Kerhojen kokous
Kerhojen kokous pidettiin 12.11. Shakkiareenalla Helsingissä. Kokouksessa oli läsnä 20 jäsenseuraa ja 2 yhteisöjäsentä. Kokouksen pöytäkirja on julkaistu, ja se löytyy täältä.

Tärkeimpiä päätöksiä:

 • Hallituksen esittelemä toimintasuunnitelma 2017 hyväksyttiin vähäisin muutoksin
 • Talousarvio 2017 vahvistettiin esityksen mukaisesti
 • Kaikkia lisenssimaksuja joukkue- ja kertalisenssejä lukuun ottamatta korotettiin 10 eurolla (ja ns. loppuvuoden lisenssiä vastaavalla summalla)
 • Liiton sääntömuutosesitykset hyväksyttiin 1. kerran
 • Hallitukseen valittiin vuosiksi 2017–18 Sauli Alho, Veikko Valo, Reijo Taipale ja Mika Hakala

Kaikki yllä mainitut päätökset olivat yksimielisiä.

Kerhojen kokouksessa kaikki päätösvalta on liiton jäsenseuroilla. Jäsenseurat päättävät mm. hallitukselle myönnettävistä valtuuksista. Hallituksella ei ole kerhojen kokouksessa päätösvaltaa, vaan se toimii valmistelijan, kokouksen koollekutsujan ja esittelijän ominaisuudessa. Kerhojen kokousten välillä hallitus toimii kerhojen kokouksen sille antamissa raameissa.

Lisenssimaksut 2017
Lisenssimaksut vuodelle 2017 ovat:

 • Aikuisten A-lisenssi 90 eur
 • Aikuisten perhelisenssi 60 eur
 • Nuorten (1997–2000 syntyneet) A-lisenssi 60 euroa
 • Nuorten perhelisenssi 40 eur
 • Varhaisnuorten (2001– syntyneet) A-lisenssi 35 euroa
 • Varhaisnuorten perhelisenssi 25 euroa
 • loppuvuoden lisenssi on on 1.7.–31.12. ostettava seuraavan vuoden loppuun saakka voimassa oleva pelaajalisenssi, joka maksaa vuosilisenssin hinnan + 50 % vuosilisenssin hinnasta.
 • Joukkuelisenssi 30 euroa
 • Kertalisenssi 30 eur
 • Nuorten (1997–) kertalisenssi 15 eur

Lisenssit maksetaan Suomen Shakkiliiton tilille FI39 2059 1800 0147 18. Lisenssin haltijan on samalla ilmoitettava nimensä, osoitteensa, syntymäaikansa ja edustamansa seura liitolle.

Lisenssien maksukirjeet lähetetään joulukuussa.

Tiedotus
Liiton virallisia tiedotuskanavia ovat:

 • Liiton kotisivu osoitteessa shakkiliitto.fi
 • Suomen Shakki -lehti
 • Tiedotusta tukevina käytetään somekanavia, mm. Facebook, Twitter, Youtube

Shakkifoorumi (www.shakkiliitto.fi/foorumi) on julkinen keskustelupalsta yksityishenkilöiden ja shakkiyhteisöjen vapaaseen keskusteluun. Liitto ei käytä foorumia omaan viralliseen tiedottamiseensa.

Liiton julkinen tiedotus jakaantuu karkeasti luokitellen kolmeen osaan:

 • Tiedotus jäsenseuroille
 • Tiedotus pelaajille (kilpailutoiminta ja lisenssit)
 • Kaikille suunnattu tiedotus

Liiton jäseniä ovat ensi sijassa shakkiseurat ja yhteisöjäseninä muutama valtakunnallinen shakkiorganisaatio. Liiton tehtävänä on palvella kaikkia jäseniään. Yksityishenkilöt puolestaan ovat seurojen jäseniä, ja heidän on kysymyksissään, korjaus- ja uudistusehdotuksissaan syytä kääntyä ensi sijassa oman seuransa puoleen. Lisensseihin ja kilpailutoimintaan liittyviin yleisiin kysymyksiin saa vastauksia myös liiton palvelupäälliköltä.

Liiton kotisivuja kehitetään vuoden 2017 aikana muun muassa niin, että tärkeimmät asiat löytyvät kotisivuilta myös ruotsiksi ja englanniksi, koulu- ja nuorisoshakille perustetaan oma kotisivu ja kilpailukalenteri ja usein kysytyille kysymyksille ja niiden vastauksille luodaan oma osio.

Liiton jäsenseuroille järjestetään vuoden 2017 aikana tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia.