Kokousasioita 13.12.2005

– Todettiin, että lisenssi- ja Suomen Shakin laskuja on lähetetty runsaat 1400 kpl.

– Kv. järjestöasiat: Todettiin, että PM-kilpailun uudet säännöt on julkaistu.

– Koululaisten PM-kilpailut 17.-19.2.2006. Todettiin, että järjestelyt ovat edistyneet. Markkula, Pudas ja Nuutilainen hoitavat käytännön asioita.

– Cappelle la Grande: Kv. mestareille lähetetään kutsu valintalistan mukaisessa järjestyksessä.

– EM-kilpailut Turkissa 3.-17.4.: Kysely lähetetään valintalistan mukaisessa järjestyksessä. Naisten kilpailuun kysytään halukkuutta kv. mestareilta huippuselon mukaisessa järjestyksessä.

– Maaottelu Viroa vastaan. Todettiin, että 7.1. ei käy Suomelle. Uutta ajankohtaa etsitään.

– Kilpailukalenteri 2006. Kalenteri on edelleen tarkentunut, mutta useita kilpailuja puuttuu edelleen.

– SM-turnaus 2006: Tutkitaan edelleen mahdollisuuksia järjestää kilpailu Heurekassa. Hursti, Markkula, Nuutilainen, Satonen ja Nouro selvittävät asiaa.

– Vuoden 2007 SM-kilpailujen järjestämisoikeudet: Myönnettiin Tammer-Shakille pikashakin SM-turnauksen 2007 järjestämisoikeus. Nuorten SM-turnauksen 2007 järjestämisoikeus myönnetään HSL:lle, mikäli seuraavaan kokoukseen mennessä ei ole hakijaa, joka järjestäisi nuorten SM-kilpailun lisäksi varsinaisen SM-turnauksen ja naisten SM-turnauksen.

– Turnaussarja 2005: Todettiin tulokset ja päätettiin, että palkintosummat ovat samat kuin v. 2004.

– Turnaussarja 2006: Markkula ja Palamaa tekevät ehdotuksen säännöiksi.

– Suomen Cup: Keskusteltiin pitkään vireillä olleesta ajatuksesta järjestää Suomen Cup nopeassa shakissa. Satonen, Raki ja Markkula valmistelevat ehdotuksen kilpailujärjestelmästä.

– Valmennusasiat: Keskusteltiin etävalmennuksesta ja mahdollisesta valmennettavien tukemisesta kulukorvauksin. Asia siirrettiin valmennustoimikunnan valmisteltavaksi.

– Vuoden pelaaja: Merkittiin sääntöehdotus tiedoksi. Valittiin Tomi Nybäck vuoden shakinpelaajaksi ja päätettiin myöntää hänelle 200 euron stipendi.

Kokousasioita 22.11.2005

– Todettiin, että kirjanpito on valmistunut 31.10. saakka.

– Todettiin, että seurajoukkueiden EM-kilpailuun saatiin projektiavustusta 2800 euroa. Pääettiin, että JyS saa tuesta 2/3 ja MatSK 1/3. Todettiin, että OPM:n kanssa on keskusteltu projektiavustuksista sekä mahdollisuudesta saada niitä myös majoituskuluihin.

– Todettiin, että vain tanskalaisten osanottomaksut PM-kilpailuista on saamatta.

– Myönnettiin Heikki Westeriselle tukea seniorien joukkue-EM-kilpailumatkaan enintään 550 euroa.

Päätettiin, että työryhmä Hurme, Hursti, Nuutilainen, Pudas selvittää matkatukia ja tekee niiden määräytymisestä ehdotuksen hallitukselle.

– Shakkiblogi. Toivo Pudas esitteli asian. Päätettiin, että blogi siirretään ShakkiNetin sivuille ja SKSL maksaa ShakkiNetille lisenssi- ym. maksuina n. 10 euroa/kuukausi kahden vuoden ajan.

– Kv. järjestöasiat: Mikko Markkula osallistui ECU:n hallituksen kokoukseen Istanbulissa, Turkissa 11.-12.11. Kokouksessa käytiin läpi kilpailuasioita sekä keskusteltiin epävirallisesti FIDEn presidenttikysymyksestä.

– Seniorien joukkue-EM-kilpailut Dresdenissä 17.-24.2. Nimettiin Suomen joukkueeseen Heikki Westerinen, Juhani Sorri, Harri Hurme ja Ilkka Kanko. Päätettiin, että pöytäjärjestys määräytyy tämän hetken seloluvun mukaan.

– Koululaisten PM-kilpailut 17.-19.2.2006. Keskustelun jälkeen päätettiin, että kilpailu pidetään Espoossa. Työryhmä Raki, Rytkönen, Satonen etsii kilpailulle sponsoreita. Työryhmä Markkula, Nuutilainen, Pudas selvittelee käytännön järjestelyjä ja kilpailukutsua. Satonen ja Raki sopivat talousasioista Matinkylän SK:n kanssa. Ensimmäinen kierros pelataan 17.2. Liitto kutsuu kilpailuun yhden virolaisen pelaajan jokaiseen ikäsarjaan sekä kustantaa heidän ja yhden matkanjohtajan oleskelun. Lisäksi alle 10-v. sarjaan kutsutaan Qiyu Zhou.

– Cappelle la Grande: Valittiin Jouni Yrjölä Suomen edustajaksi. Nuutilainen ja Raki etsivät toista edustajaa..

– Hallsbergin nuorten turnaus: Kilpailun järjestäminen epävarmaa.

– Maaottelu Viroa vastaan. Ottelusta ei ole mitään tietoa.

– Todettiin, että alustava ilmoittautuminen v. 2006 olympialaisiin on tehty.

– Kilpailukalenteri 2006. Todettiin, että lisäyksiä ja korjauksia on tehty.

– SM-turnaus 2006: Keskustelun jälkeen päätettiin selvittää voidaanko kilpailu pelata Vantaalla 17.-26.3. Työryhmä Hursti, Nuutilainen, Raki valmistelee asiaa. Päätettiin, että työryhmä Hursti, Raki valmistelee liiton osallistumista samaan aikaan Kampissa järjestettävään tapahtumaan. Todettiin, että naisten olympiapaikat määräytyvät huippuselon mukaan.

– Hyväksyttiin Parkanon SK liiton jäseneksi.

– Olympiakomitean jäsenyys. Päätettiin hakea jäsenyyttä ja puheenjohtaja allekirjoitti jäsenyyshakemuksen.

– SLU:n syyskokous. Puheenjohtaja edusti liittoa kokouksessa. Hän kertoi, että SLU:n strategian 1. vaihe on hyväksytty. Päätettiin, että johonkin alkuvuoden hallituksen kokoukseen kutsutaan SLUn edustaja alustamaan strategiasta. Lisäksi voidaan kutsua mukaan myös Neurologiasäätiön edustaja.

Kerhojen kokous 23.10.2005

Asia Suomen Keskusshakkiliittoon kuuluvien kerhojen syyskokous

Paikka Shakkikoti, Haapaniemenkatu 14 A, Helsinki

Aika Sunnuntaina 23.10.2005 klo 13.00-15.14

1§ Kokouksen avaus

SKSL:n puheenjohtaja Arto Satonen avasi kokouksen. Avauspuheessaan hän loi katsauksen vuoden tapahtumiin todeten mm. että tehtäväshakissa Suomi voitti ratkaisemisen Euroopan joukkuemestaruuden ja Pauli Perkonoja henkilökohtaisen mestaruuden. Vastaavissa MM-kilpailuissa Suomi sai pronssia. Tomi Nybäck oli Werder Bremenin joukkueessa voittamassa Saksan mestaruutta. PM-kilpailut Vammalassa sujuivat hyvin, mutta osa Pohjoismaista ei lähettänyt parhaita pelaajiaan. Viro voitettiin Helsingissä 100 pöydän ottelussa ensimmäistä kertaa. Liiton turnaussarjan pieneneminen on pysähtynyt ja tänä vuonna on pientä kasvua osanottajamäärissä, mutta lisenssien määrä on laskenut hieman. Taloustilanne on hiukan parempi kuin aikaisempina vuosina, mutta ensi vuosi on liitolle normaalia selvästi kalliimpi, koska järjestettävänä on kaksi koululaisten PM-kilpailua. Valmennustoiminnasta puuttuu jatkuvuus eikä meillä ole valmentajien valmennusjärjestelmää. Lisäksi Suomen shakkikartalla on suuria alueita, joilla ei ole järjestäytynyttä shakkitoimintaa. Lähivuosien tavoitteena on saada SM-turnaus nostetuksi suurtapahtumaksi, jonka yhteydessä pelataan myös naisten, nuorten ja seniorien mestaruuksista sekä avoimia turnauksia.

Avauksen jälkeen Anna-Mari Hursti esitteli Shakkinet Mobile Community-palvelun, jonka avulla shakkiturnauksia voi seurata reaaliajassa matkapuhelimella. Järjestelmä on vielä testausvaiheessa, mutta sen käyttö ei aiheuta suuria kustannuksia.

2§ Läsnäolevien toteaminen

Todettiin, että läsnä olivat seuraavat äänivaltaiset edustajat (suluissa edustaja ja äänimäärä ellei 1): Espoon SK (Timo Munukka, 2), Etelä-Vantaan Shakki (Anna-Mari Hursti, 2), Euran SK (Pentti Vesander), Helsingin Rautatieläisten SK (Heikki Brusila), Helsingin SK (Pekka Palamaa, 3), Hämeenlinnan SK (Antti Rytkönen), Itä-Helsingin SK (Harri Hytönen, 4), Järvenpään SK (Antero Harju), Kankaanpään SK (Veikko Valo), Lahden Shakki (Jukka Tolkki, 2), Lappeenrannan SK (Jyrki Raki, 2), Lauttasaaren SK (Jyrki Heikkinen), Matinkylän SK (Jouni Lehtivaara, 4), Mikkelin SK (Jyrki Raki, 2), SK Moukat (Arto Satonen), Nokian Pyry (Marko Tauriainen), Pohjois-Kymen Shakki (Jyrki Raki), Porin SY (Veikko Valo, 2), Rampan Kalke (Arto Satonen), Rauman SY (Veikko Valo), SS Remissi (Markku Hartikainen), Rikospoliisien SK (Tuomo Honkanen), Salon SK (Jukka-Pekka Haapasalo, 2), Suomalainen SK (Harri Hurme, 2), Tammer-Shakki (Marko Tauriainen, 4), SK Taraus (Arto Satonen, 2), Tampereen SK (Marko Tauriainen), Turun SY (Erkki Latvio, 2), Turun TS (Matti Kukkonen, 3), Vammalan SK (Arto Satonen), SK Velhot (Tapani Sammalvuo) ja Shakkikerho X (Sippo Puroila) sekä yhteisöjäsenet Työväen Shakkiliitto (Pentti Vesander, 2), Suomen Kirjeshakkiliitto (Heikki Brusila, 2) ja Suomen Tehtäväniekat (Harri Hurme, 2), yhteensä 61, joista 60 ääänestyskelpoista. Lisäksi läsnä olivat ilman äänivaltaa Timo Konttinen (joka edusti Helsingin Shakkiliittoa), Mikko Markkula, Timo Myry, Esko Nuutilainen ja Toivo Pudas. Kaikille myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus.

3§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arto Satonen

Kokouksen sihteeriksi valittiin Esko Nuutilainen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Veikko Valo ja Jouni Lehtivaara

Ääntenlaskijoiksi valittiin Harri Hytönen ja Timo Munukka.

4§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

Kokoukselle esitetty työjärjestys hyväksyttiin siiten muutettuna, että kohdaksi 11 lisättiin ”yhden hallituksen jäsenen valitseminen eroa pyytäneen Olli Sisätön tilalle vuodeksi 2006”. Kohtien 11-14 numeroinniksi muutettiin 12-15.

6§ Vuoden 2006 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen sekä jäsen- ja liittymismaksujen suuruudesta päättäminen

Vuoden 2006 toimintasuunnitelma vahvistettiin sen jälkeen kun kohdan ”Kilpailutoiminta” viimeistä edelliseksi kappaleeksi lisättiin Erkki Latvion ehdotuksesta ”Liitto pyrkii edistämään pelaajien valmentautumista, harrastamista ja kehitystä mm. tasaseloturnauksien avulla”.

Keskustelun aikana ehdotettiin jäsenmaksun alentamista 6 eurosta 5 euroon (nuorille 4 eurosta 3 euroon), mutta ehdotus hävisi kädennostoäänestyksessä hallituksen esitykselle. Hallitus velvoitettiin tutkimaan cup-turnauksen järjestämismahdollisuuksia toimintavuoden aikana.

Talousarvio hyväksyttiin muutoksitta.

Jäsenmaksuksi päätettiin 6 euroa/seuran jäsen (nuorilta 4 euroa), minimijäsenmaksu 60 euroa, liittymismaksu 60 euroa.

7§ Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. Tilintarkastajille maksetaan esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.

8§ Liiton puheenjohtajan valitseminen ajaksi 1.1.2006-31.12.2007.

Liiton puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Arto Satonen.

9§ Liiton varapuheenjohtajan valitseminen ajaksi 1.1.2006-31.12.2007

Liiton varapuheenjohtajaksi valittiin äänestyksen jälkeen uudelleen Jyrki Raki, joka voitti äänestyksessä Mikko Markkulan äänin 40-20.

10§ Neljän hallituksen jäsenen valinta kahdeksi vuodeksi erovuoroisten tilalle

Hallitukseen valittiin äänestyksen jälkeen Veikko Valo (48 ääntä), Markku Hartikainen (45), Antti Rytkönen 44, uusi) ja Anna-Mari Hursti (36). Valitsematta jäi Mikko Markkula (29).

Ääniä jätettiin käyttämättä 38.

Ääntenlaskun aikana käsiteltiin kohdat 12-14.

11§ Yhden hallituksen jäsenen valitseminen eroa pyytäneen Olli Sisätön tilalle vuodeksi 2006

Myönnettiin Olli Sisätölle ero hallituksen jäsenyydestä 1.1.2006 alkaen. Hänen tilalleen valittiin änestyksen jälkeen Mikko Markkula, joka voitti äänestyksessä Jaakko Mäntyniemen äänin 32-28.

12§ Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä valinta

Tilintarkastajiksi valittiin yksimielisesti Harri Saarinen ja Jukka Partanen.

Tilintarkastajien varamiehiksi valittiin yksimielisesti Jarkko Lehtinen ja Ralf Sund.

