Vuoden 2014 kokousten pöytäkirjat:

Pöytäkirja
Asia: Suomen Shakkiliiton hallituksen kokous 7/2014
Aika: To 20.11.2014 – La 22.11.2014
Paikka: Sähköpostikokous

Jaakko Mäntyniemi    puheenjohtaja        82–87
Petri Saharinen    varapuheenjohtaja    82–87
Mika Karttunen            82–87
Jorma Markkula            82–87
Toivo Pudas                82–87
Lauri Kangas                82–87
Arto Ihaksi                82–87
Markku Raitanen            82–87
Aleksi Olander                82–87
Teemu Miettinen            82–87

Marko Tauriainen    toiminnanjohtaja    82–87
Timo Munukka    turnauspäällikkö    82–87

82 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi sähköpostikokouksen to 20.11. klo 18.34.

83 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

84 § Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen
Työjärjestys hyväksyttiin.

85 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

86 § Vuoden shakkiteko

Valittiin vuoden 2014 shakkiteoksi Suomen olympiajoukkueen menestys Tromssan shakkiolympialaisissa. Myönnettiin joukkueen pelaajille 50 euron stipendi kullekin.

87 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen la 22.11. klo 23.59.

 

Pöytäkirja
Asia: Suomen Shakkiliittoon kuuluvien kerhojen syyskokous
Aika: 2.11.2014 klo 13.00–16.55
Paikka: Shakkiareena, Hiomotie 10, Helsinki

1 § Kokouksen avaus
Suomen Shakkiliiton puheenjohtaja Jaakko Mäntyniemi avasi kokouksen klo 13.00.

2 § Läsnä olevien toteaminen
Kokouksessa oli läsnä 28 shakkiseuraa. Edustajat äänimäärineen olivat:

Akaan Shakki 1 Lauri Kangas, Espoon Shakkikerho 2 Seppo Karasmäki, Etelä-Vantaan Shakki 2 Henri Koskinen, Euran Shakkikerho 1 Veikko Valo, Hakumatti-93 1 Veikko Valo, Helsingin Shakkiklubi 3 Reijo Taipale, Hyvinkään Shakkikerho 1 Lauri Kangas, Itä-Helsingin Shakkikerho 4 Juha Sundelin, Jyväs-Shakki 2 Markku Raitanen, Kulttuuri-Shakki-58 1 Martti Lauren, Kurikan Visa 1 Veikko Valo, Kymen Shakki 2 Petteri Paronen, Lahden Shakki 2 Samuli Valkama, Lauttasaaren Shakkikerho 2 Jyrki Heikkinen, Lappeenrannan Shakkikerho 1 Markku Ahonen, Matinkylän Shakkikerho 3 Panu Laine, Mäntän Shakkikerho 1 Henri Torkkola, Nurmijärven Shakkikerho 1 Viktor Jenu, Porin Shakinystävät 2 Veikko Valo, Päivölän Shakkisiirtelijät 1 Lauri Kangas, Seinäjoen Shakkikerho 1 Lauri Kangas, Shakkikerho Garde 1 Teemu Miettinen, Suomalainen Shakkikerho 1 Leo Lahdenmäki, Tammer-Shakki 4 Henri Torkkola, Tampereen Shakkiklubi 1 Jorma Markkula, Turun Työväen Shakkikerho 2 Matti Kukkonen, Vammalan Shakkikerho 2 Matti Kukkonen, Vaasan Shakkiseura 1 Lauri Kangas.

Kokouksessa oli läsnä lisäksi yksi yhteisöjäsen (Suomen Tehtäväniekat 2 Harri Hurme) äänivaltaisena sekä yksi piiriliitto (Helsingin Shakkiliitto, Jouni Lehtivaara) ilman äänivaltaa. Yhteensä ääniä oli 49.

Paikalla oli lisäksi 8 henkilöä (Arto Ihaksi, Jussi Salminen, Petri Saharinen, Mika Karttunen, Toivo Pudas, Sami Muhonen, Jaakko Mäntyniemi ja Marko Tauriainen) läsnäolo- ja puheoikeudella.

3 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Mäntyniemi ja sihteeriksi Marko Tauriainen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Harri Hurme ja Jouni Lehtivaara. Ääntenlaskijoiksi valittiin Harri Hurme ja Panu Laine.

4 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 § Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen
Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.

6 § Esitykset kerhojen kokoukselle
a) Hallituksen esitys: Hyväksytään Suomen Shakkiliiton antidopingohjelma
Antidopingohjelma hyväksyttiin korjauksella, että kohtaan 5 ”Muutokset tähän antidopingohjelmaan hyväksytään Suomen Shakkiliiton vuosikokouksessa” sana ’vuosikokous’ korvataan sanalla ’liittokokous’.

b) Hallituksen esitys: Erotetaan v. 2013 ja 2014 jäsenmaksunsa laiminlyöneet kerhot: Hauhon Shakkikerho ja Ylöjärven Shakkikerho. Erotetaan myös Rovaniemen Shakkikerho, jonka toiminta on käytännössä loppunut
Hauhon Shakkikerho, Ylöjärven Shakkikerho ja Rovaniemen Shakkikerho erotettiin liiton jäsenyydestä.

c) Shakkituomaritoimikunnan esitys: Shakkisääntöjen uuden 1. lokakuuta voimaan tulleen kohdan 11.3b hyväksyminen
Shakkituomaritoimikunnan esitys hyväksyttiin. Lisäksi hyväksyttiin Harri Hurmeen ehdotus, että matkapuhelimen säilyttämistä laukussa koskeva lievennys on Suomessa automaattisesti voimassa, ellei sitä kilpailun erikoismääräyksissä kumota.

7 § Vuoden 2015 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen sekä jäsen- ja liittymismaksujen suuruudesta päättäminen
Hyväksyttiin esitetty toimintasuunnitelma ja talousarvio keskustelun jälkeen. Jäsen- ja liittymismaksut päätettiin pitää ennallaan vuoden 2014 tasolla.

8 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
Päätettiin, ettei hallituksen jäsenille makseta palkkioita. Tilintarkastajille maksetaan esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.

9 § Neljän hallituksen jäsenen valitseminen vuosiksi 2015–2016 erovuoroisten tilalle
Erovuorossa olivat Arto Ihaksi, Lauri Kangas, Jorma Markkula ja Toivo Pudas. Uusiksi jäseniksi ehdotettiin Petteri Parosta (KymS, Vantaa), Reijo Taipaletta (HSK, Helsinki), Veikko Valoa (PSY, Pori), Lauri Kangasta (Pässi, Helsinki), Henri Torkkolaa (Tammer-Shakki, Tampere) ja Toivo Pudasta (Espoo). Ehdokkaat esittäytyivät lyhyesti. Hallitukseen vuosiksi 2015–2016 valittiin suljetulla lippuäänestyksellä seuraavat (suluissa äänimäärät): Paronen (27), Valo (27), Kangas (34) ja Torkkola (22). Valitsematta jäivät Taipale (9) ja Pudas (12).

10 § Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä valinta
Valittiin tilintarkastajaksi vuodelle 2015 HTM Harri Saarinen ja toiminnantarkastajaksi Jukka Partanen, varalla Jarkko Lehtinen ja Ralf Sund.

11 § Muut asiat
Muissa asioissa ei ollut päätösasioita.

Kuultiin Petri Saharisen esitys Shakkihistoriallisen seuran perustamisesta. Seura hakee Suomen Shakkiliiton yhteisöjäsenyyttä, kun se on saatu rekisteröityä. Seuran ensimmäinen hallitus on: Panu Laine, pj, Petri Saharinen, Eero Patola, Erkki Aaltio ja Harri Hurme. Seuran liittymismaksu on 20 eur ja jäsenmaksu v. 2015 30 eur.

Kerrottiin SM-kilpailumääräysten muutoksesta, jonka mukaan myös tytöille jaetaan nuorten ja koululaisten SM-kilpailuissa SM-mitalit.

Hallitus esitteli 5.10. kokouksessaan hyväksymänsä Suomen Shakkiliiton kurinpitosäännöstön. Liiton kurinpitäjänä toimii Jyrki Raki. Markku Ahosen (LprSK) ehdotuksesta kohtiin 6 ja 7 sana ’pelaaja’ korvataan sanalla ’henkilö’.

Hallitus esitteli 5.10. kokouksessaan hyväksymänsä osallistumisperiaatteet kansainvälisiin kilpailuihin.

Petri Saharinen kertoi liiton strategiatyöryhmän työstä ja kokousmateriaaleihin liitetystä strategiatyöryhmän muistiosta.

Keskusteltiin ulkomaalaisten joukkueiden osallistumisen sallimisesta joukkuepikashakin SM-kilpailuun. Kerhojen kokouksen edustajat olivat melko yksimielisiä siitä, että ulkomaalaisille pelaajille voidaan antaa osallistumisoikeus. Lopullinen päätös asiasta tehdään, kun yksityiskohdat on saatu hiottua.

Harri Hurme kertoi, että sunnuntaina 9.11. järjestetään Shakkiareenalla pikaratkaisemisen Helsingin mestaruus. Petteri Paronen puolestaan informoi kokousedustajia lauantaina 22.11. järjestettävästä Fischerandom-turnauksesta.

12 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.55.

Tampereella 2.11.2014

Jaakko Mäntyniemi             Marko Tauriainen
puheenjohtaja                sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Harri Hurme                Jouni Lehtivaara

Pöytäkirja
Asia: Suomen Shakkiliiton hallituksen kokous 6/2014
Aika: Su 2.11.2014 klo 9.45–12.20
Paikka: Shakkiareena, Hiomotie 10, Helsinki

Osallistujat:
Jaakko Mäntyniemi    puheenjohtaja        72–81
Petri Saharinen    varapuheenjohtaja    72–81
Markku Raitanen            72–81
Mika Karttunen            72–81
Arto Ihaksi                72–81
Lauri Kangas                72–81
Teemu Miettinen            72–81
Toivo Pudas                72–81
Jorma Markkula            72–81
Aleksi Olander                poissa

Marko Tauriainen    toiminnanjohtaja    72–80
Timo Munukka    turnauspäällikkö    poissa

72§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 2.11. klo 9.45.

73§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

74§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen
Työjärjestys hyväksyttiin.

