Kokousasioita 9.12.2004

– Kv. järjestöasioita: Mikko Markkula kertoi kokousasioista sekä jakoi raportin, joka julkaistaan pääosin seuraavassa Suomen Shakissa. Merkittiin tiedoksi, että ECU:n kokous on 10.-13.2. Cannesissa ja koulushakkikokous 11.5. Hollannissa.

– Raportti olympialaisista: Raportti saadaan seuraavaan kokoukseen.

– Carmen Kassin vierailu 24.11. ja yhteistyösopimus: Käytiin läpi yhteistyösopimus ja hyväksyttiin se. Todettiin, että lyhyen vierailun aikana saatiin runsaasti julkisuutta lähes kaikissa tiedotusvälineissä. 25.11. puheenjohtaja oli Tallissassa Viron presidentin vastaanotolla Viron Shakkiliiton johdon kanssa.

– Koululaisten PM: pelataan Oslossa 18.-20.2. Matkanjohtajana toimii Tapani Sammalvuo. Mukana on myös useita valmentajia.

– Hallsbergin turnaus 28.12.-5.1.: Kalle Niemi osallistuu turnaukseen.

– Kilpailukalenteri 2005: Muutettiin joukkueliigan pelipäiviksi loka-marraskuussa seuraavat: 8.-9.10. ja 12.11.

– Selvitetään mahdollisuuksia pelata 100 pöydän ottelu Viroa vastaan 13. tai 14.8.

– Naisten ja seniorien SM-turnaus 2005: Todettiin, että kilpailut voidaan järjestää joko Lahdessa varsinaisen SM-turnauksen yhteydessä tai Helsingin seudulla helatorstain aikoihin. Päätettiin kysyä naisten kärkipelaajien mielipidettä tästä sekä kilpailun pelaamisesta yhdessä Viron naispelaajien kanssa. Samalla tiedustellaan halukkuutta osallistua PM-kilpailuun elo-syyskuussa.

– SM-kilpailuanomukset 2006: Koulujoukkueiden SM-kilpailun järjestämisoikeus myönnettiin Vammalan SK:lle ja nuorten pikashakin SM-kilpailun järjestämisoikeus Matinkylän SK:lle. Varsinainen SM-turnaus järjestetään pääsiäisen aikoihin. Selvitetään onko mahdollista pelata kilpailu Tampereella.

– PM-turnaukset 2005: Valittiin järjestelytoimikunnaksi Satonen, Markkula, Raki ja Sisättö. Todettiin, että liiton osuus kustannuksista on n. 2000 euroa.

– Turnaussarjan 2004 palkinnot: Päätettiin keskustelun jälkeen, että palkintosumma on 3500 euroa.

– Turnaussarjan 2005 säännöt: Päätettiin lisätä ns. tasaseloa koskeva kohta erikoismääräyksiin. Markkula neuvottelee yksityiskohdista Erkki Latvion kanssa.

– Valmennusasiat: Tapani Sammalvuo kertoi pävalmentajakautensa käynnistymisestä. Alku on sujunut suunnitelmien mukaan. Päätettiin varata 500 euroa kannettavan tietokoneen hankintaan.

– Muutosesitys sääntöjen 6. kohtaan: Ehdotetaan lisättäväksi ”Jos yhdistys ei ole maksanut jäsenmaksuaan määräaikana, menettää se jäsenoikeutensa kunnes maksu on suoritettu.”. Ehdotus tulee Kerhojen kokouksen käsiteltäväksi huhtikuussa.

Kerhojen kokous 21.11.2004

Asia: Suomen Keskusshakkiliittoon kuuluvien kerhojen syyskokous

Paikka: Shakkikoti, Haapaniemenkatu 14 A, Helsinki

Aika: Sunnuntaina 21.11.2004 klo 13.00-16.13

1§ Kokouksen avaus

SKSL:n puheenjohtaja Arto Satonen avasi kokouksen. Avauspuheessaan hän loi katsauksen vuoden tapahtumiin todeten mm. että liiton talous on hieman kohenemassa, pelaajamäärät ovat suunnilleen ennallaan, mutta turnaussarjan osanottomäärät laskussa. Olympialaisissa ei tullut suuria menestyksiä, mutta Heikki Lehtinen sai KvM-arvon aikaisempien tulosten perusteella, Miikka Mäki-Uuro saa arvon lähiviikkoina ja Riku Molander sai kiinnityksen KvM-arvoon. Mikko Markkula on valittu ECU:n hallitukseen ja liitto hakee seurajoukkueiden EM-kilpailun järjestämisoikeutta v. 2007. Neurologiasäätiön kanssa on etsitty ulkopuolista rahoitusta. Shakkivelhojen kanssa on tehty valmennussopimus ja lisäksi Tomi Nybäck lähestyy edelleen kv. kärkeä.

2§ Läsnäolevien toteaminen

Todettiin, että läsnä olivat seuraavat äänivaltaiset edustajat (suluissa edustaja ja äänimäärä ellei 1): Espoon SK (Timo Munukka, 2), Etelä-Vantaan Shakki (Anna-Mari Hursti, 2), Euran SK (Pentti Vesander), Shakkikerho Garde (Mikael Nouro, 3), Helsingin Rautatieläisten SK (Heikki Brusila), Helsingin SK (Pekka Palamaa, 3), Itä-Helsingin SK (Petri Suuronen, 4), Joensuun SK (Esko Nuutilainen, 3), Karhulan Työväen SK (Martti Mujunen), Kokemäen Shakki-83 (Veikko Valo), Kuopion SY (Mikko Markkula), Lahden Shakki (Jouko Äijälä), Lappeenrannan SK (Jyrki Raki, 2), Lauttasaaren SK (Janne Kauppinen), Matinkylän SK (Mikko Markkula, 4), Mikkelin SK (Jyrki Raki, 2), Naantalin SS (Pentti Vesander), Nurmijärven SK (Pentti Vesander), Oulun SS (Pekka Palamaa, 2), Pohjois-Kymen Shakki (Jyrki Raki), Porin SY (Veikko Valo, 2), Raahen Linnoitus (Esko Nuutilainen), Rauman SY (Veikko Valo), SS Remissi (Juho Pakarinen), Rikospoliisien SK (Tuomo Honkanen), Salon SK (Jukka-Pekka Haapasalo, 2), Suomalainen SK (Harri Hurme, 2), SK Taraus (Olli Sisättö), Turun SY (Erkki Latvio, 2), Turun TS (Matti Kukkonen, 3), Vaasan SS (Esko Nuutilainen), Vammalan SK (Arto Satonen), SK Velhot (Jussi Tella) ja Shakkikerho X (Sippo Puroila) sekä yhteisöjäsenet Suomen Kirjeshakkiliitto (Heikki Brusila, 2) ja Suomen Tehtäväniekat (Harri Hurme, 2), yhteensä 61 ääntä. Lisäksi läsnä olivat ilman äänivaltaa Harri Hytönen, Jouni Lehtivaara, Heikki Meri, Toivo Pudas, Kalevi Rajanen ja Seppo Räisänen. Jouni Lehtivaara edusti myös Helsingin Shakkiliittoa. Kaikille myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus. Lisäksi Paimion Shakkikerho oli jättänyt valtakirjan, joka jäi käyttämättä.

3§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arto Satonen.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Esko Nuutilainen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Veikko Valo ja Jouni Lehtivaara.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Janne Kauppinen ja Sippo Puroila.

