käsittelyyn eikä asiasta päättämiseen.

92 § Pelinkehityshanke
Hallituksen kokouksessa 11.6.2016 päätettiin:

”Tässä vaiheessa annettiin valtuudet hankkia pilottina kymmenen edullista tablettia ja kokeilla livepelien lähettämistä niin, että pelaajat pitävät pelipöytäkirjaa tableteilla. Todettiin, että tähän tarvitaan myös soveltuva ohjelmisto, esimerkiksi ns. Köyhän miehen livelaudat, joiden käyttöön Jussi Hämäläinen on aikoinaan luonut ohjelman.”

TJ:n esitys: Jussi Hämäläinen on tarjonnut ohjelmistoa liiton käyttöön hintaan 1600 eur + alv. Annetaan toiminnanjohtajalle valtuudet solmia sopimus Jussi Hämäläisen kanssa. Tabletteja ei ole vielä hankittu ja hankinta tehdään vasta, kun ohjelmiston toimivuus on varmistettu. Tämä on osa liiton pelinkehityshanketta 2017, ja ohjelmiston ja laitteiston hankinta toteutetaan ensi vuoden budjetista. Päätös on siis myös sen varassa, hyväksyykö kerhojen kokous talousarvioesityksen.

Päätös: Hyväksyttiin toiminnanjohtajan esitys ja annettiin hänelle valtuudet solmia sopimus ja hankkia vaadittava välineistö, jos kerhojen kokous hyväksyy talousarvioesityksen.

93 § Shakkikustannuksen asiat
Pj:n esitys: Varaudutaan Shakkikustannuksen heikkoon kassatilanteeseen ja ollaan valmiita antamaan 5000 euron laina yhtiölle vielä tänä vuonna.

Päätös: Puheenjohtajalle annettiin valtuudet myöntää 5000 euron likviditeettilaina tarvittaessa. Takaisinmaksu 30.6.2017 mennessä 0-korolla. Juha Sundelin ja Veikko Valo eivät osallistuneet päätöksen tekoon.

94 § Kerhojen kokouksen asiat
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma 2017 seuraavalla muutoksella:

Kohta: ”Liiton toimikuntien rakennetta muutetaan niin, että kussakin toimikunnassa on jatkossa puheenjohtaja ja 2 jäsentä. Muutos tehostaa ja nopeuttaa toimikuntien päätöksentekoa.”

Muutetaan muotoon: ”Liiton toimikuntien rakenteita kehitetään dynamiikan ja johtamisen parantamiseksi. Samalla valmistellaan toimikuntien kokoonpanojen tiivistämistä. Muutos tehostaa ja nopeuttaa toimikuntien päätöksentekoa.”

Todettiin, että talousarvioesitys 2017 on jo hyväksytty hallituksen s-postimenettelyllä 26.–28.10.2017. Kaikki hallituksen jäsenet (10) olivat läsnä.

95 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.05.

 

LISÄYS PÖYTÄKIRJAAN:

Koska varsinaista hallituksen kokousta ei enää pidetty, päätettiin vuoden shakkiteosta hallituksen s-postimenettelyllä 6.–12.12.2016. Kaikki hallituksen jäsenet (10) olivat läsnä. Päätös kirjataan tämän pöytäkirjan ylimääräiseksi pykäläksi 96 §.

96 § Vuoden shakkiteko
Toiminnanjohtaja lähetti koko hallitukselle s-postiviestin asiasta 6.12.2016:

”Ei pidetä enää varsinaista kokousta tänä vuonna, mutta ainakin vuoden shakkiteko pitäisi päättää. Juhan kanssa juteltuani tässä muutama ehdotus. Niistä voi valita tai ehdottaa jotain muuta.

1) Tiistain analyysisessiot Areenalla 2016 (Petri Saharinen)
2) Toivo Keinäsen menestys (PM-kulta, onnittelut presidentiltä, Fide-mestarin titteli, alle 15-v koululaisten Euroopan mestaruus…)
3) Naisten olympiajoukkue (alkurankingia selvästi parempi loppusijoitus)
4) Roope Kiutun suurmestarikiinnitys liigasta 2015-16
5) Seniorien (50+) joukkue-EM-pronssi 2016 (Rantanen, Kivimäki, Viljava, Meskanen)
6) Oma ehdotus?

Vastaukset viimeistään 12.12.16”

Äänet jakautuivat seuraavasti: Analyysisessioille 3 ääntä (Juha, Aleksi ja Sauli). Keinäselle 2 ääntä (Petteri ja Markku).

Päätös: Vuoden shakkiteko on Petri Saharisen Areenan analyysisessiot.

 

Pöytäkirja
Asia: Suomen Shakkiliittoon kuuluvien kerhojen syyskokous
Aika: 12.11.2016, klo 13.00–18.05
Paikka: Shakkiareena, Hiomotie 10, Helsinki

1 § Kokouksen avaus
Suomen Shakkiliitto ry:n puheenjohtaja Juha Sundelin avasi kokouksen.

2 § Läsnä olevien toteaminen
Kokouksessa oli läsnä 20 shakkiseuraa ja 2 yhteisöjäsentä. Edustajat äänimäärineen olivat: Akaan Shakki 1 Marko Tauriainen, Etelä-Vantaan Shakki 2 Seppo Kinnunen, Shakkikerho Garde 1 Jussi Salminen, Helsingin Shakkiklubi 3 Matti Kauranen, Jyväs-Shakki 2 Markku Raitanen, Kuopion Shakinystävät 1 Seppo Vannassalo, Kymen Shakki 1 Petteri Paronen, Lahden Shakki 2 Lauri Hagelberg, Lappeenrannan Shakkikerho 1 Markku Ahonen, Lauttasaaren Shakkikerho 2 Pasi Paasonen, Matinkylän Shakkikerho 5 Jouni Lehtivaara, Porin Shakinystävät 2 Veikko Valo, Päivölän Shakkisiirtelijät 1 Niki Paajala, Shakkiseura Remissi 1 Henry Mannberg, Shakkilaakso 1 Toivo Pudas, Suomalainen Shakkikerho 1 Harri Hurme, Tammer-Shakki 4 Marko Tauriainen, Turun Shakinystävät 1 Seppo Vannassalo, Turun Työväen Shakkikerho 2 Tero Salopää, Vammalan Shakkikerho 2 Veikko Valo, Suomen tehtäväniekat 2 Harri Hurme, Suomen Shakkihistoriallinen seura 2 Petri Saharinen. Yhteensä 40 ääntä.

Lisäksi paikalla olivat liiton puheenjohtaja Juha Sundelin ja liiton varapuheenjohtaja Lauri Kangas sekä Reijo Taipale ja Harri Hytönen, joille myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus.

3 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Sundelin ja sihteeriksi Marko Tauriainen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jussi Salminen ja Jouni Lehtivaara.

Juha Sundelin kiitti luottamuksesta ja esitti kevätkokouksen tapaan toiveenaan, että tulevissa kerhojen kokouksissa puhetta johtaisi joku muu kuin liiton hallituksen puheenjohtaja.

4 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen
Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.

6 § Esitykset kerhojen kokoukselle
SSLH:n esitys Suomen Shakkiliitto ry:n sääntöjen muuttamiseksi
Juha Sundelin esitteli liiton hallituksen tekemää liiton sääntöjen muutosehdotusta ja perusteli tarvetta hallituksen koon pienentämiseen saavutettavilla taloudellisilla säästöillä sekä päätöksenteon dynamiikan parantumisella. Keskustelun aikana Seppo Vannassalo esitti huolenaiheenaan, että pääkaupunkiseudun ulkopuolisten seurojen mahdollisuus vaikuttamiseen voi heikentyä pienentyneessä hallituksessa.

Matti Kauranen kannatti hallituksen esitystä. Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys liiton sääntöjen muuttamiseksi (ensimmäinen hyväksyntä).

7 § Vuoden 2017 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen sekä jäsen-, liittymis- ja lisenssimaksujen suuruudesta päättäminen
Asian käsittelyn aluksi Marko Tauriainen kertoi, että kokouskutsun liitteenä ollutta toimintasuunnitelmaa on muutettu seuraavan kappaleen osalta aamun hallituksen kokouksessa:

Aiempi kirjaus kuului: ”Liiton toimikuntien rakennetta muutetaan niin, että kussakin toimikunnassa on jatkossa puheenjohtaja ja 2 jäsentä. Muutos tehostaa ja nopeuttaa toimikuntien päätöksentekoa.”

Joka oli nyt muutettu muotoon: ”Liiton toimikuntien rakenteita kehitetään dynamiikan ja johtamisen parantamiseksi. Samalla valmistellaan toimikuntien kokoonpanojen tiivistämistä. Muutos tehostaa ja nopeuttaa toimikuntien päätöksentekoa.”

Juha Sundelin esitteli perusteellisesti liiton toimintasuunnitelmaa vuodelle 2017. Kokousedustajat esittivät runsaasti kysymyksiä ja kannanottoja, joihin puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja vastasivat. Jussi Salminen esitti, että toimitsija- ja tuomarikoulutusta koskeva kohta:

”Tavoitteena on, että toimitsijakoulutus voidaan siirtää kokonaan verkossa tapahtuvaksi ja tuomarikoulutus olisi osin verkossa tapahtuvaa koulutusta ja osin vuorovaikutteinen koe käytännön turnaustilanteessa.”

muutetaan muotoon:

”Tavoitteena on, että toimitsijakoulutusten materiaali on yhdenmukaista ja soveltuvin osin saatavilla myös verkossa.”

Tero Salopää esitti, että Suomen Shakin julkaisutiheyttä ei tule vähentää 6 numerosta toimintasuunnitelman mukaiseen 4 numeroon vuodessa.

Jouni Lehtivaara kertoi Matinkylän Shakkikerhon vastustavan 10 euron lisenssimaksukorotuksia.

Markku Ahonen kannatti Jussi Salmisen ehdotusta, ja Matti Kauranen kannatti Salmisen ja liiton hallituksen esittämillä muutoksilla toimintasuunnitelman 2017 hyväksymistä. Tero Salopään esitys Suomen Shakin julkaisukertojen pidättämiseksi 6 numerossa vuodessa ei saanut kannatusta, joten se raukesi. Jouni Lehtivaaran esitys lisenssikorotusten peruuttamisesta jätettiin osaksi talousarvion hyväksymistä, ja Sundelin esitti asiaan palattavan toimintasuunnitelman osalta, jos lisenssimaksukorotuksia ei hyväksytä.

(Niki Paajala ja Lauri Kangas poistuivat)
(Markku Ahonen poistui)

Juha Sundelin esitteli liiton talousarvion 2017, joka poikkeaa loppusummaltaan ja rakenteellisesti merkittävästi aiempien vuosien talousarvioista. Talousarvion ja toimintasuunnitelman toteutuminen perustuu varmasti tiedettävän osuuden lisäksi osin lisenssimaksukorotuksiin ja osin hankerahoituksiin, joille päätökset saadaan vasta vuoden 2017 aikana. Talousarviosta keskusteltiin laajasti.

Seppo Vannassalo esitti, että lisenssimaksuja ei koroteta. Jouni Lehtivaara kannatti Vannassalon esitystä. Petri Saharinen kannatti hallituksen esityksen hyväksymistä. Vannassalon esityksestä järjestettiin koeäänestys, ja koeäänestyksen perusteella Vannassalo veti esityksensä pois.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma 2017 liiton hallituksen ja Jussi Salmisen esittämillä muutoksilla ja vahvistettiin talousarvio 2017. Lisenssimaksuja korotetaan kerta- ja joukkuelisenssejä lukuun ottamatta kutakin 10 eurolla (ja ns. loppuvuoden lisenssiä vastaavasti).

Asian käsittelyn päätteeksi Juha Sundelin kiitti kokousedustajia hallituksen puolesta luottamuksesta ja sanoi hyvin ymmärtävänsä, että lisenssimaksuissa ollaan nyt kipurajalla ja että hallitus tulee työskentelemään sen eteen, ettei korotuksia lisenssimaksuihin esitetä ensi vuonna. Hän kuitenkin sanoi, että mahdollisiin korotuksiin on syytä varautua esimerkiksi joka toinen vuosi.

8 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
Petri Saharisen esityksestä päätettiin, että hallitukselle ei makseta palkkioita, mutta kulukorvaukset maksetaan aiemman käytännön mukaisesti. Hallituksen rutiininomaisen työskentelyn ylittävästä ylimääräisestä selvitys- ja muusta työstä voidaan myöntää kohtuullinen korvaus hallituksen harkinnan mukaisesti talousarvion muiden hallintokulujen niin salliessa. Tilintarkastajien palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaisesti.

9 § Neljän hallituksen jäsenen valitseminen vuosiksi 2017–2018 erovuoroisten tilalle
Sauli Alhoa, Veikko Valoa, Reijo Taipaletta ja Mika Hakalaa esitettiin.

Alho, Valo, Taipale ja Hakala valittiin yksimielisesti hallitukseen seuraavalle kaksivuotiskaudelle 2017–2018.

10 § Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä valinta
Marko Tauriainen esitti, että tilintarkastajiksi valitaan HT Harri Saarinen ja HT Seppo Rautula sekä heidän varamiehikseen Suomen Tilintarkastajaverkko Oy.

Valittiin yksimielisesti tilintarkastajiksi HT Harri Saarinen ja HT Seppo Rautula sekä heidän varamiehikseen Suomen Tilintarkastajaverkko Oy.

11 § Muut asiat
Matti Kauranen kiitti erovuoroisia hallituksen jäseniä sekä koko hallitusta hyvästä työstä. Hän kertoi yhtyvänsä liiton ex-puheenjohtajan Jaakko Mäntyniemen mielipiteeseen, että toimintasuunnitelma 2017 on liiton toimintasuunnitelmista kaikkein kunnianhimoisin, joita hän on nähnyt ja lukenut. Juha Sundelin puolestaan kiitti kaikkia toimihenkilöitä ja kokousedustajia.

12 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

 

Pöytäkirjan vakuudeksi, Helsingissä 14.11.2016

______________________________                                 ______________________________

Juha Sundelin, puheenjohtaja                                                   Marko Tauriainen, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

______________________________                        ______________________________

Jussi Salminen, pöytäkirjan tarkastaja                       Jouni Lehtivaara, pöytäkirjan tarkastaja

 

Pöytäkirja
Asia: Suomen Shakkiliiton hallituksen kokous 6/2016
Aika: 29.9.2016 klo 17.00–21.35
Paikka: Sammonkatu 17-19, 2. krs, Tampere

Juha Sundelin  pj         71–81, 83–84  (poissa kohdassa 82)
Lauri Kangas               vpj       71–84
Petteri Paronen                       71–84
Mika Karttunen                       71–84
Markku Raitanen                    71–84
Henri Torkkola             poissa
Aleksi Olander            poissa
Sauli Alho                                71–84
Veikko Valo                             poissa
Teemu Miettinen                    poissa

Marko Tauriainen       tj          71–84

71 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00. 

72 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

73 § Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen
Työjärjestys hyväksyttiin. 

74 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

75 § Työryhmät
Koulushakkityöryhmä
Mika Karttunen erosi koulushakkityöryhmästä. Juha Sundelin valittiin ryhmän puheenjohtajaksi seuraavaan hallituksen kokoukseen asti. Karttunen lupasi olla asiantuntijana tarvittaessa. Ryhmä tuo seuraavaan hallitukseen yleisluontoisen esityksen koulushakkifestivaalista, sen budjetista ja paikasta

Koulushakin nettisivut
Todettiin, että sivuston alusta on olemassa. Koulushakkityöryhmä valmistelee sisältöjä.

Viestintäsuunnitelma
Tutustuttiin viestintäsuunnitelmaan. Hyväksyttiin viestintäsuunnitelma hallituksen työkaluksi.

SM-kilpailujen työryhmä (Paronen, Karttunen, Kangas, Tauriainen)
Ei esitystä, siirretään seuraavaan kokoukseen.

Yhdenvertaisuustyöryhmä (Pihlajasalo, Dannenberg, Tocklin, Tiitta, Puuska, Tonteri, Alhajaj, Tauriainen)
Kuultiin yhdenvertaisuustyöryhmän terveiset. Valmis yhdenvertaisuussuunnitelma saadaan marraskuussa. 

76 § Hyvä hallinto
Tutustuttiin Valon suosituksiin hyvästä hallintotavasta. Todettiin, että ruvetaan noudattamaan suosituksia siirtymäajalla 2018 alkaen. 

77 § Shakkiliiton kirjanpito
Todettiin, että puheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja palvelupäällikkö ovat käyneet tilitoimistossa neuvottelemassa. Tilitoimistolta saadaan uusi tarjous. Ainakin vuosi 2016 jatketaan edelleen samassa toimistossa. 

78 § Työllistämisasiat
Päätettiin, että työllistämistuella palkataan liitolle ensi vaiheessa Erik Rosendahl ja Malek Al Hamoud. Rosendahlin pääasialliset tehtävät liittyvät tiedotukseen ja Suomen Shakin avustamiseen. Al Hamoud puolestaan työskentelee maahanmuuttajien shakkiprojektin parissa, avustaa tehtävissä Areenalla, osallistuu kilpailujen järjestämiseen ja toimitsija- ja tuomarikoulutuksen kehittämiseen. Annettiin työryhmälle Sundelin, Kangas, Tauriainen ja Paronen valtuudet selvittää lisätyöntekijöiden tarvetta ja hoitaa jatkotoimia aina työllistymisene saakka. Työntekijöiden palkkakulut saadaan täysmääräisinä TE-toimistoilta. 

79 § Kansainväliset asiat

PM-turnaus Ellivuoressa lokakuussa
Päätettiin, että pelataan 10 pelaajan täyskierrosturnaus, koska Färsaariltae ei tule osanottajia. Pelaajien nimet täytyy olla tiedossa 3.11. mennessä. Naisten turnaus joudutaan perumaan vähäisen osanoton vuoksi. Seniorien ryhmiin on ilmoittautunut 11 ja 3 pelaajaa.

80 § Valon SM-viikko 2017
Toiminnanjohtaja kertoi SM-viikosta 2017. Tapahtuma järjestetään heinäkuussa nelipäiväisenä Tampereella. Päätettiin, että shakki on mukana SM-viikolla ja lajeina nopean shakin SM ja nopean shakin joukkue-SM. Molemmat SM-kisat ovat yksipäiväisiä. Muille päiville järjestetään vapaamuotoista ohjelmaa. Tapahtuman yksityiskohdat tarkentuvat myöhemmin.

81 § Kerhojen kokouksen asiat

Budjetti
Työryhmä Sundelin, Kangas, Miettinen, Tauriainen ja Paronen valmistelevat talousarvioesityksen 2017, joka hyväksytään s-postimenettelyllä.

Toimintasuunnitelma
Toiminnanjohtaja valmistelee toimintasuunnitelman 2017, ja se hyväksytään s-postimenettelyllä.

Sääntömuutosehdotukset
Kerhojen kokoukselle esitetään hallituksen esityksenä seuraavia sääntömuutoksia:

  • Hallituksen koko muutetaan sääntömuutoksin 6 + 1 jäseneen
  • Valo ry:n lakkauttamisen myötä (vuoden 2016 lopussa) viitataan jatkossa Suomen olympiakomitean eettisiin periaatteisiin.
  • Hallituksen kokousten pöytäkirjojen julkaisemista helpotetaan vähentämällä sitä
  • Lisenssi- ja muut maksut

Hallitus esittää kerhojen kokoukselle, että seuraavia lisenssimaksuja korotetaan 10 eurolla: A-lisenssi, B-lisenssi, nuorten A-lisenssi, nuorten B-lisenssi, varhaisnuorten A-lisenssi, varhaisnuorten B-lisenssi. Ja vastaavasti ns. loppuvuoden lisenssejä. Muihin lisenssimaksuihin tai muihin maksuihin ei esitetä korotuksia.

82 § Shakkikustannuksen asiat
Todettiin, että ostetaan Suomen Shakkikustannus Oy:n osakkeet niiltä pienosakkailta, jotka ovat kertoneet olevansa valmiita myymään osakkeensa. Osakkeista meksetaan 100 eur/osake. Juha Sundelin ei osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

83 § Muut asiat
1. Myönnettiin 50 eur jokaiselle 13 nuorten maajoukkueleirille osallistuneelle leiriläiselle aiemman 500 euron maksukaton sijaan.

2. Myönnettiin Anastasia Nazarovalle 500 euron kannustusstipendi.

3. Päätettiin, että ei osteta kelloja joukkuebliksteihin.

4. Todettiin, että esikoululaiset voivat osallistua koululaisten SM-kilpailuun 2016, mutta nykyiset SM-kilpailumääräykset eivät salli tilannetta, että esikoululainen voittaisi SM-mitalin. Päätettiin antaa Shakkituomaritoimikunnalle toimeksianto pohtia, tulisiko SM-kilpailumääräyksiä tältä osin muuttaa.

5. Todettiin, että maahanmuuttajien shakkitoiminta käynnistyy Kulttuurikeskus Caisassa 14.11.2016. Asiaa hoitavat Petteri Paronen ja Malek Al Hamoud.

6. Brändiryhmä miettii liitolle tuotetun videon julkaisutapaa ja sen jakomahdollisuuksia 15.11. mennessä.

84 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.35.

 

Pöytäkirja
Asia: Suomen Shakkiliiton hallituksen kokous 5/2016
Aika: 11.6.2016 klo 10.05–18.30
Paikka: Päivölän opisto, Päivöläntie 52, Tarttila

Juha Sundelin pj 60–70
Lauri Kangas vpj 64, 66–70
Petteri Paronen 60–70
Mika Karttunen 60–70 (osan aikaa pois kohdassa 64)
Markku Raitanen 60–70
Henri Torkkola 60–70
Aleksi Olander 60–68
Sauli Alho 60–70
Veikko Valo 60–70
Teemu Miettinen poissa

Marko Tauriainen tj 60–70

60 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi klo 10.05.

61 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

62 § Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen
Työjärjestys hyväksyttiin.

63 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

64 § Työryhmät
• Koulushakkityöryhmä
o Mika Karttunen kertoi Shakkiliiton koulushakkifestivaalisuunnitelmista ja Shakkilinnan samaan aikaan kiinalaisille järjestettävästä leiristä Futuvisionin kanssa. Koulushakkityöryhmän yhteinen päätös on, että nuorisoshakkifestivaalista halutaan tehdä kansainvälinen tapahtuma. Todettiin pitkän keskustelun jälkeen, että Shakkilinnan järjestämä leiri ja Shakkiliiton nuorisofestivaali ovat kaksi eri tapahtumaa. Tapahtumien välistä yhteistyötä voidaan syventää, jos löydetään yhteinen linja.

Puheenjohtajan päätösesitys: Liitto jatkaa festivaalin valmistelua. Festivaali järjestetään elokuun 2017 alussa Tampereella. Leiri saa kehittyä ja kulkea rinnalla omia aikojaan. Jos myöhemmin löydetään win-win-tilanne, niin sitten yhteistyötä syvennetään. Mika Karttunen lähettää hallitukselle sähköpostilla tarkemman esityksen, mitä leiri ja yhteistyö kiinalaisten ja Futuvisionin kanssa pitävät sisällään. Hyväksyttiin puheenjohtajan päätösesitys.

o Koulushakin nettisivu
Koulushakin nettilehteä ei jatketa nykyisessä muodossaan, vaan koulushakille pystytetään nettisivu domainin koulushakki.fi alle. Pyydetään sivuston pystyttämisestä tarjous, ja sivusto pyritään saamaan toimintakuntoon syyskuun loppuun mennessä. Sivuston sisällön tuottaa koulushakkityöryhmä, ja Marko Tauriainen on sivuston vastaava päätoimittaja.

o Lisenssi koululaisten SM:ään
Päätettiin, että koululaisten SM:ssä vaaditaan jatkossa lisenssin. Pyydettiin Veikko Valoa harkitsemaan, voitaisiinko päätöstä soveltaa jo tämän vuoden koululaisten SM:ään, joka on myönnetty PSY:n järjestettäväksi.

• Ansaintalogiikka ja tapahtumamarkkinointi -työryhmä
Työryhmä raportoi syyskuun hallituksen kokouksessa.

• Erikoistyöryhmä
Työryhmä raportoi marraskuun hallituksen kokouksessa.

