Hallituksen päätöksiä

Pöytäkirja

Asia: Suomen Keskusshakkiliiton hallituksen kokous

Aika: 7.12.2010 klo 17.10 – 20.30

Paikka: Shakkikoti, Helsinki

Osallistujat:

Halmeenmäki Tuomo          puheenjohtaja           106-114

Valo Veikko                            varapuheenjohtaja   106-116

Hartikainen Markku              jäsen                            106-116

Hentunen Asko                     jäsen                            106-116

Joentakanen Kullervo          jäsen                            106-116

Kauko Pekka                          jäsen                            poissa

Laaksovuori Tommi              jäsen                            poissa

Pudas Toivo                           jäsen                            106-116

Rytkönen Antti                       jäsen                            poissa

Sairanen Pekka                     jäsen                            111-116

Paavilainen Jorma                sihteeri                        106-116

Telenius Kimmo                    projektityöntekijä       106-116

Markkula Jorma                                                          106-116

Lauri Kangas                                                               111-116

106§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

107§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

108§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

Työjärjestys hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että kohtaan muut asiat lisättiin vuoden pelaajan valinta.

109§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

110§ Ilmoitusasiat

Todettiin seuraavat ilmoitusasiat:

Tuloksia:

Koululaisten SM, Turku 6.-7.11.:

A-sarja (s. 1990-93) (11) 1. Jaakko Oksa 5,5/7 2. Kim Räisänen 5 3. Henri Torkkola 4,5

B-sarja (s. 1994-95) (15): 1. Jani Ahvenjärvi 6,5/7 2. Erik Rönkä 5,5 3. Aku Salminen 5

C-sarja (s. 1996-97) (14): 1. Dennis Liu 6/7 2. Daniel Ebeling 5,5  3 Julius Rauramaa 4,5

D-sarja (s. 1998-99) (24): 1. Dmitri Tumanov 6,5/7 2. Eero Valkama 6 3. Antti Kemppinen 5

E-sarja (s. 2000-) (39): 1. Jan Demidov 6/7 2. Jani Eränne 5,5 3. Tomi Kugappi 5

F-sarja (tytöt) (5): 1. Mikaela Ebeling 3/4 2. Mariela Ebeling 3

Opettajat (8): 1. Panu Laine 6/7 2. Pekka Mattila 5,5 3. Aki Nokso-Koivisto 5

Seniorien MM, Arco, Italia 26.10.-6.11.(234): 1. Anatoli Vaisser FRA 8,5/11 30. Heikki Westerinen 7 81. Jouko Äijälä 6 186. Seppo Järvinen 4 194. Juhani Pitkänen 4

Hammamet, Tunisia 2.-7.11.(62): 1. Vjatsheslav Ikonnikov RUS 7,5/9 10. Petri Kekki 6,5

Kerhojen kokous pidettiin 31.10.2010.

Kuolleita: Matti Kaivos 6.8.2010.

111§ Talousasiat

Todettiin lisenssitilanne, jossa on nousua viime vuoteen verrattuna. Todettiin tilitilanne, joka vaikuttaa myönteiseltä. (Lauri Kangas saapui.)

Todettiin kirjanpidon tilanne. (Pekka Sairanen saapui)

Valittiin koululaisten PM-kisaan Oslossa 18.-20.2.2011 matkanjohtajaksi Heimo Valkama ja valmentajaksi Tapio Salo ja päätettiin korvata kummallekin kohtuulliset matkakustannukset, enintään á 150 EUR.

Päätettiin myöntää valmennusstipendejä vuodelle 2011 seuraavasti.

500 EUR: Eero Valkama (valmentaja Tapio Salo), Dmitri Tumanov ja Irina Tumanova (Markku Hartikainen) sekä Daniel Ebeling (Kalle Kiik).

250 EUR: Qiyu Zhou (Jouni Tolonen), Gabriela, Mikaela ja Mariela Ebeling (Kalle Kiik), Dennis Liu (Mikko Kivistö), Tomi Kugappi (Juri Mavritchev), Jani Ahvenjärvi ja Henri Torkkola (Janne Mertanen), Jani ja Tomi Eränne (Sauli Tiitta) sekä Jan Demidov.

Asko Hentunen ei osallistunut asiaa koskevaan keskusteluun eikä päätöksentekoon.

Todettiin, että Suomen Kirjeshakkiliitto anoo ICCF:n kongressia vuodeksi 2011 Järvenpäähän ja toivoo siksi korotettua toiminta-avustusta vuodeksi 2011. Edelleen todettiin, että Suomi yrittää saada vuonna 2011 seniorien EM-joukkuekilpailuun vahvimman mahdollisen joukkueen ja siksi seniorit toivovat suurempaa matkatukea kuin vuonna 2010. Kumpaakin asiaa käsitellään tulevissa hallituksen kokouksissa.

112§ Tuleva toiminta

112.1. Kilpailut

Hyväksyttiin kilpailukutsu Suomen Cup 2011 –kilpailuun pienillä muutoksilla. Kunkin joukkueen ensimmäisessä ottelussa ei pelaajilta vaadita pelaajalisenssiä. Kilpailussa noudatetaan JSM-määräyksiä soveltuvin osin ja JSM-toimikunta ratkaisee tulkintatapaukset.

Hyväksyttiin Koulujoukkueiden SM-kilpailun ajankohdan muutos, uusi ajankohta on 2.-3.4.2010 (Pori, PSY).

Hyväksyttiin anomus vuoden 2011 koulupiirikilpailujen lisenssivapaudesta ja vapautuksesta selolaskentamaksusta. Päätettiin selvittää mahdollisuutta myöntää kaikille kilpailuun osallistuville pelaajalisenssi kilpailuhetkestä vuoden 2011 loppuun.

112.2. Muut hankkeet

Keskusteltiin aloitteen pohjalta lisenssivapaudesta joukkuepikapelin SM-kilpailussa ja todettiin, ettei perusteita lisenssivapauden myöntämiseen ole.

113§ Muun toiminnan raportointi

Valmennustoimikunta: Hartikainen kertoi valmennuksen tilanteesta.

Tiedotustoimikunta: Pudas kertoi toiminnasta, tiedotteiden lähettämisestä, Shakkifoorumin tilanteesta ja keskusteluista SLU:n sekä YLEn materiaalituotannon kanssa. Mika Karttunen ja Heikki Lehtinen ovat perustaneet Shakkilinna-sivuston. Keskusteltiin Facebookista ja sen hyödyntämisen mahdollisuuksista.

JSM-kilpailutoimikunta: Sairanen kertoi toimikunnan työn tilanteesta.

Koulushakin teemavuosi 2011: Halmeenmäki esitteli teemavuoden valmisteluja. Teemavuoden ajaksi avataan mm. koulushakin internet-sivut, julkaistaan Suomen Shakin koululaislehti ja järjestetään tapahtumia ei puolilla Suomea.

Kerhoasiat: Internetin hyödyntäminen: Ei käsitelty Laaksovuoren ollessa poissa.

Toimitsijakoulutuksen kehittäminen: Joentakanen kertoi toimitsijatilanteen olevan hyvä, vaikka

toimitsijakoulutusta ei ole viime aikoina järjestetty.

Shakin markkinointi: Sairanen kertoi markkinoinnin tilanteesta, Shakkikustannuksen toiminnasta ja kiitti Toivo Pudaksen tekemää työtä shakista tiedottamisessa, mikä on myös markkinointia.

Internet-sivujen kehittäminen: Todettiin, ettei asia ole edennyt.

Selolaskennan yms. kehittäminen: Hentunen kertoi selolaskennan tilanteesta. Vuoden 2011 selotoimikunta sai tehtäväkseen selvittää kansainvälisten pelien vahvuuslukujen laskentaa ja kansainvälisten vastustajien vahvuuslukujen arviointia.

Talous: Valo totesi taloustilanteen melko hyväksi.

114§ Muut asiat

Vuoden pelaajan valinta päätettiin toteuttaa äänestyksellä Shakkifoorumissa. Toivo Pudas tekee asiasta ehdotuksen sähköpostilla hallitukselle.

Kokouksen puheenjohtaja Tuomo Halmeenmäki poistui ja liiton varapuheenjohtaja Veikko Valo siirtyi kokouksen puheenjohtajaksi.

Todettiin, ettei Tarvo Seemanin Virossa saama kansallinen kilpailukielto johda käytettävissä olevien tietojen perusteella jatkotoimiin Suomessa.

Keskusteltiin ulkomaalaisten pelaajien mahdollisista kansallisista kilpailukielloista ja niiden vaikutuksista heidän pelaamisensa Suomessa. Todettiin, etteivät muissa maissa annetut kansalliset kilpailukiellot ole voimassa Suomessa.

115§ Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 15.1.2011.

116§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti hallitustyön jättäviä hallituksen jäseniä ja päätti kokouksen.

Asialista

Asia: Suomen Keskusshakkiliiton hallituksen kokous

Aika: 7.12.2010 klo 17.00

Paikka: Shakkikoti, Helsinki

106§ Kokouksen avaus

107§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

108§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

109§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

110§ Ilmoitusasiat

Tuloksia:

Koululaisten SM, Turku 6.-7.11.:

A-sarja (s. 1990-93) (11) 1. Jaakko Oksa 5,5/7 2. Kim Räisänen 5 3. Henri Torkkola 4,5

B-sarja (s. 1994-95) (15): 1. Jani Ahvenjärvi 6,5/7 2. Erik Rönkä 5,5 3. Aku Salminen 5

C-sarja (s. 1996-97) (14): 1. Dennis Liu 6/7 2. Daniel Ebeling 5,5  3 Julius Rauramaa 4,5

D-sarja (s. 1998-99) (24): 1. Dmitri Tumanov 6,5/7 2. Eero Valkama 6 3. Antti Kemppinen 5

E-sarja (s. 2000-) (39): 1. Jan Demidov 6/7 2. Jani Eränne 5,5 3. Tomi Kugappi 5

F-sarja (tytöt) (5): 1. Mikaela Ebeling 3/4 2. Mariela Ebeling 3

Opettajat (8): 1. Panu Laine 6/7 2. Pekka Mattila 5,5 3. Aki Nokso-Koivisto 5

Seniorien MM, Arco, Italia 26.10.-6.11.(234): 1. Anatoli Vaisser FRA 8,5/11 30. Heikki Westerinen 7 81. Jouko Äijälä 6 186. Seppo Järvinen 4 194. Juhani Pitkänen 4

Hammami, Tunisia 2.-7.11.(62): 1. Vjatsheslav Ikonnikov RUS 7,5/9 10. Petri Kekki 6,5

Kuolleita: Matti Kaivos 6.8.2010.

111§ Talousasiat

Lisenssitilanne (liite)

Tilitilanne (liite)

Kirjanpidon tilanne (liite)

Matkanjohtajan ja valmentajan valinta koululaisten PM-kisaan Oslossa 18.-20.2.2011. Esitys (Paavilainen): Matkanjohtajaksi valitaan Heimo Valkama ja valmentajaksi Tapio Salo. Kummallekin korvataan kohtuulliset matkakustannukset, enintään á 150 EUR.

Valmennusstipendit 2011 (Halmeenmäki)

Kirjeshakkiliitto anoo ICCF:n kongressia vuodeksi 2011 Järvenpäähän ja toivoo siksi korotettua toiminta-avustusta vuodeksi 2011

Suomi yrittää saada vuonna 2011 seniorien EM-joukkuekilpailuun vahvimman mahdollisen joukkueen ja toivoo suurempaa matkatukea kuin vuonna 2010.

112§ Tuleva toiminta

112.1. Kilpailut

Anomukset kilpailuajoiksi ja selokelpoisuuksiksi:

Suomen Cup 2011 (kilpailukutsu liitteenä)

Koulujoukkueiden SM 2.-3.4.2010 (Pori, PSY) (ajankohdan muutos)

Anomus vuoden 2011 koulupiirikilpailujen lisenssivapaudesta ja vapautuksesta selolaskentamaksusta. (kilpailukutsu liitteenä)

Esitys (Paavilainen): anomukset hyväksytään.

112.2. Muut hankkeet

Aloite lisenssivapaudesta joukkuepikapelin SM-kilpailussa (liite)

113§ Muun toiminnan raportointi

Valmennustoimikunta (Hartikainen)

Tiedotustoimikunta (Pudas)

JSM-kilpailutoimikunta (Sairanen)

Koulushakin teemavuosi 2011 (Halmeenmäki)

Kerhoasiat: Internetin hyödyntäminen (Laaksovuori)

Toimitsijakoulutuksen kehittäminen (Joentakanen)

Shakin markkinointi (Sairanen)

Internet-sivujen kehittäminen (Laaksovuori)

Selolaskennan yms. kehittäminen (Hentunen)

Talous (Valo)

114§ Muut asiat

Ulkomaalaisten pelaajien mahdolliset kansalliset kilpailukiellot ja heidän pelaamisensa Suomessa. Esitys (Paavilainen): Todetaan, ettei toisessa valtiossa annettu kansallinen kilpailukielto estä pelaajan pelaamista Suomessa.

115§ Seuraava kokous

15.1.2011

116§ Kokouksen päättäminen

Pöytäkirja

SKSL:N KERHOJEN KOKOUS 31.10.2010

Suomen Keskusshakkiliittoon kuuluvien kerhojen syyskokous

Shakkikoti, Haapaniemenkatu 14, Helsinki

31.10.2010 klo 13.00 – 17.00.

1 § Kokouksen avaus

SKSL:n puheenjohtaja Tuomo Halmeenmäki avasi kokouksen.

2 § Läsnäolevien toteaminen

Todettiin, että läsnä ovat seuraavat äänivaltaiset edustajat:

Yhteisöjäsenet (2 ääntä): Suomen Kirjeshakkiliitto: Leo Lahdenmäki, Suomen Tehtäväniekat: Harri Hurme.

Kerhot:

4 ääntä (2 kpl): Helsingin Shakkiklubi: Pekka Palamaa, Itä-Helsingin Shakkikerho: Petri Suuronen,

3 ääntä (3 kpl): Matinkylän Shakkikerho: Asko Hentunen, Tammer-Shakki: Jorma Markkula, Turun Työväen Shakkikerho: Matti Kukkonen

2 ääntä (4): Espoon Shakkikerho: Timo Munukka, Järvenpään Shakkikerho: Antero Harju, Lahden Shakki ry: Onni Ylitapio, Porin Shakinystävät: Veikko Valo

1 ääni (22 kpl): Aatos: Tuomo Halmeenmäki, Akaan Shakki: Leo Kanerva, Euran Shakkikerho: Pentti Vesander, Hämeenlinnan Shakkikerho: Antti Rytkönen, Kemin Työväen Shakkikerho: Jouko Lauronen, Keski-Uudenmaan Shakkikerho: Antero Harju, Kokkolan Shakkikerho: Jouko Lauronen, Käpylän Shakkikerho: Kimmo Telenius, Lauttasaaren Shakkikerho: Aaro Jalas, Mäntän Shakkikerho: Pentti Rantala, Nokian Pyry: Jorma Markkula, Oulun Shakkiseura: Jouko Lauronen, Päivölän Shakkisiirtelijät ry: Lauri Kangas, Raahen Linnoitus: Kullervo Joentakanen, Rampan Kalke: Timo Munukka, Shakki-77: Kullervo Joentakanen, Shakkikerho Moukat: Pentti Rantala, Shakkilaakso: Jouko Lauronen, Suomalainen Shakkikerho: Harri Hurme, Tampereen Shakkiklubi: Jorma Markkula, Turun Shakinystävät: Erkki Latvio, Vaasan Shakkiseura: Lauri Kangas.

Yhteensä 51 ääntä.

Läsnä olivat myös Timo Myry, hallituksen jäsenet Markku Hartikainen, Toivo Pudas, Pekka Sairanen, liiton hallituksen puheenjohtaja Tuomo Halmeenmäki sekä toiminnanjohtaja Jorma Paavilainen. Lisäksi Timo Munukka edusti Helsingin Shakkiliittoa. Kaikille myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus.

Sippo Puroila saapui kohdan 7 käsittelyn aikana ja Joose Norri kohdan 9 käsittelyn aikana.

3 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Tuomo Halmeenmäki, sihteeriksi Jorma Paavilainen, pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Kimmo Telenius ja Kullervo Joentakanen.

Jouko Lauronen kiitti liittoa ja ansiomerkkitoimikuntaa saamastaan ansiomerkistä.

4 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 § Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

Esitetty työjärjestys hyväksyttiin sillä muutoksella, että kohtien 12-15 numeroinniksi muutettiin 10-13 ja kohtaan 12 lisättiin Suomen shakkikoulupiirien mestaruuskilpailut 2011.

6§ Esitykset kerhojen kokoukselle

a) Hallituksen esitys liiton nimen muuttamiseksi Suomen Shakkiliitoksi (Suomen Shakkiliitto ry) hyväksyttiin yksimielisesti vilkkaan keskustelun jälkeen. Nimenmuutos on liiton sääntöjen mukaan hyväksyttävä kahdessa peräkkäisessä liittokokouksessa ja asia päätettiin lisätä seuraavan kerhojen kokouksen esityslistalle. Keskusteltiin nimen lyhenteestä ja päätettiin selvittää asiaa seuraavaan kerhojen kokoukseen mennessä.

b) Hyväksyttiin esitys selolaskentasääntöjen muuttamiseksi alkaen 1.1.2011. Selotoimikunnan puheenjohtaja Asko Hentunen selosti asiaa ja vastasi kysymyksiin. Selolaskennan odotustuloksen maksimi nostetaan 0,85:sta 0,92:een. FIDEn maksimi on nyt 0,92, joka vastaa 400 pisteen eroa luvuissa. Lisäksi annetaan jokaisesta pelatusta pelistä pelaajalle 0,1 selopisteen bonus, millä kompensoidaan maksimiodotustuloksen korotusta 0,85:sta 0,92:een ja palkitaan pelaajia ahkeruudesta.

Erkki Latvio esitti, että paperisesta selolistasta luovuttaisiin ja siirryttäisiin internetissä olevaan selolistaan, jossa mainittaisiin mahdollisesti myös pelaajien syntymäajat. Asia siirrettiinselotoimikunnan ja hallituksen harkittavaksi.

7 § Vuoden 2011 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen sekä jäsen- ja liittymismaksujen suuruudesta päättäminen

Käsiteltiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2011.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma seuraavin muutoksin:

Ensimmäiseen kappaleeseen lisätään maininta siitä, että pyritään aloittamaan shakkikoulupiirien mestaruuskilpailut vuonna 2011.

Johdannon neljänteen kappaleeseen lisätään maininta liiton enemmistöomistuksesta Shakkikustannus Oy:ssä, joka julkaisee Suomen Shakkia.

Kohtaan kerho- ja turnaustoiminta lisätään maininta vajaakierroskilpailujen järjestämisestä.

Timo Munukka esitteli ajatusta Seurajoukkueiden Suomen Cup -kilpailusta.

Keskustelussa talousarviosta Timo Munukka kertoi, että Shakkikodin vuokra on noussut 500 EUR / kk.

Harri Hurme muistutti seniorien arvokilpailuista vuonna 2011 ja niiden kustannuksista, jos halutaan saada kaksi suurmestaria Suomen joukkueeseen.

Erkki Latvio esitti, että selolaskentamaksuista luovuttaisiin ja viimeistään ensi vuoden budjetissa olisi vaihtoehto, ettei laskentamaksuja perittäisi. Edelleen Latvio esitti, että Suomen Shakin tilausmaksua laskettaisiin esitetystä 50 000 eurosta 40 000 euroon, erotus katettaisiin markkinoimalla aktiivisesti Suomen Shakkia. Veikko Valo totesi, että tilausmaksun suuruus perustuu sopimukseen Shakkikustannus Oy:n kanssa eikä sitä voida yksipuolisesti muuttaa.

Hurme totesi, että taloudellista syistä johtuen selolaskentamaksusta ei voida luopua.

Päätettiin, että vuoden 2012 budjetissa esitetään myös vaihtoehto, jossa selolaskentamaksusta luovutaan.

Talousarvio vuodelle 2011 hyväksyttiin.

Jäsenmaksuksi päätettiin edelleen 6 euroa/seuran jäsen (nuorilta 4 euroa), minimijäsenmaksu on 60 euroa ja liittymismaksu 60 euroa. Lisenssimaksut vuonna 2011 ovat samat kuin vuonna 2010.

8 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Päätettiin, ettei hallituksen jäsenille makseta palkkioita. Tilintarkastajille maksetaan esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.

9§ Neljän hallituksen jäsenen valinta kahdeksi vuodeksi erovuoroisten tilalle

Erovuorossa olivat Asko Hentunen, Pekka Kauko, Toivo Pudas ja Pekka Sairanen.

Ehdolla olivat Antti Kahri, Lauri Kangas Jorma Markkula, Toivo Pudas ja Pekka Sairanen.

Kokous keskeytettiin ääntenlaskun ajaksi.

Äänestyksessä ehdokkaat saivat ääniä seuraavasti:

Pudas 42, Sairanen 38, Kangas 35 ja Markkula 35. Heidät valittiin hallitukseen vuosiksi 2011-2012. Valitsematta jäi Kahri (20 ääntä).

10 § Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä valinta

Todettiin, että yhdistyslain muututtua 1.9.2010 yhdistykselle voidaan valita joko kaksi tilintarkastajaa tai tilintarkastaja sekä toiminnantarkastaja. Tilintarkastajan on oltava joko KHT- tai HTM-tilintarkastaja. Yhdistyslain muutos ei vaikuta liiton sääntöihin, joissa voi edelleen olla vaatimus kahdesta tilintarkastajasta.