75§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja ei ollut käytettävissä toiminnanjohtajan tietokoneen rikkoutumisen takia. Päätettiin tarkastaa pöytäkirja myöhemmin sähköpostikokouksena.

76§ Kerhojen kokouksen asiat
Käytiin läpi kerhojen kokouksen asiat ja keskusteltiin liiton strategiasta.

77§ Kotimaan kilpailuasiat
• Turnauspäällikön raportti
Todettiin turnauspäällikön raportti lokakuulta.

• Turnauskalenteri 2015
Turnauspäällikkö on koonnut vuoden 2015 kilpailukalenterin. Jonkin verran lisäyksiä kalenteriin tulee vielä, mutta se julkaistaan liiton nettisivuilla nykymuodossa mahdollisimman pian.

• Muut kotimaan kilpailuasiat
Kilpailutoimikunta toimittaa mahdollisimman pian naisten SM-kilpailun kutsun. Keskusteltiin myös seniorien ikärajoista. Fidellä ikärajat ovat 50+ ja 65+, mutta Euroopan Shakkiliitto haluaisi palauttaa voimaan vanhan, yhden ja yhtenäisen, ikärajan, joka oli 60-vuotta. Asiaan palataan tammikuun kokouksessa.

78§ Menojen hyväksyminen ja hankintojen tekeminen
Hyväksyttiin pienin muutoksin puheenjohtajan esitys menojen hyväksymisestä ja hankintojen tekemisestä. Jatkossa toimikuntien aiheuttamat kustannukset ja tuotot budjetoidaan, ja hankinnoilla täytyy olla hyväksyntä. Alle 100 € hankinnan hyväksyy budjettinsa rajoissa kunkin toimikunnan puheenjohtaja, 100–500 € hankinnan hyväksyy toiminnanjohtaja, varapuheenjohtaja tai puheenjohtaja, 500–2000 € hankinnan toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja yhdessä ja yli 2000 € hankinnan liiton hallitus.

79§ Koulushakkiasia
Koulushakkityöryhmän esitys hyväksyttiin. Mika Karttunen ja Marko Tauriainen jatkavat asiassa esityksen mukaisesti.

80§ Muut asiat
Liiton roll-up uusitaan. 8-vuotiaille jaetaan mitalit koululaisten SM-kilpailussa. Jyrki Kytöniemi on aloittanut työharjoittelun liitossa, toimipiste on Kangasalla. Keskusteltiin myös Areenan tilanteesta sekä JSM-kilpailun kahvituksen periaatteista. Hallitus kokoontuu loppuvuonna enää sähköpostitse.

81§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.20.

Pöytäkirja
Asia: Suomen Shakkiliiton hallituksen kokous 5/2014
Aika: Su 5.10.2014 klo 10.20–17.50
Paikka: Shakkiareena, Helsinki

Osallistujat:
Jaakko Mäntyniemi    puheenjohtaja    58–71
Petri Saharinen    varapuheenjohtaja    58–71
Mika Karttunen            58–71
Jorma Markkula            58–71
Toivo Pudas                58–71
Lauri Kangas                58–71
Arto Ihaksi                58–67
Markku Raitanen            58–71
Aleksi Olander            58–66
Teemu Miettinen            poissa

Marko Tauriainen    toiminnanjohtaja    58–63 ja 65–71
Timo Munukka    turnauspäällikkö    58–63 ja 65–71

58 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen su 5.10. klo 10.20.

59 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

60 § Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen
Työjärjestys hyväksyttiin.

61 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

62 § Kansainväliset asiat
•    Nuorten kilpailut
–    Kansainväliseen nuorisoturnaukseen Uppsalassa 29.10.–2.11.2014 osallistuu Valo Hallman. Timo Munukka lähtee aikuisena mukaan.
–    Viron nopean shakin henkilökohtaiseen ja joukkuekilpailuun 13.–16.11.2014 osallistuu Suomesta yhteensä 15 lasta. Alle 14-vuotiden joukkuekisaan lähtee kaksi joukkuetta ja alle 10-vuotiaiden kisaan yksi joukkue. Timo Munukka toimii matkanjohtajana.
–    Alle 16-vuotiaiden shakkiolympialaisiin Unkarissa 11.–22.12.2014 yritetään saada joukkue. Matkanjohtajalle korvataan lentoliput. Marko Tauriainen vastaa joukkueen kokoamisesta.
–    Keskusteltiin mahdollisesta nuorison Suomi–Ruotsi-maaottelu Ahvenanmaalla huhtikuussa 2015. Timo Munukka ja Jaakko Mäntyniemi tekevät ruotsalaisille asiasta ehdotuksen.
–    Kutsu Manhemin nuorisoturnaukseen julkaistaan Shakkifoorumissa. Ilmoittautumiset 15.10. mennessä.

•    Kv. kisojen osallistumisperiaatteista päättäminen
Hyväksyttiin työryhmän Mäntyniemi, Kangas, Tauriainen esitys kansainvälisten kilpailujen osallistumisperiaatteiksi. Esitys lisätään tiedoksi kerhojen kokouksen materiaaleihin.

•    Haminan kv. tapahtuman jatkotoimenpiteet
Petri Saharinen kertoi tapaamisesta venäläisten shakkijohtajien kanssa. Alustavasti Haminassa oli esillä vastavierailut Viipuriin ja Puškiniin. Venäläiset olivat myös kiinnostuneita osallistumaan suomalaisiin kilpailuihin, mm. joukkuepikashakin SM-kisaan, jos se on mahdollista. Petri Saharinen ja Marko Tauriainen jatkavat Venäjä-yhteistyön parissa.

63 § Koulu- ja nuorisoshakki
•    Käsiteltiin työryhmän Mika Karttunen ja Marko Tauriainen esitystä koulushakin järjestäytymiseksi. Jätettiin asia hallituksen jäsenten mietittäväksi seuraavaan kokoukseen mennessä.
•    Shakkiliitolla on oma esittelypiste valtakunnallisilla Educa-messuilla 23.–24.1. Mika Karttunen hoitaa asiaa.
•    Kansallista pelipäivää vietetään 15.11, joka osuu ikävästi yhteen sarjapeliviikonlopun kanssa. Jatkossa sarjan aikataulussa pyritään ottamaan kansallinen pelipäivä huomioon. Alemmilla sarjatasoilla annetaan mahdollisuus pelipäivän siirtoon, jos joku kerho haluaa osallistua kansallisen pelipäivän esittelytapahtumiin.

64 § Turnauspäällikön toimi
Kuultiin turnauspäällikön kuukausiraportti ja kooste työtehtävistään. Keskustelun jälkeen äänestettiin turnauspäällikön määräaikaisen toimen mahdollisesta jatkosta. Äänin 0 puolesta, 7 vastaan ja 2 tyhjää päätettiin, että turnauspäällikön tointa ei jatketa 31.12.2014 jälkeen. Timo Munukka ja Marko Tauriainen eivät osallistuneet asian käsittelyyn.

65 § Liiton strategia
Shakkiliiton strategiatyöryhmä kokoontui Tuusulassa 5.9.2014. Työryhmän laatima muistio strategian toimeenpanon tueksi hyväksyttiin. Muistio lisätään tiedoksi kerhojen kokouksen materiaaleihin. Keskusteltiin erityisesti liiton peliserveristä. Päätettiin, että Petri Saharinen, Aleksi Olander ja Marko Tauriainen aloittavat peliserveriin liittyvät selvitystyöt.

66 § Liiton kurinpito
Hyväksyttiin Lauri Kankaan tekemä ja Jaakko Mäntyniemen lopulliseen muotoonsa kirjoittama esitys Shakkiliiton Kurinpitosäännöstöksi. Säännöstö lisätään tiedoksi kerhojen kokouksen materiaaleihin.

67 § Kotimaan kilpailuasiat
•    Suomen cup
Keskustelun päätteeksi äänestettiin Suomen cupin jatkosta tai lopettamisesta. Äänin 3–2 (3 tyhjää, 2 poissa) päätettiin, että Suomen cupia ei jatketa enää ensi vuonna.
•    Joukkuepikapelin SM
Keskusteltiin ulkomaalaisten joukkueiden osallistumisesta joukkuepikapelin SM-kilpailuihin. Päätettiin avata keskustelu asiasta kerhojen kokouksessa, johon mennessä Marko Tauriainen tekee esityksen aiheesta.
•    Kilpailukalenteri 2015
Hyväksyttiin Timo Munukan laatima alustava kilpailukalenteri v. 2015.
•    Tuomareiden palkkiot
Päätettiin maksaa liigatuomareille matkakorvaus ja puolipäiväraha. Kalajoella järjestettävän SM-kilpailun 2015 tuomarille maksetaan matkat ja päiväraha. Timo Munukka selvittää järjestävän hotellin kanssa tuomarin yöpymisen ja ruokailut.

68 § Talous
Todettiin Shakkiliiton taloudellisen tilanteen olevan tasapainossa. Lisenssipelaajia on jonkin verran vähemmän aiempaan vuoteen verrattuna, mutta nuorten lisenssipelaajien määrä on selvässä kasvussa.

69 § Kerhojen kokouksen asiat
•    Hauhon Shakkikerho ja Ylöjärven Shakkikerho erotetaan liiton jäsenyydestä maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi. Rovaniemen Shakkikerhon toiminta on kerhon puheenjohtajan mukaan loppunut, ja hänen mukaansa se voidaan erottaa liiton jäsenyydestä.
•    Shakkihistoriallinen seura on perustettu. Se hakee myöhemmin Shakkiliiton yhteisöjäsenyyttä. Asia tuodaan kerhojen kokoukselle tiedoksi.
•    SM-kilpailumääräyksiin ja Kilpailumääräyksiin Suomessa tehtiin muutokset, joiden mukaan jatkossa myös tytöille jaetaan tyttöjen SM-mitalit. Muutokset tuodaan kerhojen kokoukselle tiedoksi.
•    Marko Tauriainen tekee ehdotuksen Shakkiliiton Antidopingsäännöstöksi. Säännöstö tuodaan kerhojen kokoukselle tiedoksi tai hyväksytetään siellä.
•    Käsiteltiin Teemu Miettisen tekemää vuoden 2015 budjettiehdotusta. Päätettiin kohdentaa projekteihin varattuja summia seuraavasti: 4000 euroa valmennukseen, 3500 koulushakin kehittämiseen ja 1500 kansainvälisen kilpailutoiminnan kehittämiseen. Budjettia tarkennetaan myös muilta osin seuraavaan kokoukseen mennessä.
•    Marko Tauriainen laatii Suomen Shakkiliiton toimintasuunnitelman 2015 ennen kerhojen kokousta.