• Brändityöryhmä
Sauli Alho kertoi, että työryhmä esittää syyskuun kokouksessa, mitä materiaalia, mille kohderyhmälle ja millä aikataululla tuotetaan sosiaaliseen mediaan. Alho esitti, että joukkuepikashakin SM:ssä kuvataan ja tuotetaan shakin promootiovideo. Hinta-arviona videolle Alho esitti 700-800 euroa. Hyväksyttiin Alhon esitys videon tuottamisesta ja sen budjetiksi 1000 euroa.

• SM-kilpailujen työryhmä
Todettiin, että ryhmä ei ole kokoontunut. Ryhmää täydennettiin Marko Tauriaisella. Hallitus odottaa, että ryhmä saa päätösesityksen 23.8. järjestettävään kokoukseen.

• Nuorisoshakkityöryhmä
o Hyväksyttiin esitys nettivalmennusstipendeistä.

o Päätösesitys valmennusstipendeistä saadaan vasta nuorten SM-kilpailun jälkeen. Asiasta päätetään esityksen mukaisesti sähköpostitse.

o Päätettiin valita Shakkilinna Suomen Shakkiliiton nettivalmennuksen järjestäjäksi. Shakkilinnan tarjous oli kahdesta tulleesta tarjouksesta selvästi parempi. (Mika Karttunen ei osallistunut asiasta päättämiseen.)

• Maajoukkuekriteerien työryhmä
Työryhmä raportoi elokuun hallituksen kokouksessa.

• Yhdenvertaisuustyöryhmä
Toiminnanjohtaja kertoi yhdenvertaisuustyöryhmän työstä. Työryhmä on saanut kesällä toteutettavan kyselyn valmiiksi. Kysely on huomattavasti laajempi kuin Valo ry:n urheilujärjestöille toteuttama mallikysely. Työryhmän puheenjohtaja Hannu Pihlajasalo on ollut Valossa saamassa konkreettista opastusta yhdenvertaisuussuunnitelman tekemiseksi ja saanut erityisen positiivista palautetta tavasta, jolla Shakkiliitto on kyselyn tuottanut ja toteuttanut. Kyselylinkki avataan heinäkuun alkupuolella, ja siihen mennessä on arvottu kyselyyn vastaajat.

• Maahanmuuttajille suunnattu shakkitoiminta
Toiminnanjohtaja ja palvelupäällikkö kertoivat, että toimintaa ollaan aloittelemassa sekä Helsingissä että Tampereella. Helsingissä yhteistyötä tehdään Kulttuurikeskus Caisan kanssa, jossa shakkikursseja vetämään on valittu Malek Al Hamoud.

• Sääntömääräiset toimikunnat
Keskusteltiin sääntömääräisten toimikuntien nykyaikaistamisesta ja niiden toiminnan kehittämisestä. Todettiin, että toimikunnille on aiemmin annettu aikaa 30.6. saakka tehdä esitys toimintansa järjestämisestä. Tämän jälkeen keskustellaan toimikuntien kanssa ja asiaa käsitellään uudestaan hallituksen kokouksessa syksyllä. Hallituksen tahtotila on, että toimikunnat toimivat vuoden 2016 loppuun ennallaan, mutta sen jälkeen niiden vahvuus on 1 + 2 henkilöä. Annettiin toiminnanjohtajan ja palvelupäällikön tehtäväksi tehdä kesäkuun lopun jälkeen esitys shakkitoimitsija- ja -tuomariarvojen uudistukseksi. Tavoitteena on, että molemmat arvot saa nykyistä kevyemmin perustein ja varsinkin toimitsijan arvon hyvinkin kevyesti. Työryhmän mietittäväksi jää myös, onko nykyisen kaltainen kolmiportainen järjestelmä edelleen käyttökelpoinen.

Päätettiin, että liiton toimitsijarekisteriä ylläpitää 1.7.2016 alkaen palvelupäällikkö Petteri Paronen.

65 § Shakkiliiton kirjanpito 2017
Päätettiin irtisanoa nykyinen kirjanpitosopimus ja pyydetään tarjous sekä nykyiseltä palveluntarjoajalta että kilpailevia tarjouksia. Todettiin myös saaduksi Lukema Oy:n kirjanpitotarjous.

66 § Toiminnanjohtajan paperi
Kuultiin toiminnanjohtajan esitys liiton mahdollisista tulevaisuuden hankkeista, mm. livepelien lähettämiseen, peliserveriin ja liiton ja seurojen tiedotukseen ja muihin materiaaleihin liittyen. Päätettiin jättää myöhemmin valittavaksi ne asiat, joita lähdetään edistämään. Tässä vaiheessa annettiin valtuudet hankkia pilottina kymmenen edullista tablettia ja kokeilla livepelien lähettämistä niin, että pelaajat pitävät pelipöytäkirjaa tableteilla. Todettiin, että tähän tarvitaan myös soveltuva ohjelmisto, esimerkiksi ns. Köyhän miehen livelaudat, joiden käyttöön Jussi Hämäläinen on aikoinaan luonut ohjelman. Todettiin myös, että suurella osalla seuroja ei ole päivitettyjä tai lainkaan kotisivuja. Annettiin toiminnanjohtajan tehtäväksi selvittää tilannetta seurojen kanssa, joille mahdollisesti tarjotaan kotisivutilaa Suomen Shakkiliiton sivujen alla omalla ilmeellä.

67 § Toiminnanjohtajan työt Helsingissä ja asunto
Puheenjohtaja kertoi, että liiton toiminnan kannalta on entistä tärkeämpää, että toiminnanjohtaja työskentelee vähintään 2-3 päivää Helsingissä. Puheenjohtaja esitti, että hallitus valtuuttaa puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan selvittämään mahdollisuuksia asunnon ostamiseksi ja neuvottelemaan pankin kanssa lainaehdoista sekä valmistelemaan asunnon hankintaan ja vuokraukseen liittyviä asioita lopullista päätöstä varten. Päätettiin antaa puheenjohtajalle ja toiminnanjohtajalle esityksen mukaiset valtuudet.

68 § Kansainväliset asiat
• PM-turnaus Ellivuoressa lokakuussa
Todettiin, että PM-turnauksen osalta ei ole paljon tapahtunut sitten viime kokouksen. Päätettiin, että palvelupäällikkö Petteri Paronen toimii kilpailussa turnausjohtajana.

• Shakkiolympialaiset 1.–14.9.2016 ja maajoukkueleirit
Ilmoittautuminen olympialaisiin on käynnissä ja saadaan suoritettua määräaikaan 30.6.2016 mennessä. Yleisen sarjan joukkue on: SM Tomi Nybäck, KvM Daniel Ebeling, KvM Vilka Sipilä, KvM Mika Karttunen ja FM Tommi Luukkonen valmentajanaan SM Kaido Külaots. Naisten sarjan joukkue on: NFME Anastasia Nazarova, NFM Heini Puuska, Tiina Turunen, Heini Rinne ja NFM Päivi Walta valmentajanaan KvM Tapani Sammalvuo. Yleisen sarjan joukkueelle järjestetään leiri Puumalassa 10.-14.8., ja naisten leiri järjestetään Helsingissä 12.-14.8.

• Nuorten kv-arvokilpailut 2016 ja maajoukkueleiri
Syksyllä on peräti kuusi nuorten henkilökohtaista arvokilpailua. Näihin lähteville nuorille järjestetään leiri 13.-14.8. Valkeakoskella. Valinnat nuorten arvokilpailuihin tehdään SMkilpailun jälkeen liiton KV-kilpailujen periaatteiden mukaisesti.

69 § Muut asiat
Hyväksyttiin Salon Shakkikerhon 300 euron leirianomus.

70 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.

 

Pöytäkirja
Asia: Suomen Shakkiliiton hallituksen kokous 4/2016
Aika: 17.4.2016 klo 10.10–12.20
Paikka: Hiomotie 10, Helsinki

Juha Sundelin    pj    50–59 (poissa 57)
Lauri Kangas        vpj    50–59
Mika Karttunen        50–59 (osan aikaa poissa 54)
Teemu Miettinen        50–59
Aleksi Olander        poissa
Sauli Alho            50–59
Petteri Paronen        poissa
Markku Raitanen        50–59
Henri Torkkola        50–59 (osan aikaa poissa 54)
Veikko Valo            50–59

Marko Tauriainen    tj    50–57

50 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.10.

51 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

52 § Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen
Työjärjestys hyväksyttiin.

53 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

54 § Kansainväliset asiat
•    ShakkiNet International 30.5.–7.6.2016
Pelaajalista on pääosin tiedossa. Palvelupäällikkö hoitaa käytännön asioita ShakkiNetin suuntaan.
•    Maajoukkueleiri ja maajoukkueen valmentaja
Valittiin maajoukkueen valmentajaksi virolainen suurmestari Kaido Külaots. Toisena vaihtoehtona ollutta viimevuotista valmentajaa Andrei Maksimenkoa ei voitu valita, koska Ukraina oli päätöksen teon hetkellä Fiden bannilistalla. Päätettiin järjestää maajoukkueleiri liiton puheenjohtajan kesämökillä Puumalassa 10.–14.8. Toiminnanjohtaja hoitaa käytännön järjestelyitä.
•    Naisten maajoukkueleiri ja valmentaja
On pyydetty tarjouksia leirin järjestämisestä Fiden trainer-tittelin omaavilta. Valtuutettiin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja palvelupäällikkö yhdessä valitsemaan naisten maajoukkuevalmentaja tulevien tarjousten perusteella.
•    Nuorten maajoukkueleiri
Valittiin Shakkilinna nuorten maajoukkueleirin järjestäjäksi. Liitto osallistuu leirimaksuihin 50 eur/pelaaja ja kuitenkin maksimissaan 500 eurolla. Mika Karttunen ja Henri Torkkola eivät osallistuneet päätöksen tekoon.
•    PM‐kilpailun 2016 kutsu
Palvelupäällikkö ja kilpailun päätuomari valmistelevat kutsun 24.4. mennessä.

55 § Kotimaan kilpailuasiat
•    SM-kilpailut 2017
Tutustuttiin Mika Karttusen esitykseen SM‐kilpailujen muutoksista. Muodostettiin työryhmä Lauri Kangas, Mika Karttunen ja Petteri Paronen valmistelemaan esityksen Karttusen työn pohjalta kokoukseen 11.6.
•    Luokkakohtaiset SM‐kilpailut
Todettiin, että valmiuksia järjestää luokkakohtaisia SM-kilpailuja v. 2016 ei ole.
•    SM‐kilpailuhakemukset
Joukkuepikashakin SM 2017 myönnettiin PSY:lle, nuorten SM 2017 MatSK:lle, koululaisten SM 2017 OSS:lle.
Todettiin, että sekä TuTS että HSL ovat hakeneet pikashakin henkilökohtaisen SM:n 2017 järjestämistä. Kilpailua ei myönnetty vielä kummallekaan, vaan työryhmä Lauri Kangas, Mika Karttunen ja Petteri Paronen selvittää ensin kilpailun tulevan formaatin ja ajankohdan.
Muut vailla järjestäjää olevat SM-kilpailut laitetaan uudelle hakukierrokselle.

56 § Nuoriso
•    Nettivalmennuksen kilpailutus
Kilpailutetaan nettivalmennuksen järjestäminen. Tarjoukset on jätettävä 27.5. mennessä. Nuorisotoimikunta hoitaa asiaa.
•    Esitys stipendin haku‐ ja myöntämisperiaatteista
Hyväksyttiin nuorisotoimikunnan esitys stipendien haku- ja myöntämisperiaatteista. Stipendit julistetaan haettaviksi 27.5. mennessä. Nuorisotoimikunta hoitaa saiaa.

57 § Itä‐Helsingin Shakkikerhon vaatimus jäsenmaksujen palauttamisesta
Todettiin, että saaduilla tiedoilla jäsenmaksujen palautusta ei voida hyväksyä. Varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja lähettävät vastauksen I-HSK:lle. Juha Sundelin ei osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksen tekoon.

58 § Muut asiat
Ei ollut muita asioita.

59 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.20.