Valittiin vuodelle 2011 tilintarkastajaksi HTM Harri Saarinen ja toiminnantarkastajaksi Jukka Partanen, varamiehiksi Jarkko Lehtinen ja Ralf Sund.

11 § Hallituksen esitys jäsenmaksunsa v. 2009 ja 2010 maksamisen laiminlyöneiden jäsenkerhojen erottamisesta (Siikaisten Shakkikerho, Riihimäen Shakinystävät).

Päätettiin erottaa Siikaisten Shakkikerho ja Riihimäen Shakinystävät liiton jäsenyydestä maksamattomien jäsenmaksujen perusteella.

12 § Muut asiat

Keskusteltiin shakkikoulupiirien mestaruuskilpailuista vuonna 2011.

Pekka Palamaa kertoi suurmestari Eero E. Böökin syntymän 100-vuotisjuhlan muistamisesta sekä vuoden aikana valmistuneesta kirjasta. Päätettiin lisätä maininta HSK:n turnauksen aikana pidetystä kirjan julkaisutilaisuudesta liiton toimintakertomukseen vuodelta 2010.

Timo Munukka esitti, että liiton nimenmuutosta varten pidettäisiin toinen kerhojen kokous vielä vuoden 2010 aikana.

13 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Helsingissä 9.11.2010

Tuomo Halmeenmäki                                                Jorma Paavilainen

puheenjohtaja                                                             sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Kullervo Joentakanen                                               Kimmo Telenius

Pöytäkirja

Asia: Suomen Keskusshakkiliiton hallituksen kokous

Aika: 31.10.2010 klo 11.10-12.00

Paikka: Shakkikoti, Helsinki

Osallistujat

Halmeenmäki Tuomo          puheenjohtaja           97-106

Valo Veikko                            varapuheenjohtaja   97-106

Hartikainen Markku              jäsen                            97-106

Hentunen Asko                     jäsen                            97-106

Joentakanen Kullervo          jäsen                            97-106

Kauko Pekka                          jäsen                            poissa

Laaksovuori Tommi              jäsen                            poissa

Pudas Toivo                           jäsen                            103-106

Rytkönen Antti                       jäsen                            97-106

Sairanen Pekka                     jäsen                            97-106

Paavilainen Jorma                sihteeri                        97-106

Telenius Kimmo                    projektityöntekijä       97-106

97§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

98§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

99§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

Työjärjestys hyväksyttiin.

100§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin

101§ Ilmoitusasiat

Todettiin seuraavat ilmoitusasiat:

Tuloksia:

Seurajoukkueiden Eurooppa-Cup  Plovdiv,Bulgaria 16.-24.10.  Avoin sarja (49 joukkuetta):  1.  Economist-SGSEU (RUS) 28,5, 34. EtVaS 19,5 (Olav Sepp 4/7 Tero Kokkila 1,5/6, Henri Koskinen 0,5/5 Sami Hämäläinen 2,5/6 Heikki Salo 3,5/6 Auvo Kujala 2,5/3 Harri Laakso 2,5/5 Teemu Vihinen 2,5/4) 39. TammerSh 15,5 (Mika Karttunen 0/4 Veijo Mäki 2/6 Timo Lampen 1,5/5 Janne Mertanen 4/7(KvM-tulos) Jarkko Penttinen 1/4 Jyrki Kytöniemi 3/6 Pekka Köykkä 2/6 Jorma Lehtioksa 2/4)

Werder Bremenin joukkueessa Tomi Nybäck 5/7.

Tehtäväshakkikongressi, Kreeta, Kreikka 16.-23.10.:

Ratkaisemisen MM-kilpailu, joukkuekilpailu (20): 1. Puola 130/270, 8. Suomi (Harri Hurme, Kari Karhunen, Jorma Paavilainen) 104,5. Henkilökohtainen kilpailu (71): 1. John Nunn (GB) 71/90, 15. Jorma Paavilainen 55,5, 24.-25. Kari Karhunen 48, 34. Harri Hurme 41, 47. Terho Marlo 35.

Avoin ratkaisukilpailu: 1. Georgi Jevsejev (RUS) 60/60, 12.-15. Kari Karhunen 50, 27.-29. Terho Marlo 43, 34. Jorma Paavilainen 41,5, 63. Harri Hurme 27,5, 64. Petteri Paronen 27, 79.-81. Hannu Harkola, Janne Syväniemi, Neal Turner 13, 86. Kenneth Solja 0. Konekivääriratkaisukilpailu (40): 1. Jonathan Mestel (GB) 8,2 8. Paavilainen 3,4 22.-23. Hurme -1,6 27. Syväniemi -3,5

Satushakkitehtävien ratkaisukilpailu (34): 1. Juraj Lörinc (SVK) 32,5/50 11. Hurme 18,75 25. Karhunen 10,25 27.-28. Syväniemi 8,75 29.-30. Harkola 8,5 33.-34. Paronen 0

Pikalaadintakilpailu, 2#: 2. sija Paavilainen. Pikalaadintakilpailu, a#2: 3. maininta (9. sija) Hurme, Solja & Syväniemi.

Matti Myllyniemelle (+) myönnettiin laadinnan suurmestarin arvo ja Harri Hurmeelle laadinnan FIDE-mestarin arvo.

Hannu Harkola valittiin edelleen järjestön 1. varapuheenjohtajaksi. Järjestön uusi nimi on World Federation for Chess Composition (WFCC) ja Suomen tehtäväniekat ry on sen jäsen.

Nuorten MM-kilpailut, Porto Carras, Kreikka, 19.-31.10.:

U-18 pojat (109): 1.Steven Zierk USA 9,5/11 82. Aleksi Olander 4,5 90. Riku Koskinen 4,5 95. Touko Setälä 4 97. Lari Linden 4 107. Roger Norri 3,5

U-16 pojat (140): 1. Kamil Dragun POL 8,5/11 104. Erik Rönkä 4,5 112. Ilmo Setälä 4,5 132. Akseli Hosia 3,5

U-14 pojat (128): 1. Kanan Azar Izzat AZE 9/11 37. Daniel Ebeling 6,5 88. Julius Rauramaa 5

U-12 pojat (156): 1. Yi Wei CHN 9,5/11 115. Eero Valkama 4,5 123. Matias Lappalainen 4,5 124. Ellis Saavalainen 4,5

U-10 pojat (157): 1. Jason Cao CAN 9/11 82. Jan Demidov 5,5

U-8 pojat (124): 1. Abdulla Azar Gadimbayli AZE 9,5/11 70. Tomi Kugappi 5,5

U-12 tytöt (117): Julija Osmak UKR 9/11 95. Gabriela Ebeling 4

U-10 tytöt (107): 1. Davaa Demberel Nomineerdene MGL 9/11 7. Qiyu Zhou 7,5 87. Mikaela Ebeling 4

U-8 tytöt (81): 1. Yunshan Li CHN 10,5/11 69. Mariela Ebeling 4

Antti Rytkönen kertoi, että Heikki Westeriselle on haettu taiteilijaeläkettä.

102§ Talousasiat

Hyväksyttiin anomus Eero Valkaman 100 EUR osanottomaksun maksamisesta nuorten MM-kilpailussa 2010.

Todettiin lisenssitilanne ja tilitilanne.

103§ Tuleva toiminta

103.1. Kilpailut

Hyväksyttiin esitys koululaisten SM-kilpailun sääntöjen muuttamiseksi:

Kunkin ikäluokan kaksi parasta saavat oikeuden edustaa Suomea koululaisten PM-kilpailussa. Koululaisten Suomen mestaruuden voi voittaa kuitenkin vain koulussaoloehdon täyttävä pelaaja. Hallituksen päätöksenä tämä koskee vuoden 2010 kilpailua, sääntömuutos esitetään kevään 2011 kerhojen kokoukselle, joka voi päättää pysyvästä muutoksesta sääntöihin.

Hyväksyttiin seuraavat anomukset kilpailuajoiksi ja selokelpoisuuksiksi:

14.-15.5.2011.                      EtVaS:n viikonlopputurnaus (Vantaa, EtVaS)

20.-21.8.2011                       Seinäjoen Shakkikerhon turnaus (Seinäjoki, SeinSK)

25.-31.7.2011                       Avoin SM (Mänttä-Vilppula, MäntSK)

26.-27.3.2011                       Koulujoukkueiden SM (Pori, PSY)

(Toivo Pudas saapui)

103.2. Muut hankkeet

Kerhojen kokouksen asiat:

Hyväksyttiin esitys jäsenmaksunsa maksamisen v. 2009 ja 2010 laiminlyöneiden jäsenkerhojen erottamisesta: Siikaisten Shakkikerho, Riihimäen Shakinystävät.

Hyväksyttiin selotoimikunnan esitys selolaskentasääntöjen muuttamiseksi myös hallituksen esitykseksi.

104§ Muut asiat

Todettiin, että Shakkikustannus Oy:n puheenjohtajaksi on valittu Veikko Valo ja sihteeriksi Pekka Sairanen.

105§ Seuraava kokous

7.12.2010 klo 17.00 Shakkikodissa.

106§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Asialista

Asia: Suomen Keskusshakkiliiton hallituksen kokous

Aika: 31.10.2010 klo 11.00

Paikka: Shakkikoti, Helsinki

97§ Kokouksen avaus

98§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

99§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

100§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

101§ Ilmoitusasiat

Tuloksia:

Seurajoukkueiden Eurooppa-Cup  Plovdiv,Bulgaria 16.-24.10. Avoin sarja (49 joukkuetta):  1.  Economist-SGSEU (RUS) 28,5, 34. EtVaS 19,5 (Olav Sepp 4/7 Tero Kokkila 1,5/6, Henri Kos-kinen 0,5/5 Sami Hämäläinen 2,5/6 Heikki Salo 3,5/6 Auvo Kujala 2,5/3 Harri Laakso 2,5/5 Teemu Vihinen 2,5/4) 39. TammerSh 15,5 (Mika Karttunen 0/4  Veijo Mäki 2/6 Timo Lampen 1,5/5 Janne Mertanen 4/7(KvM-tulos) Jarkko Penttinen 1/4 Jyrki Kytöniemi 3/6 Pekka Köykkä 2/6 Jorma Lehtioksa 2/4)

Werder Bremenin joukkueessa Tomi Nybäck 5/7.

Tehtäväshakkikongressi 16.-23.10., Kreeta, Kreikka

Ratkaisemisen MM-kilpailu, joukkuekilpailu (20): 1. Puola 130/270, 8. Suomi (Harri Hurme, Kari Karhunen, Jorma Paavilainen) 104,5. Henkilökohtainen kilpailu (71): 1. John Nunn (GB) 71/90, 15. Jorma Paavilainen 55,5, 24.-25. Kari Karhunen 48, 34. Harri Hurme 41, 47. Terho Marlo 35.

Avoin ratkaisukilpailu: 1. Georgi Jevsejev (RUS) 60/60, 12.-15. Kari Karhunen 50, 27.-29. Terho Marlo 43, 34. Jorma Paavilainen 41,5, 63. Harri Hurme 27,5, 64. Petteri Paronen27, 79.-81. Hannu Harkola, Janne Syväniemi ,Neal Turner 13, 86. Kenneth Solja 0. Konekivääriratkaisukilpailu (40): 1. Jonathan Mestel (GB) 8,2 8. Paavilainen 3,4 22.-23. Hurme -1,6 27. Syväniemi -3,5

Satushakkitehtävien ratkaisukilpailu (34): 1. Juraj Lörinc (SVK) 32,5/50 11. Hurme 18,75 25. Karhunen 10,25 27.-28. Syväniemi 8,75 29.-30. Harkola 8,5 33.-34. Paronen 0

Pikalaadintakilpailu, 2#: 2. sija Paavilainen. Pikalaadintakilpailu, a#2: 3. maininta (9. sija) Hur-me, Solja & Syväniemi.

Matti Myllyniemelle (+) myönnettiin laadinnan suurmestarin arvo ja Harri Hurmeelle laadinnan FIDE-mestarin arvo.

Hannu Harkola valittiin edelleen järjestön 1. varapuheenjohtajaksi. Järjestön uusi nimi on World Federation for Chess Composition (WFCC) ja Suomen tehtäväniekat ry on sen jäsen.

102§ Talousasiat

Anomus Eero Valkaman 100 EUR osanottomaksun maksamisesta nuorten MM-kilpailussa 2010.

Lisenssitilanne (liite)

Tilitilanne (liite)

103§ Tuleva toiminta

103.1. Kilpailut

Esitys koululaisten SM-kilpailun sääntöjen muuttamiseksi (Valo):

Kunkin ikäluokan kaksi parasta saavat oikeuden edustaa Suomea koululaisten PM-kilpailussa. Koululaisten Suomen mestaruuden voi voittaa kuitenkin vain koulussaoloehdon täyttävä pelaaja.

Anomukset kilpailuajoiksi ja selokelpoisuuksiksi:

14.-15.5.2011                 EtVaS:n viikonlopputurnaus (Vantaa, EtVaS)

20.-21.8.2011                 Seinäjoen Shakkikerhon turnaus (Seinäjoki, SeinSK)

103.2. Muut hankkeet

Kerhojen kokouksen asiat:

Hallituksen esitys jäsenmaksunsa maksamisen v. 2009 ja 2010 laiminlyöneiden jäsenkerhojen erottamisesta: Siikaisten Shakkikerho, Riihimäen Shakinystävät.

Selotoimikunnan esitys selolaskentasääntöjen muuttamiseksi (liite)

104§ Muut asiat

105§ Seuraava kokous

7.12.2010 klo 17.00 Shakkikodissa

106§ Kokouksen päättäminen

Pöytäkirja

Asia: Suomen Keskusshakkiliiton hallituksen kokous

Aika: 5.10.2010 klo 17.15-19.15

Paikka: Shakkikoti, Helsinki

Osallistujat:

Halmeenmäki Tuomo    puheenjohtaja                 86-96

Valo Veikko                                            varapuheenjohtaja         86-96

Hartikainen Markku        jäsen                                  86-96

Hentunen Asko               jäsen                                  86-96

Joentakanen Kullervo    jäsen                                  86-96

Kauko Pekka                    jäsen                                  poissa

Laaksovuori Tommi        jäsen                                  poissa

Pudas Toivo                     jäsen                                                       86-96

Rytkönen Antti                 jäsen                                  poissa

Sairanen Pekka               jäsen                                  86-96

Paavilainen Jorma          sihteeri                              86-96

Telenius Kimmo              projektityöntekijä             86-96

86§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

87§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

88§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

Työjärjestys hyväksyttiin seuraavilla lisäyksillä:

Kohtaan 90 lisättiin olympialaiset sekä FIDEn ja ECUn kongressit.

89§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

6.8.2010 kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

7.9.2010 kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin sillä tarkennuksella, että Games People Play 10 –tapahtumaan osallistumisen kustannukset ovat 840 EUR tapahtumapaikan osalta, lisäksi on muita kuluja.

90§ Ilmoitusasiat

Toivo Pudas kertoi Games People Play 10 -tapahtumasta, joka pidettiin 24.-26.9. Helsingin Kaapelitehtaalla. Shakkiliitto osallistui tapahtumaan omalla osastollaan.

Todettiin seuraavat ilmoitusasiat:

Tuloksia:

Shakkiolympialaiset, Khanti-Manskij, Venäjä 19.9.-3.10.: Yleinen sarja (149): 1. Ukraina 19/22 joukkuepistettä, 31/44 pelipistettä 2. Venäjä 1 18, 28 3. Israel 17, 29 59. Suomi (Tomi Nybäck 6/9, Mika Karttunen 3,5/9, Mikael Agopov 6/10, Joose Norri 2,5/7, Vilka Sipilä 5,5/9) 11, 23,5.

Nuorten EM-kilpailu, 19.-29.9. Batumi, Georgia: Alle 18-vuotiaat pojat (41): 1. Vasif Durarbeyli (AZE) 8/9, 37. Vihtori Immonen 3,5. Alle 16-vuotiaat pojat (60): 1. Ivan Bukavshin (RUS)  7/9, 40.Jani Ahvenjärvi 4.

Lukiojoukkkueiden PM, Pori 11.-12.9.(4): 1. Islanti 10/12 2. Ruotsi 9,5, 3. PSYL (Pori) 3,5 4. Ressu (Helsinki) 1

Yläastejoukkueiden PM, Tanska 9.-12.9.: 1. Norja 19/20 2.Islanti 11,5 3.Ruotsi 9,5, 4. Suomi 9

Ala-astejoukkueiden PM, Norja 3.-5.9.: 1. Islanti 15,5/20 2. Tanska 14 3. Norja 9,5 6. Suomi (Englantilainen koulu) 3,5

91§ Talousasiat

Todettiin lisenssitilanne, tilitilanne ja kirjanpidon tilanne. Kerhojen maksamattomia jäsenmaksuja seurataan ja ennen syksyn kerhojen kokousta lähetetään jäsenmaksunsa maksamattomille seuroille muistutus asiasta.

Päätettiin vahvistaa valmentaja Kalle Kiikille valmennuskaudelta 2010-2011 korvaus 6800 EUR.

Hyväksyttiin esitys valmennusstipendien hakemiseksi vuodelle 2011.

Päätettiin myöntää Heikki Westeriselle 400 EUR tukea seniorien MM-kilpailuun 2010.

Helsingin Shakkiklubin tarjouksia kirjojen ostamisesta liitolle ei hyväksytty.

92§ Tuleva toiminta

92.1. Kilpailut

Hyväksyttiin koululaisten SM-kilpailun 2010 kutsu.

Hyväksyttiin Helsingin Shakkiklubi ry:n hakemus JSM-kilpailun lopputapahtuman järjestämisoikeudesta Oulunkylän yhteiskoulun- ja lukion tiloissa 12.-13.3.2011 850 EUR kustannuksilla.

Hyväksyttiin saapuneet hakemukset kilpailuiksi vuodelle 2011 ja seuraavat anomukset SM-kilpailuiksi vuonna 2012:

Nuorten SM: ESK

Avoin SM: TSY

Joukkuepikapelin SM: PSY

Koululaisten SM: Shakkilaakso

VammSK:n anomus nopean shakin festivaaliksi 2.-5.6.2011 hyväksyttiin.

Todettiin että selotoimikunta käsittelee esitystä nopean shakin vahvuuslukulistan luomisesta kokouksessaan 12.10.2010.

92.2. Muut hankkeet

Käsiteltiin kerhojen kokouksen asiat. Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 hyväksyttiin, samoin talousarvio 2011 sekä lista kansainvälisistä kisoista vuonna 2011 ja niiden kustannusarvio. Päätettiin esittää kerhojen kokoukselle liiton nimen muuttamista muotoon Suomen Shakkiliitto.

Hyväksyttiin Timo Munukan ja Jyrki Kytöniemen esitys Suomen Cup-kilpailun lisäämisestä toimintasuunnitelmaan.

Hyväksyttiin esitetty suunnitelma koulushakin teemavuodeksi 2011.

93§ Muun toiminnan raportointi

Shakkituomaritoimikunta: Valo totesi, että toimikunnan työ etenee pienen tauon jälkeen.

Ansiomerkkitoimikunta: Valo kertoi, että shakin hopeinen ansiomerkki on myönnetty Jouko Lauroselle.

Selotoimikunta: Hentunen totesi, että toimikunta kokoontuu 12.10. ja käsittelee muun muassa mahdollisuutta nopean shakin selolistaan sekä esitystä selolaskentasääntöjen muutoksesta kerhojen kokoukselle.

Selolaskennan yms. kehittäminen: Hentunen kertoi tilanteesta ja tulevaisuuden haasteista.

Talous: Valo totesi valtionapuhakemuksen vuodelle 2011 olevan jätetty ajallaan ja kerhojen kokoukselle esiteltävän talousarvion vuodelle 2011 olevan viimeistelyä vailla valmis.

Internet-sivujen kehittäminen: Laaksovuoren ollessa poissa asiaa ei käsitelty.

94§ Muut asiat

Päätettiin määrätä Vitali Khmelnytsky kolmen kuukauden kilpailukieltoon alkaen 5.9.2010, syynä perustelematon keskeytys Yrjö Kilven muistoturnauksessa 4.-5.9.2010 kolmen kierroksen jälkeen.

Asko Hentunen kertoi, ettei ole käytettävissä valittaessa kerhojen kokouksessa hallitukseen uusia jäseniä erovuoroisten tilalle.

95§ Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 31.10.2010 klo 9.00 Shakkikodissa.

96§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15.

Asialista

Asia: Suomen Keskusshakkiliiton hallituksen kokous

Aika: 5.10.2010 klo 17.00

Paikka: Shakkikoti, Helsinki

86§ Kokouksen avaus

87§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

88§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

89§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

90§ Ilmoitusasiat

Tuloksia:

Lukiojoukkkueiden PM, Pori 11.-12.9.(4): 1. Islanti 10/12 2. Ruotsi 9,5, 3. PSYL (Pori) 3,5 4. Ressu (Helsinki) 1

Yläastejoukkueiden PM, Tanska 9.-12.9.: 1. Norja 19/20 2.Islanti 11,5 3.Ruotsi 9,5, 4. Suomi 9

Ala-astejoukkueiden PM, Norja 3.-5.9.: 1. Islanti 15,5/20 2. Tanska 14 3. Norja 9,5

6. Suomi (Englantilainen koulu) 3,5

Pelimessut 24.-26.9.2010

91§ Talousasiat

Lisenssitilanne (liite)

Tilitilanne (liite)

Kirjanpidon tilanne (liite)

Valmentaja Kalle Kiikin korvauksen vahvistaminen valmennuskaudelta 2010-2011. Esitys (Halmeenmäki): hyväksytään korvaukseksi 6800 EUR.

Valmennusstipendien julistaminen haettaviksi vuodelle 2011 (liite, Halmeenmäki).