4§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5§ Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

Kokoukselle esitetty työjärjestys hyväksyttiin.

Hyväksyttiin Erkki Latvion ehdotus, että tarkastettu pöytäkirja laitetaan liiton internet-sivulle sekä Shakkikodin ilmoitustaululle.

6§ Vuoden 2005 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen sekä jäsen- ja liittymismaksujen suuruudesta päättäminen

Vuoden 2005 toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin sen jälkeen kun toimintasuunnitelmaan oli lisätty kilpailutoiminta -kohtaan ”veteraanien SM”.

Keskustelun kuluessa painotettiin seurajoukkueiden cupin järjestämisen tärkeyttä sekä siirrettiin hallitukselle esitys ”tasaselosysteemillä” pelattavien kilpailujen ottamisesta mukaan turnaussarjaan. Lisenssien määristä ja turnaussarjan osanottajamääristä keskusteltiin myös.

Jäsenmaksuksi päätettiin 6 euroa/seuran jäsen (nuorilta 4 euroa), minimijäsenmaksu 60 euroa, liittymismaksu 60 euroa.

7§ Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. Tilintarkastajille maksetaan esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.

8§ Liiton varapuheenjohtajan valitseminen ajaksi 1.1.2005-31.12.2005

Todettiin, että Markku Lahtinen eroaa varapuheenjohtajan tehtävästä 1.1.2005. Varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jyrki Raki.

Raki kiitti luottamuksesta ja kertoi keskittyvänsä erityisesti taloustoimikunnan johtamiseen.

9§ Neljän hallituksen jäsenen valinta kahdeksi vuodeksi erovuoroisten tilalle

Hallituksen jäseniksi esitettiin seuraavia: Riitta Nybäck, Toivo Pudas, Harri Hytönen, Olli Sisättö, Pekka Palamaa, Juho Pakarinen ja Harri Hurme. Kaikki ehdokkaat esittäytyivät tai esiteltiin. Suoritettiin äänestys ja ääntenlaskun aikana kokousasioiden käsittelyä jatkettiin.

Ääntenlaskun valmistuttua todettiin, että hallitukseen tulivat valituiksi Pekka Palamaa 35, Harri Hurme 33, Toivo Pudas 27 ja Olli Sisättö 25 ääntä. Valitsematta jäivät Harri Hytönen 24, Juho Pakarinen 19 ja Riitta Nybäck 14 ääntä.

10§ Hallituksen täydentäminen, mikäli joku hallituksen jäsenistä valittiin varapuheenjohtajaksi

Todettiin, ettei tätä kohtaa tarvitse käsitellä.

11§ Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä valinta

Tilintarkastajiksi valittiin yksimielisesti Harri Saarinen ja Jukka Partanen.

Tilintarkastajien varamiehiksi valittiin yksimielisesti Jarkko Lehtinen ja Ralf Sund.

12§ Hallituksen esitys jäsenmaksunsa v. 2003 ja 2004 maksamisen laiminlyöneiden jäsenkerhojen erottamisesta

Hyväksyttiin hallituksen esitys että Kyrönmaan SK ja Rupushakki erotetaan jäsenyydestä maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi. Sen sijaan Hartolan SK on maksanut jäsenmaksunsa, joten erottamisesitys raukeaa.

13§ Shakkituomaritoimikunnan esitys uusiksi SM-kilpailumääräyksiksi

Käytiin yksityiskohtaisesti läpi SM-kilpailumääräysehdotus.

Tehtiin seuraavia päätöksiä (osa äänestyksen jälkeen):

Kohta 1.1: Poistettiin virke: SKSL:n hallitus päättää samalla myös kunkin kilpailun muodon.

Kohta 1.3. Muutettiin teksti seuraavaksi: Joukkuekilpailussa kussakin kilpailussa seuran jokaiseen joukkueeseen…

Kohta 4 siirrettiin kevätkokoukseen. Seuroilta pyydetään kommentteja esitykseen.

Kohdat 5.1.2. ja 5.2.1.: Poistettiin maksimikierrosmäärä.

Kohta 6.1.2 Poistettiin virkkeet: ”Mikäli kokoonpanoon ilmoitettu pelaaja ei saavu pelaamaan alkukilpailun puoliväliin mennessä, joukkue suljetaan kilpailusta” ja ”Saman seuran pelaajien jaon joukkueiksi ja pöytäjärjestyksen tulee perustua pelaajien pikashakkivahvuuteen”. Lisättiin virke ”Joukkueet on numeroitava vahvuusjärjestyksessä”.

Koska päätettiin, että SM-turnauksista ei peritä selolaskentamaksuja, toimintasuunnitelman kohdasta Varainhankinta poistetaan virkkeet: ”Koululaisten SM-kilpailuissa selolaskentamaksu on 2 euroa/pelaaja. Maksua ei edelleenkään peritä muista SM-kilpailuista”.

14§ Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

15§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Arto Satonen Esko Nuutilainen

puheenjohtaja sihteeri

pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Veikko Valo Jouni Lehtivaara

Kokousasioita 21.11.2004

– Toiminnanjohtaja esitteli taloustilanteen. Todettiin, että pientä ylijäämää on odotettavissa.

– Kv. järjestöasioita: Mikko Markkula kertoi olympialaisten aikana pidetyistä kokouksista: FIDEn maksuihin tulossa korotuksia, olympiajoukkueiden kokoonpanoksi jatkossa 4+1 pelaajaa, v. 2008 alkaen 11 kierrosta, joitakin sääntömuutoksia tehty. Heikki Lehtinen sai KvM-arvon ja Miikka Mäki-Uuro saa saman arvon vielä tämän vuoden puolella. ECU:n kokouksessa Markkula valittiin liiton hallitukseen neljäksi vuodeksi, kilpailujen kiinteät järjestämisajankohdat poistettiin. PSL:n kokouksessa päätettiin tiivistää Baltia-yhteistyötä. Sampsa Nyystiltä pyydetään raportti olympialaisista.

– Lisättiin kalenteriin 20.2. Levoranta-turnaus, 3.-4.9. Vammalan viikonlopputurnaus ja 2.-3.7. nopean shakin SM-turnaus Karhulassa.

– Joensuun SK:lle myönnettiin v. 2006 koululaisten SM-turnauksen järjestämisoikeus.

– Päätettiin, että v. 2005 ei elolaskentamaksuja peritä kilpailujen järjestäjiltä.

-Valmennusasiat: Ensi viikonloppuna valmennustilaisuus Shakkikodissa. Valmennusryhmässä 15-17 nuorta.

– Erotettavat kerhot: Todettiin, että Hartolan SK on maksanut jäsenmaksunsa, joten erottamisehdotus peruuntuu. Kyrönmaan SK on lopettanut toimintansa.

– Päätettiin, että toiminnanjohtaja laatii sääntömuutosehdotuksen, jolla jäsenmaksunsa laiminlyöneiltä evätään äänivalta Kerhojen kokouksessa.

– SM-kilpailumääräykset: Keskusteltiin ehdotuksesta ja päätettiin esittää Kerhojen kokouksessa, että kohta 4 siirrettäisiin kevätkokoukseen.

– SLU:n kokous: Puheenjohtaja edusti liittoa. Vaaleissa ehdollepanotoimikunnan ehdotukset voittivat. Reilu peli -asiakirja hyväksyttiin. Päätettiin pyrkiä Olympiakomitean jäseneksi.

– Carmen Kassin vierailu: Puheenjohtaja kävi läpi vierailuaikataulun ja ohjelman.

Kokousasioita 27.10.2004

– Markku Lahtinen eroaa varapuheenjohtajan tehtävästä 1.1.2005 alkaen

– Länsi-Suomen lääninhallitus ei myöntänyt rahaa nuorisotyön alueelliseen kehittämiseen.

– Todettiin, että projektiavustusta saadaan olympialaisiin 4.300 euroa ja seurajoukkueiden Eurooppa-cupiin 5.000 euroa.

– Päätettiin maksaa järjestäjän vaatima 100 euron maksu Markku Pukkilan kuljetuksista ym. olympialaisten aikana.

– Kv. järjestöasioita: FIDEn ym. kongressit käynnissä. Mikko Markkula valittu ECU:n hallitukseen.

– Nimettiin Kalle Niemi Hallsbergin turnaukseen ja päätettiin tukea matkaa 100 eurolla.

– Todettiin, että Eric Malmi on ilmoitettu Manhem Openiin, Göteborgiin.

– Koululaisten PM: Norjalaiset haluavat järjestää kisan Drammenin turnauksen yhteydessä 2.-5.1. Toivo Pudas neuvottelee Shakkivelhojen kanssa matkanjohtajan valinnasta. Matkanjohtajalle korvataan pakolliset matkakulut sekä annetaan 50 euroa kilpailun aikaisiin kuluihin. Pelaajille annetaan taskurahaa 20 euroa.

– Käytiin läpi alustava tapahtumakalenteri 2005. Hyväksyttiin L-Uudenmaan Sp:n anomus, että joukkuelisenssi kelpaa heidän jo alkaneessa joukkuemestaruuskilpailussaan. Hyväksyttiin HSL:n anomus, että koulujoukkueiden HM-kilpailussa 5.-6.3. ja koululaisten HM-kilpailussa 8.-9.10 ei vaadita lisenssiä. Hyväksyttiin edelleen HSL:n anomus, että joukkuepikashakin HM-turnauksen A-ryhmässä 10.10 kelpaa joukkuelisenssi. Vielä päätettiin, että HM-turnaus 27.12.2004-6.1.2005 ilmoitetaan elolaskentaan. Elolaskennan osalta päätettiin, että v. 2005 pelattavien kilpailujen osalta päätetään seuraavassa kokouksessa vaaditaanko järjestäjältä maksu vai ei.

– Käytiin läpi v. 2006 SM-kilpailuanomukset ja päätettiin myöntää järjestämisoikeuksia seuraavasti: Joukkuepikashakin SM PSY, pikashakin SM Remi, Avoin SM TSY, Nopean shakin SM ESK ja nuorten SM TaSY. Todettiin, että HSK on alustavasti kiinnostunut SM-turnauksesta, VammSK koululaisten SM:stä ja PSY nuorten pikashakin SM:stä.

-Valmennusasiat: Todettiin, että sopimus Shakkivelhojen kanssa on allekirjoitettu. Todettiin, että Heikki Westerinen ryhtyy valmentamaan Kalle Niemeä.

– Kerhojen kokouksen asioita: Käytiin läpi talousarvio- ja toimintasuunnitelmaehdotukset sekä hyväksyttiiin ne pienin korjauksin. Päätettiin esittää, että Kerhojen kokous erottaisi Hartolan Shakkikerhon, Kyrönmaan Shakkikerhon ja Rupussakin maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi. Merkittiin tiedoksi shakkituomaritoimikunnan ehdotus uusiksi SM-kilpailumääräyksiksi. Päätettiin, että Raki ja Nuutilainen esittävät Kerhojen kokoukselle tietoja lisenssien ja turnausten ym. määristä.

– Seurajoukkueiden Eurooppa-cup 2007: Satonen kertoi uusista mahdollisuuksista järjestää kilpailu Tampereella edullisemmin, mutta heinäkuussa. Päätettiin tutkia asiaa edelleen ja tehdä päätös seuraavassa kokouksessa.

– Merkittiin tiedoksi Christophe Gueneaun tiedustelu mahdollisesta Boris Gelfandin vierailusta Suomessa tammikuussa 2005 sekä odottaa tietoja kustannuksista.

Kokousasioita 21.9.2004

– Toiminnanjohtaja kertoi taloustilanteesta elokuun puolivälin mukaan. Todettiin, että vuosi on mennyt suunnilleen talousarvion mukaisesti.

– Seurajoukkueiden EM-kilpailut 2007: Keskusteltiin järjestämisoikeuden hakemisesta, mutta ei tehty päätöksiä.

– Todettiin, että Carmen Kassin vierailun järjestely on edennyt suunnitelmien mukaan.

– Todettiin, että Tomi Nybäck ei osallistu alle 20-v. MM-kilpailuun.

– Hyväksyttiin HSL:n anomus, että joukkuelisenssi kelpaa 11.-12.10. joukkuepikashakin HM-kilpailujen M- ja A-ryhmässä.

– Edustusvalinnat: Käytiin läpi edustusvalintojen perusteita Mikko Markkulan laatiman muistion pohjalta. Päätettiin, että

– EM-kilpailuun 2005 liiton tuki annetaan valintalistan ykköselle (naisilla huippuselolista).

– Joukkueiden EM-kilpailuun 2005 valitaan pelaajat valintalistalta (naisten huippuselolistalta). Kuitenkin Suomen mestarit valitaan automaattisesti joukkueeseen (mikäi SM-kilpailu päättyy viimeistään 28.6.).

– PM-kilpailuun 2005 valitaan Suomen mestari ja muut paikat täytetään valintalistan perusteella. Naisten kilpailuun liiton tarjoaman edun saavat Suomen mestari ja huippuselolistan ykkönen.

– Vuoden 2006 olympiajoukkueeseen valitaan Suomen mestari ja naisten mestari, jos kilpailu päättyy ennen olympialaisten ilmoittautumisajan päättymistä.

– EU:n mestaruuskilpailuun Corkissa, Irlannissa 21.-31.3.2005 edustajat valitaan valintalistan (naiset huippuselolistan) perusteella.

– Kerhojen kokous: Talousarvion laadinnassa maksut pidetään ennallaan ja valmennuksen aiheuttamat menot otetaan huomioon. Suomen Shakin tilausmaksut merkitään arvioon näkyviin.

Kokousasioita 31.8.2004

– Olympiajoukkueen kokoonpano ja pöytäjärjestys: Todettiin, että joukkueessa pelaavat Tomi Nybäck, Tapani Sammalvuo, Mika Karttunen, Heikki Lehtinen, Miikka Mäki-Uuro ja Riku Molander, mikä päätettiin myös pöytäjärjestykseksi, ellei pelaajilta 14.9. mennessä tule yksimielistä ehdotusta muuksi järjestykseksi pöydillä 2-4. Todettiin edelleen, että Joose Norri ei palauttanut edustussitoumusta ja Heikki Kallio kieltäytyi paikasta. Naisten joukkueessa pelaavat: 1. Niina Sammalvuo, 2. Tanja Rantanen, 3. Heini Puuska, 4. Sari Rautanen. Johanna Paasikangas-Tella ilmoitti aikaisemmin esteestä. Molempien joukkueiden kapteenina toimii Sampsa Nyysti.