 

Pöytäkirja
Asia: Suomen Shakkiliittoon kuuluvien kerhojen kevätkokous
Aika: 17.4.2016, klo 13.05–15.03
Paikka: Shakkiareena, Hiomotie 10, Helsinki

1 § Kokouksen avaus
Suomen Shakkiliitto ry:n puheenjohtaja Juha Sundelin avasi kokouksen.

2 § Läsnä olevien toteaminen
Kokouksessa oli läsnä 14 shakkiseuraa ja 1 yhteisöjäsen. Edustajat äänimäärineen olivat: Akaan Shakki 1 Sauli Alho, Etelä-Vantaan Shakki 2 Henri Koskinen, Euran Shakkikerho 1 Veikko Valo, Garde 1 Teemu Miettinen, Helsingin Shakkiklubi 3 Reijo Taipale, Jyväs-Shakki 2 Markku Raitanen, Lahden Shakki 2 Samuli Valkama, Lauttasaaren Shakkikerho 1 Jyrki Heikkinen, Matinkylän Shakkikerho 4 Merja Heikkinen-Keinänen, Oulun Shakkiseura 2 Markku Raitanen, Porin Shakinystävät 2 Veikko Valo, Päivölän Shakkisiirtelijät 1 Lauri Kangas, Tammer-Shakki 4 Henri Torkkola, Turun Työväen Shakkikerho 2 Tero Salopää, Vammalan Shakkikerho 2 Veikko Valo, Suomen tehtäväniekat 2 Kari Karhunen. Yhteensä 33 ääntä.
Paikalla oli lisäksi viisi henkilöä (Juha Sundelin, Marko Tauriainen, Mika Karttunen, Toivo Pudas ja Joose Norri), joille myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus.

3 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Sundelin ja sihteeriksi Marko Tauriainen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Henri Koskinen ja Tero Salopää.
Juha Sundelin esitti henkilökohtaisena toiveenaan, että tulevissa kerhojen kokouksissa puhetta johtaisi joku muu kuin liiton hallituksen puheenjohtaja.

4 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 § Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen
Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.

6 § Esitykset kerhojen kokoukselle
•    a) SSLH:n esitys Suomen Shakkiliitto ry:n sääntöjen muuttamiseksi (2. käsittely)
Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys liiton sääntöjen muuttamiseksi (2. hyväksyntä).
•    b1) SSLH:n esitys kulujen tasausjärjestelmän käyttöönottamisesta JSM:n korkeimmalla sarjatasolla, SM‐liigassa
Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys kulujen tasausjärjestelmän käyttöönottamisesta JSM:n korkeimmalla sarjatasolla, SM‐liigassa. Se toteutetaan liigan 100 euron osallistumismaksukorotuksena, josta muodostuvan summan, 1200 eur, JSM‐toimikunta jakaa täysimääräisesti ennen kilpailun alkua esitettävän kaavion mukaisesti.
•    b2) SSLH:n esitys shakin SM‐liigan päätösviikonlopun kierrättämisestä
Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys, että tulevalle liigakaudelle ei toteuteta liigan päätösviikonlopun kierrättämistä, kuten oli ehdotettu Turun Työväen Shakkikerhon esityksessä. Hyväksyttiin myös yksimielisesti hallituksen esitys, että tulevaisuudessa liigan maantieteellisten voimasuhteiden muuttuessa JSM‐toimikunnalle ja liiton hallitukselle jätetään päätösvalta liigan päätösviikonlopun järjestämispaikkakunnan ratkaisussa.
•    c) SSLH;n esitys ns. Kolpak‐päätökseen
Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys, että ns. Kolpak-päätös on ammattilaisurheilua koskenut päätös, eikä sitä ole syytä venyttää koskemaan shakin kaltaista harrastustoimintaa. Näin ollen päätöksellä ei katsota olevan vaikutuksia SM-kilpailumääräyksiin.

7 § Toimintakertomus ja tilikertomus vuodelta 2015
Toimintakertomus vuodelta 2015 käytiin läpi ja keskusteltiin muun muassa tiedostuksesta. Toimintakertomuksen tulososioon lisätään CSIT-kilpailun tulokset. Muilta osin toimintakertomus hyväksyttiin.
Teemu Miettinen esitteli liiton taloutta. Tilinpäätöksestä keskusteltiin. Tilikertomus vuodelta 2015 hyväksyttiin.

8 § Tilintarkastajien lausunto
Kuultiin tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot.

9 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle sekä muille tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

10 § Muut asiat
Keskusteltiin valtionavusta ja Suomi 100-vuotta hankkeista, joka on varsinkin koulushakkityöryhmän osalta huomioitu. Lisäksi keskusteltiin yleisesti shakin imagosta ja brändistä. Käytiin läpi myös palautetta liiton 1.4. uudistetuista kotisivuista ja keskusteltiin liiton talouden rakenteen uudistamistarpeista.

11 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Helsingissä 17.4.2016

Juha Sundelin                Marko Tauriainen
puheenjohtaja                sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:

Henri Koskinen            Tero Salopää

 

Pöytäkirja
Asia: Suomen Shakkiliiton hallituksen kokous 3/2016
Aika: 6.4.2016 klo 17.10–22.50
Paikka: Sammonkatu 17–19, Tampere

Juha Sundelin    pj    31–49 (osan aikaa pois kohdassa 39, poissa kohdassa 42)
Lauri Kangas    vpj    31–49
Mika Karttunen    31–49 (poissa kohdassa 38)
Teemu Miettinen    poissa
Aleksi Olander        31–49
Sauli Alho        31–49 (osan aikaa pois kohdassa 40)
Petteri Paronen    31–49
Markku Raitanen    31–49 (osan aikaa pois kohdassa 44)
Henri Torkkola    31–49
Veikko Valo        31–49 (osan aikaa pois kohdassa 39)

Marko Tauriainen tj    31–49

31 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.10.

32 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

33 § Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen
Työjärjestys hyväksyttiin.

34 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

35 § Kansainväliset asiat
•    Alle 16‐vuotiaiden shakkiolympialaiset 21.–30.7.2016
Joukkue on kasassa: Toivo Keinänen, Anastasia Nazarova, Henri Lahdelma, Patrik Aalto ja Oliver Wartiovaara. Päätettiin lähettää matkanjohtajaksi / valmentajaksi Sauli Tiitta. Joukkueen lähettämisen ehtona hallitus piti, että kaikki sitoutuvat siihen, että jokainen lähtevä nuori saa pelata vähintään kuusi peliä yhdeksästä mahdollisesta.

•    Tyttöjen PM 28.4.–1.5.2016
Suomesta osallistuu kolme pelaajaa: Aurora Lappi, Elisabet Hollmérus ja Julia Kotimäki. Heille kullekin liitto korvaa osallistumisesta syntyvistä kuluista 200 euroa.

•    SELL Student Games (Tampere) 13.–15.5.2016
Henri Torkkola kertoi kilpailun järjestelyistä, joista vastaa Tammer-Shakki.

•    ShakkiNet International 30.5.–7.6.2016
Tutustuttiin kilpailun internetsivulla www.shakki.net/7si oleviin tietoihin. Osallistujat 6.4.: SM Vasili Jemelin (2558), SM Alon Greenfeld (2541), SM Meelis Kanep (2509), FM Andrei Jesipenko (2463), KvM Mikael Agopov (2444), KvM Tapani Sammalvuo (2431), FM Jari Järvenpää (2295) ja Erik Rönkä (2260). Palvelupäällikkö keskustelee Henri Koskisen kanssa muista pelaajavalinnoista ja selvittää, onko kotimaisten kärkipelaajien halukkuutta osallistua kysytty. Qiyu Zhou on mahdollisesti halukas osallistumaan. Hallituksen kanta on, että vapaat paikat olisi hyvä täyttää ensisijaisesti kotimaisilla tittelitulosta kärkkyvillä pelaajilla, mutta Zhou voidaan ottaa mukaan, jos SM-tavoitetulos ei putoa.

•    Maajoukkueleiri ja maajoukkueen valmentaja
Yleisen sarjan maajoukkueen valmentamisesta shakkiolympialaisissa ja leirillä ennen kilpailua on saatu kaksi tarjousta. Hallitus tutustuu tarjouksiin ja potentiaalisilta maajoukkuepelaajilta kysyttäviin mielipiteisiin ja tekee päätöksen valmentajasta kokouksessaan 17.4.2016.

•    Naisten maajoukkueleiri ja valmentaja
Naisten maajoukkueen valmentamisesta shakkiolympialaisissa ja leirillä ennen kilpailua jätetään tarjouspyynnöt. Asia jätettiin palvelupäällikön hoidettavaksi. Asia päätetään tai siihen luodaan tilannekatsaus kokouksessa 17.4.2016.

•    Nuorten maajoukkueleiri
Todettiin, että tarjouspyynnöt leirin järjestämisestä on lähetty. Koska kaikkia tarjouksia ei ollut vielä saatu eikä hallitus ollut ehtinyt tutustumaan jo tulleisiin tarjouksiin, päätettiin asia siirtää kokoukseen 17.4.2016.

•    PM‐kilpailun 2016 kutsu
Palvelupäällikkö toimittaa PM-turnauksen kutsun 17.4.2016 mennessä.

36 § Kotimaan kilpailuasiat
•    SM‐kilpailujen kutsun korjaukset
Kutsuun oli jäänyt maininta vanhojen kv-kilpailujen osallistumisperiaatteiden noudattamisesta. Päätettiin lisätä kutsuun seuraava korjaus:

HUOM! Alkuperäisestä kutsusta poiketen:

Tasa-arvovaltuutetun 16.10.2015 antaman lausunnon mukaisesti Suomen Shakkiliiton Osallistumisperiaatteet kansainvälisiin kilpailuihin ovat välillisesti naissukupuolta syrjiviä. Suomen Shakkiliitto on välittömästi ryhtynyt toimenpiteisiin asian korjaamiseksi, ja liiton hallitus on kokouksessaan 28.2.2016 hyväksynyt työryhmän Lauri Kangas, Heini Puuska, Tanja Tuominen esityksen kyseisten osallistumisperiaatteiden korjaamiseksi. Hallitus on myös päättänyt, että korjatut periaatteet astuvat voimaan 1.5.2016 alkaen.

Tästä seuraa, että SM-kilpailuun 2016 sovelletaan uudistettuja Osallistumisperiaatteita kansainvälisiin kilpailuihin. Näin ollen SM-kilpailun seuraamuksiin tulee seuraava muutos:

Yleisessä sarjassa SM-kisojen kaksi parasta (kolme, jos kolmanneksi tullut on kilpailun jälkeen 24.5.2016 päivätyllä valintalistalla 10 parhaan joukossa) saa kiintiöpaikan joukkueeseen. Naisten sarjassa vain SM-kisojen voittaja saa kiintiöpaikan. Myös kv-kisojen osallistumisperiaatteiden www.shakkiliitto.fi/wp-content/uploads/2016/04/SSL_KVperiaatteet.pdf tulee täyttyä. Aktiivisuuden kriteeri on 20 kpl täydellä kertoimella pelattuja elo-/ selopelejä 12 kk:n aikana (24.5.2015–24.5.2016).

Uudistetut kv-kilpailujen osallistumisperiaatteet löytyvät täältä: www.shakkiliitto.fi/wpcontent/uploads/2016/04/SSL_KVperiaatteet.pdf.

•    Esitys SM‐kilpailujen ajankohdista
Päätettiin käsitellä seuraavassa kokouksessa 17.4.2016.

•    Luokkakohtaiset SM‐kilpailut
Tutustuttiin avoimen SM-kilpailun järjestäjältä tulleeseen ehdotukseen. Todettiin kustannusvaikutuksen, 1000 euroa, olevan niin suuri, että liitolla ei ole siihen tällä hetkellä mahdollisuuksia. Annettiin palvelupäällikön tehtäväksi vielä selvittää, voidaanko kisaa järjestää avoimen SM:n yhteydessä ilman palkintopokaaleja suurempaa taloudellista satsausta.

•    Joukkuepikashakin SM:n kutsu
Todettiin, että kutsu saadaan kahden viikon sisällä.

•    Seurajoukkueiden SM 2016–2017
Todettiin, että seurajoukkueiden SM:n kutsu on yleensä julkaistu kevään kerhojen kokoukseen mennessä. Tänä vuonna kutsu voidaan kuitenkin julkaista vasta kerhojen kokouksen jälkeen, koska kokouksen asialistalla on JSM:ään liittyvä kulujen tasausjärjestelmä ja sen käyttöön ottamisesta päättäminen.