Tuki Heikki Westeriselle seniorien MM-kilpailuun 2010. Esitys (Paavilainen): 300 EUR.

Helsingin Shakkiklubin tarjoukset kirjojen ostamisesta liitolle:

15 kpl Böök-kirjaa á 30 € ja 15 kpl Kaunista shakkia á 10 € = 600 euroa,

10 kpl Böök-kirjaa á 32 € + 10 kpl Kaunista shakkia á 12 € = 440 euroa

Esitys (Halmeenmäki): Ei hankita kirjoja liitolle.

92§ Tuleva toiminta

92.1. Kilpailut

Koululaisten SM-kilpailun 2010 kutsun hyväksyminen (liite). Esitys (Paavilainen): kutsu hyväksytään.

Helsingin Shakkiklubi ry:n hakemus JSM-kilpailun lopputapahtuman järjestämisoikeudesta Oulunkylän yhteiskoulun- ja lukion tiloissa 12.-13.03.2011. Kustannukset 800-900 EUR. Esitys (Paavilainen): järjestämisoikeus myönnetään ja hyväksytään 850 EUR kustannukset.

Anotut kilpailut vuodelle 2011 (liite)

Esitys nopean shakin vahvuuslukulistan luomisesta

92.2. Muut hankkeet

Kerhojen kokouksen asiat

toimintasuunnitelma (liite)

talousarvio (liite)

kansainväliset kisat vuonna 2011 ja niiden kustannusarvio (liite)

mahdolliset muut hallituksen esitykset

Koulushakin teemavuosi 2011 (liite, Halmeenmäki)

93§ Muun toiminnan raportointi

Shakkituomaritoimikunta (Valo)

Ansiomerkkitoimikunta (Valo)

Selotoimikunta (Hentunen)

Selolaskennan yms. kehittäminen (Hentunen)

Talous (Valo)

Internet-sivujen kehittäminen (Laaksovuori)

94§ Muut asiat

Vitali Khmelnytskyn keskeytys Yrjö Kilven muistoturnauksessa 4.-5.9.2010 kolmen kierroksen jälkeen. Pelaaja ei ilmoittanut keskeytyksen syytä järjestäjille eikä vastannut kirjalliseen selvityspyyntöön. Esitys (Paavilainen): Khmelnytskylle määrätään kolmen kuukauden kilpailukielto alkaen 5.9.2010.

95§ Seuraava kokous

31.10.2010 klo 9.00 Shakkikodissa

96§ Kokouksen päättäminen

PÖYTÄKIRJA

Asia: Suomen Keskusshakkiliiton hallituksen kokous

Aika: 7.9.2010 klo 17.05-20.20

Paikka: Shakkikoti, Helsinki

Osallistujat:

Halmeenmäki Tuomo    puheenjohtaja                 75-85

Valo Veikko                                            varapuheenjohtaja         poissa

Hartikainen Markku        jäsen                                  75-85

Hentunen Asko               jäsen                                  poissa

Joentakanen Kullervo    jäsen                                  75-85

Kauko Pekka                    jäsen                                  poissa

Laaksovuori Tommi        jäsen                                  75-85

Pudas Toivo                     jäsen                                  75-85

Rytkönen Antti                 jäsen                                  79-85

Sairanen Pekka               jäsen                                  75-85

Paavilainen Jorma          sihteeri                              75-85

Mikko Markkula                                                           83

75§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

76§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

77§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

Työjärjestys hyväksyttiin seuraavilla lisäyksillä:

Kohtaan 80§: JSM:n 2010-2011 palkinnot sekä esitys korvauksesta SeinSK:lle ja OSS:lle JSM 2010-2011:ssä.

Kohtaan 83§: Shakkituomaritoimikunnan vastaus MäntSK:n kysymykseen paritusohjelmien käytöstä.

78§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

1.6.2010 kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

30.6.2010 kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

79§ Ilmoitusasiat

Todettiin seuraavat ilmoitusasiat:

Nuorten SM, 10.-13.6.2010, Espoo:

Alle 8-vuotiaat (14): 1. Tomi Kugappi 7/7 2. Otso Koskinen 5 3. Maksim Näppinen 4,5.

Alle 10-vuotiaat (23 ): 1. Jan Demidov 6/7 2. Qiyu Zhou 6 3. Aleksandr Jääskeläinen 5

Alle 12-vuotiaat (23): 1. Matias Lappalainen 6/7 2. Dmitri Tumanov 6 3. Eero Valkama 5,5

Alle 14-vuotiaat (16): 1. Daniel Ebeling  6/7 2. Julius Rauramaa  5,5 3. Dennis Liu  5,5

Alle 16-vuotiaat (9): 1. Erik Rönkä 7/8 2. Jani Ahvenjärvi 6,5 3. Aapo Sassi 5,5

Alle 18-vuotiaat (8): 1. Touko Setälä 5,5/8 2. Vihtori Immonen 5,5 3. Riku Koskinen 4,5

Alle 20-vuotiaat (1): 1. Kim Räisänen 5,5/8

SM-kilpailu 14.-24.6., Helsinki:

Yleinen sarja (11): 1. Mika Karttunen 8,5/10 2. Vilka Sipilä 8 3. Joose Norri 6,5 4. Markku Hartikainen 6,5 5. Henri Pohjala 5 6. Jari Järvenpää 4 7. Janne Mertanen 4 8. Pekka Kauppala 3,5 9. Rauno Järvinen 3,5 10. Tommi Luukkonen 3 11. Antti Nokso-Koivisto 2,5.

Seniorien SM 14.-20.6. (8): 1. Harri Hurme 6,5/7 2. Ilkka Kanko 6,5 (uusinta Hurme-Kanko 2,5-1,5), 3. Petri Saharinen 3,5.

Naisten SM 14.-16.6. (3): 1. Qiyu Zhou 2/2, 2. Maria Larionova 1, 3. Katariina Larionova 0.

Avoin SM, Naantali 28.6. – 4.7.2010 (46): 1. Panu Laine 6,5/9 2. Aleksi Olander 6,5 3.-4. Harri Hurme ja Vilka Sipilä 6,5

Heart of Finland, Jyväskylä 5.-11.7. (114) 1. Maksim Turov 7/9, 2. Tomi Nybäck 7, 3. Tommi Luukkonen 7.

Joukkuepikapelin SM, Tampere 31.7.-1.8. (182): 1.Turun Työväen Shakkikerho (Riho Liiva, Aleksei Holmsten, Jorma Paavilainen, Vilka Sipilä) 70 /92, 2. Tammer-Shakki 66, 3. EtVaS 61. Pöytäpalkinnot: 1. pöytä Riho Liiva 20,5/23, 2. pöytä Maxim Novik JYS 20, 3. pöytä Jorma Paavilainen 16, 4. pöytä Jyrki Kytöniemi Tammer-Shakki 18.

EU:n mestaruus alle 14-vuotiaille, Mureck, Itävalta, 3.-12.8.2010:

U8 (40) 1) Kirill Tshukavin EST 7,5/9, 20. Otso Koskinen 5/9, 29. Maxim Näppinen 4

U10 (51) 1) Nguyen Thai Dai Van CZE 7/9 22. Aleksandr Jääskeläinen  5/9, 45. Venla Lymysalo 3

U 12 (50) 1) Christofer Repka SVK 7/9, 2. Dmitri Tumanov 7/9, 29. Eero Valkama 4,5

U 14 (46) 1) Stefan Beukema NED 8,5/9, 14. Dennis Liu 5/9

Styrian Open U10/8 (22): 11. Arvo Valkama 4/9

Styrian Open U12 (15): 12. Leevi Lymysalo 4/9

Pariisin mestaruus 3.-11.7. A-ryhmä 1. Rick Dujker NED 8/9, 32. Eero Wilen 6, 99. Ari Möttönen 4,5, 127. Sippo Puroila 4, 141. Pekka Pietinen 3,5 B-ryhmä: 1. Fahim Mohammad BAN 8,5/9, 121. Olavi Lilja 4,5

Benasquen turnaus 8.-17.7. 1. Kiril Georgiev BUL 8,5/10 33. Heikki Westerinen 7, 286. Petri Suuronen 4,5, 354. Sari Rautanen 4.

Rethymnonin turnaus 13.-20.7. 1. Mircea Paligras ROM 7/9, 40. Petri Kekki 5,5

Pardubicen turnaus, joukkuekilpailu 15.-18.7.:  1. Dnepr RUS 13/14 jp. 19. VammSK 9 (Henri Pohjala 4/6, Arto Satonen 3/5, Tero Lehtimäki 2/4, Timo Nurmi 1/3, Jarmo Hautaniemi 4/5, Pekka Kaatiala 3,5/5)

Arctic Chess Challenge, Tromssa, Norja 31.7.-8.8 :1, Mihail Kobalia RUS 7,5/9, 56. Ralf Rehn 5,  57. Heikki Westerinen 5, 68. Laura Savola 5, 107. Tomi Tocklin 4, 111. Ari Savola 4

Näkövammaisten MM, Belgrad 26.8-4.9.(121): 1. Juri Meshkov RUS 7,5/9, 57. Ari Tonteri 5, 64. Kari Holmela 4, 66. Bengt Wikman 3,5

Nigel Short vieraili Helsingissä 19.7.2010 esitellen FIDEn ja ECUn vaaliasetelmia.

Kuolleita: Aimo Mäenpää 8.8.2010.

Shakkikustannus Oy:n hallitus on kokoontunut ja valinnut hallituksen puheenjohtajaksi Pekka Sairasen.

80§ Talousasiat

Todettiin lisenssitilanne, tilitilanne, taloustilanne sekä vuoden 2010 kv. kisojen kustannusten tilanne.

Akaan Shakin anomus alennetusta selolaskentamaksusta vuosittain pelattaville nopean shakin turnauksilleen ei hyväksytty.

Valittiin matkanjohtaja-valmentajaksi nuorten EM-kilpailuun Georgian Batumiin 19.-29.9.2010 Hannu Pihlajasalo, jolle korvataan kohtuulliset matkakustannukset.

Valittiin matkanjohtajaksi nuorten MM-kilpailuun Kreikkaan 19.-31.10.2010 Mika Ebeling, jolle korvataan puolet hänen matkakuluistaan.

Todettiin, että Kalle Kiikin hoitamassa valmennuksessa 2010-2011 on peruutusten jälkeen seitsemän nuorta ja kaksi aikuista. Päätettiin, että valmennuksen hinta on 500 EUR aikuisilta ja 400 EUR nuorilta.

Päätettiin osallistua Games People Play 10- tapahtumaan Helsingin Kaapelitehtaalla 24.-26.9.2010. Tapahtuman kustannukset ovat 840 EUR + alv. Tapahtumaan kutsutaan Shakkitarvike Tanninedustaja.

Päätettiin työllistää Kimmo Telenius 1.10.2010 alkaen liiton palvelukseen koulushakkivuosi 2011 –projektiin sekä toimistotehtäviin.

Päätettiin JSM:n 2010-2011 palkinnot: 1. palkinto 2 500, 2. palkinto 1 500 ja 3. palkinto 500 EUR.

Päätettiin myöntää 140 EUR korvaus SeinSK:lle JSM:n 1. divisioonan lokakuun pelien järjestämisen kustannuksista sekä tuetaan Oulun Shakkiseuraa saman viikonlopun osalta 50 prosentilla kohtuuhintaisesta yhden yön majoituksesta.

Todettiin, että Shakkikodin vuokraan on korotuspaineita.

81§ Tuleva toiminta

81.1. Kilpailut

Hyväksyttiin esitykset kilpailujen ajankohdiksi ja selokelpoisuuksiksi:

25.7. Sastamalan avoin pikapelimestaruus (Sastamala, VammSK)

11.-12.9. TUL:n avoin mestaruusturnaus (Valkeakoski, ValkSK)

6.-7.11. Raahen Linnoituksen viikonlopputurnaus (Raahe, RaaLi)

OSS:n turnaus 27.-28.11.2010 (uusi aika)

Jätettiin pöydälle esitys nopean shakin vahvuuslukulistan luomisesta, koska asiasta ei ole saatu selotoimikunnan lausuntoa.

Valittiin olympiajoukkueen kapteeniksi Outi-Maria Kiiskilä, jonka matkan Shakkikustannus Oy on tarjoutunut maksamaan, jos hän ottaa kilpailusta erikseen sovitun määrän kuvia Suomen Shakkia varten.

81.2. Muut hankkeet

Kerhojen kokouksen asiat:

Päätettiin kerhojen kokouksen ajaksi 31.10.2010 alkaen klo 13 ja paikaksi Helsingin Shakkikoti.

Esiteltiin luonnokset toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi ja arvioksi kansainvälisten kisojen kustannuksista 2011. Kommentit toimitetaan laatijoille tai Shakkifoorumille 21.9. mennessä.

82§ Muun toiminnan raportointi

Hallituksen palvelulupauksen toteutumistilanne: todettiin tilanne ja vielä toteutumassa olevat lupaukset.

JSM-kilpailutoimikunta: Sairanen kertoi toimikunnan toimineen aktiivisesti.

Valmennustoimikunta: Hartikainen kertoi valmennuksen käynnistyneen.

Tiedotustoimikunta: Pudas kertoi toimikunnan toiminnasta ja totesi Shakkifoorumin toimineen noin kuukauden. Päätettiin, että foorumilla julkaistaan liiton kokousten kutsut sekä kokousten liitteet.

Shakki kouluihin -projekti: Rytkönen kertoi yhteistyömahdollisuudesta Opettaja-lehden kanssa tiedotuksen osalta. Suomen Shakin sekä Opettaja-lehden välillä on tehty vaihtosopimus. Qiyu Zhou on tulossa esittelemään shakkia Etelä-Suomeen Oulun alueen koulujen syysloman aikaan.

Koulushakin teemavuosi 2011: Halmeenmäki esitteli teemavuoden toimintasuunnitelman ja totesi tammikuussa julkaistavan shakin koululaislehden olevan tässä tärkeässä asemassa. Paikallisten shakkikerhojen kanssa toimitaan yhteistyössä ja shakkipedagogiikkakurssia suunnitellaan syksyksi, ehkä 30.10. Porin alueelle suunnitellaan Ruotsin Schackfyran –tapahtumankaltaista kilpailua.

Kerhoasiat – Internetin hyödyntäminen: Laaksovuori totesi, että moni kerho on ollut yhteydessä kerhon oman blogin perustamisesta. Selvitetään mahdollisuutta järjestää esittely blogeistaesimerkiksi lokakuun viimeisenä viikonloppuna.

Internet-sivujen kehittäminen: Laaksovuori kertoi, että asia on vielä kehitysvaiheessa.

Toimitsijakoulutuksen kehittäminen: Joentakanen totesi, että asia ei ole vielä edennyt.

Shakin markkinointi: Sairanen esitti ajatuksia markkinoinnin kehittämisestä.

Selolaskennan yms. kehittäminen: ei käsitelty Hentusen poissa ollessa.

Talous: ei käsitelty Valon poissa ollessa.

Suomi-Ruotsi: Paavilainen kertoi, että ruotsalaiset peruivat osallistumisensa ja maaottelu on peruutettu.

83§ Muut asiat

FIDEn ja Euroopan Shakkiliiton (ECU) presidentinvaalit

Suomen FIDE-edustaja Mikko Markkula oli kutsuttuna paikalla ja kertoi FIDEn kokouksesta heinäkuussa ja vaaliasetelmista FIDEssä sekä ECU:ssa. Päätettiin kannattaa FIDEn johtoon Anatoli Karpovia ja ECUn johtoon Richard von Weiszäckeriä. Päätettiin kannattaa olympiaisännäksi vuonna 2014 Tromssaa.

Päätettiin vastata FIDEn kyselyyn, voiko mm. Suomi antaa kerhojen kautta shakkiliittoon kuuluvien nimet FIDElle, ettei periaatteellista estettä nimien luovuttamiseen ole.

Todettiin shakkituomaritoimikunnan vastaus kysymykseen paritusohjelmien käytöstä.

Hartikainen kertoi HSK:n pyytävän markkinointitukea Böök-kirjalle. Päätettiin pyytää HSK:lta tarjous 10-15 kirjasta markkinointitarkoituksiin.

84§ Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 5.10.2010 alkaen klo 17.00 Shakkikodissa

85§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Asialista

Asia: Suomen Keskusshakkiliiton hallituksen kokous

Aika: 7.9.2010 klo 17.00

Paikka: Shakkikoti, Helsinki

75§ Kokouksen avaus

76§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

77§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

78§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

79§ Ilmoitusasiat

Tuloksia:

Nuorten SM, 10.-13.6.2010, Espoo:

Alle 8-vuotiaat (14): 1. Tomi Kugappi 7/7 2. Otso Koskinen 5 3. Maksim Näppinen 4,5.

Alle 10-vuotiaat (23 ): 1. Jan Demidov 6/7 2. Qiyu Zhou 6 3. Aleksandr Jääskeläinen 5

Alle 12-vuotiaat (23): 1. Matias Lappalainen 6/7 2. Dmitri Tumanov 6 3. Eero Valkama 5,5

Alle 14-vuotiaat (16): 1. Daniel Ebeling  6/7 2. Julius Rauramaa  5,5 3. Dennis Liu  5,5

Alle 16-vuotiaat(9): 1. Erik Rönkä 7/8 2. Jani Ahvenjärvi 6,5 3. Aapo Sassi 5,5

Alle 18-vuotiaat 8): 1. Touko Setälä 5,5/8 2. Vihtori Immonen 5,5 3. Riku Koskinen 4,5

Alle 20-vuotiaat(1): 1. Kim Räisänen 5,5/8

SM-kilpailu 14.-24.6., Helsinki:

Yleinen sarja: 1. Mika Karttunen 8,5/10 2. Vilka Sipilä 8 3. Joose Norri 6,5 4. Markku Harti-kainen 6,5 5. Henri Pohjala 5 6. Jari Järvenpää 4 7. Janne Mertanen 4 8. Pekka Kauppala 3,5 9. Rauno Järvinen 3,5 10. Tommi Luukkonen 3 11. Antti Nokso-Koivisto 2,5.

Seniorien SM 14.-20.6. (8): 1. Harri Hurme 6,5/7 2. Ilkka Kanko 6,5 (uusinta Hurme-Kanko 2,5-1,5), 3. Petri Saharinen 3,5.

Naisten SM 14.-16.6. (3): 1. Qiyu Zhou 2/2, 2. Maria Larionova 1, 3. Katarina Larionova 0.

Avoin SM, Naantali 28.6. – 4.7.2010 (46): 1. Panu Laine 6,5/9 2  Aleksi Olander 6,5, 3 Vil-ka Sipilä 6,5

Heart of Finland, Jyväskylä 5.-11.7. (114) 1. Maksim Turov 7/9, 2. Tomi Nybäck 7, 3. Tommi Luukkonen 7.

Joukkuepikapelin SM, Tampere 31.7.-1.8. (182): 1.Turun Työväen Shakkikerho (Riho Lii-va, Aleksei Holmsten, Jorma Paavilainen, Vilka Sipilä) 70 /92, 2. Tammer-Shakki 66, 3. EtVaS 61. Pöytäpalkinnot: 1. pöytä Riho Liiva 20,5/23, 2. pöytä Maxim Novik JYS 20, 3. pöytä Jorma Paavilainen 16, 4. pöytä Jyrki Kytöniemi Tammer-Shakki 18.

EU:n mestaruus alle 14-vuotiaille, Mureck, Itävalta, 3.-12.8.2010:

U8 (40) 1) Kirill Tshukavin EST 7,5/9, 20. Otso Koskinen 5/9, 29. Maxim Näppinen 4

U10 (51) 1) Nguyen Thai Dai Van CZE 7/9 22. Aleksandr Jääskeläinen  5/9, 45. Venla Lymysalo 3

U 12 (50) 1) Christofer Repka SVK 7/9, 2. Dmitri Tumanov 7/9, 29. Eero Valkama 4,5

U 14 (46) 1) Stefan Beukema NED 8,5/9, 14. Dennis Liu 5/9

Styrian Open U10/8 (22): 11. Arvo Valkama 4/9

Styrian Open U12 (15): 12. Leevi Lymysalo 4/9

Pariisin mestaruus 3.-11.7. A-ryhmä 1. Rick Dujker NED 8/9, 32. Eero Wilen 6, 99. Ari Möttönen 4,5, 127. Sippo Puroila 4, 141. Pekka Pietinen 3,5 B-ryhmä: 1. Fahim Moham-mad BAN 8,5/9, 121. Olavi Lilja 4,5

Benasquen turnaus 8.-17.7. 1. Kiril Georgiev BUL 8,5/10 33. Heikki Westerinen 7, 286. Petri Suuronen 4,5, 354. Sari Rautanen 4.

Rethymnonin turnaus 13.-20.7. 1. Mircea Paligras ROM 7/9, 40. Petri Kekki 5,5

Pardubicen turnaus, joukkuekilpailu 15.-18.7.: 1. Dnepr RUS 13/14 jp. 19. VammSK 9 (Henri Pohjala 4/6, Arto Satonen  3/5, Tero Lehtimäki 2/4, Timo Nurmi 1/3, Jarmo Hauta-niemi 4/5, Pekka Kaatiala 3,5/5)

Arctic Chess Challenge, Tromssa, Norja 31.7.-8.8 :1, Mihail Kobalia RUS 7,5/9, 56. Ralf Rehn 5,  57. Heikki Westerinen 5, 68. Laura Savola 5, 107. Tomi Tocklin 4, 111. Ari Savola 4

Nigel Short vieraili Helsingissä 19.7.2010.

Kuolleita: Aimo Mäenpää 8.8.2010.