– Edustusvalintojen perusteet 2005-06: Mikko Markkula alusti keskustelun edustusvalinnoista 2005-06. Hän totesi mm., että tiedossa on hankalia päällekkäisyyksiä ja ja normaalista poikkeavia ajankohtia. Esim. olympialaiset 2006 alkavat jo 20.5. ja maajoukkueiden EM-kilpailut päättyvät 8.8.2005, jolloin joukkuepikashakin SM alkaa. Päätettiin, että Markkula tekee yksilöidyn esityksen seuraavaan kokoukseen.

– Shakkikoti vietti 10-v. juhlaa 21.8. Liittoa edusti tilaisuudessa Toivo Pudas.

– Päätettiin, että olympiajoukkueen pelaajille annetaan 100 euroa kilpailun aikaisiin kuluihin ja kapteenille 150 euroa.

– Nuorten MM (10-18v) Heraklio, Kreeta, Kreikka 3.-14.11.: Todettiin, että aikaisemmin päätettyjen lisäksi Karina Boissonnier osallistuu tyttöjen alle 10-v. sarjaan.

– Nuorten nelimaaottelu Norjassa Oslon lähellä: Todettiin, että joukkuetta ei saada kokoon ja päätettiin jäädä pois kilpailusta.

– Koululaisten PM-kisat: lukio Oslon lähellä 17.-19.9., ala-aste Islannissa 17.-19.9., yläaste Tukholmassa 10.-12.9. Kaikkiin ilmoittauduttu.

– Seurajoukkueiden EM-kilpailun 2006 järjestämisoikeus. Kilpailu myönnettiin Itävallalle. Markkula kertoi, että tärkein syy oli hotellihinta. Vuoden 2007 kilpailun järjestämisoikeutta on haettava 31.12.2004 mennessä. Hallitus harkitsee uutta hakemista, mutta päätöstä ei tehty.

– Kilpailuanomukset: JyS pikashakkikisat 6.9., 4.10. ja 1.11. selokelpoisiksi; HSL:n Vuotaloturnaus 5.-7.11. selokelpoiseksi; Turun avoin pikashakkimestaruuskilpailu 16.10. selokelpoiseksi. Kaikki hyväksyttiin selokelpoisiksi.

– JSM: Kilpailu käynnistymässä. Joukkueiden määrässä pieni nousu.

– Todettiin, että kilpailukalenterissa on useita kilpailuja, joista ei liitolle synny mitään tuloa. Keskusteltiin olisiko syytä laskuttaa järjestäjiä tietojen julkaisemisesta. Todettiin myös, että useita viikonlopputurnauksia järjestetään niin, että ne eivät kuulu liiton turnaussarjaan. Keskusteltiin selolaskentamaksun muuttamisesta samansuuruiseksi turnaussarjamaksun kanssa.

– Puheenjohtaja kertoi, että Viron Shakkiliiton pj Carmen Kass tulee Suomeen 24.11. Ohjelmaan on kaavailtu mm. esiintyminen aamu-TV:ssä, HS-lehtipeli jonkun tunnetun henkilön kanssa, vierailu Eduskunnan Shakkikerhossa jne.

Kokousasioita 27.7.2004

– Maaottelu Viro-Suomi Tallinna 18.7. (95 pöytää) 64,5-30,5. Todettiin ottelun menneen suunnitelmien mukaan taloudellisesti. Jotkut ilmoittautuneet pelaajat jäivät syytä ilmoittamatta pois, mikä aiheutti lähtövaiheessa turhaa vaivaa ja harmia.

– Euroopan Shakkiliiton hallituksen kokous on Moldovan Kishinevissä. Markkula matkustaa sinne Eurooppa-Cupin 2006 anomusta esittelemään (ks. jäljempänä)

– Hallitus valitsi Suomen joukkueeseen Mallorcalla 14.-31.10. pidettäviin shakkiolympialaisiin seuraavan joukkueen: Heikki Lehtinen vuoden 2003 mestarina, Miikka Mäki-Uuro ja Riku Molander vuoden 2004 SM:n perusteella ja lisäksi valintalistalta 25.7.2004 Tomi Nybäck, Mika Karttunen ja Joose Norri, varalla ovat seuraavat pelaajat valintalistalla, lähinnä Heikki Kallio, Tapani Sammalvuo, Jouni Yrjölä ja Sampsa Nyysti. Naisten joukkueeseen valittiin Heini Puuska vuoden 2004 Suomen mestarina, huippuselolistan 26.1.-25.7.2004 mukaan Johanna Paasikangas-Tella, Niina Sammalvuo ja Tanja Rantanen, varalla ovat seuraavina ym. huippuselolistalla olevat pelaajat, lähinnä Sari Rautanen ja Päivi Walta. Joukkueiden pöytäjärjestys päätetään, kun tiedetään, ketkä lopullisiin joukkueisiin kuuluvat. Joukkueiden kapteeniksi valittiin Sampsa Nyysti, joka siis on molempien joukkueiden kapteeni ja tarvittaessa avustaa naisjoukkuetta myös valmistautumisessa. Suomen joukkueeseen kuuluu myös liikuntavammaisten joukkueeseen valittu Markku Pukkila. Opetusministeriölle tehtävään projektiavustukseen otetaan mukaan kaikki mainitut pelaajat. Mikko Markkula on kutsuttu kilpailuun parien määritystoimikunnan puheenjohtajaksi. Markkula kertoi jo tehneensä alustavan matkavarauksen 13 hengelle. Liitto huolehtii matkakustannuksista ja 100 euron suuruisesta järjestämismaksusta pelaajaa kohti, majoitus on tuota 100 euron maksua lukuunottamatta ilmainen. Pelaajien mahdollisista taskurahoista ei tehty vielä päätöstä. Pelaajien on ilmoitettava, käyttävätkö paikkansa joukkueessa, ja niiden, joilta edustussitoumus vielä puuttuu, palautettava sitoumus allekirjoitettuna niin, että sitoumus on perillä liiton toimistossa viimeistään perjantaina 20.8.2004 ja ilmoitus paikkansa käyttämisestä viimeistään 20.8.2004 klo 24 mennessä. Mikäli ilmoitusta ei tule tai sitoumus puuttuu, paikkaa tarjotaan varapelaajille. Puheenjohtaja ja Markkula muotoilevat pelaajille asiasta lähetettävän kirjeen.

– Seurajoukkueiden Eurooppa-Cupin 2006 anomus on jätetty Euroopan Shakkiliitolle. Euroopan Shakkiliiton pääsihteeri Horst Metzing tulee Euroopan Shakkiliiton edustajana tarkastamaan pelipaikan ja muut olosuhteet 30.7.-1.8. Puheenjohtaja kertoi, että edellisen kokouksen valtuuttamana on tehty päätös, että Mikko Markkula matkustaa 13.-15.8. Kishineviin, Moldovaan esittelemään hankettamme yhdessä Tampereen edustajan Jorma Hartikaisen kanssa. .

Nuorten arvoturnaukset:

-EM-joukkue 10-18 vuotiaiden kisoihin Turkkiin lähtee 28.7. Matkanjohtajana Arja Räisänen, pelaajina Juha Hynninen, Eric Malmi, Kim Räisänen, Mikko Kurkijärvi ja Laura Savola, lisäksi mukana Ari Savola ja Kalevi Kurkijärvi.

– Hallitus hyväksyi Toivo Pudaksen EU-kilpailun matkanjohtajasi ja päätti, että Teemu Pudas saa käyttää kutsutun pelaajan paikan.

– Nuorten MM (alle 20-v) pelataan Kochissa Intiassa 18.11.-1.12. Matkakustannukset ovat korkeat. Paikkaa tarjotaan Nybäckille, mutta matkatuesta ei päätetty.

