Shakkiliiton hallitus kokoontui Shakkiareenalla Helsingissä lauantaina 11.6. Asialistalla oli mm. FIDE-asioita, toimikuntien raportteja ja syksyn seuratoimintapäivä.

FIDE-asioista yleisesti

FIDE-delegaatti Panu Laine kertoi yleisellä tasolla FIDEn ajankohtaisista kuulumisista. Laine kertoi ensinnäkin yleisesti viimeisimpien vuosien tapahtumista ja FIDEn nykyisistä ja tulevista rahoitusnäkymistä. Lisäksi hallitukselle varattiin mahdollisuus kysyä FIDE-asioista.

Oltiin yhtä mieltä siitä, että viimeisen neljän vuoden aikana on otettu askelia oikeaan suuntaan, ja FIDEn toiminta on muuttunut läpinäkyvämmäksi ja toiminta on myös eettisesti selvästi kestävämmällä pohjalla kuin edellisen hallinnon aikana.

FIDEn presidentin valinnasta

FIDE-delegaatti Panu Laine esitteli ehdokkaat FIDEn seuraavaksi presidentiksi ja kertoi heidän taustoistaan. Ehdolla ovat seuraavat (ensimmäisenä presidenttiehdokas ja toisena varapresidenttiehdokas):

  • Andrii Baryshpolets (Ukraina) ja Peter-Heine Nielsen (Tanska);
  • Inalbek Cheripov (Belgia) ja Lewis Ncube (Sambia);
  • Arkadi Dvorkovitš (Venäjä) ja Anand Viswanathan (Intia);
  • Bachar Kouatly (Ranska) and Ian Wilkinson (Jamaika)

Yleisesti todettiin, että nykyisen presidentti Arkadi Dvorkovitšin aikana FIDEn toiminta on ottanut selviä askelia oikeaan suuntaan. Rahoituspohjaa on saatu jonkin verran laajennettua, ja yhteistyösopimuksia on tehty myös länsimaalaisten yritysten kanssa. Muutenkin FIDEn toiminta on muuttunut tehokkaammaksi, avoimemmaksi ja eettisesti kestävämmäksi verrattuna edeltäneeseen hallintoon.

Vallitsevassa maailmantilanteessa pidettiin kuitenkin myös ongelmallisena Dvorkovitšin läheisiä kytköksiä Venäjän hallintoon, vaikka hän onkin pyrkinyt tekemään pesäeroa Venäjän hallinnon linjaan koskien Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa.

Laajan ajatustenvaihdon jälkeen päädyttiin äänestämään seuraavista ehdotuksista:

  • Äänestetään tyhjää (Olander, Tanni ja Tiiva)
  • FIDE-delegaatti päättää asiasta tilanteen mukaan yleiskokouksessa (Hakala ja Viljanen)

Äänin 3-2 päädyttiin siihen, että ohjeistetaan FIDE-delegaatti Panu Lainetta äänestämään FIDEn seuraavan presidentin valinnasta tyhjää Chennaissa pidettävässä yleiskokouksessa.

Toimikunnat, työryhmät ja edustukset

Kuultiin toimikuntien ja työryhmien kuulumisia toimikuntien yhteyshenkilöiden johdolla.

JSM-toimikunta (Tiiva): 

JSM-kauden 2022–2023 toimikunta on aloittanut työnsä kokoonpanossa Esa Lappi (pj.), Sami Hämäläinen (vpj.), Petteri Paronen ja Pekka Hietala. Kilpailukutsu on saatu jo julkaistua.

Päätettiin JSM-toimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että palataan JSM-kilpailussa normaaliin tarjoiluvelvoitteeseen, eli kahvi/tee ja lisäksi jonkinlaista purtavaa tulee olla ottelutapahtumassa tarjolla.

Laaditaan JSM-toimikunnalle ohjesääntö, joka saatetaan syksyn liittokokouksen käsiteltäväksi.

Lisäksi päätettiin antaa JSM-toimikunnalle evästyksenä, että JSM-tulospalvelun voisi siirtää nähtäväksi myös Chess-Resultsiin.

JSM-kehitystyöryhmä aloittaa työnsä syksyllä 2022, koska todettiin parhaaksi, että uusi JSM-toimikunta saa keskittyä rauhassa tulevan JSM-kauden valmisteluun kesän aikana.

Shakkituomaritoimikunta (Hakala):

Puheenjohtaja on keskustellut shakkituomaritoimikunnan puheenjohtajan ja jäsenten kanssa vilpin ehkäisyyn liittyvistä kysymyksistä korkeamman tason kotimaisissa kilpailuissa (SM-kilpailu, Heart of Finland).

Päätettiin, että hankitaan kaksi käsikäyttöistä metallinpaljastinta (n. 250 €/kpl), joita hyödynnetään vilpin ehkäisyssä korkeamman tason kotimaisissa kilpailuissa. Shakkituomaritoimikunta huolehtii näiden käyttöön liittyvän asianmukaisen perehdytyksen järjestämisestä.