13§ Hallituksen esitys jäsenmaksunsa v. 2004 ja 2005 maksamisen laiminlyöneiden jäsenkerhojen erottamisesta

Hyväksyttiin hallituksen esitys, että Parkanon Shakkikerho erotetaan liiton jäsenyydestä maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi. Muut kokouskutsussa mainitut seurat olivat suorittaneet maksunsa ennen kokousta.

14§ Muut asiat

Mikko Markkula esitteli tilastoa lisenssimäärien kehityksestä viime vuosina. Tänä vuonna on ollut 2-3%:n lasku kokonaismäärässä.

15§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Arto Satonen Esko Nuutilainen

puheenjohtaja sihteeri

pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Veikko Valo Jouni Lehtivaara

Kokousasioita 23.10.2005

– Todettiin, että maajoukkueiden EM-kilpailuun saatiin projektiavustusta 900 euroa.

– Valtaosa PM-kilpailuun liittyvistä maksuista saatu osanottajamaista.

– Nuorten nelimaaottelu Ruotsissa: Osanotto internetin kautta ei sovi muille maille, joten kilpailu jää Suomelta väliin.

– Nuorten MM Istanbulissa 8.-23.11. Tomi Nybäck on ilmoitettu kilpailuun.

– Gladsaxe, Tanska v. 1996 tai myöhemmin syntyneiden turnaus 19.-23.10.: Antti Uusitupa ja Katarina Larionova osallistuvat.

– Koululaisten henkilökohtainen PM Suomessa 17.-19.2.2006. Neuvotteluja jatketaan järjestelyistä kiinnostuneiden kanssa. Porin SY sai luvan tutkia mahdollisuutta kilpailujen järjestämiseen Porissa. Tutkitaan mahdollisuuksia järjestää kilpailu 5-kierroksisena ja 3-päiväisenä. Keskusteltiin mahdollisuudesta ottaa Qiyu mukaan ylimääräisenä pelaajana.

– Manhem open Göteborgissa 3.-6.11.: Jaakko Oksa ilmoitettu kilpailuun. Matkaa tuetaan 100 eurolla.

– Cappelle la Grande 18.-25.2.2006: Kaksi suomalaista kutsuttu, järjestäjä hoitaa majoituksen ja ruokailun, lisäksi starttirahaa vahvuuden mukaan. Tiedustellaan suurmestarien osanottohalukkuutta.

– Alle 16-v. joukkue-MM Chennai, Intia 21.-29.12. Merkittiin tiedoksi, että kutsu saapunut.

– Koulujoukkueiden EM-kilpailut eri sarjoissa, Varna, Bulgaria 20.-28.6.2006. Merkittiin tiedoksi, että kutsu saapunut.

– Seniorien joukkue-EM, Dresden, Saksa 17.-24.2.2006. Suomalaissenioreilla kiinnostusta osallistumiseen. Jos vahva joukkue saadaan liikkeelle, liitto maksaa osanottomaksun ja tukee tarvittaessa pelaajia.

– Alustava kilpailukalenteri 2006. Käytiin läpi kalenteri ja todettiin, että päällekkäisyyksiä selvitellään.

– SM-turnaus 2006: Ajankohta edelleen avoin. Päätettiin, että kilpailun perusteella ei anneta paikkaa olympiajoukkueeseen, mutta mestarille tarjotaan paikkaa johonkin kv. turnaukseen.

– Vuoden 2007 SM-kilpailujen järjestämisoikeushakemukset: Käytiin läpi anomukset. Myönnettiin seuraavat järjestämisoikeudet: Koululaisten SM-turnaus (10.-11.11.) PSY, Avoin SM JyS (Heart of Finland), Koululaisten joukkue-SM Tammer-Shakki. Joukkuepikashakin SM-turnauksen järjestämisoikeutta oli anonut kolme hakijaa: Vammalan SK, Tammer-Shakki sekä yhteisesti TuTS ja TSY. Äänin 4 (Hurme, Pudas, Raki, Satonen) -3 (Markkula, Palamaa, Valo) päätettiin, että turkulaisten anomus, joka oli saapunut myöhästyneenä, otetaan mukaan käsittelyyn. Järjestämisoikeudesta äänestettiin Vammalan ja Turun kesken, koska Tamperetta ei kannatettu. Äänin 4 (Markkula, Palamaa, Satonen, Valo) – 2 (Pudas, Raki) ja 1 tyhjä (Hurme) päätettiin myöntää kilpailu Vammalan SK:n järjestettäväksi.

– Valmennusasiat, valmennus kaudella 2005-06: Todettiin, että päävalmentajaa ei ole löytynyt.

– Kerhojen kokous: Ehdotetaan Kerhojen kokoukselle, että vain ParkSK erotetaan. Olli Sisättö eroaa hallituksesta; hänen paikkansa täytetään muiden vaalien jälkeen.

Kokousasioita 20.9.2005

– Toiminnanjohtaja jakoi 1.1.-15.9.2005 mukaisen taloustilanteen. Todettiin, että ainakin nykynäkymillä vuoden tulos jää positiiviseksi.

– Viron shakkileirin osalta päätettiin maksaa Markku Hartikaiselle päivärahaa 69 euroa.

– Toiminnanjohtajan laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2006 hyväksyttiin esitettäväksi kerhojen kokoukselle.

– Mikko Markkula kertoi lyhyesti FIDEn, ECUn ja PSL:n kokouksista. FIDEn kokousmatkan kulut olivat 694,06

– Euroopan mestaruuskilpailuista vuodelle 2007 ei vielä ole lopullisia listoja, koska osaan kilpailuja oli useampi hakija.

– PSL:n kongressissa Vammalassa liiton presidentiksi valittiin vuorottelujärjestyksen mukaisesti Islannin Lilja Gretarsdottir. Viro on halukas liittymään PSL:oon. Ensi askeleena esitetiin mahdollisuutta kutsua virolaispelaajia koululaisten henkilökohtaiseen PM-kilpailuun.

– PM-turnaus Vammalassa onnistui erinomaisesti kilpailullisesti. Pelit esitettiin suorana Internetissä. Taloudellisesti kilpailu meni suunnitelmien mukaan, SKSL:n kulut olivat n. 3000 euroa.

– Maajoukkueiden EM-turnauksesta Göteborgissa on saatu kapteenin (Aleksei Holmsten) raportti.

– Seurajoukkueiden Eurooppa-Cupiin osallistuvat Jyväs-Shakki ja Matinkylän Shakkikerho, naisten joukkuetta ei saatu kokoon. Suomen Tomi Nybäck pelaa Werder Bremenin (Saksa) joukkueessa.

– Hannu Pihlajasalon raportti nuorten MM-kilpailusta Belfortista saatu, kilpailun järjestelyt olivat joiltakin osin huonot, asiaa on puitu myös FIDEn kokouksessa.

– Nuorten EM-kilpailut ovat käynnissä Serbia-Montenegrossa. Mukana on viisi pelaajaa ja Arja Räisänen matkanjohtajana. Päätettiin korvata Arja Räisäsen lentolippu n. 405 euroa.

– Päätettiin, että Suomi ei tänä vuonna osallistu nuorten nelimaaotteluun (suunniteltu pidettäväksi Ruotsissa 9.-11.12.2005). Päätettiin ehdottaa muille pohjoismaille mahdollisuutta pelata 4-maaottelu Internetin välityksellä.

– Nuorten (alle 20-v.) MM-kilpailuun 8.-23.11.valittiin Tomi Nybäck, matkakulut (n. 500 euroa) korvataan.