– Nuorten 10-18 -vuotiaiden MM-kilpailu pelataan Heraklionissa, Kreetalla 3.-14.11. Alustavat varaukset matkalle on tehty. Matkanjohtajaksi valittiin Jyrki Oksa. Matkalle ovat lähdössä Kalle Niemi, Mikko Niemi, Jaakko Oksa, Roger Norri ja Mikael Hiltunen, vanhempia mukana on Jyrki Oksan lisäksi Seppo Niemi sekä Marika ja Ilkka Norri.

– 4-maaotteluun on tullut kutsu. Kilpailu pelataan Oslossa 2.-4.10. Pudas on tiedustellut pelaajien kiinnostusta. Jos riittävän tasokas joukkue saadaan liikkeelle, osallistutaan. Liitto ei osallistu pelaajien kustannuksiin, matkanjohtajan osalta päätetään, jos joukkue saadaan kokoon.

– Koulujoukkueiden PM-kilpailut ovat tiedossa: lukio 17.-19.9. Oslo, yläaste 10.-12.9. Tukholma, ala-aste 17.-19.9. Islanti. Tiedot on toimitettu asianomaisille joukkueille. Liiton tuesta ei tehty päätöstä.

– Viron Shakkiliiton uusi puheenjohtaja Carmen Kass on kiinnostunut tulemaan vierailulle Suomeen, alustavaksi päivämääräksi on sovittu 9.11. Tilaisuutta koetetaan hyödyntää mahdollisimman hyvin shakin julkisuuden saamiseksi (mahdollisesti aamu-tv:n ohjelma).

– Viron ja muiden Baltian maiden suunnalla on ollut kiinnostusta yhteistyöhön Pohjoismaisen Shakkiliiton kanssa. Puheenjohtaja matkustaa Calviálle olympialaisten yhteydessä, siellä voidaan asiaa käsitellä pohjoismaiden kokouksessa. Viro on hakenut vuoden 2008 shakkiolympialaisten isännyyttä ja pyytänyt tukea hankkeelleen. Viro järjestää olympialaisia koskevan esittelyn Calviálla.

Hyväksyttiin kalenteriin seuraavat kilpailut:

– Matinkylän Shakkikerho järjestää avoimen selokelpoisen pikashakkikilpailun 3.8.

– Ahola, Tiensuu ja SSK järjestävät Shakkikodissa selokelpoisen turnauksen 13.-17.8.2004

– TaSY järjestää kaksi erillistä selokelpoista nopean shakin turnausta 6. ja 7.11.

– ESK :n 7-kierroksinen kilpailu 3.-6.12. hyväksyttiin selokelpoiseksi

– Koulushakkityöryhmään uudeksi jäseneksi on tullut Ilkka Hartio.

– Siitä, etteivät tiedot valintaperusteista joukkueisiin ole yleisesti tiedossa, esitettiin arvostelua. Naisten SM:n osalta oli joidenkin pelaajien mielestä ollut epäselvää, onko siinä olympiapaikka voittajalle vai ei. Naisten SM:n kutsussa oli myös virheellinen (puuttuva) ilmoittautumisaika. Vaikka valintaperusteet ovat pysyneet muuttumattomina useita vuosia (vuodesta 1998), on mahdollista, että jotkut pelaajat ovat epätietoisia näistä. Asia korjataan paremmalla tiedotuksella. Valintaperusteet ovat selkeät olympiajoukkueen osalta, muihin kilpailuihin kaivataan selkeät säännöt.

Kokousasioita 22.6.2004

Keskusteltiin viimeaikaisista kotimaisista ja kv. kilpailutuloksista.

– Todettiin, että Nybäckin EM-tulos oli hyvä, vaikka pistemäärä oli vain niukasti yli 50 prosentin, Nybäck kohtasi koko kärjen ja hänen vastustajiensa keskivahvuus oli kilpailun korkein. Nybäck oli kertonut, että erikoisvalmennuksesta oli ollut hänelle hyötyä.

– Nopean shakin SM-kilpailu puhutti myös. Ihmeteltiin alhaista osanottajamäärää, syynä ainakin osittain etäisyydet Ouluun. Kilpailussa oli käytetty varsin erikoisia vertailuja. Markkula kertoi SM-kilpailumääräysten uudistuksen yhteydessä otettavan kantaa myös vertailujen yhtenäistämiseen.

– Hyväksyttiin Nybäckin EM-matkan kustannukset. Nybäck joutui hankkimaan uuden lipun välille Istanbul-Helsinki, koska lento Antalyasta myöhästyi. Markkula kertoi tehneensä valituksen ET-Toursille ja vaatinut lisäkulujen hyvitystä. Asia on kesken.

– PM-kilpailu 2005 on myönnetty Suomelle.

– Seurajoukkueiden Eurooppa-Cupin 2006 osalta on jätetty ennakkoilmoitus OPM:lle. Puheenjohtaja kertoi Liikuntaneuvoston jäsenten suhtautuvan positiivisesti tappiontakausanomukseen. Kilpailuanomus on jätettävä 1.7. mennessä ja samoin on maksettava hakemusmaksu 500 euroa. Hallitus päätti hakemuksen jättämisestä ja maksun maksamisesta.

– Viro-Suomi Tallinnassa 18.7.: Päätettiin, että liitto maksaa Hartikaisen ja Palamaan matkat. Palamaa toimii ottelun käytännön järjestelyissä Suomen edustajana. Päätettiin, että otteluun kelpaa sitä varten hankittu joukkuelisenssi.

– SM-turnaus 2004: Kilpailu pelataan Espoossa Matinkylän koululla. Osanottajia on ollut vaikea saada ja siksi päätettiin pelata vain 10 pelaajan turnaus. Naisia on ilmoittautunut vain kaksi, joten naisten kilpailu erillisenä peruutetaan. Naisten mestari on ja olympiapaikan saa parhaiten SM-kilpailun yhteydessä pelattavassa avoimessa ryhmässä menestynyt naispelaaja. Naiset saavat osallistua yli 2000-seloisten ryhmään. Kiinnostus avoimiin kilpailuihin on ollut vähäistä. Kilpailutoimikuntaan nimettiin SKSL:n edustajina Markkula, Pudas, Palamaa, Raki ja Hursti.

– Valmennusasiat: Heikki Lehtiselle etsitään seuraajaa päävalmentajana. Mari Kinsigo jatkaa nuoremman ryhmän kanssa. Saattaa olla, että vanhemman ikäryhmän kohdalla siirrytään yksilökohtaiseen valmennukseen. Koulushakkityöryhmässä ovat Toivo Pudas, Veikko Valo, Petteri Paronen ja Osmo Särkilahti.

– Hyväksyttiin Keski-Uudenmaan Shakkikerho (KUSK) liiton jäseneksi.

– Loppuvuoden lisenssi: Päätettiin, että pelaaja voi hankkia itselleen loppuvuoden 2004 lisenssin (1.7.-) maksamalla samalla lisenssin vuoden 2005 loppuun, hinta 1,5-kertainen vuosilisenssi (A-lisenssi, aikuinen siis 90 euroa jne).

– Pelaajasopimus: Päätettiin, että sopimusta ei vaadita nuorten kilpailuihin lähteviltä, mutta vaaditaan kaikkiin aikuisten kilpailuihin lähtijöiltä.

