Raahen Linnoitus on ilmoittanut ratkaisustaan 17.1.2022 annettuun JSM-toimikunnan päätökseen.

Raahen Linnoitus on päättänyt siirtää tammikuun kierrokselle merkityt ottelut JSM-toimikunnan päätöksen mukaisesti, joten toimintatapa asiassa on seuraava: 

Raahen Linnoitukselle myönnetään ottelusiirto 15.–16.1.2022 pelattavaksi merkittyihin otteluihin Raahen Linnoitus – Salon Shakkikerho ja Raahen Linnoitus – Vammalan Shakkikerho seuraavin edellytyksin:

  • Raahen Linnoitus korvaa Salon Shakkikerholle ja Vammalan Shakkikerholle otteluiden siirtämisestä aiheutuneet kuittien perusteella määritellyt kustannukset täysimääräisesti. Korvattava summa Salon Shakkikerholle on 215,50 € ja Vammalan Shakkikerholle 346,10 €. Yhteensä korvattava summa on 561,60 €.
  • Lisäksi ottelut siirretään pelattavaksi Raahesta Seinäjoelle 9.–10.4.2022. Raahen Linnoitus vastaa Seinäjoelle siirrettyjen otteluiden tarjoilukustannuksista, pelipaikkakustannuksia joukkueille ei tule.
    Tässä tapauksessa ottelut Vammalan Shakkikerho – Jyväs-Shakki ja Jyväs-Shakki – Salon Shakkikerho pelataan myös Seinäjoella 9.–10.4.
  • Päätös on täytäntöönpanokelpoinen siitä huolimatta, että asiasta jätettäisiin valitus Shakkiliiton hallitukselle, jollei Shakkiliiton hallitus päätä keskeyttää päätöksen toimeenpanoa mahdollisen valituksen käsittelyn ajaksi.

Päätöksen ovat tehneet JSM-toimikunnan jäsenet Eetu Tiiva (pj.), Aleksi Olander (vpj.) ja Lauri Hagelberg. Sami Hämäläinen jääväsi itsensä asian käsittelystä.

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä voi valittaa JSM-erikoismääräysten kohdan 10 mukaisesti Shakkiliiton hallitukselle kirjallisesti 5 vuorokauden kuluessa siitä, kun päätös on annettu tiedoksi. Valitus toimitetaan sähköpostitse Shakkiliiton toiminnanjohtaja Marko Tauriaiselle (marko.tauriainen@shakkiliitto.fi). Vastalauseen jättämisen osalta edellytetään erikoismääräysten kohdan 10 mukaisen 100 euron vetorahan maksamista.

Valitusoikeus on JSM-erikoismääräysten kohdan 10 perusteella kaikilla SM-liigan joukkueilla siltä osin, kun päätös vaikuttaa joukkueen etuun tai oikeuteen.

Tästä asiasta valitus on jätettävä viimestään 24.1.2022.