80§ Talousasiat

Lisenssitilanne (liite)

Tilitilanne (liite)

Vuoden 2010 kv. kisojen kustannusten tilanne (liite)

Akaan Shakin anomus alennetusta selolaskentamaksusta vuosittain pelattaville nopean shakin turnauksilleen. Esitys (Paavilainen): Myönnetään 50 % alennus.

Matkanjohtaja-valmentaja nuorten EM-kilpailuun Georgian Batumiin 19.-29.9.2010. Esitys (Paavilainen): Valitaan Hannu Pihlajasalo matkanjohtajaksi ja korvataan hänelle kohtuulliset matkakustannukset.

Matkanjohtajan valinta nuorten MM-kilpailuun Kreikkaan 19.-31.10.2010 ja hänelle maksettava tuki. Esitys (Paavilainen): valitaan Mika Ebeling matkanjohtajaksi.

Osallistuminen Games People Play 10- tapahtumaan Helsingin Kaapelitehtaalla 24.-26.9.2010, kustannukset ovat 840 EUR + alv. Esitys (Halmeenmäki): Osallistutaan tapahtumaan.

81§ Tuleva toiminta

81.1. Kilpailut

Esitykset kilpailujen ajankohdiksi ja selokelpoisuuksiksi:

25.7. Sastamalan avoin pikapelimestaruus (Sastamala, VammSK)

11.-12.9. TUL:n avoin mestaruusturnaus (Valkeakoski, ValkSK)

6.-7.11. Raahen Linnoituksen viikonlopputurnaus (Raahe, RaaLi)

Esitys nopean shakin vahvuuslukulistan luomisesta. Asiasta on pyydetty lausunto selotoimikunnalta.

Olympiajoukkueen kapteenin valinta. Esitys (Paavilainen): Outi-Maria Kiiskilä, jonka matkan Shakkikustannus Oy on tarjoutunut maksamaan, jos hän ottaa kilpailusta erikseen sovitun määrän kuvia Suomen Shakkia varten.

81.2. Muut hankkeet

Kerhojen kokouksen asiat

ajankohta

toimintasuunnitelma (Halmeenmäki)

talousarvio (Valo)

kansainväliset kisat vuonna 2011 ja niiden alustavat kustannukset (liite, Paavilainen)

82§ Muun toiminnan raportointi

Hallituksen palvelulupauksen toteutumistilanne (liite, Halmeenmäki)

JSM-kilpailutoimikunta (Sairanen)

Valmennustoimikunta (Hartikainen)

Tiedotustoimikunta (Pudas)

Shakki kouluihin –projekti (Rytkönen)

Koulushakin teemavuosi 2011 (Halmeenmäki)

Kerhoasiat: Internetin hyödyntäminen (Laaksovuori)

Internet-sivujen kehittäminen (Laaksovuori)

Toimitsijakoulutuksen kehittäminen (Joentakanen)

Shakin markkinointi (Sairanen)

Selolaskennan yms. kehittäminen (Hentunen)

Talous (Valo)

Suomi-Ruotsi (Paavilainen): Ruotsalaiset peruivat osallistumisensa 26.8.2010

83§ Muut asiat

FIDEn ja ECU:n presidentinvaalit

FIDEn kysely, voiko mm. Suomi antaa kerhojen kautta shakkiliittoon kuuluvien nimet FIDElle. Esitys (Paavilainen): Vastataan perustuen Leo Lahdenmäeltä saatuun juridiseen selvitykseen, ettei periaatteellista estettä nimien luovuttamiseen ole.

84§ Seuraava kokous

5.10.2010 klo 17.00 Shakkikodissa

85§ Kokouksen päättäminen

Pöytäkirja

Asia: Suomen Keskusshakkiliiton hallituksen kokous

Aika: 30.6.2010 klo 18.00 – 1.7.2010 klo 20.20

Sähköpostikokous

Osallistujat:

Halmeenmäki Tuomo    puheenjohtaja                 69-74

Valo Veikko                      varapuheenjohtaja         69-74

Hartikainen Markku        jäsen                                  69-74

Hentunen Asko               jäsen                                  poissa

Joentakanen Kullervo    jäsen                                  poissa

Kauko Pekka                    jäsen                                  69-74

Laaksovuori Tommi        jäsen                                  poissa

Pudas Toivo                     jäsen                                  69-74

Rytkönen Antti                 jäsen                                  69-74

Sairanen Pekka               jäsen                                  69-74

Paavilainen Jorma          sihteeri                              69-74

69§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

70§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

71§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

Työjärjestys hyväksyttiin.

72§ Talousasiat

Merkittiin tiedoksi lisenssi- ja saldotilanteet.

Valittiin matkanjohtajaksi valinta nuorten EU-mestaruuskilpailuun Itävallan Mureckiin Juri Mavritshev, jolle korvataan kohtuulliset matkakulut, arviolta 200 EUR.

73§ Tuleva toiminta

73.1. Kilpailut

Olympiajoukkueet 2010. Päätettiin yleisen sarjan joukkueeksi Tomi Nybäck, Mika Karttunen, Mikael Agopov, Vilka Sipilä ja Joose Norri. Pöytäjärjestys määräytyy 28.6.2010 päivätyn valintalistan perusteella, elleivät pelaajat keskenään päätä toisin.

Todettiin, ettei naisten joukkueeseen saada neljää pelaajaa huippuselolistan kymmenen parhaan joukosta ja näin ollen aikaisemman päätöksen mukaisesti naisten joukkuetta ei lähetetä olympialaisiin.

Arvioidut kustannukset yleisen sarjan joukkueen osalta ovat noin 1250 e.

Hyväksyttiin Porin Shakinystävien hakemus koulujoukkueiden SM-kilpailun 2011 järjestämiseksi.

Hyväksyttiin kutsu Suomi-Ruotsi –maaotteluun.

Päätettiin, selvittää nuorten MM-kilpailuun Kreikkaan lähteviltä vanhemmilta, voiko joku heistä toimia matkanjohtajana. Matkanjohtaja nimetään, jos hän saa järjestäjiltä joitakin etuja. Erillistä korvausta matkanjohtajalle ei makseta. Puheenjohtaja tiedustelee asiaa Kiikiltä ja Mika Ebelingiltä. Toiminnanjohtaja ja Kiik hoitavat kirjeenvaihdon ennen kisaa pelaajien ja vanhempien kanssa.

Merkittiin tiedoksi, että joukkuepikapelin SM;n kisasivuilla oli kokoushetkellä ilmoittautuneita joukkueita 101 kpl, mutta viimeisenä päivänä ja sen jälkeen tullee vielä lisää. Jälki-ilmoittautumisten salliminen riippuu lähinnä järjestäjän mahdollisuuksista.

73.2. Muut hankkeet

Taiteiden Yö 27.8.2010: selvitetään, ketkä voivat olla mukana tapahtuman järjestelyissä ja päätettiin valtuuttaa Pudas tekemään päätös osallistumisesta.

FIDEn ja ECUn presidentinvaalit: Merkittiin tiedoksi Mikko Markkulan selvitys vaaliasetelmista. Päätettiin kannattaa alustavasti Anatoli Karpovia FIDEn presidentiksi ja Robert von WeizsäckeriäECU:n presidentiksi. Lopullinen kanta päätetään syyskuun kokouksessa.

Hyväksyttiin valmennussopimus valmennustoimikunnan esityksen mukaisesti sillä muutoksella, että 21. valmennettavasta lähtien palkkio on 250 euroa/osallistuja (muutos kohtaan 1.4).

Merkittiin tiedoksi MäntSK:n esitys paritusjärjestelmien uudistamisesta ja pyydetään shakkituomaritoimikunnalta lausunto asiasta syyskuun kokoukseen mennessä.

Päätettiin olympiajoukkueen valmennuksesta, että valmennustoimikunta selvittää asiaa ja hoitaa käytännön järjestelyt.

Päätettiin pyytää valmennustoimikunnalta esitys asiasta, miten tuetaan nuoria valmennettavia 500 euron osallistumismaksusta ja tarjotaanko kerhokohtaisia alennuksia.

Päätettiin ottaa koekäyttöön Shakkifoorumi ja Facebook-sivu.

Hyväksyttiin Shakkifoorumin käyttäjäehdot Petri Graeffen esittämillä lisäyksillä.

74 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Asialista

Asia: Suomen Keskusshakkiliiton hallituksen kokous

Aika: 30.6.2010 klo 18.00

Sähköpostikokous

Asialista

69§ Kokouksen avaus

70§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

71§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

72§ Talousasiat

Lisenssi- ja saldotilanteet (liitteet)

Matkanjohtajan valinta nuorten EU-mestaruuskilpailuun Itävallan Mureckiin. Esitys (Paavilainen): Juri Mavritshev, jolle korvataan kohtuulliset matkakulut.

73§ Tuleva toiminta

73.1. Kilpailut

Olympiajoukkueiden valinta. Esitys (Paavilainen): Yleisen sarjan joukkue: Tomi Nybäck, Mika Karttunen, Mikael Agopov, Vilka Sipilä ja Joose Norri. Pöytäjärjestys määräytyy 28.6.2010 päivätyn valintalistan perusteella. Naisten sarjan joukkue: Qiyu Zhou, Maria Larionova sekä kolme parasta huippuselolistalta. Aikaisemman päätöksen mukaisesti naisten joukkue lähetetään, jos siinä on neljä pelaajaa huippuselolistan kymmenen parhaan joukosta. Pöytäjärjestys määräytyy 28.6.2010 päivätyn huippuselolistan perusteella.

Hakemus koulujoukkueiden SM-kilpailun 2011 järjestämiseksi (Pori, PSY). Esitys (Paavilainen): hyväksytään.

Kutsu Suomi-Ruotsi –maaotteluun (liite). Esitys (Paavilainen) kutsu hyväksytään.

73.2. Muut hankkeet

FIDEn ja ECUn presidentinvaalit (liite Mikko Markkulalta)

Valmennussopimus (liite, valmennustoimikunta)

Esitys paritusjärjestelmien uudistamisesta (liite, Sairanen)

74§ Kokouksen päättäminen

Pöytäkirja

Asia: Suomen Keskusshakkiliiton hallituksen kokous

Aika: 1.6.2010 klo 17.00

Paikka: Shakkikoti, Helsinki

Osallistujat:

Halmeenmäki Tuomo    puheenjohtaja                 58-68

Valo Veikko                      varapuheenjohtaja         58-68

Hartikainen Markku        jäsen                                  61-68

Hentunen Asko               jäsen                                  62-68

Joentakanen Kullervo    jäsen                                  58-68

Kauko Pekka                    jäsen                                  poissa

Laaksovuori Tommi        jäsen                                  58-68

Pudas Toivo                     jäsen                                  58-68

Rytkönen Antti                 jäsen                                  58-68

Sairanen Pekka               jäsen                                  58-68

Paavilainen Jorma          sihteeri                              58-68

58§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

59§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

60§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

Työjärjestys hyväksyttiin seuraavilla muutoksilla: kohtaan 63 lisättiin loppuvuoden lisenssin hinta ja kohtaan 64 lisättiin nuorten SM-kilpailujen seuraamukset.

61§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. (Markku Hartikainen saapui)

62§ Ilmoitusasiat

(Asko Hentunen saapui).

Todettiin seuraavat ilmoitusasiat:

Nopean shakin SM, Mänttä-Vilppula 13.-16.5.

Nopean shakin henkilökohtainen kilpailu (66) 15.-16.5.: 1. Mika Karttunen 6/7, 2. Jouni Yrjölä 5,5, 3. Pekka Köykkä 5,5

Joukkuekilpailu (26): 1.SalSK 12/14 joukkuepistettä, 22/28 pelipistettä 2. MatSK 12 21 3. TammerSh 11 20,5

Pikashakin henkilökohtainen SM (48) 13.-14.5.: 1. Mika Karttunen 38,5/46, 2. Henri Pohjala 36,5, 3. Jyrki Kytöniemi 36

Nuorten pikashakin SM 13.-14.5.: Henkilökohtaiset kilpailut, 20-vuotiaat (2): 1. Kim Räisänen 11,5/14, 2. Henri Mynttinen 7,5. 18-vuotiaat (6): 1. Aleksi Olander 10/14, 2. Arto Elo-maa 8,5, 3. Touko Setälä 8,5. 16-vuotiaat (7): 1. Jani Ahvenjärvi 12/12, 2. Erik Rönkä 10, 3. Aku Salminen 6,5. 14-vuotiaat (8): 1. Daniel Ebeling 13,5/14, 2. Julius Rauramaa 11, Dennis Liu 10. 12-vuotiaat (5): 1. Eero Valkama 7/8, 2. Tomi Eränne 4, 3. Gabriela Ebeling 3,5. 10-vuotiaat (7): 1. Valo Hallman 11/12, 2. Arvo Valkama 11, 3. Mikaela Ebeling 7. Joukkuekilpailut,  20-vuotiaat (4): 1. MatSK 20,5/24, 2. Tammer-Shakki 19,5, 3. TuTS 17,5. 16-vuotiaat (1): 1. LoimSK 8/24, 12-vuotiaat (2): 1. MatSK 5,5/24, 2. MäntSK 0

Pekka Sairanen kertoi kilpailujen järjestelyistä ja kiitti liiton tukea. Hentunen totesi, että kilpailujen järjestäjien tulee varmistaa käyttämiensä paritusjärjestelmien toimivuus.

63§ Talousasiat

Todettiin lisenssi- ja tilitilanne.

Päätettiin, että nuorten SM-kilpailun alle 20-vuotiaiden ryhmän voittaja saa oikeuden osallistua seuraavan vuoden SM-kilpailun yleiseen sarjaan. Alle 18- ja alle 16-vuotiaiden kaksi parasta saa paremmuusjärjestyksessä valita nuorten MM-kilpailun ja nuorten EM-kilpailun välillä. Nuorempien sarjoissa kolme parasta saa paremmuusjärjestyksessä valita kolmesta kilpailusta: nuorten MM-kilpailu, nuorten EM-kilpailu, nuorten EU-mestaruuskilpailu. Poisjäävien tilalle voidaan lähettää seuraavilla sijoilla olevia. Liitto maksaa virallisten edustajien ilmoittautumismaksut näihin nuorten kansainvälisiin arvokilpailuihin. Tyttöjä voidaan lähettää MM- ja EM-kisoihin liiton edustajina hallituksen harkinnan mukaan.

Päätettiin, että korvataan valmentajalle tai matkanjohtajalle kohtuulliset matkakustannukset ja myös majoituskustannukset nuorten kansainvälisissä arvokilpailuissa. Hallitus voi erikseen päättää myös muiden kustannusten korvaamisista. Mahdollisista ylimääräisistä kustannuksista, jotka voivat tulla osallistujien maksettaviksi, tiedotetaan osallistumiseen oikeutetuille.

Päätettiin loppuvuoden lisenssin hinnaksi 90 EUR (60 EUR A-lisenssi + 50%).

Hyväksyttiin Salon Shakkikerhon anomus 300 EUR tuesta shakkileirin kuluihin.

Käsiteltiin JyS:n tukianomus Heart of Finland -turnaukseen ja päätettiin myöntää anomuksen mukaisesti 500 EUR ja 30 kpl Veikko Valon Shakkiaapista koulushakkiprojektille sekä 500 EURHoF:n 20 vuoden toiminnan kunniaksi Lisäksi myönnettiin järjestäjille viisi 200 EUR stipendiä annettavaksi suomalaispelaajille järjestäjien valinnan mukaan. Liiton edustaja pitää järjestäjien pyynnöstä avajaisissa pu-heen.

64§ Tuleva toiminta

64.1. Kilpailut

Hyväksyttiin Pauli Kiviahon anomus järjestää selokelpoinen viikonlopputurnaus Töysässä 10.-12.9.

Hyväksyttiin Mäntän Shakkikerhon anomus alle 12-vuotiaiden joukkueen lisenssivapaudesta nopean shakin SM-kilpailussa.

Päätettiin kannattaa Islantia PM-kilpailujen 2011 järjestäjäksi.

Hyväksyttiin Suomi-Ruotsi –maaottelun esitetty työnjako ja alustava kilpailukutsu.

Todettiin SM-kilpailuihin 2010 ilmoittautuneet. Yleinen sarja (9): Henri Pohjala, Janne Mertanen, Jari Järvenpää, Joose Norri, Markku Hartikainen, Mika Karttunen, Rauno Järvinen, Tommi Luukkonen, Vilka Sipilä. Lisäksi alle huippuselorajan 2200 olevat Pekka Kauppala ja Pekka Köykkä. Naiset (4): Heini Puuska, Qiyu Zhou, Katariina Larionova, Maria Larionova. Seniorit (7): Harri Hurme, Ilkka Kanko, Juhani Pitkänen, Mauno Kangas, Petri Saharinen, Seppo Järvinen ja Pentti Jalo.

Päätettiin, että myös alle huippuselorajan olevat Kauppala ja Köykkä hyväksytään yleisen sarjan kilpailuun, johon pääsee myös ensimmäinen yli 2150 huippuselorajan ylittävä ilmoittautunut. Kaikkien sarjojen ilmoittautumisaikaa jatketaan. Naisten kilpailu pelataan kaksinkertaisena täyskierroskilpailuna.

64.2. Muut hankkeet

Keskusteltiin Shakkikustannus Oy:n yhtiökokousasioista ja päätettiin esittää Shakkikustannus Oy:n hallituksen jäseniksi Veikko Valoa, Jaakko Mäntyniemeä, Leo Lahdenmäkeä, Pekka Sairasta ja Tommi Laaksovuorta.

Päätettiin ehdottaa Harri Saarista Shakkikustannus Oy:n tilintarkastajaksi ja todettiin, että liiton puheenjohtaja osallistuu Shakkikustannus Oy:n yhtiökokoukseen elokuussa.

Merkittiin tiedoksi, että nykyinen tilintarkastaja on Shakkikustannus Oy:n osakkeenomistajana esteellinen toimimaan tilintarkastajana.

65§ Muun toiminnan raportointi

Yhteiskuntavastuuprojektit: Halmeenmäki kertoi kevään aikana toteutetuista neljästä mielenterveyskuntoutujien shakkikurssista Lappeenrannassa, Mikkelissä, Oulussa ja Tampereella.

Tiedotustoimikunta: Pudas kertoi elävin nappuloin Helsingin Kalasatamassa lauantaina 12.6. toteutettavasta shakkipelistä.

Shakin markkinointi: Sairanen kertoi Mänttä-Vilppulan olleen shakkikaupunkina hyvin esillä. Yleisesti ottaen shakin markkinointi on suuri haaste.

Internet-sivut: Pudas totesi, että mallisivu on lähetetty sivujen tekijälle ja Shakkifoorumi tulee korvaamaan Shakkiblogin.

66§ Muut asiat

Keskusteltiin FIDEn presidenttivaalista ja todettiin, että asiaan otetaan kantaa, kun ehdokasasettelun määräaika päättyy kesäkuun lopussa.

Toiminnanjohtaja kiitti Markku Hartikaista hyvin sujuneesta työharjoittelujaksosta liiton toimistossa.

67§ Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 7.9.2010 klo 17.00 Shakkikodissa.

68§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.

Asialista

Asia: Suomen Keskusshakkiliiton hallituksen kokous

Aika: 1.6.2010 klo 17.00

Paikka: Shakkikoti, Helsinki

58§ Kokouksen avaus

59§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

60§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

61§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

62§ Ilmoitusasiat

Nopean shakin SM, Mänttä-Vilppula 13.-16.5.

Nopean shakin henkilökohtainen kilpailu (66) 15.-16.5.: 1. Mika Karttunen 6/7, 2. Jouni Yrjölä 5,5, 3. Pekka Köykkä 5,5

Joukkuekilpailu (26): 1.SalSK 12/14 joukkuepistettä, 22/28 pelipistettä 2. MatSK 12 21 3. TammerSh 11 20,5

Pikashakin henkilökohtainen SM (48) 13.-14.5.: 1. Mika Karttunen 38,5/46, 2. Henri Pohjala 36,5, 3. Jyrki Kytöniemi 36

Nuorten pikashakin SM 13.-14.5.: Henkilökohtaiset kilpailut, 20-vuotiaat (2): 1. Kim Räisänen 11,5/14, 2. Henri Mynttinen 7,5. 18-vuotiaat (6): 1. Aleksi Olander 10/14, 2. Arto Elo-maa 8,5, 3. Touko Setälä 8,5. 16-vuotiaat (7): 1. Jani Ahvenjärvi 12/12, 2. Erik Rönkä 10, 3. Aku Salminen 6,5. 14-vuotiaat (8): 1. Daniel Ebeling 13,5/14, 2. Julius Rauramaa 11, Dennis Liu 10. 12-vuotiaat (5): 1. Eero Valkama 7/8, 2. Tomi Eränne 4, 3. Gabriela Ebeling 3,5. 10-vuotiaat (7): 1. Valo Hallman 11/12, 2. Arvo Valkama 11, 3. Mikaela Ebeling 7. Joukkuekilpailut,  20-vuotiaat (4): 1. MatSK 20,5/24, 2. Tammer-Shakki 19,5, 3. TuTS 17,5. 16-vuotiaat (1): 1. LoimSK 8/24, 12-vuotiaat (2): 1. MatSK 5,5/24, 2. MäntSK 0

63§ Talousasiat

Lisenssitilanne (liite)

Tilitilanne (liite)

Valmentajan/joukkueenjohtajan lähettäminen nuorten edustuskisoihin ja heidän kustannustensa korvaukset. Esitys (Paavilainen): korvataan kohtuulliset matkakustannukset ja myös majoitusmenot, ellei järjestäjä tarjoa ilmaismajoitusta.

