JSM-toimikunnan päätös kokonaisuudessaan

Tiivistelmä asiasta: 

Asia koskee tammikuun 15.–16. päivien JSM-kierroksia, joilla tarkoituksena oli JSM-ohjelman mukaisesti tarkoitus pelata Raahessa seuraavat SM-liigan ottelut Raahen Linnoituksen (jäljempänä RaahLi) järjestäminä:

  • lauantaina 15.1.2022: RaahLi – Salon Shakkikerho (SalSK) ja Vammalan Shakkikerho (VammSK) – Jyväs-Shakki (JyS)
  • sunnuntaina 16.1.2022: RaahLi – VammSK ja JyS – SalSK

Joukkueiden yhteyshenkilöt sopivat 31.12.2021 mennessä, että ottelut pelataan vallitsevasta koronatilanteesta huolimatta normaalisti, ja tätä oletusta pidettiin yllä aina 8.1.2022 saakka. 8.1.2022 RaahLi ilmoitti, että ei järjestäkään otteluita pelipaikkaan ja joukkueen pelaajatilanteeseen liittyvien haasteiden vuoksi.

Asiassa JSM-toimikunnan ratkaistavaksi tulivat seuraavat kysymykset: 

1) Millä tavoin aluehallintovirastojen ja Raahen kaupungin asettamia kokoontumisrajoituksia sovelletaan tapauksessa?

2) Onko RaahLi:n ilmoitus otteluiden siirtämisestä hyväksyttävissä sellaisenaan?

3) Millä tavoin tammikuun JSM-otteluita koskevaa tiedotetta tulee tulkita: tuleeko tässä tapauksessa ottelusiirto vai onko RaahLi ilmoituksellaan tosiasiallisesti luovuttanut ottelut?

4) Mikäli kyseessä on ottelusiirto, mitkä ovat sen myöntämisen edellytykset?

5) Mikäli kyseessä on otteluluovutus, mitkä ovat siitä aiheutuvat seuraamukset?

JSM-toimikunnan ratkaisu asiassa

1) Raahessa voimassa olevat toimivaltaisen viranomaisen asettamat rajoitukset eivät muodosta estettä JSM-otteluiden pelaamiselle Raahessa 15.–16.1.2022.

2) Raahen Linnoitukselle ei voida myöntää ottelusiirtoa ilman jatkoseuraamuksia 8.1.2022 tehdyn siirtoilmoituksen perusteella.

3) Tammikuun JSM-kierroksen toimintatapoja koskevaa JSM-tiedotetta on tulkittava siten, että myös myöhässä toimitettu ottelusiirtoilmoitus on hyväksyttävä. Siirtoilmoituksen hyväksymisen edellytykseksi voidaan kuitenkin asettaa se, että myöhästymistapauksessa ilmoituksen tehnyt joukkue voidaan velvoittaa korvaamaan muille ottelutapahtuman joukkueille aiheutuneet kustannukset kokonaan tai osittain. Tapauskohtaisesti myöhästyneestä siirtoilmoituksesta voidaan määrätä myös muita seuraamuksia.

4) Raahen Linnoitukselle voidaan myöntää ottelusiirto 15.–16.1.2022 pelattavaksi merkittyihin otteluihin Raahen Linnoitus – Salon Shakkikerho ja Raahen Linnoitus – Vammalan Shakkikerho seuraavin edellytyksin:

  • Raahen Linnoitus korvaa Salon Shakkikerholle ja Vammalan Shakkikerholle otteluiden siirtämisestä aiheutuneet kuittien perusteella määritellyt kustannukset täysimääräisesti. Korvattava summa Salon Shakkikerholle on 215,50 € ja Vammalan Shakkikerholle 346,10 €. Yhteensä korvattava summa on 561,60 €.
  • Lisäksi ottelut siirretään pelattavaksi Raahesta Seinäjoelle 9.–10.4.2022. Raahen Linnoitus vastaa Seinäjoelle siirrettyjen otteluiden tarjoilukustannuksista, pelipaikkakustannuksia joukkueille ei tule.
  • Tässä tapauksessa ottelut Vammalan Shakkikerho – Jyväs-Shakki ja Jyväs-Shakki – Salon Shakkikerho pelataan myös Seinäjoella 9.–10.4.

