A-RYHMÄ  1 Sipilä Vilka     TuTS  2431 v+ 3 m= 6 m+10 v+ 4 m+ 5 v+ 8 5.5 2433  2 Valkama Eero     TSY  1993 v= 5 m= 9 v+12 m=11 v= 6 m+14 4.0 2001  3 Olander Aleksi    TuTS  2155 m- 1 v+10 v= 6 m+ 9 m= 4 v= 5 3.5 2160  4 Plassche van de Erik    2162 v+ 9 m- 8 v+11 m- 1 v= 3 m+ 6 3.5 2164  5 Linden Lari     TuTS  2024 m= 2 v+18 v+ 8 m= 6 v- 1 m= 3 3.5 2033  6 Elomaa Arto     JärvSK 2118 m+10 v= 1 m= 3 v= 5 m= 2 v- 4 3.0 2121  7 Suominen Antti    KäpSK 2055 v= 8 m-11 v- 9 m=13 v+18 m+23 3.0 2051  8 Tuovinen Jukka    SSK  2056 m= 7 v+ 4 m- 5 v-10 v+ 9 m- 1 2.5 2059  9 Syvälahti Heikki   KarjUr 2062 m- 4 v= 2 m+ 7 v- 3 m- 8 vV10 2.5 2057 10 Norri Joose     HSK  2341 v- 6 m- 3 v- 1 m+ 8 v+11 mL 9 2.0 2337 B-RYHMÄ 11 Alkkiomäki Jyrki   TSY  1987 m+13 v+ 7 m- 4 v= 2 m-10 v+15 3.5 1994 12 Suseenthiram Rajaji I-HSK 1874 v+14 m+19 m- 2 v-18 m=21 v+13 3.5 1881 13 Turtiainen Tauno   HSK  1945 v-11 m=14 m+18 v= 7 v+23 m-12 3.0 1943 14 Patola Eero     KäpSK 1866 m-12 v=13 m+15 v=21 m+19 v- 2 3.0 1867 15 Saharinen Petri   HSK  1770 v+17 m=23 v-14 m=19 v+28 m-11 3.0 1776 16 Teräsalo Kari    Hm-93 1765 m=20 v-28 v+24 m-23 m+27 v=19 3.0 1763 17 Kimpiharju Tapio   X   1837 m-15 v=20 v-19 m-26 m+29 v+27 2.5 1823 18 Auvinen Esa     ESK  1920 v+19 m- 5 v-13 m+12 m- 7 v-21 2.0 1912 19 Peltola Leo     Remi  1907 m-18 v-12 m+17 v=15 v-14 m=16 2.0 1894 20 Laitinen Jarmo    Hm-93 1762 v=16 m=17 v-23 m-30 m-22 v+29 2.0 1745 C-RYHMÄ 21 Lamminen Matti    HyvSK 1733 v-23 m+26 v+28 m=14 v=12 m+18 4.0 1752 22 Toikkanen Seppo   I-HSK 1525 v=29 m+30 v-26 m=25 v+20 m+28 4.0 1554 23 Syvälahti Timo    KarjUr 1739 m+21 v=15 m+20 v+16 m-13 v- 7 3.5 1754 24 Marttila Olli    KäpSK 1658 m+25 v=27 m-16 v=29 v=26 m+30 3.5 1665 25 Luoma Heikki     KäpSK 1682 v-24 m+29 m-27 v=22 v+30 m+26 3.5 1682 26 Halonen Juhani    HSK  1706 m=28 v-21 m+22 v+17 m=24 v-25 3.0 1705 27 Laitinen Pauli    Hm-93 1640 v+30 m=24 v+25 m-28 v-16 m-17 2.5 1641 28 Tikka Erkki     I-HSK 1685 v=26 m+16 m-21 v+27 m-15 v-22 2.5 1680 29 Inkinen Alpo     HyvSK 1545 m=22 v-25 v+30 m=24 v-17 m-20 2.0 1546 30 Mäkelä Reijo     G   1622 m-27 v-22 m-29 v+20 m-25 v-24 1.0 1597