Kilpailumääräykset suomeksi löytyvät englanninkielisten kilpailumääräyksien alapuolelta.

Competition regulations:

1 § Venues and Schedule

Venues:

 • Hotel Verso, Kauppakatu 35, Jyväskylä, Finland
 • Aalto-Sali, Kauppakatu 30, Jyväskylä, Finland (2 min walk from Hotel Verso)

Confirmation of participation: Mon 18.7. at 12.00–15.00 at Hotel Verso or by calling to the CO.
Opening ceremony: Mon 18.7. at 16.00
Round 1: Mon 18.7. at 17.00
Round 2: Tue 19.7. at 10.00
Round 3: Tue 19.7. at 17.00
Round 4: Wed 20.7. at 12.00
Round 5: Thu 21.7. at 10.00
Round 6: Thu 21.7. at 17.00
Round 7: Fri 22.7.  at 12.00
Round 8: Sat 23.7. at 12.00
Round 9: Sun 24.7. at 10.00
Prize-giving: Sun 24.7. at 16.00

2 § General regulations

The tournament will be played in accordance with the FIDE Laws of Chess, FIDE Anti-Cheating Regulations and other FIDE regulations and the competition regulations of Finnish Chess Federation.

The results will be sent to the national rating system (SELO) and to FIDE rating system (ELO). It is possible to achieve title norms (GM, IM, WGM, WIM) in the tournament.

In the Open group, players are allowed to take one (1) half-point bye during the first three (3) rounds. The organizing committee must be noted on the use of bye before the pairings for the round are published. All players must confirm their participation on Monday by contacting the organizing committee.

Players are not allowed to eat at the chessboard. Non-alcoholic beverages are allowed at the chessboard.

Default time is 30 minutes.

3 § Organizing committee

Chief Organizer: Sami Hämäläinen
Chief Arbiter:
IA Mika Hakala,
Deputy Chief Arbiter/Pairings Officer: FA Eetu Tiiva
Arbiters: NA Kalle Kumpulainen; NA Mika Pirttimäki

4 § Groups and pairings

Three groups, 9 rounds, Swiss System in all groups. Pairings will be made with the Swiss-Manager -program.

 • Open group: Open for all players
 • Senior 50+: Open for players born in 1972 or earlier and represent one of the Nordic federations
 • Senior 65+: Open for players born in 1957 or earlier and represent one of the Nordic federations

If fewer than 9 players register for one of the senior groups, the groups may be combined. In case of combining, there will be separate prizes for Senior 50+ and Senior 65+ according to the number of participants in each group.

5 § Time control

Time control is 90 minutes/40 moves + 30 min + 30 seconds increment per move starting from move 1. Move counter is not being used.

6 § Electronic devices and anti-cheating

Electronic devices are not allowed in the playing area and must be handed to the organizers before entering the playing area. In case of a violation of this regulation, the game in progress will be forfeited.

Randomized fair-play checks with a metal detector may be conducted before the start the round.

7 § Tiebreaks and regulations on prizes

The order of players that finish with the same number of points shall be determined by the following tie-breaks

 1. Median-Buchholz
 2. Buchholz – 1
 3. Buchholz, no cut
 4. Average ELO rating of opponents

In the case of unplayed games, for the calculation of tiebreak the current FIDE Competition Rules shall be applied.

Prizes will be shared among the players in the same point group.

One player may only receive one cash prize.

The best Nordic player in the Open section will be the Nordic Champion 2022. The best Nordic female player in the Open group will be the Nordic Women Champion 2022.

8 § GDPR

Due to the General Data Protection Regulation (GDPR, 2016/679) the organizing committee states the following: The committee handles personal data of the players and produces the results of the competition. The results will be published. Finnish Chess Federation uses the Swiss-Manager -program and the results will be published online at chess-results.com and in rating calculation sites. The results may also be published in other websites or generally in the media. Players may also be photographed during the tournament. By attending the competition players accept these conditions.

9 § Other

Results, pairings and the games from the DGT boards are published on Chess-Results: https://chess-results.com/tnr634755.aspx?lan=18&flag=30&turdet=YES

At the present time, no COVID-19 restrictions are in place in Finland.

Spectators may enter the playing hall, but they are not allowed to disturb the games or use any electronic devices in the playing hall.

Photographing is allowed for spectators during the first (5) minutes of the round.