5) Raahen Linnoitus voi luovuttaa 15.–16.1.2022 Raahessa pelattavaksi merkityt ottelut Raahen Linnoitus – Salon Shakkikerho ja Raahen Linnoitus – Vammalan Shakkikerho. Tässä tapauksessa seuraamukset ovat seuraavat:

  • Raahen Linnoitus velvoitetaan korvaamaan sekä Salon Shakkikerholle että Vammalan Shakkikerholle 75 % aiheutuneista kuittien perusteella määritellyistä kustannuksista. Korvattava summa Salon Shakkikerholle on 161,63 € ja Vammalan Shakkikerholle 259,58 €. Yhteensä korvattava summa on 421,21 €.
  • Koska luovutus on toimitettu 7 vuorokautta ennen otteluita, Raahen Linnoitus saa jatkaa JSM-kautta ilman, että joukkue suljetaan automaattisesti sarjasta, koska kyse on ensimmäisestä yksittäisestä otteluluovutuksesta.
  • Luovutetut ottelut merkitään Salon Shakkikerhon ja Vammalan Shakkikerhon voitoiksi lukemin 8–0.
  • Ottelut Vammalan Shakkikerho – Jyväs-Shakki ja Jyväs-Shakki – Salon Shakkikerho siirretään pelattavaksi myöhempään ajankohtaan. JSM-toimikunta määrittää otteluille uuden peliajankohdan ja pelipaikat myöhemmin.

Raahen Linnoitukselle varataan oikeus valita kohdista 4 ja 5 heille sopivampi vaihtoehto. Raahen Linnoituksen tulee ilmoittaa valinnastaan JSM-toimikunnalle sähköpostitse osoitteeseen jsm2021@shakkiliitto.fi viimeistään 23.1.2022. Ilmoitusta ei tarvitse toimittaa, mikäli Raahen Linnoitus jättää tästä päätöksestä valituksen määräajassa Shakkiliiton hallitukselle. Tällöin Shakkiliiton hallitus päättää menettelytavoista oman ratkaisunsa yhteydessä.

Riippumatta valinnastaan Raahen Linnoituksen tulee suorittaa kohdan 4 tai kohdan 5 mukainen kustannuksen korvaus Salon Shakkikerholle ja Vammalan Shakkikerholle. Korvauksen suorittamisen yksityiskohdista asianosaisten tulee sopia keskenään. Mikäli korvausta ei ole suoritettu tai sen suorittamisesta ei ole päästy yhteisymmärrykseen kohtuullisessa ajassa, asian voi saattaa Shakkiliiton kurinpitoelimien käsiteltäväksi.

Päätös on täytäntöönpanokelpoinen siitä huolimatta, että asiasta jätettäisiin valitus Shakkiliiton hallitukselle, jollei Shakkiliiton hallitus päätä keskeyttää päätöksen toimeenpanoa mahdollisen valituksen käsittelyn ajaksi.

Päätöksen ovat tehneet JSM-toimikunnan jäsenet Eetu Tiiva (pj.), Aleksi Olander (vpj.) ja Lauri Hagelberg. Sami Hämäläinen jääväsi itsensä asian käsittelystä.

Muutoksenhakuun oikeutetut

Tästä päätöksestä voi valittaa JSM-erikoismääräysten kohdan 10 mukaisesti Shakkiliiton hallitukselle kirjallisesti 5 vuorokauden kuluessa siitä, kun päätös on annettu tiedoksi. Valitus toimitetaan sähköpostitse Shakkiliiton toiminnanjohtaja Marko Tauriaiselle (marko.tauriainen@shakkiliitto.fi). Vastalauseen jättämisen osalta edellytetään erikoismääräysten kohdan 10 mukaisen 100 euron vetorahan maksamista.

Valitusoikeus on JSM-erikoismääräysten kohdan 10 perusteella kaikilla SM-liigan joukkueilla siltä osin, kun päätös vaikuttaa joukkueen etuun tai oikeuteen.