Salon Shakkikerhon anomus 300 EUR tuesta shakkileirin kuluihin (liite). Esitys (Paavilainen): hyväksytään.

JyS:n tukianomus Heart of Finland –turnaukseen (liite). Esitys (Valo): Hyväksytään.

64§ Tuleva toiminta

64.1. Kilpailut

Pauli Kiviahon anomus järjestää selokelpoinen viikonlopputurnaus Töysässä 10.-12.9. Esitys (Paavilainen): hyväksytään.

Mäntän Shakkikerhon anomus alle 12-vuotiaiden joukkueen lisenssivapaudesta nopean shakin SM-kilpailussa. (Liite) Esitys (Paavilainen): hyväksytään.

Pohjoismaiden mestaruuskilpailut 2011 (liite)

Suomi-Ruotsi –maaottelun tilanne (liitteet). Esitys (Halmeenmäki) hyväksytään työnjako ja alustava kilpailukutsu.

SM-kilpailuihin 2010 ilmoittautuneet. Yleinen sarja (9): Henri Pohjala, Janne Mertanen, Jari Järvenpää, Joose Norri, Markku Hartikainen, Mika Karttunen, Rauno Järvinen, Tommi Luukkonen, Vilka Sipilä. Lisäksi alle huippuselorajan 2200 olevat Pekka Kauppala ja Pekka Köykkä. Naiset (4): Heini Puuska, Qiyu Zhou, Katariina Larionova, Maria Larionova. Seniorit (7): Harri Hurme, Ilkka Kanko, Juhani Pitkänen, Mauno Kangas, Petri Saharinen, Seppo Järvinen, jälki-ilmoittautunut Pentti Jalo.

64.2. Muut hankkeet

Shakkikustannus Oy:n yhtiökokousasiat

65§ Muun toiminnan raportointi

Yhteiskuntavastuuprojektit (Halmeenmäki)

Tiedotustoimikunta (Pudas)

Shakin markkinointi (Sairanen)

Internet-sivut

66§ Muut asiat

67§ Seuraava kokous

7.9.2010 klo 17.00 Shakkikodissa

68§ Kokouksen päättäminen

Pöytäkirja

Asia: Suomen Keskusshakkiliiton hallituksen kokous

Aika: 4.5.2010 klo 17.10

Paikka: Shakkikoti, Helsinki

Osallistujat:

Halmeenmäki Tuomo    puheenjohtaja                 47–57

Valo Veikko                      varapuheenjohtaja         47–57

Hartikainen Markku        jäsen                                  47–57

Hentunen Asko               jäsen                                  51–57

Joentakanen Kullervo    jäsen                                  47-57

Kauko Pekka                    jäsen                                  poissa

Laaksovuori Tommi        jäsen                                  47–57

Pudas Toivo                     jäsen                                  47–57

Rytkönen Antti                 jäsen                                  51-57

Sairanen Pekka               jäsen                                  poissa

Graeffe Petri                     Shakkikustannus Oy      47–57

Paavilainen Jorma          sihteeri                              47–57

47§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

48§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

49§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

Työjärjestys hyväksyttiin seuraavilla lisäyksillä: Ilmoitusasioihin lisättiin Pohjoismaiden Shakkiliiton edustajien tapaaminen Oslossa ja Olympiakomitean kokous. Muihin asioihin lisättiin anti-doping– tapaaminen sekä Lauttasaaren Shakkikerholle esitetty mahdollisuus Shakkitempaukseen.

50§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

51§ Ilmoitusasiat

Koulujoukkueiden SM, Pori 24.–25.4.2010: Lukiot 1. PSYL Pori 14 pelipistettä, 2. Ressun lukio 9, 3. Luonnontiedelukio, Helsinki 6,5 Yläkoulut 1. Moision koulu Ylöjärvi 16,5 pelipistettä, 2. TheEnglish School 13,5, 3. Meri-Pori 9,5

4.-6. luokka 1. The English School Helsinki 17 pelipistettä, 2. Jousenkaaren a-a Espoo 14,5, 3. Pihlavan ala-aste 10,5

1.-3. luokka 1. Pihlavan ala-aste 14,5/24, 2. The English School 12,0, 3. Suhmuran ala-aste 11,0

33. Open Internacional Ciudad de San Sebastián 28.3.-4.4.2010 (150): 1. Alvarez Pedraza Aramis 7,5/9 68. Korhonen Pasi 4,5 89. Pasanen Tuomo 4 91. Jukka Fehr 4.

LUCOPEN 3.4.-9.4.2010 (142): 1. Gharamian Tigran 7/9 20. Panu Laine 6

Norrköping 2.– 5.4.2010 (180): 1. Emanuel Berg 7,5/8 3. Yrjö Rantanen 7 4. Jouni Yrjölä 6,5 9. Niina Koskela 6 16. Henri Pohjala 5,5 20. Arto Satonen 5,5 44. Jaakko Kivimäki 5 45. Jarmo Hautaniemi 5 112. Päivi Walta 3,5 165. Pentti Rintakoski 2

Paques de Hyeres  10.4.-12.4.2010 (14): 1. Noe Ringuet 4,5/6 2. Sippo Puroila 4,5 3. Eero Patola 4,5

Bangkok 14.-20.4.2010. Avoin sarja (107): 1. Sune Berg Hansen 8,0/9 17. Teemu Topi-Hulmi 6,5 43. Timo Tuomala 5 56. Kai Tuorila 4,5 77. Kimmo Katajainen 3,5 80. Marko Koivumäki 3,5 82. Seppo Karasmäki 3,5 90. Juhani Pitkänen 3. Haastajasarja (58): 1. Andrew Horton-Kitchlew ENG 6,5/7 29. Reijo Ahjonen 3,5

Shakkitehtävien ratkaisemisen EM-kilpailu 10.-11.4.2010, Sunningdale, Englanti: Joukkuekilpailu (13): 1 Iso-Britannia A 204,5 / 270, 2. Puola 202, 3 Serbia 192, 6 Suomi (Harri Hurme, TerhoMarlo, Jorma Paavilainen, Janne Syväniemi) 154,25. Henkilökohtainen kilpailu (55): 1. John Nunn 80,5 / 90, 2. Piotr Murdzia 77, 3. Eddy van Beers 76,25, 6. Jorma Paavilainen 62,75, 22. Harri Hurme 48,25, 32. Terho Marlo 41,5, 54. Janne Syväniemi 11,5. Konekivääriratkaisukilpailu (40) : 1. Marjan Kovacevic 120, 2. Jorma Paavilainen 116,2, 22. Harri Hurme 104.4 40. Neal Turner 94.1

Todettiin, että ES-78 lopettaa ja pelaajat siirtyvät Espoon Shakkikerhon jäseniksi. Espoon Shakkikerho käyttää ES-78:n paikat joukkueiden SM-kilpailussa.

Käsiteltiin kerhojen kokouksen tapahtumia. Todettiin, että valmistellaan esitykset selolaskentasääntöjen muutoksiksi laajemmin syksyn kerhojen kokoukseen.

(Antti Rytkönen saapui)

Shakkikustannus Oy:n yhtiökokous 28.4.2010. Halmeenmäki ja Graeffe kertoivat kokouksesta. Todettiin, että yhtiökokous keskeytettiin ja sitä jatketaan myöhemmin. Todettiin, että yhtiön hallitus korjaa tilintarkastuspöytäkirjassa esitetyt puutteet.

Pudas kertoi Pohjoismaiden Shakkiliiton edustajien tapaamisesta Oslossa, jossa Suomesta oli mukana Toivo Pudas. Esillä olivat muun muassa FIDE:n tuleva presidenttivaali, Norjan koulushakkiprojekti ja nuorisotoiminta Ruotsissa.

Halmeenmäki kertoi Olympiakomitean valtuuskunnan kokouksesta, jossa esillä oli muun muassa huippu-urheilun kehittämisohjelma.

52§ Talousasiat

Todettiin lisenssi- ja tilitilanne. Todettiin kirjanpidon tilanne.

Hyväksyttiin tarkennettu talousarvio 2010 ja esitys kansainvälisten kilpailujen 2010 tuiksi, valintaperusteiksi ja – päivämääriksi.

JyS:n anomusta 2500 euron tuesta Heart of Finland – kilpailulle käytettäväksi ulkomaisten tittelipelaajien matka- ja majoituskuluihin ei hyväksytty, mutta myönnettiin kilpailulle vapautus selomaksuista. Päätettiin, että liitto avustaa kilpailun markkinoinnissa sekä on yhteydessä Shakkikustannukseen eri tukitavoista.

Päätettiin, ettei hyväksytä esitystä mahdollisuudesta opiskelija-alennukseen A-lisenssistä.

Hyväksyttiin 300 EUR tuki Kalle Kiikin osallistumiseksi valmentajana nuorten SM-kilpailuun. Kiik osallistuu kilpailun pelien analysointiin ja hänellä on mahdollisuus henkilökohtaisesti tavata pelaajia ja heidän vanhempiaan.

53§ Tuleva toiminta

53.1. Kilpailut

Hyväksyttiin seuraavat esitykset selokelpoisiksi kilpailuiksi:

Kaakonketjun turnaukset lokakuussa Karhula (KarhTS), joulukuussa Imatra (ImSh-48).

Nopean shakin turnaukset Oulussa 15.5., 5.6., 3.7., 11.9., 2.10., 13.11. ja 11.12. Oulun kilpailuille anottua alennettua selolaskentamaksua ei hyväksytty.

Valo kertoi mahdollisuudesta pelata lukiojoukkueiden PM-kilpailu 2010 Suomessa, koska Tanska ei järjestä kilpailua ja korvaavaksi isännäksi on pyydetty Suomea. Päätettiin, että pelataan kilpailu Porissa syyskuussa 2010 PSY:n järjestämänä.

Tammer-Shakin kilpailukutsu joukkuepikashakin SM-kilpailuun hyväksyttiin pienin muutoksin, samoin kilpailukutsu JSM-kilpailuun 2010–2011.

Nuorten SM-kilpailun kutsu hyväksyttiin.

Shakkiolympialaiset 2010. Päätettiin nimetä Marko Tauriainen joukkueiden johtajaksi ja miesten joukkueen kapteeniksi, jos Shakkikustannus Oy maksaa hänen matkakulunsa.

53.2. Muut hankkeet

Hyväksyttiin JSM-toimikunnan esitys pelata JSM-kilpailun 2010-2011 I-divisioona pysyväismääräyksistä poiketen kahdessa yhdeksän joukkueen lohkossa (ei 6-8 joukkueen lohkoissa).

Hyväksyttiin ehdotus koulushakin teemavuodeksi 2011 niillä lisäyksillä, että Toivo Pudas lisättiin projektityöryhmään ja Halmeenmäki on työryhmän vetäjä.

54§ Muun toiminnan raportointi

Valmennustoimikunta: Hartikainen kertoi valmennuksen toteutuneen hyvin ja tämän kauden valmennustoiminta päättyy seuraavan kerran jälkeen. Valmennukseen osallistuneiden vahvuusluvut ovat nousseet keskimäärin 110 pistettä valmennuskauden aikana. Seuraavan valmennuskauden toimintaa valmistellaan.

Shakki kouluihin – projekti: Rytkönen kertoi, että projektissa on mukana aktiivisia kouluja.

Talous: Valo totesi taloustilanteen ja tarkennetun budjetin

Internet-sivujen sisältö: Pudas esitteli sisältöluonnoksen ja päätettiin jatkaa sivujen kehittämistä sen pohjalta. Todettiin, että keskustelufoorumin kehittäminen etenee.

55§ Muut asiat

Todettiin lausunto SLU:n Reilun Pelin pelisääntöjen luonnokseen ja päätettiin, että puheenjohtaja saa muokata lausunnon.

Laaksovuori kertoi ADT:n antidoping-tapahtumasta 27.4. Nimettiin liiton puheenjohtaja vastuuhenkilöksi doping-asioissa.

Lauttasaaren Shakkikerhoa on pyydetty osallistumaan Helsinki-päivään 12.6., jossa shakin on tarkoitus olla esillä. Toivo Pudas osallistuu valmisteluihin yhdessä Lauttasaaren Shakkikerhon kanssa.

56§ Seuraava kokous

1.6.2010 klo 17.00 Shakkikodissa

57§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.

Asialista

Asia: Suomen Keskusshakkiliiton hallituksen kokous

Aika: 4.5.2010 klo 17.00

Paikka: Shakkikoti, Helsinki

47§ Kokouksen avaus

48§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

49§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

50§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

51§ Ilmoitusasiat

Koulujoukkueiden SM, Pori 24.–25.4.2010: Lukiot 1. PSYL Pori 14 pelipistettä, 2. Ressun lukio 9, 3. Luonnontiedelukio, Helsinki 6,5

Yläkoulut 1. Moision koulu Ylöjärvi 16,5 pelipistettä, 2. The English School 13,5, 3. Meri-Pori 9,5

4.-6. luokka 1. The English School  Helsinki 17 pelipistettä, 2. Jousenkaaren a-a Espoo 14,5, 3. Pihlavan ala-aste 10,5

1.-3. luokka 1. Pihlavan ala-aste 14,5/24, 2. The English School 12,0, 3. Suhmuran ala-aste 11,0

33. Open Internacional Ciudad de San Sebastián 28.3.-4.4.2010(150): 1. Alvarez Pedraza Aramis 7,5/9 68. Korhonen Pasi 4,5 89. Pasanen Tuomo 4 91. Jukka Fehr 4.

LUCOPEN 3.4.-9.4.2010(142): 1. Gharamian Tigran 7/9 20. Panu Laine 6

Norrköping 2.– 5.4.2010(180): 1. Emanuel Berg 7,5/8 3. Yrjö Rantanen 7 4. Jouni Yrjölä 6,5 9. Niina Koskela 6 16. Henri Pohjala 5,5 20. Arto Satonen 5,5 44. Jaakko Kivimäki 5 45. Jarmo Hautaniemi 5 112. Päivi Walta 3,5 165. Pentti Rintakoski 2

Paques de Hyeres  10.4.-12.4.2010(14): 1. Noe Ringuet 4,5/6 2. Sippo Puroila 4,5 3. Eero Patola 4,5

Bangkok 14.-20.4.2010. Avoin sarja (107): 1. Sune Berg Hansen 8,0/9 17. Teemu Topi-Hulmi 6,5 43. Timo Tuomala 5 56. Kai Tuorila 4,5 77. Kimmo Katajainen 3,5 80. Marko Koivumäki 3,5 82. Seppo Karasmäki 3,5 90. Juhani Pitkänen 3. Haastajasarja (58): 1. Andrew Horton-Kitchlew ENG 6,5/7 29. Reijo Ahjonen 3,5

Shakkitehtävien ratkaisemisen EM-kilpailu 10.-11.4.2010, Sunningdale, Englanti: Joukkuekilpailu (13): 1 Iso-Britannia A 204,5 / 270, 2. Puola 202, 3 Serbia 192, 6 Suomi (Harri Hurme, TerhoMarlo, Jorma Paavilainen, Janne Syväniemi) 154,25. Henkilökohtainen kilpailu (55): 1. John Nunn 80,5 / 90, 2. Piotr Murdzia 77, 3. Eddy van Beers 76,25, 6. Jorma Paavilainen 62,75, 22. Harri Hurme 48,25, 32. Terho Marlo 41,5, 54. Janne Syväniemi 11,5. Konekivääriratkaisukilpailu (40): 1. Marjan Kovacevic 120, 2. Jorma Paavilainen 116,2, 22. Harri Hurme 104.4 40. Neal Turner 94.1

ES-78 ilmoittaa lopettavansa toimintansa ja pelaajat siirtyvät Espoon Shakkikerhon jäseniksi. Espoon Shakkikerho ilmoittaa käyttävänsä ES-78:n paikat joukkueiden SM-kilpailussa.

Shakkikustannus Oy:n yhtiökokous 28.4.2010.

52§ Talousasiat

Lisenssitilanne (liite)

Tilitilanne (liite)

Kirjanpidon tilanne (liite tulossa)

Tarkennettu talousarvio 2010 (Valo, liite)

JyS:n anomus 2500 euron tuesta Heart of Finland – kilpailulle käytettäväksi ulkomaisten tittelipelaajien matka- ja majoituskuluihin sekä vapautusta selomaksuista. Esitys (Valo): Heart of Finland-turnaukselle myönnetään vapautus selomaksuista. Rahallista tukea ei myönnetä, mutta liitto voi avustaa markkinoinnissa jne.

Jani Havumäen esitys mahdollisuudesta opiskelija-alennuksiin SAMOKin ja SYLin opiskelijakorteilla. Ehdotuksen mukaan päätoimisesti korkeakoulussa opiskelevat opiskelijat, jotka kuuluvat joko ylioppilaskuntaan tai ammattikorkeakoulun opiskelijakuntaan, saisivat 50 % alennuksen A-lisenssistä sekä 50 % alennuksen selokelpoisen turnauksen maksuista. Esitys (Valo): Selvitetään pienempää alennusta, esim. 25 %.

Kalle Kiikin mahdollinen mukanaolo nuorten SM-kilpailussa, osallistuminen pelien analysointiin, mahdollisuus henkilökohtaisiin tapaamisiin jne., kustannusarvio noin 300 EUR.

53§ Tuleva toiminta

53.1. Kilpailut

Esitykset selokelpoisiksi kilpailuiksi:

Kaakonketjun turnaukset lokakuussa Karhula (KarhTS), joulukuussa Imatra (ImSh-48).

Nopean shakin turnaukset Oulussa 15.5., 5.6., 3.7., 11.9., 2.10., 13.11. ja 11.12., joille anotaan alennettua selolaskentamaksua.

Esitys (Paavilainen): hyväksytään anomukset ja myönnetään Oulun nopean shakinturnauksille 50 % alennus selolaskentamaksuista.

Lukiojoukkueiden PM-kilpailu 2010: Tanska ei järjestä ja korvaavaksi isännäksi on pyydetty Suomea. Esitys (Valo): Pelataan kilpailu Porissa syyskuussa 2010.

Tammer-Shakin kilpailukutsu joukkuepikashakin SM-kilpailuun hyväksyttiin pienin muutoksin.

Kilpailukutsu JSM-kilpailuun 2010-2011 hyväksyttiin pienin muutoksin.

Shakkiolympialaiset 2010. Esitys (Halmeenmäki): nimetään Marko Tauriainen joukkueiden johtajaksi ja miesten joukkueen kapteeniksi.

53.2. Muut hankkeet

JSM 2010–2011: JSM-toimikunnan esitys pelata I-divisioona pysyväismääräyksistä poiketen kahdessa yhdeksän joukkueen lohkossa (ei 6-8 joukkueen lohkoissa).

Ehdotus koulushakin teemavuodeksi 2011 (liite)

54§ Muun toiminnan raportointi

Valmennustoimikunta (Hartikainen)

Shakki kouluihin – projekti (Rytkönen)

Talous (Valo)

Internet-sivujen sisältö (Pudas)

55§ Muut asiat

Lausunto SLU:n Reilun Pelin pelisääntöjen luonnokseen (liite)

56§ Seuraava kokous

1.6.2010 klo 17.00 Shakkikodissa

57§ Kokouksen päättäminen

Pöytäkirja

Asia: SKSL Kerhojen kokous 11.4.2010 klo 13:05-14:45

Paikka: Shakkikoti, Helsinki

1. Kokouksen avaus

Varapuheenjohtaja Veikko Valo avasi kokouksen. Valo esitti puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan pahoittelut siitä, etteivät he voineet osallistua esteiden vuoksi.

Lyhyessä avauspuheessaan Valo kertoi SKSL:n vuoden 2009 olleen menestyksekäs, vaikka kaikkia tavoitteita ei saavutettukaan. Liiton taloudellinen tulos oli ylijäämäinen. Lisenssimäärät ovat nousseet vähän, mutta ei niin paljon kuin oli tavoitteena.

Kilpailullisesti paras tulos oli Tomi Nybäckin jaettu kärkisija Euroopan henkilökohtaisessa mestaruuskilpailussa.

2. Läsnäolevien toteaminen

Kokouksessa oli läsnä 13 shakkiseuraa (Espoon Shakkikerho 1 ääni, edusti Timo Munukka, Etelä-Vantaan Shakki 1 Seppo Kinnunen, Euran Shakkikerho 1 Pentti Vesander, Helsingin Shakkiklubi 4 Pekka Palamaa, Hämeenlinnan Shakkikerho 1 Antti Rytkönen, Itä-Helsingin Shakkikerho 4 Harri Hytönen, Lahden Shakki 2 Jouko Äijälä, Lauttasaaren Shakkikerho 1 Jyrki Heikkinen, Matinkylän Shakkkikerho 3 Mikko Kivistö, Porin Shakinystävät 2 Veikko Valo, Päivölän Shakkisiirtelijät 1 Lauri Kangas, Suomalainen Shakkikerho 1 Jukka Tuovinen, Turun Työväen Shakkikerho 3 Matti Kukkonen), 1 yhteisöjäsen (Suomen Tehtäväniekat 2 ääntä, edusti Veikko Valo) äänivaltaisina, yksi piiriliitto (Helsingin Shakkiliitto, edusti Timo Munukka) ilman äänivaltaa, yhteensä 27 ääntä. Lisäksi läsnä oli viisi henkilöä (Markku Hartikainen, Tommi Laaksovuori, Mikko Markkula, Joose Norri ja Toivo Pudas) läsnäolo- ja puheoikeudella.

3. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veikko Valo, sihteeriksi Mikko Markkula, pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Jyrki Heikkinen ja Harri Hytönen.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen

Hyväksyttiin kokoukselle laadittu työjärjestys.

6. Toimintakertomus ja tilikertomus vuodelta 2009

Toimintakertomus 2009 hyväksyttiin pienin muutoksin.

