JSM-toimikunta on päättänyt vaihtaa I divisioonassa pelaavien EtVaS 2:n ja EtVaS 3:n lohkoja päittäin. EtVaS2 siirtyy lohkosta 1 lohkoon 2, EtVaS 3 lohkosta 2 lohkoon 1.

JSM-toimikunnalla ei ollut tiedossa joukkueiden kokoonpanolistoja I divisioonan lohkojakoja tehtäessä. Päällimmäisenä kriteerinä lohkojakoja tehtäessä oli joukkueiden maantieteelliset sijainnit. Sittemmin on toimikunnalle saatettu tieto, että lohkojen joukkueiden keskimääräiset vahvuusluvut (laskettuna kahdeksan ensimmäisen joukkueeseen nimetyn pelaajan vahvuuslukujen keskiarvosta) poikkeavat huomattavasti toisistaan. Tämän johdosta JSM toimikunta on päättänyt yksimielisesti vaihtaa päittäin EtVaS 2 ja EtVaS 3 joukkueet lohkojen välillä, jonka jälkeen lohkot ovat lähes tasavahvat. EtVaS 3 pelaa siis tulevalla kaudella lohkossa 1, ja EtVaS 2 lohkossa 2. Muutos on päivitetty jo lohkojen otteluohjelmiin.

-JSM-toimikunta