Valmennusstipendit 2013

Yleistä

SSL julistaa haettavaksi enintään 500 euron suuruisia shakin valmennusstipendejä. Valmennusstipendi voidaan myöntää nuorelle tai nuorten ryhmälle käytettäväksi valmennukseen vuoden 2013 aikana. Stipendin myöntäminen edellyttää valmennussuunnitelmaa kustannusarvioineen ja yhteistyötä kokeneen shakkivalmentajan kanssa. Yksittäinen nuori voi olla osallinen vain yhdessä stipendihakemuksessa.

Hakemukset pisteytetään seuraavia vertailuperusteita käyttäen (max 29 pistettä):

valmennettavan lähtötaso ikäluokkaansa verrattuna (0–5 p.)

valmentajan kokemusta (0–5 p.)

valmennussuunnitelman laatua (0–5 p.)

mahdolliset näytöt valmennussuhteen aiemmista tuloksista (0–3 p.)

valmennuksen määrää tunneissa (0–5 p.)

aktiivisuutta nuorten ja koululaisten SM-turnauksissa (0–4 p.)

tyttöhakijat saavat automaattisesti lisäpisteitä (2 p.)

Stipendihakemusten muotovaatimukset

Stipendiä anotaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta on ehdottomasti selvittävä hakija(t), valmentaja(t) sekä vapaamuotoinen valmennussuunnitelma kustannusarvioineen. Hakija ei voi olla valmennuksen järjestäjä, vaikka tämä voikin olla apuna valmennussuunnitelman laadinnassa. Stipendit myönnetään kuitenkin nuorille. Stipendihakemuksessa tulee kuvata myös muut yllä mainitut hakemusten vertailuperusteet. Shakkiliitolla on halutessaan mahdollisuus pyytää täydennyksiä hakemukseen, jos hakemuksessa on ilmeisiä puutteita.

Jos hakija on saanut shakin valmennusstipendin 2012, tulee hänen toimittaa valmennusraportti SSL toimistoon viimeistään tämän hakuajan päättyessä. Yksinkertaisuuden vuoksi valmennusraportti pyydetään toimittamaan stipendihakemuksen yhteydessä.

Hakemusten jättäminen ja stipendipäätöksen julkisuus

Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan SSL:n toimistoon, yhteystiedot alla. Hakuaika päättyy 9.12.2012. SSL:n hallitus päättää stipendin saajista kokouksessaan 18.12.2012.

Stipendipäätöksen yhteydessä julkaistaan stipendien saajat ja euromäärät sekä valmentajan nimi. Valmennussuunnitelmat tai niissä esiintyviä yksittäisiäkään tietoja ei muilta osin julkaista.

Hakemuksien pisteytys

Valmennettavan lähtötaso ikäluokkaansa verrattuna:

pisteet = 5 – (sijoitus ikäluokkansa selolistalla hakuajan päättyessä -1) / 5

Negatiivisia pisteitä ei huomioida.

Valmentajan kokemus, valmennussuunnitelman laatu sekä  näytöt valmennussuhteen aiemmista tuloksista arvioidaan hakemuksen perusteella hakemusten käsitteljöiden toimesta.

Valmennuksen määrä:

Hakemusksissa suurimman valmennusmäärän esittänyt saa vertailussa 5 pistettä. Muut hakemukset pisteytetään suhteessa tähän seuraavasti:

pisteet = 5 * (pisteytettävän hakemuksen valmennusmäärä) / (hakemusten suurin valmennusmäärä)

Aktiivisuus nuorten ja koululaisten SM-kilpailuissa:

Osanotosta vuoden 2012 nuorten SM-kilpailuun ja koululaisten SM-kilpailuun saa 2 pistettä per osanotto.