– Tanska on ehdottanut alle 10-vuotiaiden PM-kilpailua, PSL päätti, että kilpailu ei ole virallinen PM-kilpailu, 19.-23.10. Gladsaxessa pelattavaan avoimeen kilpailuun voivat halukkaat osallistua.

– Opiskelijoiden MM-kilpailut pelataan 28.8.-3.9.2006 Lagosissa Nigeriassa. Lopullisen päätöksen tekeminen mahdollisesta osallistumisesta jätettiin myöhemmäksi.

– Suomella on vuoro järjestää koululaisten henkilökohtainen PM-kilpailu vuonna 2006. (päivämäärät 17.-19.2.2006). Päätettiin tarjota shakkikerhoille ja muille tahoille mahdollisuutta järjestää kyseinen kilpailu. Liitto julistaa kilpailun haettavaksi sekä Internet-sivuilla että myös suoraan seuroille menevillä viesteillä. Pelipaikka ja järjestäjä samoin kuin järjestäjälle maksettava tuki päätetään seuraavassa kokouksessa.

– Shakkilolympialaiset 2006 pelataan 20.5.-4.6.2006 Torinossa Italiassa. Joukkueeseen on jo saanut paikan vuoden 2005 Suomen mestari Tapani Sammalvuo. Vuoden 2006 SM-kilpailun järjestämisajankohdasta riippuu, voidaanko Suomen mestari 2006 valita joukkueeseen vai valitaanko kaikki loput pelaajat valintalistalta. Valintalistana käytetään SM-liigan päättymisen jälkeistä valintalistaa 13.3.2006.

– FIDE on kysynyt jäsenliittojen kantaa olympialaisten lyhentämisestä kierroksella, mitä järjestäjä on ehdottanut. Päätettiin, että Suomi ei vastusta kilpailun lyhentämistä 13 kierrokseen.

– Hakuajat ensi vuoden kilpailuihin ja vuoden 2007 SM-kilpailuihin päättyvät 30.9. Hakemuksia on tähän mennessä tullut niukasti.

– SM-turnaus 2006: Kilpailulle ei ole järjestäjää. Vaihtoehtoina tulevat kysymykseen kilpailun pelaaminen shakkiolympilaisten jälkeen, jolloin olympiajoukkueeseen ei voida valita vuoden 2006 Suomen mestaria, tai kilpailun pelaaminen riittävän ajoissa ennen shakkiolympialaisia. Kysymykseen tulevat vuodenvaihde (esim. HM-kilpailun yhteydesä) tai viimeistään helmikuu. Pääsiäistä ovat eräät pelaajat pitäneet liian myöhäisenä.

Nuorten SM-kilpailun järjestää TaSY Tampereella, päätettiin kysyä TaSY:n kiinnostusta järjestää SM-kilpailu samassa yhteydessä, mikäli päädytään kilpailun pelaamiseen vasta shakkiolympialaisten jälkeen. Lopullinen päätös vuoden 2006 SM-kilpailusta siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

– Oulun Shakkiseura oli esittänyt vastalauseen SM-joukkuekilpailun kilpailutoimikunnan päätöstä vastaan. Kilpailutoimikunta täydensi I dvisioonan C-lohkon kahdeksan joukkueen kokoiseksi antamalla Taraukselta vapautuneen paikan Raahen Linnoitukselle. Hallitus vahvisti kilpailutoimikunnan päätöksen ja hylkäsi vastalauseen.

– Samalla todettiin, että SM-joukkuekilpailun kilpailutoimikunta on jäänyt virallisesti valitsematta keväällä. Päätettiin, että toimikunta jatkaa entisellä kokoonpanolla sarjakauden 2005-2006. Verkossa julkaistut kilpailumääräykset poikkeavat päätetyistä. Kilpailutoimikunta velvoitettiin tarkistamaan määräykset. I divisioonan pelien syöttäminen tietokantaan on ollut epäselvä, hallitus päätti, että kyseiset pelit edelleen syötetään tietokantaan.

– Turun Työväen Shakkikerho anoi poikkeusta lisenssivaatimuksiin nuorten pikashakin SM-kilpailujen osalta. Päätettiin, että alle 10- ja alle 12-vuotiaiden sarjassa ei edellytetä lisenssiä, lisäksi päätettiin, että kertalisenssi kattaa sekä joukkue- että henkilökohtaisen kilpailun.

– Valmennusasiat: Shakkivelhojen kanssa solmittu valmennussopimus on päättynyt, jatkosta ei ole sovittu.

Hannu Pihlajasalo on halukas toimimaan nuorisovalmentajana. Valmennustoimikunta on julistanut paikan haettavaksi 30.9. asti.

– TammerShakki hyväksyttiin liiton jäseneksi sähköpostikokouksessa. Tähän uuteen seuraan siirtyvien pelaajien siirtomaksuksi päätettiin äänestyksen jälkeen 3,50 euroa pelaajalta, jota kannatti kuusi hallituksen jäsentä. Palamaa ja Hurme kannattivat 5 euron maksua, Markkula ja Pudas 10 euron maksua.

– Kerhojen kokouksessa esitetään jäsenmaksujen maksamattomuuden vuoksi erotettaviksi seuraavat jäsenseurat: Kokemäen Shakki, Kombi, Leppävaaran Sisu, Parkanon Shakkikerho, Ruoveden Shakki ja Siikaisten Shakkikerho. Asianomaisille kerhoille lähetetään vielä kirje asiasta ennen SKSL:n kerhojen kokouksen kutsujen lähettämistä.

– Sääntömuutosesitys jäsenmaksunsa laiminlyöneiden seurojen äänioikeuden poistamisesta katsottiin tarpeettomaksi, koska sääntöjen 10. pykälä antaa siihen hallitukselle mahdollisuuden.

Kokousasioita 29.6.2005

– Salon shakkileiri: Todettiin, että talousarvio on saatu.

– Päätettiin myöntää Qiyu Zhoulle 250 euron stipendi.

– Kv. järjestöasioita: Mikko Markkula kertoi naisten EM-turnauksen aikana Moldovassa käydyistä epävirallisista keskusteluista.

– Seurajoukkueiden EM-kilpailun järjestämisoikeuden hakeminen v. 2007: Keskustelun jälkeen päätettiin, ettei hakemusta jätetä.

– Joukkue-EM-kilpailut Göteborgissa. Valittiin joukkueeksi 1. Nybäck, 2. Sammalvuo, 3. Kallio, 4. Lehtinen, 5. Norri, varalle Karttunen, Nyysti, Mäki-Uuro, Westerinen ja Yrjölä jne. Tarvittaessa valintalistan mukaan lisää varapelaajia. Edustuspelaajasitoumus on palautettava allekirjoitettuna 10.7. mennessä (ellei ole aiemmin lomaketta allekirjoittanut) tai paikka siirtyy seuraavalle listalla. Satonen, Raki, Nuutilainen ja Nouro valitsevat joukkueelle ei-pelaavan kapteenin.

– Seurajoukkueiden EM-kilpailut Italiassa 17.-25.9. Naisten joukkue saadaan mukaan, jos ilmoitetaan 15.8. mennessä. Ulkomaalaisia ei saa kuulua joukkueeseen.