Todettiin myös, että kilpailun lopullisia päivämääriä ei ole vielä päätetty, vaan esim. lokakuun kierrosta joudutaan siirtämään alustavasta ajankohdasta päällekkäisen Euro-cupin vuoksi. Myös hallituksen seuraavassa kokouksessa 17.4. tehtävät päätökset SM-kilpailujen ajankohtiin saattavat vaikuttaa JSM:ään.

Päätettiin, että kutsu julkaistaan huhtikuun 2016 loppuun mennessä.

•    SM‐kilpailuhakemukset
Jätettiin päätös tulleiden SM-kilpailuhakemusten käsittelystä seuraavaan kokoukseen 17.4.2016. Aikavälillä 1.–17.4.2016 mahdollisesti tulevia hakemuksia ei käsitellä. Jos 17.4.2016 tehtävien päätösten jälkeen SM-kilpailuja on vielä ilman järjestäjää, niin kilpailut laitetaan uudestaan hakuun.

37 § Koulushakki
•    Työryhmän täydennys
Puheenjohtajan esityksestä päätettiin täydentää koulushakkityöryhmää Riikka Wulffilla.

•    Esitys Koulushakkisäätiön perustamisesta
Puheenjohtajan esityksestä päätettiin aloittaa valmisteleva työ Koulushakkisäätiön perustamiseksi. Asiaa edistämään valittiin työryhmä Juha Sundelin, Antti Aalto, Mika Karttunen ja Marko Tauriainen. Perustettavan säätiön puheenjohtajaksi on tarkoitus valita Antti Aalto, jolla on myös päävastuu valmistelevan työryhmän työssä. Todettiin, että Suomen Shakkiliitto on säätiön perustaja ja se valitsee aina säätiön hallituksen. Säätiön sääntöihin merkitään, että sen purkautuessa varat annetaan shakin keskusjärjestölle Suomessa. Tavoiteaikataulu: Säätiön perustamista varten kaikki tarvittava tieto on liiton hallituksella kokouksessa 11.6.2016.

•    Esitys mahdollisista sponsorointituloista
Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys, että koulushakille mahdollisesti tulevista sponsorituloista ensimmäiset 3000 euroa annetaan täysmääräisesti koulushakille. Yli menevästä osasta liitto pidättää hallinnointikuluihinsa 20 %. Tämä esitys koskee vain vuotta 2016, ja vuonna 2016 saatu raha voidaan käyttää kesäkuun 2017 loppuun mennessä.

Annettiin toiminnanjohtajan esityksestä Antti Aallolle tehtäväksi hoitaa pilottihankkeena alle 16-vuotiaiden shakkiolympialaisiin lähtevälle joukkueelle rahoitusta, jolla hankitaan joukkueelle mm. yhtenäiset peliasut. Nuorten edustuspelaajille suunnattavista varoista, mahdollisista sponsorituloista ja toimenpiteistä tehdään tarkempi esitys myöhemmin pilottihankkeen kokemusten perusteella.

•    Muut koulushakkiasiat
Hyväksyttiin Shakkilinnan lasku (19.3.2016, 1860 eur) koulushakin nettilehden suunnittelusta, laadinnasta ja toteutuksesta koskemaan vuodelle 2015 varattua määrärahaa. Päätettiin puheenjohtajan esityksestä, että jatkossa kullekin vuodelle varatuista määrärahoista tulee toimittaa lasku seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

38 § Nuoriso
•    Nettivalmennuksen kilpailutus
Siirrettiin asia hallituksen seuraavaan kokoukseen 17.4.2016. Nuorisotoimikunta valmistelee siihen mennessä puheenjohtajan kanssa esityksen kokoukselle.

•    Esitys stipendin haku‐ ja myöntämisperiaatteista
Siirrettiin esitys stipendien haku- ja myöntämisperiaatteista hallituksen kokoukseen 17.4.2016.

39 § Shakkikustannuksen asiat
•    Osakkeiden lunastustarjous
Päätettiin tehdä ostotarjous osakkeista Suomen Shakkikustannuksen pienosakkaille. Tarjoushinnaksi määriteltiin 100 eur/osake. Ostotarjouksen ehtona on, että kaikki pienosakkaat hyväksyvät tarjouksen. Päätettiin lähettää ostotarjous Suomen Shakkikustannuksen hallitukselle edelleen pienosakkaille toimitettavaksi. Valtuutettiin puheenjohtaja toimimaan asiassa. Juha Sundelin ja Veikko Valo eivät osallistuneet päätöksen tekoon.

40 § Kotisivuprojekti ja liiton logo
•    Kotisivujen tilanne
Todettiin, että liiton kotisivut on julkaistu 1.4.2016. Ennen julkaisua toiminnanjohtaja suoritti puhelintiedustelun kaikille hallituksen jäsenille, voidaanko kotisivut ja uusi logo heidän mielestään julkaista. Hallituksen kanta oli julkaisemisen puolesta äänin 9–1 (Kyllä: Sundelin, Kangas, Karttunen, Torkkola, Alho, Miettinen, Raitanen, Valo, Olander. Ei: Paronen).

Kotisivuista saatu palaute on ollut pääosin positiivista. Negatiivinen palaute on koskenut lähinnä sivuilla olevien vanhojen tietojen löytämisen vaikeutta ja kilpailukutsujen linkittämiseen liittyviä ongelmia. Todettiin, että sivustoa korjataan ja parannetaan tulevan palautteen perusteella.

•    Sopimus liiton kotisivuista
Todettiin, että sivustosta on tehty sopimus XXXXXXXXXX:n kanssa ja sopimussummasta on maksettu puolet 31.12.2015. Sovittiin XXXXXXXXXX:n kanssa, että maksettu summa palautetaan Shakkiliitolle ja päätettiin tehdä sopimus XXXXXXXXXX:n sijaan XXXXXXXXXX:n kanssa.

•    Liiton logo
Tutustuttiin vielä liiton uuden logon eri vaihtoehtoihin. Valittiin varsinaisena logona käytettäväksi mallin, joka on jo liiton kotisivuilla 1.4.2016. Mm. markkinoinnissa voidaan käyttää myös logoa, jossa Suomen Shakkiliiton sijaan on lyhenne SSL. Todettiin, että logon suunnittelusta ei synny kustannuksia liitolle.

41 § Ahvenanmaalaisten asema
Todettiin ahvenanmaalaisten irtaantuneen liiton toiminnasta n. 20 vuotta sitten. Nykyisin saarella toimii seura nimeltä Ålands Schackklubb. Seurassa on vajaat 30 jäsentä, ja sen toiminta on suuntautunut Ruotsiin. Ainakin parina viime vuonna seuran joukkue on myös osallistunut Allsvenskan‐sarjaan. Kun Allsvenskan menee kokonaisuudessaan Fiden laskentaan, on Suomesta jouduttu joitakin Ålands SK:n pelaajia rekisteröimään Fideen. Ahvenanmaalla on myös vuosikymmenten ajan järjestetty nopean shakin turnausta (Vårturnering), jossa pääosa pelaajista on ruotsalaisia. Ålands SK on toiminnassaan ja kevätturnauksessaan käyttänyt ruotsalaista LASK‐vahvuuslukujärjestelmää. Nyt kehitys on vienyt siihen, että Ruotsin Shakkiliitto luopuu ensi syksyyn mennessä tuosta vanhentuneesta LASK‐järjestelmästä ja siirtyy vahvuuslukulaskennassa Fiden järjestelmään. Tämä tuo ahvenanmaalaisille ongelman: He tarvitsevat Vårturneringin laskemiseen suomalaista välikättä.

Todettiin, että Suomen Shakkiliiton palvelut koskevat vain jäsenistöä. Päätettiin, että liitto ei hoida Vårturneringin laskentaa, ellei Ålands SK liity Suomen Shakkiliiton jäseneksi ja näin myös liiton selo- ja lisenssivaatimusten piiriin. Liitto ei myönnä Ålands SK:lle eloturnauksen järjestämisoikeutta ilman SSL:n jäsenyyttä ja tulee valvomaan, ettei Ruotsi operoi asiassa laittomasti. Ahvenanmaalaisia pelaajia ei myöskään rekisteröidä Fideen, jos he eivät edusta suomalaista shakkikerhoa.

42 § Itä‐Helsingin Shakkikerhon vaatimus jäsenmaksujen palauttamisesta
Todettiin, että Itä-Helsingin Shakkikerhon taloudenhoitaja Paavo Väisäseltä on saatu vaatimus liikaa maksettujen jäsenmaksujen palauttamisesta. Päätettiin, että pyydetään Itä-Helsingin Shakkikerhon hallituksen kokouksen pöytäkirjaote, josta selviää vaatimus ja että Paavo Väisänen on valtuutettu hoitamaan kyseistä asiaa. Neuvotaan Itä-Helsingin Shakkikerhoa myös tekemään ajantasainen muutosilmoitus Yhdistysrekisteriin. Juha Sundelin ei osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksen tekoon.

43 § Osallistumisperiaatteet kansainvälisiin kilpailuihin
Todettiin, että Tasa-arvovaltuutetulta ei ole saatu tietoa, ovatko liiton uusitut Osallistumisperiaatteet kansainvälisiin kilpailuihin viranomaisen mielestä nyt tasa-arvoiset.

44 § Avustusanomukset
•    Suomen tehtäväniekat
Myönnettiin Suomen tehtäväniekoille avustusta 2400 euroa.

•    Suomen Kirjeshakkiliitto
Myönnettiin Suomen Kirjeshakkiliitolle avustusta 1800 euroa.

•    Heart of Finland
Myönnettiin Heart of Finland -turnaukselle vapautus turnausmaksuista. Lisäksi myönnettiin osin ehdollisena turnaukselle 1000 euron tuki, josta ensimmäiset 500 euroa maksetaan ilman ehtoa ja toiset 500 euroa, jos turnaukseen osallistuu vähintään 10 ulkomaalaista SM- tai KvM-tason pelaajaa. Markku Raitanen ei osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksen tekoon.

45 § Kerhojen kokouksen asiat
Käytiin läpi kerhojen kokouksen kutsu ja hallituksen esitykset. Todettiin, että toimintakertomus 2015 on valmistunut 5.4.2016. Hyväksyttiin toimintakertomus hallituksen esityksenä. Toimintakertomukseen ei saatu Shakkituomaritoimikunnan kertomusta, minkä johdosta päätettiin antaa toimikunnalle seuraava huomautus:

Suomen Shakkiliiton hallitus ihmettelee, että Tuomaritoimikunnan toimintakertomusta ei ole pyynnöistä huolimatta saatu. Hallitus edellyttää, että asia ei toistu ja että kertomus saadaan toukokuun aikana. Hallitus ei myöskään hyväksy, että asiassa vedotaan entisen jäsenen luvanneen toimittaa kertomuksen.

Todettiin, että tilin- ja toiminnantarkastukset ovat vielä kesken mm. myöhästyneen toimintakertomuksen vuoksi. Kertomukset saadaan kuitenkin ennen kerhojen kokousta 17.4.2016. Päätettiin, että jatkossa toiminnantarkastajan tulee ohjata mahdolliset kyselyt ja tiedustelut suoraan liiton hallitukselle eikä toiminnanjohtajalle.

46 § Talous
Todettiin, että liiton talous seuraa aiemmin laadittua ennustetta ja tänä vuonna tehdään n. 6000 euron alijäämäinen tulos. Liiton maksuvalmius on kuitenkin erinomainen.

Lisenssejä oli 31.3.2016 mennessä hankittu hieman enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan: A: 1091 B: 49, D: 81. Nuoria lisenssipelaajia (alle 20 v) oli 121, saman verran kuin v. 2015 samaan aikaan.

Todettiin, että päätös valtionavusta on tullut. Suomen Shakkiliitto sai tänä vuonna avustusta 50 000 euroa, mikä on 5000 euroa enemmän kuin viime vuonna.

47 § Tuusulan työryhmien väliraportit
Sovittiin, että työryhmät raportoivat hallituksen kokouksessa 11.6.2016.• Erikoistyöryhmälle annettiin tehtäväksi tehdä esitys, mitkä hallituksen käsiteltävinä olevat asiat voidaan siirtää suoraan operatiivisella tasolla päätettäviksi.