Kokous kunnioitti hiljaisella hetkellä joukostamme poistuneita.

Toimintakertomuksen korjaukset:

Johdannon kohtaan ”Yleistä”: Tomi Nybäckin sijoitus EM-kilpailussa oli jaettu ensimmäinen sija.

Toimintakertomukseen kohtaan ”3. Järjestötoiminta”: Mikko Markkula on myös FIDEn parienmääritystoimikunnan sihteeri ja teknisen toimikunnan jäsen.

Tulosliitteeseen lisäys: Seurajoukkueiden Eurooppa-Club Ohrid, FYROM (54 joukkuetta): 1. Economist-SGSEU-1 Saratov 14/14 joukkuepistettä, 27,5/42 pelipistettä, … 31. Salon Shakkikerho 6, 21,0, … 42. Etelä-Vantaan Shakki 5, 17,0.

Selotoimikunnan ja shakkituomaritoimikunnan sihteeri esitti toimikuntien toimintakertomukset liitettäviksi liiton toimintakertomukseen.

Tilikertomus vuodelta 2009 hyväksyttiin keskustelun jälkeen muutoksitta.

Keskustelussa esitettiin hallitukselle toivomus, että Shakkikustannuksen tilinpäätös olisi käytettävissä SKSL:n tilinpäätöstä käsiteltäessä.

7. Tilintarkastajien lausunto

Kuultiin tilintarkastajien lausunto.

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

9. Hallituksen ja selotoimikunnan esitykset

Hyväksyttiin yksimielisesti selotoimikunnan ja hallituksen muutosesitykset (vaihtelevat peliajat ja selolaskijan asema) selotoimikunnan ohjesääntöön.

Selotoimikunnan ja hallituksen esitys selolaskentasääntöjen muutokseksi palautettiin vilkkaan keskustelun jälkeen selotoimikunnalle uudelleen valmisteltavaksi ja esitettäväksi syyskokouksella.

10. Muut asiat

Muissa asioissa ei ollut päätösasioita.

Keskustelussa kritisoitiin liiton shakkisivujen tulososan viiveitä.

Seurajoukkuekilpailun tulospalvelussa on vaikeuksia saada ottelujen tuloksia. Seurajoukkuekilpailun vuosittaisia kilpailumääräyksiä ja kilpailun ohjelmaa toivottiin julkisuuteen ennen lopullista päätöstä.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:45.

Vakuudeksi

Veikko Valo                                                                  Mikko Markkula

Kokouksen puheenjohtaja                                       Kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu

Jyrki Heikkinen                                                           Harri Hytönen

Pöytäkirja

Asia: Suomen Keskusshakkiliiton hallituksen kokous

Aika: 6.4.2010 alkaen klo 17.00, sähköpostikokous

Osallistujat:

Halmeenmäki Tuomo    puheenjohtaja                 35-46

Valo Veikko                      varapuheenjohtaja         35-46

Hartikainen Markku        jäsen                                  35-46

Hentunen Asko               jäsen                                  35-46

Joentakanen Kullervo    jäsen                                  35-46

Kauko Pekka                    jäsen                                  poissa

Laaksovuori Tommi        jäsen                                  35-46

Pudas Toivo                     jäsen                                  35-46

Rytkönen Antti                 jäsen                                  35-46

Sairanen Pekka               jäsen                                  35-46

Graeffe Petri                     Shakkikustannus Oy;n edustaja        35-46

Nouro Mikael                    huippupelaajien edustaja                   35-46

Tauriainen Marko            Suomen Shakin päätoimittaja            35-46

Paavilainen Jorma          sihteeri                              35-46

35§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

36§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

37§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

Työjärjestys hyväksyttiin niillä muutoksilla, että kohtaan Muut asiat lisättiin Tammer-Shakin aloite joukkuepikapelien kelloista, Antti Rytkösen aloite puulaakijoukkueiden osallistumisoikeudesta joukkuepikashakin SM-turnaukseen, Markku Hartikaisen aloite Kerhojen kokouksen kutsujen lähettämisestä sähköpostitse ja Toivo Pudaksen aloite Shakkiliiton näkymisestä Facebookissa.

38§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

40§ Ilmoitusasiat

Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Joukkueiden SM-kilpailu 2009-2010: 1. EtVaS 14, 2. Tammer-Shakki 13, 3. Betfair-Aatos 11.

EM-kilpailu Rijeka, Kroatia 5.-19.3.2010 (407): 1. Ian Nepomnjatshi 9/11, 97. Tomi Nybäck 6,5.

Helsingin Rautatieläisten Shakkikerhon (HRauS) ilmoitus eroamisesta liiton jäsenyydestä.

Marko Koivumäki jatkaa Jorma Kekin työtä suomalaispelien tietokannan tallentajana.

41§ Talousasiat

Merkittiin tiedoksi lisenssitilanne, tilitilanne sekä kirjanpidon tilanne.

Merkittiin tiedoksi katsaus kansainvälisten kilpailujen kustannuksiin v. 2009 ja todettiin, että jatkossa pitää pyrkiä parempaan kustannusten arviointiin ja seurantaan. Toiminnanjohtajan pitää tuoda merkittävistä budjetin ylityksistä välittömästi tieto hallitukselle ja seurata maksupalautuksia aktiivisesti (tarvittaessa karhuta ilman erillistä hallituksen päätöstä).

Vuoden 2010 tarkennetun talousarvion käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Päätettiin JSM-kilpailun 2009-2010 palkinnoiksi esityksen mukaisesti 1. palkinto 2000 EUR 2. palkinto 1000 EUR ja 3. palkinto 500 EUR.

Myönnettiin toiminta-avustusta Suomen Kirjeshakkiliitolle 2 200 EUR ja Suomen Tehtä-väniekat ry:lle 3 000 EUR.

Hyväksyttiin SKSL:n toimiston vuokran alennus summaan 100 EUR / kk vuoden 2010 ajaksi vastineeksi siitä, että SKSL maksaa kahdesti vuoden 2010 aikana vuokranantajan puolen sivun ilmoituksen Suomen Shakkiin.

42§ Tuleva toiminta

42.1. Kilpailut

Hyväksyttiin seuraavat esitykset selokelpoisiksi kilpailuiksi tai ajankohdan muutoksiksi:

19.-20.6.2010 Kemi-turnaus (Kemi, KemTS)

25.7.2010 Vammalan avoin pikapelimestaruus (Sastamala, VammSK)

10.-12.9.2010 Garden syysturnaus (Helsinki, Garde)

Merkittiin tiedoksi, että Opettajien SM pelataan 19.6.2010 Heinolassa.

42.2. Muut hankkeet

Hyväksyttiin Ikurin Vire liiton jäseneksi.

Hyväksyttiin liiton edustajaksi Shakkikustannuksen yhtiökokoukseen 28.4. liiton puheenjohtaja (varalla varapuheenjohtaja). Esitetään hallituksen jäseniksi Petri Graeffea, Asko Hentusta, Tuomo Halmeenmäkeä ja Sari Saarista. Sari Saarinen työskentelee Suomen kieltenopettajien liiton toiminnanjohtajana ja tuo SK:n hallitukseen kokemusta koulumaailmasta ja järjestötoiminnan palveluiden kehittämisestä.

JSM 2010-2011: Nimettiin kilpailutoimikunta: Jyrki Kytöniemi (pj), Timo Munukka, Pekka Sairanen ja Tomi Tocklin. Vahvistettiin peliviikonloput 18.-19.9.2010, 16.-17.10.2010, 20.-21.11.2010, 22.-23.1.2011, 12.-13.2.2011 ja 12.-13.3.2011 Vahvistettiin osanottomaksuiksi samat kuin viime kaudella. Vahvistettiin pääasialliseksi peliajaksi inkrementtiaika (1h 30min/40s +30min +30sek/siirto). Ensi kauden JSM-palkinnoista päätetään syksyn budjetin käsittelyn yhteydessä ennen kauden alkua.

43§ Muun toiminnan raportointi

JSM-kilpailutoimikunta. Sairanen kertoi, ettei raportoitavaa ole.

Kerhoasiat: Internetin hyödyntäminen. Tommi Laaksovuori kertoi, että tarkoitus on kokeilla blogia muutaman kerhon kanssa vaihtoehtona perinteisille internetsivuille tai niiden lisänä.

LauttSk:ssa toimiva tiedotustyöryhmä on halukas osallistumaan kokeiluun, jonka ajatus on kokoontua osallistujakerhojen yhteyshenkilöiden kanssa keskustelu-, ideointi- ja opetuspäiville. Projekti käynnistetään syksyllä ja hallitukselle lähetetään tarkempi suunnitelma  parin kuukauden kuluttua. Aikatauluehdotus hyväksyttiin.

Internet-sivujen kehittäminen. Laaksovuori kertoi nykytilanteesta ja ehdotti, että Pudas ja Paavilainen suunnittelevat Internet-sivujen sisällön rakenteen seuraavaan kokoukseen mennessä. Ehdotus hyväksyttiin ja Pudas nimettiin työn vastuuhenkilöksi.

Toimitsijakoulutuksen kehittäminen. Joentakanen kertoi, ettei uusia toimitsijakouluttajia ole vielä tiedossa. Sääntökysymyksiä käsittelevä ja verkkosivuille tuleva palsta on työn alla.

44§ Muut asiat

Lausunto SLU:n Reilun Pelin pelisääntöjen luonnokseen siirrettiin seuraavaan kokouk-seen.

Hyväksyttiin Tammer-Shakin aloite: ”Kun joukkueet tuovat joukkuebliksteihin viallisia digikelloja tai jos (ja kun) kelloja menee rikki kilpailun aikana, niin Tammer-Shakki toivoo että varakellot saisivat olla analogisia (lähinnä tornikelloja).”

Päätettiin antaa puulaakijoukkueille yms. osallistumisoikeus joukkuepikashakin SM-turnaukseen. Tällaisen joukkueen pikashakin selolukujen keskiarvo saa olla korkeintaan 1900. Päätös on väliaikainen ja voimassa, kunnes Kerhojen kokous käsittelee asian.

Päätettiin selvittää, voidaanko nykyisten sääntöjen puitteissa toteuttaa Markku Hartikai-sen aloite kerhojen kokouksen materiaalien lähettämisestä sähköpostitse niille, jotka sen hyväksyvät. Muuten muutos vaatii Kerhojen kokouksen päätöksen.

Toivo Pudas ehdotti harkittavaksi liiton näkymistä Facebookissa ja mahdollisuuksia päätettiin selvittää.

45§ Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 4.5.2010 klo 17.00 Shakkikodissa.

46§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 8.4.2010.

Asialista

Asia: Suomen Keskusshakkiliiton hallituksen kokous

Aika: 6.4.2010 alkaen klo 17.00, sähköpostikokous

35§ Kokouksen avaus

36§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

37§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

38§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

40§ Ilmoitusasiat

Joukkueiden SM-kilpailu 2009-2010: 1. EtVaS 14, 2. Tammer-Shakki 13, 3. Betfair-Aatos 11.

EM-kilpailu Rijeka, Kroatia 5.-19.3.2010 (407): 1. Ian Nepomnjatshi 9/11, 97. Tomi Nybäck 6,5.

Helsingin Rautatieläisten Shakkikerhon (HRauS) ilmoitus eroamisesta liiton jäsenyydestä.

Marko Koivumäki jatkaa Jorma Kekin työtä suomalaispelien tietokannan tallentajana.

41§ Talousasiat

Lisenssitilanne (liite)

Tilitilanne (liite)

Kirjanpidon tilanne (liite)

Katsaus kansainvälisten kilpailujen kustannuksiin v. 2009 (liite, Paavilainen)

Tarkennettu talousarvio 2010 (Valo)

JSM-kilpailun 2009-2010 palkinnot. Esitys (Paavilainen): 1. palkinto 2000 EUR 2. palkinto 1000 EUR ja 3. palkinto 500 EUR.

Suomen Kirjeshakkiliiton ja Suomen Tehtäväniekat ry:n toiminta-avustusanomukset (liitteet). Esitys (Valo):

SKSL:n toimiston vuokran alennus summaan 100 EUR / kk vuoden 2010 ajaksi vastineeksi siitä, että SKSL maksaa kahdesti vuoden 2010 aikana vuokranantajan puolen sivun ilmoituksen Suomen Shakkiin. Esitys (Paavilainen): hyväksytään.

42§ Tuleva toiminta

42.1. Kilpailut

Esitykset selokelpoisiksi kilpailuiksi tai ajankohdan muutoksiksi:

19.-20.6.2010 Kemi-turnaus (Kemi, KemTS)

25.7.2010 Vammalan avoin pikapelimestaruus (Sastamala, VammSK)

10.-12.9.2010 Garden syysturnaus (Helsinki, Garde)

Esitys (Paavilainen): hyväksytään

42.2. Muut hankkeet

Ikurin Vireen hyväksyminen liiton jäseneksi. Esitys (Paavilainen): hyväksytään.

Shakkikustannuksen yhtiökokous 28.4.: Esitys (Halmeenmäki): Valitaan liiton edustajaksi kokoukseen liiton pj (varalla vpj). Esitetään hallituksen jäseniksi Petri Graeffea, Asko Hentusta, Tuomo Halmeenmäkeä ja Sari Saarista. Sari Saarinen (synt. 1967) on kasvatustieteiden maisteri ja työskentelee Suomen kieltenopettajien liiton toiminnanjohtajana. Saarisella on kaksi lasta, jotka ovat kiinnostuneita shakista. Saarinen tuo SK:n hallitukseen kokemusta koulumaailmasta ja järjestötoiminnan palveluiden kehittämisestä.

JSM 2010-2011: Esitys (Halmeenmäki): Nimetään kilpailutoimikunta: Jyrki Kytöniemi (pj), Timo Munukka, Pekka Sairanen ja Tomi Tocklin. Vahvistetaan peliviikonloput 19.-20.9., 17.-18.10., 20.-21.11. (muutos isänpäivän vuoksi), 22.-23.1.2010, 12.-13.2. ja 12.-13.3. Vahvistetaan osanottomaksuiksi samat kuin viime kaudella. Vahvistetaan pääasialliseksi peliajaksi nykyisiä peliaikoja vastaava inkrementtiaika (1h 30min/40s +30min +30sek/siirto).

43§ Muun toiminnan raportointi

JSM-kilpailutoimikunta (Sairanen)

Kerhoasiat: Internetin hyödyntäminen (Laaksovuori)

Internet-sivujen kehittäminen (Laaksovuori)

Toimitsijakoulutuksen kehittäminen (Joentakanen)

44§ Muut asiat

Lausunto SLU:n Reilun Pelin pelisääntöjen luonnokseen (liite)

45§ Seuraava kokous

4.5.2010 klo 17.00 Shakkikodissa

46§ Kokouksen päättäminen

Pöytäkirja

Asia: Suomen Keskusshakkiliiton hallituksen kokous

Aika: 9.3.2010 klo 17.00 – 19.00

Paikka: Shakkikoti, Helsinki

Osallistujat

Halmeenmäki Tuomo    puheenjohtaja                 24-34

Valo Veikko                      varapuheenjohtaja         24-34

Hartikainen Markku        jäsen                                  24-34

Hentunen Asko               jäsen                                  24-34

Joentakanen Kullervo    jäsen                                  24-34

Kauko Pekka                    jäsen                                  24-34

Laaksovuori Tommi        jäsen                                  24-34

Pudas Toivo                     jäsen                                  24-34

Rytkönen Antti                 jäsen                                  poissa

Sairanen Pekka               jäsen                                  poissa

Paavilainen Jorma          sihteeri                              24-34

24§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

25§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

26§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin niillä muutoksilla, että kohtaan 29 lisättiin käsiteltäväksi rästipoistot ja kohtaan 31 internet-sivujen kehittäminen.

27§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

28§ Ilmoitusasiat

Todettiin seuraavat ilmoitusasiat:

Seniorien EM-joukkuekilpailu, Dresden 10.-18.2. (78): 1. Venäjä 18 joukkuepistettä, 29 pelipistettä, 2. Sveitsi 14, 21 3. Suomi 13, 22,5 (Heikki Westerinen 6,5/9, Harri Hurme 5, Erkki Havansi5,5, Ilkka Saren 5,5) 43. TuTS 9, 17,5 (Paul Morant 6,5, Antti Suominen 4,5, Tapio Ketonen 3, Olavi Almi 3,5) 49. Turku 8, 18 (Pentti Palmo 2,5, Jyrki Alkkiomäki 4,5, Kalevi Lehtosaari 6, Martti Ranki 5) 54. Botnia (Torvald Perman 3, Jouko Lahti 4,5, Veikko Rantanen 5, Rolf Runonen 4) 8, 16,5 58. Helsinki (Kaj Kivipelto 6, Veikko Koskinen 4,5, Mauno Kangas 3,5, Petri Saharinen 4) 7, 18 69. Stadi (Seppo Lyly 4, Martti Laitinen 0,5, Raimo Hall 4,5, Sten Ståhle 4,5) 6, 13,5

Koululaisten PM, Västerås, 17.-20.2.:

A-ryhmä: 1. Roope Kiuttu 5/6 8. Kim Räisänen 3

B-ryhmä: 1) Björn Möller Ochsner Tanska 5/6, 7. Vihtori Immonen 3, 9. Henri Torkkola 2½

C-ryhmä: 1) Gregor Taube Norja 5/6 2. Erik Rönkä 4½ 4. Julius Rauramaa 3½

D-ryhmä: ) Kristian Stuvik Holm Norja 4½/6, 9. Eero Valkama 2½, 12. Jere Lindholm 1

E-ryhmä: 1. Qiyu Zhou 4½/6 5. Dmitri Tumanov 3½

Cappelle la Grande 13.-20.2. (652): 1. Jaroslav Zherebuh (UKR) 7,5/9, 49. Sampsa Nyysti 6, 103. Mikael Agopov 5,5

Kuolleita: Hemmo Männistö 23.12.2009, Carl-Erik Spåre 4.2.2010, Yrjö Kilpi 6.2.2010

29§ Talousasiat

Merkittiin tiedoksi lisenssi- ja tilitilanne. Alkuvuoden kirjanpidon tilannetta ei tarkasteltu.

Päätettiin, että EM-joukkuekilpailun omavastuuosuuksien korvaavien valmennussopimuksien valmennettavilta tiedustellaan arvioita valmennuksen sujumisesta.

Veikko Valo laatii ensi kokoukseen tarkennetun talousarvion ja toiminnanjohtaja katsauksen viime vuoden kansainvälisten kilpailujen menoihin, jotka olivat budjetoitua suuremmat.

Hyväksyttiin poistettaviksi kirjanpidosta kolme maksurästiä yhteissummaltaan 336 euroa: Hangon Shakkiseuran kuuden euron jäsenmaksurästi, Helsingin Shakkiliiton 25 euron rästimaksu vuodelta 2007 sekä vanhoja, kohdentamattomia lisenssisaamisia 305 euron arvosta.

Hyväksyttiin tuloslaskelma ja allekirjoitettiin tilinpäätös.

30§ Tuleva toiminta

30.1. Kilpailut

Päätettiin nopean shakin SM-kilpailun jälkeinen selolista.valintaperusteeksi alle 20-vuotiaiden MM-kisaan 2.-17.8.2010, jonne on ilmoittauduttava 2.6. mennessä.

Päätettiin, ettei LoimSK:n valitusta II divisioonan karsintapareista hyväksytä, mutta LoimSK:n maksama vetoraha palautetaan.

Hyväksyttiin seuraavat anomukset selokelpoisiksi kilpailuiksi tai kilpailuajoiksi:

10.4. Nopean shakin turnaus (Helsinki, Jyrki Parkkinen)

17.4. Nopean shakin turnaus, Reima Paavilaisen muistoturnaus (Helsinki, I-HSK)

8.5. Oulun nopean shakin mestaruus, 15+15 min, (Oulu, OSS)

9.5. Kouvolan avoin pikapelimestaruus (5+5 min) (Kuusankoski,POKS)

22.5. Kotkan avoin mestaruusturnaus 20 + 20 min (Kotka, KarhTS)

12.-13.6. MatSK:n viikonloppukilpailu (Espoo, MatSK)

4.-5.9. kilpailun ”Pohjois-Suomen avoin mestaruus” nimen muutos: ”Yrjö Kilven muistoturnaus”

12.9. Kaakonketjun nopean shakin osakilpailu (Kuusankoski, POKS)

9.10. Pohjois-Suomen nopean shakin mestaruus, 15+15 min, (Oulu, OSS)

9.-10.10. Salon Shakkikerhon viikonlopputurnaus (Salo, SalSK)

9.-10.10. Vaasan viikonlopputurnaus (Vaasa, VSS)

Hyväksyttiin kilpailukutsu SM-kilpailuihin 2010: yleinen sarja, naiset ja seniorit.

30.2. Muut hankkeet

Hyväksyttiin toimintakertomus 2009 pienin muutoksin.

Päätettiin esittää Mikko Markkulaa Euroopan Shakkiliitolle tuomariksi shakkiolympialaisiin 2010.

Hyväksyttiin Hämeenkosken Shakkihaarukka liiton jäseneksi.

31§ Muun toiminnan raportointi

Valo kertoi, ettei shakkituomaritoimikunnan toiminnasta ole raportoitavaa. Ansiomerkkitoimikunnan Valo kertoi myöntäneen seuraavat merkit Jyrki Heikkiselle shakin tunnustusmerkin ja Petri Sahariselle hopeisen ansiomerkin. Hentunen kertoi, ettei selotoimikunnan toiminnasta ole raportoitavaa.

Pudas kertoi tiedotustoimikunnan tiedottaneen menestyksestä koululaisten PM-kisoissa, lisäksi SLU:lta on ostettu mediarekisteri.