– Nuorten MM-kilpailut Belfortissa, Ranskassa 18.-29.7.: Ilmoitettu P18 Vilka Sipilä, P16 Teemu Pudas, P14 Johannes Laire, P12 Ville Hiltunen, T14 Laura Savola, T12 Karina Boissonnier, T10 Qiyu Zhou, johtaja Hannu Pihlajasalo, muut Toivo Pudas, Changrong Yu, Ari Hiltunen, Hellä Mäkitalo, Anne Savola, Eila Boissonnier.

– Nuorten EM-kilpailut Herceg Novissa, Montenegrossa 13.-24.9.: Ilmoitetaan seuraavat: P18 Rauno Järvinen, P16 Eric Malmi, P14 Mika Laitinen, P12 Roope Kiuttu, T10 Qiyu Zhou. Lisäksi P16 Kim Räisänen, halutessaan T14 Laura Savola. Matkanjohtajaksi Arja Räisänen.

– Nuorten EU-mestaruus Mureckissa, Itävallassa 17.-26.8.: Lähdössä EU14 Miro Leppäkoski, EU12 Aleksi Astaptsev sekä ylimääräisenä Jana Jakimtchouk, EU10 Nikita Nossenko sekä ylimääräisenä Maria Larionova. Valmentajana Juri Mavritshev sekä muina Roman Nossenko ja Valentina Jakimtchouk sekä mahdollisesti Jyri Leppäkoski.

– Koululaisten joukkue-PM-kilpailut: Ala-aste Oslo, Norja 9.-11.9., lukio ja yläaste Skødstrup, Tanska 16.-19.9.

– Kilpailukalenteri 2005: Pieniä lisäyksiä ja muutoksia tehty.

– PM-turnaukset 2005: Tanskasta vain 1 pelaaja (Nicolai Vesterbaek Pedersen). Färsaarilta 2, Ruotsista ehkä Evgenij Agrest ja Tiger Hillarp-Persson. Norjasta Leif Johannessen ja Magnus Carlsen (tai Espen Lie). Suomesta Tapani Sammalvuo, Tomi Nybäck ja Heikki Kallio. Norjasta naisten kisaan Ellen Hagesaether ja Sheila Berntsen, Suomesta Sari Rautanen, Päivi Walta ja Laura Savola sekä Johanna-Paasikangas-Tella. Kongressi alkaa 3.9. klo 13.00.

– Valmennusasiat: Viron liiton shakkileirille osallistuu 9 oppilasta, joista Vilka Sipilä ja Eric Malmi Suomesta. Myös Markku Hartikainen on mukana leirillä. Merkittiin tiedoksi Tapani Sammalvuon laatima ehdotus nuorisovalmennuksen kehittämiseksi kaudelle 2005-06. Toivo Pudas selvittää valmennuksen jatkomahdollisuuksia.

Kokousasioita 31.5.2005

Myönnettiin avustuksia seuraavasti:

– CSITin turnaus Lissabonissa kesäkuussa 500 euroa,

– Seniorien EM-kilpailut Bad Homburgissa 300 euroa Heikki Westeriselle,

– Salon shakkileirin kuluihin Salon Shakkikerholle 300 euroa, kun talousarvio saadaan.

– Kv. järjestöasioita: Mikko Markkula osallistui Cesmessä, Turkissa 15.-16.5. pidettyyn ECU:n hallituksen kokoukseen. Markkula totesi, että seurajoukkueiden EM-kilpailun 2007 järjestämisoikeuden saaminen ei vaikuta kovin todennäköiseltä. Päätettiin kuitenkin, että Markkula ja Nuutilainen laativat hakemuksen seuraavaan kokoukseen mennessä, jolloin hakupäätös tehdään.

– Joukkue-EM-kilpailut Göteborgissa: Joukkue ilmoitettu yleiseen sarjaan. Päätettiin, että naisten sarjaan ei lähetetä joukkuetta.

– Seurajoukkueiden EM-kilpailut Italiassa 17.-25.9: JyS ja MatSK lähdössä. Päätettiin ilmoittaa naisten kilpailuun joukkue, joka lähetetään, jos osallistumislupa saadaan. Joukkuetta tuetaan OPM:n avustuksen määrällä sekä maksetaan sen osanottomaksu. Puheenjohtajan ehdotus, että naisten joukkueen pelaajia tuetaan 300 eurolla pelaajaa kohti, raukesi kannatuksen puutteeseen.

– EM-turnaus Puolassa 17.6.-3.7.: Tomi Nybäck ilmoitettu kilpiluun.

– Nuorten MM-kilpailut Ranskassa 18.-31.7.: 5+2+1 henkilöä ilmoitettu. Mukaan lähtevälle valmentajalle korvataan matkakulut ja annetaan 150 euroa päivärahaa.

– Koululaisten joukkue-PM-kilpailut syksyllä, muutosehdotuksia ajankohtiin: Ala-aste 22.-26.9. Norjassa, muut 15.-19.9. Tanskassa. Päätettiin, että muutosehdotuksia ei vastusteta.

– EU:n mestaruus (10-14v) Mureck/Itävalta 17.-26.8.: Tarjotaan edustuspaikkaa nuorten SM-kisan pronssimitalisteille.

– Lasten olympialaiset Serbiassa 26.6.-4.7.: Jussi ja Teppo Marttinen osallistuvat.

– Kilpailukalenteri 2005: Pieniä lisäyksiä ja muutoksia tehty.

– SM-turnaus 2005: Todettiin ilmoittautuneet Joentausta, Kosmo, Luukkonen, Molander, Mäki-Uuro, Niemi, Norri, Nouro, Salimäki, Sammalvuo, Sisättö, Tiitta, Tolonen, Westerinen ja Vuorisalo. Varapelaajana Väkevä. Lisää pelaajia voidaan ottaa 6.6. saakka.

– PM-turnaukset 2005: Tanskasta vain 1 pelaaja (Nicolai Vesterbaek Pedersen) ilmoitettu. Todettiin, että lisää majoitustilaa on saatu järjestäjien käyttöön. Naispelaajia päätettiin tukea siten, että vapaan majoituksen ja täysihoidon saavien Sari Rautasen (Suomen mestari) ja Johanna Paasikangas-Tellan (valintalistan ykkönen) lisäksi vapaan majoituksen saavat Päivi Walta, Laura Savola, Niina Sammalvuo ja Heini Puuska, mikäli osallistuvat kilpailuun.

– Nuorten SM-kilpailujen seuraamukset: Mestari saa paikan (10-18v) MM:ään, kakkonen EM:ään ja kolmonen (10-14v) EU-kisaan (pelaajat voivat myös vaihtaa paikkoja keskenään).

– Todettiin, että turnaussarjassa on mukana 42 osakilpailua, mikä on enemmän kuin useaan vuoteen. HSK:n turnaus 27.-29.5. oli suurin 2000-luvulla (107 osanottajaa).

– Joukkuepikashakin SM-turnauksen 2006 päivämääriksi päätettiin 29.-30.7.

– Valmennusasiat: Päätettiin, että Viron liiton shakkileirille osallistuvia nuorten arvokisaosanottajia tuetaan 100 eurolla, maksimituki yhteensä kuitenkin 500 euroa. Nuorten EU-mestaruuskilpailuun lähtevälle valmentajalle korvataan matkakulut ja annetaan 100 euroa päivärahaa. Nuorten SM-kilpailun osanottajille valmennusapua antavalle Tapani Sammalvuolle korvataan matkakulut ja annetaan 50 euroa päivärahaa. Keskusteltiin kerhovalmentajakoulutuksesta ja koulukerhojen vetäjien koulutuksesta. Päätettiin antaa valmennustoimikunnan tehtäväksi valmistella koulutusjärjestelmää.

