Huom! Shakkiliiton sääntömääräinen liittokokous oli kutsuttu koolle 25.4.2021. Koska kaikki kokouksessa käsiteltävät asiat eivät ole vielä valmistuneet, kokousta täytyy siirtää. Kokous pidetään 8.5.2021 alkaen klo 13. Kokouspaikkana on Shakkiareena Helsingissä. Alla uusittu kokouskutsu.

(Kutsu julkaistu 23.4.2021, liitteet lisätty 25.4.2021, 5.5.2021 lisätty tieto etäosallistumisesta)

KOKOUSKUTSU

Asia: Suomen Shakkiliiton sääntömääräinen liittokokous
Aika: Lauantai 8.5.2021, klo 13.00
Paikka: Shakkiareena, Hiomotie 10, Helsinki

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokousliitteet (tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto) toimitetaan myöhemmin. Valtakirjojen tarkistus alkaa klo 12.00.

Seurat voivat osallistua kokoukseen tietyin rajoituksin etänä. Etäosallistujalle annetaan läsnäolo- ja puheoikeus muttei äänioikeutta, koska äänestystilanteissa ei voida varmistua etäosallistujan henkilöllisyydestä eikä toisaalta taata äänestyksissä vaadittua anonymiteettia. Linkin etäosallistumineen saa toiminnanjohtajalta: marko.tauriainen@shakkiliitto.fi.

Kokoukseen ovat oikeutettuja osallistumaan:

1) Ne seurat, jotka ovat maksaneet vuoden 2021 jäsenmaksunsa Suomen Shakkiliitolle. Jäsenseuralla on yksi ääni edellisen vuoden jäsenluettelonsa jokaista alkavaa kolmeakymmentä jäsentään kohden. Jäsenseura voi äänestyksissä käyttää enintään viittä ääntä. Äänimäärässä otetaan huomioon vain seuran liitolle toimitettuun jäsenluetteloon merkityt jäsenet, joiden osalta on suoritettu jäsenmaksu.

2) Yhteisöjäsenet: Suomen Tehtäväniekat, Suomen Kirjeshakkiliitto ja Suomen Shakkihistoriallinen seura. Yhteisöjäsenillä on kaksi ääntä.

3) Piiriliitot, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

4) SSL:n hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt sekä tilintarkastajat ja toimikuntien puheenjohtajat, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

1 § Kokouksen avaus klo 13.00

2 § Läsnä olevien toteaminen

3 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

4 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5 § Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

6 § Toimintakertomus ja tilikertomus vuodelta 2020

7 § Tilintarkastajien lausunto

8 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

9 § Muut asiat

10 § Kokouksen päättäminen

 

Helsingissä 23.4.2021
Suomen Shakkiliitto ry:n hallitus

 

Toimintakertomus2020

SSL 2020 tilinpäätös_ak

SSL2020_ttk