70 § Muut asiat
•    Jyrki Kytöniemi on halukas aloittamaan työkokeilun Shakkiliitossa. Tästä ei synny liitolle kuluja. Timo Munukalle tarjottiin TE-keskuksen sopimuksen ja työsopimuslain edellyttämällä tavalla työtä ennen Kytöniemen työkokeilusopimuksen tekemistä. Päätettiin sen jälkeen, että Marko Tauriainen jatkaa asian edistämistä.
•    Keskusteltiin vuoden shakkiteosta. Asiasta tehdään esitys ja päätös myöhemmissä kokouksissa.
•    Seuraava kokous päätettiin pitää 2.11.2014 klo 9 alkaen.

71 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.50.

Pöytäkirja
Asia: Suomen Shakkiliiton hallituksen kokous 4/2014
Aika: Su 24.8. klo 10.55–18.50
Paikka: IFS, Hatanpään valtatie 24, Tampere

Osallistujat:
Jaakko Mäntyniemi    puheenjohtaja        44–57
Petri Saharinen    varapuheenjohtaja    44–55
Toivo Pudas                44–57
Aleksi Olander                44–55
Jiorma Markkula            44–57
Teemu Miettinen            44–57
Mika Karttunen            44–57
Markku Raitanen            44–51
Lauri Kangas                poissa
Arto Ihaksi                poissa

Marko Tauriainen    toiminnanjohtaja     44–57
Timo Munukka    turnauspäällikkö     44–57

Janne Mertanen    naisten joukkueen kapt.     49

45§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen su 24.8. klo 10.55.

46§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

47§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

Työjärjestys hyväksyttiin.

48§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. Lisätään pöytäkirjaan poissa olleet.

49§ Kansainväliset asiat
• Tromssan kuulumiset
Kuultiin molempien kapteenien raportit. Suomi sijoittui avoimessa ryhmässä erinomaisesti 32:nneksi. Naiset puolestaan sijoittuivat jonkin verran alkurankingiaan huonommin sijalle 96. Kilpailut olivat osallistujamäärältään suurimmat shakkiolympialaiset, ja norjalaiset onnistuivat järjestelyissään melko hyvin. Seuraavat shakkiolympialaiset järjestetään Bakussa, Azerbaidzhanissa v. 2016 ja sitä seuraavat Batumissa, Georgiassa v. 2018. Tromssassa olivat vuorossa myös Maailman shakkiliiton (FIDE) ja Euroopan shakkiliiton (ECU) puheenjohtajavaalit. Edellisessä vastakkain olivat Kirsan Iljumzhinov ja Garry Kasparov. Iljumzhinov voitti vaalin äänin 110–61 (2 hylättyä) ja jatkaa seuraavat neljä vuotta Fiden puheenjohtajana. Jälkimmäisessä vastakkain olivat Silvio Danailov ja Zurab Azamaiparashvili. Äänet menivät Azmaiparashvilille 33–18, ja hänestä tuli näin Ecun uusi puheenjohtaja. Kokouksessa käytiin läpi Suomen Fide-edustaja Jouni Lehtivaaran raportit Fiden, Ecun ja Pohjoismaiden Shakkiliiton kokouksista.

• Nuorten kansainväliset kilpailut
Käytiin läpi loppuvuoden nuorten kansainvälinen kilpailukalenteri ja todettiin lähtijät EU-, PM-, EM-, ja MM-kilpailuihin. Päätettiin osallistumisperiaatteista niihin kv-kilpailuihin, joihin osallistujia ei ollut vielä valittu (Uppsalan nuorisoturnaus ja nuorten nopean ja pikashakin EM Tallinnassa). Laitetaan kutsu liiton kotisivuille ja shakkifoorumiin, ilmoittautumisaika päättyy 5.9.2014. Uppsalaan valitaan ilmoittautuneista paras turnauksen kriteerit huomioiden. Tallinnaan henkilökohtaisiin kilpailuihin pääsevät kaikki halukkaat, joukkueet kootaan ilmoittautuneista. Nopean shakin joukkue-EM-kilpailuun liitto maksaa osallistumismaksun.

Keskusteltiin nuorisomaaottelusta Ruotsin kanssa Ahvenanmaalla huhtikuussa 2015. Annettiin turnauspäällikön tehtäväksi muotoilla seuraavaan kokoukseen ehdotus ottelun formaatista ja ajankohdasta.

• Kansainvälisten kilpailujen osallistumisperiaatteet
Käytiin läpi työryhmän (Lauri Kangas, Jaakko Mäntyniemi ja Marko Tauriainen) esitys kansainvälisten kilpailujen osallistumisperiaatteista. Ehdotus hyväksyttiin pääpiirteissään, mutta jätettiin puheenjohtajalle tehtäväksi viimeistellä ehdotus hyväksyttäväksi seuraavassa kokouksessa 5.10.

• Haminan kansainvälinen shakkifestivaali
Keskusteltiin Petri Saharisen esityksen pohjalta Haminan kansainvälisestä shakkitapahtumasta 19.–21.9.2014.

50§ Koulu- ja nuorisoshakki
• Koulushakkijaosto
Annettiin Mika Karttusen ja Marko Tauriaisen tehtäväksi tehdä esitys koulushakkijaostosta seuraavaan hallituksen kokoukseen 5.10. mennessä.

• Ryhmävalmennus
Shakkiliiton ryhmävalmennus on alkanut 20.8. Osallistujia on kahdessa ryhmässä yhteensä 21. Valmennus tapahtuu internetissä keskiviikkoisin klo 18 ja 19.30 alkaen.

• Educa-messut
Shakkiliitto osallistuu 23.–24.1.2015 järjestettäville opetusalan Educa-messuille. Näyttelykulut maksetaan koulushakkitoimintaan tarkoitetusta Antti Rytkösen muistorahastosta. Asiaa hoitaa Mika Karttunen.

51§ Talous
Liiton taloudenhoitaja Teemu Miettinen esitteli liiton taloutta. Liiton talous on tasapainossa, ja lisenssimaksujen korotuksen ansiosta tulos pysyy positiivisena. Lisenssipelaajien määrä on kuitenkin edelleen hienoisessa laskussa. Tilanteen korjaamiseksi päätettiin aloittaa puhelinmyyntikampanja, josta hyväksyttiin esitetty sopimus Tomi Tocklinin kanssa.

Valtionavustuksen hakemukset tulee jättää lokakuun loppuun mennessä. Liiton tulevan vuoden budjettia käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa 5.10. Molemmat jätettiin Marko Tauriaisen ja Teemu Miettisen tehtäviksi.

Todettiin, että Helsingin Shakkiliitto on lyhentänyt siirtovelkaansa aiemmin laaditun suunnitelman mukaisesti.

52§ Kurinpitoasiat
Hyväksyttiin Lauri Kankaan laatima kurinpitosäännöstö pienin muutoksin. Jätettiin puheenjohtaja Jaakko Mäntyniemen tehtäväksi kirjoittaa säännöstö lopulliseen muotoonsa seuraavaan hallituksen kokoukseen 5.10. mennessä. Keskusteltiin, tarvitaanko kurinpitäjäksi toimikunta vai riittääkö yksittäinen henkilö. Päätettiin kysyä kurinpitäjäksi Jyrki Rakia, joka kokouksen jälkeen antoi suostumuksensa tehtävään.

53§ Liiton työntekijät
Kuultiin turnauspäällikkö Timo Munukan raportit tehtävistään kesä–elokuulta. Keskusteltiin turnauspäällikön toimenkuvasta ja toimen tarpeellisuudesta. Munukalle jätettiin tehtäväksi laatia kooste työtehtävistään 28.9. mennessä. Asia jätettiin hallituksen jäsenten mietittäväksi, ja päätös turnauspäällikön toimen jatkosta tehdään seuraavassa hallituksen kokouksessa 5.10.

54§ Kerhojen kokouksen valmistelu
• Sääntöasiat
Toiminnanjohtaja käy Shakkituomaritoimikunnan kanssa läpi tarvittavat muutokset sääntöihin ja määräyksiin. Tarvittava esitys tehdään syksyn kerhojen kokoukselle.

• Liiton strategia
Strategiatyöryhmä kokoontuu 5.9. Tuusulassa. Petri Saharinen ja Aleksi Olander tekevät liiton strategiasta esityksen hallitukselle seuraavaan kokoukseen 5.10. mennessä.

• Henkilövalinnat
Kerhojen kokouksessa valitaan neljä henkilö liiton hallitukseen erovuoroisten tilalle. Erovuorossa ovat Toivo Pudas, Jorma Markkula, Lauri Kangas ja Arto Ihaksi.

• Shakkihistoriallinen seura
Shakkihistoriallisen seuran perustamiskokous pidettiin Shakkiareenalla 25.4.2014. Leo Lahdenmäki on laatinut seuralle säännöt, jotka hyväksytään seuran seuraavassa kokouksessa 8.10. Seura liittyy Suomen Shakkiliittoon yhteisöjäsenenä.

55§ SM-kilpailut

Shakin SM-kilpailujen järjestämisoikeudet vuodelle 2015 on myönnetty seuraaville:
–    Yleinen ja seniorien SM 2015 järjestetään Kalajoella toukokuussa. Naisten SM järjestetään Shakkiareenalla helmikuussa. Näissä molemmissa Shakkiliitto on vastuullisena järjestäjänä
–    Avoin SM pelataan Turun Shakinystävien järjestämänä Naantalissa
–    Joukkuepikashakin SM:n järjestää Vammalan Shakkikerho Sastamalassa
–    Koululaisten SM:n järjestää Matinkylän Shakkikerho Espoossa
–    Koulujoukkueiden SM pelataan 25.–26.4. Tampereella Tammer-Shakin järjestämänä
–    Nuorten SM:n järjestää Jyväs-Shakki Jyväskylässä
–    Pikashakin ja nuorten pikashakin henkilökohtainen SM pelataan Mänttä-Vilppulassa Mäntän Shakkikerhon järjestäminä

Päätettiin muuttaa SM-kilpailujen hakuaikoja niin, että vuonna 2016 järjestettäviä SM-kilpailuja tulee hakea 31.3.2015 mennessä.