– Aninkaisten Shakki ry anoo liiton jäsenyyttä. Anomus hyväksyttiin.

– Päätettiin, että toiminnanjohtaja laatii seuraavaan kokoukseen mennessä anomuksen SKSL:n hyväksymiseksi Suomen Olympiakomitean jäsenksi.

– Harri Hurme kutsui kaikki hallituksen jäsenet 60-v. päivilleen, joita vietetään Shakkikodissa 4.6. klo 14-22.

Kerhojen kokous 24.4.2005

Asia Suomen Keskusshakkiliittoon kuuluvien kerhojen kevätkokous

Paikka Shakkikoti, Haapaniemenkatu 14 A, Helsinki

Aika Sunnuntaina 24.4.2005 klo 13.00-15.30

1§ Kokouksen avaus

SKSL:n puheenjohtaja Arto Satonen avasi kokouksen. Avauspuheessaan hän loi katsauksen viimeaikojen tapahtumiin ja totesi mm., että tehtäväshakissa on saavutettu hyviä menestyksiä ja lähishakissakin uusia arvonimiä. Vaikka Neurologiasäätiön Tuen kanssa harjoitettu yhteistyö ei talodellisesti onnistunut, on liiton talous kuitenkin kohentunut, koska liiton järjestettävänä ei ollut kalliita kv. kilpailuja.

2§ Läsnäolevien toteaminen

Todettiin, että läsnä oli 19 seuraa ja 2 yhteisöjäsentä, joiden yhteinen äänimäärä oli 36: ESK (Timo Munukka, 2), Etelä-Vantaan Shakki (Anna-Mari Hursti, 1), Euran SK (Pentti Vesander, 1), Garde (Mikael Nouro, 3), HSK (Pekka Palamaa, 3), Intellekt (Natalia Belousova, 1), I-HSK (Petri Suuronen, 4), JoeSK (Heikki Brusila, 3), JärvSK (Timo Myry, 1), KS-58 (Martti Laurén, 1), Lahden Shakki (Jouko Äijälä, 1), LauttSK (Jyrki Heikkinen, 1), MikkSK (Jyrki Raki, 2), PSY (Veikko Valo, 2), RikSha (Tuomo Honkanen, 1), SSK (Harri Hurme, 1), TSY (Erkki Latvio, 2), VammSK (Arto Satonen, 1), SK X (Sippo Puroila, 1) sekä ST (Harri Hurme, 2) ja SKL (Heikki Brusila, 2). Lisäksi läsnäoleviksi todettiin Antero Harju, Markku Hartikainen, Mikko Markkula, Lilja Mavricheva, Joose Norri, Esko Nuutilainen, Petteri Paronen, Toivo Pudas ja Onni Ylitapio. Heille myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus. Lisäksi todettiin, että Timo Munukka edustaa Helsingin Shakkiliittoa.

3§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arto Satonen.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Esko Nuutilainen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Hartikainen ja Timo Munukka.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Veikko Valo ja Anna-Mari Hursti.

4§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

Kokoukselle esitetty työjärjestys hyväksyttiin.

6§ Toimintakertomus ja tilikertomus vuodelta 2004

Käytiin läpi toimintakertomus ja tilikertomus ja hyväksyttiin ne pienin korjauksin ja lisäyksin. Kertomukset ovat korjattuina tämän pöytäkirjan liitteenä. Päätettiin, että syyskokoukselle esitetään tilasto lisenssien määristä 30.6. vertailutietoineen..

7§ Tilintarkastajien lausunto

Puheenjohtaja luki tilintarkastajien lausunnon.

8§ Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

9§ Muutosesitys sääntöjen kohtaan 6

Hallitus esittää lisättäväksi: ”Jos yhdistys ei ole maksanut jäsenmaksuaan määräaikana, menettää se jäsenoikeutensa kunnes maksu on suoritettu.”.

Asia siirrettiin syyskokoukselle.

10§ SM-kilpailumääräysten kohdan 4 käsittely

Käytiin laaja yleiskeskustelu Mikko Markkulan alustuksen pohjalta.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä tehtiin seuraavat päätökset:

– Ensimmäisessä äänestyksessä ehdotus, että I divisioona pelataan 3×8 joukkueen lohkoissa ja kaksi parasta pääsee jatkokarsintaan voitti ehdotuksen, että I divisioona pelataan 2×8 joukkueen lohkoissa v. 2006 alkaen. Toisessa äänestyksessä nykyjärjestelmä voitti 1. äänestyksessä voittaneen ehdotuksen.

– Kohdassa 4.1. Virke ”Väärässä pöytäjärjestyksessä tai muuten ylläolevia sääntöjä rikkovasta pelaamisesta tuomitaan kyseinen peli ja sitä alemmat pelit häviöiksi.” Muutettiin kuulumaan ”Väärässä pöytäjärjestyksessä tai muuten kohdan 4.1. sääntöjä rikkovasta pelaamisesta tuomitaan kyseinen peli ja sitä alemmat pelit häviöiksi.”

– Kohdassa 4.1. Virke ”Kunkin seuran I joukkueeseen saa nimetä korkeintaan yhden sellaisen pelaajan, jolla ei FIDEn määräysten mukaan ole oikeutta edustaa Suomea FIDEn kilpailuissa.” Muutettiin kuulumaan ”Kukin seura saa nimetä kuhunkin joukkueeseen haluamansa määrän sellaisia pelaajia, joilla ei FIDEn määräysten mukaan ole oikeutta edustaa Suomea FIDEn kilpailuissa. Nämä pelaajat sijoitetaan vahuutensa osoittamalle paikalle seuran joukkueissa.”

– Kohdassa 4.6. Lisättiin virkkeen ”Tällöin luovutukset annetaan alimmilla pöydillä.” jälkeen virke ”Jos joukkueesta puuttuu SM-liigassa ja I divisioonassa enemmän kuin 3 pelaajaa tai II ja III divisioonassa enemmmän kuin 2 pelaajaa, katsotaan ottelu luovutetuksi.”

– Kohdassa 4.6. äänestettiin seuraako luovutuksesta sakko, vai sakko ja alempaan sarjaan putoaminen. Sakko ja alempaan sarjaan putoaminen voitti äänin 17-14. Päätettiin, että lisäksi luovuttavalle seuralle määrätään 2 kertaa osanottomaksun suuruinen sakko.

– Kohta 4.9. Päätettiin äänin 18-16 hyväksyä ehdotus, että ”Mikäli joukkueet yhteisesti sopivat, voidaan käyttää inkrementtiaikoja, muussa tapauksessa perinteistä 2h/40s +30 min.” Päätös ei koske yhteiskierroksia. Vastaehdotus oli, että sääntö jää ennalleen.

– Kohta 4.9.: Viimeinen virke ”Rikkomuksesta seurauksena rikkonut joukkue häviää pelin, johon on ulkopuolelta puututtu.” poistettiin.

– Kohta 4.10. Virke ”Kokoonpanoa koskeva vastalause on ilmoitettava kilpailupäivänä kilpailun tuomarille.” Korvattiin virkkeellä: ”Kokoonpanoa koskeva vastalause on ilmoitettava vuorokauden kuluessa tulosten julkaisemisesta kilpailun tuomarille.”