Todettiin, että shakkituomarien vuosittainen kokous pidetään Helsingissä Shakkiareenalla lauantaina 30.7. klo 12 alkaen.

Selotoimikunta (Viljanen): 

Iloksemme totesimme, että selotoimikunta on saanut selosäännöstön valmiiksi.

Käsiteltiin selosäännöstö ja vahvistettiin se selotoimikunnan esittämässä muodossa lukuun ottamatta sitä, että päätettiin, että säännöstö astuu voimaan 11.6.2022. Säännöstö julkaistaan Shakkiliiton verkkosivuilla.

Seuratoimintatyöryhmä (Tiiva): 

Todettiin, että kevään odottamattomien käänteiden vuoksi työryhmä ei ole päässyt aloittamaan työtään kevään aikana.

Päätettiin järjestää seuratoimintapäivä Shakkiareenalla lauantaina 27.8. Järjestelyistä vastaavat puheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja palvelupäällikkö. Seuratoimintapäivän painopiste tulee olemaan seuratoiminnan jälleenrakennuksesta koronapandemian aiheuttaman passivoitumisen jälkeen sekä seurojen rahoituspohjan ja siten seurojen toiminnan kehittämisessä (seuratoiminnan tuki).

Kansainväliset edustukset: 

Todettiin, että FIDEn yleiskokouksessa (7.8.2022) Intian Chennaissa Suomea edustaa FIDE-delegaatti Panu Laine. ECU:n yleiskokouksessa Kreikan Thessalonikissa (23.7.2022) Suomea edustaa ECU-delegaatti Jouni Lehtivaara. FIDE korvaa Laineen matkakustannukset kokonaisuudessaan, ja Lehtivaaralle SSL maksaa lennot.

Naisshakki: 

Valittiin naisten shakin yhteyshenkilöksi hallituksen jäsen Johanna Tanni.

COVID-19-ohjeistus

Todettiin, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on muuttanut COVID-19-ohjeistuksiaan. Esimerkiksi maskisuositus on kumottu.

Päätettiin, että mukautetaan Shakkiliiton COVID-19-ohjeistus vastaamaan THL:n ohjeistuksia. THL:n ohjeistuksien muutoksien muuttuessa mukautetaan Shakkiliiton ohjeistuksia vastaaviksi ilman eri päätöstä.

Turnaus kehittyville ja tavoitteellisille nuorille pelaajille

Kentältä on esitetty ajatusta siitä, että kehittyville ja tavoitteellisille ja nuorille pelaajille olisi tärkeää olla tarjolla tasokkaita pelejä siten, että peleihin liittyisi myös valmistautumista, ja tällä hetkellä tällaisten pelien tarjonta on Suomessa hyvin niukkaa. Ratkaisuehdotuksena kentältä tuli idea täyskierroskilpailusta, jossa pelattaisiin peli päivässä. Turnaukseen otettaisiin mukaan n. 2/3 kehittyviä pelaajia ja n. 1/3 pelaajista olisi vahvempia pelaajia, joille maksettaisiin pieni korvaus pelaamisesta. Turnauksen tavoitteena olisi olla ennen kaikkea valmennusta kehittyville pelaajille tasokkaiden pelien muodossa. Todettiin, että sopiva pelaajien tasoero olisi korkeintaan n. 200-300 selopistettä.

Päätettiin, että selvitetään kehittyvien pelaajien kiinnostusta tällaista turnausta kohtaan ja pyritään järjestämään tällainen turnaus ensimmäisen kerran vuodenvaihteen 2022–2023 tietämillä Helsingissä (HM-turnauksen yhteydessä). Turnauksessa ei jaettaisi palkintoja, vaan turnaus pyrittäisiin rahoittamaan ensisijaisesti kehittyviltä pelaajilta saatavista osanottomaksusta (osanottomaksu 50 euroa/pelaaja), jota täydennettäisiin tarvittaessa liiton vähäisellä panostuksella.

Muut asiat

Käsiteltiin anomus siitä, että kesän Heart of Finlandille myönnettäisiin vapautus selomaksusta. Todettiin, että liitto on tänä vuonna siinä määrin vahvassa yhteistyössä kilpailun kanssa, että vapautusta tai alennusta selolaskentamaksusta ei myönnetä. Ilolla kuitenkin todettiin, että kilpailuun on ilmoittautunut jo lähes 120 pelaajaa.

Todettiin, että työ strategian toimeenpanoksi aloitetaan kesän jälkeen.

Seuraava kokous

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään sähköpostimenettelyssä. Tavoitteena on pitää lähikokous elo-syyskuussa. Tätä ennen kiireellisiä asioita voidaan käsitellä etämenettelyin.