Keskusteltiin alkavan kauden seurajoukkueiden SM-kilpailun säännöistä ja erikoismääräyksistä. Erikoismääräyksiä täsmennetään ja korjataan ennen kilpailun alkua, ja muutoksista kerrotaan kilpailun toimikunnan tiedotteella. Päätettiin puuttua tiukasti lisenssittä pelaamiseen ja määrätä lisenssittä pelaava pelaaja pelikieltoon siihen saakka, kunnes vaadittu lisenssi on saatettu voimaan. Pelikiellossa olevaa pelaajaa ja hänen seuraansa informoidaan asiasta. Jos pelikiellossa oleva pelaa sarjaotteluita, hänet merkitään hävinneeksi pelin lopputuloksesta riippumatta. Tämä vaikuttaa vastaavasti myös joukkueiden väliseen lopputulokseen.

Keskusteltiin ulkomaalaisjoukkueiden osallistumisen sallimisesta SM-joukkuepikapelien M-ryhmään.

Keskusteltiin nykymuotoisen Suomen cup -kilpailun lopettamisesta, koska kilpailu ei ole saanut seuroilta riittävää kannatusta. Turnauspäällikkö Timo Munukka tekee hallitukselle esityksen jatkotoimenpiteistä seuraavaan kokoukseen 5.10.

56§ Muut asiat

Seuraava kokous pidetään Helsingissä Shakkiareenalla 5.10.2014 klo 10.30 alkaen.

57§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50.

 

Pöytäkirja
Asia: Suomen Shakkiliiton hallituksen kokous 3/2014
Aika: Pe 30.5. klo 10.10–18.20
Paikka: Dynamo, Hatanpään valtatie 24, Tampere

Osallistujat:
Jaakko Mäntyniemi    puheenjohtaja        31–44
Petri Saharinen    varapuheenjohtaja    31–44
Toivo Pudas         jäsen        31–44
Jorma Markkula     jäsen        31–44
Lauri Kangas         jäsen        31–44
Mika Karttunen     jäsen        31–42
Aleksi Olander     jäsen        34–44

Marko Tauriainen    toiminnanjohtaja    31–44
Timo Munukka    turnauspäällikkö    36–44

31§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen pe 30.5. klo 10.10.

32§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

33§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen
Työjärjestys hyväksyttiin sillä muutoksella, että koulu- ja nuorisoshakkiasiat siirrettiin viimeisenä käsiteltäviksi.

34§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

35§ Kansainväliset asiat
•    FIDE- ja ECU-vaalit
Tromssan shakkiolympialaisten yhteydessä on myös Euroopan Shakkiliiton (ECU) ja Maailman Shakkiliiton (FIDE) kongressit ja vaalit. Suomen edustajana toimii Jouni Lehtivaara. Keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti kannattaa Fiden presidentiksi Garri Kasparovia ja ECUn presidentiksi Zurab Azmaiparashvilia.

• Shakkiolympialaiset
Tromssan shakkiolympialaisten järjestelyt ovat kangerrelleet, ja toukokuussa on tullut ilmi taloushuolia ja jopa mahdollisuus, että kilpailut peruttaisiin. Toiminnanjohtaja kertoi tilanteesta eikä pitänyt peruuntumisuhkaa kovin todennäköisenä.

Suomen joukkueet Tromssan shakkiolympialaisissa ovat: Yleinen: Tomi Nybäck, Mika Karttunen, Mikael Agopov, Vilka Sipilä ja Daniel Ebeling. Joukkue pelaa eloluvun mukaisessa pöytäjärjestyksessä. Kapteenina toimii Marko Tauriainen. Naiset: Tanja Tuominen, Heini Puuska, Anastasia Nazarova, Päivi Walta ja Marjatta Kujasalo. Joukkue pelaa naisten huippuselolistan (18.5.2014) mukaisessa pöytäjärjestyksessä. Kapteenina toimii Janne Mertanen. Molemmat joukkueet on ilmoitettu määräaikaan 1.6. mennessä.

Suomea Fiden ja ECUn kongresseissa edustaa Jouni Lehtivaara. Markku Kosonen ja Jussi Salminen on valittu olympialaisiin tuomareiksi.

Timo Munukan KvT-hakemus jätetään Fiden kongressiin Tromssaan 5.6. mennessä. (Lisäys: Kokouksen jälkeen tuli selväksi, että hakemusta ei ehditä jättää Tromssaan, vaan se jätetään seuraavan tilaisuuden tullen.)

• Pohjoismaiset asiat
Nuorisomaaottelu Ruotsia vastaan ei toteudu tänä vuonna.

Turnauspäällikkö ja puheenjohtaja selvittävät nuorten PM-kilpailun tilanteen, jossa mm. ikärajat ovat muuttuneet.

• Haminan kansainvälinen shakkitapahtuma
Tapahtuman ohjelma ja kutsut ovat valmiina. Haminaan on kutsuttu 44 venäläistä, joista 27 junioria.

36§ Sääntöasiat
• Shakkisääntöjen ja määräysten tilanne kerhojen kokouksen 29.3. jälkeen.
Tuomaritoimikunta on toimittanut shakkisäännöt ja kilpailumääräykset ajan tasalle. Voimassa olevat säännöt julkaistaan liiton verkkosivuilla ja uusia shakkisääntöjä selittävä teksti myös Suomen Shakissa 4/2014. Liiton strategiatyöryhmä (Jaakko Mäntyniemi, Petri Saharinen, Aleksi Olander ja Marko Tauriainen) tekee seuraavalle hallituksen kokoukselle esityksen mahdollisista SM-kilpailumääräysten ja Suomen kilpailumääräysten muutostarpeista, jotka tulee ottaa huomioon liiton kokonaisstrategiassa.

37§ Kurinpitoasiat
• Esitys kurinpidon järjestämisestä
Lauri Kangas esitteli kurinpidon järjestämistä. Kankaan pohjaesitys jätettiin hallituksen jäsenten mietittäväksi ja kommentoitavaksi kesäkuun aikana. Lopullinen esitys hyväksytään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

• Stefan Hörhammerin tapaus
Käsiteltiin Stefan Hörhammerin valitus kilpailukieltoonsa. Hallitus totesi, että valitus ei aiheuta toimenpiteitä.

• Jukka-Pekka Haapasalon tapaus
Jukka Pekka Haapasalolle annettiin 3 kuukauden kilpailukielto keskustelun jälkeen päihtyneenä esiintymisestä Suomen cupissa.

Asiaa käsiteltiin uudestaan sähköpostikokouksena 10.6., ja kilpailukieltoa lyhennettiin lieventävien asianhaarojen vuoksi niin, että se päättyy 18.6.

38§ Talous
• Talouden tilanne toukokuu 2014
Todettiin toukokuun taloustilanne Teemu Miettisen selvityksen pohjalta.

• Lisenssitilanne
Todettin lisenssitilanne. Lisenssimäärät ovat edelleen hieman laskussa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Nuorten lisenssimäärät ovat kuitenkin pysyneet samoina.

39§ Liiton työntekijät
• Toiminnanjohtajan loma ja matka Tromssaan
Keskusteltiin liiton toiminnanjohtajan töiden järjestämisestä hänen lomansa 30.6.–31.7. ja työmatkansa 1.–15.8. aikana. Timo Munukka ja Aleksi Olander hoitavat liiton rahaliikenteen Oulun joukkuepikapelin SM-kilpailuissa. Toiminnanjohtaja päivystää sähköpostia heinäkuun puoliväliin saakka ja taas elokuun alusta lähtien normaalisti. Kaikki muut asiat pyritään hoitamaan kesäkuun loppuun mennessä.

• Turnauspäällikön raportti
o Raportti huhtikuu–toukokuu
Kuultiin turnauspäällikön raportit huhti–toukokuulta.

o Helpotettu turnaus
Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen. Turnauspäällikkö on lähettänyt hallituksen jäsenille asiasta mietinnön. Kommentit siihen tulee antaa kesäkuun loppuun mennessä.

40§ Hakemukset
• Kilpailuanomukset
o Nuorten SM 2015 – JyS
Myönnettiin. Turnauspäällikkö selvittää ajankohdan, koska se liittyy oleellisesti myös ensi vuoden yleisen SM-kilpailun järjestelyihin.

o Koulujoukkueiden SM 2015 – TammerSh 25.–26.4.2014
Myönnettiin.

o Yleinen, naisten, seniorien ja veteraanien SM 2015 – Kalajoki
Hallitus suhtautui myötämielisesti kilpailun järjestämiseen Kalajoella. Turnauspäällikkö selvittää sopivan ajankohdan, ehdot ja eri ryhmien tilanteen.

o Henkilökohtainen pikashakin SM
Myönnettiin kilpailu Mäntän Shakkikerholle. Tarjotaan, että MäntSK järjestäisi samalla myös nuorten pikashakin SM-kilpailun.

• Avustusanomukset
o Suomen Tehtäväniekat ry:lle myönnettiin vuosiavustusta 2400 euroa.
o Suomen Kirjeshakkiliitto ry:lle myönnettiin vuosiavustusta 1800 euroa.
o Salon Shakkikerho ry:lle myönnettiin 300 euron avustus shakkileirin järjestämistä varten.
o Jyväs-Shakki ry :n anomus Heart of Finlandin turnausmaksun poistosta hylättiin. Sen sijaan heille annetaan ilmaiseksi käyttöön Shakkiliiton livelaudat sekä turnauspäällikkö Timo Munukan työpanos kilpailun aikana.

41§ Areenan asiat
Kuultiin Timo Munukan esitys Areenan asioista.

42§ Muut asiat
Päätettiin jatkossa jakaa kaikissa SM-kilpailuissa tytöille SM-mitalit ja SM-titteli. Tehdään muutos SM-kilpailumääräyksiin.

Käsiteltiin liigatuomareiden päiväraha-anomus. Anomusta ei hyväksytty sellaisenaan, vaan päätettiin pyytää liigatuomareilta uusi ehdotus.