– Kohdan 4.10. Loppuun lisättiin sanat: ”, joka voidaan palauttaa kilpailutoimikunnan päätöksellä protestin tekijälle.

11§ Muut asiat

– Vahvistettiin ST:n esityksestä Jorma Paavilaiselle kansallisen tehtävämestarin arvo.

– Keskusteltiin yleisesti kokouskutsujen julkaisemisesta internetissä sekä nuorten kilpailujen ikärajoista.

12§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Arto Satonen Esko Nuutilainen

puheenjohtaja sihteeri

pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Markku Hartikainen Timo Munukka

Kokousasioita 24.4.2005

Myönnettiin Suomen Kirjeshakkiliitolle vuosiavustusta 2200 euroa ja Suomen Tehtäväniekoille 2500 euroa.

– Kv. järjestöasioita: Mikko Markkula on pitänyt Roomassa shakkiseminaarin Italian shakkituomareille.

– EM-kilpailut Varsovassa 17.6.-3.7.: Nimettiin Tomi Nybäck kilpailuun ja päätettiin tukea matkaa 1100 eurolla.

– Nuorten MM-kilpailut Belfortissa, Ranskassa 18.-29.7.: Ilmoittautumisaika päättyy 18.5. Päätettiin, että FIDE-edustaja pyytää lisäaikaa ilmoittamiseen niin, että nuorten SM-kilpailu voidaan ottaa valinnassa huomioon. Karina Boissonnier päätettiin ilmoittaa tyttöjen alle 12-v. sarjaan.

– Koululaisten MM Halkidikissa, Kreikassa 21.-29.4.: Jussi ja Teppo Marttinen pelaavat parhaillaan.

– Kilpailukalenteri 2005: Todettiin, että Itä-Helsingin SK:n turnaus tulee mukaan turnaussarjaan.

– SM-turnaus 2005: Ilmoittautumisaika päättyy 6.5. Todettiin, että SM-turnauksessa 2004 neljänneksi sijoittui vertailun jälkeen Mikael Nouro, jolla on sen tuloksen perusteella paikka tämän vuoden SM-turnaukseen.

– Naisten SM-turnaus 2005. Todettiin, että tähän mennessä on kolme pelaajaa ilmoittautunut.

– Shakkilaakso anoo, että nuorten SM-kilpailussa lisenssiä ei vaadita alle 10- ja alle 12-v. sarjoissa. Anomus hyväksyttiin.

– PM-turnaukset 2005: Käytiin läpi kilpailun talousasioita. Päätettiin, että ulkomaisille pelaajille, joiden vahvuusluku on vähintään 2575, maksetaan starttirahaa 400 euroa. Sama tuki koskee myös Magnus Carlsenia, jos hän osallistuu kilpailuun.

– Maaottelu Suomi – Viro 21.5.: Todettiin, että ilmoittautuneita on 106. Käytiin läpi järjestelyjen tilannetta, toimihenkilöitä, tarjoilua sekä kuljetuksia.

– Valmennusasiat: Seuraava valmennustilaisuus on 21.5. maaottelun yhteydessä.

– Koulushakkikongressi Enschedessä, Hollannissa 7.-12.11.: Keskusteltiin liittymisestä ”Official Partner”iksi hankkeeseen, jolle haetaan EU-tukea. Partneriksi liittyvien maiden osanottajat saavat erilaisia taloudellisia etuja, mm. matka- ja majoitustukea. Liittymishinta on 1500 euroa. Äänin 4 (Hartikainen, Hurme, Hursti, Valo) – 3 (Markkula, Pudas, Satonen), 2 tyhjää (Palamaa, Raki), päätettiin olla liittymättä tässä vaiheessa.

– Kerhojen kokouksen asioita: Todettiin, että ST pyytää kokousta vahvistamaan kansallisen tehtävämestarin arvon Jorma Paavilaiselle. Keskusteltiin vilkkaasti seurajoukkueiden SM-kilpailumääräyksistä, mutta ei tehty päätöksiä.

Kokousasioita 14.3.2005

– Toivo Pudas kertoi koululaisten PM-kilpailun yhteydessä pidetystä pohjoismaisesta koulushakkikokouksesta. Mikko Markkula jakoi raportin ECU:n kokouksen tapahtumista ja kertoi tulevista ECU:n ja FIDE:n kokouksista.

– Maaottelu Suomi – Viro 100 pöydällä: Todettiin, että ilmoittautuneita on runsaat 40, joukossa useita kärkipelaajia.

– Naisten EM-kilpailut Chisinau, Moldova 10.-25.6.: Todettiin, että kärkipelaajat eivät ole lähdössä.

– EU:n mestaruus Corkissa 21.-31.3: Todettiin, että Tomi Nybäck on peruuttanut osanottonsa, mutta muutamia suomalaisia on ilmoittautunut kilpailuun.

– Koululaisten MM Halkidikissa, Kreikassa 21.-29.4.: Jussi ja Teppo Marttinen ilmoitettu kilpailuun.

– Kilpailukalenteri 2005: Todettiin päivitetty tilanne.

– SM-turnauskset 2005: Todettiin, että kilpailukutsut ovat valmistuneet.

– PM-turnaus 2005: Todettiin järjestelyjen tilanne.

– Keskusteltiin JSM-säännöistä ja Kerhojen kokoukseen tulevista ehdotuksista, mutta ei tehty päätöksiä.

– Valmennusasiat: Valmennustoimikunta totesi, että FIDE:n valmentajatittelit ovat melko kalliita eikä liiton ole syytä anoa niitä. Heinäkuussa valmennettavat osallistuvat Viron Shakkiliiton valmennusleirille. Liitto tukee valmennettavien matkaa, mutta päätökset tuen määrästä tehdään myöhemmin. Shakkipedagogiiikan kurssin, kerhovalmentajakurssin ym. järjestämismahdollisuuksia tutkitaan.

Kokousasioita 17.2.2005

– Käytiin läpi tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2004 ja todettiin tilikauden tulos positiiviseksi. Hallitus allekirjoitti tilinpäätöksen.

– Myönnettiin Tomi Tocklinille ja Markku Pukkilalle 150 euroa tukea/henkilö liikuntavammaisten MM-kilpailuun 7.-15.5.

– Todettiin, että valtionapua saadaan 30.000 euroa.

– Mikko Markkula kertoi ECU:n kokouksen tapahtumista ja toimittaa kirjallisen raportin myöhemmin.

– Maaottelu Suomi – Viro 100 pöydällä: Todettiin, että ottelu pelataan 21.5. klo 13.00 alkaen OAJ:n juhlasalissa Akava-talossa, Helsingissä. Peliaika on 2+2 tuntia. Pelit tulevat mukaan selolaskentaan ja osanottajilta vaaditaan pelaajalisenssi (joukkuelisenssi kelpaa). Ilmoittautumiset 1.5. mennessä. Pöytäjärjestys 1.5. selolistan mukaan.

– EU:n mestaruus Corkissa 21.-31.3: Tomi Nybäck lähtee. Päätettiin korottaa tuki 700 euroon.

– Todettiin, että Cappelle la Granden turnaukseen 12.-19.2. osallistuvat Jouni Yrjölä ja Timo Pirttimäki. Järjestäjä on luvannut lähettää kutsun myös ensi vuonna.

– Koululaisten PM Norjassa 18.-20.2.: Joukkue lähtee huomenna. Toivo Pudas osallistuu kilpailun aikana pidettävään pohjoismaiseen koulushakkikokoukseen.