Halmeenmäki kertoi yhteiskuntavastuuprojekteista: alkuvuonna käynnistyi neljä shakki-kurssia mielenterveyskuntoutujille. Paikkakunnat ovat Oulu, Mikkeli, Joutseno ja Tampere ja liitto osallistuukunkin kurssin järjestelyihin 50 eurolla. Kevään aikana pyritään lisäksi käynnistämään yksi pilottikurssi ikääntyneille. Projektin jatkoa ja rahoitusvaihtoehtoja pohditaan kevään aikana, kun on saatu kokemuksia toteutuneista kursseista.

Sairanen oli välittänyt sähköpostilla tiedon, ettei shakin markkinoinnista ole raportoitavaa.

Hentunen totesi, ettei selolaskennan kehittämisestä ole raportoitavaa.

Halmeenmäki kertoi kyselystä, jolla kysyttiin palautetta vuonna 2009 kansainvälisiin kilpailuihin osallistuneilta. Kyselyyn saatiin 18 vastausta, joissa oli käytännönläheisiä huomioita. Yleisesti ottaen saatiin melko hyvät arviot ja hyviä kehitysehdotuksia.

Laaksovuori esitteli internet-sivuista saadun esittelyversion. Sivuja kehitetään edelleen ja sekä niiden sisältöä että rakennetta kehitetään.

32§ Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

33§ Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 6.4.2010 klo 17.00 Shakkikodissa.

34§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kokouskutsu

Asia: Suomen Keskusshakkiliiton hallituksen kokous

Aika: 9.3.2010 klo 17.00

Paikka: Shakkikoti, Helsinki

Asialista

24§ Kokouksen avaus

25§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

26§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

27§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

28§ Ilmoitusasiat

Seniorien EM-joukkuekilpailu, Dresden 10.-18.2. (78): 1. Venäjä 18 joukkuepistettä, 29 pelipistettä, 2. Sveitsi 14, 21 3. Suomi 13, 22,5 (Heikki Westerinen 6,5/9, Harri Hurme 5, Erkki Havansi5,5, Ilkka Saren 5,5) 43. TuTS 9, 17,5 (Paul Morant 6,5, Antti Suominen 4,5, Tapio Ketonen 3, Olavi Almi 3,5) 49. Turku 8, 18 (Pentti Palmo 2,5, Jyrki Alkkiomäki 4,5, Kalevi Lehtosaari 6, Martti Ranki 5) 54. Botnia (Torvald Perman 3, Jouko Lahti 4,5, Veikko Rantanen 5, Rolf Runonen 4) 8, 16,5 58. Helsinki (Kaj Kivipelto 6, Veikko Koskinen 4,5, Mauno Kangas 3,5, Petri Saharinen 4) 7, 18 69. Stadi (Seppo Lyly 4, Martti Laitinen 0,5, Raimo Hall 4,5, Sten Ståhle 4,5) 6, 13,5

Koululaisten PM, Västerås, 17.-20.2.:

A-ryhmä: 1. Roope Kiuttu 5/6 8. Kim Räisänen 3

B-ryhmä: 1) Björn Möller Ochsner Tanska 5/6, 7. Vihtori Immonen 3, 9. Henri Torkkola 2½

C-ryhmä: 1) Gregor Taube Norja 5/6 2. Erik Rönkä 4½ 4. Julius Rauramaa 3½

D-ryhmä: 1) Kristian Stuvik Holm Norja 4½/6, 9. Eero Valkama 2½, 12. Jere Lindholm 1

E-ryhmä: 1. Qiyu Zhou 4½/6 5. Dmitri Tumanov 3½

Cappelle la Grande 13.-20.2. (652): 1. Jaroslav Zherebuh (UKR) 7,5/9, 49. Sampsa Nyysti 6, 103. Mikael Agopov 5,5

Kuolleita: Hemmo Männistö 23.12.2009, Carl-Erik Spåre 4.2.2010, Yrjö Kilpi 6.2.2010

29§ Talousasiat

Lisenssitilanne (liite)

Tilitilanne (liite)

Kirjanpidon tilanne (liite)

Tuloslaskelman käsittely (liite)

Tilinpäätöksen allekirjoittaminen

30§ Tuleva toiminta

30.1. Kilpailut

Valintaperusteiden päättäminen alle 20-vuotiaiden MM-kisaan 2.-17.8.2010, jonne on ilmoittauduttava 2.6. mennessä. Esitys (Halmeenmäki): selolista.

LoimSK:n valitus II divisioonan karsintapareista. Esitys (Halmeenmäki): Valitusta ei hyväksytä, mutta LoimSK:n maksama vetoraha palautetaan.

Anomukset selokelpoisiksi kilpailuiksi tai kilpailuajoiksi.

10.4. Nopean shakin turnaus (Helsinki, Jyrki Parkkinen)

17.4. Nopean shakin turnaus, Reima Paavilaisen muistoturnaus (Helsinki, I-HSK)

9.5. Kouvolan avoin pikapelimestaruus (5+5 min) (Kuusankoski, Poks)

22.5. Kotkan avoin mestaruusturnaus 20 + 20 min (Kotka, KarhTS)

12.-13.6. MatSK:n viikonloppukilpailu (Espoo, MatSK)

12.9. Kaakonketjun nopean shakin osakilpailu (Kuusankoski, Poks)

9.-10.10. Salon Shakkikerhon viikonlopputurnaus (Salo, SalSK)

9.-10.10. Vaasan viikonlopputurnaus (Vaasa, VSS)

Esitys (Paavilainen): hyväksytään.

30.2. Muut hankkeet

Toimintakertomus 2009 (liite).

Ehdokas Euroopan Shakkiliitolle tuomariksi shakkiolympialaisiin 2010. Esitys (Paavilainen) Mikko Markkula.

Hämeenkosken Shakkihaarukan hyväksyminen liiton jäseneksi. Esitys (Paavilainen): hyväksytään.

31§ Muun toiminnan raportointi

Shakkituomaritoimikunta (Valo)

Ansiomerkkitoimikunta (Valo)

Selotoimikunta (Hentunen)

Tiedotustoimikunta (Sairanen)

Yhteiskuntavastuuprojektit (Halmeenmäki): Alkuvuoden aikana käynnistyi neljä shakkikurssia mielenterveyskuntoutujille. Liitto osallistuu kunkin kurssin järjestelyihin 50 eurolla. Kevään aikana yritetään lisäksi käynnistää yksi pilottikurssi ikääntyneille. Projektin jatkoa ja rahoitusvaihtoehtoja pohditaan kevään aikana, kun on saatu kokemuksia toteutuneista kursseista.

Shakin markkinointi (Sairanen)

Selolaskennan yms. kehittäminen (Hentunen)

Palaute kv. kilpailuista vuonna 2009 (Halmeenmäki, liite)

32§ Muut asiat

33§ Seuraava kokous

6.4.2010 klo 17.00 Shakkikodissa

34§ Kokouksen päättäminen

Pöytäkirja

Asia: Suomen Keskusshakkiliiton hallituksen kokous

Aika: 2.2.2010 klo 17.10-19.10

Paikka: Shakkikoti, Helsinki

Osallistujat

Halmeenmäki Tuomo          puheenjohtaja           13-23

Valo Veikko                            varapuheenjohtaja   18-23

Hartikainen Markku              jäsen                            13-23

Hentunen Asko                     jäsen                            poissa

Joentakanen Kullervo          jäsen                            13-23

Kauko Pekka                          jäsen                            18-23

Laaksovuori Tommi              jäsen                            13-23

Pudas Toivo                           jäsen                            13-23

Rytkönen Antti                       jäsen                            13-23

Sairanen Pekka                     jäsen                            poissa

Paavilainen Jorma                sihteeri                        13-23

13§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

14§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

15§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

16§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin kahdella muutoksella: poistetaan sulut ja suluissa ollut teksti kohdan 5 otsikosta ja sulkumerkki kohdan 8.2. lopusta.

17§ Ilmoitusasiat

Todettiin seuraavat ilmoitusasiat:

26.-30.12.2009 Bethune, Ranska: B-ryhmä (112, elot 1600-2000): 1. William Leschelle 8/9, 17. Isak Kelmendi 6

Helsingin mestaruus (Ilkka Kanko 75-vuotta juhlaturnaus) 27.12.2009 – 6.1.2010: M-ryhmä 1. Pekka Kauppala LauttSK 6/9, 2. Teemu Pudas ESK 6, 3.Joose Norri HSK 6, A1-ryhmä: 1. Tuomo Pasanen I-HSK 6/9, 2. Ari Möttönen MatSK 5,5, 3. Esa Auvinen ESK 5, A2-ryhmä 1. Vihtori Immonen I-HSK 7,5/9, 2. Daniel Ebeling MatSK 7, 3. Tom Smeds RikSha 6, Senioriryhmä 1. Harri Hurme SSK 9/9, 2. Ilkka Kanko HSK 8, 3. Pentti Jalo KäpSK 6, B1-ryhmä: 1. Henry Mannberg Remi 5,5/7, 2. Timo Akkanen KäpSK 4,5, 3. Dennis Liu MatSK 4,5, B2-ryhmä 1. Kai Backman I-HSK 5/7, 2. Jukka Tiusanen SSK 5, 3. Otto von Hellens VihdSK 4,5

Corus, Hollanti 15.-28.1., B-ryhmä (14): 1. Anish Giri 9/13, 12. Tomi Nybäck 5

18§ Talousasiat

(Pekka Kauko ja Veikko Valo saapuivat)

Todettiin lisenssi- ja tilitilanne sekä kirjanpidon tilanne. Päätettiin, että Veikko Valo, Jorma Paavilainen sekä Jouko Lauronen selvittävät kirjanpidon avoimet asiat, tarvittaessa yhteistyössä esimerkiksi Suomen Shakkikustannus Oy:n kanssa.

Hyväksyttiin esitys kansainvälisten edustustehtävien valintaperusteiksi vuonna 2010. Valintaperusteiden listaan lisätään valintapäivämäärät ja liiton tuki kilpailuihin. Listaa ylläpidetään ja täydennetään tarvittaessa.

Päätettiin matkakustannusten korvaaminen kokouksiin hallituksen jäsenille seuraavasti: Matkakorvaus todellisten kulujen mukaan julkista kulkuneuvoa käyttäen, omalla autolla enintään 0,22 euroa/kilometri. Pitkämatkalaisille lisäksi 17 euroa päivärahaa, mutta maksimikorvaus kuitenkin aina 0,22 euroa/km. Selolaskijan korvaus 20 euroa/kk puhelin- ym. kuluihin.

Päätettiin vuonna 2009 kertyneiden maksamattomien lisenssien karhuaminen seuraavasti: lähetetään maksukehotus pelaajan lisäksi joko kerholle (joukkuekilpailujen maksamattomat lisenssit) tai kilpailun järjestäjälle (henkilökohtaisten kilpailujen maksamattomat lisenssit).

Suomen edustajaksi henkilökohtaiseen EM-kilpailuun Kroatian Rijekassa 5.-19.3.2010 valittiin Tomi Nybäck ja hänelle korvataan matka- ja majoituskustannukset.

19§ Tuleva toiminta

19.1. Kilpailut

Hyväksyttiin seuraavat anomukset selokelpoisiksi kilpailuiksi tai kilpailuajoiksi:

Suomi-Ruotsi –ottelu: 30.10.2010

Päämajaturnaus (Mikkeli, MikkSK): 24.-25.4. (ajankohdan muutos)

Päätettiin järjestää SM-kilpailut (yleinen sarja, naiset ja seniorit) 14.-24.6. Yleinen sarja pelataan 12 pelaajan täyskierroskilpailuna. Pelipaikka on Helsingin Shakkikoti ja järjestäjät HSL ja SKSL.

19.2. Muut hankkeet

Päätettiin, että SKSL ottaa käyttöön seuraavat ohjeet alkoholin käytöstä SKSL:n alaisissa shakkikilpailuissa:

– Pelaajien alkoholin käyttö on kielletty. Pelitiloissa alkoholia nauttiva tai päihtyneenä esiintyvä pelaaja saa vähintään kolmen kuukauden kilpailukiellon. SM-kilpailuissa tai nuorten kilpailuissa seuraamuksena on vähintään kuuden kuukauden kilpailukielto.

– Alkoholin nauttiminen pelitiloissa on kielletty. Kilpailun järjestäjän pitää poistaa alkoholia nauttiva tai päihtynyt henkilö pelipaikalta. Jos kyseessä on pelaaja tai toimitsija, järjestäjän pitää tehdä siitä raportti SKSL:lle. Ohjeen laiminlyönnistä voidaan määrätä määräaikainen kilpailujen järjestämiskielto.

– Pelitiloilla tarkoitetaan pelisalia, jossa pelipöydät yms. sijaitsevat. Alkoholia voidaan myydä ja nauttia erillisessä tilassa (esim. olutteltta), mutta pelisaliin juomia ei saa tuoda eikä pelata päihtyneenä.

Päätettiin, että yleisluonteiset kommentit vuoden 2009 toimintakertomuksen sisältöön ja rakenteeseen sekä mahdolliset lisäysehdotukset tehdään sähköpostitse viimeistään 10.2., jonka jälkeen toiminnanjohtaja laatii seuraavan version 15.2. mennessä. Tavoite on hyväksyä toimintakertomus maaliskuun kokouksessa 2.3.

20§ Muun toiminnan raportointi

Valmennustoimikunta / Hartikainen: Kalle Kiikin valmennus jatkuu, siinä on tauko koululaisten PM-kisan aikana. Vuoden 2009 EM-kisojen omavastuuosuuksien korvaaminen valmennuksella on tuottanut valmennussopimuksia EM-pelaajien ja nuorten välille. Suunnitteilla on valmennusyhteistyötä sekä Viron että Venäjän nuorten kanssa. Kysely kv. kilpailuista on lähetetty seuraaville viime vuonna kansainväliseen kilpailuun osallistuneille: EM-kilpailut, nuorten EM, nuorten MM, Itämeren maiden nuorten joukkuekilpailu, Ruotsi-Suomi –ottelu.

Shakki kouluihin –projekti / Rytkönen: Kaikille yläasteille ja peruskouluille lähetään lähipäivinä sähköpostiviesti, jossa pyydetään tietoa koulukerhoista, oppilasmääristä ja yhteystiedoista sekä tiedustellaan kiinnostusta kirjallisen opetusmateriaalin saamiseen.

Talous / Valo: Ensi kokoukseen saadaan tilinpäätös ja tarkennettu budjetti.

Verkkosivujen uudistus / Laaksovuori: Yksi tarjous on saatu ja sen pohjalta edetään. Sivuston ylläpitoon ja päivittäjiksi etsitään henkilöitä.

21§ Muut asiat

Hyväksyttiin hankeluettelo 2010.

Hyväksyttiin toimikuntien kokoonpanot ja muut henkilövalinnat seuraavasti:

Sääntömääräiset toimikunnat

Shakkituomaritoimikunta: Valo (pj), Hytönen, Kokkila, Markkula, Mujunen, Särkilahti

Ansiomerkkitoimikunta: Palamaa (pj), Hurme, Kvist, Nieminen, Särkilahti, Valo

Selotoimikunta: Hentunen (pj), Hurme, Kivijärvi, Markkula, Penttinen, Vihinen

Nuoriso- ja valmennustoiminta

Valmennustoimikunta: Hartikainen (pj), Hentunen, Joentakanen, Pudas, Karttunen

Nuorisovalmennus: Hartikainen ja Pudas

Kansainväliset shakkileirit: Hartikainen

Shakki kouluihin -projekti: Rytkönen

Koulukerhoverkoston yhteystietojen kokoaminen: Rytkönen

Suomen Shakin koululaisnumero: Rytkönen, Pudas, Graeffe

Muut nuoriso- ja valmennustoimintaan liittyvät tehtävät

Kouluttajaverkoston kokoaminen: Halmeenmäki

Koulukerhoaineiston toimittaminen: SK

Kerho- ja turnaustoiminta

Kerhovastaava: Laaksovuori

Internetin hyödyntäminen: Laaksovuori

Tietopaketit Internet-sivuille

kerhojen perustamisesta: Paavilainen

työllistettävän palkkaamisesta: Kauko

JSM-kilpailutoimikunta 2009-2010: Kytöniemi (pj), Lehtivaara, Sairanen, Tocklin

Muut kerho- ja turnaustoimintaan liittyvät tehtävät

Toimitsijakoulutuksen kehittäminen: Joentakanen

Suomi-Viro-maaottelu: Hartikainen

Suomi-Ruotsi-maaottelu: Paavilainen

kv. kovatasoisen turnauksen järjestämisedellytysten selvittely: Hartikainen

Järjestötoiminta

Tiedotustoimikunta: Pudas (pj), Graeffe, Miettinen, Nybäck, Sairanen, Särkilahti

Lehtien yhteispalstat: Shakkikustannus Oy (SK)

Shakin markkinointi: Sairanen

Shakki kirjakauppojen näyteikkunoissa: Rytkönen

Shakkiesite: SK, Pudas

Toimittajatapaamiset: Halmeenmäki

Television hyödyntäminen: Graeffe

Talousvastaava: Valo

Muut järjestötoimintaan liittyvät tehtävät:

Internet-sivujen kehittäminen: Laaksovuori

Yhteistyösuhteet: Halmeenmäki

Yhteiskuntavastuuprojektit: Halmeenmäki

Pr-turnaus: Halmeenmäki

Sponsoroinnin kehittäminen: Kivistö

Organisaatiokuvaus ja strategian läpikäynti: Halmeenmäki

Selolaskijan ”oppipoika”: Hentunen

Rekisterien hyödyntäminen: Hentunen

Edustajat ja yhteyshenkilöt:

Fide: Markkula

ECU: Markkula

PSL: Markkula ja Paavilainen

PSL/koulu: Ebeling

PSL/seniorit: Hurme

PSL/naiset: Koskela

Senioriyhteyshenkilö: Hurme

Olympiakomitea: Halmeenmäki

Shakkikodin huoneistotoimikunta: Pudas ja Miettinen

Suomen Shakkikustannuksen hallitus: Halmeenmäki

Suomen Shakin toimitusneuvosto: Paronen (pj), Laaksovuori, Pudas, Sairanen

Selolaskija: Markkula

22§ Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 2.3.2010 klo 17.00 Shakkikodissa. Huhtikuun kokous pidetään 6.4.ja Kerhojen kokous sunnuntaina 11.4.2010 alkaen klo 13.

23§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kokouskutsu

Asia: Suomen Keskusshakkiliiton hallituksen kokous

Aika: 2.2.2010 klo 17.00

Paikka: Shakkikoti, Helsinki

Asialista

13§ Kokouksen avaus

14§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

15§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

16§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

17§ Ilmoitusasiat

26.-30.12.2009 Bethune, Ranska: B-ryhmä (112, elot 1600-2000): 1. William Leschelle 8/9, 17. Isak Kelmendi 6

Helsingin mestaruus (Ilkka Kanko 75-vuotta juhlaturnaus) 27.12.2009 – 6.1.2010: M-ryhmä 1. Pekka Kauppala LauttSK 6/9, 2. Teemu Pudas ESK 6, 3.Joose Norri HSK 6, A1-ryhmä: 1. Tuomo Pasanen I-HSK 6/9, 2. Ari Möttönen MatSK 5,5, 3. Esa Auvinen ESK 5, A2-ryhmä 1. Vihtori Immonen I-HSK 7,5/9, 2. Daniel Ebeling MatSK 7, 3. Tom Smeds RikSha 6, Senioriryhmä 1. Harri Hurme SSK 9/9, 2. Ilkka Kanko HSK 8, 3. Pentti Jalo KäpSK 6, B1-ryhmä: 1. Henry Mannberg Remi 5,5/7, 2. Timo Akkanen KäpSK 4,5, 3. Dennis Liu MatSK 4,5, B2-ryhmä 1. Kai Backman I-HSK 5/7, 2. Jukka Tiusanen SSK 5, 3. Otto von Hellens VihdSK 4,5

18§ Talousasiat

Lisenssitilanne (liite)

Tilitilanne (liite)

Kirjanpidon tilanne

Esitys kansainvälisten edustustehtävien valintaperusteiksi vuonna 2010 (Paavilainen, liite)

Matkakustannusten korvaaminen kokouksiin hallituksen jäsenille. Esitys (Paavilainen): Matkakorvaus todellisten kulujen mukaan julkista kulkuneuvoa käyttäen, omalla autolla enintään 0,22 euroa/kilometri. Pitkämatkalaisille lisäksi 17 euroa päivärahaa, mutta mak-simikorvaus kuitenkin aina 0,22 euroa/km. Selolaskijan korvaus 20 euroa/kk puhelin- ym. kuluihin.

Vuoden 2009 kertyneiden maksamattomien lisenssien karhuaminen. Esitys (Paavilainen): lähetetään maksukehotus pelaajan lisäksi joko kerholle (joukkuekilpailujen maksamattomat lisenssit) tai kilpailun järjestäjälle (henkilökohtaisten kilpailujen maksamattomat lisenssit).

Edustajan valinta ja hänen kulujensa korvaaminen henkilökohtaisessa EM-kilpailussa Rijekassa 5.-19.3.2010. Esitys (Paavilainen): Suomen edustajaksi valitaan Tomi Nybäck ja hänelle korvataan matka- ja majoituskustannukset.

19§ Tuleva toiminta

19.1. Kilpailut

Anomukset selokelpoisiksi kilpailuiksi tai kilpailuajoiksi:

Suomi-Ruotsi –ottelu: 30.10.2010

Päämajaturnaus (Mikkeli, MikkSK): 24.-25.4. (ajankohdan muutos)

Esitys (Paavilainen): hyväksytään esitetyt kilpailujen ajankohdat.