Seuraavien kokousten ajankohdat: 24.8. klo 10.00. 5.10. Areenalla klo 10.00. Kerhojen kokouksen aamuna Areenalla 2.11.

43§ Koulu- ja nuorisoshakki
• Työryhmän Hentunen/Puuska esitys koulushakin järjestäytymisestä
Työryhmän esitystä ei saatu kokoukseen mennessä.

• Stipendit
o Valmennusstipendit
Hyväksyttiin nuorisotoimikunnan esitys. Toimikunta arvioi kriteerien uudistamisen tarpeen.

o Nettivalmennusstipendit
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

• Nuorten EU-, EM- ja MM-kilpailut
Nuorten SM-kilpailujen neljää ensimmäistä kysytään, ja sen jälkeen siirrytään käyttämään ikäryhmien selolistaa. EM- ja MM-kilpailuihin liitto maksaa osallistumismaksut, EU-kisoihin ei makseta osallistumismaksuja.

• Maajoukkueleiri nuorille
Tarjouspyynnöt leirin järjestämisestä ovat lähteneet. (Lisäys: Sauli Tiitta järjestää maajoukkueleirin 9.–10.8. kaikille kv-arvokilpailuihin lähteville nuorille. Leirin hinta on 80 eur/nuori, josta liitto puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan päätöksellä maksaa osallistujille puolet.)

• Ryhmävalmennus
Hyväksyttiin nuorisotoimikunnan esitys ryhmävalmennuksen järjestämisestä. Ryhmävalmennuksesta vastaavat kaudella 2014–2015 Shakkilinna ja Tammer-Shakki.

44§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20.

Pöytäkirja
Asia: Suomen Shakkiliitto ry:n hallituksen kokous 2/2014
Aika: La 29.3. klo 9.05–12.00 ja 16.40–19.15
Paikka: Shakkiareena, Helsinki

Osallistujat:
Jaakko Mäntyniemi, puheenjohtaja    18–30
Petri Saharinen, varapuheenjohtaja    18–30
Toivo Pudas, jäsen        18–30
Jorma Markkula, jäsen        23–25 ja 28–30
Markku Raitanen, jäsen        18–30
Lauri Kangas, jäsen        18–30
Teemu Miettinen, jäsen        18–30
Arto Ihaksi, jäsen        18–30
Mika Karttunen, jäsen        18–30
Aleksi Olander, jäsen        18–24 ja 26–27

Marko Tauriainen, toiminnanjohtaja    18–23, 25–27 ja 30
Timo Munukka, turnauspäällikkö    18–30
Panu Laine, ent. puheenjohtaja    25–26

18 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen la 29.3. klo 9.05.

19 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

20 § Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen
Työjärjestys hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että kokousta voidaan tarvittaessa jatkaa kerhojen kokouksen jälkeen. (Kokous keskeytettiin kerhojen kokouksen ajaksi klo 12.00. Kokousta jatkettiin klo 16.40.)

21§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

22§ Kansainväliset asiat

•    Pohjoismaiden Shakkiliitto
Puheenjohtaja kertoi kuulumisia Islannista, jossa hän kävi Pohjoismaiden Shakkiliiton kokouksessa sekä tapaamassa Garri Kasparovia ja Silvio Danailovia.

Ensi vuonna on tavoitteena saada aikaan joka toinen vuosi järjestettävä PM-kilpailu, johon pyritään saamaan kustakin Pohjoismaasta kaksi hyvää pelaajaa. Euroopan Shakkiliiton puheenjohtaja Silvio Danailov antoi suullisen lupauksen, että kilpailusta saa varmasti yhden paikan World Cupiin, mahdollisesti jopa kaksi. Kuhunkin Pohjoismaahan on tulossa tarjouspyynnöt kilpailun järjestämisestä joko avoimena tai suljettuna turnauksena.

Pohjoismaisen yhteistyön laajentamista Itämeren alueelle ja Baltiaan ei pidetty ajankohtaisena. Koulu- ja nuorisoshakin järjestäytymiseen pohjoismaiset liitot suhtautuvat eri tavoin. Tanskassa on erillinen koulushakkiliitto, mutta Tanskan Shakkiliiton puheenjohtajan mukaan ratkaisu ei ole hyvä.

Todettiin Pohjoismaiden Shakkiliiton uusi kilpailukalenteri ja muuttuneet ikärajasäännöt. Suomella on nuorten kilpailujen järjestelyvastuu seuraavan kerran vasta v. 2017. Ikärajoina oli aiemmin syntymävuodet, mutta jatkossa kilpailun sarjoihin saavat osallistua tietyn iän alittavat. Siis esimerkiksi 17-vuotiaiden sarjaan saa osallistua selvästi nuorempikin, eikä muilta osallistujamailta tarvitse pyytää lupaa erikseen.

Kutsu Pohjoismaiden seniorijoukkuekilpailuun Tromssassa elokuussa on tullut. Kilpailu järjestetään Fiden vanhojen ikärajojen mukaisilla säännöillä.

Todettiin Mika Ebelingin ja Timo Munukan raportit nuorten PM-kilpailuista Tanskan Billundissa helmikuussa.

Tapaaminen Garri Kasparovin kanssa oli lähinnä osa hänen Fiden presidenttivaalikampanjaansa. Päätös Suomen ehdokkaasta tehdään toukokuun kokouksessa. Kasparovin mukaan shakkia tulee markkinoida eritoten kasvatuksellisena työkaluna. Tätä varten hänellä on tarjota Kasparov Chess Foundationin ohjelma. Suomeen on saatu ohjelman testitunnukset. Mika Karttusen mukaan ohjelma ei tarjoa olennaista lisähyötyä Avainsiirtoon verrattuna.

•    Suomi–Ruotsi-nuorisomaaottelu
Pohjoismaiden Shakkiliiton puheenjohtajien tapaamisessa syntyi ajatus Suomi–Ruotsi-nuorisomaaottelun järjestämisestä Ahvenanmaalla. Puheenjohtaja Jaakko Mäntyniemi selvittää asiaa edelleen.

•    Haminan kansainvälinen shakkitapahtuma
Haminan valojen yö -tapahtuman yhteydessä järjestetään kansainvälinen shakkitapahtuma. Varapuheenjohtaja Petri Saharinen kertoi Haminan tapahtuman tilanteesta. ”Haminan Shakkifestivaalin” kohderyhmänä ovat nuoriso ja koululaiset. Venäjältä on tulossa n. 45 ihmistä, joista 27 koululaisia. Heille on varattu Haminan seurakunnan leirikeskus Markkula. Samalla järjestetään venäläisten kanssa seminaari yhteistyökuvioista luoteis-Venäjän kanssa. Asko Hentunen ja Jevgeni Solozhenkin ovat hoitaneet asiaa Pietarin suunnalla. Tapahtuman kustannusarvio, n. 5000 euroa, hyväksyttiin.

•    ShakkiNetin ja Ellivuoren suurmestariturnaukset
ShakkiNetin suurmestariturnaus järjestetään 9.–17.6. Helsingissä ja Ellivuoren suurmestariturnaus puolestaan 23.–29.6. Sastamalassa. Molemmille turnauksille myönnettiin tukea 1000 euroa.

•    Shakkiolympialaiset 2014
Marko Tauriainen valittiin avoimen joukkueen kapteeniksi. Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja valtuutettiin valitsemaan naisten joukkueen kapteeni sen jälkeen, kun olympiajoukkue on selvillä.

Vammalan Shakkikerho on järjestämässä turistimatkaa Tromssaan shakkiolympialaisten aikaan. Asiasta saadaan lisätietoa huhtikuun puolivälissä.

23 § Sopimusasiat
•    Shakkiliiton järjestämä valmennus
Todettiin liiton järjestämän nuorisovalmennuksen nykytilanne. Valmennusta hoitaa Shakkilinna. Sopimus on tehty ajallaan, mutta se on jäänyt allekirjoittamatta. Asia hoidetaan viipymättä kuntoon. Nuorisotoimikunta suorittaa tulevan valmennuskauden 2014–2015 kilpailutuksen. Sen tarjouspyyntöjen perusteella tekemä esitys käsitellään hallituksen toukokuun kokouksessa.

•    Avainsiirto-palvelu
Todettiin Avainsiirto-palvelun (www.avainsiirto.fi) ja sopimuksen tilanne. Palvelulla on n. 250 rekisteröitynyttä käyttäjää. Sivuilla olevia tehtäviä on ratkottu runsaasti. Marko Tauriainen valtuutettiin tekemään Avainsiirto-palvelusta voimassa oleva sopimus Shakkilinnan kanssa.

•    Valmennusstipendit
Valmennusstipendeihin on budjetoitu 3000 euroa. Annettiin nuorisotoimikunnan tehtäväksi julkaista haettavaksi valmennusstipendejä. Stipendejä on haettava 15.5. mennessä. Nuorisotoimikunta tekee hakemusten perusteella esityksen hallituksen toukokuun kokoukselle.

•    Kustannussopimus Suomen Shakkikustannus Oy:n kanssa
Suomen Shakin kustannussopimus v. 2014 Suomen Shakkiliiton ja Suomen Shakkikustannuksen välillä on tehty ja allekirjoitettu.

24 § Liiton hallinto
•    Toiminnanjohtajan ja turnauspäällikön toimenkuvat
Todettiin ja vahvistettiin toiminnanjohtajan ja turnauspäällikön toimenkuvat.

•    Turnauspäällikön raportti joulukuu 2013 – helmikuu 2014
Todettiin turnauspäällikön raportti tehtävistään joulukuussa 2013 – maaliskuussa 2014.

•    Liiton live-laudat
Annettiin Marko Tauriaisen ja Timo Munukan tehtäväksi laatia sopimusmalli liiton livelautojen käytöstä eri turnauksissa. Käyttökorvaukseksi sovittiin 50 euroa / 10 lautaa + livelautoja hoitavan matka- ja mahdolliset majoituskorvaukset.

25 § Toimikunnat ja työryhmät
•    Kurinpitotoimikunta
Keskusteltiin kurinpitoasioista. Kurinpitotoimikunnan perustaminen siirrettiin toukokuun kokoukseen. Pohjana käytetään Lauri Kankaan esitystä vuodelta 2012. Toimikuntaan nimetään kolme henkilöä, joista ainakin yhdellä on shakkituomarin arvo.