Kokousasioita 7.5.2004

Heikki Lehtinen kertoi toiminnastaan nuorten päävalmentajana ja totesi, että nuoret on saatava tekemään enemmän itsenäistä työtä valmennustapaamisten välillä. Ensi kauden valmentajaa etsitään parhaillaan. Päätettiin, että Toivo Pudas ja Osmo Särkilahti laativat hakemuksen opetusministeriölle tuen saamiseksi kerho-ohjaajien kouluttamisen, materiaalihankintojen ja matkakulujen korvaamiseen.

– Todettiin, että kirjanpito on valmiina 30.4. saakka. Toiminta on sujunut suunnilleen talousarvion mukaisesti.

– Toivo Pudas kertoi syksyllä alkavasta SLU:n ArpaAnkkurit hankkeesta. Päätettiin suositella seuroille mukaantuloa hankkeeseen.

– EM-turnaus Antalyassa, Turkissa 14.-31.5.: Tomi Nybäck osallistuu kilpailuun.

– PM-kilpailujen 2005 järjestämisoikeuden hakeminen: Hakemus jätetty. Suomi on ainoa hakija.

– Seurajoukkueiden EM-kilpailun 2006 järjestämisoikeuden hakeminen: Hakemus jätetään 1.7. mennessä. Tappiontakuuanomus jätetty.

– SLU:n EU-hanketukitilaisuuteen 18.5. osallistuvat Toivo Pudas ja Mikko Markkula.

– Viro-Suomi Tallinnassa 18.7.: Kutsu julkaistu. Ilmoittautumisten tilannetta seurataan mm. liiton verkkosivuilla.

– Mureck, Itävalta 22.-31.8. EU:n 10-16v. mestaruudet. Päätettiin, että edustuspaikkaa tarjotaan nuorten SM-turnauksen mitalisteille siten, että mestari saa valita MM-kilpailun, EM-kilpailun ja EU:n mestaruuskilpailun välillä.

– Varna, Bulgaria 2.-9.7.: Euroopan koululaismestaruuskilpailut: Päätettiin ilmoittaa kilpailuun Teemu Pudas, Alexey Sofiev ja Jenna Raki. Toivo Pudas hoitaa matkan järjestelyjä.

– Kilpailukalenteri 2004: Todettiin tapahtuneet muutokset ja lisäykset.

– SM-turnaus 2004: Ilmoittautuminen käynnissä.

– Hyväksyttiin seurajoukkueiden SM-kilpailutoimikunnan ehdotukset, että v. 2005 kevätkauden pelipäivät ovat 15.1., 12.2., ja 12.-13.3. Osanottomaksut ja palkinnot ennallaan. Joukkueiden on ilmoitettava 1.6. mennessä Markku Kokkilalle käyttävätkö paikkansa liigassa, I divisioonassa ja II divisioonassa. Kokoonpanot ja ilmoittautuminen II divisioonaan on tehtävä sekä osanottomaksu maksettava 10.8. mennessä. Tuomariksi SM-liigaan valittiin Mikko Markkula ja muihin sarjoihin Pekka Pietinen.

– Tiedotustoimikunta: Valittiin toimikuntaan Toivo Pudas, Osmo Särkilahti, Antti Laato ja Riitta Nybäck. – Hyväksyttiin Hangö Schacksällskap – Hangon Shakkiseura (HaSS) liiton jäseneksi. Anomuksessa mainitut pelaajat siirretään HangSK:sta ja HangTS:stä uuteen seuraan 30 euron yhteismaksulla.

Kokousasioita 18.4.2004

– Myönnettiin seuraavat avustukset: Heikki Westerinen 300 euroa (Balaguer ja Benasque), Suomen Tehtäväniekat 2.000 euroa, Suomen Kirjeshakkiliitto 2.000 euroa, Markku Pukkila ja Tomi Tocklin kumpikin 150 euroa (liikuntavammaisten MM-kilpailut), Vammalan SK:n kesäleiri 300 euroa.

– EM-turnaus Antalyassa, Turkissa 14.-31.5.: Valittiin Suomen edustajaksi Tomi Nybäck, jonka matkakulut korvataan. Lisäksi hänelle järjestetään erityisvalmennusta. Jos joku muu kärkipelaajista osallistuu, liitto maksaa osanottomaksun.

– PM-kilpailujen 2005 järjestämisoikeuden hakeminen: Markkula, Satonen ja Nuutilainen laativat anomuksen edellisen kokouksen päätösten pohjalta. Mikäli kilpailu saadaan Suomeen, se pelataan todennäköisesti Vammalassa ja liiton tuki on 2.000 euroa, mikä käytetään kärkipelaajien majoitustukeen.

– Seurajoukkueiden EM-kilpailun 2006 järjestämisoikeuden hakeminen: Päätettiin hakea kilpailun järjestämisoikeutta. Markkula, Satonen ja Nuutilainen laativat tappiontakuuhakemuksen.

– Viro-Suomi Tallinnassa 18.7.: Otteluun on ilmoittauduttava 1.6. mennessä. Hartikainen ja Nuutilainen hoitavat asiaa. Pelit otetaan mukaan selolaskentaan.

– Olympialaiset: Kilpailukutsu on saapunut. Päätettiin lähettää joukkue yleiseen ja naisten sarjaan. Opetusministeriöltä anotaan avustusta kustannuksiin. Joukkue valitaan 25.7. valintalistan tilanteen mukaan.

– Amatöörien EM-kisat Pardubicessa, Tshekissä 21.7.-1.8.: Merkittiin asia tiedoksi.

– Koululaisten EM-kilpailut Varnassa, Bulgariassa 2.-16.7.: Kilpailuja 10-16 vuotiaille. Liitto myöntää osanotto-oikeuksia selovahvuuden perusteella. Ilmoittautumiset 5.5. mennessä.

– SM-turnaus 2004: Kilpailu pelataan Espoossa Matinkylän koululla. Markkula, Satonen ja Nuutilainen laativat kilpailukutsun. Avoin turnaus pelataan 29.6.-4.7. ja muut ryhmät 30.6.-4.7. Todettiin, että valintalistan perusteella osanotto-oikeuden ovat saaneet Tapani Sammalvuo, Heikki Kallio, Jussi Tella, Joose Norri, Jouni Yrjölä, Mikael Agopov ja Leo Tolonen. Edellisen vuoden SM-turnauksen perusteella paikan ovat saaneet Heikki Lehtinen, Olli Salmensuu, Miikka Mäki-Uuro ja Janne Mertanen, avoimen SM-turnauksen perusteella Tomi Nybäck ja Mika Karttunen sekä nuorten SM-turnauksen perusteella Elia Liitiäinen.

– Hyväksyttiin Lahden Shakin ehdotus, että järjestäjä (2005) saisi esittää SM-kisaan yhtä osanottajaa, joka nimettäisiin SKSL:n kiintiöstä.

– Merkittiin tiedoksi, että Heinolan SK protestoi Viro-ottelun ja heidän kisansa päällekkäisyyttä.

– Hyväksyttiin Garden anomus 20.-23.5. Helsingissä pelattavan kutsukilpailun (Westerinen 60v) selokelpoisuudesta.

– Logo/liikemerkki: Käytiin läpi saapuneita ehdotuksia ja siirrettiin asia seuraavaan kokoukseen.

– Hyväksyttiin Savonlinnan Shakkikerho liiton jäseneksi.

– Todettiin, että kurinpitoasioita (keskeyttämiset turnauksissa ym.) hoitaa edelleen työryhmä Palamaa, Markkula ja Nuutilainen.