48 § Muut asiat
•    Amatööriturnaus
Mika Karttunen kertoi huhtikuun alussa pelatun amatööriturnauksen rohkaisevista kokemuksista. Kisa oli yksipäiväinen, ja ennen pelejä käytiin mm. säännöt läpi. Mukana oli kuusi pelaajaa, jotka eivät ole koskaan ennen pelanneet kilpashakkia eivätkä olisi osallistuneet ns. viralliseen turnaukseen. He kaikki vaikuttivat tyytyväisiltä ja olivat kiinnostuneita osallistumaan kerhon toimintaan turnauksen jälkeen.

•    Lisenssiale
Päätettiin toteuttaa lisenssiale- kokeilu.

49 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.50.

 

Pöytäkirja
Asia: Suomen Shakkiliiton hallituksen kokous 2/2016
Aika: 28.2.2016 klo 10.10–18.05
Paikka: Majatalo Onnela, Rantatie 34, Tuusula

Juha Sundelin        pj    13–30
Lauri Kangas        vpj    13–30
Mika Karttunen            13–30
Sauli Alho            13–30
Petteri Paronen            13–30
Markku Raitanen        13–30
Veikko Valo            13–30
Henri Torkkola            13–30
Teemu Miettinen        13–30
Aleksi Olander            13–30

Marko Tauriainen    tj    13–30

13§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.10.

14§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

15§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen
Työjärjestys hyväksyttiin lisäyksellä, että kohdassa 20§ käydään myös läpi myös katsaus toimikuntien työhön. Muissa asioissa käydään läpi Antti Aallon raportti nuorten PM-kilpailuista.

16§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

17§ Kansainväliset asiat
• Henkilökohtainen EM Kosovossa 11.–24.5.2016. Todettiin, että kutsu on saapunut ja valintalista julkaistu. Päätettiin lähettää valintalistan mukaan ensimmäinen halukas ja maksetaan osallistumismaksut, hotelli ja lennot (n. 150 eur + 750 eur + 300 eur).

• Naisten henkilökohtainen EM 26.5.–8.6.2016. Todettiin, että kutsu on saapunut ja valintalista julkaistu. Päätettiin lähettää valintalistan mukaan ensimmäinen halukas ja maksetaan osallistumismaksut ja osa muista kuluista. Kilpailuun oli budjetoitu 250 eur, mutta budjettia päätettiin kasvattaa toisella 250 eurolla naisten tasa-arvoisemman kohtelun nimissä.

Todettiin, että molempien kilpailujen pelaajavalinnassa noudatetaan muutoin voimassa olevia osallistumisperiaatteita kansainvälisiin kilpailuihin. Päätettiin myös, että valintalistat tulee julkaista Suomen Shakkiliiton nettisivuilla.

• Venäjä‐aktiviteetit
–    Pietarin suurmestarikoulu 3.–10.6.2016. Halukkaita lähtijöitä on ollut vähänlaisesti, kyselyä jatketaan.
–    Shakkimatka Puškiniin 23.–27.6.2016. Todettiin, että kutsu on julkaistu liiton sivuilla ja Suomen Shakissa. Matka toteutuu, jos lähtijöitä on n. 20.

• PM‐turnaus Ellivuoressa lokakuussa. Tutustuttiin PM-työryhmän muistioihin (Sundelin ja Tauriainen). Kilpailun organisointia jatketaan. Virallinen kilpailukutsu Pohjoismaihin lähetetään pääsiäisen jälkeen. Yleinen sarja pelataan 10–12 pelaajan täyskierroskilpailuna, seniorien kilpailu 9-kierroksisena vajaakierroskilpailuna ja naisten kilpailun muoto ratkeaa, kun tiedetään osanottajien määrä edes suunnilleen. Kilpailu pelataan Sastamalassa hotelli Ellivuoressa, ja se on samalla Arto Satosen 50-vuotisjuhlakilpailu.

• Shakkiolympialaiset 1.–14.9.2016
Todettiin, että shakkiolympialaisten ajankohta on muuttunut. Päätettiin, että valinnat tehdään SM-kilpailujen jälkeen 24.5.2016 päivätyn valintalistan mukaan. Valintoihin sovelletaan myös työryhmän Lauri Kangas, Heini Puuska, Tanja Tuominen esittämiä ja hallituksen nyt hyväksymiä uusia osallistumiskriteereitä kansainvälisiin kilpailuihin. Edellä mainitut kriteerit astuvat voimaan 1.5.2016 alkaen.

• Todettiin, että shakkiolympialaisten ajankohdan muututtua myös nuorten, alle 14‐, 16‐ ja 18‐vuotiaiden MM:n ajankohta on muuttunut ja se on 20.9.–4.10.2016.

18§ Kotimaan kilpailuasiat
• SM‐turnaus 13.–22.5.2016
Tutustuttiin SM-kilpailujen järjestämisestä koottuun muistioon ja hyväksyttiin SM-kilpailujen kutsut. Päätettiin, että päätuomari SM-kilpailussa toimii KvT Jouni Lehtivaara ja hänen avustajinaan FT Malek Al Hamoud, KT Seppo Karasmäki, KT Jyrki Raki ja KT Marko Tauriainen.

19§ Liiton työntekijät
• Palvelupäällikön tehtävä
Puheenjohtajan esityksen mukaisesti päätettiin jatkaa Petteri Parosen työsuhdetta vuoden 2016 loppuun saakka osa‐ ja määräaikaisena edellisen 3 kuukauden työsuhteen ehdoin. Lisäkustannus budjetoituihin työvoimakustannuksiin nähden on n. 6000 euroa huomioiden Paavilaisesta oleva 8000 euron varaus. Petteri Paronen ei osallistunut asian käsittelyyn tai päätöksentekoon.

• Toiminnanjohtajan tehtävä
Puheenjohtajan esityksen mukaisesti päätettiin jatkaa Marko Tauriaisen 31.8.2016 päättyvää työsopimusta vanhana työntekijänä, niin että sopimus on muuten nykyisin ehdoin toistaiseksi voimassa oleva, mutta irtisanomisaika muutetaan puolin ja toisin 3 kuukaudeksi.  Päätettiin myös, että Tauriaisen Suomen Shakkikustannuksen nimissä oleva puhelin siirretään Suomen Shakkiliitolle ja puhelinetu säilyy muuten nykyisellään. Marko Tauriainen ei osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

20§ Liiton toimielimet
• Shakkituomaritoimikunta
Päätettiin täydentää Shakkituomaritoimikunnan kokoonpanoa puheenjohtajan esityksen mukaisesti Mika Hakalalla (TSY). Hakala valittiin Shakkituomaritoimikuntaan kaudelle 2016–2018.

Lauri Kangas kertoi kokoukselle Shakkituomaritoimikunnan perjantaisen kokouksen 26.2.2016 asioita:

–    SM-kilpailumääräysten muutokset: Suomen kilpailutoimikunta muutetaan JSM-toimikunnaksi, joukkuepikapelien ensimmäisen pelipäivän ryhmäjako muutetaan viime vuoden käytännön mukaiseksi niin, että ryhmäjako toteutetaan osallistuvien joukkueiden vahvuuslukukeskiarvon mukaisessa järjestyksessä.

–    Tuomaritoimikunnalle oli tullut selvityspyyntö seniorien ja veteraanien HM:n parituksesta. Todettiin, että kilpailun tuomari Jouni Lehtivaara sai asiasta huomautuksen Shakkituomaritoimikunnalta.

• Suomen Shakkikustannus Oy
Päätettiin puheenjohtajan esityksen mukaisesti esittää Suomen Shakkikustannuksen hallitukseen seuraavia: Petri Saharinen (pj), Jyrki Kytöniemi, Kristian Aura, Joose Norri ja Lauri Kanga (vpj). Päätettiin myös, että Juha Sundelin edustaa Suomen Shakkiliittoa Suomen Shakkikustannuksen tulevassa yhtiökokouksessa 26.4.2016.

21§ Tasa‐arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma
• Suunnitelman 1. versio ja työryhmä.
Hyväksyttiin toiminnanjohtajan tekemä Suomen Shakkiliiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman ensimmäinen versio siihen liittyvien aikatauluineen. Päätettiin, että suunnitelmaa jatkavaan työryhmään valitaan korkeintaan 9 jäsentä. Suurin osa näistä oli jo nimetty toiminnanjohtajan ehdotuksessa: Hannu Pihlajasalo, Heini Puuska, Ari Tonteri, Amjad Alhajaj, Alia Dannenberg, Sauli Tiitta ja Marko Tauriainen.

22§ Osallistumisperiaatteet kv‐kilpailuihin
Hyväksyttiin työryhmän Lauri Kangas, Heini Puuska ja Tanja Tuominen esitys Suomen Shakkiliiton osallistumisperiaatteiksi kansainvälisiin kilpailuihin. Periaatteet astuvat voimaan 1.5.2016. Annettiin Lauri Kankaalle tehtäväksi varmistaa Tasa-arvovaltuutetulta, että kriteerit ovat viranomaisen mielestä nyt tasa-arvoiset.

Todettiin myös, että uudistetut kriteerit tulevat aiheuttamaan merkittäviä muutoksia Suomen Shakkiliiton kv-kilpailujen korvauskäytäntöihin.

Valtuutettiin Lauri Kangas täydentämään edellä mainittua työryhmää, jonka tehtäväksi tulee osallistumiskriteereihin liittyen pelaajasopimusten yksityiskohtien määrittely ja jatkotyöstäminen.

23§ Kustannussopimus Suomen Shakkikustannus Oy:n kanssa
• Hyväksyttiin kustannussopimus Suomen Shakkikustannus Oy:n kanssa Suomen Shakin ja Koulushakki-nettilehden kustantamisesta. Kustannusvaikutus vuodelle 2016 on 40 000 eur (sis. alv). Juha Sundelin ja Veikko Valo eivät Suomen Shakkikustannus Oy:n osakkeenomistajina osallistuneet asian käsittelyyn tai päätöksentekoon.

24§ Kotisivuprojekti  
Sauli Alho kertoi kotisivuprojektin etenemisestä. Sovittiin, että uusien kotisivujen testaaminen alkaa 23.3.2016 ja sivut pyritään julkaisemaan 1.4.2016. Todettiin myös, että liiton jakelulistojen toiminnassa on ollut häiriöitä palvelimen vaihdon jälkeen, mutta asia korjaantuu lähiaikoina.

Juha Sundelin kertoi, että hän on antanut tehtäväksi myös liiton logon uudistamisen. Uusi logo pyritään saamaan kotisivu-uudistuksen yhteyteen ja siitä informoidaan hallitusta heti, kun mahdollista.

25§ SM‐kilpailut
• SM‐kilpailujen ajankohdat 2017
Keskusteltiin laajasti SM-kilpailujen ajankohdista ja kilpailumuodoista. Päätettiin, että palvelupäällikkö Petteri Paronen tekee seuraavaan hallituksen kokoukseen esityksen kilpailujen ajankohdista ja muodoista ottaen huomioon mm. Valon SM-viikkojen ajankohdan.

• Seloryhmäkohtaiset SM:t
Tutustuttiin palvelupäällikkö Petteri Parosen esitykseen seloryhmäkohtaisista SM-kilpailuista. Ryhmät voivat olla esimerkiksi seloluokkarajojen mukaisesti I, II, III ja IV ja luvuttomat. Seloryhmäkohtaista SM:ää tarjotaan tänä vuonna avoimen SM-kilpailun yhteyteen Naantalissa; tulevina vuosina kilpailu voidaan pelata joko omana kilpailunaan tai samalla tavoin jonkin toisen kilpailun yhteydessä. Paronen valtuutettiin muokkaamaan kilpailua näkemystensä mukaisesti, ja hän informoi hallitusta sähköpostilla. Päätös koskee vuotta 2016. Vastaavat muutokset pyritään viemään myös pysyviin SM-kilpailumääräyksiin (eri prosessilla ja eri päätöksellä).