Käsiteltiin Stefan Hörhammerin kilpailukieltoa. Todettiin, että tapauksesta ei ole tullut mitään sellaista uutta ilmi, että asian käsittelyä tulisi jatkaa.

•    Koulushakkityöryhmä
Työryhmä (Jaakko Mäntyniemi, Petri Saharinen, Mika Karttunen, Toivo Pudas, Asko Hentunen, Heini Puuska, Sauli Tiitta, Timo Munukka ja Marko Tauriainen) kokoontui 27.2. miettimään koulushakin järjestäytymistä. Hentuselle ja Puuskalle annettiin tuolloin tehtäväksi hallituksen toukokuun kokoukseen mennessä tehdä selvitys asiasta. Päätettiin antaa työparille evästykseksi, että Shakkiliiton kannalta Koulushakkijaosto on paras vaihtoehto. Esitys tuodaan syksyn kerhojen kokoukseen.

•    Shakkipedagogiikan kurssi
Shakkipedagogiikan kurssi järjestetään Aleksanterin koululla, Tampereella, 4.5. klo 12–18.

•    Antti Rytkösen muistorahasto
Muistorahastoon on kertynyt 1765 euroa. Teemu Miettisen laatimat muistorahaston säännöt hyväksyttiin. Varat käytetään nuoriso- ja koulushakkijaoston alkupääomaksi.

•    SM-kilpailut
Todettiin SM-kilpailujen tilanne. (Lopullinen tilanne varmistunut vasta kokouksen jälkeen. Varsinaiseen SM-kilpailuun osallistuu 10 pelaajaa: Mikael Agopov, Mika Ebeling, Mika Karttunen, Petri Kekki, Tommi Luukkonen, Miikka Mäki-Uuro, Joose Norri, Sampsa Nyysti, Henri Pohjala ja Frans Valli. Pelataan 9-kierroksinen täyskierrosturnaus 17.–25.4. Naisten SM-kilpailuun osallistuu 4 pelaajaa: Alia Dannenberg, Anastasia Nazarova, Heini Puuska ja Aulikki Ristoja. Pelataan kaksinkertainen täyskierrosturnaus 17.–21.4. Seniorien S65 SM-kilpailuun osallistuu 13 pelaajaa: Jyrki Alkkiomäki, Jorma Haanpää, Harri Hurme, Pentti Jalo, Kaj Kivipelto, Veikko Koskinen, Raimo Leukkunen, Martti Luodonpää, Seppo Lyly, Leo Peltola, Antti Pihlajamäki, Petri Saharinen ja Erkki Tikka. Pelataan 7-kierroksinen vajaakierroskilpailu 17.–23.4. Seniorien S50 SM-kilpailuun osallistuu 8 pelaajaa: Esa Auvinen, Jorma Kekki, Jaakko Kivimäki, Panu Laine, Jouko Miikkulainen, Eero Patola, Jukka Tuovinen ja Jouko Viljanen. Pelataan 7-kierroksinen täyskierrosturnaus 17.–21.4.)

Todettiin Marko Tauriaisen selvityksen pohjalta, ettei transsukupuolisten ihmisten osallistumis- ja edustusoikeutta tule rajoittaa Shakkiliiton taholta Päätettiin, että Suomen Shakkiliiton alaisissa kilpailuissa ihmisellä on täysi itsemääräämisoikeus omaan sukupuoli-identiteettiinsä eli siihen, mihin sukupuoleen hän kokee kuuluvansa. Näin esimerkiksi naiseksi itsensä kokeva voi osallistua kilpailujen naisten sarjaan, ja hänellä on myös edustusoikeus kansainvälisissä kilpailuissa, jos FIDE tai ECU ei aseta omia reunaehtojaan.

•    Selotoimikunta
Täydennettiin Selotoimikunnan kokoonpanoa toimikunnan 28.1. tekemän ehdotuksen mukaisesti ja valittiin Jouni Lehtivaara Selotoimikuntaan.

•    Shakkihistoriallinen seura
Petri Saharinen esitteli Shakkihistoriallisen seuran perustamisajatuksia. Seuran perustamiskokous on 25.4. klo 12 Shakkiareenalla Helsingissä.

26 § Talous
•    Talouden tilanne
Teemu Miettinen esitteli liiton taloustilannetta. Alkuvuosi on sujunut suunnitelmien mukaisesti. Lisenssitilanne on normaali. Maaliskuun lopussa lisenssejä oli 6 vähemmän kuin vuotta aiemmin samana ajankohtana.

•    RAY:n avustuspäätökset
Todettiin, että Raha-automaattiyhdistys on hylännyt anomuksen Shakkileirin järjestämisestä 7–17-vuotiaille sekä anomuksen interaktiivisen opetussivuston ylläpidosta ja kehityksestä.

27 § Kerhojen kokouksen asiat
Käytiin läpi kerhojen kokouksen asiat. Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan pöytäkirjoissa esittämät huomautukset korjataan.

28 § Suomen Shakkikustannus Oy:n yhtiökokous
Lauri Kangas edustaa Shakkiliittoa Suomen Shakkikustannus Oy:n yhtiökokouksessa 16.4. Shakkiliitto esittää yhtiön hallitukseen Petri Saharista, Jyrki Kytöniemeä, Markku Raitasta, Henri Torkkolaa ja Leo Lahdenmäkeä.

29 § Muut asiat
•    Shakkiliiton hallituksella on käytössään pilvipalvelu, johon kullekin hallituksen jäsenelle on luotu tunnukset ja varattu tallennustilaa.
•    Shakkiliiton jäsenrekisterin on päivitetty Väestörekisterikeskukselta saaduilla tiedoilla. Myös rekisteriseloste on tehty, ja se julkaistaan liiton nettisivuilla.
•    Shakkiliitto on liittynyt Valtakunnalliseen liikunta- ja urheiluorganisaatioon Valoon 26.2. Valon järjestöyhteistyön johtaja Sirpa Korkatti on halukas tulemaan syksyllä kertomaan Valosta ja sen palveluista Shakkiliiton hallitukselle.
•    Shakkiliitto on hankkinut Swiss Manager -turnausohjelmistoon lisenssin kaikille kotimaisille turnausjärjestäjille. Ohjelmisto on otettu hyvin vastaan. Ensimmäinen Swiss Manager -kurssi järjestetään 29.3.
•    Suomen Shakkikustannus Oy julkaisee syksyllä Suomen Shakin 90-vuotisjuhlanumeron. Sen pääteemana on suomalaisten shakkimestareiden nuoruusvuosien pelit. Erikoisnumeroa työstävät Thomas Ristoja ja Kari Tikkanen.
•    Shakkiliiton edustajina Bridge Areena Oy:n yhtiökokouksessa toimivat Timo Munukka, Aleksandr Larionov ja varalla Iila Hallman.

30 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15.

Pöytäkirja
Asia: Suomen Shakkiliittoon kuuluvien kerhojen kevätkokous
Aika: 29.3.2014 13.00–16.30
Paikka: Shakkiareena, Hiomotie 10, Helsinki

1 § Kokouksen avaus

Suomen Shakkiliitto ry:n puheenjohtaja Jaakko Mäntyniemi avasi kokouksen.

2 § Läsnä olevien toteaminen

Kokouksessa oli läsnä 21 shakkiseuraa. Edustajat äänimäärineen olivat: Akaan Shakki 1 Lauri Kangas, Espoon Shakkikerho 2 Timo Munukka, Etelä-Vantaan Shakki 2 Henri Koskinen, Helsingin Shakkiklubi 4 Ilkka Mäkinen, Hyvinkään Shakkikerho 1 Lauri Kangas, Itä-Helsingin Shakkikerho 4 Juha Sundelin, Jyväs-Shakki 2 Markku Raitanen, Kajaanin Shakinystävät 1 Martti Luodonpää, Kymen Shakki 2 Arto Ihaksi, Lahden Shakki 2 Lauri Hagelberg, Matinkylän Shakkikerho 3 Jouni Lehtivaara, Oulun Shakkiseura 2 Martti Luodonpää, Päivölän Shakkisiirtelijät 1 Lauri Kangas, Salon Shakkikerho 2 Tomi Tocklin (kohdasta 4 alkaen), Shakkilaakso 1 Martti Luodonpää, Shakkikerho Garde 1 Teemu Miettinen, Shakkiseura Remissi 1 Henry Mannberg, Suomalainen Shakkikerho 1 Harri Hurme, Tammer-Shakki 3 Mika Karttunen, Turun Shakinystävät 1 Seppo Vannassalo, Turun Työväen Shakkikerho 2 Aleksi Olander.

Kokouksessa oli läsnä lisäksi kaksi yhteisöjäsentä (Suomen Tehtäväniekat 2 Harri Hurme, Suomen Kir-jeshakkiliitto 2 Leo Lahdenmäki (kohdasta 6 alkaen)) äänivaltaisina sekä yksi piiriliitto (Helsingin Shakki-liitto, Timo Munukka) ilman äänivaltaa, yhteensä 43 ääntä.

Paikalla oli lisäksi kuusi henkilöä (Toivo Pudas, Jorma Markkula, Panu Laine, Petri Saharinen, Petteri Paronen ja Seppo Kinnunen), joille myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus.

3 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Mäntyniemi ja sihteeriksi Marko Tauriainen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Henry Mannberg ja Harri Hurme.

4 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. (Tomi Tocklin, SalSK, saapui.)

5 § Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen
Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.

6 § Toimintakertomus ja tilikertomus vuodelta 2013
Toimintakertomus käytiin läpi ja siitä keskusteltiin. (Leo Lahdenmäki, SKL, saapui.) Toimintakertomus hyväksyttiin seuraavin muutoksin:

Toimikuntiin lisättiin, että Shakkiliiton edustajana SBA Oy:n edustajina keväällä 2013 oli Jorma Paavilainen ja keväästä loppuvuoteen 2013 Timo Munukka.