Kokousasioita 16.3.2004

– Käytiin läpi tilinpäätös ja toimintakertomus v. 2003. Todettiin, että tilinpäätös osoittaa n. 800 euroa alijäämää. Hallitus allekirjoitti tilinpäätöksen. Toimintakertomus hyväksyttiin pienin korjauksin ja täsmennyksin.

– Naisten EM-turnaus Dresdenissä: Todettiin, ettei edustajaa löytynyt.

– Seurajoukkueiden EM-kilpailun 2006 järjestämisoikeuden hakeminen: Satonen ja Markkula kertoivat valmistelujen edistymisestä. Satonen, Markkula, Nuutilainen ja Jorma Hartikainen Tampereen kaupungin edustajana menevät 17.3. opetusministeriöön keskustelemaan mahdollisuuksista saada hankkeelle tappiontakuuta. Päätös hakemisesta tehdään seuraavassa kokouksessa.

– PM-kilpailujen 2005 järjestämisoikeuden hakeminen: Keskustelun ja saatujen selvitysten jälkeen päätettiin hakea kilpailujen järjestämisoikeutta.

– Viro-Suomi Tallinnassa 18.7.: Järjestelyt alkaneet Markku Hartikaisen johdolla. Päätettiin, suurmestareille ja kv. mestareille korvataan laivamatkan kustannukset ja suurmestareille lisäksi kotimaan matkat.

– Koululaisten PM-turnaus Karlstadissa 19.-22.2.: Merkittiin tiedoksi matkanjohtajan raportti kilpailusta.

– Käytiin läpi lähiajan nuorten kilpailuihin saapuneet kutsut.

– SM-turnaus 2004: Päätettiin, että naisten kilpailua ei järjestetä kansainvälisenä. SM-turnauksen oheistapahtumana järjestetään avoin 9-kierroksinen turnaus. Varsinainen SM-turnaus järjestetään aikaisemman suunnitelman mukaisesti.

– Mikkelin SK:n kirje koskien II divisioonan lohkovoittajien vertailujärjestystä: Todettiin, että asia kuuluu kilpailutoimikunnalle, joka on suorittanut vertailut sääntöjen mukaisesti. Kirjeessä esitetyt näkökohdat otetaan huomioon seuraavan kauden erikoismääräyksiä laadittaessa.

– Hyväksyttiin Jyrki Parkkisen turnaus 2.4. selokelpoiseksi.

– Hyväksytiin HSL:n koululaiskilpailut 6.-7.3. ja 9.-10.10. selokelpoisiksi ilman pelaajalisenssipakkoa.

– Yhteistyösopimus Neurologiasäätiön, Tomi Nybäckin ja SKSL:n välillä: Todettiin, että sopimus on allekirjoitettu. Arto Satonen ja Anna-Mari Hursti kertoivat sopimuksen taustoista.

– Pelaajasopimus: Käytiin läpi pelaajasopimusluonnos ja hyväksyttiin se pienin korjauksin.

– Tiedotustoimikunta: Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen. Todettiin, että 5.3. Shakkikodissa järjestetettiin avoin keskustelutilaisuus Suomen Shakista.

– Logo/liikemerkki: Päätettiin uusia liiton logo/liikemerkki. Anna-Mari Hursti hoitaa asiaa.

– Päätettiin, että kärkipelaajat (suurmestarit ja kv. mestarit) voivat valita edustajan, jolle lähetetään hallituksen kokouskutsut. Edustaja voi olla läsnä kokouksessa silloin, kun esillä on edustuspelaajia koskevia asioita.

– John Fieandtin esitus ala-asteen koulujoukkueiden SM-turnauksen jakamisesta kahteen osaan (1-3 luokat ja muut). Hallitus suhtautui asiaan myönteisesti.

– Todettiin, että Leo Suuroselle on myönnetty opetusministeriön ansiomitali kullatuin ristein.

– Todettiin, että Porin 17.3. pelattavaan koululaismestaruuskilpailuun on ilmoittautunut n. 170 osanottajaa.

Kokousasioita 13.2.2004

– Todettiin, että valtionapua saadaan 26.500 euroa kuten viime vuonnakin.

– Todettiin, että tilinpäätös valmistuu seuraavaan kokoukseen.

– Myönnettiin Työväen Shakkiliitolle avustusta CSITin toukokuussa Bulgariassa pelattavan joukkuemestaruusturnauksen kilpailumatkaan 500 euroa.

– Naisten EM-turnaus Dresdenissä 20.3.-3.4.: Valittiin Johanna Paasikangas-Tella Suomen edustajaksi kilpailuun ja päätettiin tukea matkaa 800 eurolla. Jos Johanna ei lähde, tuki siirtyy Niina Koskelalle. Jos Niinakaan ei lähde, tuki putoaa 500 euroon. Lähtijältä vaaditaan sitoumus osallistumisesta doping-testiin vaadittaessa.

– Koululaisten PM-kilpailut Karlstadissa 19.-22.2.: Todettiin, että matkan järjestelyt on hoidettu.

– Seurajoukkueiden EM-kilpailut 2006: Puheenjohtaja kertoi Tampereen kaupungin ja muiden tahojen kanssa käydyistä neuvotteluista. Mikko Markkula jakoi muistion, jossa selvitettiin mm. hakumenettelyä ja kustannuksia. Todettiin, että hakemus on jätettävä 1.7. mennessä. Päätettiin jatkaa neuvotteluja sekä tutkia mahdollisuuksia saada opetusministeriöltä tappiontakuu kilpailua varten.

– PM-kilpailut 2005: Todettiin, että hakemukset järjestämisoikeudesta on jätettävä 1.5. mennessä. Kustannukset ovat n. 4000-5000 euroa. Mikko Markkula tekee tarkemman kustannusarvion seuraavaan kokoukseen.

– Hyväksyttiin Itä-Helsingin SK:n turnaus 11.-13.6. selokelpoiseksi.

– SM-turnaus 2004: Mikko Markkula jakoi muistion, jossa selvitettiin kilpailun kustannuksia ja oheistapahtumia. Markkula ja Markku Lahtinen valmistelevat asiaa edelleen. Toiminnanjohtaja tiedustelee naisten kärkipelaajien halukkuutta osallistua kilpailuun, jos se pelataan kv. titteliturnauksena.

– Hyväksyttiin Vammalan SK:n anomus Kalle Tannin ja Timo Nurmen 100 v. juhlapikashakkiturnaus selokelpoiseksi.

– Hyväksyttiin Karhulan TS:n anomus 12.4. 15+15 min miettimisajoin pelattavan turnauksen selokelpoisuudesta, 17.-18.4. pelattavan Kaakkois-Suomen avoimen joukkuemestaruuskilpailun selokelpoisuudesta sekä 29.-30.5. pelattavan Kaakkois-Suomen avoimen mestaruusturnauksen selokelpoisuudesta.

– Hyväksyttiin SHYMin anomus, että nuorten SM-turnauksessa kahdessa nuorimmassa ikäsarjassa ei vaadita pelaajalisenssiä.

– Päätettiin, että SM-liigan kaksi viimeistä kierrosta pelataan 13.-14.3. Espoossa Matinkylän SK:n järjestämänä. SKSL vastaa tilaisuuden kustannuksista, jotka ovat n. 350 euroa.