• Joukkuepikashakin SM
Päätettiin, että ulkomaalais- ja puulaakijoukkueet ovat tervetulleita joukkuepikashakin SM:ään, ja ne pääsevät M-ryhmään ilman erillistä lisämaksua. Ulkomaalais- ja puulaakijoukkueet voivat saada kilpailussa rahapalkinnon, mutta Suomen mestaruuden ja muut mitalit voi voittaa vain suomalainen seurajoukkue. Lisäksi todettiin, että mitalistit saavat rahapalkinnot siinäkin tapauksessa, etteivät olisi kolmen parhaan joukossa. Päätös koskee vuotta 2016. Vastaavat muutokset pyritään viemään myös pysyviin SM-kilpailumääräyksiin (eri prosessilla ja eri päätöksellä).

26§ Kerhojen kokouksen asiat
• Toimintakertomus 2015
Todettiin, että toimintakertomus 2015 on työn alla ja toiminnanjohtaja lähettää sen hallitukselle n. 15.3. Toimintakertomus käsitellään hallituksessa 6.4.2016 ja toimitetaan kerhojen kokouksen edustajille sen jälkeen.

• Tilinpäätös 2015
Hyväksyttiin esitys tilinpäätökseksi 2015.

• TuTS:n esitys kevään 2015 kokouksessa ja sen jatkotoimenpiteet
Todettiin JSM-toimikunnan esityksen mukaisesti, että seurajoukkueiden SM:ssä esitetään otettavaksi käyttöön kulujentasausjärjestelmä. Tästä tulee osallistuville joukkueille n. sadan euron lisäkulu kauden aikana. Se peritään korotettuna osallistumismaksuna, ja JSM-toimikunta jakaa perittävän lisäsumman 100-prosenttisesti etukäteen esitettävän kaavion mukaisesti.

Shakkituomaritoimikunta on käsitellyt ns. Kolpak-päätöstä. Kyseinen tapaus koski Saksan 2. divisioonassa pelannutta käsipalloilijaa. Päätös koski työn tekemistä, eikä siten koskene shakin SM-liigaa. Päätettiin antaa Shakkituomaritoimikunnan lausunto kerhojen kokoukselle vastauksena.

27§ Talous
• Taloudenhoitajan katsaus
Teemu Miettinen esitti raportin liiton taloudesta. Todettiin, että liitto tekee 12 516,02 euroa ylijäämäisen tuloksen vuonna 2015. Vastaavasti arvio on, että tänä vuonna liitto tulee tekemään 6000–7000 euron alijäämäisen tuloksen.

• Lisenssitilanne
Lisenssejä oli 23.2.2016 mennessä hankittu hieman enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan: A: 1063 B: 48, D: 76. Nuoria lisenssipelaajia (alle 20 v) oli 116, muutama enemmän kuin v. 2015 samaan aikaan.

28§ Keskustelu ja toimenpiteet työryhmien raportin perusteella
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kokosivat yhteen työryhmien aikaansaannokset, ja loppukeskustelun perusteella päätettiin seuraavista toimenpiteistä:

Koulushakki
Koulushakkitoimintaa laajennetaan merkittävästi. Toteutetaan Suomessa Schackfyranin kaltainen suuri koulushakkifestivaali vuonna 2017. Otetaan myös tulevaisuudessa käyttöön koulushakkilisenssi, jossa esimerkiksi ensimmäinen vuosi voisi olla ilmainen. Koulushakkityöryhmää täydennetään ja se tekee esitykset konkreettisista lähitulevaisuuden toimenpiteistä seuraavaan hallituksen kokoukseen.

Talous
Liiton talouden rakenne uudistetaan, ja budjetti suunnitellaan toiminnallisuutta tukevaksi.

Brändi
Shakki sopii kaikille, imago on yleisesti hyvä. Luodaan markkinointi- ja tiedotussuunnitelmat aikatauluineen ja panostuksineen / budjetteineen. Valmiina olevia väyliä: Facebook, Periscope, Instagram, liiton kotisivut, Avainsiirto jne. Hyödynnetään julkisuuden henkilöitä, käynnistetään Chess is my game -kampanja, yhtenäistetään ulkoinen ilme ja olemus (pelipaikat, tiedotus, kotisivut, Suomen Shakki, materiaalit, pukeutuminen), markkinointivalistus pelaajille ja pelaajasopimukset edustuspelaajien kanssa (viraalimarkkinointi).

Turnaustoiminta
Pelaajakunnan ja tuotevalikoiman laajentaminen, yksipäiväiset amatööriturnaukset ja lisenssialennukset käyttöön. Keihäänkärkituotteet (joukkueblikstit, JSM, HoF ja muut kansainväliset turnaukset, yksi huipputurnaus) kuntoon.

Konkreettiset toimenpiteet tälle vuodelle jätettiin työryhmien tehtäväksi. Työryhmät antavat väliraportin hallituksen kokouksessa 6.4., ja takaraja valmiille toimenpide-esityksille on 11.6.2016.

29§ Muut asiat
Muissa asioissa päätettiin, että:
–    Aleksi Olander hoitaa liiton Facebook-tiedotusta 1.5.–31.12.2016
–    Juha Sundelin keskustelee Juha Keinäsen kanssa tietoteknisistä ratkaisuista mm. pelien liveseurantaan ja -kommentointiin liittyen
–    Tammer-Shakin turnauksessa 1.–3.4.2016 toteutetaan kokeiluna lisenssiale ja amatööriryhmä
–    Teemu Miettinen, Lauri Kangas ja Juha Sundelin ryhtyvät uudistamaan liiton talouden rakennetta

Lisäksi tutustuttiin Antti Aallon erinomaiseen raporttiin Pohjoismaista koulushakkikokouksesta.

30§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.05.

Pöytäkirja
Asia: Suomen Shakkiliiton hallituksen kokous 1/2016
Aika: 19.1.2016 klo 17.30–21.50
Paikka: Shakkiareena, Hiomotie 10, Helsinki

Juha Sundelin    pj    1–12
Lauri Kangas        vpj    1–12
Mika Karttunen        1–12
Henri Torkkola        1–12
Sauli Alho            1–12
Markku Raitanen        1–12
Veikko Valo            5–12
Aleksi Olander        5–12
Petteri Paronen        1–12
Teemu Miettinen        1–12

Marko Tauriainen    tj    1–12

1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30.

2§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen
Työjärjestys hyväksyttiin.

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

5§ Kansainväliset asiat
•    Nuorten PM Ruotsissa 18.–21.2.2016
Kirjattiin tiedoksi, että kutsu on viimein tullut. Myös majoitusjärjestelyt jättivät paljon toivomisen varaa. Suomesta kisaan osallistuu 10 pelaajaa + matkanjohtaja Antti Aalto.

•    Henkilökohtainen EM Kosovossa 11.–24.5.2016
Valinta tehdään helmikuun kokouksessa. Selotoimikunta valmistelee siihen mennessä valintalistan, jonka ajankohta on 1.1.2015–28.2.2016. Pelaajavalinta suoritetaan valintalistan ja liiton kv-osallistumisperiaatteiden mukaisesti.

•    Naisten henkilökohtainen EM 26.5.–8.6.2016
Valinta tehdään helmikuun kokouksessa. Selotoimikunta valmistelee siihen mennessä valintalistan, jonka ajankohta on 1.1.2015–28.2.2016. Pelaajavalinta suoritetaan valintalistan ja liiton kv-osallistumisperiaatteiden mukaisesti.

•    Venäjä-aktiviteetit
–    Pietarin suurmestarikoulu 3.–10.6.2016
Liitto on valmis lähettämään kuusi nuorta Pietarin suurmestarikoulun valmennussessioon. Nuorten SM-kilpailusta johtuen paluupäiväksi tulee 8.6. Lähtevien nuorten matkakulut, opetus ja majoitus maksetaan. Toiminnanjohtaja ja palvelupäällikkö tekevät päätöksen lähetettävistä nuorista.
–    Shakkimatka Puškiniin 23.–27.6.2016
Esitys shakkimatkasta Puškiniin siirtyi seuraavaan kokoukseen.
–    Shakkimatka Petroskoihin
– Vladimir Vinogradov tulee Suomeen Jyväskylän Talvi-turnaukseen neuvottelemaan Petroskoihin järjestettävistä turnausmatkoista ja laajemmin yhteistyöstä. Todettiin, että puheenjohtaja on hyväksynyt Markku Raitasen esityksestä, että Vinogradoville korvataan majoitus- ja ruokailukuluja enintään 300 euron edestä. Markku Raitanen tekee asiasta yksityiskohtaisen esityksen hallituksen helmikuun kokoukseen.

•    ShakkiNet International 30.5.–7.6.2016
Myönnettiin ShakkiNetin turnaukselle tukea 3000 euroa. Tuen ehtona oli, että yksi turnauksen pelaajista on Andrei Jesipenko (s. 2002, elo 2412). Asiasta on sovittu ShakkiNetin Henri Koskisen kanssa s-postitse. Samoin on sovittu, että Jesipenkon majoittamisesta ja muusta ylläpidosta tulevat kulut voidaan vähentää ShakkiNetille myönnettävästä 3000 euron tuesta, jos ja kun liitto vastaa Jesipenkon majoituksen käytännön toimista. Jevgeni Soloženkinin pyynnöstä päätettiin liiton puolesta hoitaa myös Andrei Jesipenkon isän majoitus ruokailuineen. Vastineeksi liitto saa lähettää yhden pelaajaan Pietarin suurmestarikoulun sessioon ilmaiseksi.

•    PM-turnaus Ellivuoressa lokakuussa
Kuultiin PM-turnauksen työryhmän suullinen esitys tämänhetkisestä tilanteesta. Turnauksen budjetti on 9000 euroa. Tällä hetkellä on käynnissä kartoitus kiinnostuneista pelaajista. Suurmestareille on luvattu ilmainen majoitus ja mahdollista starttirahaa. Kilpailun lopullinen formaatti ei ole vielä selvillä. Turnauksen aikana järjestetään ainakin kaksi oheiskilpailua. Liitto antaa käyttöön livelaudat. Turnaukselle tehdään myös nettisivut ja järjestetään livelähetys kommentaattorein. Työryhmässä, joka kokoontuu seuraavan kerran 8.2.2016 klo 10 Shakkiareenalla, ovat Juha Sundelin, Arto Satonen, Petteri Paronen, Marko Tauriainen, Jouni Lehtivaara, Henri Torkkola ja Pekka Kauko. Suomalaispelaajien lopullinen valinta suoritetaan 31.7.2016 päivätyn valintalistan perusteella.

•    Alle 16-vuotiaiden shakkiolympialaiset Slovakiassa 21.–30.7.2016.
Jos Suomesta saadaan joukkue kasaan, niin liitto maksaa osallistumismaksun ja mahdollisen matkanjohtajan matkustuskulut. Päätös matkanjohtajasta tehdään, kun virallinen kutsu on saapunut.

6§ Kotimaan kilpailuasiat
•    SM-turnaus 13.–22.5.2016
Todettiin, että alustava kutsu on saapunut. Tuomaritilannetta selvitellään. Lopullinen kutsu pyritään julkaisemaan helmikuun lopussa.

•    Nopean shakin JSM 13.–14.2.2016
–    Kutsu on julkaistu. Henri Torkkola kertoi kilpailusta ja yhteistyöstä Valon SM-viikon ja Ylen kanssa. Yle lähettää sunnuntaina 14.2. ratkaisupelit suorana lähetyksenä. Lisäksi lähetysaikaa on luvassa haastattelujen ja inserttien muodossa. Erik Rönkä on lupautunut kommentaattoriksi Ylelle.

•    JSM-päätöstapahtuma 11.–13.3.2016

7§ Muut kotimaan aktiviteetit

•    SSL:n kotisivu-uudistus
Hyväksyttiin sopimus kotisivuista. Sovittiin, että maksetaan heti 2000 euroa ja 2000 euroa sitten, kun sivut on julkaistu. Sopimuksen mukaisesti uusien kotisivujen pitäisi olla käyttövalmiina 1.4.2016.

•    Menojen hyväksyminen ja hankintojen tekeminen
Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys menojen hyväksymisestä ja hankintojen tekemisestä. Alle 100 € hankinnan hyväksyy budjettinsa rajoissa kunkin toimikunnan puheenjohtaja, 0–300 € hankinnan hyväksyy palvelupäällikkö, 0–500 € hankinnan toiminnanjohtaja tai varapuheenjohtaja, 0–1000 € hankinnan puheenjohtaja. Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja voivat hyväksyä yhdessä 0–2000 € hankinnan. Yli 2000 € hankinnat hyväksyy liiton hallitus.