Contact numbers during the tournament:

 • Chief Organizer: Sami Hämäläinen, sami.hamalainen@pp5.inet.fi, +358405123864
 • Chief Arbiter: IA Mika Hakala, mika.hakala@mikahakala.fi, +358505286565
 • Deputy Chief Arbiter/Pairings: FA Eetu Tiiva, eetu.tiiva@shakkiliitto.fi, +358409357959

 

 

Annex: Prize fund

Open section:

General prizes:

 1. 5 000 €
 2. 2 500 €
 3. 1 500 €
 4. 1 000 €
 5. 750 €
 6. 500 €
 7. 500 €
 8. 500 €
 9. 500 €
 10. 500 €

Women’s prizes:

 1. 1 000 €
 2. 600 €
 3. 400 €

Rating prizes:

Rating prize: 400 €/rating group (Given to the player having most points in the rating group.)

Rating groups:

Players 23–44 (ELO: 2093–2297)
Players 45–66 (ELO: 1927–2088)
Players 67–88 (ELO: 1834–1907)
Players 89–111 (ELO: 1661–1829)
Players 112–134 (ELO: 1158–1649)

Nordics (Open and Women):

 1. Trophy + medal
 2. Medal
 3. Medal

Seniors:

 1. 30 % of the participation fees + trophy
 2. 20 % of the participation fees + medal
 3. 10 % of the participation fees + medal

Kilpailumääräykset:

1 § Pelipaikat ja aikataulut

Pelipaikat:

 • Hotelli Verso, Kauppakatu 35, Jyväskylä
 • Aalto-Sali, Kauppakatu 30, Jyväskylä, (2 minuutin kävely Versolta)

Osanoton varmistus: ma 18.7. klo 12.00–15.00 Versossa tai puhelimitse kilpailun johtajalle
Avajaiset: ma 18.7. klo 16.00
Kierros 1: ma 18.7. klo 17.00
Kierros 2: ti 19.7. klo 10.00
Kierros 3: ti 19.7. klo 17.00
Kierros 4: ke 20.7. klo 12.00
Kierros 5: to 21.7. klo 10.00
Kierros 6: to 21.7. klo 17.00
Kierros 7: pe 22.7. klo 12.00
Kierros 8: la 23.7. klo 12.00
Kierros 9: su 24.7. klo 10.00
Palkintojen jako: su 24.7. klo 16.00

2 § Yleiset kilpailumääräykset

Kilpailussa noudatetaan FIDEn shakkisääntöjä, FIDEn vilpin ehkäisyä koskevia määräyksiä ja muita FIDEn määräyksiä sekä Suomen Shakkiliiton kilpailumääräyksiä.

Kilpailun tulokset lähetetään kansainväliseen vahvuuslukulaskentaan (ELO) sekä kansalliseen vahvuuslukulaskentaan (SELO). Kilpailussa on mahdollista saavuttaa arvonimikiinnityksiä (SM, KvM, NSM, NKvM).

Avoimessa ryhmässä kaikilla pelaajilla on mahdollisuus pitää yksi vapaakierros kierroksien 1–3 aikana. Tästä vapaakierroksesta pelaaja saa puoli (1/2) pistettä. Vapaakierroksen käytöstä on ilmoitettava kilpailutoimikunnalle ennen kuin ko. kierroksen parit on julkaistu. Kaikkien pelaajien tulee varmistaa osanottonsa maanantaina olemalla yhteydessä kilpailutoimikuntaan.

Pelaajat eivät saa syödä laudan ääressä. Alkoholittomien virvokkeiden nauttiminen laudan ääressä on sallittu.

Myöhästymisaika kierrokselta on 30 minuuttia.

3 § Kilpailuorganisaatio

Kilpailun johtaja: Sami Hämäläinen
Päätuomari:
IA Mika Hakala,
Apulaispäätuomari/Parien määrääjä: FA Eetu Tiiva
Tuomarit: NA Kalle Kumpulainen; NA Mika Pirttimäki

4 § Ryhmät ja parien määrääminen

Kilpailu pelataan kolmessa ryhmässä. Kaikkien ryhmien parit määrätään sveitsiläisellä järjestelmällä. Parien määräämisessä käytetään Swiss-Manager-ohjelmistoa.

 • Avoin ryhmä: Avoin kaikille pelaajille
 • Seniorit 50+: Avoin pelaajille, jotka ovat syntyneet vuonna 1972 tai aiemmin ja edustavat jotakin pohjoismaista liittoa
 • Seniorit 65+: Avoin pelaajille, jotka ovat syntyneet vuonna 1957 tai aiemmin ja edustavat jotakin pohjoismaista liittoa

Mikäli jompaankumpaan senioriryhmään ilmoittautuu alle 9 pelaajaa, senioriryhmät voidaan yhdistää. Mikäli ryhmät yhdistetään, molemmille ryhmille jaetaan erilliset palkinnot osanottajamäärän perusteella

5 § Miettimisaika

Miettimisaika on 90 minuuttia/40 siirtoa + 30 minuuttia + 30 sekuntia/siirto alkaen siirrosta 1. Kelloissa ei käytetä siirtolaskuria.

