Kyselyssä 8.–12.8. tiedusteltiin vastaajien mielipiteitä joukkuepikashakin mahdolliseen peliajan muutokseen. Vaihtoehtoina annettiin inkrementtipeliaika 3+2 ja nykyinen giljotiiniloppuinen peliaika 5+0.

Vastaajia oli kaikkiaan 478 kappaletta, mikä on määrällisesti merkittävä. Vastaajista 41 % kannatti siirtymistä inkrementtiin, 31 % puolsi nykyistä peliaikaa ja 27 %:lle vastaajista molemmat peliajat sopivat yhtä hyvin.

Kun vastaavanlainen kysely toteutettiin v. 2012, tulokset olivat huomattavan erilaiset. Silloin 77 % kannatti peliaikaa 5+0 ja 23 % inkrementtiä.

Nyt toteutetun kyselyn tuloksiin pääsee TÄSTÄ.