Suomen Shakkiliiton koulushakkitoiminta on lähtenyt hyvään vauhtiin syyskuussa shakki- ja pelipedagogiikan asiantuntijan Kai Sippolan työn myötä. Koulushakkitoiminnan perusajatuksena on, että shakin avulla voidaan kehittää muun muassa koululaisten ajattelun taitoja, ongelmanratkaisutaitoja sekä keskittymistä ja tarkkaavaisuutta.

Sippola on kehittänyt koulujen shakkitoimintaa varten Onnistumisia, oivalluksia ja oppimisen iloa -materiaalin, joka sisältää 10 valmista oppituntia hyödynnettäväksi kouluissa ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä koulukerhoissa. Materiaalia esittelevä Kai tapaa koulujen henkilökuntaa ”Opehuonekiertueella” ja sopii kiinnostuneiden kanssa koulutuksen järjestämisestä.

Syyskuun ensimmäisellä viikolla toteutui edellistalven ja -kevään pilottivaiheen jälkeen ensimmäinen oikea koulutus. Koulutettavina oli Ilmajoen Ahonkylän koulun opettajia. Koulutuksen tavoitteeksi oli asetettu, että opettajat oppivat pelaamaan itse shakkia sekä hyödyntämään valmista materiaalia. Koulutuksessa tutustuttiin laudan koordinaatistoon, opeteltiin nappuloiden liikkeet erikoissiirtoja myöten sekä tutustuttiin pelin tarjoamiin matemaattisiin elementteihin. Koulutus onnistui mainiosti, sillä jo kahden tunnin kuluttua koulutuksen alkamisesta innostuneet opettajat pelasivat ihan oikeaa shakkia.

Siirtojen välissä kuului spontaaneja arviointeja pelistä: ”Tosi mielenkiintoinen peli”, ”tämä pelihän laittaa oikeasti pohtimaan.”

Koulutuksen jälkeen toivottiin lautojen ja nappuloiden saamista nopeasti myös oppilaiden käyttöön ja sovittiin koulushakkifestivaalin järjestämisestä koululla ennen joulua.