6 § Elektroniset laitteet ja vilpin ehkäisy

Elektronisten laitteiden tuominen pelitilaan on kielletty ja ne tulee luovuttaa kilpailuorganisaatiolle ennen pelitilaan saapumista. Tämän säännöksen rikkomisesta seurauksena on kesken olevan pelin tuomitseminen häviöksi.

Satunnaisia fair-play -tarkastuksia voidaan toimittaa käsikäyttöisellä skannerilla ennen kierroksen alkua.

7 § Vertailut ja palkintojenjakomääräykset

Samassa pistemäärässä olevien pelaajien järjestys määritetään seuraavien vertailuperusteiden mukaisesti:

 1. Median-Buchholz
 2. Buchholz – 1
 3. Buchholz, no cut
 4. Vastustajien vahvuuslukujen keskiarvo (ELO)

Pelaamattomien pelien tapauksessa sovelletaan voimassa olevien FIDEn kilpailumääräysten mukaista menettelyä.

Rahapalkinnot jaetaan samassa pistemäärässä olevien kesken.

Yksi pelaaja voi saada ainoastaan yhden rahapalkinnon.

Avoimen ryhmän paras pohjoismainen pelaaja on Pohjoismaiden mestari v. 2022. Paras pohjoismainen naispelaaja on Pohjoismaiden naisten mestari v. 2022.

8 § GDPR

Euroopan unionin asetuksen 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)) vuoksi toteamme, että kilpailutulokset julkaistaan. Kilpailutoimikunta käyttää kilpailuohjelmistona Swiss-Manager-nimistä ohjelmistoa, jolla tulokset välitetään internetissä Chess-Resultsiin ja selolaskentaan. Tuloksia ja niistä muodostettuja tilastoja voidaan toimittaa julkaistavaksi myös muilla verkkosivuilla, teksti-tv:ssä, televisiossa, sanoma- ja aikakauslehdissä, sosiaalisessa mediassa sekä liiton hallinnoimissa video- ja valokuvagallerioissa. Kilpailujen yhteydessä osallistujia voidaan kuvata ja videoida.

9 § Muuta

Tulokset, parit ja livelautojen pelit julkaistaan Chess-Resultsissa:  https://chess-results.com/tnr634755.aspx?lan=18&flag=30&turdet=YES

Nykyhetkellä voimassa ei ole koronarajoituksia.

Katsojat voivat tulla pelitilaan, mutta he eivät saa häiritä käynnissä olevia pelejä taikka käyttää elektronisia laitteita pelitilassa.

Valokuvaaminen pelitilassa on sallittua katsojille ensimmäisen viiden (5) minuutin ajan kierroksen alkamisesta.

Yhteysnumerot kilpailun aikana:

 • Kilpailun johtaja: Sami Hämäläinen, sami.hamalainen@pp5.inet.fi, +358405123864
 • Päätuomari: IA Mika Hakala, mika.hakala@mikahakala.fi, +358505286565
 • Apulaispäätuomari/Parit: FA Eetu Tiiva, eetu.tiiva@shakkiliitto.fi, +358409357959

 

 

Liite: Palkintorunko

Avoin ryhmä:

Yleiset palkinnot:

 1. 5 000 €
 2. 2 500 €
 3. 1 500 €
 4. 1 000 €
 5. 750 €
 6. 500 €
 7. 500 €
 8. 500 €
 9. 500 €
 10. 500 €

Naisten palkinnot:

 1. 1 000 €
 2. 600 €
 3. 400 €

Eloryhmäpalkinnot:

400 €/eloryhmä (Annetaan pelaajalle, jolla eniten pisteitä ko. ryhmässä.)

Eloryhmät:

Pelaajat 23–44 (ELO: 2093–2297)
Pelaajat 45–66 (ELO: 1927–2088)
Pelaajat 67–88 (ELO: 1834–1907)
Pelaajat 89–111 (ELO: 1661–1829)
Pelaajat 112–134 (ELO: 1158–1649)

Pohjoismaisten palkinnot (Avoin ja naiset):

 1. Pokaali + mitali
 2. Mitali
 3. Mitali

Seniorit:

 1. 30 % ryhmän osanottomaksuista + pokaali
 2. 20 % ryhmän osanottomaksuista + pokaali
 3. 10 % ryhmän osanottomaksuista + pokaali

Invitation

Regulations

Open

Seniors

Photos (Jarkko Penttinen)

Photos (Panu Laine)

Tournament is financially supported by FIDE Open Aid Project