1 Ahvenjärvi Jani   Tammer 2277 m+ 3 v= 7 v+ 2 m+ 5 m+10 v= 4 m+ 8 6.0 2279  2 Tähkävuori Tapani  X   2073 m+ 7 v+ 3 m- 1 v=10 m+ 4 v+ 6 v+ 5 5.5 2083  3 Pietinen Pekka    KäpSK 2043 v- 1 m- 2 v+ 8 m= 4 m+ 7 v+10 m- 6 3.5 2043  4 Korhonen Aki     MikkSK 2016 m+10 v- 6 m= 7 v= 3 v- 2 m= 1 v+11 3.5 2017  5 Patola Eero     KäpSK 1918 m= 9 v+20 m+ 6 v- 1 m= 8 v= 7 m- 2 3.5 1924  6 Mäntyniemi Jaakko  Tammer 1941 v- 8 m+ 4 v- 5 m=15 v+20 m- 2 v+ 3 3.5 1942  7 Pasanen Tuomo    I-HSK 2053 v- 2 m= 1 v= 4 m+ 8 v- 3 m= 5 m=10 3.0 2050  8 Rantanen Veikko   AkaaS 1934 m+ 6 v=10 m- 3 v- 7 v= 5 m+13 v- 1 3.0 1935  9 Heikkilä Raine    PorvSK 1875 v= 5 m-15 v-11 m+17 v=13 m+20 v-12 3.0 1864 10 Mujunen Martti    KymS  1982 v- 4 m= 8 v+15 m= 2 v- 1 m- 3 v= 7 2.5 1978 B-RYHMÄ 11 Inkala Pasi     Tammer 1774 m=20 v=13 m+ 9 v=14 v+15 m+17 m- 4 4.5 1789 12 Karppinen Martti   LahS  1766 v-15 m+18 m-20 v+27 m=14 v+16 m+ 9 4.5 1772 13 Lamminen Matti    HyvSK 1752 v=17 m=11 m+14 v=20 m= 9 v- 8 v+15 4.0 1763 14 Latvio Erkki     TSY  1706 v-18 m+17 v-13 m=11 v=12 m+23 v+27 4.0 1710 15 Vaaramo Jouni    Tammer 1769 m+12 v+ 9 m-10 v= 6 m-11 v+27 m-13 3.5 1774 16 Syrjälä Ismo     Tammer 1627 m+19 v-27 v+18 m+25 v-17 m-12 v=23 3.5 1629 17 Helander Olli    VammSK 1765 m=13 v-14 m=27 v- 9 m+16 v-11 m+20 3.0 1757 18 Vahtera Pekka    HyvSK 1649 m+14 v-12 m-16 v-23 m+19 v+24 m-21 3.0 1635 19 Louhi Tapio     TuTS  1603 v-16 m-21 v-22 m+26 v-18 m+30 v+28 3.0 1580 20 Sandelin Jukka    AkaaS 1812 v=11 m- 5 v+12 m=13 m- 6 v- 9 v-17 2.0 1798 C-RYHMÄ 21 Riihimäki Vesa    JYS  1492 m+30 v+19 m-23 v+24 m=25 v+22 v+18 5.5 1520 22 Lehtinen Elias    LoimSK 1408 m+28 v-24 m+19 v+29 v+26 m-21 v+30 5.0 1430 23 Pirttimäki Mika   JyS  1521 v+29 m=25 v+21 m+18 m-27 v-14 m=16 4.0 1536 24 Lehtinen Joose    LoimSK 1325 v-26 m+22 v+28 m-21 v+30 m-18 v+29 4.0 1346 25 Paasikangas Eino   LoimSK 1589 m=27 v=23 m+29 v-16 v=21 m-28 v+26 3.5 1576 26 Julkunen Joonas   Tammer 1337 m+24 v=28 m+30 v-19 m-22 v+29 m-25 3.5 1350 27 Vuorinen Mauno    PorvSK 1565 v=25 m+16 v=17 m-12 v+23 m-15 m-14 3.0 1573 28 Laitamäki Veikko   Tammer 1383 v-22 m=26 m-24 v+30 m-29 v+25 m-19 2.5 1376 29 Ukonaho Veeti    TammerU1525 m-23 v+30 v-25 m-22 v+28 m-26 m-24 2.0 1434 30 Julkunen Laura    TammerU1441 v-21 m-29 v-26 m-28 m-24 v-19 m-22 0.0 1340