– Koululaisten MM Halkidikissa, Kreikassa 21.-29.4.: Jussi ja Teppo Marttinen sekä mahdollisesti Qiyu Zhou kiinnostuneita.

– Lasten olympialaiset Novi Sadissa, Serbiassa 26.6.-4.7.: Jussi ja Teppo Marttinen ovat halukkaita osallistumaan.

– Koulujoukkueiden MM-kilpailut Eskisehir, Turkki 20.-28.8.: Annetaan osanotto-oikeuksia, jos halukkaita ilmaantuu.

– Naisten EM-kilpailut Chisinau, Moldova 10.-25.6.: Nimetään edustaja valintalistan mukaisessa järjestyksessä.

– Kilpailukalenteri 2005: Merkittiin tiedoksi tapahtuneet muutokset ja lisäykset.

– SM-turnaus 2005: Päätettiin peliajaksi 7 tuntia äänin 7-3 (vastaehdotus oli v. 2004 peliaika, jota kannattivat Hursti, Markkula ja Palamaa). Järjestäjälle myönnettiin tukea 1.000 euroa äänin 6-4 (vastaehdotus oli, että lisäksi palkintosumma korotetaan 3.000 euroon, jota kannattivat Hartikainen, Hurme, Hursti ja Sisättö).

Osanottajat valitaan huippuselon 1.1.-28.3. perusteella niistä, joiden vahvuusluku on vähintään 2200 ja jotka ovat pelanneet vähintään 30 selopeliä 1.1.2003 jälkeen.

– Naisten SM-turnaus: Päätettiin järjestää kilpailu 3.-9.5. välisenä aikana Shakkikodissa.

– HSL:n nopean shakin kilpailusarja hyväksyttiin selokelpoiseksi.

– PM-turnaus 2005: Käytiin läpi kilpailun talousasioita ja sovittiin liiton ja Vammalan SK:n välisistä kustannuksista. Liiton osuus kustannuksista on enintään 3.000 euroa.

– JSM-lopputapahtuma 12.-13.3.: Lopputapahtuma järjestetään Espoon Matinkylässä, Tiistilän koulun ruokalassa. Liitto vastaa kustannuksista, jotka ovat enintään 600 euroa.

– Valmennusasiat: Keskusteltiin FIDEn valmentajatitteleistä ja nuorten valmennuskeskuksesta. Jatkovalmistelu annettiin valmennustoimikunnalle.

– Intellekt ry:n jäsenanomus hyväksyttiin.

– Päätettiin anoa olympiakomitean jäsenyyttä.

Kokousasioita 12.1.2005

– Shakkiolympialaiset: Kuultiin joukkueen kapteenin Sampsa Nyystin selostus kilpailun kulusta. Suurempia ongelmia ei esiintynyt. Mäki-Uuro ja Molander onnistuivat parhaiten. Pelivuoroista pelaajat sopivat pääosin keskenään.

– Koululaisten PM-kilpailut Oslossa 18.-20.2.: Toiminnanjohtaja hankkii Sammalvuolle lentolipun. Keskusteltiin yleisesti siitä, pitääkö liiton hoitaa matkalippujen hankinta kilpailumatkoihin.

– Seurajoukkueiden EM-kilpailut 2007: Satonen ja Markkula ovat käyneet Tampereen kaupungin ja seurojen edustajien kanssa tutustumassa poliisiopistoon, joka olisi hyvä pelipaikka. Päätettiin, että haetaan kilpailun järjestämisoikeutta.

– Koululaisten MM-kilpailut Halkidikissa, Kreikassa: Ilmoittautumisaika päättyy 1.3. Päätettiin myöntää halukkaille osanotto-oikeuksia. Ainakin Jussi ja Teppo Marttinen ovat kiinnostuneita osallistumaan.

– Suomi-Viro -maaottelu 100 pöydällä: Todettiin, että ottelua kaavaillaan pelattavaksi 21.5.

– Cork, Irlanti 21.-31.3. EU:n mestaruus: Päätettiin tukea yhtä pelaajaa 500 eurolla. Tuettavan oltava valintalistalla 1.2. viiden parhaan joukossa.

– Kilpailukalenteri 2005: Käytiin kalenteri läpi ja todettiin tapahtuneet muutokset.

– Valintalistan säännöt: Päätettiin pitää säännöt ennallaan.

– Naisten PM ja SM-turnaukset: Naisten PM-kilpailuun kutsutaan yksi osanottaja kustakin Baltian maasta, jos saadaan PSL:n lupa. PM-kilpailu pelataan 26.8.-4.9. Ministeri Wideroosia pyydetään kilpailun suojelijaksi. Keskusteltiin käytännön järjestelyistä. Naisten SM-kilpailu päätettiin järjestää toukokuussa Helsingin seudulla ilman ulkomaalaisosanottajia.

– JSM-lopputapahtuma 12.-13.3.: Todettiin, että pelipaikka ei ole vielä varmistunut.

– Shakin päivä 16.1.: Osallistutaan Shakkikodissa järjestettävään tilaisuuteen.

– Vuoden pelaaja: Valittiin vuoden pelaajaksi Unto Heinonen ja päätettiin antaa hänelle 100 euron stipendi ja liiton viiri.

– Toimikuntien kokoonpanot:

Valittiin toimikuntiin seuraavat:

Shakkituomaritoimikunta: Harri Hytönen (erovuorossa 2006), Markku Kokkila (2006), Mikko Markkula (2007), Martti Mujunen (2007), Osmo Särkilahti (2008) ja Veikko Valo (2008).

Ansiomerkkitoimikunta: Edvi Kvist (2007), Eino Nieminen (2007), Pekka Palamaa (2006), Aarne Suvela (2006), Osmo Särkilahti (2007) ja Veikko Valo (2006).

Selotoimikunta Harri Hurme (2006), Harri Hytönen (2007), Juha Kivijärvi (2006), Mikko Markkula (2007), Pekka Palamaa (2007) ja Teemu Vihinen (2006).

Shakkikodin huoneistotoimikunta: Harri Hurme ja Toivo Pudas

Valmennustoimikunta Toivo Pudas, Asko Hentunen, Harri Hurme, Markku Hartikainen, Veikko Valo ja Olli Sisättö.

Taloustoimikunta Jyrki Raki pj, jäsenet Mikko Markkula, Toivo Pudas, Jyrki Raki ja Arto Satonen. Lisäksi pyydetään Sami Hämäläistä jäseneksi.

Tiedotustoimikunta: Toivo Pudas, Osmo Särkilahti ja Riitta Nybäck. Lisäksi pyydetään Heikki Lehtistä jäseneksi.

Muita edustuksia: FIDE, ECU ja PSL: Mikko Markkula, PSL:ään lisäksi Arto Satonen ja koulushakkitoimikuntaan Toivo Pudas.

Päätettiin, että vuoden lopulla pyydetään toimikuntiin halukkaita ilmoittautumaan. Toimikunnilta vaaditaan myös yleisluontoinen toimintasuunnitelma.

– Pohjolan pelaajan valinta: Päätettiin ehdottaa Tomi Nybäckiä Pohjolan pelaajaksi. Todettiin, että säännöt ovat uudistumassa.

– Keskusteltiin yleisesti mahdollisuuksista saada suomalaispelaajille kutsuja kansainvälisiin kilpailuihin.