2017_0218_130417

Suomen Shakkiliiton ensimmäinen seuratoimintapäivä järjestettiin lauantaina 18.2. Seuratoimintapäivän tarkoituksena on vahvistaa liiton ja seurojen välistä yhteistyötä ja mahdollistaa kaksoisaskeleen mittaiset harppaukset seuratoiminnassa. Seuratoimintapäivä keräsi noin 35 osallistujaa.

Päivän ensimmäisenä puhujana oli seuratoiminnan asiantuntija Eija Alaja Olympiakomiteasta. Hän esitteli työkaluja, palveluita ja tukimuotoja seuratoimintaan. Jos seuran perusasiat kuten hallinto ja talous eivät ole aivan mallillaan, niin seurojen kannattaa hyödyntää Olympiakomitean työkaluja, mm. Päätä oikein -aineistoa, seura-analyysia, hallinnon koulutuksia ja Seuratoiminnan HelpDeskiä, joka palvelee kaikkia urheiluseuroja. Seuratoiminnan kehittämisen osalta esille nousivat esille valmentaja- ja ohjaajakoulutukset, tuotteistaminen ja kuntien ja valtion avustukset. Shakkikerhojen kannattaa panostaa viestintäänsä netissä, korostaa shakin edullisuutta harrastuksena, mennä rohkeasti mukaan muiden lajien tapahtumiin, verkostoitua ja levittää tietoa lajista muun muassa kirjastoissa, kouluissa sekä nuorisolle ja senioreille tarkoitetuissa tiloissa. Esimerkiksi nuorisotoiminnan kehittämiseen tarkoitettua valtion seuratoiminnan tukea on täysin mahdollista shakkikerhojenkin saada.

Liiton koulushakkityöryhmässä toiminut Riikka Wulff puolestaan toi shakkia pelaavan lapsen ja hänen huoltajansa näkökulman seuratoimintaan ja shakkiharrastukseen yleensä. Riikan kokemusten mukaan shakki on aivan loistava harrastus lapsille ja nuorille, mutta lajia tuntemattoman on vaikea saada siitä riittäviä perustietoja. Riikan mukaan monelle lajia tuntemattomalle tulee yllätyksenä, että shakki ei olekaan yksi lautapeli toisten joukossa, vaan että sitä voi harrastaa ja siinä voi kilpailla aivan kuten muissakin urheilulajeissa. Seurojen ja pelaajien tulisi kiinnittää enemmän huomiota lajin ulkoiseen imagoon ja tehdä selvästi enemmän juniorityötä, lisätä yhteisöllisyyttä ja muistaa erityisesti lajin ulkoinen markkinointi.

Kansainvälinen mestari ja moninkertainen Suomen mestari Mika Karttunen puhui huippupelaajien toiveista ja odotuksista seurojen ja liiton suuntaan sekä siitä, mitä huippupelaajat puolestaan voisivat tehdä suomalaisen shakkielämän kehittämiseksi. Liiton projektityöntekijänä kaksi kuukautta työskennellyt Markku Raitanen puolestaan esitelmöi aiheesta ”Suomalainen shakkitoiminta tänään ja huomenna – mielipiteitä pelaajana, kerhotoimijana ja liiton työntekijänä”.

Aktiivista, monipuolista ja uudistumishaluista seuratoimintaa on muun muassa Lauttasaaren Shakkikerhossa ja Turun Työväen Shakkikerhossa. Jyrki Heikkinen ja Tero Salopää olivat paikalla kertomassa omien seurojensa toiminnasta ja jakamassa hyviä ideoita ja malleja perustoiminnan kehittämiseen. Karjaan Ura puolestaan on laajasti ihastuttanut esimerkki pienestä seurasta, jossa kaikki voi yhtäkkiä loksahtaa kohdalleen hyvän yhteishengen myötä. Jimmy Wikman ja Victor Wilson kertoivat, kuinka seura nousi kolmessa vuodessa 3-divisioonasta mestaruusryhmään. Seura on saanut myös paljon medianäkyvyyttä, ja se järjestää paikallisesti suuria koululaiskilpailuja vuosittain.

Liiton toiminnanjohtaja Marko Tauriainen esitteli seuratoimintakyselyn tuloksia. Kyselyn vastausprosentti oli 45 % kaikista jäsenseuroista, ja se antoi kohtuullisen kattavan kokonaiskuvan nykytilanteesta. Tauriaisen johtopäätelmät olivat samansuuntaisia päivän muiden esiintyjien kanssa: Perustoiminnot kuten seurojen peli-illat sekä kilpailujen järjestäminen ja niihin osallistuminen ovat kunnossa. Resursseja on siirrettävä ulkoiseen viestintään, uusien harrastajien ja nuorten toimintaan sekä yhteistyöhön muiden urheilun ja vapaa-ajan saralla toimivien kanssa.

Päivän lopuksi liiton puheenjohtaja Juha Sundelin kertoi liiton toiminnasta, strategiatyön kehittämisen aloittamisesta ja seuratasolta lähtevän hyvän pohjatyön merkityksestä koko lajin kehittymisen kannalta. Suomalaisessa shakkielämässä on vuosikymmenet riittänyt puhetta viimeisestä hetkestä aloittaa työnteko lajin kasvattamiseksi ja kehittämiseksi. Ideoita meillä on riittävästi, työkaluja ja taloudellisia resurssejakin alkaa jo olla. Nyt tarvitaan tekijöitä erityisesti seuratasolla.

Seuratoimintapäivänä kuultiin osallistujilta paljon puheenvuoroja ja hyviä kommentteja. Osa esityksistä tulee tässä samalla yleisesti jakoon. Välitön palaute tapahtumasta oli positiivista, ja seuratoimintapäivä saakin jatkoa jo kesäkuukausina. Asiasta kerrotaan tarkemmin yksityiskohtien tarkennuttua. Pysykää kuulolla!

Marko Tauriainen
toiminnanjohtaja
Suomen Shakkiliitto

Materiaalit:
Työkaluja ja palveluita seuratoimintaan
Shakkia pelaavan lapsen ja hänen huoltajansa näkökulma seuratoimintaan
TuTS:n kehittämä turnausformaatti (vapaasti käytettävissä ja kehitettävissä)
LauttSK:n esitys
Seurakyselyn yhteenveto