SM-kilpailut (yleinen sarja, naiset ja seniorit) 2010. Esitys (Paavilainen): Shakkikodissa 14.-24.6., järjestäjät HSL ja SKSL. Yleinen sarja pelataan 12 pelaajan täyskierroskilpailu-na.

19.2. Muut hankkeet

Alkoholin käyttö SKSL:n alaisissa kilpailuissa. Esitys (Halmeenmäki): SKSL ottaa käyttöön seuraavat ohjeet alkoholin käytön vähentämiseksi shakkikilpailuissa:

– Pelaajien alkoholin käyttö on kielletty. Pelitiloissa alkoholia nauttiva tai päihtyneenä esiintyvä pelaaja saa vähintään kolmen kuukauden kilpailukiellon. SM-kilpailuissa tai nuorten kilpailuissa seuraamuksena on vähintään kuuden kuukauden kilpailukielto.

– Alkoholin nauttiminen pelitiloissa on kielletty. Kilpailun järjestäjän pitää poistaa alkoholia nauttiva tai päihtynyt henkilö pelipaikalta. Jos kyseessä on pelaaja tai toimitsija, järjestäjän pitää tehdä siitä raportti SKSL:lle. Ohjeen laiminlyönnistä voidaan määrätä määräaikainen kilpailujen järjestämiskielto.

– Pelitiloilla tarkoitetaan pelisalia, jossa pelipöydät yms. sijaitsevat. Alkoholia voidaan myydä ja nauttia erillisessä tilassa (esim. olutteltta), mutta pelisaliin juomia ei saa tuoda eikä pelata päihtyneenä.

Toimintakertomus 2009 (liite). Esitys (Halmeenmäki): yleisluonteiset kommentit sisältöön ja rakenteeseen sekä mahdolliset lisäysehdotukset sähköpostitse viimeistään 10.2., jonka jälkeen tj laatii seuraavan version 15.2. mennessä. Tavoitteena hyväksyä toimintakerto-mus maaliskuun kokouksessa 2.3.

20§ Muun toiminnan raportointi

Valmennustoimikunta (Hartikainen)

Shakki kouluihin –projekti (Rytkönen)

Talous (Valo)

Verkkosivujen uudistus

21§ Muut asiat

Hallituksen toiminta-alueet ja hankeluettelo 2010. Esitys (Halmeenmäki): Hyväksytään liitteiden mukaisesti.

22§ Seuraava kokous

2.3.2010 klo 17.00 Shakkikodissa

23§ Kokouksen päättäminen

Pöytäkirja

Asia: Suomen Keskusshakkiliiton hallituksen kokous

Aika: 10.1.2010 klo 10.30-12.00

Paikka: Pappilanniemen kurssikeskus, Sääksmäki

Osallistujat:

Halmeenmäki Tuomo          puheenjohtaja           1-12

Valo Veikko                            varapuheenjohtaja   1-12

Hartikainen Markku              jäsen                            1-12

Hentunen Asko                     jäsen                            1-12

Joentakanen Kullervo          jäsen                            1-12

Kauko Pekka                          jäsen                            poissa

Laaksovuori Tommi              jäsen                            1-12

Pudas Toivo                           jäsen                            1-12

Rytkönen Antti                       jäsen                            1-12

Sairanen Pekka                     jäsen                            1-12

Paavilainen Jorma                sihteeri                        1-12

Graeffe Petri                           Suomen Shakkikustannus Oy     1-12

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

Työjärjestys hyväksyttiin seuraavin muutoksin: Kohdasta 7§ siirrettiin esitys kansainvälisten kilpailujen tuesta myöhemmin käsiteltäväksi ja kohtaan 7§ lisättiin kysymys FIDE-mestarien arvojen anomisesta.

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

5§ Uuden hallituksen järjestäytyminen

Todettiin uuden hallituksen järjestäytyneen seminaarissa 9.1.2010. Toimikuntien kokoonpanot ja muut henkilövalinnat vahvistetaan seuraavassa kokouksessa.

6§ Ilmoitusasiat

Todettiin seuraavat ilmoitusasiat:

Nuorten MM-turnaus Antalya, Turkki 12.-22.11.2009

Pojat 18-v (104) 1. Maxim Matlakov RUS 9/11, 94. Roger Norri 4

Pojat 16-v (119) 1. S P Sethuraman IND 9/11, 84. Aleksi Olander 5, 106. Lari Linden 4

Pojat 14-v (138) 1. Jorge Cori PER 9/11, 54. Daniel Ebeling 6

Pojat 12-v (142) 1. Bobby Cheng AUS 9/11, 107. Matias Lappalainen 4,5, 130. Sena Aksel Bicer 3,5 133. Ellis Saavalainen 3,5

Pojat 8-v (129) 1. Aryan Gholami IRI 9/11, 127. Valo Hallman 3

Tytöt 12-v (108) 1. S. Khademalsharieh IRI 10/11, 95. Gabriela Ebeling 4

Tytöt 10-v (83) 1. G V Q Mammadzada AZE 10,5/11, 8. Qiyu Zhou 7,5

Tytöt 8-v (85) 1. Ruotong Chu CHN 9,5/11 82. Mariela Ebeling 2

Rilton Cup, Tukholma, Ruotsi, 27.12.-5.1.2010 (68): 1. Eduardas Rosentalis 6,5/9, 19. Osmo Kauppila 5,5, 35. Henri Pohjala 4,5, 36. Mikko Niemi 4,5, 44. Arto Satonen 4, 51. Roope Kiuttu 3,5, 59. Niina Koskela 3.

Pidettiin hiljainen hetki 16.12.2009 kuolleen Seppo Räisäsen muistolle.

7§ Talousasiat

Todettiin lisenssi- ja tilitilanne. Molemmat ovat kehittyneet myönteisesti. Käsiteltiin kirjanpidon tilanne.

Päätettiin jakaa neljä 500 EUR valmennusstipendiä seuraaville: Qiyu Zhou, Laura Savola, Henri Pohjala ja Touko Setälä. Neljä 250 EUR stipendiä myönnettiin seuraaville: Daniel Ebeling, Kim Räisänen, Eero Valkama ja valmennusryhmä Dmitri, Viktor ja Irina Tumanov sekä Ossi Ketola.

Kriteereinä käytettiin valmentajan kokemusta, valmennettavan lähtötasoa, valmennussuunnitelman laatua ja valmennuksen määrää. Veikko Valo ja Asko Hentunen eivät osallistuneet päätöksentekoon.

Päätettiin, että voidaan myöntää vuosittain ylimääräinen matka-avustus kansainväliseen kovatasoiseen aikuisten turnaukseen nuorelle, jonka selo on ylittänyt 2300 pistettä tai joka on saavuttanutkv.mestarin tavoitetuloksen. Matka-avustus voi olla korkeintaan 1000 euroa eikä sitä voi saada samana vuonna valmennusstipendin kanssa.

Päätettiin hakea FIDE-mestariarvot seuraaville: Kaj Kivipelto, Jyrki Salonen, Thomas Ristoja, Martti Lauren, Mikko Alava, Kari Tammela, Asko Seppänen, Tor-Erik Lindqvist, Janne Salimäki ja Michael Nykopp

8§ Tuleva toiminta

8.1. Kilpailut

Todettiin, että koululaisten PM 18-20.2.2010, Västeråsissa Ruotsissa osallistuvat koululaisten SM-kilpailun 2009 joka ikäryhmän kaksi parasta. Matkanjohtajaksi kysytään Tapio Saloa.

Käsiteltiin nopean shakin SM-kilpailun, Mänttä-Vilppula 13-16.5.2010, ohjelma. Äänestettiin, pelataanko M-ryhmän toinen kierros inkrementtiajoilla vai 5+5 –ajalla. Päätettiin äänin 4-3 pelata alkuperäisen esityksen mukaisesti inkrementtiajoilla. Asko Hentunen pyysi merkittäväksi pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä.

Hyväksyttiin seuraavien kilpailujen ajankohdat ja anomukset selo- tai elokelpoisuuksiksi:

27.2.-28.2. Shakki-77:n turnaus, Oulu (Shakki-77)

12-14.3. Garden kevätturnaus, Helsinki (Garde)

13.-14.3. (Uusi aika) Kaarlen turnaus (Kokkola, KokkSK)

23-25.4. Julkisten ja hyvinvointialojen liiton 50 v-juhlaturnaus, Hauho

1.-3.10. Garden syysturnaus, Helsinki (Garde)

30.-31.10. Koululaisten SM, Turku (TuTS)

26.11.-28.11. TuTS:n viikonloppukilpailu, Turku (TuTS)

3.-6.12. ESK-turnaus (ESK): M-ryhmä (8 pelaajaa) sekä avoin ryhmä elo- ja selokelpoiseksi

Suositellaan, että koululaisten SM pelataan 6.-7.11.

Päätettiin JSM-pelipäiviksi syksyllä 2010 18.-19.9., 16.-17.10. ja 13.-14.11.

Päätettiin SM-turnauksesta, että sen järjestävät Shakkikodissa kesäkuussa Helsingin Shakkiliitto ja SKSL, mutta keskustellaan vielä MatSK:n kanssa, joka on myös ilmoittanut harkitsevansa kilpailun järjestämistä kilpailun. Päätettiin, ettei SM-kilpailua järjestetä samanaikaisesti nuorten SM-kilpailun kanssa.

8.2. Muut hankkeet

Päätettiin valita vuoden 2010 olympiajoukkueet samoin perustein kuin kaksi vuotta sitten. SM-turnauksen 2010 kaksi parasta saa paikan olympialaisiin, myös kolmanneksi sijoittuva saa paikan, jos on valintalistalla kymmenen parhaan joukossa. Muut paikat täytetään valintalistan perusteella. Naisten joukkueeseen saa paikan SM-turnauksen kaksi parasta. Muut paikat täytetäänhuippuselolistan perusteella. Joukkue lähetetään, jos vähintään 4 pelaajaa on huippuselolistan 10 parhaan joukossa.

Käytetään SM-kilpailun jälkeistä valinta- ja huippuselolistaa sekä lähetetään varapelaajat kumpaankin kilpailuun.

Päätettiin lähettää Kalle Kiik valmentajaksi joko nuorten EM- tai MM-kilpailuun. Liitto maksaa puolet Kiikin matkakustannuksista, kuitenkin enintään tuhat euroa. Kokouksen jälkeen Kiik ilmoitti lähtevänsä mieluummin EM-kilpailuun Halkidikiin.

Hyväksyttiin seuraavat muutokset SM-kilpailumääräyksiin toistaiseksi voimassa oleviksi, kunnes Kerhojen kokous on tehnyt muun päätöksen:

mahdollisuus peliajan lyhentämiseen koululaisten SM-kisojen alimmissa ryhmissä

uutena kilpailumuotona seloryhmäkohtaiset SM-turnaukset

SM-turnauksessa on vain kaksi kiintiöpaikkaa (nuorten SM ja ylimmän seloryhmäkohtaisen SM-ryhmän voittaja)

Seloryhmäkohtaiset SM-kilpailut pannaan hakuun vuoden 2011 osalta ja selvitetään, mistä vuodesta alkaen kiintiöpaikkoja koskeva muutos voi tulla voimaan.

Keskusteltiin alkoholin käytöstä SKSL:n alaisissa kilpailuissa ja päätös asiasta siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Päätettiin, että Antti Rytkönen selvittää mahdollisuutta toteuttaa Suomen Shakin koululaisnumero yhteistyössä Shakkikustannus Oy:n kanssa.

Hväksyttiin kustannussopimus Shakkikustannus Oy:n kanssa.

Todettiin tulokset kerhokilpailussa 2009 tulokset ja jaetaan palkinnot Jukka Tolkin esityksen mukaisesti: 1. Tampereen Yritys, 2. Intellekt 3.-4. Rampan Kalke ja KSHB (Albaaniyhdistys Bashkimi), jotka kasvattivat prosentuaalisesti eniten lisenssipelaajiensa määrää. Näille kerhoille annetaan seuraavat palkinnot 1. palkinto: vastaa kolmea vuoden 2010 A-lisenssimaksua, 2. palkinto vastaa kahta vuoden 2010 A-lisenssimaksua, 3. palkinto vastaa yhtä vuoden 2010 A-lisenssimaksua.

Absoluuttisen kasvun mukaan parhaimmat seurat olivat Järvenpään Shakkikerho ja Itä-Helsingin Shakkikerho 6:lla sekä Lauttasaaren Shakkikerho ja Tammer-Shakki 5 uudella lisenssipelaajalla.

9§ Muun toiminnan raportointi

Tiedoksi hyvinvointiprojektista:

RAY on esittänyt Shakkijumppa – aivojen toimintakyky kuntoon shakin avulla -projektille avustusta 0 euroa tälle vuodelle.

Kevään aikana on sovittu aloitettavaksi viisi shakkikurssia mielenterveyskuntoutujien kanssa (Hämeenlinnassa, Joutsenossa, Mikkelissä, Oulussa ja Tampereella).

10§ Muut asiat

Todettiin SLU:n vastaus pokerimainontaa koskevaan tiedusteluun ja päätettiin, ettei pokerimainontaa hyväksytä liiton jäsenlehteen.

11§ Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään klo 17.00.tiistaina 2.2.2010 Helsingin Shakkikodissa.

12§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirja

Asia: Suomen Keskusshakkiliiton hallituksen kokous

Aika: 10.1.2010 klo 10.30-

Paikka: Pappilanniemen kurssikeskus, Sääksmäki

Asialista

1§ Kokouksen avaus

2§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

5§ Uuden hallituksen järjestäytyminen (Halmeenmäki)

6§ Ilmoitusasiat

Nuorten MM-turnaus Antalya, Turkki 12.-22.11.2009

Pojat 18-v (104) 1. Maxim Matlakov RUS 9/11, 94. Roger Norri 4

Pojat 16-v (119) 1. S P Sethuraman IND 9/11, 84. Aleksi Olander 5, 106. Lari Linden 4

Pojat 14-v (138) 1. Jorge Cori PER 9/11, 54. Daniel Ebeling 6

Pojat 12-v (142) 1. Bobby Cheng AUS 9/11, 107. Matias Lappalainen 4,5, 130. Sena Aksel Bicer 3,5 133. Ellis Saavalainen 3,5

Pojat 8-v (129) 1. Aryan Gholami IRI 9/11, 127. Valo Hallman 3

Tytöt 12-v (108) 1. S. Khademalsharieh IRI 10/11, 95. Gabriela Ebeling 4

Tytöt 10-v (83) 1. G V Q Mammadzada AZE 10,5/11, 8. Qiyu Zhou 7,5

Tytöt 8-v (85) 1. Ruotong Chu CHN 9,5/11 82. Mariela Ebeling 2

Rilton Cup, Tukholma, Ruotsi, 27.12.-5.1.2010 (68): 1. Eduardas Rosentalis 6,5/9, 19. Osmo Kauppila 5,5, 35. Henri Pohjala 4,5, 36. Mikko Niemi 4,5, 44. Arto Satonen 4, 51. Roope Kiuttu 3,5, 59. Niina Koskela 3.

Kuolleita: Seppo Räisänen 16.12.2009

7§ Talousasiat

Lisenssitilanne (liite)

Tilitilanne (liite)

Kirjanpidon tilanne (liite)

Valmennusstipendien myöntäminen. Esitys (Halmeenmäki): annetaan kokouksessa.

Ylimääräinen kilpailumatka-avustus huippunuorelle. Esitys (Halmeenmäki): Voidaan myöntää vuosittain ylimääräinen matka-avustus kansainväliseen kovatasoiseen aikuisten turnaukseen nuorelle, jonka selo on ylittänyt 2300 pistettä. Matka-avustus voi olla korkeintaan 1000 euroa eikä sitä voi saada samana vuonna valmennusstipendin kanssa.

Esitys kansainvälisten kilpailujen valintaperusteiksi vuonna 2010 (Paavilainen, liite)

8§ Tuleva toiminta

8.1. Kilpailut

Koululaisten PM 18-20.2.2010, Västerås, Ruotsi: osallistujat koululaisten SM-kilpailun 2009 joka ikäryhmän kaksi parasta

Nopean shakin festivaali, Mänttä-Vilppula 13-16.5.2010, ohjelma hyväksyttäväksi (Sairanen, liite)

Anomukset selo- tai elokelpoisiksi kilpailuiksi tai kilpailuajoiksi:

27.2.-28.2. Shakki-77:n turnaus, Oulu (Shakki-77)

12-14.3. Garden kevätturnaus, Helsinki (Garde)

13.-14.3. (Uusi aika) Kaarlen turnaus (Kokkola, KokkSK)

23-25.4. Julkisten ja hyvinvointialojen liiton 50v-juhlaturnaus, Hauho

1.-3.10. Garden syysturnaus, Helsinki (Garde)

30.-31.10. Koululaisten SM, Turku (TuTS)

26.11.-28.11. TuTS:n viikonloppukilpailu, Turku (TuTS)

3.-6.12. ESK-turnaus (ESK): M-ryhmä (8 pelaajaa) sekä avoin ryhmä elo- ja selokelpoiseksi

Esitys (Paavilainen): hyväksytään anomukset kilpailujen ajankohdiksi ja anomukset selo- tai elokelpoisuuksiksi.

JSM-pelipäivät syksyllä 2010. Esitys (Halmeenmäki): 18.-19.9., 16.-17.10. ja 13.-14.11.

SM-turnaus 2010. Esitys (Paavilainen): Shakkikodissa kesäkuussa, järjestäjät Helsingin Shakkiliitto ja SKSL.

8.2. Muut hankkeet

Olympiavalinnat 2010. Esitys(/Halmeenmäki): Valitaan olympiajoukkue samoin perustein kuin kaksi vuotta sitten (Pöytäkirja 5.2.2008: Päätettiin, että vuoden 2008 SM-turnauksen kaksi parasta saa paikan olympiajoukkueeseen. Myös kolmanneksi sijoittuva saa paikan, jos on valintalistalla 11.6.2008 kymmenen parhaan joukossa. Muut paikat täytetään valintalistan 11.6.2008 perusteella. Naisten joukkueeseen saa paikan SM-turnauksen kaksi parasta. Muut paikat täytetään huippuselolistan 11.6.2008 perusteella. Joukkue lähetetään, jos vähintään 4 pelaajaa on huippuselolistan10 parhaan joukossa.)

Valmentajan lähettäminen nuorten EM- tai MM-joukkueen mukaan. Esitys (Halmeenmäki): Lähetetään Kalle Kiik jompaankumpaan turnaukseen. Liitto maksaa kustannuksista puolet, kuitenkin enintään tuhat euroa.

Muutokset SM-kilpailumääräyksiin työryhmän (Kytöniemi, Nouro, Pihlajasalo) esityksen mukaisesti (liite):

koululaisten SM-kisojen alimmissa ryhmissä peliajan lyhentäminen

ulkomaalaisten joukkueiden osallistumismahdollisuus joukkuepikapelin SM-kisoihin

uutena kilpailumuotona seloryhmäkohtaiset SM-turnaukset

SM-turnaus 12 pelaajan täyskierroskilpailuksi

SM-turnauksessa vain kaksi kiintiöpaikkaa (nuorten SM ja ylimmän seloryhmäkohtaisen SM-ryhmän voittaja)

Esitys (Halmeenmäki): Hyväksytään toistaiseksi voimassa oleviksi (väliaikaisiksi) muutoksiksi, kunnes Kerhojen kokous on tehnyt muun päätöksen.

Alkoholin käyttö SKSL:n alaisissa kilpailuissa. Esitys (Halmeenmäki): SKSL ottaa käyttöön seuraavat ohjeet alkoholin käytön vähentämiseksi shakkikilpailuissa:

Pelaajien alkoholin käyttö on kielletty. Pelitiloissa alkoholia nauttiva tai päihtynyt pelaaja saa vähintään kolmen kuukauden kilpailukiellon. SM-kilpailuissa tai nuorten kilpailuissa seuraamuksena on vähintään kuuden kuukauden kilpailukielto.

Alkoholin nauttiminen pelitiloissa on kielletty. Kilpailun järjestäjän pitää poistaa alkoholia nauttiva tai päihtynyt henkilö pelitiloista. Jos kyseessä on pelaaja tai toimitsija, siitä pitää tehdä raporttiSKSL:lle. Ohjeen laiminlyönnistä voidaan määrätä määräaikainen kilpailujen järjestämiskielto.

Pelitiloilla tarkoitetaan pelisalia, jossa pelipöydät yms. sijaitsevat. Alkoholia voidaan myydä ja nauttia erillisessä tilassa (esim. olutteltta), mutta pelisaliin juomia ei saa tuoda eikä pelata päihtyneenä.

Suomen Shakin koululaisnumero. Esitys (Rytkönen): annetaan kokouksessa.

Kustannussopimus Shakkikustannus Oy:n kanssa. Esitys (Halmeenmäki): hyväksytään kustannussopimus (liite).

Kerhokilpailun 2009 tulokset. Esitys (Paavilainen): annetaan kokouksessa.

9§ Muun toiminnan raportointi

Tiedoksi hyvinvointiprojektista:

RAY on esittänyt Shakkijumppa – aivojen toimintakyky kuntoon shakin avulla -projektille avustusta 0 euroa tälle vuodelle.

Kevään aikana on sovittu aloitettavaksi viisi shakkikurssia mielenterveyskuntoutujien kanssa (Hämeenlinnassa, Joutsenossa, Mikkelissä, Oulussa ja Tampereella).

10§ Muut asiat

Tiedoksi SLU:n vastaus pokerimainontaa koskevaan tiedusteluun (liite).

11§ Seuraava kokous

12§ Kokouksen päättäminen