•    Tilinkäyttöoikeudet ja luottokortit
Päätettiin hankkia luottokortit liiton puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan käyttöön. Luottorajaksi päätettiin 1000 €/kortti. Luottokortit tulevat puheenjohtaja Juha Sundelinin (******-****) ja toiminnanjohtaja Marko Tauriaisen (******-****) käyttöön. Kortit liitetään Suomen Shakkiliitto ry:n (Y-tunnus: 1106880-1) tiliin FI39 2059 1800 0147 18. Samalla myönnettiin Juha Sundelinille (******-****) tilinkäyttöoikeus Suomen Shakkiliitto ry:n (Y-tunnus: 1106880-1) tilille FI39 2059 1800 0147 18 Nordeassa. Juha Sundelin ei osallistunut asiasta päättämiseen.

Liiton aiemman toiminnanjohtajan Jorma Paavilaisen (******-****) ilmoitettua, ettei hän palaa työvapaaltaan takaisin toiminnanjohtajan tehtäviin, päätettiin lakkauttaa Jorma Paavilaisen nimissä oleva luottokortti (MasterCard **** **** **** ****, voimassa 5/2018) sekä hänen tilinkäyttöoikeutensa Suomen Shakkiliitto ry:n (Y-tunnus: 1106880-1) tiliin FI39 2059 1800 0147 18. Samoin päätettiin lopettaa liiton aiemman puheenjohtajan Jaakko Mäntyniemen (******-****) tilinkäyttöoikeus Suomen Shakkiliitto ry:n (Y-tunnus: 1106880-1) tiliin FI39 2059 1800 0147 18.

Myönnettiin liiton palvelupäällikkö Petteri Paroselle (******-****) tilinkäyttöoikeus Suomen Shakkiliitto ry:n (Y-tunnus: 1106880-1) tilille FI39 2059 1800 0147 18. Parosella ja Tauriaisella on oikeus maksaa Suomen Shakkiliitolle tulevia laskuja puheenjohtajan hyväksyttyä ne.

Liiton toiminnanjohtaja Marko Tauriainen (******-****) valtuutettiin hoitamaan yllä luetellut pankkiasiat.

•    Tasa-arvosuunnitelma
Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

•    Hallituksen, tuomareiden ja toimikuntien kulut
Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys, että maksetaan verottajan hyväksymän käytännön mukaisesti: osapäiväraha 19 eur, kokopäiväraha 40 eur, kilometrikorvaus oman auton käytöstä 0,43 eur/km.

8§ Liiton toimielimet

Kuultiin sekä puheenjohtaja Juha Sundelinin että varapuheenjohtaja Lauri Kankaan esitykset liiton hallinnon ja työryhmien järjestämisestä ja päätettiin niiden perusteella seuraavaa:

•    Toimikuntien ja työryhmien periaatteet:
–    Toimikunnat ja työryhmät toimivat hallituksen alaisuudessa ja raportoivat hallitukselle
–    Ns. pysyvät toimikunnat raportoivat varapuheenjohtajalle
–    Muut toimikunnat ja työryhmät raportoivat puheenjohtajalle
–    Nuorisotoimikunta jatkaa toimintaansa nykyisellä roolilla (valmennustoiminta)
–    Muut työryhmät toimivat projektiluontoisina (määräaikaisina), ja työryhmä lakkaa olemasta, kun sen työ valmistuu.

•    Ansiomerkkitoimikunta
Todettiin, että SSLH:n päätöksen 18.1.2015 mukaisesti Shakkihistoriallinen seura vastaa Ansiomerkkitoimikunnan asioista.

•    Shakkituomaritoimikunta
Shakkituomaritoimikuntaan valittiin Jussi Salminen. Toinen vapautunut toimikuntapaikka täytetään seuraavassa hallituksen kokouksessa helmikuussa. Shakkituomaritoimikunnan kokoonpano on tällä hetkellä seuraava (toimikaudet): Jouni Lehtivaara (2014–2016), Seppo Vannassalo (2014–2016), Harri Hytönen (2015–2017), Markku Kokkila (2015–2017), Jussi Salminen (2016–2018).

Shakkituomaritoimikunnalle annettiin tehtäväksi uudistaa sääntönsä kesäkuun loppuun mennessä. Liiton hallitus myös nimeää toimikuntaan yhden maallikkojäsenen.

•    Selotoimikunta
Selotoimikuntaan valittiin uudelleen erovuorossa olleet Harri Hurme, Juha Kivijärvi ja Teemu Vihinen. Selotoimikunnan kokoonpano on seuraava (toimikaudet): Lauri Kangas (2015–2016), Jouni Lehtivaara (2015–2016), Sampsa Nyysti (2015–2016), Harri Hurme (2016–2017), Juha Kivijärvi (2016–2017), Teemu Vihinen (2016–2017).

•    Nuorisotoimikunta
Nuorisotoimikuntaan valittiin Aleksi Olander, Henri Torkkola ja Toivo Pudas.

•    Koulushakkityöryhmä
Koulushakkityöryhmään valittiin Mika Karttunen (pj), Juha Sundelin, Antti Aalto ja Merja Heikkinen-Keinänen.

Todettiin, että koulushakin nettilehden (Koulushakki, ISSN 2343-3035) ensimmäinen numero on julkaistu nettisivulla www.koulushakki.fi. Koska liiton tällainen julkaisutoiminta on luontevaa järjestää Suomen Shakkikustannuksen kautta, päätettiin solmia lehden kustantamisesta sopimus Suomen Shakkikustannus Oy:n kanssa. Lehden vastaava päätoimittaja on Marko Tauriainen ja päätoimittaja Mika Karttunen.

•    JSM-toimikunta 2016–2017
JSM-toimikuntaan valittiin Jyrki Kytöniemi, Henri Torkkola ja Lauri Hagelberg.

Kilpailutoimintaa JSM:ää lukuun ottamatta hoitavat toiminnanjohtaja Marko Tauriainen ja palvelupäällikkö Petteri Paronen.

•    Maajoukkuekriteerien työryhmä
Maajoukkuekriteerien työryhmään nimitettiin Lauri Kangas (pj), Tanja Tuominen ja Heini Puuska.

•    Erilliset luottamustehtävät
Selolaskijana toimii Teemu Vihinen, kurinpitäjänä Jyrki Raki ja Fide rating officerina Jouni Lehtivaara. Toimitsijarekisterin ylläpidosta vastaa kesäkuun 2016 loppuun saakka Timo Munukka. Päätettiin kuitenkin, että Munukalla on vain esittelijätason toimivaltuudet: hän saa nimittää toimitsijat, mutta turnausjohtajan ja shakkituomarin arvot vahvistaa liiton hallitus tai Shakkituomaritoimikunta.

•    Edustukset muissa yhtiöissä ja toimielimissä
Liitto tekee esityksensä Suomen Shakkikustannus Oy:n hallitukseksi lähempänä Shakkikustannuksen yhtiökokousta, SSLH:n helmikuun kokouksessa.

SSL:n edustajaksi SBA Oy:n hallitukseen esitetään Juha Sundelinia.

Suomen Shakin toimitusneuvostoon SSL:n nimeämiksi jäseniksi valittiin Petri Saharinen (pj) ja Toivo Pudas. Toimitusneuvoston muista jäsenistä keskustellaan Shakkikustannuksen kanssa.

Hallitus edellyttää, että toimikunnat raportoivat kolme kertaa vuodessa ja toimittavat kokoustensa pöytäkirjat ja muistiot viipymättä.

Päätettiin seuraavista hallituksen toimintaperiaatteista:

•    Ennen kokousta
–    Käsiteltävät asiat ovat etukäteen valmisteltuja. Toiminnanjohtaja koostaa ja toimittaa kokouksen liitemateriaalin viimeistään 72 h ennen kokouksen alkua. Jos liitemateriaalia joudutaan täydentämään vielä ennen kokousta, ehdoton takaraja viimeistenkin liitteiden toimittamiseksi on 24 h ennen kokouksen alkua.

•    Pöytäkirjakäytännöistä
–    Pöytäkirjaan kirjataan kaikki varsinaiset äänestykset (ei siis koeäänestyksiä). Lisäksi jokainen annettu ääni eritellään pöytäkirjaan. Siis esim. ”Päätettiin äänin 5–2 hyväksyä puheenjohtajan esitys. Puolesta: A, B, C,…, Vastaan: X, Y.”
–    Pöytäkirjan julkaisemista nopeutetaan, minkä vuoksi siirrytään hiljaiseen hyväksyntämenettelyyn seuraavasti: Sihteeri toimittaa pöytäkirjan 10 vrk kuluessa hallituksen tarkastettavaksi, minkä jälkeen on 7 vrk huomautusaika. Vain jos pöytäkirjan sisällöstä ollaan erimielisiä, sen hyväksyntä tehdään hallituksen kokouksessa.

•    Päätöksistä tiedottaminen
–    Kokonaisvastuu hallituksen päätösten tiedottamisesta on puheenjohtajalla.
–    Välittömän tiedottamisen tehostamiseksi varapuheenjohtaja laatii shakkifoorumille viivytyksettä lyhyen tiedotteen kunkin kokouksen päätöksistä.

Lisäksi todettiin, että liiton kriisiviestintä, antidopingsäännöstön määrittelemää kriisiviestintää lukuun ottamatta, on yksin puheenjohtajan tehtävä.

9§ Talous
Taloudenhoitaja Teemu Miettinen esitteli alustaa tilinpäätöstä, jonka mukaan liitto tekee n. 12000 euron voitollisen tuloksen v. 2015. Kuultiin myös taloudenhoitajan ja puheenjohtajan arvio, että v. 2016 liitto tekee ehkä lievästi miinusmerkkisen tuloksen.

Todettiin vuoden 2015 lopun lisenssitilanteeksi (A-, B ja D-lisenssit) 1330 kpl (v. 2014: 1314). Samalla todettiin, että v. 2016 lisenssejä on maksettu ilahduttavan ripeästi. Tilanne 19.1.2016: A: 932, B: 41, D: 67. Nuoria lisenssipelaajia (alle 20 v) oli 101, saman verran kuin v. 2015 samaan aikaan.

10§ Tulevat kokoukset

Päätettiin tulevien kokousten aikataulusta: hallituksen työkokous 27.–28.2.2016 Tuusulassa, hallituksen kokous 6.4. Tampereella, kerhojen kokous (ja tarvittaessa aamulla hallituksen kokous) 17.4., hallituksen kokous 11.6. Valkeakoskella, hallituksen kokous 23.8. Helsingissä. Syksyn kerhojen kokous lauantaina 12.11.

Nimettiin hallituksen työkokousta ja jatkotoimenpiteitä varten seuraavat työryhmät:
•    Brändityöryhmä: Sauli Alho (pj), Mika Karttunen, Aleksi Olander ja Marko Tauriainen.
•    Ansaintalogiikka ja tapahtumamarkkinointi: Juha Sundelin (pj), Markku Raitanen, Henri Torkkola ja Petteri Paronen
•    Seniorityöryhmä: Juha Sundelin ja Veikko Valo
•    Erityistyöryhmä: Teemu Miettinen ja Lauri Kangas

11§ Muut asiat

Todettiin, että Jorma Paavilaiselta on saatu 14.1.2016 sekä puhelimitse että sähköpostitse ilmoitus, ettei hän käytä mahdollisuutta palata Suomen Shakkiliitto ry:n palvelukseen työvapaansa päättyessä 31.8.2016.

Todettiin, että Fide-tuomarikurssille Tukoholmassa 4.–5.1.2016 osallistuneet Ville Junnila, Tero Salopää ja Jouko Lauronen ovat suorittaneet kurssiin liittyvän tentin hyväksytysti.

Keskusteltiin valmentajien auktorisointijärjestelmästä.

Kirjattiin saaduksi Avoinen tarjous Yhdistysavain-palvelusta liiton jäsenseuroille. Toiminnanjohtaja esitteli asian lyhyesti, ja hänet valtuutettiin selvittämään, onko palvelulle kiinnostusta jäsenseuroissa.

12§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.50.