– Hyväksyttiin virolaisten ehdotus 100 pöydän ottelusta Tallinnassa 18.7. Markku Hartikainen valmistelee asiaa seuraavaan kokoukseen.

– Nuorisovalmennus: Valmennustoimikuntaan kuuluvat Markku Lahtinen puheenjohtajana, Toivo Pudas sihteerinä ja jäseninä Asko Hentunen, Harri Hurme, Markku Hartikainen ja Veikko Valo (Jyrki Rakin tilalla). Valmennettavina on 19 pelaajaa.

– Pelaajasopimus: Todettiin, että edustustehtäviin nimeämisen ehtona on, että pelaaja ilmoittaa suostuvansa vaadittaessa doping-testiin. Toiminnanjohtaja laatii sopimusluonnoksen käydyn keskustelun pohjalta.

– Toimikunnat 2004: Valittiin taloustoimikuntaan Markku Lahtinen puheenjohtajaksi ja jäseniksi Mikko Markkula, Toivo Pudas, Jyrki Raki ja Arto Satonen. Tiedotustoimikunta valitaan myöhemmin. Todettiin, että Shakkikodissa järjestetään 5.3. klo 18.00 alkaen keskustelutilaisuus Suomen Shakin asioista.

– Merkittiin tiedoksi shakkituomaritoimikunnan toimintakertomus v. 2003 ja toimintasuunnitelma v. 2004.

– Liiton logo/liikemerkki: Anna-Mari Hursti alusti keskustelun liiton logon/liikemerkin tekemisestä. Asia jätettiin pöydälle.

– FIDE-maksut: Merkittiin tiedoksi Mikko Markkulan selvitys FIDEn perimistä maksuista.

Kokousasioita 15.1.2004

– Kv. järjestöasiat: Todettiin, että FIDEn laskuissa on vielä epäselvyyksiä. Odotetaan lisäselvityksiä ennen kuin maksetaan. Keskusteltiin FIDEn rating-maksuista ja päätettiin tehdä niistä selvitys seuraavaan kokoukseen.

– Koululaisten PM-kilpailut 19.-22.2.: Valittiin Martti Luodonpää matkanjohtajaksi estyneen Juhas Marttisen tilalle. Matkanjärjestelyt ovat loppusuoralla. Kaikki valitut lähdössä.

– SM-turnaus 2004: Päätettiin, että kilpailu pelataan 28.6.-10.7. Espoossa tai Shakkikodissa. Vahvistettiin, että turnaus pelataan 14 pelaajan täydellisenä turnauksena yksi kierros päivässä. Peliaika kuten viime vuonna. Valintaperusteet kuten viime vuonna, mutta huippuselo ajalta 9.12.2003-12.4.2004.

– Vahvistettiin turnaussarjan 2003 palkinnon saajat sekä palkinnot kilpailukutsun mukaisina. Keskusteltiin laajasti viikonlopputurnausten järjestämisestä ja niiden sijoittamisesta tapahtumakalenteriin sekä seurojen eriarvoisesta kohtelusta. Päätettiin jatkossa seurata tarkemmin osanottajamääriä ja osanottomaksuja. Asiaan voidaan palata Kerhojen kokouksessa. Vahvistettiin turnaussarjan säännöt 2004 edellisen vuoden mukaisina.

– Valintalistan säännöt hyväksyttiin selotoimikunnan esittämässä muodossa. Henkilökohtaiseen EM-kilpailuun päätettiin valita Suomen edustajaksi valintalistan ykkönen 1.4. tilanteen mukaan. Kieltäytymisten sattuessa otetaan varaedustajat saman listan mukaan.

– Merkittiin tiedoksi, että Shakin päivän tilaisuus järjestetään Shakkikodissa 18.1. Liitto osallistuu tapahtumaan.

– Päätettiin äänestyksen jälkeen pitää voimassa vanha käytäntö, että 31.12. päättyvä vuosilisenssi ei oikeuta seurajoukkueiden SM-kilpailun pelien pelaamiseen seuraavan vuoden alussa. Äänestyksen tulos oli 5 (Satonen, Lahtinen, Hytönen, Markkula ja Valo) – 3 (Hursti, Palamaa ja Pudas).

– Toimikunnat: Valittiin shakkituomaritoimikuntaan, ansiomerkkitoimikuntaan ja selotoimikuntaan erovuoroiset uudelleen. Näihin toimikuntiin kuuluvat nyt seuraavat:

Shakkituomaritoimikunta: Harri Hytönen (erovuorossa 2006), Markku Kokkila (2006), Mikko Markkula (2007), Martti Mujunen (2007), Osmo Särkilahti (2005) ja Veikko Valo (2005).

Ansiomerkkitoimikunta: Edvi Kvist (2005), Eino Nieminen (2005), Pekka Palamaa (2006), Aarne Suvela (2006), Osmo Särkilahti (2005) ja Veikko Valo (2006).

Selotoimikunta Harri Hurme (2006), Harri Hytönen (2005), Juha Kivijärvi (2006), Mikko Markkula (2005), Pekka Palamaa (2005) ja Teemu Vihinen (2006).

Shakkikodin huoneistotoimikunta: Harri Hurme ja Toivo Pudas (Esko Nuutilaisen tilalle).

Valmennustoimikunta Toivo Pudas, Markku Lahtinen, Asko Hentunen ja Harri Hurme uudelleen sekä Markku Hartikainen ja Jyrki Raki Arto Satosen ja Hannu Pihlajasalon tilalle.

Muita edustuksia: FIDE, ECU ja PSL: Mikko Markkula, PSL:ään lisäksi Arto Satonen (Kari Rahkamon tilalle) ja koulushakkitoimikuntaan Toivo Pudas (Esko Nuutilaisen tilalle).

Muihin toimikunta-asioihin voidaan palata seuraavassa kokouksessa.

– Liiton logo/liikemerkki: Päätettiin, että Anna-Mari Hursti ideoi asiaa seuraavaan kokoukseen.

– Hyväksyttiin Shakkikodin viikonlopputurnaus 15.-19.8. selokelpoiseksi.

– Todettiin, että Matinkylän SK:n elokuun turnaus pelataan 3-päiväisenä 8.-10.8.

– SM-turnaus 2003: Todettiin, että varsinainen SM-kilpailu on käynnissä 16-pelaajaisena. Todettiin edelleen, että naisten kilpailu peruuntui osanottajien vähyyden vuoksi. Palkintosummaksi päätettiin 1500 euroa.

– Seurajoukkueiden SM-kilpailu 2003-04: Keskusteltiin erikoismääräyksistä ja päätettiin, että toimikunta laatii ne ja lähettää hallituksen jäsenille ennen seuraavaa kokousta.

– Nuorisovalmennus: Toivo Pudas kertoi viime aikojen tapahtumista. Päävalmentaja pyritään nimeämään Salon shakkileirin alkuun mennessä.

– Todettiin, että Suomen Antidopingtoimikunta on pyytänyt lausuntoa Suomen Antidopingsäännöstön luonnoksesta. Päätettiin, että toiminnanjohtaja vastaa kyselyyn.

– Pelaajalisenssi: Päätettiin, että lisenssin hinnat ajalle 1.7.2003-31.12.2004 ovat seuraavat: A-lisenssi 80 euroa (perhelisenssi 50 euroa), 17-20 v. lisenssi 60 euroa (40 euroa) ja alle 17-v. lisenssi 30 euroa (20 euroa). A-lisenssiin kuuluva Suomen Shakki lähetetään maksukuukaudesta lähtien.