Suomen Shakkiliitossa on kehitetty viime vuosien aikana koulushakkitoimintaa aktiivisesti. Koulushakkisivut ovat uudistuneet ja on julkaistu yhteistyössä Opinkirjon kanssa shakkipedagogiikan opas. Lisäksi on koulutettu yli 200 opettajaa ja ohjaajaa hyödyntämään shakkia koulupäivän aikana oppitunneilla. Nyt Shakkiliitto on saanut OKM:ltä 40 000 euron tuen koulushakkitoiminnan edelleen kehittämiseen. Hankkeen tässä vaiheessa kehitetään digitaalinen palvelu, jota voivat jatkossa hyödyntää niin koulut ja koululaiset kuin seurat ja shakkiohjaajat ja -valmentajat.

Shakkiliitto hakee kehittämishankkeeseen mukaan shakkiseuroja  yhteistyöhön. Yhteistyöhön valitaan mukaan tässä vaiheessa kuutta seuraa. Seuran tulee toimittaa Shakkiliitolle  hakemus viimeistään 31.1.2021 (osoitteella: marko.tauriainen@shakkiliitto.fi). Hakemuksessa tulee olla nimettynä seuralle juniorivastaava ja tälle varahenkilö sekä esitys siitä, miten kehittämishankkeessa mukana oleminen edistää ja tukee seuran nykyistä lasten ja nuorten toimintaa shakin parissa. Hakemukseen tulee laittaa myös suunnitelma siitä, mihin saatu raha käytetään.

Kehittämishankkeessa seura sitoutuu aloittamaan yhteistyön vähintään kahden paikallisen koulun ja opettajan kanssa. Tämän yhteistyön myötä mukana olevielle koululaisille tarjotaan mahdollisuuksia tutustua, harjoitella ja pelata shakkia koulussa ja vapaa-ajalla.

Mukana olevat luokat osallistuvat keväällä koulupäivän aikana järjestettäviin nettiturnauksiin. Omaan paikallisturnaukseen, alueelliseen kouluturnaukseen sekä valtakunnalliseen suurtapahtumaan. Ajatuksena on, että toiminnasta tulisi jatkossa pysyvä osa paikallista ja valtakunnallista koulushakkitoimintaa.

Tämän toteuttamiseksi seuraan tulee nimetä juniorivastaava, jonka tehtävänä on olla seuran yhteys- ja tukihenkilö koulujen suuntaan (opettajat, ohjaajat ja koululaiset) sekä vastata siitä, että kehittämishankkeessa suunnitellut turnaukset toteutuvat suunnitellusti yhteistyössä muiden mukana olevien seurojen kanssa. Juniorivastaava varmistaa, että opettajilla, ohjaajilla ja koululaisilla on tarvittavat välineet, materiaalit ja tietotaito. (Oletuksena on, että kouluilta löytyy itseltään vaadittava tietotekninen laitteisto, jota koululaiset käyttävät.)

Jatkossa seuran omaa koulushakkitoimintaa voidaan laajentaa useampaankin kouluun paikkakunnalla. Olennaista on myös, että koululaisilla olisi tämän toiminnan myötä mahdollisuus  shakin  harrastamiseen paikallisessa shakkiseurassa myös jatkossa ja seuralla olisi aina joku nimettynä juniorivastaavana.

Seura saa shakkiliitolta kehittämishankkeen mukaisen toiminnan toteuttamiseksi 1000 euron toimintarahan. Seuran tulee olla rekisteröity yhteisö, Suomen Shakkiliiton jäsen ja sillä pitää olla tili, jolle toimintaraha maksetaan.

Lisätietoja:
Marko Tauriainen
toiminnanjohtaja
p. 050 5813500
marko.tauriainen@shakkiliitto.fi