Kuolleiden listaa täydennettiin seuraavilla v. 2013 edesmenneillä: Veikko Ennola 28.1.2013, Reino Kotka 7.2.2013, Jouko Immonen 13.2.2013, Nils Nyström 19.3.2013, Erkki Räty 1.4.2013, Leo Ronkainen 2.4.2013, Sulo Kaikkonen 18.4.2013, Oiva Heittola 20.4.2013, Hannu Pohjonen 5.5.2013, Hannu Vaittinen 19.5.2013, Jaakko Joensuu 16.6.2013, Kimmo Aalto18.6.2013, Harry Takala 26.6 .2013, Åke Rehn 13.8.2013, Kalevi Pitkänen 7.9.2013, Seppo Keskinen 16.9.2013, Ilmari Heikkilä 29.9.2013, Hannu Kos-kinen 19.10.2013, Esa Pakkanen 1.10.2013, Matti Hartikainen 10.11.2013, Tomi Vesanen 30.11.2013, Juha Tyvijärvi 1.12.2013, Lasse Muotka 5.12.2013.

Kohtaan Shakkituomaritoimikunnan toiminta 2013 korjattiin kirjoitusvirhe.

Tulosliitteeseen lisättiin, että Tasavallan presidentti Sauli Niinistö oli seuraamassa Joukkuepikashakin SM-kilpailua Turussa 3.8.2013.

Teemu Miettinen esitteli liiton taloutta. Tilinpäätöksestä keskusteltiin. Tilikertomus vuodelta 2013 hyväk-syttiin.

7 § Tilintarkastajien lausunto
Kuultiin tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot.

8 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivel-vollisille
Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle sekä muille tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

9 § Esitykset kerhojen kokoukselle
Kilpailutoimikunnan ja Shakkituomaritoimikunnan muutosesitys SM-kilpailumääräyksiin SM-kilpailumääräykset hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että sana ’peliaika’ korvataan sanalla ’pelinopeus’ koko säännöstössä.
Käsiteltiin Shakkituomaritoimikunnan muutosesitystä Kilpailumääräyksiin Suomessa. Annettiin Shakki-tuomaritoimikunnalle valtuutus kirjata tarkoitetut sääntömuutokset uudestaan ymmärrettävämmällä tavalla.
Shakkituomaritoimikunnan muutosesitys Pikashakkisääntöihin hyväksyttiin.

10 § Muut asiat
Käytiin läpi 1.7.2014 voimaan tulevia Fiden uusia shakkisääntöjä. Evästettiin Shakkituomaritoimikuntaa tekemään sääntömuutoksista kansantajuisen esityksen.

11 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirja
Asia: Suomen Shakkiliitto ry:n hallituksen kokous 1/2014
Aika: La 18.1. klo 16.00–22.00 ja su 19.1. klo 8.30–16.30
Paikka: Ellivuori, Sastamala

Osallistujat:
Jaakko Mäntyniemi    puheenjohtaja    1–17
Petri Saharinen     varapuheenjohtaja    1–17
Toivo Pudas         jäsen        1–17
Jorma Markkula     jäsen        1–17
Markku Raitanen     jäsen        1–17
Lauri Kangas     jäsen        1–17
Teemu Miettinen     jäsen        1–17
Arto Ihaksi         jäsen        1–17
Mika Karttunen     jäsen        1–17
Aleksi Olander     jäsen        1–17

Marko Tauriainen     toiminnanjohtaja    1–17
Timo Munukka    turnauspäällikkö    11–17

1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen la 18.1. klo 16.00.

2§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen
Työjärjestys hyväksyttiin sillä muutoksella, että kohta 13§ Kilpailukieltoasia otettiin mukaan.

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. Sitä täydennetään tässä kokouksessa seuraavilta osin:
108§ Sponsoriasia/Aurora DS  -> Työryhmä laatimaan esitys (ks. kohta 5§, Sponsoriasiat)
109§ Shakkipedagogiikan kurssin järjestäminen (ks. kohta 5§, Työryhmät ja projektit)
110§ Nimenkirjoitusoikeudet kirjattava uudestaan (ks. kohta 6§, Talousasiat)

5§ Liiton toimielinten työnkuvat ja organisointi
•    Toiminnanjohtaja ja turnauspäällikkö
Todettiin, että toiminnanjohtajan ja turnauspäällikön toimenkuvat ovat vielä tekemättä. Päätettiin, että Teemu Miettinen tekee toiminnanjohtajan ja turnauspäällikön kanssa heidän toimiensa työnkuvat tammikuun loppuun mennessä. Sen jälkeen toimenkuvat lähetetään sähköpostitse hallituksen jäsenille lausuntokierrokselle. Molempien työntekijöiden tähänastisista työsuorituksista keskusteltiin.

•    Toimikunnat
Petri Saharinen valtuutettiin selvittämään Ansiomerkkitoimikunnan kanssa Shakkihistoriallisen seuran perustamista. Ansiomerkkitoimikunta jatkaa toistaiseksi nykymuodossaan. Ansiomerkkitoimikuntaan valittiin Pekka Palamaa, Harri Hurme ja uutena Petri Saharinen. Toimikunnassa jatkavat v. 2015 erovuorossa olevat Edvi Kvist, Esko Nuutilainen ja Osmo Särkilahti.

Shakkituomaritoimikuntaan valittiin Jouni Lehtivaara ja Seppo Vannassalo. Muut toimikunnan jäsenet ovat Harri Hytönen, Timo Munukka, Jussi Salminen ja Markku Kokkila.

Selotoimikuntaan valittiin Juha Kivijärvi, Harri Hurme ja Teemu Vihinen. Muut jäsenet ovat Lauri Kangas ja Sampsa Nyysti. Kokouksen aikana Jouni Valkonen antoi suostumuksensa toimikunnan jäseneksi nimeämiseksi. Päätettiin kuulla selotoimikunnan kanta ja pyydetään heitä esittämään seuraavalle hallituksen kokoukselle kuudetta jäsentä. (Kokouksen jälkeen Jouni Lehtivaara ilmoitti olevansa kiinnostunut selotoimikunnan jäsenyydestä.)

Keskusteltiin kurinpitoasioiden järjestämisestä. Jaakko Mäntyniemi, Lauri Kangas ja Marko Tauriainen tekevät seuraavaan hallituksen kokoukseen ehdotuksen kurinpitoasioista kuultuaan Shakkituomaritoimikuntaa. Työryhmälle annettiin ohjeeksi käyttää VALOn asiantuntemusta tarvittavin osin.

Nuorisotoimikuntaan valittiin Mika Karttunen, Toivo Pudas, Aleksi Olander ja Marko Tauriainen. Nuorisotoimikunnan pääasiallisena tehtävänä on vastata valmennuksesta ja liiton myöntämistä stipendeistä.

Koulushakkityöryhmään valittiin Mika Karttunen ja Kai-Ari Lundell.

Tiedotustoimikunta lopetetaan. Shakkiliiton tiedotuksesta vastaavat toiminnanjohtaja Marko Tauriainen ja tiedottaja Toivo Pudas. He laativat kokonaisehdotuksen tiedotuksesta hallituksen toukokuun kokoukselle.

Kilpailu- ja kerhotoimikunta lopetetaan.  Sille kuuluneita asioita hoitaa jatkossa turnauspäällikkö Timo Munukka.

•    Hallituksen kokoukset ja kerhojen kokoukset
Hallitus kokoontuu keväällä kahdesti: 29.3. Helsingissä kerhojen kokouksen aamuna ja 30.5. klo 17 alkaen Tampereella. Syksyllä on kaksi kokousta: Tampereella 24.8. ja Helsingissä kerhojen kokouksen aamuna 2.11.

Kevään kerhojen kokous pidetään Shakkiareenalla Helsingissä lauantaina 29.3. Syksyn kerhojen kokous Shakkiareenalla Helsingissä 2.11.

•    Työryhmät ja projektit
Keskusteltiin Antti Rytkösen muistorahaston käytöstä. Todettiin tilille tulleen tähän mennessä noin 1400 euroa. Päätettiin palata asiaan hallituksen toukokuun kokouksessa. Jaakko Mäntyniemi ja Petri Saharinen hoitavat asiaa.

Päätettiin järjestää shakkipedagogiikan kurssi 4.5. Mika Karttunen valtuutettiin edistämään asiaa ja tekemään ehdotuksen ja kustannuslaskelman tammikuun loppuun mennessä.

Osallistutaan Educa-messuille 24.1.2014. Tomi Nybäck ja Daniel Ebeling pelaavat livelaudalla näytösottelun, jonka Jaakko Mäntyniemi selostaa.

•    Sponsoriasiat
AuroraDS:n kanssa on sovittu yhteistyöstä v. 2014. AuroraDS:lle tarjotaan yhteistyökuviota Miettisen ja Saharisen esityksen pohjalta. Petri Saharinen ja Marko Tauriainen hoitavat asiaa liiton puolesta.

6§ Talousasiat
Teemu Miettinen esitteli Shakkiliiton viime vuoden taloutta ja alustavan tilinpäätöksen. Keskusteltiin talous- ja lisenssitilanteesta. Talouden vakautus on onnistunut, eikä liitto tee enää vuonna 2013 tappiollista tulosta.

Teemu Miettinen ja Petri Saharinen työstävät seuraavaan hallituksen kokoukseen mennessä Shakkiliiton ja Suomen Shakkikustannus Oy:n välisen kustannussopimuksen.

Annettiin Pretax Accounting Oy:lle valtuudet maksaa Suomen Shakkiliitto ry:n laskuja Suomen Shakkiliiton tililtä.

Myönnettiin toiminnanjohtaja Marko Tauriaiselle Suomen Shakkiliitto ry:n nimenkirjoitusoikeus.

Myönnettiin toiminnanjohtaja Marko Tauriaiselle laajat tilinkäyttöoikeudet Suomen Shakkiliitto ry:n tilille Nordeassa.
Myönnettiin toiminnanjohtaja Marko Tauriaiselle ja turnauspäällikkö Timo Munukalle Suomen Shakkiliitto ry:n valtakirja Postiin.

7§ Shakkiliiton säännöt
Todettiin, että liiton säännöt eivät ole kaikin osin ajan tasalla. Annettiin toiminnanjohtajan tehtäväksi selvittää asiaa ja päivittää voimassa olevat säännöt liiton nettisivuille ja yhdistysrekisteriin.

Keskusteltiin hallituksen jäsenmäärästä ja puheenjohtajan esityksestä hallituksen koon pienentämiseksi 5–6 jäseneen + puheenjohtajaan ja varapuheenjohtajaan. Asiaan palataan seuraavissa hallituksen kokouksissa. Koska päätös vaatii sääntömuutoksen kerhojen kokouksissa, se alistetaan sille ensimmäisen kerran aikaisintaan syksyllä 2014.

Syksyn 2013 kerhojen kokous antoi Shakkiliiton hallitukselle evästykseksi edistää liittymistä Valtakunnalliseen liikunta- ja urheiluorganisaatioon VALOon. Tämän ja Leo Lahdenmäen selvityksen perusteella todettiin, että VALOon voidaan liittyä ilman liiton sääntöjen muutosta. Päätettiin liittyä VALOn jäseneksi. Jaakko Mäntyniemi, Petri Saharinen ja Marko Tauriainen hoitavat käytännön asiat.

8§ Shakkisääntöjen muutostarpeet

Fiden shakkisääntöjen osalta odotetaan Fiden päätöstä, joka on odotettavissa maalis-huhtikuussa. Jussi Salminen on tehnyt suomennoksen, jonka käsittely odottaa shakkituomaritoimikunnan seuraavaa kokousta. Mahdolliset muutokset shakkisääntöihin huomioidaan hallituksen toukokuun kokouksessa. Kevään kerhojen kokouksessa esitellään sääntömuutokset siltä osin kuin asiasta on kerrottavaa.

Shakkituomaritoimikunta käsittelee kerhojen kokouksessa syksyllä 2009 päätetyn pikashakkisääntöjen muutoksen sanamuodon seuraavassa kokouksessaan. Tämän jälkeen päivitetyt säännöt julkaistaan liiton nettisivuilla.

Todettiin, että voimassa olevat Shakin kilpailumääräykset Suomessa ja SM-kilpailumääräykset on päivitetty liiton nettisivuille tammikuussa 2014.

Todettiin, että voimassa olevien ja noudatettavien shakkisääntöjen ensisijainen esilläpitopaikka on liiton kotisivu www.shakkiliitto.net.

Shakkisääntöjen muutosesitysten osalta Shakkituomaritoimikunta on vastuullinen.

9§ Edustusvalinnat ja muut kv-kilpailut, urheilulliset ja taloudelliset periaatteet
Päätettiin perustaa työryhmä (Jaakko Mäntyniemi ja Marko Tauriainen) tekemään suunnitelma osallistumisperiaatteista ja maksettavista tuista mahdollisin vastikkeellisuuksin seuraavaan hallituksen kokoukseen. Työryhmä tekee esityksen myös matkanjohtaja- ja matkanjärjestelykysymyksiin. Mikäli järjestävä organisaatio ei edellytä, liitto ei huolehdi etukäteen niiden kilpailujen maksuista tai matkoista, joissa liitto ei ole kokonaisvastuullinen. Toiminnanjohtaja ja turnauspäällikkö ovat kuitenkin käytettävissä apuna pyydettäessä.

Todettiin ja hyväksyttiin, että nuorten PM-turnauksen, Billund, Tanska, 13.–16.2.2014, osalta liiton kokonaiskustannus on noin 300 euroa.

Käsiteltiin Eero Patolan anomus seniorijoukkueiden EM-kilpailuun, Sibenik, Kroatia, 31.3.–10.4.2014. Myönnettiin tukea osallistumismaksuihin ja matkoihin yhteensä 500 euroa.

Päätettiin, että SM-turnausten kutsun perusteella sekä miesten että naisten joukkueet lähetetään shakkiolympialaisiin Tromssaan 1.–14.8.2014.

10§ Suomen Shakkikustannus Oy
Petri Saharinen kertoi Suomen Shakkikustannuksen kirjahankkeista. Tekeillä on Mika Karttusen keskipelistrategiaopas ja Henri Torkkolan (ja kumppaneiden) teos Magnus Carlsenista. Joose Norrille on annettu tehtäväksi torniloppupelikirja. Syksyyn painottuu Kaila-kirjan tekemisen aloittaminen ja apurahojen haku. Asiaa hoitaa Teemu Keskisarja. Thomas Ristoja kirjoittaa ruotsinkielisen Suomen shakkihistorian. Sen osalta käytännön selvitystyö on aloitettu.

Syksyllä 2014 tehdään Suomen Shakin 90-vuotisjuhlanumero osana Diagonaali-sarjaa. Pääteemana on kautta aikojen suomalaisten kärkipelaajien nuoruusvuodet. Kirja toimitetaan kaikille A-lisenssipelaajille.

Kirjanpito siirtyi vuoden 2014 alussa Pretax Accounting Oy:lle.

Yhtiökokous pidetään huhtikuussa. Yhtiö tekee pienen positiivisen tuloksen.

11§ Vuosikello
Toiminnanjohtajalle annettiin tehtäväksi alkaa työstää vuosikelloa, jossa on kaikki tärkeät kalenteriasiat yhdessä dokumentissa. Se julkaistaan liiton nettisivuilla.

12§ Liiton Tiekartta
•    Kansainvälisyys
Pohjoismaiden Shakkiliitolla on kokous ja tapaaminen Kasparovin kanssa Islannissa 9.–10.3. Jaakko Mäntyniemi on valittu Pohjoismaiden Shakkiliiton puheenjohtajaksi, ja hän lähtee Islantiin, jos liiton kokous järjestetään, mutta ei ainoastaan Kasparovin vierailun vuoksi. Kokouksen uskotaan olevan hyvä tilaisuus keskustella pohjoismaisesta yhteistyöstä ja PM-turnauksien jatkosta laajemminkin. Tulleeseen ehdotukseen yleisen ja naisten PM-turnauksen järjestämis- ja osallistumisvastuista ei otettu kantaa, vaan Mäntyniemi selvittää ehtoja tarkemmin.

Valittiin Jouni Lehtivaara Suomen edustajaksi Euroopan Shakkiliitossa ECUssa.

Pohjoismaiden naisshakkikomiteaan valittiin Heini Puuska. Pohjoismaiden koulushakkikomiteaan valittiin Mika Ebeling. Pohjoismaiden seniorishakkikomiteaan valittiin Eero Patola.

•    Kerhotoiminta
Markku Raitanen ja Arto Ihaksi esittelivät kerhotoimintaa. Turnauspäällikkö Timo Munukka lähtee aktivoimaan kerho- ja turnaustoimintaa alueilla, joilla shakinharrastus on hiipunut. Jaakko Mäntyniemi, Timo Munukka ja Marko Tauriainen työstävät asiaa.

•    Pelaajien aktivoiminen ja valmennustoiminta
Jaakko Mäntyniemi ja Mika Karttunen esittelivät valmennusta ja aktivointia. Timo Munukalle annettiin tehtäväksi laatia ohjeet helpotetusta turnauksesta, jonka saa keskeyttää halutessaan erikseen sovittavalla tavalla.

•    Junioritoiminta
Lauri Kangas ja Aleksi Olander esittelivät junioritoimintaa. Perustetulle koulushakkityöryhmälle annettiin tehtäväksi muun muassa koulushakkikerhojen aloittamisen tukeminen. Tässä voidaan käyttää hyödyksi olemassa olevia rakenteita.

•    Talous
Teemu Miettinen ja Petri Saharinen esittelivät talouden kehityshankkeita ja tulevaa varainhankintaa.

•    Tiedotus
Toivo Pudas, Jorma Markkula ja Marko Tauriainen esittelivät lyhyesti Shakkiliiton tiedotuksen tulevaisuusnäkymiä. Pudas ja Tauriainen tekevät hallituksen toukokuun kokoukselle tiedotussuunnitelman 2014–2015.

Hyväksyttiin Tauriaisen ehdotus virtuaalipalvelimen hankkimisesta. Kustannus on noin 40 euroa kuukaudessa.

Päätettiin lopettaa sivusto koulushakki.fi.

Liiton sähköpostit muutetaan muotoon shakkiliitto.net. Elisan kanssa tehty kolumbus-sopimus irtisanotaan.

13§ Kilpailukieltoasia
Stefan Hörhammerin kilpailukiellosta ja sen käsittelyproseduurista keskusteltiin.

14§ Kilpailutoiminta

Päätettiin perustaa Suomen kilpailutoimikunta, jonka vastuualueeseen kuuluvat kaikki SM-tason kilpailut. Perustettu kilpailutoimikunta korvaa myös nykyisen JSM-toimikunnan, joka lakkautetaan JSM-kauden 2013–2014 jälkeen. Kilpailutoimikuntaan valittiin Timo Munukka, Jyrki Kytöniemi, Jussi Upero, Lauri Hagelberg ja Tomi Tocklin. Toiminnanjohtaja Marko Tauriainen toimii kilpailutoimikunnan sihteerinä.

Liigatuomareiden palkkioiden suhteen jatketaan tämä kausi samalla tavoin kuin aiemmin. Noudatetaan Shakkiliiton sovittuja päiväraha- ja matkakorvauskäytäntöjä.

Suomen cup 2014 pelataan Timo Munukan esityksen mukaisesti samalla tavoin kuin aikaisempina vuosina, kuitenkin sillä erolla, että 8 parasta liigaseuraa 2012–2013 aloittaa vasta kolmannelta kierrokselta.

Vammalan Shakkikerho ja Etelä-Vantaan Shakki aikovat kumpikin järjestää kesäkuussa 2014 suljetun suurmestariturnauksen. Päätettiin antaa turnauksille tukea yhteensä 2000 euroa. Tuen jakosuhde turnausten välillä perustuu niiden ja mahdollisten oheistoimintojen ja -kilpailujen laajuuteen.

15§ Kokouksen yhteenveto
Asiat käsitellään määritellyissä hallituksen kokouksissa niin, että hallituksella on tieto päätettäväksi tulevista asioista riittävän ajoissa.

Liiton työntekijät, toimikunnat ja työryhmät ovat vastuullisia niille uskotuista toimistaan. Ne kuitenkin tarpeen tullen hyväksyttävät päätöksensä puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja toiminnanjohtajalla.

16§ Ilmoitusasiat
Käytiin läpi ilmoitusasiat.

17§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen su 19.1. klo 16.30.